Chương 26: Người thứ 3

- Uyn Lin: Xin chào tất cả mọi người! Mình là Trương Uyên Liên các bạn cứ gọi mình là Uyn Lin! Mình đến đây học là vì bạn trai kia!

* Chỉ về phía Tuấn Trạch.

Bạn ấy là người đàn ông của mình nên mong các bạn nữ sẽ tránh xa bạn ấy ra!

* Nói xong Uyn Lin chạy thẳng xuống chỗ ngồi cạnh Tuấn Trạch.

- Lớp xôn xao bàn tán: Ấy là chỗ Mỹ Lệ mà? Mỹ Lệ là bạn gái Tuấn Trạch mà? Lẽ nào đã chia tay?

- Uyn Lin cứ sáp đến gần Tuấn Trạch dù cho Tuấn Trạch cứ né xa ra.

- Tuấn Trạch : Cậu là ai vậy? Tôi không hề biết cậu! Cậu bảo tôi là người đàn ông của cậu á? Sẽ không đâu!

* Nói xong Tuấn Trạch xuống bàn dưới cuối ngồi nắm lấy tay Mỹ Lệ. Vì Mỹ Lệ đã bị cướp chỗ nên đành ngồi bàn cuối.

- Uyn Lin cười mỉm nhếch mép.

- Vương Hà: Haha lại thêm một con nhỏ muốn đối đầu với tao kìa Thiên Nhĩ.

- Thiên Nhĩ: oh supprise a!

- Vương Hà tiếp cận Uyn Lin: Mày cũng ghét Mỹ Lệ sao? Cùng phe với tao rồi! Có cần tao chỉ đạo để giết con Mỹ Lệ không?

- Uyn Lin: Mày là ông nội tao à? Tao không cần những kế hoạch ngu si như mày!

______________ Giờ ra về _____________

- Uyn Lin chạy bám theo Mỹ Lệ và Tuấn Trạch về nhà.

- Uyn Lin: Cho mình về học nhóm chung được không?

- Tuấn Trạch: Ư không đâu!

- Mỹ Lệ cười mỉm: Được thôi!

___________end part 1 chap 26_________

☆ Tập dài dài sau này tác giả e là sẽ rất ức chế đây:<
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: