Chương 14: Kết cuộc

Liên quan đến tên tiểu quỷ cắt đầu, đến và đi không hình không bóng kia, giang hồ truyền ngôn như thế này.

... Có một hôm, có mấy vị danh hiệp trong giang hồ rốt cuộc bắt được y, trói lại hỏi :

- Tại sao ngươi đi cắt đầu người ta?

- Tôi không cắt đầu người.

Tên tiểu quỷ cắt đầu nói :

- Tôi chỉ cắt đầu danh nhân.

- Danh nhân không lẽ không phải là người sao?

- Danh nhân và người có một chỗ không giống.

Tên tiểu quỷ cắt đầu nói :

- Bọn họ dù gì cũng có những thứ thống khổ mà người khác không có.

Quần hiệp im lặng.

Cũng không biết là nên giết tên tiểu quỷ cắt đầu, hay là tha y ra, tên tiểu quỷ cắt đầu tự đề nghị một phương pháp :

- Các người lấy lòi tói gân bò trói ta lại, lấy còng còng chân ta lại, rồi bỏ ta vào trong rương khóa lại, xong rồi ném xuống sông.

Tiểu quỷ nói :

- Nếu ta chết, ta sẽ không oán trách ai, nếu ta còn chưa chết, thì đó là cái vận khí của ta.

Lời đề nghị lập tức được chấp nhận.

Mười hôm sau, rốt cuộc có người nhịn không nổi, lại đem cái rương từ dưới sông lên, nhìn xem tên tiểu quỷ này đã chết chưa.

Lúc mở rương ra, mọi người đều sửng sốt. Trong rương trống lổng không có ai.

Dĩ nhiên cũng không hoàn toàn là trống lổng, tuy không có người, nhưng có một tờ giấy, trên đó có viết rằng :

- Uống không hết rượu trong ly, cắt không hết đầu của danh nhân.

* * * * *

1972, tháng ba, hai mươi ba, trước vò có ly, trong ly có rượu, nhà có danh nhân, danh nhân có đầu.
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: