Chương 38: Ngoại truyện

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một bạn gửi tin cho Ad Mều là ghiền truyện đến nổi tối lấy hình này ra xem cứ nghĩ đến là tưởng tượng như Mỹ Lệ và Tuấn Trạch  =)))) hình chứa 18+ cao nên mọi người nhớ rửa mắt.
Một bạn gửi tin cho Ad Mều là ghiền truyện đến nổi tối lấy hình này ra xem cứ nghĩ đến là tưởng tượng như Mỹ Lệ và Tuấn Trạch  =)))) hình chứa 18+ cao nên mọi người nhớ rửa mắt
( ͡° ͜ʖ ͡°) vâng và đây là Mỹ Lệ và Tuấn Trạch


( ͡° ͜ʖ ͡°) vâng và đây là Mỹ Lệ và Tuấn Trạch.  =))))))))

Hình để rửa mắt và tính giải trí cao nên mọi người nhớ bình chọn cho Ad Mều nha =))))
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: