Chương 17: Thông báo

Hai chương sau nội dung vô cùng vô cùng vô cùng (quan trọng nhấn mạnh 3 lần) kinh dị. Ai sợ máu hay cảnh chém giết thì tốt nhất là next sớm nhá. Nếu không lại bảo tác giả! Toàn là cảnh chửi bới với chém giết máu văng tứ tung thôi, tóm lại rất KINH DỊ!

Đã cảnh báo rồi đấy! Cảnh báo rồi đấy!
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: