Hướng Dẫn Gây Giống Ma Thú Tại Dị Giới (Dị Thế Giới Ma Thú Gây Giống Chỉ Nam) - 异世界魔兽育种指南

Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Hướng Dẫn Gây Giống Ma Thú Tại Dị Giới (Dị Thế Giới Ma Thú Gây Giống Chỉ Nam) - 异世界魔兽育种指南

Xuyên qua đến dị thế giới Dean tin tưởng, chỉ cần mình chịu cố gắng, lại thêm một chút trợ giúp đến từ hệ thống, chắc chắn có thể ở nơi này thế giới hỗn loạn bên trong, nhấc lên một hồi thuộc về chọn giống và gây giống sư- gọi chung là Tuyển Dục Sư triều dâng!

Khẩu hiệu của Tuyển Dục Sư chúng ta là: Ưu sinh ưu dục, giả thuyết lớn mật!

Tỉ như con chó này cùng con khỉ kia, ta cảm thấy bọn chúng hậu đại hẳn sẽ rất có tiềm lực......

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1 2 2
1 2 2
Bình luận Facebook
Bộ Đâu Tác phẩm: 2
DMCA.com Protection Status