Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Đi Vào Không Khoa Học (Tẩu Tiến Bất Khoa Học) - 走进不科学

Ta từng cùng Newton cùng ngồi đàm đạo, đã từng cùng Einstein sóng vai đủ được.

Ta làm loạn qua Planck kiểu tóc, đã từng vì Trương Trọng Cảnh « Thương Hàn Tạp Bệnh luận » đề cập qua tiền tự.

Nói tóm lại, đây là một cái học bá qua lại cổ kim nội ngoại từng cái thời không, dùng tiền nhân trí tuệ mở ra nhân loại tương lai cố sự.

Cái gì? Ngươi nói cái này không khoa học?

Không, cái này rất khoa học!

Chú thích:

Quyển sách là đen khoa học kỹ thuật văn, không phải chư thiên lưu không phải vô hạn lưu, nhân vật chính sẽ không siêu năng lực gia thân, mọi người xem xuống dưới liền biết rồi.

Có khác sách cũ « dị thế giới chinh phục sổ tay » cao định 30000 đồng đều đặt trước 8000+, hoan nghênh duyệt đọc.

Bình luận Facebook
DMCA.com Protection Status