Chương 21

Xin chào tất cả các bạn hôm trước mình có đăng bộ này rồi rất được các bạn yêu thích nhưng sau đó bị mất tài khoản và đăng lại nick khác nhưng bên mê đọc truyện quên duyệt cho mình tới giờ mới duyệt nhưng lại thời điểm lâu lắm rồi khiến truyện của mình không còn ai thấy hy vọng các bạn giúp mình tương tác trở lại để có động lực ra phần 2. Các bạn có thể tham khảo tác phẩm mới của mình do nhóm mình làm tác phẩm có tên là Schools MBN - Học Đường MBN

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: