Chương 23: Hoạ phúc cùng đường (tt)

Một vị trưởng lão bỗng đứng dậy, tiến ra giữa bàn hội nghị. Vô Trần đưa mắt nhìn nhận ngay ra người này chính là Vương Hữu. Ông ta đã nghe thấy Vương Hữu mở lời:

- Chư vị nghe đây! Bang chủ tân nhậm có việc bận xuất tuần chưa trở về. Thống chế Miêu đại nhân của triều đình hôm nay sẽ tới tổng đàn thị sát. Vì vậy mới có cuộc hội họp khấn cấp này.

Mọi người nghe nói Miêu đại nhân đích thân tới tổng đàn xem xét đều đứng im thin thít lắng nghe.

Trong sảnh nhất thời yên lặng như tờ. Vương Hữu trưởng lão nghiêm nghị tiếp:

- Nếu có bang chủ tọa trấn tại đây, vấn đề an toàn của Miêu đại nhân tự nhiên sẽ do bang phủ định đoạt. Nhưng nay bang chủ bận việc ở bên ngoài, nên trách nhiệm ấy chúng ta phải gánh chịu.

Lão nói tới đó mọi người có mặt trong đại sảnh đều lộ vẻ cao hứng bàn tán ồn ào, hy vọng sẽ xảy ra chuyện hỗn loạn để được chém giết một phen thỏa thích.

Nên biết Cái Bang hiện tại đến tám chín phần mười đều là những nhân vật trong Hắc đạo, giết người như cỏ rác.

Vương Hữu trưởng lão thấy sắc mặt chúng có vẻ thích thú lại nghiêm nghị tiếp:

- Chư vị chớ xem thường. Nên biết Miêu đại nhân là một cột trụ của Đại Tống chúng ta, tính mạng liên hệ tới sự an nguy của quốc gia. Nếu vị ấy bị tổn thất một sợi lông chân tất chúng ta thật khó lòng sống sót.

Bên dưới bỗng có người nói lớn:

- Bọn tại hạ phụ trách bảo hộ Miêu đại nhân thì còn ai dám động tới một sợi lông của vị ấy.

Vương Hữu trưởng lão ngửng đầu nhìn, thấy kẻ vừa nói chính là lão nhị của nhóm Thiên Mục Ngũ Quỷ.

Tên này rất ngông cuồng, không biết trời cao đất dày là gì. Vương Hữu chỉ lặng lẽ liếc nhìn chứ không cất tiếng nói. Một lão già ngồi ở hạ đạo trợn mắt nhìn Nhị Quỷ, cất tiếng cười nhạt.

Vô Trần không nhận ra được người này là ai? Nhưng xem bề ngoài hiển nhiên là một trưởng lão của Cái Bang, lão già nọ bỗng lớn tiếng nói:

- Người có phải lão nhị của nhóm Thiên Mục Ngũ Quỷ đấy không? Hiện giữ chức vụ gì?

Thiên Mục Ngũ Quỷ thấy lão già nọ dùng chữ Quỷ gọi ngay mặt bất giác nổi giận đùng đùng.

Lão Đại kiến thức có phần hơn tứ Quỷ, vội xen lời, nói:

- Năm anh em Thiên Mục chúng tôi giữ chức vụ cảnh vệ, xin Túc trưởng lão chì giáo cho.

Vô Trần vừa nghe y nói Túc trưởng lão liền đưa mắt nhìn kỹ thủ chưởng của đối phương, thấy to lớn hơn người thường nhiều, liền vỡ lẽ, nghĩ bụng:

“Thì ra lão này là Thất Sát Thủ Túc Xá”. Ông ta đã được Hà Ngọc Trì nói cho hay, Túc Xá với Từ Cận đi hành thích Ngụy Thắng rồi bị gã vệ binh mặt vàng không rõ danh tánh trong vòng hai chiêu đã làm cho khiếp sợ phải bỏ chạy.Túc Xá cười lớn, nói:

- Túc mỗ không dám nhận hai chỡ chỉ giáo. Lần này muốn bảo hộ Miêu đại nhân được an toàn, chúng ta phải nghiên cứu kế hoạch cẩn thận mới tránh được sự sơ suất chứ không thể ăn nói bừa bãi.

Vương Hữu khẽ gật đầu, nói: - Lão nhị Thiên Mục bằng hữu đối với việc bảo hộ Miêu đại nhân có vé rất tự tin. Vậy bảo hộ bằng cách nào, xin nói ra cho mọi người được biết?

Thiên Mục nhị quỷ đáp: - Có gì đâu mà phải bàn cãi nhiều. Thiên Mục Ngũ Tiên chúng tôi đã giữ chức vị cảnh vệ, hễ cứ thấy tên nào có hành động phạm thượng Miêu đại nhân, Thiên Mục Ngũ Tiên chúng tôi sẽ khiến y vãi máu ngay tại đương trường là xong.

Túc Xá nghe nói cười nhạt hỏi: - Thế năm vị so sánh với Ngữ Minh thượng nhân ra sao? Thiên Mục Ngũ Quỷ đều biến sắc mặt. Nhị Quỷ không sao chịu nhịn nổi rống lên một tiếng, quát tháo:

- Túc trưởng lão nói như vậy là có nghĩa gì? Sao bỗng dưng lại đề cập tới con lừa già trọc đầu Ngữ Minh như thế?

Tam Quỷ cũng xen lời, nói: - Con lừa sói đầu Ngữ Minh thì làm cái quái gì? Ngày nọ tại Bá Kiều, Ngũ Tiên chúng ta vì thương hại lão già nua, không thèm chấp, mới nhường nhịn lão đấy chứ.

Túc Xá miệng điểm nụ cười bí ẩn, nói: - Lão nhị, lão tam, không phải là Túc mỗ đề cao chí khí của người, làm giảm oai phong của mình. Trong đương kim võ lâm, những nhân vật có công lực oai hơn Ngữ Minh cũng không phải là ít.

Lão vốn định đem chuyện mình đi hành thích Ngụy Thắng, bỗng gặp phải gã vệ binh mặt vàng, nhưng lại sợ làm cho mọi người khiếp đảm, mất hết nhuệ khí, nên vội ngắt lời, đổi giọng tiếp:

- Theo sự ước đoán của Túc mỗ, lần này Miêu đại nhân giáng lâm tổng đàn, sự thể rất trọng đại, tất nhiên sẽ gây sự chú ý của bọn người tự xưng là nhân sĩ chính phái trong võ lâm, đệ tử các cao thủ xuất đầu lộ diện, thừa cơ tập kích lén. Nếu như các cao thủ ấy cũng có công lực tương đương với Ngữ Minh thượng nhận, liệu Ngũ Quỷ các người có nắm chắc được phấn thắng chăng?

Hai câu cùng làm tổn thương tới tự ái của Ngũ Quỷ. Bọn chúng đang định phác tác, Vương Hữu trưởng lão bỗng cười ha hả, nói:

- Túc trưởng lão nói như vậy thật khác xa với sự thật Vương mỗ vẫn thưởng nghe đồn đại Thiên Mục Ngũ Tiên tung hoành giang hồ,

chưa hề gặp địch thủ. Đừng nói là công lực của một Ngữ Minh thượng nhân mà dù cho là hai, ba nhân vật như thế, Ngũ Tiên cũng chẳng coi vào đâu. Tuy vậy đạo dụng võ, điều tối trọng yếu là biết người biết ta, dù chắc mình sẽ thắng được đối phương cũng chăng nên sơ hốt.

Câu nói ấy khiến Vô Trần ngấm ngầm thất kinh, nghĩ thầm: “Chẳng trách lão Vương Hữu có thể thao túng nổi Cái Bang. Quả nhiên mưu trí hơn người, thâm độc một cách đáng sợ”.

Thiên Mục Ngũ Quỷ nghe tâng bốc đều cả mừng toét miệng cười hi hí. Lão nhị càng đắc chí thêm, nói:

- Đúng lắm! Đúng lắm! Vương Hữu trưởng lão mới thật là người thấy xa hiểu rộng. Một con lừa trọc đầu Ngữ Minh thì làm cái cóc khô gì. Dù hai tên, ba tên cũng chẳng mùi gì với Ngũ Tiên chúng mỗ.

Túc Xá hiểu rõ dụng ý của Vương Hữu, bụng chỉ buồn cười thầm. Bỗng một lão già, trông có vẻ yếu đuối nho nhã, xen lời nói:

- Vậy thỉnh Vương Hữu trưởng lão chi định công tác tạm thời cho liệt vị huynh đệ đây.

Vương Hữu gật đầu, nói: - Tổng đàn phúc địa do Từ Cận trưởng lão, Túc trưởng lão phụ trách xuất lãnh. Cai bát phòng Lục đại trưởng lão ngấm ngầm mai phục. Thiên Mục Ngũ Tiên giám thị xung quanh tổng đàn. Nếu phát giác sự việc khả nghi, lập tức phát ám hiệu thông báo, chớ nên đơn độc hành động. Mười hai vị cao thủ Khôi Y tổ của Đông Doanh phái tới, mỗ đã cắt đi tuần tra trong khuôn viên tổng đàn.

Lão già yếu đuối gật đầu, nói:

- Như thế kể cũng rất chu toàn.

Vô Trần thấy Vương Hữu trưởng lão sắp đặt kế hoạch điều động các cao thủ đâu ra đấy, trong lòng khen ngợi thầm, nghĩ bụng:

“Người này có tài thao lược của một vị đại tướng quân. Chỉ tiếc là y đã chọn lầm đường, đi ngược lại quyền lợi của quốc gia dân tộc”.

Ông ta lại nghĩ tiếp: “Diêm Vương Kiếm Từ Cận cùng Túc Xá, hai người đều là cao thủ thượng thừa đương thời. Nhưng còn lục đại trưởng lão của Cai bát phòng không biết là những nhân vật nào, xem ra cũng không phải tầm thường.”

Ngừng giây lát, đạo sĩ lại suy tính thầm:

“Tên giặc bán nước Miêu Truyền áp chế thiên tử, điều khiển chư hầu. Chẳng bao lâu nữa mảnh giang sơn này sẽ mất nốt vào tay ngoại bang. Sao ta không nhân dịp này diệt trừ tên tay sai ngoại nhân, biết đâu chẳng tránh được tai họa cho đất nước.”

Xưa nay Vô Trần đạo nhân không hề dính dấp tới chuyện thị phi của giang hồ, cũng ít khi hỏi han tới chuyện triều đình. Gần đây bị ảnh hưởng bởi ý chí của Liễu Tồn Trung nhận thấy quốc gia đang lâm vào cảnh nguy vong, nếu mình vẫn tiềm tu ẩn lánh, sinh hoạt ngoài trời, chẳng khác nào trốn tránh trách nhiệm.

Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Vì vậy ông ta cải biến tư tưởng, muốn đích thân làm một việc oanh oanh liệt liệt.

Đạo sĩ thấy hội nghị đã tan, liền nghĩ thầm: “Mười hai tên cao thủ Khôi Y tổ của Đông Doanh cùng Thiện Mục Ngũ Quỷ thì chẳng có gì là đáng ngại. Chỉ có sáu tên trưởng lão bát phòng, không biết là quái kiệt của phương nào? Ta phải đi dò thám một phen, rồi định đoạt sau!”.

Quyết định xong, Vô Trần ngầm theo dõi phương hướng của Túc Xá.

Chỉ hai cái nhún nhảy, ông ta đã như bóng theo hình bám sát đối phương.

Chỉ thấy Túc Xá đi xuyên qua hội nghị trường quẹo sang hành lang ngang nội viện.

Nơi đây có sáu gian vách ván cũ kỹ, mỗi phòng đều có một lão già mặt như đồng nhưng tóc bạc ngồi đả tọa.

Bên cạnh mỗi người đều có một cái bát bằng đồng rất lớn, vành bát rất sắc bén miệng bát uốn ra bên ngoài nom chẳng khác nào một chiếc mũ rơm rộng vành.

Vô Trần đạo sĩ ước đoán chiếc bát đồng này ít ra cũng nặng hàng trăm cân.

Chỉ thấy Túc Xá ngưng lại mỗi gian phòng nói thì thầm giây lát, rồi mới quay người rời khỏi nơi đó.

Vô Trần bấy giờ rõ Túc Xá dặn dò mật lệnh của Vương Hữu trưởng lão với Lục đại trưởng lão của Cai bát phòng, nên cũng chẳng để tâm nghe ngóng đoạn vẫn tiếp tục theo sau Túc Xá.

Chỉ thấy Túc Xá đi tìm Diêm Vương Kiếm Từ Cận rồi cả hai nhất tề tới vùng phúc địa cơ mật.

Đó chính là nơi thần kinh trung khu của Cái Bang tổng đàn. Các văn kiện lai vãng của mọi lộ phân đàn, những di tích kỷ niệm của bang chủ những đời trước để lại, đều cất giữ ở nơi đây.

Miêu Truyền giá lâm Cái Bang chắc cũng có lẽ sẽ xem xét chốn này.

Túc Xá, Từ Cận giơ tay chỉ vẽ bàn bạc hồi lâu. Vô Trần ẩn phục trong xó tối nom thấy rất rõ ràng, biết đối phương đang nghiên cứu sách lược bố trí mai phục, làm thế nào để bảo hộ Miêu Truyền cho vẹn toàn.

Ông ta bỗng cảm thấy mình quá cô thế, hành sự thật rất khó khăn.

Vô Trần lại nghĩ: “Lần này ta tới Thành Đô nguyên vì tiếp thụ sự khuyến cáo của Liễu Tồn Trung không tới Bắc Cố sơn cứu viện Tố Tố, mà đến đây để nghe ngóng tin tức của Lữ Di Hạo. Nếu tra được ra hành tung của bang chủ Cái Bang, được thêm Lữ Di Hạo giúp sức mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều”.

Vô Trần vừa nghĩ vừa theo dõi Túc Xá, Từ Cận, xem chúng bố trí như thế nào?

Tới khi hai lão nọ bỏ đi, Vô Trần mới nhẹ nhàng lướt ra quan sát tình thế xung quanh, ghi nhớ kỹ trong lòng.

Sáng sớm hôm sau, tổng đàn Cái Bang mở rộng cửa lớn. Các phân đàn chủ các lộ đều lục tục tham gia việc thịnh điển tiếp nghinh Miêu Truyền.

Ngoài năm dặm có thiết lập những trạm thông báo tin tức, phòng thủ rất nghiêm mật. Dù là các chủ phân đàn cũng đều bị tra hỏi kỹ lưỡng mới được tiến vào tổng đàn.

Tới giờ Ngọ, bọn thông báo tin tức bỗng rảo cẳng chạy vào nội điện, báo cáo xe lừa của Miêu Truyền đại nhân đã tới phủ vệ Thành Đô, không lâu nửa sẽ tới tổng đàn thị sát.

Vương Hữu nghe nói cả mừng, tức khắc truyền lệnh mọi người trên dưới toàn bang đều chuẩn bị nghênh giá.

Không nửa giờ sau đã thấy một cỗ xe lừa đỏ chót từ phủ vệ Thành Đô chậm rãi chạy tới.

Văn võ bá quan đều tiến ra đường cung kính tiễn đưa xa hàng mười dặm.

Tên đánh xe vung roi, chiếc xe lao đi vùn vụt, cát bụi bốc lên cuốn tiến thẳng về phía tổng đàn Cái Bang.

Khi chiếc xe lừa ra tới ngoại ô suốt dọc bên hữu toàn là rừng rậm, bên tả là đồng ruộng phì nhiêu lúa xanh mơn mởn.

Chiếc xe lừa chẳng khác nào một thiếu nữ du xuân, bức rèm màu hồng được cuốn lên phân nửa, thấp thoáng bóng người ngồi.

Gã xa phu chiếc nón rơm được phủ chụp xuống tận mí mắt, thần thái rất nhàn nhã.

Khi chiếc xe chạy qua một cây cổ tùng rậm rạp bỗng thấy có hai người từ sau gốc cây xông ra, một ăn mặc theo lối lái buôn tay cầm chiếc bàn toán, một dáng dấp như thầy lang niên kỷ đều trên dưới năm mươi.

Hai người nọ chẳng phải ai xa lạ, mà một là Thị Ẩn Mạc Ác Tài một là Trình Đại tiên sinh.

Mạc Ác Tài với Trình Đại tiên sinh ngày nọ ở gần Tầm Dương đã cùng với chư hảo hán ở Bàn Long lãnh, An Bình trại Điệp phu nhân, Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền Diệu Thông sư thái các người cướp đoạt tù xa Viên Tôn Kiệt. Ngờ đâu bị Thông Thiên Hiểu dùng kế hoạch Kim Thiền thoát xác đánh lừa quần hùng. Trong tù xa không phải Viên Tôn Kiệt mà lại là Mạc Nam lão ma một nhân vật trong Vũ Trụ Ngũ Kỳ.

Mạc Nam lão ma đánh cho quần hào một trận thất điên bát đảo. Cũng may bấy giờ Liễu Tồn Trung với Hà Ngọc Trì chặn cướp được Viên Tôn Kiệt ở Lạc Nhạn cốc.

Mạc Nam lão ma nghe cấp báo, vội bỏ đi ngay, mọi người mới thoát được mất mạng trong đường tơ kẽ tóc. Trình Đại tiên sinh với Mạc Ác Tài đều là các hiệp sĩ du hí nhân gian. Sau khi chia tay với quần hùng, hai người lại tiếp tục phiêu bạt giang hồ.

Trong những ngày đó tên tuổi Liễu Tồn Trung chấn động giang hồ. Cái Bang đã bị Vương Hữu thao túng, bang chủ Lữ Di Hạo thất tung cùng chuyện có người giả danh nghĩa Liễu Tồn Trung hủy hoại Cửu Chân cung, hỏa thiêu Tôn Hán điện, vân vân, họ đều biết rất rõ. Lần này hai người ngẫu nhiên tới Thành Đô, được tin Miêu Truyền sẽ thị sát Cái Bang. Sau khi thương lượng, cả hai quyết định sẽ ngầm tới phủ vệ thích khách.

Nhưng phủ vệ ở Thành Đô không những canh giữ rất nghiêm mật

hơn nữa địa phương cực kỳ lớn rộng, tìm tòi suốt đêm cũng không rõ Miêu Truyền trú chân ở đâu.

Hai người đành đổi ý định, tới vùng rừng rậm ở ngoại ô chờ đợi thực hành tôn chỉ của cường đạo, chặn đường hành thích Miêu Truyền.

Hãy nói cho gã xa phu vừa thấy hai bóng người ở sau thân cây cổ thụ xông ra, lập tức gò cương đưa mắt liếc nhìn hai người, trầm giọng hỏi:

- Hai người không phải là cường đạo, vậy chặn đường chúng ta làm chi?

Thị ẩn Mạc Ác Tài lắc bàn toán loảng xoảng, cười nói: - Bỉ nhân muốn trao đổi một việc mua bán.

Y chỉ Trình Đại tiên sinh nói: - Vị này là thầy lang giang hồ chuyên tế độ những kẻ bệnh hoạn qua đường.

Gã xa phu cười nhạt, nói: - Nếu vậy các người tìm sai đối tượng rồi. Mạc Ác Tài lắc đầu, thở dài, nói:

- Thú thật bỉ nhân đã tiêu hết tiền độ nhật, thỉnh cầu lão huynh ra ơn bố thí cho chút đỉnh.

Gã xa phu cười nhạt đáp: - Hay lắm ! Huynh đệ cũng chẳng hẹp hòi. Đây này. Vừa dứt lời, chiếc roi đã nhanh như chớp quất vút ra, nhằm thắng cổ Mạc Ác Tài cuốn tới.

Mạc Ác Tài vội giơ bàn toán chống đỡ.

Chỉ nghe thấy bốp một tiếng, thân roi đã quất trúng chiếc bàn toán.

Đầu roi như có mắt, lại nhằm khẩu tay Mạc Ác Tài quét ngược lại.

Mạc Ác Tài không ngờ gã x.a phu thân thủ lợi hại như vậy giật nảy mình, vội nhảy lùi về phía sau tức thì.

Gã xa phu cười hắc hắc, nói: - Bằng hữu chả vừa yêu cầu mỗ bố thí là gì? Sao bây giờ lại không dám tiếp thụ?

Mạc Ác Tài cười hi hí, nói:

- Bằng hữu xa phu rất hợp với ý thích của lão Mạc này. Thật là chân nhân không lộ tướng có khác. Phen này lão Mạc phải vui đùa với bằng hữu một chuyến.

Miệng chưa dứt, toán bàn ở trong tay đâ nhanh như điện chớp vung ra đập thẳng vào đầu con lừa.

Gã xa phu bỗng chuyển người, quất vút roi ra, nhưng Mạc Ác Tài thân pháp linh hoạt khôn tả, sớm biết hành động ấy của xa phu. Thế thức vừa rồi chỉ là hư chiêu không đợi roi đối phương quét tới nơi, y đã sớm lách sang bên ngồi thụp xuống đập luôn bàn toán vào chân lừa.

Con lừa ré lên một tiếng bàn toán đã quét trúng chân khiến nó nhảy dựng dậy, suýt tí nữa đã hất gã phu xe xuống dưới đất.

Gã xa phu cả giận nhảy luôn xuống dưới đất, chửi rủa: - Tổ tiên mười tám đời nhà mi, dám vuốt râu hùm phải không? Mạc Ác Tài cười hi hí nói:

- Thế mới phải chứ. Lão Mạc này chỉ muốn thỉnh ngài xuống xe, đùa giỡn cho nhau vui.

Vừa nói, y vừa nhảy lui về phía sau. Gã xa phu nắm chặt cây roi không thốt một lời, hùng hổ xông tới quét mạnh ra một thế.

Mạc Ác Tài liền cất tiếng khen ngợi: - Tuyệt lắm! Thân thủ của bằng hữu mà chỉ là một gã phu xe hay sao, kể cũng rất uổng.

Gã xa phu cười nhạt, nói: - Các hạ được ai sai khiến, dám chặn đường gây rối như vậy? Mạc Ác Tài thấy tên phu xe đã trúng kế, Trình tiên sinh đang nhanh nhẹn tiến tới gần khoang xe, không cười cợt nữa, chỉ trầm giọng quát:

- Lão Mạc này không chịu sự sai khiến của ai cả, mà tự động tới giết chết tên bán nước Miêu Truyền. Hiện tại nhân dân đang bị người Kim áp chế, quốc gia lâm vào cảnh nguy vong. Với thân thủ như vậy, bằng hữu đã không vì đất nước xả thân, lại trợ giúp lũ bạo ngược quên cả tình đồng bào, xót thương nòi giống, thật đáng tiếc! Đáng tiếc!

Gã xa phu cười nói: - Miêu đại nhân là bậc lương đống của nhà Đại Tống ra sức chống chọi với cục diện. Ngươi bất quá chỉ là một kẻ mù quáng chớ nên

ngậm máu phun người. À, còn tên đồng bọn của ngươi đi đâu rồi?

Mạc Ác Tài đắc ý giơ tay ra chỉ, nói: - Đồng bọn mỗ chính là Diêm Vương gia, hiện tại đã sắp lấy tính mạng chó của Miêu tặc.

Bỗng nghe thấy bộp một tiếng, Trình Đại tiên sinh đột nhiên bị đẩy bắn về phía sau hơn trượng ngã lăn ra đất.

Liền đó, trong khoang xe một tràng cười khanh khách rất quái dị vang rền.

Chỉ thấy một lão già thân hình to lớn, cuốn bức rèm hồng lên, tung mình nhảy xuống mặt đất, cả cười nói:

- Với tài ba hèn mọn của hai người mà cũng múa búa qua cửa Lỗ Ban. Hà hà... Trung Nguyên nhân vật chỉ toàn bọn xoàng xĩnh này thôi.

Trình Đại tiên sinh đã lồm cồm bò dậy, mặt xanh như chàm đổ, toàn thân tê tái.

Mạc Ác Tài vội nhảy tới đỡ Trình Đại tiên sinh, hỏi: - Lão Trình, chuyện gì xảy ra thế?

Trình Đại tiên sinh nhìn về phía lão già mặt đỏ hồi lâu, không thốt ra lời.

Gã xa phu bỗng quất chiếc roi lên trên không kêu đến đét một tiếng, cười ha hả, nói:

- Các ngươi tự nhận là hiệp nghĩa đạo, chỉ mới chống đỡ một thế đã ngã lăn ra đất, trông chẳng khác nào chó rúc đống phân.

Mạc Ác Tài chăm chú ngắm nhìn lão già mặt đỏ giây lát vẫn không nhận được ra là ai.

Lão già mặt đỏ cười khảnh khách, nói:

- Hai tên không biết sống chết này là ai, không nhận ra được lão phu hay sao? Lão phu là Tôn Kha Ba từ Thanh Hải tới.

Giọng nói của lão rất ôn hòa chẳng khác gì thân mật chuyện trò với bằng hữu. Trình Đại tiên sinh chợt tỉnh ngộ nghĩ bụng:

“Chẳng trách mình bị chưởng của lão đánh ngã. Thì ra người này là Thanh Hải Bột tự Tôn Kha Ba”.

Mạc Ác Tài cũng hơi rùng mình. Y thường nghe đồn đại Tôn Kha Ba tâm địa độc ác, thủ đoạn cực kỳ thảm khốc, chuyên bỡn cợt trước sự nguy nan của đối phương. Chính Liễu Tồn Trung cũng đã bị lão

ném xuống dưới hàn đầm.

Đã nghe thấy Tôn Kha Ba cất tiếng cười khanh khách rất kỳ quái nói:

- Chỉ bằng hai tên khốn kiếp các ngươi mà cũng dám nghĩ tới chuyện hành thích Miêu đại nhân ư ? Hắc hắc, bọn hiệp nghĩa đạo Trung Nguyên các ngươi thật không biết trời cao đất rộng là gì. Thế nào, bây giờ các ngươi định tự kết liễu tính mạng hay còn đợi lão phu phải đích thân ra tay?

Mạc Ác Tài cả cười đáp: - Bỉ nhân chuyên hành nghề thương mại, hàng đã tới tay chẳng dám làm phiền quý khách. Bọn mỗ tự xử trí lấy được rồi.

Dứt lời y đưa mắt liếc nhìn Tnnh Đại tiên sinh. Trình Đại tiên sinh hiểu ý liền rút chiếc chày đồng ở ngang hông ra nói:

- Đúng thế, chúng ta sẽ tự xử lấy.

Hai người từ từ đưa võ khí trong tay lên, bỗng hô lớn một tiếng cùng nhảy tới đâm thọc vào hai bên Tôn Kha Ba.

Tôn Kha Ba chỉ nhếch mép cười nhạt song chưởng bỗng phân ra hai bên tả hữu, mười ngón tay cong lại như những chiếc móc câu không tránh né chộp thẳng vào chiếc chày đồng cùng chiếc toán bàn.

Trình Đại tiên sinh với Mạc Ác Tài đều cám thấy chỉ lực của Tôn Kha Ba nặng như núi. Hai người đã vận tới mười thành công lực mà vẫn không sao thâu hồi lại được binh khí. Tôn Kha Ba lạnh lùng nói:

- Các ngươi đã bảo sẽ không làm phiền tới lão phu, sao lại bỗng xông tới tấn công lén như vậy? Hà hà.

Hai người đưa mắt nhìn nhau mặt đỏ bừng, không sao đáp lại được.

Bỗng bên tai có tiếng người nói vọng tới:

- Hai vị mau buông binh khí ra kẻo không kịp đâu!

Chỉ thấy Tôn Kha Ba mắt lộ lam quang, mười đầu ngón tay cũng dần dần xám xịt. Trình Đại tiên sinh, Mạc Ác Tài kinh ngạc vô cùng không biết Tôn Kha Ba đang vận dụng công phu gì? Tuy vừa được người bí mật cảnh cáo, bảo mình nên vứt bỏ binh khí, nhưng với thân phận của một nhân vật thành danh trong võ lâm mà buông rơi binh khí thật là một việc nhục nhã.

Đột nhiên Tôn Kha Ba mặt lộ sát cơ, hai cánh tay ngầm vận kình lực, gầm lên một tiếng.

Nói thì chậm, chuyện xảy ra nhanh không thể tưởng tượng được. Giữa lúc Tôn Kha Ba quát vang, đột nhiên có một bóng người áo xanh phất phới từ cổ tùng nhảy bay xuống, nhanh như điện xẹt.

Trong giây phút chớp nhoáng ấy, song chưởng tả hữu vươn ra chộp lấy đầu vai Trình tiên sinh với Mạc Ác Tài, như một con chim ưng bắt gà con xách lên khỏi mặt đất, tung mình nhảy lui về phía sau, thoát khỏi phạm vi chưởng phong của Tôn Kha Ba. Đó chỉ là việc trong nháy mắt.

Tôn Kha Ba ngạc nhiên vô cùng, định thần nhìn kỹ bất giác cười nhạt nói:

- Lão phụ tưởng là ai thì ra là Vô Trần đạo trưởng. Hạnh bội ! Hạnh bội!

Trình Đại tiên sinh, Mạc Ác Tài vừa rồi không sao tự chủ, bị người xách bổng lên kéo về phía sau như đằng vân giá vũ. Giữa lúc cả hai không biết việc gì xảy ra đã nghe Tôn Kha Ba nói danh hiệu của Vô Trần đều kinh ngạc quay đầu nhìn.

Chỉ thấy Vô Trần đạo sĩ râu dài bay phất phới, quả nhiên nom rất tiên phong đạo cốt, như lánh khỏi mùi trần tục. Vô Trần mỉm cười, nói:

- Vừa rồi hai vị lâm vào tình cảnh rất hiểm nguy. Lão Tôn đã luyện môn công phu âm hàn chưởng độc, không thể nào để nó nhiễm vào thân thể được.

Cả hai nghe nói đều hổ thẹn thầm.

Âm hàn chưởng độc của Tôn Kha Ba, họ đã từng nghe giang hồ đồn đại lợi hại kinh người, khi nghe nói Liễu Tồn Trung trúng phải loại âm hàn chưởng độc này suýt tí nữa thì bị nguy đến tính mạng.

Vô Trần đạo sĩ cười hỏi: - Từ khi cách biệt đạo hữu vẫn mạnh giỏi đấy chứ? Tôn Kha Ba lạnh lùng đáp:

- Lão sao mỗ vậy. Lần trước chúng ta tỉ thí một ngày một đêm chưa phân thắng phụ. Đó mới gọi là oan gia lại tái ngộ trong ngõ rộng.

Bỗng gã xa phu xen lời nói:

- Lão tiền bối! Oan gia gặp gỡ trong ngõ hẹp chứ không phải trong ngõ rộng.

Tôn Kha Ba bình sinh tranh cường hiếu thắng, thích sĩ diện. Lão nhớ các nhân vật Trung Nguyên thường nói oan gia gặp gỡ trong ngõ nhưng lại quên mất ngõ rộng hay ngõ hẹp, nên hiện tuy biết mình nói sai lão vẫn trợn mắt quát tháo:

- Mi chi ăn nói lếu láo. Ngõ rộng hay hẹp cũng thế thôi, có gì là lạ. Nếu rộng thì càng dễ đi.

Gã đánh xe câm như hến, không dám đáp lại!

Hiện Mạc Ác Tài đã ổn định tâm thần, lại trở về tính nết thường khi, cười hi hí nói:

- Như thế mà cũng học đòi nói chữ. Nếu đường rộng mỗi người đi một bên thì oan gia làm sao nhìn thấy nhau được.

Tôn Kha Ba trừng mắt quát: - Hừ hừ! Mắt của lão phu sắc bén như thế này, sao lại nhìn không thấy?

Trình Đại tiên sinh đã mất chiếc chày đồng, chỉ giơ quyền lên, hậm hực nói:

- Lão già kia đừng có nhiều lời. Ngõ rộng hay ngõ hẹp gì cũng được tất, chỉ có quyền này của mỗ mới là quan trọng.

Tôn Kha Ba cười khảnh khách nói: - Đúng lắm! Thế mới phải chứ. Oan gia tương ngộ trong ngõ rộng. Nào Vô Trần đạo trưởng, lần này chúng ta phải phân cho được cao thấp mới thôi.

Trình đại tiên sinh cùng Mạc Ác Tài lúc ấy đã thối lui ra ngoài xa hơn mươi trượng, quan sát cuộc chiến sắp mở màn.

Chỉ thấy Tôn Kha Ba ánh mắt lam quang sáng rực, mười ngón tay phát ra những tiếng kêu lách cách. Hiện tượng ấy đủ thấy âm hàn chưởng công của lão đã vận tới mười thành lực đạo.

Tôn Kha Ba hùng cứ Thanh Hải Lạp Bột tự đã mấy chục năm trời bình sinh đối địch chưa bao giờ vận dụng tới mười thành âm lực chưởng công.

Vì ngày nọ tại Thanh Sơn cơ đã từng tỉ thí với Vô Trần suốt một ngày một đêm, ngoài mặt tuy bất phân thắng bại nhưng thâm tâm lão cũng tự biết rõ hơn ai hết nếu so tài một cách chân chính mình vẫn còn sút kém Vô Trần một mức.

Bất quá Tôn Kha Ba không cam tám nhận thua, lão còn tựa vào âm hàn chưởng công của mình chưa vận dụng tới mức lợi hại. Theo sự

suy đoán của lão Vô Trần sẽ không có cách gì phá giải hàn chưởng của mình, cho nên vừa xuất thủ lão đâ tận dụng mười thành âm hàn chưởng quyết nắm thành công, chứ không để sót như lần trước.

Ngày nọ ở Thanh Sơn cơ, Liễu Tồn Trung đã dùng Chấn Thiên pháp đối kháng với Tôn Kha Ba. Lão không làm gì nổi chàng, hổ thẹn quá hóa tức giận đột nhiên sử dụng âm hàn chưởng ngấm ngầm sang người đối phương. Liễu Tồn Trung bị thất thế mà không hề biết.

Bấy giờ Vô Trần đã phát giác ngay cơ sự. Mười lăm ngày sau, quả nhiên khí âm hàn trong người Liễu Tồn Trung phát tác, chút xíu nữa chàng đã phải táng mạng.

Vì vậy Vô Trần mới thầm biết âm hàn chưởng công quả thật bá đạo. Hiện tại cũng thấy Tôn Kha Ba ánh mắt với móng tay đến hiện lam quang, không dám coi thường, ông ta vội hít một hơi dài, đẩy Vô Cực khí ban bố khắp toàn thân phòng thủ nghiêm mật chờ xem biến chuyển trong thế thức của Tôn Kha Ba.

Tôn Kha Ba suy tính rất nhanh, tìm tòi chỗ sơ hở của Vô Trần nhưng không tìm thấy chút sơ suất nào của đối phương.

Nên biết việc dùng âm hàn chưởng rất hao tổn chân khí, chỉ lợi ở điểm đoạt được thắng lợi một cách chớp nhoáng tốc chiến tốc quyết và tối kỵ với chiến lược cầm chừng.

Lúc ấy Vô Trần đã vận dụng Huyền môn tâm pháp phối hợp với Vô Cực cương khí, nhất thiết ều chú tâm tới sự bền bỉ, kín đáo. Địch không động, ta không động. Nếu đối phương có thể kiên trì như thế đến ba ngày ba đêm cũng sẵn sàng chấp nhận. Phương pháp ấy đánh trúng vào nhược điểm của Tôn Kha Ba.

Lão nghĩ thầm:

“Lão đạo sĩ mũi trâu này sạo lại biết được nhược điểm của mình mà đứng yên chẳng khác trời trồng như vậy ? Hừ hừ ! Tên mũi trâu mi khôn thì ta cũng ngoan. Xem thái độ của ngươi ắt không có cách gì chế ngự được âm hàn chưởng. Ngươi định kéo dài thời gian, thật chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày!”

Nghĩ tới đó, lão bỗng thét lớn một tiếng, thân hình to lớn phi lên trên cao hơn hai trượng đầu dưới chân trên, mười móng tay lam quang cực thịnh chộp thẳng xuống giữa đầu Vô Trần.

Vô Trần vội di bộ đổi thức, tránh khỏi thế công chính diện của Tôn Kha Ba.

Ông ta bỗng nhún chân lách người sang tả dực, hai ống tay áo rộng bỗng phất lên trên không, kình phong ào ào đẩy ra, oai lực kinh người khiến những lá cây hai bên đường rớt xuống như mưa.

Tôn Kha Ba người đã lơ lửng trên không bị kình khí của Vô Trần hất ngược lên khiến lão ngột ngạt giật mình kinh hãi không dám tấn công tiếp và lướt sang bên.

Thế công kích hiểm hóc thứ nhất của lão đã bị Vô Trần phá tan. Gã xa phu cùng Mạc Ác Tài, Trình Đại tiên sinh đứng cạnh đó xem thấy hai vị cao thủ đương thời lúc trao đổi một chiêu nửa thức đều phát ra oai lực kinh người, cả ba cùng ngây ra nhìn như xuất thần.

Tôn Kha Ba đánh hụt chiêu đó vội thối lui về phía sau mấy trượng khom mình uốn lưng, bộ dạng của lão như ngồi xổm, hơi trong miệng hà ra dồn dập, mười ngón tay cong lại, chĩa thẳng về phía Vô Trần đạo sĩ.

Vô Trần vẫn theo thế thức cũ, không hề biến đổi người hơi trùn xuống lấy tấn, nghinh thần chú thị.

Bỗng nghe thấy Tôn Kha Ba thốt hắc một tiếng, lập tức tung mình lên như hổ đói vồ dê, mười ngón tay phát ra lam quang thộp thẳng vào hai bên Thái Dương huyệt của Vô Trần.

Chiêu này nhanh như chớp. Mọi người chỉ thấy mắt hoa lóe, kế đã nghe hai tiếng lộp bộp liên tiếp vang lên.

Chỉ thấy Vô Trần đạo sĩ thối lui về phía sau ba bước, để lại những vết chân sâu hoắm trên mặt đất.

Tôn Kha Ba cũng lảo đảo lui về phía sau ba bước hơi thở dồn dập. Cao thủ trao đổi chiêu tới mức này đã có thể phân được thắng bại vì Vô Trần giữ thế thủ, còn Tôn Kha Ba lấy thế công. Một công một thủ đôi bên đều bị nội lực của đối phương đẩy lui ba bước.

Theo đó mà phán xét bên tấn công về phần nội lực đã bị kém nửa bước.

Trong ý niệm của Tôn Kha Ba cuộc giao đấu vừa rồi, mình đã chiếm được thượng phong vì chiêu vừa rồi lão đã vận hết mức công lực âm hàn chưởng độc, Vô Trần quyết không sao phịu nổi. Lão liền cười khanh khách, nói:

- Vô Trần đạo hữu quả danh bất hư truyền! Bội phục! Bội phục. Vô Trần điềm tĩnh đáp:

- Đạo hữu quá khen ! Vu Viên công phối hợp với âm hàn chưởng của đạo hữu quả nhiên khiến bần đạo được sáng mắt ra.

Tôn Kha Ba lấy làm lạ, nghĩ bụng: - Y biết rõ âm hàn thưởng của mình bá đạo mà vẫn dám ngang nhiên chống chỏi. Chẳng lẽ y lại hiểu được cách phá hoại?

Lão thắc mắc khôn tả, có biết đâu Vô Cực cương khí của Vô Trần đã sớm ban bố khắp toàn thân, hơi độc âm hàn chưởng quyết không sao âm nhập nội thể được.

Tôn Kha Ba rất hoài nghi, nghĩ tiếp: “Nếu lão tạp ma này có thể hóa giải được âm hàn chưởng của mình thì cuộc ác chiến này mình khó lòng nắm được phần thắng.”.

Đang lúc lão suy tính, bỗng thấy ở đầu đại lộ có một bọn người chạy như bay tới.

Vô Trần mắt rất sắc bén, tuy bọn người nọ còn rất xa, ông ta đã nhận ra được một cách rõ ràng. Đám người nọ là Cái Bang tổng đàn phái ra. Vương Hữu trưởng lão dẫn đầu, trong đó còn có cả Diêm Vương Kiếm Từ Cận, Thất Sát Thủ Túc Xá và một số nhân vật ông ta không quen biết, xem ra không phải là những kẻ tầm thường.

Vô Trần thầm suy tính, cảm thấy tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Bọn người nọ tuy chẳng thể làm khó dễ gì được mình, nhưng lại còn Mạc Ác Tài với Trình Đại tiên sinh có mặt tại đây, mình lại phải che chở họ. Nên Vô Trần vội đưa mắt ra hiệu eho Mạc Ác Tài với Trình Đại tiên sinh đoạn thủng thẳng nói:

- Tôn Kha Ba đạo hữu, cuộc so tài của chúng ta hôm nay tới đây hãy tạm ngừng tay. Sau này sẽ tái kiến.

Dứt lời, ông ta đã chắp tay vái chào, rồi cùng Mạc Ác Tài, Trình Đại tiên sinh đi thẳng.

Tôn Kha Ba biết mình cũng chẳng ngăn nổi, liền chắp tay, đáp: - Được, sau này có dịp sẽ tái kiến.

Khi Vương Hữu trưởng lão thống lãnh bọn người nọ tới nơi thì Vô Trần đã đi xa rồi.

Vương Hữu chắp tay hỏi: - Tiền bối phải chăng là Tôn Kha Ba ở Lạp Bột Tự? Tôn Kha Ba đáp:

- Chính lão phu đây.

Lão giơ tay chỉ gã xa phu giới thiệu: - Vị này là Hồ trại chủ ở Đại Ba Sơn. Vương Hữu chắp tay cười nói:

- Thì ra Cửu Tiết tiên Hồ anh hùng. Ngưỡng mộ đã lâu ! Ngưỡng mộ đã lâu! Miêu đại nhân vừa truyền xuống, tại hạ vội xuất lãnh các vị trưởng lão tới đây tiếp ứng không ngờ đã quá muộn.

Ngừng giây lát, lão lại hỏi: - Vừa rồi ai giao chiến với tiền bối thế? Tôn Kha Ba đáp:

- Vô Trần đạo sĩ.

Mọi người không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng, ngạc nhiên khôn tả vì xưa nay Vô Trần đạo sĩ không hề dính dấp tới chuyện võ lâm nên võ công của ông ta hiện nay ra sao không một ai biết rõ, vì Vô Trần rất ít khi động thủ với người. Đồng thời tên tuổi của ông ta lại được người trong võ lâm liệt vào hàng đầu của Vũ Trụ Ngũ Kỳ. Nay ông ta lại đích thân xuất mã, mục tiêu nhắm thắng vào Miêu Truyền, đó thật là không phải trò đùa.

Vương Hữu nói: - Nơi đây không phải chốn bản luận. Chúng ta hãy trở về tổng đàn rồi sẽ thương lượng sau.

Mọi ngươi tới tống đàn đã thấy Miêu Truyền có mặt tạ đó từ bao giờ.

Tôn Kha Ba liền kể dọc đường gặp hai bọn thích khách ra sao. Miêu Truyền ngồi lặng lẽ nghe. Y không rõ cho lắm về những việc xuất phát gần đây trong võ lâm, nghe nói đến tên Vô Trần y chỉ cười khỉnh, nói:

- Bọn này bất quá chỉ là lũ thất phu, sao ra ngoài được sự tính toán của Thông Thiên Hiểu, sớm tối đây, chúng sẽ bị càn quét không còn một mống.

Vương Hữu nói: - Khải bẩm đại nhân, lão Vô Trần này chúng ta không được coi thường. Cần phải nghĩ một kế hoạch nào cho thật vẹn toàn.

Tôn Kha Ba nói: - Tên Vô Trần ấy rất giảo hoạt. Kế mồi thơm câu giao long của Thông Thiên Hiểu sắp đặt mà y vẫn thoát khỏi được một cách dễ

dàng.

Vương Hữu hỏi: - Kế gì mà gọi là mồi thơm câu giao long? Tôn Kha Ba liền đem chuyện Thông Thiên Hiểu đặt cạm bẫy dùng Tố Tố làm mồi để dẫn dụ Vô Trần cắn câu cho mọi người nghe.

Vương Hữu bỗng phát hiện linh cơ, vỗ tay, cười nói: - Khải bẩm đại nhân, thuộc hạ cũng có một diệu kế gọi là “Lật ngược ống tay”, không biết có đắc dụng chăng?

Miêu Truyền hỏi: - Kế gì gọi là “Lật ngược ống tay”? Lão nói ra cho ta nghe thử xem?

Vương Hữu ghé sát tai Miêu Truyền tỉ tê một hồi. Miêu Truyền cười ha hả, đắc ý nói:

- Diệu kế ! Diệu kế ! Nhất cử lưỡng tiện. Lão hãy thương lượng với tiền bối Tôn Kha Ba đi! Mọi việc sẽ tùy cơ thi hành, cần bao nhiêu kim ngân tài vật cứ việc mặc sức chi dùng.

Vương Hữu khom mình vâng dạ chuẩn bị tiến hành kế hoạch với Tôn Kha Ba.

Hãy nói Vô Trần, Mạc Ác Tài với Trình Đại tiên sinh tiến vào trong thành tìm một khách điếm trú chân.

Trời vừa chập tối Vô Trần một mình lướt thẳng ra ngoại ô lén xâm nhập tổng đàn để theo dõi hành tung Miêu Truyền.

Liên tiếp mấy đêm ông ta vẫn không hề thấy Miêu Truyền lộ diện ở tổng đàn, liền đánh ngã mấy tên tuần canh tra hỏi khẩu cung chúng cũng chẳng thổ lộ được thêm điều gì.

Vô Trần bình sinh chẳng thích khai sát giới, tuy tra hỏi không thâu lượm được chút manh mối ông ta cũng buông tha ngay những tên ấy.

Khi trở về khách điếm, ông ta với Mạc Ác Tài, Trình Đại tiên sinh chẳng nghĩ ra được biện pháp nào chu toàn. Mạc Ác Tài nói:

- Có lẽ tên bán nước Miêu Truyền đã trở về Lâm An rồi cũng nên?

Vô Trần nói: - Chưa chắc, thể nào lão tặc cũng còn lưu lại trong Cái Bang, duy có điều chúng ta tra không ra nơi ẩn lánh của y thôi.

Trình Đại tiên sinh xen lời: - Đêm nay cả ba chúng ta cùng đi, chia ra lục soát kỹ càng khắp nơi một lượt nữa.

Vô Trần lắc đầu nói: - Không được. Bần đạo tới đó tuy không thâu đạt được kết quả nhưng cũng thối lui một cách dễ dàng. Nếu các vị cùng đến đó việc thoát thân chi e rất khó khăn.

Hai người có vẻ hổ thẹn. Vô Trần liền an ủi: - Hai vị chớ để tâm tới chuyện ấy. Bần đạo nói như vậy không phải là coi thường hai vị, mà ngay cả bần đạo mỗi lần xâm nhập cũng luôn luôn cảnh giác, không dám sơ hốt mảy may. Cái Bang tổng dàn là nơi ngọa hổ tàng long ngày nay đã khác hẳn xưa kia. Bần đạo hiện chẳng có việc gì cần làm, có lưu lại nơi đây cũng không sao. Nếu hai vị có việc bận thì xin cứ tùy tiện đi thi hành.

Trình Đại tiên sinh, Mạc Ác Tài vội đáp: - Không không Bọn vãn bối tứ hải là nhà, chỉ hận không được theo đạo trưởng để học hỏi thêm kinh nghiệm đấy thôi.

Mấy hôm sau đêm nào Vô Trần cũng một mình xâm nhập tổng đàn dò xét động tĩnh Miêu Truyền. Ông ta chỉ thấy trong tổng đàn đèn đuốc huy hoàng sáng rực như ban ngày, đầu người lố nhố náo nhiệt khôn tả, nhưng không hề thấy ai nhắc nhở tới Miêu Truyền, trong lòng buồn bực cực độ.

Hôm đó trở về khách điếm Vô Trần rầu rĩ không vui. Bỗng tên tiểu nhị mở hé cửa phòng thò đầu vào cửa hỏi:

- Lão nhân gia có phải là Vô Trần đạo trưởng không? Vô Trần đạo trưởng chưa kịp dáp Mạc Ác Tài đã nhanh nhảu nói: - Phải rồi. Vị ấy chính là nhân vật danh tiếng lừng lẫy thiên hạ, đứng đầu Vũ Trụ Ngũ Kỳ Vô Trần đạo trưởng.

- Ủa? Sao ngươi lại biết? Điếm tiểu nhị khom mình nói: - Bẩm... bẩm đạo trưởng ngoài kia có người đang xin cầu kiến. Vô Trần ngạc nhiên hỏi:

- Ai thế?

Điếm tiểu nhị đáp:

- Một người trẻ tuổi họ Dương.

Vô Trần đạo sĩ nghe nói mặt hơi lộ vẻ mừng rỡ, nói: - Ngươi ra gọi y vào đây.

Điếm tiểu nhị vâng dạ, vội lui ra bên ngoài. Trong nháy mắt tên nọ đã dẫn được thanh niên trẻ tuổi vào trong phòng.

Thanh mền nọ vừa thấy Vô Trần vội quỳ xuống, xưng hô: - Đệ tử khấu đầu ra mắt sư phụ.

Vô Trần mỉm cười, đáp: - Cự Nguyên đứng dậy đi. Con mau tới đây ra mắt hai vị tiền bối đại hiệp đây.

Vừa nói, Vô Trần vừa đưa tay ra chỉ Mạc Ác Tài với Trình Đại tiên sinh.

Dương Cự Nguyên vội bước tới hành lễ. Vô Trần ngạc nhiên hỏi: - Cự Nguyên, sao con biết sư phụ ở đây mà tới?

Dương Cự Nguyên trù trừ giây lát, đáp: - Đệ tử ngày đêm mong nhớ sư phụ, trong lòng nôn nóng bất an, dọc đường dò hỏi hành tung sư phụ, rốt cuộc hôm nay đã tới được chốn này.Vô Trần lặng lẽ không nói gì. Cự Nguyên thấy thái độ của sư phụ bất giác lo lắng, tim đập thình thịch không biết sư phụ đang suy tinh điều chi.

Kỳ thật Vô Trần vừa thấy Dương Cự Nguyên bất giác lại nhớ tới Tố Tố, mới sinh lòng cảm xúc. Ông ta bỗng nói:

- Tố Tố sư muội con hiện bị giam cầm ở Bắc Cố sơn, con có biết không?

Dương Cự Nguyên muốn nói lại thôi, sau cùng ấp úng thốt: - Dạ biết, đệ tử muốn yêu cầu sư phụ tới Bắc Cố sơn một chuyến. Vô Trần xua tay nói:

- Không được. Không được. Bắc Cố sơn hiện đã bố trí cạm bẫy đợi chờ chúng ta. Con chớ nên tới đó.

Dương Cự Nguyên thấy sư phụ đầy về thương yêu, quan tâm đến mình, trong lòng cũng sinh bất nhẫn nghĩ bụng: Sư phụ đối với ta tốt biết bao, mình sao nhẫn tâm hãm hại người?

Nhưng hình bóng Tố Tố ngả vào lòng Cổ Đạt Lạt vô cùng thân thiết quay cuồng trong đầu óc gã, lại thêm thái độ chán ghét của nàng ta đối với mình, bất giác Dương Cự Nguyên cảm thấy lòng tê tái nghiến răng nghĩ thầm:

“Hừ ! Việc này xong xuôi xem nàng còn ghét bỏ ta nữa thôi?” Gã liếc nhìn trộm sư phụ thấy sư phụ Vô Trần đạo trưởng vẫn đứng trầm ngâm liền nói:

- Sư phụ, tửu điếm này có món canh nấm rơm tươi không? Vô Trần bình sinh rất thích món nấm rơm tươi nấu canh. Gần Mi Cương quan, nơi ông ta cư ngụ có rất nhiều nấm rơm thiên nhiên, mỗi ngày cứ sáng sớm Dương Cự Nguyên cùng Tố Tố xách rổ trúc chọn lựa những cây nấm nào thật to và đầy đem về nấu một bát đầy cho sư phụ ăn. Nay gã hỏi như vậy đánh trúng vào sở thích của ông ta.

Vô Trần tươi cười nói: - Nơi đây đâu phải Mi Cương quan mà có loại nấm to đầy và ngon được. Cho dù những loại nấm tầm thường cũng rất hiếm.

Dương Cự Nguyên nói: - Đệ tử biết rõ sư phụ thích ăn loại nấm ấy, nên lúc đi hái một ít phơi khô đem tới đây.

Mạc Ác Tài thấy đồ đệ Vô Trần có lòng hiếu kính sư phụ như vậy liền khen ngợi:

- Trăm việc tốt lành, chữ hiếu đứng đầu. Dương huynh đệ không những đi xa hàng vạn dặm tìm thầy, mà còn đem cả vật mà sư phụ ưa thích tới nữa, thật hiếm có! Hiếm có.

Vô Trần cả mừng vuốt râu mỉm cười, Dương Cự Nguyên lập tức gọi điếm tiểu nhị vào phòng nói:

- Ngươi hãy ra đem bao hành lý của ta vào trong phòng. Dương Cự Nguyên cởi bọc vải ra, quả nhiên có gói nấm khô ở Mi Cương quan, gã nói:

- Phiền tiểu nhị đem xuống nhà bếp rửa sạch, nấu lên giùm, đổ vào bát, còn gia vị để mỗ đích thân tới làm.

Điếm tiểu nhị vâng dạ đi ngay. Giây lát sau, Cự Nguyên liền xuống dưới bếp ngay, đợi tiểu nhị nấu xong một bát, gã nói:

- Phiền huynh đệ đi lấy giùm đôi đũa nữa. Cứ để mỗ cho gia vị được rồi.

Điếm tiểu nhị vâng lời đi ngay.

Dương Cự Nguyên nhìn dào dác, thấy quanh đó không có ai, gã vội thò tay vào ngang hông móc ra một cái gói nhỏ mà Cát Đạt Tố đã trao cho, trù trừ giây lát, rồi nghiến răng đổ hết vào trong bát quấy

đều lên.

Hành động của y chỉ trong nháy mắt nhưng dường như y đã hao tổn rất nhiều khí lực, trên trán những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lã chã nhỏ ròng xuống.

Gã như không có sức, vịn tay vào vách tường run rẩy, lau sạch mồ hôi trên mặt, hít mạnh một hơi vào lồng ngực.

Gã bỗng thấy tim đập thình thịch liên hồi.

Dương Cự Nguyên vốn là một thanh niên thuần khiết chỉ vì yêu trộm nhớ thầm sư muội mê say như điên cuồng nên mất hết cả lý trí bị Thông Thiên Hiểu phát giác được mới lợi dụng thúc đẩy gây nên việc thí sư nghịch luân thường.

Lúc tỉ võ ở thâm cốc trong Thạch Sơn cơ Liễu Tồn Trung giao đấu với Vu Viên Công của Cát Đạt Tố, Tố Tố đứng cạnh đó xem luôn quan tâm tới sự an nguy của chàng, khiến Cự Nguyên cực kỳ bực bội. Sau Liễu Tồn Trung tiếp ba chưởng của Tôn Kha Ba rồi bị ám toán Tố Tố càng bộc lộ sự lo lắng không lúc nào nguôi, khiến lửa ghen của Cự Nguyên càng sôi sục. Nhưng y chỉ nghiến răng, thầm phẫn hận. Không lâu Tố Tố bỗng biệt tích. Dương Cự Nguyên ước đoán sư muội thể nào cũng lên tới Bắc Cố sơn dò la tin tức Liễu Tồn Trung. Y liền thừa cơ nói với sư phụ cho đi tìm kiếm nàng rồi trực chỉ Bắc Cố Sơn ngay.

Quý vị đã rõ Bắc Cố sơn là nơi tàng long ngọa hổ của Đông Doanh, một hảo thủ như Liễu Tồn Trung còn bị thọ thương giam cầm sau may được nàng Hoàn Ngột Nhã của Kim quốc ngầm phái tới giám thị Đông Doanh thấy Liễu Tồn Trung rất giống người đệ đệ đã thất tung của mình, mới sai người khiêng vào hương khuê tận tâm thăm sóc vết thương, chàng mới có dịp thoát nạn.

Dương Cự Nguyên tuy là đệ tử của Vô Trần, nhưng võ công so sánh với Liễu Tồn Trung thì cách biệt một trời một vựe.

Y tiến vào Bắc Cố sơn chẳng khác lọt vào hang hùm, chưa tới lưng núi đã bị tổ áo xám bắt giữ được. Bấy giờ Liễu Tồn Trung vẫn còn dưỡng thương ở ngôi nhà trắng toát của Hoàn Ngột Nhã nên không hề hay biết.

Tổ áo xám áp giải Dương Cự Nguyên tới Thiên Khuyết thất cho Thông Thiên Hiểu. Sau khi tra hỏi, bọn chúng đều kiến nghị xử tử y tại chỗ. Nhưng bọn chúng biết Dương Cự Nguyên là đệ tứ của Vô Trần

tới định giải cứu Tố Tố. Thông Thiên Hiểu cười ha hả, nói:

- Giết chết tiểu tử này chẳng khác gì lấy chân di một con kiến, không có giá trị gì cả. Còn nếu để y sống sót mới đáng giá vạn kim. Bọn chúng đều nói:

- Xin sư gia cho biết nguyên nhân?

Thông Thiên Hiểu cười đáp: - Thật ra giờ này mỗ cũng chưa thấy sự diệu dụng, nhưng lấy địch khắc địch tùy cơ hành động, đó là cái lẽ thủ thắng.

Phó thống chế Đông Doanh Lưu Chính Ngạn hỏi: - Theo ý sư gia, phải chăng định mua chuộc tiểu tử? Thông Thiên Hiểu gật đầu, đáp:

- Bẩm thống chế, chính thuộc hạ có ý ấy.

Lưu Chính Ngạn hỏi:

- Nếu tên ấy không ưng thuận thì sao?

Thông Thiên hiểu cười ha hả, đáp: - Thuộc hạ đã sớm suy tính, tên này ra đời không lâu hiện đầu óc hãy còn non nớt, chất phác, lấy lợi làm cho hoa mắt, dùng lời lẽ ngọt ngào dẫn dụ tất chẳng thể nào y lọt khỏi tròng. Bay đâu? Đi mời Cát Đạt Tố đến đây cho ta.

Giây lát sau Cát Đạt Tố tới chờ lệnh. Thông Thiên Hiểu nói: - Tổ áo xám mới bắt được một thanh niên ở dưới núi. Y là đệ tử của Vô Trần tên gọi Dương Cự Nguyên. Tên này rất có giá trị để ta lợi dụng. Các hạ hãy nên liên lạc thân mật với hắn. Đợi tới khi hữu dụng, mỗ sẽ cho biết sau.

Cát Đạt Tố khom mình tuân lệnh. Từ đó gã thường lân la trò chuyện thăm dò Dương Cự Nguyên dùng lời lẽ ngọt ngào an ủi, bảo Đông Doanh là cơ sở rường cột của Đại Tống. Miêu thống chế là người rất trọng dụng những kẻ có tài năng như Cự Nguyên.

Dần dần Cự Nguyên cảm thấy bùi tai, cho Cát Đạt Tố là một bằng hữu tối tri kỷ của mình. Vừa lúc Vương Hữu trưởng lão gởi tới một bức mật thư. Thông Thiên Hiểu mở ra coi, thất kinh nói:

- Miêu đại nhân đang có việc cơ mật ở Cái Bang. Tên yêu đạo Vô Trần lại tới nhòm ngó phá bĩnh. Yêu đạo danh liệt hàng đầu Vũ Trụ Ngũ Kỳ công lực cái thế, không thể dùng sức đối phó mà phải lấy trí thủ thắng.

Đoạn Thông Thiên Hiểu cau mày suy tính, lập tức sai người mời Cát Đạt Tố tới Thiên Khuyết thất giao cho một kế.Cát Đạt Tố liền cung với Dương Cự Nguyên rời khỏi Bắc Cố sơn tức khắc, hướng Thành Đô tiến phát.

Hãy nói Dương Cự Nguyên vì tham luyến ái Tố Tố mất hết lương tri chịu nghe theo lời xúi giục của Cát Đạt Tố đổ gói thuốc đối phương trao cho vào bát canh nấm rồi lập tức quay về phòng.

Vô Trần, Mạc Ác Tài với Trình Đại tiên sinh đang nghiên cứu việc xâm nhập Cái Bang dò la hành tung Miêu Truyền, thấy Dương Cự Nguyên bước vào đều rất hoan hỉ.

Mạc Ác Tài cười nói: - Dương huynh đệ chịu khó quá. Đạo trưởng có một người đồ đệ hiếu thuận dường này khiến lão Mạc mỗ rất lấy làm hâm mộ.

Trình Đại tiên sinh xen lời nói: - Vậy sao lão không sớm thâu đồ đệ đi? Mạc Ác Tài cười nói:

- Công phu như mèo ba chân này của mỗ thì ai thèm bái làm sư? Mọi người đang vui vẻ cười đùa đã thấy điếm tiểu nhị bưng bát canh nấm rơm hơi bốc nghi ngút bước vào, mùi thơm của nấm tỏa ra ngát mũi.

Mạc Ác Tài hít mấy hơi, khen tấm tắc: - Ái chà ! Thơm thật! Thơm thật ! Loại nấm đặc biệt ở Mi Cương quan có khác. Hôm nay lão Mạc này thật có khẩu phúc lắm mới được thưởng thức.

Trình Đại tiên sinh cười, thóa mạ: - Lão hãy dẹp cái bụng dạ xấu xa ấy đi. Dương huynh đệ đích thân nấu bát canh nấm này là để tỏ lòng hiếu kính đối với lão hay sao thế ?

Mạc Ác Tài cười đáp: - Tuy không phải để đãi mỗ, nhưng chẳng lẽ nếm thử một chút cũng không được sao? Mỗ chỉ muốn thử xem mùi vị nó khác các loại nấm thường như thế nào đấy chứ.

Mọi người đều cười ồ. Vô Trần liếc thấy đồ đệ hai mắt đảo lộn không ngừng, nét mặt rất khác lạ, tưởng y buồn bực về những lời lẽ đùa cợt của bọn Mạc Ác Tài liền cười xen lời:

- Mạc bằng hữu nói đùa chơi đấy thôi. Sư phụ rất chuộng những người có tính nết sảng khoái như vị ấy. Nào chúng ta cùng tới đây ăn chung cho vui. Cả con nữa cũng nên nếm thử một chút.

Ông ta cầm đôi đũa lên định gắp ăn. Bấy giờ Dương Cự Nguyên bỗng sinh lòng sợ sệt và hối hận toàn thân run lẩy bẩy, chỉ muốn cất tiếng ngăn cản, nói rõ trong tô canh có thuốc độc nhưng rồi lại không dám.

Nghe sư phụ gọi mình tới cùng ăn gã ấp úng đáp: - Sư sư phụ... con không đói.

Mạc Ác Tài cười hi hí nói: - Chắc Dương huynh đệ đã ăn chán chê ở dưới bếp rồi. Nào, lão Trình ngồi xuống đây, ba chúng ta cùng thưởng thức món ăn đặc biệt này.

Vô Trần nói: - Phải đấy. Nếu Nguyên nhi không ăn, xin các vị cứ tùy tiện, thừa lúc canh nóng ăn ngay đi mới đủ mùi vị!

Trình Đại tiên sinh với Mạc Ác Tài kéo nhau ngồi xuống, đang định ăn nấm, bỗng ngoài cửa có người lớn tiếng hỏi:

- Khoan đã ! Lão tiền bối đã có món lạ mà quên cả phần tiểu bối hay sao?

Liền có hai người lướt vào. Đó là một nam một nữ tướng mạo rất anh tuấn.

Trình Đại tiên sinh, Mạc Ác Tài thấy mắt sáng hẳn: Thanh niên nọ khoảng ngoài hai mươi, mày kiếm dài tận chân tóc, vai hùm lưng gấu mình mặc áo ngắn màu hạt dẻ, thần thái cực kỳ hào sảng.

Thiếu nữ mặc kình trang trắng toàn thân chẳng khác nào một phiến tuyết, hai mắt đen láy lóng lánh mặt trái soan miệng điểm nụ cười để lộ hàm răng trắng như ngọc ngà thân hình cực kỳ yểu điệu, tuổi trạc mười bảy mười tám.

Mạc Ác Tài bỗng sực nhớ tới một người mà y vẫn thường nghe đồn dại, buột miệng hỏi:

- Huynh đệ đây phải chăng là Liễu Tồn Trung?

Vô Trần cười ha hả, nói:

- Mạc bằng hữu sao lại biết được vị huynh đệ này là Liễu Tồn Trung?

Mạc Ác Tài vỗ đùi nói: - Sao lại không biết. Người ta đồn đại vị Liễu huynh đệ mỗi khi hành tẩu giang hồ đều chỉ mặc áo ngắn màu hạt dẻ, tướng mạo anh tuấn, vai hùm lưng gấu, khí vũ hiên ngang. Đạo trưởng xem có khác chỗ nào đâu?

Trình Đại tiên sinh xen lời: - Nếu vậy, có lẽ vị cô nương đây là Thiên Sơn nữ hiệp Hà Ngọc Trì?

Hà Ngọc Trì nhoẻn miệng cười, nói: - Ấy sao đại phu lại gọi là Thiên Sơn nữ hiệp? Trình Đại tiên sinh đáp:

- Giang hồ loan truyền Hà Ngọc Trì cô nương luôn sánh vai với Liễu huynh đệ là đệ tử đắc ý của Thiên Sơn thần ni. Cô nương đã là người của Thiên Sơn lại thuộc nữ phái, tuy chỉ thêm có chữ hiệp thì nghe lại càng hay chứ sao.

Hà Ngọc Trì chẩu môi nói: - Xí! Ai bảo tiểu nữ theo sát Liễu huynh đệ bao giờ đâu? Dứt lời, mặt bỗng đỏ bừng, nàng liếc trộm Liễu Tồn Trung. Nàng thấy Liễu đại ca đang chăm chú nhìn vào bát canh nấm bốc khói trên bàn, nhếch mép cười nhạt. Mạc Ác Tài thấy Hà Ngọc Trì đối với Liễu Tồn Trung tình cảm rất mặn mòi, hân hoan khoa chân múa tay, cười hi hí nói:

- Một đôi uyên ương sát cánh, đi đâu cũng có nhau thì càng hay chứ sao? Người ta hâm mộ còn không kịp nữa khác. Trong giang hồ sẽ có truyện Liễu Hà song hiệp là... là...

Y vốn định nói: Phu bất ly thiếp, thiếp bất ly phu, nghĩ lại câu nói ấy quá bạo miệng, tuy xem ra hai người rất thân mật nhưng nói tới câu phu với thiếp vẫn còn là quá sớm cho nên y mới ngừng lại không nói tiếp.

Hà Ngọc Trì sợ y đề cập tới chuyện riêng của mình với Liễu đại ca nhưng nàng cũng rất thích nghe, thấy y bỗng ngắt lời, liếp thúc giục:

- Là thế nào? Sao đại hiệp không nói tiếp?

Mạc Ác Tài gãi đầu gãi tai, ti hí mắt nói:

- Hà cô nương thử đoán xem?

Hà Ngọc Trì chẩu môi đáp: - Tiểu nữ không đoán được mới yêu cầu đại hiệp nói chứ. Trình Đại tiên sinh cười, xen lời:

- Miệng chó không thể mọc ngà voi, dù y có lý luận thế nào cũng chẳng ra quái gì đâu.

Mạc Ác Tài cười, thóa mạ: - Bỉ nhân xưa nay buôn bán toàn hàng thật, đúng giá không cò kè bớt thêm hai, chẳng như lão lang trung thập phương ngươi chỉ chuyên bán thuốc giả, mua xong chỉ thấy bệnh tăng thêm.

Liễu Tồn Trung nghe Mạc Ác Tài nói như vậy liền vỡ lẽ, thốt:

- Hai vị có phải là Trình Đại tiên sinh với Mạc Ác Tài tiền bối chăng?

Hai người đồng thanh đáp: - Chính mỗ! Chính mỗ! Liễu huynh đệ quả nhiên là nhân vật rộng kiến thức.

Hà Ngọc Trì lại thúc giục: - Này, đại hiệp còn chưa nói giang hồ đồn đại Liễu Hà song hiệp là thế nào?

Mạc Ác Tài vỗ đầu suy nghĩ giây lát, đáp: - Giang hồ thường nói là Hà không xa Liễu, Liễu chẳng rời Hà. Y đổi hai chữ phu thiếp thành Liễu, Hà. Mọi người đều nhìn nhau cả cười.

Hà Ngọc Trì nghe nói vừa mừng rỡ vừa hổ thẹn, hai má ửng hồng quay đầu đi nơi khác.

Nàng bỗng nhìn thấy Dương Cự Nguyên đang ngẩn người ra tại đó, mặt nhợt nhạt, lúc xanh lúc trắng, có vẻ thấp thỏm không yên.

Mấy ngày gần đây, nàng với Liễu Tồn Trung theo sát gã tuy đôi bên không hề gặp mặt, nhưng dáng dấp của y nàng rất quen thuộc. Đồng thời nàng biết rõ người này chỉ yêu trộm nhớ thầm sư muội, táng tận thiên lương, nhúng tay vào việc hại thầy phản bạn, nghịch luân bại lý tội lỗi tày trời ấy không thể nào dung tha được.

Nếu nàng không được Liễu Tồn Trung căn dặn trước chớ nên lỗ mãng, thì lúc này đã sớm ra tay trừng trị gã phản đồ ấy. Nàng liền cố ý nói:

- Đạo trưởng, vị anh hùng này là ai? Vị ấy đã đích thân nấu bát

canh nấm thơm phức này, sao đạo trưởng không cho vị ấy ăn đi, còn đứng thừ mãi ở ngoài này, chẳng lẽ lại định đãi khách cái món thượng hảo hạng ấy?

Vô Trần đáp: - Đó là tiểu đồ của bần đạo. Y ăn no rồi. Nào, chúng ta cùng tới đây thưởng thức món nấm lạ miệng chơi.

Mạc Ác Tài ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng không ngớt bay vào mũi, bụng đã sôi lên sùng sục chỉ đợi Vô Trần nói một tiếng là nhập cuộc ngay.

Y chẳng khách khí, nói luôn: - Nào, chúng ta cùng ngồi vào, loại nấm Mi Cương quan này ăn ngon lắm.

Hà Ngọc Trì cố ý lắc đầu đáp: - Tiểu nữ không ăn.

Mạc Ác Tài ngạc nhiên hỏi: - Cô nương không đói ư?

Hà Ngọc Trì đáp:

- Tiểu nữ đói lắm chứ.

Trình Đại tiên sinh càng lấy làm lạ, nói: - Nếu đói thì nên ăn một chút cho ấm bụng mới phải. Hà Ngọc Trì đáp:

- Người ta là chủ nhân mà không nể mặt ăn một vài miếng, chúng ta là khách thì sao dám tự ý tùy tiện?

Trình Đại tiên sinh nói: - Phải rồi! Phải rồi! Dương huynh là chủ, bọn mỗ là khách, đáng lẽ chủ nhân phải đứng ra nghênh tiếp mới đúng chứ.

Mạc Ác Tài xen lời: - Dương huynh no rồi có ăn thêm cũng chẳng thấy mùi vị. Đứng ngoài tiếp cũng thế thôi.

Dương Cự Nguyên vội chắp tay, gượng cười, xen lời: - Mạc tiền bối nói rất phải. Tại hạ đứng cạnh thù tiếp cũng vậy thôi.

Ánh mắt Liễu Tồn Trung bỗng rực sáng, lạnh lùng nói: - Chủ phải nên chiều ý khách. Tại hạ xin Dương huynh nể mặt

nếm trước một miếng. Nếu Dương huynh chối từ thì thật đã xem thường tất cả chúng tôi.

Liễu Tồn Trung vừa dứt lời. Cự Nguyên bỗng biến sắc mặt, trán vã mồ hôi, hơi thối lui về phía sau.

Liễu Tồn Trung cười ha hả, hỏi:

- Thế nào? Thật Dương huynh không nể mặt chúng tôi ư?

Nói xong, chàng tiến lên một bước. Dương Cự Nguyên khiếp hãi, lại lui về phía sau hai bước.

Bấy giờ lưng gã đã dựa sát vào cửa phòng, chỉ cần quay người là có thể đào tẩu ra bên ngoài.

Vô Trần, Trình Đại tiên sinh, Mạc Ác Tài đều ngạc nhiên khôn tả. Theo tình hình ấy, Liễu Tồn Trung có vẻ dồn ép, bức bách đối phương như đang đương đầu với kẻ địch.

Dương Cự Nguyên thì mặt xanh như tàu lá, run rẩy khiếp sợ. Không biết hai người đang giở trò gì?

Vô Trần liền nói: - Nguyên nhi, nếu Liễu huynh đệ đã muốn con ăn một miếng thì từ chối làm chi? Hãy ngồi xuống ăn đi?

Liễu Tồn Trung cười nhạt nói:

- Dương huynh đã có can đảm gây nên chuyện kinh thế hãi tục mà không dám ăn một miếng nấm?

Hà Ngọc Trì trầm giọng xen lời: - Sao chưa ăn ngay đi? Chẳng lẽ muốn Liễu đại ca nói toạc hành động mờ ám đó ra chăng?

Hà Ngọc Trì thốt xong câu đó, khiến mọi người đều kinh nghi cực độ. Vô Trần biết chắc chắn có chuyện khác lạ, liền trầm giọng nói:

- Nguyên nhi, con gây nên chuyện gì thế? Mau nói cho ta biết? Câu quát hỏi của ông ta khiến Cự Nguyên mặt trái như gà cắt tiết, định nhảy bổ ra ngoài cửa.

Liễu Tồn Trung đâu phải kẻ ngu xuẩn, đã sớm phòng bị hành động ấy của gã.

Chàng muốn sử dụng một chiêu Chấn Thiên tâm pháp đánh ngã gã lập tức, nhưng trong óc chàng đột nhiên nảy sinh một ý niệm:

“Gã là đệ tử của Vô Trần, hiện có mặt sư phụ đối phương ở đây, mình đánh chết gã, thể nào Vô Trần cũng oán trách.”

Chàng đang trù trừ, thì Cự Nguyên đã lách ra khỏi cửa. Với công lực hiện tại của Liễu Tồn Trung, dù cho Dương Cự Nguyên chạy xa hàng mười dặm chàng vẫn có thể đuổi kịp.

Chàng đang đề khí lướt theo đột nhiên nghe vù một tiếng kình phong ồ ạt tới cực kỳ mãnh liệt. Với kinh nghiệm chàng biết ngay có người phóng ám khí tấn công và dùng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ. Liền đó đã nghe thấy tiếng quát tháo của Vô Trần, Mạc Ác Tài, Trình Đại tiên sinh ở phía sau lưng. Liễu Tồn Trung không kịp suy nghĩ lập tức quay người phát chiêu, những ám khí phóng tới đều bị đánh rơi lả tả xuống đất.Chàng liếc mắt nhìn đã thấy bọn Vô Trần phá cửa sổ xông ra, chỉ còn một mình Hà Ngọc Trì đứng yên bất động.

Liễu Tồn Trung không có thì giờ nói nhiều, cũng vội phóng ra bên ngoài tìm kiếm Dương Cự Nguyên. Nhưng thấy hai đầu đường bóng dáng Cự Nguyên biền biệt, chàng nghĩ bụng:

- Tên này không thể đào tẩu kịp, nhất định còn ẩn nấp đâu đây? Chàng quay vào trong khách điếm, đưa mắt dòm ngó từng gian phòng một, nhưng chẳng thấy điểm gì khả nghi.

Bây giờ bọn Vô Trần đã quay trở lại. Bát nấm trên bàn bị đánh vỡ tan. Vô Trần rất thắc mắc hỏi:

- Liễu huynh đệ, vừa rồi là việc gì thế? Liễu Tồn Trung liền thuật rõ những điều mình tai nghe mắt thấy. Chàng vừa dứt lời mặt Vô Trần xám xịt, nghiến răng thóa mạ:

- Nghiệt súc to gan thật! Dám gây nên việc thương luân bại lý ấy. Mạc Ác Tài xen lời nói:

- Thôi phản rồi ! Phản rồi! Đồ đệ mà dám hại sư phụ như vậy, mỗ là kẻ thứ nhất thề không dung tha y.

Sắc mặt Vô Trần đầy vẻ chán nản, buông người xuống ghế. Liễu Tồn Trung sổng mất Dương Cự Nguyên, chàng cũng không muốn đề cập tới chuyện ấy nữa để tránh bớt sự thương tâm của Vô Trần, liền hỏi:

- Đạo trưởng có thâu lượm được tin tức gì bang chủ lão nhân gia chưa?

Vô Trần đáp: - Như đá trầm đáy bể, chưa dò ra được manh mối, bất quá hiện

Miêu Truyền có mặt ở tổng đàn. Liễu Tồn Trung cau mày hỏi: - Thế đạo trưởng có gặp gỡ Hoàng Diện sư ca không? Vô Trần đáp:

- Thiếu hiệp muốn nói Hoàng Diện Phong Cái? Liễu Tồn Trung gật đầu:

- Dạ chính thế.

Chàng liền đem việt có người mạo xưng tên tuổi mình tới hỏa thiêu Hoa Sơn Tôn Hán điện, hủy hoại Cửu Chân cung cho Vô Trần nghe, rồi tiếp:

- Hoàng Diện sư ca đã biết tin tức bang chủ lão nhân gia bị mất tích. Vị ấy nóng như sấm sét liền về ngay tổng đàn định chất vấn Vương Hữu. Vãn bối sợ vị ấy sơ hốt, nên cũng vọt theo sau tiếp ứng.

Mạc Ác Tài vỗ đùi nói: - Nguy hiểm thật! Nếu không nhờ Liễu huynh đệ sợ lão Cái Bang sơ suất đuổi theo tiếp ứng, vô tình biết rõ được âm mưu của bọn Cát Đạt Tố thì lúc này lão Mạc mỗ đã hồn du địa phủ rồi.Y cố nói: đó là âm mưu của bọn Cát Đạt Tố không đề cập tới Dương Cự Nguyên, để tránh phạm vào nỗi thương tâm của Vô Trần.

Vô Trần bình sinh chỉ thâu có hai người đồ đệ, nam đồ đệ sinh lòng phản trắc, nữ đồ đệ Tố Tố thì biệt vô âm tín. Theo lời đồn thì nàng rất thân mật với Cổ Đạt Lạt. Tuy Cổ Đạt Lạt là một người rất chính khí cương trực không gian ngoa xảo quyệt như bọn Cát Đạt Tố nhưng rốt cuộc cũng là đệ tử của lão ma đầu Tôn Kha Ba, thủy chung ông ta không thể nào được yên tâm.

Vô Trần nói: - Từ khi bần đạo tới Thành Đô cho tới nay vẫn chưa hề gặp lão Cái Bang chủ lần nào. Không biết dọc đường có xảy ra biến cố gì chăng?

Liễu Tồn Trung biết hiện Vô Trần rất buồn rầu, liền nói:

- Theo vãn bối thì hiện giờ tốt nhất là đạo trưởng với nhị vị nhân huynh Mạc, Trình hãy quay trở lại, dọc đường thăm dò tin tức của lão sư ca. Vãn bối sẽ cùng Ngọc Trì cô nương ở lại nơi đây tùy cơ thăm dò động tĩnh Cái Bang, đồng thời điều tra luôn nơi cư trú của bang chủ với Thi Huyền trưởng lão. Các vị thấy như thế có nên chăng?

Vô Trần đáp: - Liễu thiếu hiệp bàn phải lắm. Liễu Tồn Trung liền kéo Mạc Ác Tài sang bên, khẽ nói: - Đạo trưởng buồn việc Dương Cự Nguyên. Dọc đường lão huynh nên đưa vị ấy đi ngao du cảnh vật, để quên lãng sự ưu phiền. Nếu như không nghe thấy tin tức gì của lão ca ca, xin lão huynh cứ đưa đạo trưởng tới Thiếu Lâm tự tương hội cùng Nạp Mộc Thượng Nhân. Xong việc nơi đây, tiểu đệ cũng sẽ tới đó gặp lại.

Mạc Ác Tài khẽ gật đầu. Thế rồi mọi người chia tay nhau. Thì ra khi ở Phiến Phàn tự, Hoàng Diện Phong Cái được tin Lữ Di Hao biệt tích, Cái Bang bị Vương Hữu thao túng, nổi giận xách Đả cẩu bổng lớn bước theo đại lộ tiến thẳng về Thành Đô.

Bấy giờ mới vào Hạ, tiết trời rất ấm áp, Hoàng Diện Phong Cái cắm cổ phóng đi. Tới giữa Ngọ, ánh dương đã lên cao, chói lọi trải dài xuống mặt đất. Phía trước mặt là một ngã ba, bên đường có một dịch trạm. Trải qua thời gian mưa gió, dịch trạm ấy đã bị xiêu vẹo, tàn phá.

Hoàng Diện Phong Cái lâu năm không tới Thành Đô quên cả đường lối nghĩ bụng:

- Không biết địa phương quỷ quái này ở đâu? Trong ba con đường này, không biết lối nào dẫn tới Thành Đô?

Ông ta lại nghĩ tiếp: - Mặc con bà nó. Ta cứ ngồi lại đây nghỉ chân đã rồi gặp người sẽ hỏi sau vậy!

Hoàng Diện Phong Cái liền tiến thẳng vào ngồi trong dịch trạm, gác cây Đả cẩu bổng ở vách tường vươn vai ngáp dài.

Một luồng gió núi mát rượi thổi tới, bất giác hai mắt ông ta nặng trĩu ngủ đi lúc nào không hay.

Chẳng biết Phong Cái ngủ được bao lâu, trong tai bỗng thoáng nghe có tiếng vó ngựa lộp cộp.

Nội công của Phong Cái đã tới mức xuất thần nhập hóa, tuy đang say ngủ nhưng vẫn nghe rõ mồn một.

Có lẽ không phải chỉ một ky mã, mà phải là một bọn người. Tiếng vó ngựa từ xa tới gần, rồi ngừng lại trước dịch trạm.

Kế đó, tiếng bọn người nọ xuống ngựa, bước vào trong dịch trạm. Bỗng một người thốt ủa một tiếng khẽ nói:

- Trong này có một tên.

Giọng một gã khác nói: - Là một lão già lù khù. Mặc kệ lão. Sớm muộn lão cũng sẽ bị đói khát mà chết.Lại một tên nói:

- Dù sao chúng ta cũng phải tra xét kỹ. Chưa làm xong nhiệm vụ trở về lãnh côn phạt túi khôn.

Một giọng khác nói: - Nếu vậy, hãy kêu lão tỉnh dậy.

Một gã nói:

- Chúng ta đừng dây dưa lôi thôi nữa. Có kêu lão dậy cũng chẳng ích lợi gì đâu. Miễn chúng ta không trái mệnh lệnh là chẳng lo gì bị quở trách.

Hoàng Diện Phong Cái nghe bọn họ đối đáp, không biết chúng thuộc nhóm nào, dường như đi lục soát bắt bớ ai thì phải?

Nếu chúng là lâu la trên núi được sai xuống bắt khách thương thì một lão già khố rách như mình còn đem về để làm gì?

Phong Cái đang định mở mắt nhìn, lại nghe gã nọ bảo để mặc cho mình ngủ, liền hoan hỉ nghĩ thầm:

“Tốt lắm? Gã này coi bộ biết điều. Lão khiếu hóa mỗ đang buồn ngủ díp mắt lại đây. Mỗ cứ đánh một giấc cho đã, mặc bọn các ngươi muốn làm trò gì thì làm.”

Bọn người nọ lần lượt ngồi xuống quây quần ăn uống. Hoàng Diện Phong Cái bực bội chửi thầm:

“Ông tổ mười tám đời bọn bay. Lão tử đang đói muốn chết, mà bọn ngươi lại tới cạnh tai nhai nhóp nhép. Chắc lũ này định khiêu khích lão tử đây?”Phong Cái đang định nổi khùng, bỗng nghe thấy có người nói:

- Ăn không?

Phong Cái cả mừng nghĩ bụng: “Chẳng lẽ định mời lão tử ăn.” Đoạn lão hé mắt ra nhìn, thấy cạnh đó có năm sáu hán tử ngồi quây ở giữa để một khay thức ăn, có thịt bò khô và rau cỏ. Bên cạnh là một vò rượu lớn. Một hán tử cầm vắt cơm, mở một cái túi gai lớn

bên cạnh ném nắm cơm vào bên trong. Bên trong bỗng có tiếng ú ớ, thốt:

- Gia gia có chết đói cũng không thèm ăn. Hán tử cười ha hả nói:

- Bọn lão tử chỉ muốn bắt cá sống, chứ không bắt cá ươn. Y lại mở một túi gai khác, trong túi lùng bùng, rồi có tiếng nói: - Không ăn! Không ăn!

Hán tử nọ chẳng thèm lý tới, quăng bừa nắm cơm vào, cột chặt miệng bao lại.

Quanh đó có tất cả năm sáu cái bao gai, đều tương tự như nhau. Hoàng Diện Phong Cái ngạc nhiên khôn tả, nghĩ bụng:

- Thú quá! Thú quát Không biết những người nào bị bỏ vào túi gai thế ? Bọn hán tử này nhân vật của đường lối nào? Nếu mình phát tác ngay thì mất cả xem trò vui.

Phong Cái cố ý theo dõi tình hình xem sao, liền nhắm mắt lại, nghĩ bụng:

- Xem ra được bỏ vào trong bao cũng rất thú vị. Đoạn ông ta lại nghĩ tiếp:

- Lát nữa nếu chúng phát cơm nước cho lão tử nhân tiện bảo chúng đem luôn rượu tới nhấm nháp thật đỡ khát biết mấy.

Bỗng một tên cười hỏi:

- Ủa! Bằng hữu không uống rượu ư?

Hoàng Diện Phong Cái cổ ngứa ngáy, con sâu rượu trong bụng ngọ nguậy, nuốt nước miếng ừng ực.

Một giọng lùng bùng đáp: - Uống con mẹ ngươi!

Vì túi gai bị cột chặt, nên thanh âm rất mơ hồ, không rõ ràng. Không biết bọn hán tử nọ chẳng nghe thấy, hay lấy đó làm khoái chí, liền bật cười ha hả.

Giây lát sau hình như bọn chúng đã ăn uống xong. Bỗng một tên cất tiếng hỏi:

- Còn khoảng bao xa nữa thì tới?

Dường như có tên giơ ngón tay tính toán rồi đáp: - Chính Ngọ ngày mai thể nào cũng tới!

Một tên nói: - Lão già khú đế vẫn chưa tỉnh. Giờ chúng ta tính sao? Một tên khác đáp:

- Mặc lão! Chúng ta cứ việc tới trói gô lại, vứt vào trong bao luôn. Tên trước nói:

- Còn dư có một cái bao thôi, nếu gặp hàng tốt thì tính sao?

Giữa lúc trù trừ, chưa quyết định, bỗng nghe có tiếng vó ngựa dồn dập. Một tên nói:

- Đến rồi Đến rồi!

Tiếp đó có tiếng chân người xuống ngựa. Bọn người nọ đồng thanh cung kính thốt:

- Tham kiến đội trưởng.

Hoàng Diện Phong Cái nghĩ bụng: - Đội trưởng? Chẳng lẽ bọn này là quan quân? Một thanh âm hùng dũng khẽ ủa một tiếng, hỏi: - Ai nằm kia thế?

Một tên đáp: - Đó là một lão già bệnh hoạn nghỉ chân. - Lão tới lâu chưa?

Tên nọ đáp: - Lúc bọn thuộc hạ chưa tới, lão đã có mặt ở đây rồi. Một tên khác xen lời:

- Bọn thuộc hạ đang thương nghị; không biết có nên bắt lão về không?

Một gã khác tiếp: - Vì sợ không đủ bao, nên bọn thuộc hạ chưa dám quyết định. Thanh âm hùng dũng khẽ giọng nói:

- Lão này nom như Hoàng Diện Phong Cái mà truyền thuyết vẫn thường đồn đại. Chúng ta hãy nên cẩn thận.

Y vừa dứt lời, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng khác thường.

Sau thời gian cạn chén trà, lại nghe thấy một tên thủ thỉ: - Lão già này nom yếu ớt bệnh hoạn như vậy, chắc không phải là Hoàng Diện Phong Cái đâu.

Một tên khác hỏi: - Ngươi dám quyết đoán như thế?

Tên nọ đáp:

- Lão ngủ mê mệt như chết, không chút cảnh giác. Nếu quả là Hoàng Diện Phong Cái thì cũng chỉ có hư danh mà thôi.

Hoàng Diện Phong Cái nghe nói bấm bụng cười thầm, cố ý thở phì phà lớn hơn trước.

Một tên nói: - Muốn biết lão này có phải Hoàng Diện Phong Cái hay không cũng chẳng có gì khó khăn, cứ việc trói gô lại, nếu lão không vùng vẫy được ắt chẳng phải nhân vật nọ.

Hoàng Diện Phong Cái cười thầm, nghĩ bụng: - Cũng may ngươi nói điều này. Bằng không, lão tử còn chưa biết giả trang bằng cách nào.

Kỳ thật bọn người nọ nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Hoàng Diện Phong Cái nội lực cực kỳ thâm hậu cho nên nghe rất rõ ràng.

Giọng hùng mạnh nói: - Phải lắm. Cứ trói lão lại xem lão vùng vẫy ra sao? Có tiếng chân bước tới gần. Một sợi dây gai to lớn quàng vào cổ Phong Cái.

Ông ta nghĩ bụng: - Mình phải giả bộ ngủ say sưa đừng tỉnh dậy quá mau, khiến chúng đem lòng hoài nghi.

Đoạn Phong Cái nghẹo đầu ngáy khò khò như bò rống. Bỗng có một tên đá vào chân Phong Cái rồi một giọng thô bạo quát tháo:

- Lão già khú đế còn giả chết phải không?

Hoàng Diện Phong Cái không thể tiếp tục giả bộ ngủ liền giật mình đánh thót một cái, thất thanh la lớn mở choàng mắt ra nhìn thái độ rất sợ sệt ấp úng thốt:

- Ối chà! Cường... cường đạo gia... tiểu... tiểu lão nhị là... là một kẻ ăn xin, không không có gì... đáng quý cả.

Phong Cái lồm cồm bò dậy, giơ tay với cây Đả cẩu bổng quay đầu bỏ chạy, tròng dây thừng ở cổ liền rớt xuống ngang khuỷu tay.

Tên hán tử cầm đầu dây kéo mạnh, vòng dây thừng xiết chặt.

Phong Cáo lảo đảo ngã ngửa về phía sau.

Hán tử nọ cười ha hả nói: - Lão già này đúng là tên vô dụng. Nếu quả Hoàng Diện Phong Cái hắc hắc... lão tử sẽ biến thành Hắc Diện Phong luôn.

Năm sáu cái bao gai quanh đó đều động dậy, rồi những tiếng nói lùng bùng phát ra, không ai nghe rõ, hình như bọn người nọ nghe nhắc tới Hoàng Diện Phong Cái đã có vẻ xao động.

Thanh âm hùng mạnh ho khan, xen lời: - Tên này quả chỉ là một lão vô dụng, không phải Hoàng Diện Phong cái. Thôi cứ trói lão lại, quăng vào trong bao.

Hai tên mở rộng bao gai, một tên giật phắt cây Đả cẩu bổng của Phong Cái rồi quăng lão vào trong túi.

Phong Cái thấy chúng cột chặt miệng túi, thầm thoá mạ: “Không sợ lão tứ chết ngạt hay sao?”

Lão hé mắt nhìn, thấy miệng túi có để hé một lỗ nhỏ có thể hô hấp dược liền nghĩ tiếp:

“Nếu các ngươi ném cơm vào lại đưa thêm rượu uống thật đỡ ghiền biết mấy?”.

Phong Cái cảm thấy cái bao gai được chúng xách lên, đem ra khỏi dịch trạm dường như được quăng lên yên ngựa.

Lại nghe thấy thanh âm hùng mạnh ra lệnh:

- Dọc đường, bất cứ thấy phần tử khả nghi nào cũng đều bắt sạch như thế mới chắc bụng.

Một tên hỏi: - Đội trường, Miêu đại nhân bao giờ mới giáng lâm tồng đàn thị sát?

Thanh âm nọ đáp: - Chỉ trong vòng một hai ngày nữa. Nhưng nhật kỳ chính xác thượng cấp xuống lệnh phải cực kỳ bảo mật để tránh bị tiết lộ.

Hoàng Diện Phong Cái nghe chúng nói Miêu đại nhân sắp giáng lâm tổng đàn liền nghĩ bụng:

“Miêu đại nhân này chắc có lẽ là tên gian tặc bán nước Miêu Truyền.”

Lại nghe thấy giọng hùng mạnh của tên đội trưởng hạ lệnh. Bọn thuộc hạ lần lượt lên ngựa. Bao gai của Hoàng Diện Phong Cái treo

vào cổ ngựa, tên kỵ mã vừa cầm cương, vừa giữ chặt túi bao, thúc vào bụng ngựa. Con ngựa lập tức phóng thẳng về phía trước.

Chiếc bao gai treo lủng lửng trên cổ ngựa, nên con vật tung vó chiếc bao lay động không ngừng. Hoàng Diện Phong Cái nhắm nghiền mắt lại cố dỗ giấc ngủ.

Không biết bao lâu sau lão sực tỉnh dậy thấy vó câu rời rạc ngựa đã đi chậm lại tựa hồ như đang đi trên mặt đá xanh.

Hoàng Diện Phong Cái ghé mắt nhìn qua kẽ hở trên miệng bao thấy hai bên đường có nhà cửa san sát, qua mấy khúc quanh những dãy nhà ấy chợt mất hút, trên đường toàn đất bùn chỗ thấp chỗ cao hai bên cây cối mọc rậm rạp.

Hoàng Diện Phong Cái đã nhận được nơi đây là ngoại ô của Thành Đô liền nghĩ bụng:

“Đúng rồi. Bọn khốn này bắt lão tử đem về tổng đàn. Phen này lão tử chằng phải tốn công cưỡi ngựa với lừa, bất quá chỉ hơi bực bội một chút thôi.”

Đi được một đoạn đường nữa, dường như phía trước có tiếng vó ngựa nhộn nhịp. Một tên thủ hạ nói:

- Đội trưởng, họ tiến ra kìa!

Phía trước bỗng có người cất tiếng hỏi: - Đại đội trưởng đã về đấy ư? Bắt được tất cả bao nhiêu tên ngu xuẩn?

Tên dội trưởng đáp: - Bọn chúng rất giảo hoạt rủ nhau chạy trốn hết, chỉ đem về được có mấy túi.

Một người nói: - Cuộc lục soát này bất quá chỉ tuân theo lệnh cấp trên mà thi hành, nhưng nếu gặp bọn cứng đầu thực sự thử hỏi các bạn làm sao bắt nổi.

Tên đội trưởng xen lời hỏi: - Tổng đàn vừa phát sinh chuyện gì thế ? Gã nọ đáp:

- Gần đây mới có chuyện một tên khá cứng rắn, tối nào cũng tới tổng đản rình rập. Vương Hữu trưởng lão vì bảo tồn thực lực nên không đương đầu thẳng. Có lẽ Thông Thiên Hiểu sư gia đã bố trí cách

đối phó.

Hoàng Diện Phong Cái nghe nói nghĩ bụng: “Không biết nhân vật đó là ai mà chúng bảo cứng rắn như vậy, phải cần tới quỷ kế của Thông Thiên Hiểu mới đối phó nổi?”

Lại nghe một tên hỏi:

- Nhân vật cứng rắn ấy là ai?

Gã nọ đáp: - Là một lão đạo sĩ. Nghe nói đạo sĩ này tên tuổi ngang hàng với lão bất tử Hoàng Diện Phong Cái. Vì vậy Vương Hữu trưởng lão mới tránh đương đầu thẳng với lão.

Hoàng Diện Phong Cái nghe bọn chúng gọi lén mình là bất tử liền thóa mạ thầm:

“Lát nữa lão tử phải cho bọn khốn kiếp này biết tay mới được!”. Đoạn ông ta lại nghĩ tiếp:

“Thì ra lão già Vô Trần đã tới. Chẳng trách tên Vương Hữu kêu Thông Thiên Hiểu đương đầu. Hỏng bét! Lão Vô Trần lòng dạ rất ngay thẳng, chất phác, sao xứng là đối thủ của Thông Thiên Hiểu? Nguy tai! Nguy tai?”.

Trong lúc Phong Cái sốt ruột, tiếng vó ngựa bỗng ngừng hẳn. Bọn người họ lần lượt nhảy xuống đất. Phong Cái ghé mắt nhìn, đã nhận ra nơi đây chính là tổng đàn, lại thấy bao gai được đối phương xách lên, ném xuống đất, rồi dường như bọn chúng kéo nhau vào trong nhà.

Khoảng thời gian sau cạn chén trà lại có người tiến ra, xách các bao lên, đi sang hướng cạnh đó.

Lại nghe tiếng cười ồn ào, bước chân nhộn nhịp. Giọng một tên hỏi:

- Bắt được bao nhiêu tất cả?

Có tiếng đáp:

- Bảy tên. Vương trưởng lão xuống lệnh: đem hết chúng vào hậu lao nhốt lại tra xét sau.

Tên nọ tuân lời, lại xách bao, tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Quanh mấy ngõ rẽ, bỗng nghe thấy đằng sau, từ phía xa có người hỏi:

- Đội trưởng bảo trong bọc này nhốt một lão khiếu hóa mặt vàng phải không?

Gã nọ ngừng chân đáp: - Dạ, quả đúng lão ở trong túi này. - Vậy mau quay lại để Vương Hữu trưởng lão tra xét xem. Hoàng Diện Phong Cái cười thầm nghĩ bụng:

“Y muốn xem cũng cho y được toại nguyện”.

Tiếp theo đó bỗng nghe bộp một tiếng. Hoàng Diện Phong Cái biết gã nọ đã ném cái bao gai xuống đất.

Có giọng của Vương Hữu hỏi: - Trong bao này chứa lão ăn mày mặt vàng phải không? Gã nọ cung kính đáp:

Bẩm trường lão, quả đúng là một lão khất cái mặt vàng. Vương Hữu lạnh lùng quát bảo:

- Ta chẳng thường bảo các ngươi là gì, trong bang phái chúng ta có một vị lão tiền bối mặt vàng là hộ pháp trưởng lão rất cao cấp, thuộc hàng chữ Địa, ngay cả bang chủ gặp vị ấy cũng phải nể nang vài phần, sao các ngươi dám hành động lỗ mãng như vậy?

Gã nọ đang định phân trần, Vương Hữu đã quát tiếp: - Mau mở bao ra ta xem. Không phải Hoàng Diện Phong Cái trưởng lão thì thôi, còn như đúng... Hừ hừ? Lão nói xong.

Phong Cái thấy có người cởi dây cột miệng túi liền nghĩ bụng: “Tên này cố ý nói để lão tử nghe đấy. Kể ngươi đóng trò tuyệt tác lắm”.

Miệng túi vừa mở rộng, đầu của Hoàng Diện Phong cái liền ló ra bên ngoài. Vương Hữu trông thấy đã thất thanh la lớn:

- Ối chà! Quả nhiên là Như Hạc hộ pháp. Tiểu đệ đáng chết! Tiểu đệ đáng chết!

Lão vội chạy tới dây trói, nâng Hoàng Diện Phong Cái ngồi dậy. Hoàng Diện Phong Cái vốn định phát tác, thấy mặt Vương Hữu lộ đầy vẻ hối lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn liền nghĩ bụng:

“Để ta xem ngươi còn giở trò gì ra nữa?” Đoạn Phong Cái ung dung nói:

- Tiểu sư đệ nói mỗ như trẻ nít lên ba, cả những việc nhỏ cũng không nhẫn nại nổi. Bây giờ mỗ đã cố gắng sửa đổi, không để tiểu sư đệ nói trúng được nữa.

Đã thấy Vương Hữu trường lão trầm giọng quát bảo hán tử: - Ta đã nói với ngươi thế nào? Hiện tại ngươi phạm phải tội ngỗ nghịch, dám cả gan bắt trói trưởng lão hộ pháp của bổn bang.

Hán tử nọ ngơ ngác không hiểu, đang định biện bạch, đột nhiên Vương Hữu trướng lão mắt lộ hung quang, quát lớn:

- Xúc phạm hộ pháp, còn muốn ngụy biện phải không? Vừa dứt lời lão lập tức vung chưởng vỗ xuống, hán tử nọ hét lên thê thảm óc vỡ toang, chết ngay tại chỗ.

Hoàng Diện Phong cái không ngờ Vương Hữu trưởng lão thản nhiên ra tay đánh chết đệ tử một cách tàn độc như vậy, định ra tay giải cứu nhưng không còn kịp nữa, liền oán trách:

- Vương Hữu, sao nỡ đối xử tàn khốc với đệ tử bổn bang như vậy? Vương Hữu thở dài đáp:

- Hộ pháp du ngoạn ở ngoài đã lâu năm nên không được rõ. Gần đây những lời đồn đại của giang hồ, làm tổn hại tới thanh danh của bổn bang, những quân bại hoại này tạo nên, khiến người ta đem dạ hiểu lầm.

Hoàng Diện Phong Cái thủng thẳng hỏi: - Lời đồn đại ấy như thế nào?

Vương Hữu đáp: - Chẳng hạn như tin bang chủ thất tung! Vương Hữu thao túng bang vụ. Bang quy không được nghiêm chỉnh chấp hành. Như thế thứ hỏi Cái Bang chúng ta có còn đứng nổi trên giang hồ nữa không?

Hoàng Diện Phong Cái nghiêm sắc mặt hỏi: - Thế bang chủ đâu sao mỗ không thấy? Vương Hữu đáp:

- A, tiểu đệ quên mất thưa với hộ pháp rõ, bang chủ đang thương lượng bang vụ với Thi Huyền trưởng lão trong mật thất.

Hoàng Diện Phong Cái cười nhạt thầm, nghĩ bụng: “Lão tử cứ giả ngây giả ngô, để xem ngươi còn giả những trò gì nữa?”. Đoạn Phong Cái liền chậm rãi nói:

- Vậy ngươi hãy thỉnh bang chủ ra đây, bảo Như Hạc mỗ đã về tới?

Vương Hữu ánh mắt đảo lộn liên tiếp, gượng cười đáp: - Lâu lắm hộ pháp mới trở về bang, xin thỉnh hộ pháp cùng tới

mật thất, tham dự bang vụ cùng bang chủ?

Hoàng Diện Phong Cái cười thầm nghĩ bụng: “Hừ, tên khốn kiếp này định đặt cạm bẫy gì đây! Nếu lão tử khước từ, đâu xứng làm nhân vật trong Vũ Trụ Ngũ Kỳ”.

Phong Cái liền đáp: - Hay lắm, nhưng không biết mỗ tự đến gặp bang chủ hay là bạn đưa mỗ đi?

Vương Hữu cười nhịn đáp: - Tiểu đệ xin dẫn đường hộ pháp.

Hoàng Diện Phong Cái thấy Vương Hữu miệng không ngớt điểm nụ cười gian giảo, bất giác cả giận trầm giọng nói:

- Vậy thì đi ngay, cho dù ngươi có bố trí thiên la địa võng, lão cái này cũng chẳng hề quan ngại.

Vương Hữu thất kinh gượng cười hỏi: - Bố trí? Hộ pháp nói như thế là có ý nghĩa gì? Hoàng Diện Phong Cái cười ha hả nói:

- Vương Hữu đừng giả hành giả tỏi nữa, nếu lão tử sợ hãi ngươi sao còn dám vác mặt trở về đây.

Vương Hữu cố ý làm ra vẻ kinh ngạc mếu máo đáp: - Hộ pháp sao lại nói lạ thế, nếu đã có lòng hoài nghi tiểu đệ, vậy hộ pháp đừng nên đi thì hơn.

Hoàng Diện Phong Cái cười nhạt nói: - Dù là đầm rồng hang hổ, lão tử cũng phải xông pha một chuyến thử xem bọn đốn mạt các ngươi làm gì được Phong Cái mỗ.

Cố tật của Phong Cái đã phát tác, quên bẵng cả những lời dặn dò cặn kẽ của Liễu Tồn Trung, hăm hở theo Vương Hữu tới mật thất.

Tuy vậy không phải Phong Cái chẳng phòng bị cẩn mật, ông ta đã được Liễu Tồn Trung kể cho hay hồi chàng bị giam giữ ở Bắc Cố sơn dưỡng thương trong căn Bạch ốc của Hoàn Ngột Nhã đã áp dụng thuật Ngư Chương nhãn pháp, khiến chàng không thể nào thoát ra khỏi được khu rừng tùng nọ. Sau phải nhờ Hải để sa Lý Cửu hạ sát tên Tiềm long đội cướp thuyền rồi tiếp cứu chàng mới may mắn thoát hiểm.

Hoàng Diện Phong Cái không sợ tất chẳng kiêng, duy chỉ e ngại cái loại trận pháp cổ quái này. Cho nên Vương Hữu vừa quay mình

bước đi ông ta đã nối gót theo sau lưng đối phương nghĩ bụng:

“Lão tử cứ kề cận một bên mi thế này, dù có gặp phải cái loại trận pháp Chương Nhãn gì đó cũng chẳng ngại”.

Xuyên qua khúc quanh, tới một hành lang dài, bên hữu là một sân lớn, bên tả là một dãy phòng chính là nơi tĩnh tu của lục đại trưởng lão Cái Bát Phòng. Hoàng Diện Phong Cái liếc mắt nhìn không nhận ra được một người nào trong bọn họ, bực mình nghĩ bụng:

“Bọn dơ dáy này ở đâu tới thế, sao ta lại chẳng quen mặt một tên nào?”

Ông ta vốn định cất tiếng hỏi Vương Hữu nhưng lại nghĩ tiếp: “Mẹ kiếp hỏi làm cái khỉ mốc gì! Cứ coi chúng là bọn chẳng tốt lành gì cho xong chuyện”.

Phong Cái lại đưa mắt ngắm nhìn khắp nơi, ngẫm nghĩ: “Quái, trước kia ta trở về Cái Bang, làm gì thấy có cái sân này? Chẳng lẽ đây chính là một loại trận pháp gọi là Chương Nhãn gì đó?”.

Ông ta trù trừ giây lát, nghĩ tiếp: “Sợ quái gì, lão tử cứ theo sát tên này, dù y có lên trời hay xuống bể sâu cũng mặc, một mạng cũng chẳng lỗ lã gì! Hiện lão tử đã thâu hồi lại chiếc đả cẩu bổng, một khi thấy sự việc khác lạ, xấu tốt gì cũng điểm té thêm được năm bảy tên khốn kiếp nữa”.

Chỉ thấy Vương Hữu đặt chân xuống dưới sân, mặt sân được lát bằng những phiến gạch màu trắng với đỏ. Vương Hữu giẫm lên một phiến màu đỏ, chân trái đạp lên phiến màu trắng. Hoàng Diện Phong Cái cũng bước theo đúng như thế nghĩ bụng:

“Ngươi đi thế nào ta theo thế ấy, đừng mong lừa gạt được lão tử. Thử xem ngươi còn giở trò xảo quyệt nào ra nữa?”.

Vương Hữu tiếp tục bước, khỏi chiếc sân rộng, đằng xa phía trước mặt hiện ra một ngôi nhà rất u nhã, xuyên qua tấm màn cửa lờ mờ thấy hình bóng hai người ngồi đối diện trước một chiếc bàn vuông vức như đang thảo luận một điều gì.

Hoàng Diện Phong Cái định thần nhìn kỹ bất giác mừng rỡ khôn tả nghĩ bụng:

“Hai người đang ngồi kia chả là Lữ Di Hạo với Thi Huyền là gì?”. Nghĩ đoạn, Phong Cái hớn hở, ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới miệng kêu gọi:

- Bang chủ! Bang chủ! Ồ Thi Huyền lão hữu, chúng ta lại có dịp kiến diện.

Thốt xong câu này, ông ta quên bẵng cả sự giới bị cẩn thận vừa rồi.

Nội công tu vi của Hoàng Diện Phong Cái có thể nói là hãn hữu trong võ lâm bấy giờ bỗng thấy lại hai nhân vật thân thiết cách biệt đã lâu, vừa mừng rỡ vừa hối hả lập tức giở khinh công thượng thừa ra lướt đi như bay biến chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt hai người nọ.

Nhưng đột nhiên Phong Cái thấy chân bước vào chỗ trống không, thì ra nơi đó là một tấm ván lật. Đồng thời hai người phía trước mặt đột nhiên đứng bật dậy, bốn chưởng nhất tề đánh ra nhằm các yếu huyệt Thước Kiều, Thiên Đình, Khí Hải, Phong Các tấn công.

Hoàng Diện Phong Cái danh đã được liệt vào Vũ Trụ Ngũ Kỳ, đâu phải là nhân vật tầm thường. Dưới chân hơi thấy có sự khác lạ ông ta lập tức nhún người lên trên không, nhưng liền lúc ấy bốn chưởng của đối phương đã tấn công tới nơi.

Phong Cái đã rời khỏi mặt đật nên không có cách gì tránh thoát. Nhưng muốn áp đụng động tác này, thì cần phải vận hơi lấy sức. Phong Cái vừa hít chân khí vào lồng ngực, đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, chân lực tiêu tán thất thanh kêu la thầm:

- Hỏng bét, phen này lão tử bị mắc hợm chúng rồi!

Thân hình ông ta đã như con diều đứt dây, rơi thẳng xuống miếng ván lật.

Tiếp theo đó một tràng cười hô hố nổi lên, Phong Cái dần dần thiếp đi, bất tỉnh nhân sự.

Tới khi tỉnh lại, Phong Cái chỉ thấy bốn bề tối om như mực, ông ta biết rõ hời nãy khi nãy đổi hơi lấy sức, đã hít phải một loại thuốc mê cực mạnh, rơi xuống cơ quan, như vậy đây tất là một cái hầm sâu.

Hoàng Diện Phong Cái bực bội lớn tiếng nguyền rủa: - Phản rồi ! Phản rồi ! Cái Bang chúng ta xưa nay có thiết lập hầm hố hãm hại người bao giờ đâu. Tên khốn kiếp Vương Hữu quả là tên xấu xa, xuất mãi bằng hữu cầu vinh, coi chừng lão tử thoát khỏi đây sẽ lột da lóc thịt mi.

Tiếng thóa mạ của ông ta vang động khắp hầm tối tiếng nói âm dội lại không ngớt, nhưng không thấy ai quan tâm tới.

Hoàng Diện Phong Cái càng cáu kỉnh thêm, mới lấy chiếc đả cẩu

bổng đập loạn xạ một hồi, lại ngửng đầu lên chửi rủa tên Vương Hữu:

- Tên Vương Hữu khốn kiếp kia, có phải hảo hán hãy xuống đây giao đấu với lão tử ba trăm chiêu.

Chỉ thấy người hé nhìn xuống miếng ván lật, rồi thụt đầu lên lại chìm đắm trong bóng tối dày đặc.
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: