Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Ngã Tại Thu Trảm Hình Tràng Đương Phùng Thi Nhân Na Ta Niên - 我在秋斩刑场当缝尸人那些年

[ mặt người quỷ tâm, lấy cổ nói nay, ta vì giang hồ chi chủ ]

Lâm Thọ tỉnh lại sau giấc ngủ thành mùa thu chém pháp trường người khâu xác.

Lá rụng về cội, nhập thổ vi an, chết lưu toàn thây, bị chặt đầu tử tù thi thể muốn khâu lại hoàn chỉnh tài năng hạ táng, nếu không loạn tấn sinh biến.

Lâm Thọ phát hiện, hắn có thể thông qua khâu lại thi thể có thể thu được các loại ban thưởng.

Táng kinh, Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, Nhân Cốt Bì Ảnh, Âm thần bàn thờ, Thành Hoàng lệnh bài, Na Thần Hí Diện, tám môn giang hồ thuật. . .

Sảng văn không ngược chủ, màu đen hài kịch.

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1 2 3 4 4
1 2 3 4 4
Bình luận Facebook
DMCA.com Protection Status