Chương 29

Mọi người đừng thắc mắc chương 23 và 24 ở đâu. Đúng là Dạ đã viết rồi và nhưng sẽ không đăng vì sáng hôm qua Dạ đã thấy các trang web tiếp tục ăn cắp, lại còn cập nhật thêm chương 22 nữa, thật sự khiến Dạ rất bực mình.

Ở chương trước Dạ đã cảnh cáo rồi, nhưng các trang web đó vẫn tiếp tục tình trạng này và Mê Đọc Truyện không có biện pháp xử lý nên Dạ sẽ cho off truyện.

Chấm hết.

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: