Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Đoạn Hồng Trần

Biên tập: Candy

Phật viết: “Ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần mới đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua.”

Hồng trần nghìn trượng, trông chờ mòn mỏi, bạch y man mác, Như Lai niêm hoa cười, chúng sinh điên đảo

Bình luận Facebook
Nam Kha Ức Mộng Tác phẩm: 2
DMCA.com Protection Status