Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Nhất Kiếm Quang Hàn Khởi Thu Lâu

一剑光寒起书楼
Dịch: Fishscreen
Biên tập: Ba_Van

Bình luận Facebook
Ức Văn Tác phẩm: 2
DMCA.com Protection Status