Chương 13-2: Hình tượng nhân vật

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Để bù đắp mình review tí hình tượng của các nhân vật cho mọi người xem ~

Chương mới sẽ ra sớm nhất có thể!!

1. Bạch Đại nhân (anh bướm trắng)

 Bạch Đại nhân anh bướm trắng

2. Nghiêm Vân Hi (nữ chính)

 Nghiêm Vân Hi nữ chính

Hình tượng cường thế.

Vì sao tóc trắng, tương lai sẽ rõ.

Vì sao tóc trắng tương lai sẽ rõ

3. Phượng Hiên Viên (nam chính)

{ bỏ qua trang phục đi, chỉ nhìn gương mặt thôi nha mấy cậu:v}

 Phượng Hiên Viên nam chính bỏ qua trang phục đi chỉ nhìn gương mặt thôi nha mấy cậu v

4. Cung Nhu

 Cung Nhu

5. Cung Thanh

Trước mắt là bấy nhiêu thôi nha

Trước mắt là bấy nhiêu thôi nha ~~
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: