Giới thiệu sách

Nội Dung Truyện : Nữ Ân Sư

Người dịch: Losedow

"Người làm thầy là người truyền đạo, dạy nghề, giải thích nghi hoặc cho học trò của mình".

"Bản vương có một chuyện nghi hoặc, chỉ có ân sư đích thân truyền dạy mới có thể giải hoặc".

Bình luận Facebook
Thiên Như Ngọc Tác phẩm: 2
DMCA.com Protection Status