Chương 26: Sóng gió trong động ma

1. Tìm đến miếu Vũ Hầu để ngủ trọ.

Gã bán rượu thấy Túy hòa thượng mặt mũi xa lạ liền nghĩ bụng :

“Thì ra đại sư này là hòa thượng rừng, gì gì cũng bất kể. Lão uống rượu phá giới cũng chẳng liên quan gì tới mình.”

Nghĩ đoạn gã liền vào bưng một hũ rượu ra, hơi men bốc lên ngào ngạt, đổ một bát để lên trên bàn. Túy hòa thượng hớn hở nói :

- Ai hơi đâu uống cái bát tí xíu này.

Dứt lời ông ta dang tay ôm lấy hũ rượu đưa lên miệng uống ừng ực một hơi sạch không còn một giọt miệng kêu la :

- Đã nghiền! Đã nghiền! Thế này mới thú chứ.

Dứt lời ông ta vứt một đĩnh bạc xuống bàn vỗ bụng đi thẳng.

Từ đó về sau, Túy hòa thượng cứ chờ dịp trụ trì đi công quả là lẻn xuống núi tới Báo Tử lâm nhậu nhẹt, lâu ngày liền thân mật với gã bán rượu. Có hôm không đủ tiền y cũng bán thiếu cho dăm ba hũ rượu.

Như thế được mấy tháng sau, bỗng một hôm gã bán rượu dưới chân núi liền lên chùa tìm tăng nhân thủ kho mượn tiền làm vốn. Tăng nhân nọ ngạc nhiên :

- Trước đây thí chủ mới mượn mười lạng bạc, sao tiêu nhanh đến thế?

Gã bán rượu đáp :

- Không phải tiểu nhân dám thâm lạm tiền vốn, mà vì trong quý tự có một vị sư phụ mỗi ngày đều xuống núi mượn bạc vụn. Vì số tiền vốn trên cũng do quý tự cho vay, tiểu nhân không dám từ chối. Vì vậy mười lạng bạc ấy dần bị đại sư mượn hết.

Tăng nhân nọ hỏi :

- Đại sư ấy pháp hiệu là gì?

Gã bán rượu đáp :

- Tiểu nhân không dám hỏi pháp hiệu của vị ấy. Nghe người ta nói, thì ông ta có một trác hiệu là Túy hòa thượng. Xem hình dáng sư phụ ấy thì có vẻ rất thích say sưa.

Tăng nhân nọ hoài nghi nói :

- Sao lại có chuyện ấy. Linh Không sư đệ trước đây tuy tầm thường hay lẻn xuống núi uống rượu, nhưng sau khi được phương trượng cảnh giới y giữ đúng quy củ không dám hạ sơn nữa.

Gã bán rượu đáp :

- Tiểu nhân không dám chỉ định là Linh Không đại sư phụ tới mượn tiền, chỉ biết sư phụ đó có trác hiệu trên thôi.

Tăng nhân nọ nói :

- Linh Không tức là Tuý hòa thượng. Túy hòa thưởng là Linh Không chứ đâu phải hai kẻ khác nhau. Thí chủ hãy ngồi đợi đây để bần tăng vào trong xem sao?

Tăng nhân thủ kho rời khỏi khách đường đi hỏi chư tăng huynh. Ai nấy đều bảo vừa trông thấy Linh Không nhưng chỉ trong nháy mắt lại biệt tích.

Tăng nhân thủ kho tìm đến chỗ ngủ của Linh Không liền phát hiện dưới gầm giường có cái hũ rượu không vẫn còn hơi men, lại đi lục soát khắp chùa một lượt cũng không thấy dung tích Túy hòa thượng đâu cả.

Chuyện này liền kinh động tới Phương trượng. Sau khi hỏi nguyên do, Phương trượng liền ra lệnh xuất kho cho gã bán rượu mười lượng bạc. Gã nọ cảm tạ rối rít rồi xuống núi.

Phương trượng sai người mời trưởng lão giám viện tới nói :

- Có lẽ Linh Không đã thừa dịp lúc lão nạp đi làm công quả lén xuống núi. Các vị hãy xuống lưng núi giám thị, xem y đi về con đường nào?

Giám viện trưởng lão tuân lời, điều động chư tăng chia ra bốn phía ngầm quan sát. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau liền thấy Túy hòa thượng lén lút từ con đường Báo Tử lâm đi ra, nhảy nhót như bay về chùa.

Chư tăng không làm kinh động, chỉ sai người đi thông báo với phương trượng.

Túy hòa thượng theo thói quen, ngày thường không vào bằng cửa chính, mà tiến tới một nơi vắng vẻ, nhanh như một con vượn vượt tường nhảy qua của sổ vào phòng ngủ.

Hai chân ông ta vừa dặt xuống đất liền phát giác phương trượng đang ngồi xếp bằng tròn trên bồ đoàn đả tọa.

Túy hòa thượng giật mình thất kinh nghĩ bụng :

“Hỏng bét! Không hiểu sao phương trượng lại bỗng dưng tới phòng mình ngồi thế này?”

Bấy giờ phương trượng bỗng hé hai mắt, miệng niệm Phật hiệu hỏi :

- A Di Đà Phật! Linh Không vừa đi đâu về thế?

Túy hòa thượng đáp :

- Dạ, sư đệ đi tiểu tiện ở chân núi.

Phương trượng nói :

- A Di Đà Phật! Người xuất gia không nói dối trá, huống hồ là những lời nói ô uế ấy.

Túy hòa thượng đáp :

- Dạ, dạ.

Phương trượng chậm rãi đáp :

- Lão nạp đã từng cáo giới bảo sư đệ không được xuống núi uống rượu, mà sư đệ luôn vi phạm lời giáo huấn, lại còn vay mượn người ta tới mười lượng bạc.

Túy hòa thượng thất kinh hỏi :

- Sao phương trượng lại biết được?

Phương trượng đáp :

- Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Có phải sư đệ đã thừa nhận những chuyện ấy rồi chăng?

Túy hòa thượng cúi đầu không đáp. Một hồi lâu sau phương trượng mới nói :

- Sư đệ nhiều phen phạm thanh quy. Theo thể lệ chấp hành trong chùa lão không thể bênh vực sư đệ được.

Túy hòa thượng đáp :

- Dạ! Tiểu đệ phạm giới cấm, xin cam thọ quản thúc.

Phương trượng nói :

- Như thế thì tốt lắm.

Đoạn ông ta đòi giám viện trưởng lão tới dặn bảo :

- Linh Không phạm thanh quy, theo đúng luật trừng giới. Lầu chuông ở sau núi thiếu người trông coi, hãy sai y tới đó tu dường để hồi tâm tỉnh trí.

Giám viện trưởng lão tuân lệnh bảo Túy hòa thượng theo mình tới hậu sơn.

Chỗ được gọi là lậu sơn thật ra chỉ cách phía sau chùa khoảng cách mấy chục trượng.

Lầu chuông của Lãn Đà tự trên khe núi ấy. Tòa lầu chuông ấy được kiến tạo rất cao từ chân núi lên tới đỉnh có đến hai mươi trượng toàn được xây bằng những tảng đá xanh khổng lồ.

Dưới lầu chuông là một cánh cửa sắt nặng tới vạn cân. Bên ngoài được khóa chặt bằng một chiếc khóa lớn. Riêng chân lầu chuông cũng cao đến mười lăm, mười sáu trượng, xung quanh có cửa sổ, bên ngoài rào bằng những chấn song sắt to bằng miệng bát.

Đỉnh lầu chuông có một chiếc chuông rất lớn. Nghe đồn chuông này là thần vật đời nhà Hán, không thể gióng lên bừa bãi, cho nên trụ trì đời trước dựng lầu chuông ấy để giữ gìn.

Chiếc chuông cách mặt đất khoảng hai mươi trượng, màu sắc loang lổ, mạng nhện giăng đầy. Từ dưới nhìn lên trông giống như một đầu quái thú khổng lồ, vô cùng ghê rợn.

Sau trụ trì Lãn Đà tự, vì để trừng phạt những tăng nhân phạm thanh quy đặc biệt mở một tiểu động dưới chân lầu giam giữ, không thể nào ra bên ngoài được, nhưng có thể đưa thực vật vào. Những tăng nhân phạm quy đều được đưa vào lầu chuông ấy để tu tỉnh.

2. Trăm măm mươi năm trừng phạt Nhị tăng

Túy hòa thượng theo sau lưng giám vệ trưởng lão tới cửa lầu chuông.

Giám viện trưởng lão thò tay vào trong người móc chìa khóa mở cửa ra. Đồng thời có một tiểu sa di đem chăn chiếu vật dụng của hòa thượng tới nơi.

Giám viện trưởng lão nói :

- Linh Không, phương trượng trụ trì phạt ngươi ở đây tu dưỡng canh giữ lầu chuông. Đó là một hình phạt minh bạch, nhưng bên trong là có ý muốn cải hóa ngươi.

Túy hòa thượng nói :

Phương trượng trụ trì phạt đệ tử trông coi lầu chuông để chuộc tội, mà sao trưởng lão lại bảo là cải hóa?

Ông ta vốn định nói: Cải hóa cái rắm, nhưng liền tỉnh ngộ vì đối phương là giám viện trưởng lão, vai vế hơn mình rất xa, cho nên câu sau vừa ra tới cửa miệng lại vội nuốt lời.

Giám viện trưởng lão nói :

- Trụ trì đời trước kiến tạo lầu chuông này tới nay đã trải qua năm mươi năm mà ngộ được thiền cơ ở lầu chuông đắc thành chánh quả. Sau khi ngươi bước vào lầu chuông, chỉ cốt diện bích tĩnh tu tham bác kinh điển, phương tiện ngộ đạo còn vượt cả các tri khách trạm lần. Như vậy không phải là cải hoá hay sao?

Túy hòa thượng trong lòng rất bực bội nhưng không tiện nói nhiều liền đỡ lấy vật dụng của mình.

Giám viện trưởng lão với tiểu sa di cáo từ ra về, khóa trái cửa sắt lại đi luôn.

Túy hòa thượng rầu rĩ chắp tay sau lưng đi lại ngước nhìn xung quanh.

Chỉ thấy trong lầu chuông không có một vật gì cả, mà trên đỉnh lầu thì treo một chiếc chuông lớn, liền nghĩ bụng :

“Cái gì mà gọi là diện bích tu dưỡng? Bất quá chỉ là cái trò lừa gạt đánh lừa người. Tửu gia này chẳng thèm tụng niệm những loại kinh điển cóc chết ấy”.

Nghĩ đoạn, ông ta trải chiếu xuống đất thấy trừ những vật dụng thường dùng với chiếc áo cà sa còn một số bộ kinh điển, bất giác lẩm bẩm thóa mạ :

- Kinh kệ rắm rít! Kinh kệ rắm rít! Tửu gia đem chúng mi gối đầu, xem ra còn hữu ích.

Nói xong, ông ta trở mình, nằm gối đầu lên kinh điển ngáy khò khò.

Không biết ngủ được bao lâu, lúc tỉnh dậy thì thấy trước mắt tối om như mực, tiểu động ở bên dưới vách chiếu ra tia sáng yếu ớt ông ta trố mắt nhìn kỹ. Thì ra đó là một chiếc đèn dầu đặt trên cái khay nhỏ, và trên khay còn để cả cơm chay.

Túy hòa thượng biết rõ đây là trong chùa đem tới liền lấy ăn luôn rồi tiếp tục lăn quay ra ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài song cửa dương quang chói lọi, không biết đã vào mấy giờ. Bỗng thấy bên ngoài động có tiểu sa di kêu gọi :

- Linh Không sư thúc nhận lãnh cơm trưa.

Dứt lời tiểu sa di liền khẽ đẩy mâm cơm vào trong động.

Cứ như thế được ba ngày, Túy hòa thượng rất bực mình thóa mạ :

- Nếu Tửu gia sớm biết địa phương chó chết này buồn tẻ như vậy đã không dại đem thân vào rọ.

Ông ta ngửng đầu lên nhìn chiếc chuông lớn, nghĩ bụng :

“Nghe nói chiếc chuông khỉ gió kia là thần vật từ đời Hán gì đó, mà sao trông chẳng ra cái khỉ khô gì cả.”

Ông ta ước lượng cao khoảng hai mươi trượng, liền nghĩ tiếp :

“Làm sao leo được lên trên đấy?”

Ông ta chợt nhìn thấy góc vách có một sợi dây thừng, từ đỉnh chuông thòng xuống, một đầu xuyên qua xà ngang cột lấy móc chuông, một đầu thòng sâu xuống dưới đất.

Túy hòa thượng nhìn kỹ sợi dây nọ, phát giác nó không phải là dây gai mà là gân của loài động vật rất dẻo dai, liền nghĩ thầm :

“Cao hai mươi trượng không thể nhảy lên được, nhưng mượn sợi dây này leo lên đỉnh chuông đánh một giấc thì thật mát mẻ, thoải mái.”

Nghĩ đoạn, ông ta theo sợi dây leo lên luôn. Trên đỉnh chuông chu vi rất lớn, có thể ngồi xếp bằng tròn được Túy Hòa thượng ngồi vắt vẻo trên đó, gió núi qua song cửa lùa vào tinh thần sảng khoái ngay.

Ông ta cả mừng, cảm thấy chiếc chuông ấy là khả ái lẩm bẩm thốt :

“Chuông ơi, luận về mến kỷ, mi là gia gia mười tám đời tửu gia nhưng mi vô dụng bị người ta nhốt ở chốn này, chẳng được thư thả như tửu gia, muốn đi đâu tùy thích.”

Ông ta thấy trên đỉnh chuông bụi bặm phủ dày đặc bất giác giơ tay phủi. Ngờ đâu vừa sạch bụi, trước mắt liền xuất hiện kim quang lấp lóe lộ ra một số đồ hình văn thư lờ mờ. Ông ta sửng sốt thốt :

- Chiếc chuông lớn này thì ra được chế tạo bằng vàng. Người đời Hán sao mà giàu đến thế?

Ông ta lại tiếp tục lau chùi thấy đồ hình liên tiếp không gián đoạn.

Dưới mỗi đồ hình đều khắc chữ nhỏ bằng đầu ruồi. Túy hòa thượng tuy không phải là một học sĩ, nhưng cũng được đọc qua hai năm sách vở, liền phát giác những số chữ ấy là để giải bức đồ hình giảng về phương pháp huyền diệu ứng biến của huyết mạch vận hành cùng vị trí huyệt đạo trong thân thể con người.

Túy hòa thượng là người học võ, đối với những việc liên quan tới võ học có một phản ứng rất bén nhạy, hứng thú rất cao. Ông ta vôi lau chùi khớp đỉnh chuông lia lịa, chỉ thấy trước mắt chói lọi, rất nhiều đồ hình văn tự xuất hiện. Bên dưới có một hàng chữ viết như sau :

“Huyền Ly Tử Kinh Kha Kích Kiếm Đồ đồ giải.”

Bên dưới còn mấy hàng chữ nhỏ, đại ý muốn nói: Kinh Kha đâm Tần vương đã dùng pháp môn kiếm thức có rất nhiều chỗ sơ hở, vì vậy ảnh hưởng đến vận khí thổ nạp công phu, chân khí không thuần kết quả chẳng thành công, làm hỏng đại sự, gây tiếng khóc than cho đời sau.

Huyền Ly Tử bỏ suốt ba mươi năm công phu điều chỉnh kiếm pháp cùng thuật tụ khí của Kinh Kha năm xưa, chỉ điểm những chỗ sai lầm, thêm những chiêu thức mới: lấy tên là Huyền Ly Tử Kinh Kha Kích Kiếm Đồ đồ giải.

Túy hòa thượng phát hiện được Kinh Kha Kích Kiếm đồ giải trên chiếc chuông lớn ấy, mừng rỡ khôn tả nghĩ thầm :

“Chẳng trách giám viện trưởng lão nói cả trăm năm mươi năm nay chỉ trừng phạt có hai vị tăng nhân giữ lầu chuông, mà hai vị tăng nhân ấy đều đạt thành chính quả, chính quả cái rắm! Họ đều học được đồ giải này thì có.”.

Ông ta lại lẩm bẩm tiếp :

- Kiến thuật của Kinh Kha quá tầm thường. Chiếu theo lời giải của Huyền Ly Tử thì một phần vì Kinh Kha học không tới nơi tới chốn, một phần trong kiếm thuật có nhiều chỗ sơ hở, cho nên đã làm hỏng đại sự.

Đoạn ông ta chăm chú quan sát từ bức đồ hình thứ nhất xuống bên dưới, thấy bên cạnh mỗi bức vẽ đều có khắc số nét phụ thuộc, những hình ấy chính là những chiêu thức bổ túc của Huyền Ly Tử.

Túy hòa thượng là tay kiếm thuật đại hành gia, vừa trông thấy những chiêu thức ấy bất giác vỗ tay khen ngợi :

- Tuyệt? Tuyệt! Chiêu “Thủy điền bạch lộ phi” quả nhiên lợi hại phong thần thoạt hiện, nếu chiếu theo chiêu thức cũ của Kinh Kha sẽ lộ liễu tung tích, địch nhân trông thấy sẽ biết đường mà tránh né thì làm sao thủ thắng được?

Ông ta lại tiếp tục nghiên cứu xuống bên dưới. Vừa xem xong bức thứ nhất, thì nghe thấy tiếng của tiểu sa di ngoài vách kêu gọi :

- Linh Không sư thúc, cơm tối đây.

Túy hòa thượng sực tỉnh ngộ, thấy đã xế chiều, nghĩ bụng :

- Sao trời lại chóng tối thế này?

Ông ta không dám cất tiếng đáp, sợ tiểu sa di phát giác mình leo lên đỉnh chuông ngồi, vội theo sợi dây thừng tuột xuống, liền thấy tiểu sa di đang đảo mắt tìm kiếm tứ phía. Túy hòa thượng vội nói :

- Ta ngủ ở đây. Không ngờ thoáng một cái đã tối rồi.

Tiểu sa di nói :

- Sư thúc ăn đi kẻo để nguội lạnh mất ngon.

Dứt lời, thâu hồi chiếc khay nhỏ bữa trưa đem đi luôn.

Túy hòa thượng ăn cơm tối xong, nằm ngửa trong chiếu ngẫm nghĩ chiêu thức của bức đồ hình thứ nhất, liền giơ tay lên tấn công vào tay trái, nghĩ bụng :

“Bên tay trái là chiếu theo nét thêm của Huyền Ly Tử.”

Đoạn ông ta cứ theo chiêu thức ấy biểu diễn.

Nói ra thì thật kỳ quái. Tay phải đột nhiên như chạm phải một bức tường đồng vách sắt luôn bị tả thủ đẩy ngược lại.

Túy hòa thượng liền biết ngay những chiêu thức đó vô cùng tinh diệu, bất giác mừng rỡ khôn tả.

Nguyên Kinh Kha Kích Kiếm Đồ đồ giải của Huyền Ly Tử tổng cộng có tất cả tám chiêu, bảy mươi hai thế, ngoài ra có ba bức đồ hình chuyên giải thích thuật khí thổ nạp.

Túy hòa thượng luyện xong chín thức của chiêu thứ nhất mất đến nửa tháng công phu. Ông ta không luyện tới chiêu thứ hai, chỉ chiếu theo đồ giải tụ khí luyện tập.

Luyện xong bức đồ giải thứ nhất ấy, Túy hòa thượng cảm thấy mình mẩy như nhẹ nhõm rất nhiều, thần thanh khí sảng.

Luyện xong bức đồ giải thứ hai, bước đi như không cần phải dùng sức nữa, nghĩ bụng :

“Thuật ngự khí này so với Kinh Kha Kích Kiếm Đồ đồ giải còn tinh diệu hơn.”ông ta tự nhủ :

“Hiện tại người mình tựa hồ nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Nếu có thể tung mình lên nóc chuông được thì chẳng cần leo theo sợi dây khỉ gió này.”

Đoạn ông ta hít hơi tung mình nhảy lên.

Thân hình đột nhiên như con đại bàng bay bổng lên trên cao, đặt chân một cách dễ dàng. Ông ta cả mừng, có lẽ còn cao hứng hơn bắt được kim ngân châu báu.

Nên biết phàm là người trong ngành võ học, điều mà họ khoan khoái nhất là phát hiện được một loại tuyệt kỹ mới, nên từ hôm đó về sau mỗi ngày hễ ăn cơm xong, ông ta lại tung mình lên đỉnh chuông để nghiên cứu Kinh Kha Kích Kiếm Đồ đồ giải, đồng thời học thuật thổ nạp, bất tri giác đã trải qua nửa năm công phu. Ông ta thông suốt toàn bộ tám chiêu bảy mươi hai thức của Huyền Ly Tử.

Hôm đó ăn cơm trưa xong, ông ta bỗng thấy mây đen kéo đầy trời có lẽ sắp có trận mưa lớn đổ xuống.

Túy hòa thượng đã lậu không được uống rượu, nửa năm nay kiên tâm học hỏi Kinh Kha Kích Kiếm Đồ đồ giải như say mê, nên quên bẵng cả chuyện nhậu nhẹt, nghĩ bụng :

“Cái cửa sắt của lầu chuông này ít ra nặng cũng tới vạn cân, khó lòng mở ra được, nhưng những chấn song sắt kia họa may có thể di chuyển được. Mình hãy thử thách một lần xem sao.”

Nghĩ đoạn, ông ta tung mình nhảy tới bên cạnh chấn song, vận sức vào hai cánh tay bẻ mạnh. Song sắt to bằng miệng bát từ từ cong lại.

Ông ta mừng rỡ như điên khùng, lách luôn người ra bên ngoài.

Những luồng gió núi lùa vào mặt. Túy hòa thượng cảm thấy tinh thần sảng khoái, nghĩ bụng :

“Đã lâu mình không có dịp tới Báo Tử lâm, tiện đây hãy tới đó nhậu nhẹt một phen.”

Ông ta từ ven núi tiến sang con đường nhỏ trực chỉ Báo Tử lâm.

Chỉ thấy đầu đường cờ bán rượu bay phất phới. Túy hòa thượng ba chân bốn cẳng chạy tới chòi tranh.

Gã bán rượu trông thấy, giơ tay lên dụi mắt hỏi :

- Đã lâu không thấy sư phụ tới, không biết người bỏ đi đâu thế?

Túy hòa thượng ung dung ngồi xuống ghế, đáp :

- Tửu gia đi nhậu nhẹt, bị phương trượng biết được giam giữ ở trong chùa. Hôm nay có dịp thuận tiện liền lẻn tới đây uống mẹ kiếp cho nó đã một trận. Này, còn bao nhiêu hủ rượu thế?

Gã bán rượu đáp :

- Dạ, dạ còn năm ba hũ nữa. Tiểu nhân không dám bán, sợ lúc sư phụ tới lại không có rượu kính dâng Túy hòa thượng cả mừng vỗ đùi khoái trá nói :

- Tốt lắm. Có thế ngươi mới là người tốt chứ. Mau đem ra đây cho mỗ.

Gã bán rượu vâng vâng dạ dạ rồi quay người vào trong nhà. Giây lát sau, y bưng ra một hũ rượu lớn, mở nắp, mùi hơi men bốc ra ngào ngạt.

Gã lại đi lấy một cái bát ra Túy hòa thượng nói :

- Ai hơi đâu uống bằng bát. Có gì ngon đem luôn ra đây.

Gã bán rượu đáp :

- Lần này sư phụ tới thật không đúng lúc, chi còn vài bìa đậu. Xin đại sư dùng tạm cho.

Túy hòa thượng ngửi thấy hơi rượu chẳng kể gì nữa, bưng vò lên tu ừng ực cạn luôn một nửa, le lưỡi liếm mép khen ngợi.

Tự nhiên ông ta ngửi thấy mùi thơm lạ bay vào mũi, liền khịt khịt mũi lia ha, quát hỏi :

- Ái chà! Mùi thịt rừng gì thơm thế? Chủ quán đâu mau ra đây!

Gã bán rượu đang ở dưới bếp, nghe Túy hòa thượng kêu gọi, vội lau sạch hai tay vào miếng vải cột dưới bụng chạy ra cung kính hỏi :

- Sư phụ gọi gì thế?

Túy hòa thượng trừng mắt, hếch mũi đánh hơi, cười hi hí, nói :

- Chủ tiệm dám đánh lừa Tửu gia này phải không?

Gã bán rượu đáp :

- Tiểu nhân đâu dám đánh lừa sư phụ bao giờ?

Túy hòa thượng nói :

- Bạn đang nấu nướng gì dưới nhà bếp mà mùi thơm nức mũi như vậy?

Gã bán rượu do dự đáp :

- Có gì đâu... Đó là, đó là...

Túy hòa thượng quát hỏi - Đừng mong đánh lừa Tửu gia. Tửu gia có ăn quịt của ngươi đâu.

Rõ ràng dưới bếp có mùi thịt chó thơm phức đưa ra, sao ngươi không đem ra cho Tửu gia nhậu?

Gã bán rượu hỏi lại :

- Sao sư phụ biết được dưới bếp có thịt chó?

Túy hòa thượng cười lớn, đáp :

- Bạn đúng là đứa ngu ngốc nhất thiên hạ. Mùi thịt chó dậy lên như vậy, tửu gia lại không bị bịnh nghẹt mũi, hắc hắc... Bạn muốn đánh lừa tửu gia thật là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Lúc tửu gia chưa làm hòa thượng, hang cùng ngõ hẻm nào bán thịt chó cũng chẳng thiếu mặt tửu gia này.

Gã bán rượu nghe nói kêu khổ thầm, nghĩ bụng :

“Hôm nay thật là gặp vận xui. Gã hòa thượng này cũng đòi ăn thịt chó ư?”. Gã đành gượng cười, nói :

- Không giấu gì sư phụ, quả dưới bếp đang nấu thịt chó thật.

Chẳng qua thịt chó ấy không phải là của tiểu nhân.

Túy hòa thượng ngạc nhiên hỏi :

- Sao lại có chuyện lạ thế? Không phải của bạn thì sao nó lại chạy vào nhà bếp được?

Gã bán rượu đáp :

- Thịt chó này là của Mãnh gia trang, thôn đằng trước. Hôm nay ông ta mời khách, biết tiểu nhân có tài nấu nướng thịt chó, cho nên mới đem tới nhờ tiểu nhân giết nấu nướng giùm.

Túy hòa thượng nói :

- Nếu vậy cũng chẳng có gì đáng ngại. Cứ múc một bát ra đây cho mỗ nhậu. Một con nhiều thịt như vậy thiếu đi một bát thì đã sao nào?

Gã bán rượu gượng cười nói :

- Không dám xúc phạm sư phụ. Sư phụ là người xuất gia giới mặn thì làm sao ăn được thịt chó?

Túy hòa thượng đáp :

- Giới con khỉ khô. Tửu gia này giới hàng ngàn hạng vạn thứ, duy chỉ có thịt chó là không giới. Mau bưng lại đây, đừng có chọc giận tửu gia này nổi giận thì to chuyện.

Gã bán rượu đang do dự, Túy hòa thượng đã giơ ngón tay trỏ khẽ gõ xuống bàn. Ngón tay ấy chẳng khác một lưỡi dao bén, chiếc bàn ấy bị đứt tiện rơi xuống đất.

Gã bán rượu thấy vậy trố mắt le lưỡi kinh ngạc.

Túy hòa thượng thủng thẳng đáp :

- Bạn có trông thấy không? Cái đầu bạn có cứng hơn cái bàn này chăng?

Dứt lời ông ta giơ ngón tay làm ra vẻ định gõ vào đầu gã. Gã bán rượu khiếp hãi, vội quay người chạy thặng xuống nhà bếp bưng một tô thịt lớn đặt lên trên bàn mùi thơm bốc ngào ngạt.

Túy hòa thượng khoan khoái như mở cờ trong bụng, giơ tay vồ luôn lấy tô thịt chó, tay trái xách hũ rượu đưa lên miệng tu ừng ực.

Chỉ thoáng cái ông ta đã ăn hết sạch sành sanh, miệng lại kêu gọi :

- Đem thêm rượu thịt ra mau lên!

Gã bán rượu thấy hòa thượng nọ ăn thịt chó gớm ghiếc như vậy, chỉ và hai miếng đã ăn hết tô thịt chó liền le lưỡi ấp úng :

- Đại sư vừa bảo chỉ ăn một bát thôi.

Túy hoà thượng vừa được nếm mùi ngon, đời nào chịu thôi liền thoá mạ :

- Tửu gia thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, việc quái gì đến nhà ngươi.

Dứt lời ông ta lại giơ ngón tay gõ vào một góc bàn khác. Soạt một tiếng, góe bàn lập tức đứt lìa rơi xuống đất. Gã bán rượu thất kinh vội chạy xuống bếp bưng một tô nữa lên.

Túy hòa thượng vội giơ tay chộp lấy, ngoác to miệng đổ thẳng xuống cổ họng, miệng quát lớn :

- Rượu! Rượu! Còn bao nhiêu hũ đem hết ra đây!

Gã bán rượu thấy hòa thượng này đã có vẻ say sưa, không dám chọc ghẹo vội bưng một vò rượu ra.

Túy hòa thượng giơ tay hữu tiếp lấy, giương ngón tay gõ vào góc bàn quát bảo :

- Thịt chó!

Gã bán rượu mặt mũi tái xanh riu ríu vào múc một bát khác ra. Cứ thế liên tiếp hòa thượng ăn luôn năm sáu tô lớn, rồi như thấy mùi vị thịt quá thơm ngon, không nhẫn nại được, hòa thượng lại la lớn :

- Ai thèm ăn cái tô nhỏ xíu này. Mau đem cả nồi ra đây cho mỗ nhậu mới khoái khẩu.

Gã bán rượu vội khẩn cầu :

- Xin sư phụ chớ làm thế. Nếu Mãnh đại gia biết được chiếc đầu của tiểu nhân khó đứng trên cổ.

Túy hòa thượng nửa năm nay không hề thưởng mthức rượu thịt ngon đến thế, lúc này đang nổi hứng, đời nào phịu buông tha, liền đứng bật dậy, dang tay đẩy mạnh vào ngực gã bán rượu trừng mắt quát tháo :

- Cút con bà ngươi ra đằng khác!

Gã bán rượu bị Túy hòa thượng khẽ đẩy, người liền bắn tung về phía sau không sao đứng vững được, ngã thúi vào vách tường chổng bốn vó lên trời.

Túy hòa thượng chẳng nói chẳng rừng đi thẳng xuống bếp. Chỉ thấy trên lò có một nồi thịt chó bốc khói nghi ngút.

Túy hòa thượng cả mừng một tay xách hũ rượu, ngồi xổm bên hỏa lò, vừa ăn nhậu lia lịa.

Gã bán rượu thấy vậy chỉ còn nước giậm chân kêu trời.

Bây giờ bỗng có ba bốn đại hán từ phía đầu rừng đi tới đứng ở hai bên tả hữu cửa quán, theo sau là một hán tử trung niên, đầu chít khăn chừ Vạn, mình mặc áo bào màu hồ thủy, vai khoác một áo choàng màu trắng lưng cột dây tơ vàng lớn bước tiến vào.

Sau lưng hán tử còn có ba bốn nhân vật mặc võ trang mặt người nào người nấy rất hung hãn.

Gã bán rượu thấy vậy, khiếp hãi đến hai chân run lẩy bẩy, như không còn đứng vững, cung kính nói :

- Thỉnh đại gia ngồi chơi.

Rồi y vội lau chùi ghế lia lịa. Hán tử trung niên khịt mũi quay đầu lại nói với ba bốn nhân vật mặc võ trang :

- Thơm lắm! Mỗ đã bảo ông bạn đây nấu thịt chó rất ngon, quả không ngoa chút nào.

Mấy nhân vật kình trang cũng phụ họa.

Hán tử trung niên khoái trá nói với gã bán rượu :

- Bốn vị này là các võ sư hộ viện mỗ mới mời tới. Các vị ấy đều thích ăn thịt chó, không biết đã chín chưa?

Gã bán rượu miệng kêu khổ thầm, khẽ giọng nói mấy câu. Chỉ thấy hán tử trung mền đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn quát hỏi :

- Có chuyện ấy thật? Hòa thượng rừng ấy từ đâu tới thế?

Gã bán rượu đáp :

- Ở Lãn Đà tự.

Bấy giờ mấy nhân vật kình trang nghe nói thịt chó bị một hòa thượng ăn mất đều biến sắc mặt.

Họ là những võ sư hộ viện mới được mời tới, vô sự cũng muốn có dịp bới cỏ tìm rắn để được biểu lộ chút tuyệt kỹ trước mặt trang chủ.

Hiện tại một nồi thịt chó của trang chủ bị một hòa thượng rừng tới ngang tàng chiếm đoạt. Thử hỏi đời nào họ chịu bỏ qua cơ hội ấy, đều đứng bật dậy quát lớn :

- Hòa thượng rừng ở đâu?

Gã bán rượu run rẩy giơ tay chỉ xuống nhà bếp.

Mấy võ sư không hẹn mà cùng lập tức kéo xuống xem.

Chỉ thấy một hòa thượng ăn mặc bẩn thỉu đang ngồi chồm hổm bên lò, tay trái cầm hũ rượu, tay phải thò vào trong nồi bốc thịt chó bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm, đồng thời còn không ngớt tấm tắc khen ngợi.

Một võ sư hộ viện cất tiếng cười nhạt, khẽ vỗ vào vai Túy hòa thượng một cái, hỏi :

- Này, hòa thượng kia, ăn gì thế?

Túy hòa thượng hí mắt lên nhìn mọi người, cười hì hì đáp :

- Tửu gia đang ăn thịt chó, nhắm với rượu. Hí, hí! Tuyệt ngon.

Tuyệt ngon! Bằng hữu có muốn ăn không?

Võ sư hộ viện cười nhạt nói :

- Ắn chứ!

Ngũ chỉ lập tức giương ra như năm móc câu chộp vào đầu vai Túy hòa thượng, vận sức kéo mạnh.

Ngờ đâu thân hình Túy hỏa thượng như một bức thạch tượng trồng chặt xuống đất, không sao lay chuyển được.

Túy hòa thượng vẫn thản nhiên như không, tiếp tục ăn nhậu. Hai tên hộ viện khác thấy bạn không làm sao suy suyển hòa thượng nọ, liền quát lớn. Một tên chộp lấy khuỷu tay phải, một tên kẹp lấy khuỷu tay trái.

Túy hòa thượng tay trái đang cầm hũ rượu, sợ rượu bên trong tràn ra ngoài liền nói :

- Các bạn làm trò gì thế? Đừng đùa giỡn làm đổ rượu quí báu của tửu gia.

Mãnh đại gia ngồi bên ngoài, thấy các võ sư hộ viện chạy xuống nhà bếp rồi không nghe động tịnh gì nữa, liền đứng dậy bước vào xem, phát giác các võ sư đang ôm chặt lấy một hòa thượng nhơ nhớp, còn nồi thịt chó của mình đã bị hòa thượng rừng ấy ăn hết, chẳng còn bao nhiêu.

Y cả giận, thuận tay cầm một chiếc ghế ném thẳng vào vò rượu của Túy hòa thượng.

Lúc ấy tay phải Túy hòa thượng đang thò vào trong nồi tìm miếng ngon để ăn, không ngờ chỉ nghe bốp một tiếng, rượu vãi tung tóe. Hũ rượu bị chiếc ghế ném trúng vỡ tan tành.

Túy hòa thượng bỗng vung tay mạnh, hai tên võ sư ôm khuỷu liền bị hất một cái, tên đang chộp đầu vai bị ngã chúi xuống bên hỏa lò.

Túy hòa thượng đứng dậy, chỉ tay vào mặt Mãnh đại gia trừng mắt hỏi :

- Sao ngươi dám phá hứng thú của sãi gia?

Mãnh đại gia quát lớn :

- Lão trọc ngươi thật to gan, sao dám ăn thịt chó của đại gia?

Túy hòa thượng bấy giờ đã say sưa, thấy vò rượu bị người ta đập vỡ đã sớm nổi giận, liền giơ tay ra chộp.

Gần đây ông ta mới học được Kinh Kha Kích Kiếm Đồ đồ giải của Huyền Ly Tử, lúc nhàn nhã thường biến hóa những chiêu thức ấy vào quyền chưởng, nên thế chộp ấy là chính là thức Định thủy hàn tâm trong Kích kiếm đồ giải.

Mãnh đại gia võ công chỉ ở mức bình thường thì sao tránh né nổi?

Chỉ nghe thấy một tiếng rú rùng rợn, Thiên linh cái đã bị năm ngón tay của Túy hòa thượng đập nát bét chết ngay tại chỗ.

Mấy tên võ sư khiếp hãi đến biến sắc mặt, thấy chỉ có một chiêu mà hòa thượng rừng nọ đã đánh chết trang chủ, dâu có dám xen tay vào, vội đua nhau co giò bỏ chạy.

Bấy giờ gã bán rượu nghe tiếng kêu rú vội chạy vào xem, bất giác mặt mũi tái xanh, quỳ xuống kéo Túy hòa thượng thảng thốt :

- Khổ rồi! Khổ rồi! Đại sư đã đánh chết người. Nếu quan phủ truy cứu tiểu nhân làm sao sống nổi?

Túy hòa thượng sau khi đánh chết người đã tỉnh táo hết năm phần, trong lòng cũng hối hận nói :

- Sãi gia tưởng tên ấy tránh thoát được. Ngờ đâu y lại tầm thường đến thế?

Gã bán rượu nói :

- Đại sư đừng rời khỏi nơi đây nhé?

Túy hòa thượng hỏi :

- Ngươi muốn làm gì sãi gia?

Gã bán rượu đáp :

- Đại sư là anh hùng hảo hán, là Phật sống xin hãy nhủ lòng thương giùm tới phủ huyện tự thú với tiểu nhân.

Túy hòa thượng nói :

- Tưởng gì, chuyện ấy thì được. Vệ môn huyện phủ ở đâu?

Gã bán rượu thấy Túy hòa thượng bằng lòng tới vệ môn với mình, cả mừng đáp :

- Không xa! Không xa! Chỉ nửa dặm là tới. Xin đại sư đi theo tiểu nhân ngay.

Túy hòa thượng nói :

- Sãi gia tới vệ môn cũng chẳng sao. Nhưng ngươi tuyệt đối không được tiết lộ tửu gia ở Lãn Đà tự đấy.

Gã bán rượu đáp :

- Dạ, dạ, tiểu nhân chỉ nói đại sư là tăng nhân đi vân du là xong.

Túy hòa thượng gật đầu :

- Vậy thì đi.

Gã bán rượu thuận tay khép cửa lại, dẫn Túy hòa thượng ra khỏi Báo Tử lâm tiến thẳng về phía phủ đường.

Lúc ấy khoảng giờ Thân huyện chưa có thoái đường. Gã bán rượu tới trước cửa vệ môn gióng trống inh ỏi. Liền có sai nha bước ra hỏi, đoạn đưa gã vào công đường.

Ga bán rượu quỳ sụp xuống vái lạy. Không lâu sau quan huyện thăng đường, vỗ mạnh chiếc vồ xuống bàn quát hỏi :

- Người gióng trống om sòm, có điều chi oan ức?

Gã bán rượu khấu đầu thưa :

- Khải bẩm đại gia, trong tửu điếm tiểu nhân xảy ra án mạng.

Hung thủ đã tới đây tự thú.

Quan huyện hỏi :

- Hung thủ đâu?

Gã bán rượu chỉ Túy hòa thượng nói :

- Chính vị tăng nhân vân du đây.

Quan huyện ngước mắt nhìn, thấy là một hòa thượng uống say mèm đứng thừ người cạnh đó, không chịu quỳ xuống, liền đập mạnh vỗ xuống bàn, quát bảo :

- Đã tới đây tự thú, sao không quỳ xuống?

Túy hòa thượng đáp :

- Lão đâu phải là Phật tổ, sao lại bắt sãi gia quỳ cái quái gì?

Gã bán rượu toát mồ hôi lạnh, thưa :

- Khải bẩm lão gia, tăng nhân vân du này đang say khướt nên ngôn ngữ có chút điên rồ.

Túy hòa thượng cười hí hí nói :

- Ai bảo sãi gia say? Dù sãi gia có uống thêm năm ba hũ nữa cũng chưa gọi là say.

Bấy giờ hậu đường có một sư gia bước ra khẽ nói với quan huyện :

- Hòa thượng nọ ngôn ngữ điên rồ, đúng là một kẻ say. Xin hãy tạm giam lại, đợi khi lão tỉnh rượu sẽ tra hỏi sau chưa muộn.

Quan huyện gật đầu, truyền sai nha áp giải Túy hòa thượng xuống nhà giam, đồng thời phái người tới quán rượu chứng nhận tử thi.

Hôm sau dăng đường gã bán rượu cũng được cho đòi tới, rồi sai dịch áp giải Túy hòa thượng ra. Quan huyện vỗ án quát bảo :

- Quỳ xuống!

Túy hòa thượng cười hí hí nói :

- Bất tất phải quỳ làm quái gì. Tất cả mọi việc sãi gia này nhận hết. Sãi gia là một tăng nhân vân du, lỡ tay đánh chết người, không liên quan gì đến gã bán rượu kia.

Gã bán rượu dập đầu thưa :

- Khải bẩm đại gia, lời khai của tăng nhân vân du này đều là thực.

Xin đại gia tha cho tiểu nhân về lo sinh.

Huyện quan phán :

- Nếu hòa thượng đây đều nhận hết thì không liên quan gì tới ngươi. Nhưng ngươi đã cho lão nhậu nhẹt đến say sưa làm càn, tội phạt hai chục lạng bạc.

Gã bán rượu thất kinh, thưa :

- Khải bẩm lão gia, tiểu nhân đã nộp đủ tiền thuế rượu sao lại còn có tội danh bán rượu cho người nhậu nhẹt say sưa?

Quan huyện đập bàn quát :

- Nói láo? Điều luật phạt vạ cho người nhậu nhẹt say sưa khác, mới được đặt ra. Nếu ngươi không nộp phạt đúng hai mươi lạng bạc thì sẽ bị liệt vào trong nguyên hung.

Gã bán rượu sợ hãi, mặt xanh như tàu lá, vâng dạ lia lịa, trở về vay mượn cho đủ hai mươi lạng bạc đem tới nộp quan huyện.Túy hòa thượng đã tự nhận tội giết người, liền bị gông lại, giam vào ngục. Vì ông ta là người xuất gia, nên không bị xử tử hình chỉ bị giam cầm, đợi lệnh trên ban xuống, phát vãng tới Xung Châu.

Nhưng gông cùm với nhà lao ấy làm sao giam giữ nổi Túy hòa thượng? Ngay đêm hôm đó để cho sai nha ngủ, ông ta liền bẻ gãy xích sắt phá cửa sổ thoát ra ngoài, bụng nghĩ :

“Tên quan huyện chó má phạt vạ gã bán rượu hai mươi lạng bạc gán vào tội danh cho người nhậu nhẹt say sưa, đó cũng vì do Tửu gia mà nên. Vậy mình phải lấy trả cho gã mới được.”

Đoạn Túy hòa thượng quẹo sang nội phủ huyện vệ, điểm ngã hai tên sai dịch tiến về phía hậu đường, thấy quan huyện đang ôm ái thiếp say sưa trong giấc điệp. Túy hòa thượng cầm thanh yêu đao của tên sai nha kề sát vào sống mũi quan huyện.

Quan huyện giật mình thức tỉnh phát giác một thanh đao sáng quắc đang dí sát vào mũi mình lạnh như băng, khiếp đảm đến hồn bất phụ thể. Thấy đó là hòa thượng giết người hàng ngày bị giam vào ngục lại càng kinh tâm táng đởm không dám thở mạnh.

Túy hòa thượng trừng mắt hỏi :

- Tham quan chó má nghe đây. Tửu gia là Đại La tiên thiên từ tây phương vân du tới chốn này điều tra sự khổ sở dưới nhân gian, đã ra tay giết chết tên cường hào khốn kiếp nọ. Ngươi là tên quan lại tham lam háo sắc hà hiếp người lương thiện, sãi gia vốn định cho ngươi một đao chết quách. Nhưng tạm thời mở cho ngươi một con đường sống để làm ăn hối cải.

Quan huyện nghe được tha mạng, vội thốt :

- Đa tạ Phật sống Đại La tiên thiên ơn đức không giết.

Túy hòa thượng nói :

- Tuy ta tha tội chết, nhưng ngươi kiếm cớ ăn lận của gã bán rượu hai mươi lạng bạc, phải bồi hoàn gấp mười lần. Mau đưa ra đây hai trăm lạng, thêm một trăm lạng để sãi gia chi dùng trong lúc vân du là ba trăm đủ số.

Dứt lời, ông ta dí lưỡi yêu đao lạnh ngắt sát sống mũi đối phương.

Quan huyện hồn như bay bổng lên tận mây xanh, chỉ mong sao cho hòa thượng rừng này sớm rời khỏi nơi đây chứ đâu dám khước từ, vội đáp :

- Dạ dạ, xin nộp đủ số ba trăm lượng.

Túy hòa thượng gằn giọng :

- Còn nữa.

Quan huyện càng hoảng sợ thêm :

- Dạ còn điều gì nữa, xin Phật sống cứ việc chỉ thị.

Túy hòa thượng nói :

- Mỗi ngày sãi gia đi hàng ngàn dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới ngươi. Nếu ngươi dám tới tìm gã bán rượu trả thù, hãy cẩn thận cái đầu rời khỏi cổ.

Quan huyện vội thưa :

- Dạ, tiểu nhân không dám! Không dám!...

Túy hòa thượng thâu đao lại, quát bảo :

- Mau đem ba trăm lạng ra đây.

Quan huyện đâu dám chậm trễ, vội mở tủ đếm đủ ba trăm lạng hai tay dâng lên nói :

- Thỉnh Phật sống thâu nhận cho.

Túy hòa thượng bỏ số bạc vào trong người, nói :

- Sãi gia là Phật sống, hiểu cả cái thuật đằng vân giá vũ. Ngươi hãy xem đây.

Dứt lời ông ta chuyển động thân hình, chỉ thoáng một cái đã mất tích.

Huyện quan trố mắt nhìn theo, chỉ biết tự trách vận mình xui xẻo.

Túy hòa thượng một hơi phóng tới Báo Tử lâm, ném hai mươi lạng bạc qua cửa sổ vào trong quán rượu rồi bỏ đi luôn. Ra khỏi khu rừng ông ta nghĩ bụng :

“Sãi gia ta giết chết tên đại gia khốn kiếp gì đó, lại cưỡng đoạt ba trăm lạng bạc chẳng thể trở lại Lãn Đà tự được nữa. Chi bằng hãy tìm một nơi nào khác an thân cho rảnh.”

Nghĩ đoạn ông ta lớn bước rời khỏi Báo Tử lâm, từ đó về sau tung hoành giang hồ, vì luôn trượng nghĩa trừ gian, lại thích nhậu nhẹt lu bù, võ công cao siêu xuất kỳ, nên trên giang hồ liệt vào một trong Vũ Trụ Ngũ Kỳ.

Tiểu Hắc kể tới chỗ Túy hòa thượng tiến vào La Quỷ cốc phá rượu cổ trùng độc Ngô công, bọn La Quỷ toàn cốc liền kéo tới vây chặt.

Liễu Tồn Trung nói :

- Bọn La Quỷ toàn cốc đó làm sao ngăn chân nổi Túy hòa thượng.

Tiểu Hắc đừng kể tới đoạn ấy nữa. Hãy nói cho mỗ biết vì sao lão Vu bà bị Túy hòa thượng đả thương?

Tiểu Hắc kể :

- Đương thời tiểu đệ với Cô cô ẩn núp trong xó tối, nghe hai tên La Quỷ chuyện trò. Chúng kể cũng đúng như lời Liễu đại ca ước đoán, bọn chúng chỉ đứng ở phía xa reo hò, phô trương thanh thế chứ không tên nào dám tới gần. Lúc bấy giờ Túy hòa thượng chẳng coi bọn đó vào đâu ung dung lớn bước tiến thẳng tới trung ương đáy cốc.

Trước vùng đáy cốc là Vạn Cổ Trì mà ai nghe tới cũng phải khiếp sợ. Một tên La Quỷ nghe nhắc tới Vạn Cổ Trì dường như sinh lòng hứng thú, liền hỏi :

- Bạn đã tiến vào Vạn Cổ trì bao giờ chưa?

Tên La Quỷ kia đáp :

- Mỗ làm gì có tư cách vào đó. Mà đặt chân vào vùng ấy, thử hỏi còn có được tính mạng không?

Nguyên Vạn Cổ Trì của tổng sào huyệt của bọn La Quỷ tuy chỉ là một cái ao nước nhưng kiến trúc ở trong mật thất. Nơi đó là cơ quan luyện cổ trùng độc của Vu bà, những người thường tuyệt đối cấm tiến vào một bước, mà thật ra cũng chẳng ai dám xâm nhập vì tòa mật thất ấy khủng bố tử vong.

Một tên La Quỷ nói :

- Bấy giờ mỗ trông thấy Túy hòa thượng nọ chân lơ lửng khỏi mặt đất, tiến thẳng về phía mật thất Vạn Cổ Trì. Vừa đi lão vừa la om sòm :

- Thả người! Thả người! Nhất định lão Bang chủ bị giam giữ trong tòa nhà này.

Lúc ấy chúng huynh đệ tuần cốc đang theo dõi xa xa ở phía sau không dám tới gần lão hòa thượng quái đản nọ.

Túy hòa thượng đi rảo quanh tòa mật thất giây lát bỗng cử thức Hãn địa hạt thông tung mình lên trên cao hơn mười trượng.

Bọn tuần cốc lấy làm kỳ quái, bỗng thấy một kẽ hở tòa thất có một luồng khói đen phun thẳng ra, trong thoáng cái đã tỏa mù mịt, chu vi trong vòng năm mươi thượng đều bị làn khói độc ấy bao phủ.

Khinh công của hòa thượng nọ cao siêu khôn lường liền nhún người tung lên trên cao hơn mười trượng. Làn khói nồng lướt qua dưới chân lão. Ở xa nhìn lại, hòa thượng chẳng khác gì đằng vân giá vũ.

Liễu Tồn Trung nghe tới đó xen lời, hỏi :

- Làn hơi nóng ấy ngưng tụ không tan, hay là tan rất mau?

Câu nói ấy của chàng có bao hàm thâm ý, vì chàng nghe nói lão Bang chủ đang bị giam cấm ở chốn này, theo tình hình thì chưa được giải thoát, trong lòng chàng nóng như lửa thiêu, chỉ hận không lập tức tới nơi đó ngay.

Liễu Tồn Trung xưa nay vốn là người điềm tĩnh, cơ trí, nên đối với bí mật bộ La Quỷ vừa thâu nhập được dĩ nhiên chàng có nhiều hy vọng giải quyết vấn đề không khó.

Tiểu Hắc đáp :

- Nghe tên La Quỷ đó nói thì luồng khói độc tản mát rất nhanh.

Anh Tử bỗng lên tiếng :

- Theo như tiểu muội thấy làn khói độc ấy là một loại cổ độc thật lợi hại.

Liễu Tồn Trung nói :

- Tiểu thư đoán không sai. Câu tại hạ hỏi mấu chốt cũng ở điểm này. Loại cổ độc lợi hại một khi đã tản mác khoảng chu vi đến năm mươi trượng, Túy hòa thượng thân hình lơ lửng ở trên cao không sao kiên trì được lâu, ắt phải hạ thân xuống. Nếu muốn lướt ngang sang bên, người ông ta đang lơ lửng trên không chẳng thể mượn sức, quyết không đủ năng lực lướt ra ngoài năm mươi trượng. Trước tình hình đó thật Túy hòa thượng khó lòng thoát nạn.

Liễu Tồn Trung phân tích tình thế nguy hiểm của Túy hòa thượng, lo ngại ông ta không thể lướt ra khỏi được phạm vi ngoài năm mươi trượng của cổ độc là một cách hợp lý, Anh Tử cũng phải ngấm ngầm gật đầu khen phải.

Tiểu Hắc nói :

- Đại ca đoán rất đúng. Chẳng qua Tiểu Hắc nghe tên La Quỷ nọ kể, không biết Túy hòa thượng đã dùng công phu gì, chỉ thấy ông lơ lửng trên không bỗng cong lưng đá chân, thân hình lại vọt lên cao được năm sáu trượng. Đỉnh đầu đã sát với một cây cổ thụ ông ta giơ tay ra chộp, lộn người lên trên ngọn cây.

Liễu Tồn Trung nghe kể bội phục khôn tả nói :

- Một thế tung người với lộn mình của Tùy hòa thượng ắt phải vượt cao đến hơn mười thượng.

Tiểu Hắc nói :

- Tên La Quỷ nọ kể lại như vậy, dù hắn không kể Tiểu Hắc cũng biết khinh ông của Túy hòa thượng cực kỳ đẹp mắt.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Huynh đệ cũng quen biết Túy hòa thượng?

Tiểu Hắc đáp :

- Sao lại không quen biết? Chính Cô cô cũng được Túy hòa thượng cứu ra.

Anh Tử gật đầu, mắt lộ đầy vẻ cảm kích. Tiểu Hắc biết rõ Liễu đại ca quen biết Túy hòa thượng, liền kể lại chuyện thầy trò Tôn Kha Ba vây bọc công kích Thiên Sơn thần ni, mình thừa dịp đó đánh cắp ngựa của Tề Như Phong đào tẩu. May thay Túy hòa thượng đã lén ẩn núp dưới bụng ngựa, ngầm bảo hộ mình thoát hiểm. Sau cùng nó kể tới vụ Túy hòa thượng dùng kế dụ Cô Lâu Giáo chủ cứu Cô cô thoát khỏi địa phương khủng bố.

Liễu Tồn Trung chép miệng, nói :

- Nếu vậy, Túy hòa thượng tuy bên ngoài giễu đời ngạo thế, uống rượu ăn thịt, nhưng cốt cách vẫn là một người trí tuệ, một vị tiền bối anh phong hiệp cốt.

Tiểu Hắc nói :

- Đúng vậy, Túy hoà thượng đâu phải là kẻ điên khùng, gặp lúc lâm nguy ông ta mới biểu lộ trí tuệ. Tên La Quỷ nọ nói :

- Túy hòa thượng vừa lộn người lên trên ngọn cây liền nghe thấy trong mật thất có tiếng cười của lão Vu bà thật đáng sợ, nó quang quác khành khạch chẳng khác gì tiếng quạ kêu, người nghe phải sờn lòng rợn tóc gáy.

Liền có tiếng lão Vu bà cất tiếng :

- Trên thế gian này không một ai dám tiếp cận mật thất Vạn Cổ Trì. Bọn bay đâu? Gã nọ là ai? Hãy trói gô gã lại thủng thẳng tra hỏi sau.

Có lẽ lão Vu bà không biết rõ Túy hòa thượng đã vọt lên trên ngọn cây cho nên ở trong mật thất mới buông tiếng cười đắc chí quái dị liên hồi, giây lát sau chợt nghe thấy lão Vu bà lớn tiếng kêu la :

- Sao? Đó là một hòa thượng rừng ư? Y đào thoát rồi? Đâu có lẽ như thế được.

Tiếp theo đó lão Vu bà tay cầm một cây quải trượng đầu thú phóng ra như gió lốc.

Tiểu Hắc nghe kể tới đó, liền nói với Liễu Tồn Trung :

- Liễu đại ca, nghe nói lão Vu bà nọ ăn mặc rất kỳ dị, tóc búi ngược lên cao, cắm đầy nhánh liễu, tuy mặc áo vải xanh, nhưng ngang hông treo đầy lá phướn, vàng mã giấy hình người cùng những chuỗi vỏ cây gì không rõ. Phục sức ba phần giống người bảy phần giống quỷ.

Liễu Tồn Trung quay đầu lại hỏi Anh Tử :

- Tiểu thư có biết đó là những gì không?

Anh Tử đáp :

- Đó đều là những vật phóng trùng độc. Lão Vu bà nọ chính là vị pháp sư của bọn La Quỷ.

Liễu Tồn Trung nói :

- Đúng vậy, tiểu thư nói không sai chút nào. Tiểu Hắc, sau rồi ra sao?

Tiểu Hắc tiếp :

- Lão Vu bà xông ra khỏi mật thất, bọn La Quỷ tuần cốc doanh vội tiến lên nghinh đón. Lão Vu bà quát hỏi :

- Sao bọn bay để kẻ địch tẩu thoát?

Bỗng nghe Túy hòa thượng từ trên ngọn cây cười hí hí, nói :

- Sãi gia chẳng đi đâu cả, đang sốt ruột chờ mụ hôi thối ngươi có rượu ngon đem dâng lên.

Dứt lời, ông ta lộn người xuống đất, cách lão Vu bà trên dưới hai trượng. Lão Vu bà liền biến sắc mặt cười khanh khách nói :

- Lão bà tưởng là ai. Thì ra nhân vật trong Vũ Trụ Ngũ Kỳ. Chẳng trách Vạn Cổ Trì cũng không làm khó dễ được.

Túy hòa thượng cười hí hí, nói :

- Mụ hôi thối đừng trát vàng lên mặt sãi gia. Vũ Trụ Ngũ Kỳ quái gì. La Quỷ các ngươi chẳng chiếm được một chân trong đó là gì? Hí hí, Từ Hỉ Phượng đi đâu rồi? Mau gọi y thị ra đây tửu gia có việc muốn bàn luận.

Lão Vu bà cười nhạt nói :

- Miệng chó có bao giờ mọc được ngà voi, nếu có việc gì muốn đàm luận cứ việc nói với lão bà này cũng được Túy hòa thượng đáp :

- Đây là chuyện trọng yếu của sãi gia, mụ hôi thối ngươi cũng có quyền lực để giải quyết hay sao?

Lão Vu bà biến sắc mặt thóa mạ :

- Lão giặc trọc chết bầm, sao cứ gọi mụ thơm mụ thúi cái gì? Sao lão biết ta không cố quyền lực? Chuyện trọng đại gì mau nói ra thử xem?

Túy hòa thượng nói :

- Tửu gia hành sự không thích cái trò rụt rè như đàn bà con gái.

Nói thẳng cho mụ biết, tửu gia tới đây là muốn đòi người.

Lão Vu bà ngạc nhiên hỏi :

- Kẻ đó là ai? Nếu đúng là bằng hữu giặc trọc chết bầm lão, lão bà này sẽ nể mặt lão vài phần buông tha ngay. Mau cho biết đi?Túy hòa thượng đáp :

- Cái bang lão Bang chủ Lữ Di Hạo.

Tiểu Hắc thuật tới đó, Liễu Tồn Trung biết rõ thế nào cũng có sự lôi thôi, nên chàng vừa nghe nhắc đến Lữ Di Hạo không tránh được tâm thần khẩn trương hỏi :

- Lão Vu bà trả lời thế nào?

Tiểu Hắc đáp :

- Lão Vu bà nghe nói là Lữ Di Hạo bỗng ngây người sửng sốt hồi lâu không đáp. Túy hòa thượng liền hỏi :

- Thế nào, có phải Lữ Di Hạo ở đây không?

Lão Vu bà đáp :

- Không sai, Lữ Di Hạo có ở đây.

Túy hòa thượng nói :

- Nếu vậy thì hay lắm. Mau thả y ra ngay.

Lão Vu bà đáp :

- Giặc trọc chết bầm. Lão cho ngươi biết để ngươi đừng mơ tưởng đến chuyện ấy nữa. Người nào khác được riêng Lữ Di Hạo thì chớ mong được thả.

Túy hòa thượng trừng mắt quát tháo :

- Nói bậy. Người khác chẳng thả cũng không sao, Lữ Di Hạo lão Bang chủ thì nhất định các ngươi phải thả ra.

Lão Vu bà cười hắc hắc nói :

- Giặc trọc! Lão bà này kính ngươi là một hán tứ cũng chẳng muốn làm khó dễ, mau cút khỏi nơi đây ngay cho rảnh.

Túy hòa thượng cười hí hí nói :

- Tửu gia thích đi là đi, đừng có ghẹo kẻo hối cũng không kịp.

Chỉ thấy lão Vu bà sắc mặt sa sầm dộng mạnh cây trượng đầu thú xuống đất thóa mạ.

- Giặc trọc, ngươi rượu mời không muốn lại cứ thích rượu phạt, vậy thì đứng có oán trách lão bà này chẳng nương tình.

Túy hòa thượng cười hí hí, nói :

- Sao, mụ muốn đánh với sãi gia phải không?

Lão Vu bà nổi giận đùng đùng ré lớn :

- Giặc trọc, nếu lão bà này sợ ngươi thì sao đứng vững được ở chốn này? Có giỏi cứ việc tiến lên đi.

Dứt lời, mụ cầm ngang quải trượng đầu thú, lui về phía sau năm thước.

Tiểu Hắc kể tới đó nói với Liễu Tồn Trung :

- Liễu đại ca, nghe nói võ công của lão Vu bà này cao siêu vô cùng.

Tuy nhiên mụ cũng có đôi chút e dè với Túy hòa thượng.

Liễu Tồn Trung nói :

- Dĩ nhiên rồi. Túy hòa thượng là nhân vật thuộc Vũ Trụ Ngũ Kỳ.

lão Vu bà ấy có bao nhiêu hỏa hầu mà dám trêu ghẹo ông ta. Sau rồi thế nào?

Tiểu Hắc tiếp :

- Theo lời tên La Quỷ nọ, lúc Túy hòa thượng từ ngọn cây nhảy xuống đất đã cách xa lão Vu bà hợm hai trượng. Lão Vu bà lại lui về phía sau năm bước, khoảng cách đôi bên trở thành gần ba trượng, hiển nhiên lão Vu bà sợ Túy hòa thượng đột nhiên công kích mình khó lòng phòng bị kịp...

Anh Tử nhợt xen lời :

- Sở dĩ lão Vu bà kéo dài thêm khoảng cách đôi bên vì sợ Túy hòa thượng đột nhiên công kính, đó chỉ là một lý do trọng yếu. Cái thính có lẽ là vì sẽ tiện lợi cho mụ thi triển tuyệt kỹ hơn.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Tuyệt kỹ gì thết Bấy giờ chàng rất chú ý đến mọi việc của bọn La Quỷ, bất luận lớn hay nhỏ đều muốn được thấu triệt, nhất là về phương diện cổ độc. Lúc ấy chàng đã thầm quyết định :

- Một khi mình thâu thập đầy đủ tài liệu về bọn La Quỷ, bất luận nguy hiểm lớn lao đến đâu, mình cũng quyết tới nơi cứu Bang chủ lão nhân gia ra khỏi chỗ hiểm nguy, rồi sau mới tính tới chuyện dò la tung tích của Thi Huyền trưởng lão với Hà Ngọc Trì.

Anh Tử đáp :

- Tuyệt kỹ của lão Vu bà không phải là võ công. Tuy về phương diện võ công, lão cũng là một tay có hạng, nhưng quyết không phải là địch thủ của Túy hòa thượng. Tuyệt kỹ sở trường cua mụ là phóng cổ trùng độc, và lý tưởng nhất về môn đó là khoảng cách đôi bên trên dưới ba trượng.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Sao tiểu thư lại biết rõ được đến thế?

Anh Tử đáp :

- Đó là tiểu muội đọc ở trong sách vở, không biết có đúng chăng?

Tiểu Hắc nói :

- Sao lại không đúng. Cô cô cũng nghe tên La Quỷ nọ kể lại; sau khi lão Vu bà lui về phía sau năm thước, miệng không ngớt lẩm bẩm tụng niệm gì không rõ. Những người giấy, ngựa giấy đeo ở ngang hông mụ bỗng tung bay phất phới. Các nhánh liễu cắm trên búi tóc mụ cũng bắt đầu rung động, mặt lão bà dần dần bao phủ một làn khí màu lam chẳng khác gì bộ mặt ác quỷ dưới âm ty nom thật rùng rợn.

Chỉ nghe thấy Túy hòa thượng cười hí hí, nói :

- Ngươi cũng vốn là một mụ hôi thối, chuyên giở pháp thuật yêu tà, chẳng khác gì La Sát dưới địa ngục. Tửu gia này phải thỉnh Bồ Tát tới bắt quỷ mới được.

Tuy miệng Túy hòa thượng giễu cợt, nhưng không dám sơ ý chút nào. Ông ta hít mạnh một hơi dài vào lồng ngực, châu thân ông ta tựa hồ như tỏa ra một làn hơi mỏng.

Lão Vu bà miệng lẩm bẩm tụng niệm xong không nói năng gì nữa, trượng đầu thú điểm thẳng về phía Túy hòa thượng đang đứng.

Nói ra thì thật kỳ quái. Quải trượng của lão Vu bà dài không đầy năm thước xem ra không thể đánh trúng người Túy hòa thượng được.

Nhưng Túy hòa thượng tựa hồ có chút khiếp hãi, vội nhảy sang bên tránh né, không dám đối diện với quải trượng.

Lão Vu bà nắm lấy cơ hội trong nháy mắt ấy tung mình nhảy lên.

Người giấy, ngựa giấy ở ngang hông phát ra những tiếng gió vù vù, thanh âm mỗi lúc một lớn, lan rộng ra phía xa.

Túy hòa thượng vội phất ống tay áo rộng cuốn lên một trận cuồng phong chặn phía trước mặt lão Vu bà, đồng thời lại nhảy lùi về phía sau hơn hai trượng, tránh sang bên không dám đối diện với lão Vu bà.

Lão Vu bà cười khánh khách, nói :

- Giặc trọc đầu chết bầm, có giỏi hãy đấu với lão bà này ba trăm hiệp.

Túy hòa thượng cưới hí hí, đáp :

- Mụ quỷ hôi thối lắm pháp môn tà ma ngoại đạo. Tửu gia không bị lọt bẫy đâu. Có giỏi bịt mắt bắt dê với Tửu gia nào.

Đoạn Túy hòa thượng làm mặt xấu giễu cợt.

Lão Vu bà tức giận khôn tả, ngoác miệng la lớn :

- Giặc trọc chết bầm, lão bà này sợ ngươi hay sao?Đừng có nằm mơ giữa ban ngày.

Dứt lời lão Vu bà tung mình nhảy lên, quải trượng đầu thú quét ngang tới như vũ bão.

Túy hòa thượng đoán lão Vu bà đã nổi giận ắt quên dùng cái trò quỷ quái, trong lòng mừng thầm. Luận về võ công thực lực Túy hòa thượng có bao giờ nể sợ lão Vu bà? Mắt thấy đối phương vừa vung quải trượng cuốn tới ông ta không tránh không né, lập tức chuyển hữu chưởng dùng thức Dịch thủy bi ca đẩy ra.

Chỉ nghe bùng một tiếng, lão Vu bà kêu hự người bắn về phía sau chân không đứng vững, ngã lăn ra ngoài xa năm sáu trượng.

- Thế huynh đệ gặp bọn La Quỷ bắt người Hán nọ, y bảo không quen biết Y Bất Tử sau rồi thế nào?

3. Liễu đại hiệp có ơn cứu mạng

Bấy giờ Anh Tử mới xen lời :

- Sau khi chúng tôi xâm nhập tổng sào huyệt bọn La Quỷ thì không gặp người Hán nọ nữa. Có lẽ đã bị chúng bắt cầm tù ở nơi nào bí mật.

Tiểu Hắc tiếp :

- Đêm ấy tổng sào huyệt La Quỷ khai đàn tế cổ độc nên bỏ qua chuyện đi tìm sư phụ Y Bất Tử. Nói thật ra dù chúng có tìm được nửa sư phụ của Tiểu Hắc, ông ta cũng không chịu chữa trị cho lão Vu bà vì sư phụ Y Bất Từ không ưa chữa trị cho những nhân vật tà phái.

Ngừng giây lát, Tiểu Hắc lại kể :

- Hai tên La Quỷ nọ càng nói càng nhỏ, sau cùng chẳng khác tiếng muỗi kêu. Tiểu Hắc với Cô cô ẩn phụ trong xó tối không rõ, liền lén lút đi vòng qua bọn chúng. Cô cô nói :

- Hiện tại quả thật Lữ Di Hạo lão Bang chủ có mặt ở chốn này.

Chúng ta hãy đi tìm vị ấy đi.

Tiểu Hắc đáp :

- Chúng ta không quen biết lão Bang chủ thì làm sao tìm được?

Tiểu Hắc nói tới đó ngước mắt nhìn Cô cô ra chiều bảo Cô cô kể tiếp, nhưng Cô cô thấy hai má ửng hồng lén liếc nhìn Liễu Tồn Trung hổ thẹn không dám hé răng.

Tiểu Hắc liền quay sang Liễu Tồn Trung nói :

- Liễu đại ca, Cô cô không thể thì để Tiểu Hắc thuật lại cho đại ca nghe vậy. Bấy giờ cô khẽ nói :

- Chúng ta tuy không quen biết lão Bang chủ Cái bang nhưng có thể điều tra ra được. Liễu đại hiệp đối với Cô cô có ơn cứu mạng. Chúng ta phải giúp chàng một chút để tìm kiếm tung tích lão Bang chủ.

Liễu Tồn Trung nghe Tiểu Hắc nói như vậy liền đưa mắt liếp nhìn Anh Tử với đầy vẻ cảm kích, nói :

- Tiểu thư có thể dò ra được tung tích của lão Bang chủ không?

Anh Tử hơi lắc đấu. Tiểu Hắc tiếp lời, đáp :

- Đêm ấy Tiểu Hắc với Cô cô tìm kiếm lão Bang chủ thiếu chút nữa thì mất mạng.

Khi chúng tôi vòng ra sau lưng hai tên La Quỷ rồi rón rén đi khắp nơi dò xét, hễ nơi nào có hang động đều không bỏ qua. Tất cả hang hốc đều dể mắt dò la mà chẳng thấy có lão Bang chủ, ngay đến cả một người Hán cũng không thấy nốt. Cô cô kéo áo Tiểu Hắc, nói :

- Lão Bang chủ không có trong những hang động này đâu. Chúng ta lại đằng kia đi.

Cô cô giơ tay ra chỉ vào phía sâu trong đáy cốc. Nơi đó cổ thụ rậm rạp chọc trời, bốn phía tối om như mực, vì trên cành cây không treo đèn dầu. Tiểu Hắc với Cô cô mon men tiến lại mỗi lúc mỗi gần. Đồng thời càng cảm thấy tối tăm đáng sợ.

Gió đêm thổi qua lùm cây kẽ lá xào xạc như tiếng thì thầm của ma quỷ. Tiểu Hắc liền nói :

- Cô cô nơi đây là vùng sơn cốc hoang vu, toàn dã thảo với cổ thụ không có đến một tên La Quỷ thì làm sao có lão Bang chủ?

Cô cô đáp :

- Hư là thực, thực là hư. Chốn này hoang dã không có bóng người, chính là một địa phương tốt để giam cầm lão Bang chủ.

Tiểu Hắc nói :

- Cô cô nói như vậy Tiểu Hắc thật không hiểu chút nào. Không có đến cả một tên La Quỷ, nếu như kẻ địch xâm nhập cứu lão Bang chủ đi thì ai hay biết? Cô cô cười nói :

- Thực mà hóa hư, đạo lý là ở chỗ đó. Dù có địch nhân định cướp lão Bang chủ cũng không mò mẫm tới nơi đây. Vì vậy chốn này chính là địa phương lý tưởng nhất để giam cầm Bang chủ.

Tiểu Hắc nghe Cô cô phân xử, cũng cảm thấy hợp lý liền cả mừng nói :

- Tốt lắm. Vậy chúng ta vào thử xem.

Thế rồi Cô cô đi trước, Tiểu Hắc theo sau.

Liều Tồn Trung mỉm cười, xen lời hỏi :

- Sao huynh đệ lại đi ở phía sau?

Tiểu Hắc lắc lư cái đầu, toét miệng cười, đáp :

- Không giấu gì đại ca, bình thời tiểu đệ rất to gan lớn mật, nhưng tối hôm ấy không hiểu tại sao, gan lại nhát như thỏ đế. Cô cô thì trái hẳn với tiều đệ, bỗng cả gan hơn lúc thưởng nhiều.

Anh Tử cười nói :

- Không phải gan Cô cô lớn đâu, nhưng thấy đã tiến vào hang hổ chẳng việc gì mà sợ hãi. Càng sợ hãi lại càng dễ bị hồ ăn thịt.

Liệu Tồn Trung gật đầu, nói :

- Tiểu thư nói rất phải. Hễ địa phương nào càng nguy hiểm lại càng cần bình tĩnh.

Tiểu Hắc kể tiếp :

- Tiểu đệ theo sau lưng Cô cô, bước cao bước thấp phảng phất như quanh đó đều có bóng đen ẩn phục, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Khi quanh qua một cây đại thụ Tiểu Hắc bỗng phát hiện một con rắn.

Khi nhìn lại, ồ! thì ra không phải là rắn, mà là một cành cây khô.

Bất ngờ vì quá hoảng hốt, tiểu đệ thất kinh kêu lên, vội níu chặt lấy Cô cô. Hỏng bét! Vì tiếng kêu la ấy, trong rừng bỗng có một ngọn đèn dầu lóe lên, một tên La Quỷ ló đầu ra quát hỏi líu lo một tràng dài. Cô cô cũng đáp lại hai ba câu. Chẳng rõ có phải vì tiếng của Cô cô không thuần thuộc hay để nhiều chỗ sơ hở!

Anh Tử xen lời :

- Tên La Quỷ nọ hỏi bằng ám ngữ trực đêm cô làm sao hiểu được.

Tiểu Hắc nói :

- Lòi đuôi là ở chỗ ấy. Tên cầm đèn dầu quát lớn một tiếng, trong rừng liền có mười bóng đen chạy túa ra. Tiểu Hắc kinh hãi đến suýt tí nữa ngã quay ra đất, liền nghe Cô cô nói :

- Tiểu Hắc chớ sợ, chúng ta chạy đi.

Cô cô giơ tay chỉ về phương Đông vùng tối om không có ánh đèn.

Tiểu Hắc vội theo sau Cô cô, vì vào mé đông khu rừng nơi đó giơ tay ra không thấy năm ngón.

Phía sau có tiếng bọn La Quỷ quát tháo om sòm. Động trước bỗng có tiếng người quát hỏi. Tiểu Hắc sợ hãi hai chân mềm như bún, Cô cô khẽ nói :

- Phía đó không tới được. Mau phục người xuống, đừng gây ra tiếng động.

Tiểu Hắc nghe theo lời chỉ huy của Cô cô im hơi lặng tiếng phục xuống sát đất bất động.

Tiếp theo đó hai bọn La Quỷ trước sau gặp nhau. Có tên hỏi :

- Có gì mà nhốn nháo thế?

Một tên đáp :

- Có gian tế.

Một tên có lẽ là chỉ huy, hạ lệnh chia nhau đi kiểm soát. Sau đó tiếng chân người phân tán ra tứ phía. Lại nghe thấy cả tiếng cành lá va chạm rào rào, dần dần tiến tới gần mình. Tiểu Hắc tim đập như trống làng lo lắng khôn tả.

Cô cô khẽ ghé tai nói nhỏ :

- Chớ sợ, chúng không nhìn thấy đâu.

Tuy Cô cô nói như thế, nhưng tiếng chân của đối phương chỉ cách chừng mấy thước. Bỗng một tên nói :

- Nhiều phần kẻ địch ẩn núp ở trong rừng này. Bay đâu đốt lửa lên.

Má ơi? Tên La Quỷ nọ thật thâm độc. Sao gã lại biết chúng tôi đang ẩn núp trong rừng ấy?

Bỗng nghe thấy một tiếng động rào rào của lá cây.

Bọn La Quỷ hô lớn :

- Gian tế đó!

Nghe thấy tiếng chân nhộn nhịp chạy thẳng về phía trước.

Có tên quát hỏi :

- Phát hiện tung tích rồi ư?

Một tên đáp :

- Phát hiện rồi, mau đuổi về phía trước đi.

Chợt thấy ánh lửa lóe lên, có tên thắp sáng một bó đuốc rảo cẳng đuổi theo về phía trước.

Ánh lửa xuyên qua kẽ lá. Chỉ thấy Cô cô bưng miệng mỉm cười.

Tiểu Hắc chợt tỉnh ngộ. Vừa rồi tiếng động vang lên đúng là Cô cô gây ra. Tiếng chân bọn La Quỷ xa dần.

Cô cô kéo tay áo Tiểu Hắc nói :

- Đi thôi chứ!

Đoạn Cô cô đi trước, Tiểu Hắc theo sau mò mẫm tiến bước.

Bấy giờ ánh lửa đã cách khá xa, vòng qua một khúc quanh không thấy ngọn lửa kia nữa. Bốn bề lại tối om như mực. Nhưng trái lại tâm ý yên ổn vô cùng vì bọn La Quỷ tay cầm đuốc đã truy lùng sang một hướng khác.

Cô cô ghé tai Tiểu Hắc nói :

- Đừng lên tiếng nữa. Cứ việc đi về phía trước, xem có đường ra khỏi cốc hay không. Nếu tới được cốc khẩu mới được là an toàn.

Tiểu Hắc biết rõ Cô cô rất cơ trí, nói ít khi sai, thì đành ngậm miệng như hến đi theo sau.

Khoảng thời gian một bữa cơm, tiếng người và ánh lửa biến mất hút. Vòng qua một khúc quanh, thấy trên vòm trời có đốm sao thưa.

Trong mông lung lờ mờ nhận ra được cốc khẩu.

Tiểu Hắc nói :

- Cô cô phía không xa kia hình như là cốc khẩu.

Cô cô đáp :

- Đừng lên tiếng, kẻo bọn La Quỷ lại nghe thấy.

Tiểu Hắc nói :

- Hiện tại đã cách xa bọn chúng thì còn sợ gì nghe thấy?

Ngờ đâu, vừa dứt lời liền nghe thấy gần cốc khẩu tiếng La Quỷ quát lớn :

- Này, chúng ở đằng kia?

Tiểu Hắc kinh hãi nhảy bắn người lên, chỉ thấy phía đó đèn đuốc sáng rực. Trong ánh lửa có mười mấy tên La Quỷ tay cầm binh khí ùa tới như ong vỡ tổ.

Tiểu Hắc vội hỏi :

- Cô cô làm thế nào bây giờ?

Cô cô đáp :

- Đừng hốt hoảng. Hãy leo lên trên kia.

Tiểu Hắc ngửng đầu lên nhìn, liền phát giác mình với Cô cô đang đứng sát một vách núi. Thấy mười mấy tên La Quỷ chạy tới gần Tiều Hắc bỗng nổi giận nói với cô cô :

- Cô cô, chúng ta hãy đánh chết bọn La Quỷ này xông ra phía cốc khẩu.

Cô cô vội nói :

- Không được, phải mau leo lên vách núi.

Cô cô vừa nói vừa chộp lấy sợi dây mây leo lên luôn.

Tiều Hắc thấy Cô cô leo lên vách núi, cũng không dám chậm trễ, vội theo sau ngay.

Bọn La Quỷ đã tới phía dưới cflân. Có tên quát lớn :

- Leo lên đuổi theo đi. Chớ để gian tế tẩu thoát.

Thế rồi nghe thấy bên dưới có tiếng leo rào rào và tiếng tù và thổi inh ỏi.

Tiều Hắc ra sức leo thoăn thoắt. Cô cô lại còn leo nhanh hơn. Tiểu Hắc rất lấy làm lạ, trước đây ở trong phiêu cuộc Cô cô chỉ tối ngày vùi đầu vào trong sách vở, tuy rất ưa thích cười ngựa đi săn, nhưng chưa hề học võ công bao giờ. Lúc này xem tình hình, thân thủ Cô cô tựa hồ còn nhanh nhẹn hơn Tiểu Hắc nhiều.

Cũng may vách ấy cách mặt đất khoảng năm chục thước có một khuyết khẩu, Cô cô nhanh nhẹn leo lên khuyết khẩu ấy Tiểu Hắc cũng leo lên theo, Cô cô nói :

- Mau theo Cô cô lại đây.

Tiểu Hắc không dám lên tiếng. Chỉ thấy Cô cô từ một góc khuyết khẩu vượt lên trên đỉnh núi, ngửng đầu nhìn thì thấy bốn phía đen nghịt tựa hồ như suốt một dãy sơn phong san sát cái nọ tiếp cái kia liên miên bất tận.

Khuyết khẩu ở phía sau đã có hai tên La Quỷ vượt lên, Cô cô ghé tai Tiểu Hắc khẽ nói :

- Đừng lên tiếng, hãy chạy xa chút nữa.

Tiểu Hắc khẽ đáp :

- Làm sao đánh lạc hướng bọn La Quỷ phía sau?

Cô cô đáp :

- Hãy chạy xa chút nữa rồi nghĩ biện pháp.

Bấy giờ lời nói của Cô cô là mệnh lệnh, Tiểu Hắc chỉ biết chạy theo sau. Vượt qua một đầu núi, Cô cô kéo Tiểu Hắc ẩn phục dưới một ụ canh khẽ nói :

- Hãy phục xuống đây. Đợi lúc bọn La Quỷ ở phía sau đuổi theo tới hãy làm đúng động tác như trước đây. Cô cô đưa tay ra hiệu. Tiểu Hắc hiểu ý ngay. Cô cô định bảo tay trái điểm, tay phải vỗ vào á huyệt với nhuyễn ma huyệt đối phương.

Tiểu Hắc liền hội ý ngay, ẩn núp không lâu, liền thấy có ánh lửa lấp lóe chiếu tới.

Một tên La Quỷ chạy đến Tiểu Hắc chiếu đúng theo phương pháp cũ vừa điểm vừa vỗ một cái.Tiểu Hắc cầm một mũi dao nhọn định kết liễu luôn tính mạng gã, nhưng Cô cô đã ngăn lại nói :

- Đừng giết. Chúng ta chạy đi thôi.

Dứt lời Cô cô băng mình đi luôn; Tiểu Hắc vội chạy theo sau. Vượt thêm mấy ngọn núi, phía sau lại có một bầy La Quỷ đuổi theo sát nút.

Tiểu Hắc nói :

- Cô cô ẩn phục đi, đợi chúng tới điểm vỗ một cái là xong hết.

Cô cô cười nói :

- Chúng nhiều người như thế làm sao mà đánh ngã hết được.

Phương pháp của chúng ta chỉ có thể đối phó với những tên đơn độc thôi. Mau tiếp tục đào tẩu đi.

Bây giờ bọn La Quỷ ở phía sau chỉ còn cách chúng tôi một đoạn đường. Diện tích ánh lửa tỏa rất nhỏ cho nên Tiểu Hắc tăng thêm can đảm khá nhiều.

Tiểu Hắc kể tới đó, Anh Tử xen lời :

- Bọn La Quỷ nọ dường như quyết bắt cho được chúng tôi mới thôi.

Thật là bực mình muốn hết đi được.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Sau rồi thế nào?

Tiểu Hắc kể tiếp :

- Sau cũng may dùng một kế gì đó...Nó quên mất tên của kế hoạch ấy liền ngước nhìn Cô cô dò hỏi. Anh Tử nói :

- Kim Thiền thoát xác.

Tiểu Hắc vỗ đùi, tiếp :

- Đúng rồi. Cô cô dùng kế kim thiền thoát xác đánh lừa được bọn La Quỷ đáng ghét ấy, an toàn tẩu thoát khỏi khu núi.

Anh Tử xen lời :

- Sau rồi tiểu muội với Tiểu Hắc không dán nán lại vùng đó nữa liền ra khỏi khu Miêu, quanh sang phía đông. Hôm ấy tới Tầm Dương khẩu mướn một chiếc thuyền nhỏ vượt Sóc giang định tới Thương Châu.

Dọc đường dò hỏi tin tức của Bao Đả Thắng với Y Bất Tử sư phụ nhưng không nghe thấy ai nhắc nhở đến tên của hai vị ấy.

Rồi chúng tôi rời thuyền lên bờ nghỉ chân ở Kinh Môn. Hôm sau đi bộ, thật ra không có mục đích gì. Dọc đường tiền bạc đã chi dùng hết, chỉ còn lại một chiếc vòng vàng liền bảo Tiểu Hắc đem ra tiệm cầm.

Ngờ đâu mới đi tới một góc miếu đã gặp phải bọn giáo đồ Cô Lâu Tiểu Hắc kể tiếp :

- Cô Lâu giáo đồ nọ thật lợi hại, vừa trông thấy đã nhận ra cô nương chính là người đã được Túy hòa thượng cứu được. Nếu không nhờ tả phù hữu bật, may mắn được đại ca phát giác ở trong rừng thì thật là khổ sở.

Tiểu Hắc hơi ngừng lại, bỗng hỏi :

- Đại ca ẩn núp mình ở trong rừng để làm gì thế?

Liễu Tồn Trung liền thuật lại chuyện mình đuổi theo cứu viện Hà Ngọc Trì, vì mình lo ngại Hà Ngọc Trì với Thi Huyền trưởng lão bị lọt vào tay Đông Doanh cho hai người nghe. Liễu Tồn Trung còn kể chuyện mình giả làm Đông Doanh tiến vào Cái bang Tổng đàn cứu sư ca Hoàng Diện Phong Cái với Thi Huyền trưởng lão ở trong miếu thồ địa, bắt gặp Xuyên Địa Thử Trần Tứ bị người đả thương, mới biết Hà Ngọc Trì dọn đường bị đối phương bao vây tấn công.

Kể xong Liễu Tồn Trung nói :

- Mỗ thấy các vị bị Cô Lâu giáo bắt đi, đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên, vì trong lúc vội vã đuổi theo tiếp cứu Hà Ngọc Trì cô nương xuyên qua khu rừng nọ, thì phát hiện các người.

Tiểu Hắc hỏi :

- Hiện đại ca còn định đuổi theo tiếp ứng Hà Ngọc Trì cô nương ư?

Liễu Tồn Trung lặng lẽ hồi lâu, mặt đầy vẻ bồn chồn bất an. Anh Tử xen lời :

- Hiện tại Liễu đại hiệp lòng đang rối ren trăm mối, nửa mong nhớ Bang chủ, nửa lo lắng Hà Ngọc Trì cô nương, phải không?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Tiểu thư thật thông minh, hễ đoán là trúng ngay.

Tiểu Hắc nói :

- Đại ca lại không thể thân xẻ làm hai được, vậy phải biết thế nào cho ổn? Tiểu đệ thấy trong tâm ý của đại ca, trước hết muốn tiếp ứng Hà Ngọc Trì sau mới đi cứu lão Bang chủ, có phải không?

Liễu Tồn Trung thừ người do dự, nhất thời không biết quyết dình ra sao?

Anh Tử chuyển làn thu thủy long lanh liếp nhìn chàng cười nói :

- Theo tiểu muội thấy, trước hết Liễu đại hiệp muốn tiếp cứu lão Bang chủ thì đúng hơn.

Liễu Tồn Trung khẽ gật đầu. Tiểu Hắc nói :

- Cô cô tài thật. Sao lại biết cả tâm ý của Liễu đại ca?

Anh Tử nói :

- Sự an nguy của lão Bang chủ hên quan tới vận mạng của Cái bang. Hiện tại nội bộ của Cái bang đã nát bét, kẻ sĩ trung nghĩa đểu ẩn tích mai danh không lộ diện, việc này không những chỉ quan hệ tới vận mệnh của Cái bang mà còn ảnh hưởng tới cả sự tồn vong của quốc gia dân tộc.

Tiểu Hắc nói :

- Tật cũ của Cô cô lại phát tác rồi. Đang tự nhiên sao lại đem cả quốc gia dân tộc vào việc này.

Anh Tử nói :

- Ngươi tuổi nhỏ chẳng trách không hiểu rõ được ý câu nói của Cô cô. Trong tương lai tự nhiên sẽ minh bạch.

Liễu Tồn Trung xen lời :

- Tiểu thư nói rất phải. Tại hạ đã sớm quyết định trước hết cần đi cứu lão Bang chủ. Bất quá về phương diện Hà Ngọc Trì cô nương cũng rất lấy làm lo âu mà thôi.

Tiểu Hắc nói :

- Như thế cũng hay. Dù sao tiểu đệ cũng khiếp vía địa phương của bọn La Quỷ không dám theo đại ca tới đó. Tuy nhiên lúc này cũng chưa có việc gì cần kíp. Tiểu Hắc sẽ đi khắp giang hồ loan truyền tin tức về các nhân sĩ võ lâm chính nghĩa thay đại ca đi dò xét tung tích Hà Ngọc Trì cô nương. Cô cô có đi cùng Tiểu Hắc chắc không đến nỗi hỏng chuyện đâu.

Liễu Tồn Trung nghe Tiểu Hắc muốn đi cùng Anh Tử, trong lòng chàng bỗng nổi lên một ý niệm, liền chuyển ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Anh Tử.

Tiểu Hắc là một thằng nhỏ tinh ma, phát giác ngay được thái độ của chàng, liền vỗ tay cười khanh khách :

- Tiểu Hắc đoán đúng quá. Liễu đại ca không muốn rời xa Cô cô.

Hì hì. Thú thực! Thú thực! Hai người quả là xứng đôi vừa lứa.

Chỉ thấy Anh Tử bỗng ửng hồng đôi má, hơi bậm môi có vẻ trách móc, nhưng lại tủm tỉm cười ngay. Liễu Tồn Trung nói :

- Đúng vậy. Mỗ rất mong tiểu thư cùng đi tới sào huyệt La Quỷ một chuyến.

Tiểu Hắc nghe nói bỗng phá ra cười, khoái trá nói :

- Tiểu Hắc nói có sai đâu. Cô cô hãy theo Liễu đại hiệp đi cho có đôi có bạn, Tiểu Hắc đi một mình ngao du còn thong thả lý thú hơn nhiều.

Anh Tử không ngờ Liễu Tồn Trung lại trực tính đến thế, không chút giấu giếm, trong lòng vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, bẽn lẽn cúi gầm đầu xuống, không dám ngước nhìn.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Tiểu thư đã chấp thuận rồi phải không?

Tiểu Hắc không đợi cho Anh Tử mở lời, vội đáp :

- Chấp thuận! Chấp thuận! Được làm bạn đồng hành với Liễu đại ca thì có gì là thiệt thòi nào?

Chỉ thấy Anh Tử không có vẻ gì là phản đối. Liễu Tồn Trung biết thiếu nữ hay e thẹn, nên cũng không nói gì nữa, quay sang bảo Tiểu Hắc :

- Hiện tại chúng ta khởi hành. Nếu được tin tức gì Ngọc Trì cô nương, huynh đệ hãy thông báo đến miền Vân Quý, mỗ sẽ tiếp nhận được ngay.

Ba người chờ đến khi trời sáng tỏ, một mình Tiểu Hắc chia tay đi trước. Liễu Tồn Trung nói Anh Tử :

- Tiểu thư, bây giờ đi đường nào tới sào huyệt bọn La Quỷ?

Anh Tử đáp :

- Đi thẳng đây rồi chuyển qua hướng tây, qua Khê Sơn, vòng qua đi về phía trước là nhanh nhất.

Liễu Tồn Trung nói :

- Được rồi, tại hạ xin tuân lời chỉ dẫn của tiểu thư.

Anh Tử mỉm cười, có vẻ rất mãn ý.

Gió mát lùa qua mặt khiến người ta cảm thấy lâng lâng, khoan khoái lạ thường.

Tới giờ Ngọ, cả hai đã xuyên qua dãy núi, tới một thị trấn. Thị trấn này dân cư rất thưa thớt, chỉ có khách điếm bán thực vật.

Liễu Tồn Trung nói :

- Tiểu thư, chúng ta hãy ghé vào đây kiếm chút gì ăn rồi sẽ thuê một chiếc xe lừa.

Hai người vào trong khách điếm chọn một chiếc bàn trống ngồi xuống. Điếm tiểu nhị vội tới mời, Liễu Tồn Trung hỏi :

- Có gì ăn thế?

Tiểu nhị đáp :

- Tiểu điếm đã bán hết sạch thịt bò, thịt gà chỉ còn toàn rau đậu, khách quan có dùng không?

Liễu Tồn Trung gật đầu đáp :

- Được Giây lát sau điếm tiểu nhị dọn đầy bát đũa lên, Liễu Tồn Trung hỏi :

- Tiểu nhị, đây là địa phương nào thế?

Tiểu nhị đáp :

- Đây là Lạp Gia Tập.

Liễu Tồn Trung lại hỏi :

- Từ đây đến Miêu Cương còn bao nhiêu đường dài nữa?

Tiểu nhỉ đáp :

- Đi bộ thì khoảng năm ngày, còn đi xe thì khoảng một ngày rưỡi thì đến.

Liễu Tồn Trung tiếp :

- Thế Gia Lạc Tập này có xe cho mướn không?

Tiểu nhị đáp :

- Có xe lừa, khách quan định đi đâu?

Liễu Tồn Trung nói :

- Miêu Cương.

Tiểu nhị quay đầu nhìn Anh Tử cười hí hí nói :

- Hiền phu thê đi chung một xe?

Liễu Tồn Trung thấy điếm tiểu nhị hiểu lầm mình với Anh Tử là đôi vợ chồng, giật mình thất kinh sợ Anh Tử mắc cỡ. Đưa mắt nhìn thấy nàng tuy hổ thẹn nhưng không có gì là tức giận, mới yên tâm phần nào, hàm hồ nói :

- Tốt nhất là mướn được hai chiếc để ngồi thoải mái hơn.

Tiểu nhị đáp :

- Tiểu nhân hiểu rồi, bất quá mướn thêm một xe lại tốn năm mươi lạng bạc thật oan uổng.

Dứt lời, tiểu nhị đưa mắt nhìn Liễu Tồn Trung từ đầu chí chân thấy chàng vận áo ngắn màu, không giống một tay phong lưu công tử, liền nghĩ bụng :

“Có lẽ là chàng ngốc. Thái thái xinh đẹp như thế này, ai còn đòi mướn riêng một chiếc xe để ngồi.”

Miệng gã liến thoắt nói :

- Được rồi, để tiều nhân đi tìm xe mướn. Nếu không có, hiền phu thê ngồi chung một chiếc càng tiện chứ sao?

Đoạn tiểu nhị bưng hai ly trà đặt lên bàn, rồi vội vã ra bên ngoài tìm xe lừa.

Gã tiểu nhị đi rồi, Liễu Tồn Trung thấy Anh Tử chưa hết bẽn lẽn, cúi đầu xuống mân mê tà áo, đang định kiếm lời gợi chuyện, bỗng thấy có tiếng ồn ào.

Ngoài cửa, một bọn người xuất hiện, đông có tới hai ba mươi tên.

Bọn ấy nước da đen thui, toàn vận áo ngắn màu xanh, phía dưới vận quần cụt xanh bằng vải bố, chân đi không, cổ chân đều đeo một vòng đồng, tóc búi cao. Liễu Tồn Trung thấy cách ăn mặc cùng tướng tá bọn người nọ, rất ngạc nhiên nghĩ bụng :

- Sao chúng lại tới chốn này?

Chàng thấy Anh Tử vẫn hổ thẹn, cúi gầm đầu xuống không dám ngước lên, liền khẽ nói :

- Tiểu thư, bọn người vừa tới kia có phải bọn La Quỷ không?

Anh Tử ngửng đầu nhìn, bỗng thất kinh nói :

- Đúng rồi, sao chúng lại tới đây? Chẳng lẽ chúng định đuổi theo tiểu muội và Tiểu Hắc?

4. Một đôi xe lừa đột ngột tới nơi

Liễu Tồn Trung nói :

- Dường như chúng còn chuyện gì khác.

Chỉ thấy hai ba chục tên La Quỷ đứng ở ngoài thò đầu nhìn dào dác. Đang lúc ấy bỗng nghe thấy tiếng bánh xe chạy rầm rập.

Có một đôi xe lừa phóng tới, mui toàn sơn màu đen, chiếc xe dẫn đầu sơn màu lam.

Đôi xe nọ vừa tới trước cửa bỗng đứng dừng lại làm cát bụi cuốn lên mù mịt. Những tên đánh xe lần lượt nhảy xuống dưới đất, tìm nơi cột dây cương.

Chiếc xe lừa mui màu lam từ từ vén rèm lên. Một gã La Quỷ lông mày rậm, mắt lồi từ bên trong nhảy xuống.Tên này cũng vận áo ngắn màu xanh, quần xanh ngắn tới đầu gối, cổ chân đeo vòng đồng chẳng khác gì hai ba chục tên La Quỷ kia. Bất quá trên vạt áo gã có thêu thêm một con bò cạp màu xám.

Gã vừa nhảy xuống đất, bọn La Quỷ đều đổ xô đến nói bi bô tiếng Miêu một hồi.

Liễu Tồn Trung không hiểu tiếng Miêu khẽ hỏi Anh Tử :

- Tiểu thư, chúng nói gì thế?

Anh Tử đáp :

- Bọn chúng đang thỉnh thị gã áo thêu hình con bò cạp. Chúng bảo khách điếm này quá nhỏ không đủ chỗ ngồi.

Chỉ thấy hán tử mắt lồi áo thêu con bò cạp ngửng đầu lên nhìn ngôi quán rồi lớn bước tiến vào. Khi đi qua Liễu Tồn Trung liền dùng tiếng Hán hỏi :

- Các hạ là khách phải không?

Liễu Tồn Trung gật đầu không đáp. Gã lại hỏi :

- Còn người này là ai thế?

Gã giơ tay ra chỉ Anh Tử. Nàng hổ thẹn ửng hồng đôi má quay mặt vào trong vách tường không dám lên tiếng đáp.

Hán tử mắt lồi cười khánh khách nói :

- Ái thê mà lại hổ thẹn đến thế. Này, đem rượu tới! Không thấy mỗ hay sao?

Điếm tiểu nhị từ bên ngoài vội vã chạy vào, thấy trước cửa có một dãy xe lừa lấy làm lạ nghĩ bụng :

- Sao hôm nay lại lắm La Quỷ tới thế?

Phàm ngày thường chỉ có một vài người xuống núi bàn hàng hóa, vì vậy tiểu nhị vừa trông thấy cách ăn mặc của chúng là đã nhận ra ngay.

Tiểu nhị bước vào trong điếm. Hán tử mắt lồi quắc mắt hỏi :

- Ngươi là điếm tiểu nhị phải không?

Tiểu nhị thấy gã nọ mặt mũi hung ác, không dám chọc ghẹo, vội khúm núm đáp :

- Dạ, dạ. Điếm tiểu nhị rập đầu ra mắt khách quan.

Đoạn gã bò xuống đất, rập đầu vái lia lịa.

Nguyên cái lễ bái kiến ấy là lễ tiết rất thịnh hành vào đời Tống.

Hán tử mắt lồi nói :

- Đứng dậy, Nhị phó nguyên sư có lời hỏi ngươi.

Câu “Nhị phó nguyên sư” vừa thốt khỏi miệng gã nọ, Liễu Tồn Trung bất giác thắc mắc nghĩ bụng :

- Sao lại có danh xưng quái lạ như thế?

Tiểu nhị vội thốt :

- Dạ dạ.

Y run rẩy bò dậy, đứng khúm núm một bên. Hán tử mắt lồi hỏi :

- Ta là Nhị phó nguyên sư La Mộc Miêu cương qua đường ghé đây.

Khách điếm của ngươi có gì ăn không?

Tiểu nhị đưa mắt nhìn bọn La Quỷ đứng ở ngoài cửa ấp úng hỏi :

- Tất cả đều ăn Đoạn gã quơ tay lắc đầu. Hán tử mắt lồi hỏi :

- Ngươi muốn bảo chẳng có gì ăn phải không?

Tiểu nhị run giọng đáp :

- Một người ăn thì có, nhiều người thì không đủ.

Hán tử nọ trợn mắt trừng trừng hung quang lấp loáng, bỗng giơ tay nhi nhô vài tiếng. Liền có một tên La Quỷ chạy thẳng xuống nhà bếp.

Giây lát sau tên nọ chạy ra đứng nghiêm chỉnh trước mặt hán tử nọ báo cáo bi bô mấy câu. Hán tử khẽ gật đầu mặt dịu xuống, nói với chủ quán :

- Có bao nhiêu đồ ăn mang hết ra đây.

Tiểu nhị vâng dạ lia lịa, bưng một khay cơm, một đĩa rau đậu đặt lên trên bàn.

Hán tử nọ hỏi :

- Đây là Lạc Gia Tập phải không?

Tiểu nhị đáp :

- Dạ dạ.

Hán tử mắt lồi hỏi :

- Nơi đây không còn khách điếm nào nữa?

Tiểu nhị đáp :

- Dạ dạ.

Hán tử nọ nói :

- Đem nước cho lừa của chúng ta uống để còn lên đường.

Tiểu nhị đáp :

- Dạ dạ.

Rồi gã chạy vội xuống bếp múc một thùng nước lớn đem ra đổ ra từng gàu nhỏ chia cho lừa uống.

Hán tử mắt lồi hô lớn một tiếng, ngoài cửa bỗng có một bọn La Quỷ chạy vào, buông xuôi tay, cúi đầu đợi lệnh Hán tử nọ nói líu lo vài câu, những tên La Quỷ ấy liền quay người chạy ra bên ngoài ngay, trong nháy mắt đã mất dạng.

Liễu Tồn Trung rất lấy làm lạ, dùng truyền âm nhập mật hỏi Anh Tử :

- Bọn La Quỷ kia đi đâu thế?

Anh Tử chấm tay vào nước trà, viết lên bàn :

- Chúng đi tìm thực phẩm.

Khoảng một giờ đồng hồ, bọn La Quỷ nọ lần lượt trở về. Bấy giờ tên điếm tiểu nhị đang ngồi chồm hổm lau chùi cho lừa, thấy trong bọn La Quỷ có tên xách gà vịt cất tiếng quang quác không ngừng, vùng vẫy lia lịa.

Có tên trong lòng ôm bó thanh trà, có tên xách hũ rượu, có tên cầm một cái giò heo nói líu lo luôn miệng, bộ dạng cao hứng tiến thẳng vào nhà bếp.

Tiểu nhị vội đi theo thấy bọn La Quỷ xúm xít đốt lò những tên khác vứt gà vịt xuống dưới đất cắt tiết.

Kế đó tiểu nhị lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng người hỏi ồn ào, những người đang la ó. Tiểu nhị nhận ra ngay đó là những thôn dân sinh sống trong Lạc Gia Tập.

Bình thời gã vẫn thường mua rau cỏ thịt thà của họ, chỉ nghe bọn người nọ ở bên ngoài kêu réo :

- Này các ngươi không trả tiền hay sao?

- Giữa ban ngày ban mặt, vào nhà người ta cướp giật.

- Quân cường đạo từ đâu tới thế?

Tuy la ó như trên nhưng bọn người nọ chỉ đứng ở ngoài cứa chứ không một ai dám tiến vào nhà.

Điếm tiểu nhị thấy bọn thôn dân trong vùng kéo tới liền bước lại hỏi :

- Các vị la ó gì thế?

Trong bọn họ có người đáp :

- Bọn kia thuận tay giựt của mỗ cái đùi heo không trả tiền.

Một người khác nói :

- Chúng cũng lấy một con gà của mỗ, rồi líu lo luôn miệng chẳng hiểu nói cái quái gì. Hán tử mắt lồi bỗng quay người lại, lớn bước đi ra cửa. Bọn thôn dân thấy vạt áo gã có thêu con bò cạp màu xám đều giật nảy mình thất thanh la lớn ù té chạy vắt giò lên cổ.

Bọn La Quỷ dưới bếp đã sớm nấu nướng gà vịt xong, liền dọn lên để hiếu kính hán tử mắt lồi.

Hán tứ nọ xé một chiếc đùi gà bỏ vào trong mồm nhai ngồm ngoàm, tu mấy ngụm rượu, nói :

- Ắn nhanh lên, rồi lên đường.

Bọn La Quỷ nghe hán tử nọ ra lệnh như được đại ân, chỉ trong thoáng cái xúm nhau lại ăn hết sạch những thực vật trên bàn.

Hán tử mắt lồi thủng thẳng bước ra ngoài, đi vòng quanh đội xe lừa thị sát một lượt.

Liễu Tồn Trung quay đầu quét nhìn, mắt chàng sắc bén đã nhận ra dưới mỗi rèm xe màu đen đều dán tấm giấy vàng, trong lòng rất thắc mắc, liền khẽ hỏi Anh Tử :

- Những chiếc xe lừa ngoải cửa trông thấy rất cổ quái. Tiểu thư có đoán được manh mối gì không?

Anh Tử đáp :

- Bọn người này hành sự rất thần bí, khó lòng đoán cho đúng.

Liễu Tồn Trung giơ tay vẫy điếm tiểu nhị lại hỏi :

- Điếm gia đã thuê được xe lừa chưa?

Điếm tiểu nhị liền cười đáp :

- Khách quan chớ trách cứ. Vùng Lạc Gia Tập này rất nhỏ bé chỉ thuê được một chiếc. Phiền hai vị cùng chịu khó ngồi chung vậy.

Liễu Tồn Trung sợ Anh Từ tiểu thư mắc cỡ, vội nói :

- Không sao. Nếu xe chật chội, lát nữa mỗ tìm mướn thêm lừa hay ngựa để cưỡi cũng được.

Điếm tiểu nhị cười nịnh, lại xuống ngay. Liễu Tồn Trung nói với Anh Tử :

- Bọn người này nhiều phần trở về khu Miêu. Như vậy cũng rất tốt. Chúng ta chỉ việc ngấm ngầm đi dò theo không còn lo lạc nữa.

Anh Tử gật đầu. Nàng đang định nói tiếp, nhưng Liễu Tồn Trung đã xua tay ngắt lời :

- Đừng nói nữa, có người tới đấy.

Anh Tử ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên thấy hai đại hán trung niên mập mạp, mũi nhỏ xíu trông hình dáng như những lái buôn thủng thẳng đi tới.

Hai người nọ tuy trông bước đi rất chậm nhưng chỉ trong nháy mắt đã tới bên đội xe lừa.

Anh Tử tiếu thư kinh ngạc thầm nghĩ :

- Cơ cảnh thật cao siêu. Liễu đại hiệp đang nói chuyện với mình mà cũng phát giác sau lưng có người lạ tới nơi.

Nàng đưa mắt liếc trộm Liễu Tồn Trung thấy kiếm mi của chàng cao vút tận mái tóc, cặp mắt tinh anh trí tuệ sáng chói lọi, liền ngưng thần suy tư. Bỗng nảy sinh một ý niệm kỳ lạ trong lòng, lâng lâng dạt dào như người say sưa men rượu.

Nên rõ Anh Tử tiểu thư dù sao cũng là một thiếu nữ, tuy đã am tường nhiều thi thư biết rõ sự ngăn cách giữa nam và nữ, nhưng trong lúc bôn ba gian khổ bỗng gặp một thanh niên anh phong hiệp cốt không tránh được có chút xiêu lòng.

Bấy giờ hai đại hán mập trung niên ở eửa nhanh nhẹn tiến tới trước mặt đại hán tử mắt lồi.

Hán tử mắt lồi dường như đối với hai người nọ rất tôn trọng, vội tươi cười giơ tay ra chỉ trỏ vào chiếc rèm đen của xe lừa.

Liễu Tồn Trung nghinh thần nghe ngóng nhưng chúng toàn líu lo bằng tiếng Miêu nên chàng chẳng biết chúng bàn với nhau những gì.

Chàng khẽ nói với Anh Tử :

- Tiểu thư, chúng nói gì thế?

Anh Tử ngơ ngác đáp :

- Bọn chúng không dùng tiếng La Quỷ, tiểu muội cũng thẳng hiểu.

Liễu Tồn Trung kinh ngạc quay đầu nhìn ra ngoài, khẽ nói :

- Tại hạ đã nhận ra được hai tên này.

Anh Tử hỏi :

- Họ là ai?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Tại hạ không rõ danh tánh chúng, nhưng biết chúng là người Kim.

Anh Tử ngạc nhiên hỏi :

Hai tên đó là người Kim tại Sao... sao đại hiệp biết được?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Trước đây tại hạ đã có dịp tới dò thám Bắc Cố sơn cho nên biết được đôi chút bí mật giữa Đông Doanh với người Kim. Xem ra hai tên nọ đang dùng Kim ngữ cho nên tiểu thư nghe không hiểu.

Chỉ thấy hán tử mắt lồi đưa tay chỉ trỏ một hồi, hai đại hán người Kim gật đầu lia lịa ra chiếu khen ngợi.

Sau đó chúng lại nói xì xồ một thôi một hồi mới bỏ đi. Bây giờ bọn La Quỷ đã ăn uống no say tinh thần phấn chấn, nghe hán tử mắt lồi ở ngoài cửa hô lớn một tiếng liền chạy ùa ra tập hợp.

Những tên đánh xe nhảy lên chỗ ngồi, hán tử nọ cũng chui vào trong chiếc xe mui màu lanh, quát một tiếng hiệu lệnh, đội xe lừa tiếp tục phóng thẳng về phía trước.

Liễu Tồn Trung thấy đoàn xe nọ đã khởi hành, liền thò tay vào trong người móc ra một đỉnh bạc, ném lên bàn, nói :

- Chúng ta đi thôi.

Ở ngoài cửa cách không xa có một chiếc xe lừa đợi chờ sẵn. Chàng vừa vén rèm cửa xe, nói :

- Anh Tử tiểu thư hãy lên ngồi đi.

Anh Tử quan tâm hỏi :

- Thế còn đại hiệp?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Tại hạ ngồi cùng với phu xe, dọc đường thưởng ngoạn phong cảnh.

Anh Tử mấp máy mới định nói gì nhưng sau lại đành nhẫn nhịn.

Gã xa phu hỏi :

- Hai vị định tới khu Miêu ư?

Liễu Tồn Trung bỗng nổi lên một ý nghĩ hỏi lại :

- Bằng hữu, chiếc xe lừa này đáng bao nhiêu tiền?

Xa phu đáp :

- Chỉ riêng chiếc xe thì hai trăm lạng, còn cả xe cùng lừa hai trăm năm chục lạng mới được.

Liễu Tồn Trung nói :

- Vậy tại hạ đưa bốn trăm lạng, bằng hữu có bằng lòng bán không?

Xa phu ngẩn người đáp :

- Khách quan đưa tiểu nhân bốn trăm lạng?Khách quan không nói đùa đấy chứ?

Liễu Tồn Trung ghé tai gã nói :

- Chuyến đi này của chúng tôi là hưởng tuần trăng mật. Nội nhân tính hay mắc cỡ, có người lạ không dám chuyện trò, muốn được thảnh thơi thưởng ngoạn phong cảnh, nên mua luôn chiếc xe của bằng hữu chằng hay hơn sao?

Xa phu đưa mắt nhìn y phục Liễu Tồn Trung có vẻ do dự, như không tin trong túi không có đến bốn trăm lạng bạc.

Liễu Tồn Trung đã đoán được ý nghĩ của hắn, liền thò tay vào người móc ra một đỉnh vàng nói :

- Đỉnh vàng này, nếu đổi lấy bốn trăm lạng bạc thì cũng còn dư không thiếu.

Gã xa phu đưa tay đỡ lấy đỉnh vàng hớn hở nói :

- Được được Tiểu nhân xin để lại chiếc xe này cho khách quan.

Dứt lời, gã nhảy xuống đất, đi mất dạng.

Liễu Tồn Trung nhìn theo gã phu mừng rỡ đi khỏi mới nhảy lên trên xe khẽ giật dây cương, con lừa tung gió phóng thẳng về phía trước.

Anh Tử ngồi trong xe hỏi vọng ra :

- Liễu đại hiệp mua chiếc xe này là có dụng ý gì thế?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Tiểu thư đoán thử xem?

Anh Tử nói :

- Nếu không phải sợ gã xa phu tiết lộ thân phận chúng ta, thì sợ gã là kẻ gian giả dạng được đối phương phái tới.

Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Tiểu thư thật thông minh. Chuyện gì cũng không giấu nổi tiểu thư.

Anh Tử cười khúc khích, nhích người về phía đầu xe vén rèm xe ló đầu ra cười tiếp :

- Liễu đại... hiệp học được tài điều khiển xe từ bao giờ! Ồ! Kỹ thuật của đại hiệp thật thuần thuộc quá.

Liễu Tồn Trung bỗng quất chiếc roi ngựa lên trên không kêu đét đét một tiếng thật giòn giã, cười đáp :

- Tiểu thư có biết tại hạ xuất thân từ đâu không?

Anh Tử biết rõ chàng trưởng thành trong Cái bang nhưng không muốn nhắc đến thân phận khiếu hóa tử của không liền đáp :

- Tiểu muội không rõ.

Liễu Tồn Trung lớn tiếng ha hả, nói :

- Câu này tiểu thư không thành thật rồi.

Anh Tử hỏi lại :

- Tiểu muội không thành thật chỗ nào?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Ai ai cũng biết rõ Liễu Tồn Trung là khiếu hóa tử mà tiểu thư lại bảo không hay biết, làm ra vẻ hồ đồ như vậy chẳng phải là không thành thật hay sao?

Anh Tử bẽn lên ấp úng :

- Tiểu muội sợ...

Liễu Tồn Trung tiếp :

- Nếu cùng là người cả thì còn sợ gì nữa? Tại hạ là khiếu hóa tử xuất thân nên học được rất nhiều mánh khóe vặt.

Anh Tử nghe Liễu Tồn Trung nói như vậy bỗng nổi tính hiếu kỳ lại thò đầu ra ngoài. Suối tóc nàng buông xõa, có mấy sợi vướng vào cổ Liễu Tồn Trung, mùi hương thơm như lan như xạ thoáng bay vào mũi chàng. Đồng thời làm cho cổ Liễu Tồn Trung ngứa ngáy vô cùng.

Anh Tử hồi :

- Hễ làm khiếu hóa tử thì học được những tài đó hay sao?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Tại hạ làm khiếu hóa khác biệt với mọi người. Kẻ khác làm khiếu hóa vác cái bát mẻ đi từng nhà xin ăn, nên được ban cho cơm thừa canh cặn là thỏa mãn rồi, còn tại hạ thì không thế.

Anh Tử nói :

- Thú thực! Tiểu muội chưa từng nghe ai nói thế bao giờ.

Liễu Tồn Trung tiếp :

- Tại hạ được Bang chủ lão nhân gia nuôi nấng từ hồi còn nhỏ, đến lúc tới tuổi học hỏi, Bang chủ liền chỉ giáo cho tại hạ những căn cơ công phu trong ngành võ học, như luyện khí, cưỡi ngựa. Năm lên bốn tuổi Bang chủ cho mời một vị lão sư tới dạy tại hạ học thư, bắt đầu từ mười tuổi thì sự học hỏi càng nhiều. Những môn thông dụng trong giang hồ như thuật điều khiển ngựa, lái xe, bơi lội, đều bắt buộc phải học tập, không thể biếng nhác được Nói ra thì thật buồn cười, tại hạ tuy là khiếu hóa tử nhưng chưa từng xin ai cơm thừa canh cặn bao giờ.

Anh Tử cười nói :

- Nếu vậy, đại hiệp đâu có phải là khiếu hóa tử, mà là một thiếu gia. Kể thiếu gia của tôi cũng có phúc đức lớn lắm.

Liễu Tồn Trung thở dài, đáp :

- Trông bề ngoài thì tại hạ chẳng khác gì một thiếu gia. Sự thật thì không phải thế.

Anh Tử nói:.

- Vì sao vậy?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Vì tinh thần luôn nặng nề căng thẳng, khiến tại hạ ngày đêm không ngớt bất an.

Anh Tử nói :

- Đại hiệp hãy kể cho tiểu muội nghe đi!

Liễu Tồn Trung ngừng giây lát mới tiếp :

- Bang chủ nhân gia thường nói: Quốc gia chúng ta đã bị mất vào tay người Kim. Thế hệ chúng ta trách nhiệm trong sự hưng vong. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, chúng tôi tuy là khiếu hóa tử nhưng dù sao cũng đều là người Hán tộc. Thử hỏi ai có thể nhắm mắt cam tâm làm nô lệ khuất phục dị tộc, để chúng mặc tình dày xéo thao túng quê hương. Tiểu thư không rõ, trong những ngày gần đây, không giờ phút nào tại hạ có thể quên được những lời giáo huấn của lão Bang chủ nhân gia. Cho nên bất cứ về phương diện nào, tại hạ cũng muốn hiểu biết, học tập. Cái trò vui điều khiển xe lừa này, tại hạ đã luyện thuần thục từ hồi còn ở Cái bang.

Anh Tử nói :

- Nếu nửa mảnh sơn hà của Đại Tống chúng ta không có những người dũng cảm như đại hiệp đứng ra gánh vác thì quả không thể tưởng tượng được.

Liễu Tồn Trung hoảng hốt nói :

- Tiểu thư chớ nên nói như vậy. Nếu người khác nghe thấy, thế nào họ cũng chê cười. Tại hạ chỉ là một kẻ thất phu trên giang hồ, sao xứng với hai chữ gánh vác ấy? Tân Khí Tật, Trương Tuấn, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung mới là những nhân vật gánh vác nửa mảnh sơn Đại Tống. Quá lắm, tại hạ cũng chỉ trợ giúp họ được chút việc nhỏ mọn để tận với câu châm ngôn thất phu hữu trách...

Anh Tứ khẽ gật đầu, nàng rất ưa chuộng đức tính thuần hậu của Liễu Tồn Trung, liền nói :

- Hai người Kim vừa rồi thị sát đội xe lừa của La Quỷ, mà gã hán tử mắt lồi dường như rất coi trọng, vậy đại hiệp có đoán được đội xe lừa ấy có sứ mạng gì không?

Liễu Tồn Trung không đáp ngay câu hỏi ấy, giơ roi ngựa quất lên trên không kêu đến đét một tiếng cười nói :

- Sao tiểu thư cứ gọi Liễu đại hiệp mãi thế, nghe thật chọc tai vô cùng. Tiểu thư cứ gọi tại hạ là đại ca cho thân mật.

Anh Tử hớn hở, ngọt ngào khẽ gọi :

- Đại ca!

Liễu Tồn Trung lớn tiếng cười ha hả, nói :

- Anh Tử tiểu thư.

Anh Tử chẩu môi hờn dỗi ngắt lời :

- Sao đại ca lại còn gọi tiểu muội là tiểu thư nữa? Cứ gọi bằng cái tên Anh Tử không được hay sao?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Được chứ. Chúng ta là những người giang hồ, thì không bao giờ câu nệ những tiểu tiết ấy. Anh Tử bảo đại ca đoán về hành động đội xe ấy phải không?

Anh Tử nói:.

- Dạ, đại ca đoán thử xem?

Liễu Tồn Trung nói :

- Cần gì phải đoán. Những vật ở trong chiếc xe lừa nhất định phải bất lợi cho chúng ta. Hiện tại chúng ta cứ việc dò theo tùy cơ hành động.

Dứt lời, chàng vung roi quất vào lưng lừa kêu đến đét một tiếng.

Con lừa liền tung vó vào đường nhỏ ngoại ô. Bấy giờ bóng tịch dương đã ngã về tây, nắng chiều giăng mắc. Liễu Tồn Trung vung roi vun vút.

Xa xa trông thấy những chấm đen nhỏ xíu của đoàn xe lừa lờ mờ ẩn hiện.

Anh Tử lại thò đầu ra hỏi :

- Đại ca, những chấm đen phía trước mặt có phải là đội xe lừa của bọn La Quỷ không?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Chính thế. Chúng ta không nên tới quá gần, kẻo bọn chúng sinh nghi. Chỉ theo dõi ở xa là được.

Anh Tử nói :

- Đúng vậy, bọn chúng đã xem trọng đoàn xe lừa ấy như thế chúng ta tới gần sẽ bất tiện.

Khoảng thời gian cạn chén trà xa xa xuất hiện một thị trấn khoảng chừng mấy trăm nóc nhà.

Chỉ thấy đoàn xe lừa phía trước mặt tiến vào thị trấn ấy. Liễu Tồn Trung cũng gò cương ngựa dừng xe lại Anh Tử hỏi :

- Sao đại ca lại dừng xe không đi tiếp nữa.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Đại ca phải tìm một nơi kín đáo gần đây để giấu chiếc xe, rồi chúng ta còn kiếm gì ăn cho đỡ đói.

Chàng ngửng đầu nhìn tứ phía, thấy không xa ven đường có một bụi cây um tùm. Chàng liền đánh xe tới đó.

Liễu Tồn Trung nhảy xuống đất, đỡ Anh Tử ra khỏi xe, nói :

- Anh Tử hãy tạm thời nghỉ ngơi ở đây, để đại ca đi tìm cái gì ăn nhé?

Dứt lời chàng lướt ra khỏi rừng trúc. Khoảng nửa giờ sau đã thấy Liễu Tồn Trung cầm một con gà quay béo ngậy vội vã về tới, nói :

- Anh Tử ăn đi.

Anh Tử thấy con gà bốc mùi thơm nức mũi, ngạc nhiên hỏi :

- Đại ca, thị trấn trước mặt có hàng quán ư?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Sao lại không! Có tới hai quán ăn nữa là khác.

Anh Tử hỏi :

- Thế con gà này đại ca ăn trộm hay mua thế?

Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp :

- Anh Tử tưởng đại ca này là đạo chích chuyên ăn trộm cắp gà hay sao thế. Đại ca tuy là khiếu hóa nhưng ít khi ăn trộm vặt của người khác.

Anh Tử cười nói :

- Ít khi Như vậy thì đại ca tự nhận mình đã có lần ăn trộm rồi.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Đại ca không phủ nhận điều ấy. Năm nọ, đại ca phụng lệnh lão Bang chủ tiến vào cung Ngũ quốc thành của Kim chúa, điều tra sự sinh tử của Thái thượng hoàng Huy Tông đồng thời thuận tay bắt dê, ăn trộm tin bí mật của lão tặc Miêu Truyền liên lạc với người Kim.

Anh Tử phấn chấn tinh thần, hỏi :

- Phong thư ấy đích thân là do Miêu Truyền viết?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Dĩ nhiên, không phải đích tay lão tặc viết thì còn ai vào đây nữa.

Anh Tử nói :

- Nếu vậy, Miêu Truyền thông gian mãi quốc chứng cớ rành rành, sao không công bố trước bàn dân thiên hạ chứng minh tội trạng cua hắn?

Liễu Tồn Trung thở dài đáp :

- Bấy giờ đại ca cũng có ý nghĩ ấy, nhưng Thi Huyền trưởng lão cực lực phản đối mà Bang chủ lão nhân gia cũng không dám làm công khai.

Anh Tử hỏi :

- Cái gì sơ hở mà không dám thực hành?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Không có gì sơ sẩy cả. Thi Huyền trưởng lão bảo: Tên Miêu Truyền thao túng triều đình, cô lập tử sĩ. Chúa thượng cũng bị y áp chế.

Lưu Chính Ngạn của Đông Doanh lại đứng một bên hăm he chờ chực, nếu có sự bất lợi cho Miêu Truyền, hai lão tặc ấy lập tức tạo phản, bá quan văn võ triều đình bất hòa, đại bộ phận binh lực nằm trong tay Miêu Truyền. Tuy có Nhạc Phi, Trương Tuấn, Hàn Thế Trung, Tân Khí Tật, Ngụy Thắng là những kẻ sĩ trung nghĩa, nhưng đều chia nhau bảo vệ khắp nơi. Triều đình biến loạn ai sẽ lập tức cứu giá được? Nếu lão tặc Miêu Truyền giết luôn cả Cao Tông hoàng đế, Cái bang chúng ta há chẳng gián tiếp đeo vào cổ cái tội thí quân? Đó là một lẽ. Thứ đến Huy Tông, Khâm Tông bị giam cầm ở Ngũ quốc thành làm con tin của Kim chúa, nếu điều gì xảy ra bất trắc thì ai sẽ chịu trách nhiệm?

Anh Tử hỏi :

- Thế còn hoàng hậu thì sao? Đại ca đến Ngũ quốc thành có gặp hoàng hậu không?

Liễu Tốn Trung đáp :

- Chớ nên hỏi điều này.

Anh Tử hỏi :

- Tại sao thế?

Liễu Tồn Trung bỗng lộ đầy vẻ bi phẫn trên gương mặt. Bấy giờ tịch dương đã lặn xuống đầu núi. Trong rừng trúc không có ánh mặt trời nhưng Anh Tử cũng thoáng thấy khóe mắt Liễu đại ca long lanh ngấn lệ.

Hồi lâu sau Liễu Tồn Trung bỗng trợn mắt, nghiến răng vung tay chém mạnh vào một nhánh trúc lớn. Chỉ nghe rắc một tiếng, nhánh trúc theo chường gãy ra làm đôi.

Anh Tử giật mình thất kinh sợ Liễu đại ca bị kích thích quá độ thành điên cuồng, vội hỏi :

- Đại ca làm sao thế?

Liễu Tồn Trung nghiến răng kèn kẹt đáp :

- Đại ca đã ngấm ngầm thề nguyện: thân trúc này thay cho Kim chúa Hải Lãng Vương. Nếu đại ca không xả y ra làm hai mảnh thề không phải làm người.

Anh Tử nói :

- Đại ca đến Ngũ Quốc thành thấy những gì?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Khi đại ca đến Ngu Quốc thành, Hoàng hậu bị nhốt vào chuồng ngựa. Thái thượng hoàng bị bệnh phù thũng nằm trên một thiếc giường trúc trong chuồng bò. Da thịt ngài lở lói nứt nẻ mà lúc bấy giờ Bắc quốc đang mưa tuyết.

Chàng nhìn Anh Tử ngậm ngùi nói tiếp :

- Hôm, gió Bắc thổi lạnh, Huy Tông nhớ nhung cố quốc, vô cùng sầu muộn, liền ra ngoài cửa nhà tranh thơ thẩn du ngoạn, chợt có một người Trung Quốc ngẫu nhiên đi qua, trông thấy tướng mạo của Huy Tông, trong lòng rất lấy làm kinh ngạc. Vì người này rất biết rõ Triều đình nhà Tống bị thảm bại nhị đế bị cầm, bấy giờ thấy Huy Tông mặt mũi xa lạ nhưng ẩn hiện khí tượng vương giả liền tiến tới gọi chuyện.

Quả nhiên được biết là Thái thượng hoàng, y liền sụp xuống khóc lớn.

Tối hôm đó người Trung Quốc nọ dẫn vợ con đến bái kiến Huy Tông trao tặng thực vật. Ngờ đâu việc ấy lọt đến tai Kim chúa. Y liền tức khắc xuống lệnh xử trảm toàn gia người Trung Quốc ấy.

Liễu Tồn Trung kể tới đó thái độ bi thảm không tả. Anh Tử nghe cũng thương cảm suýt bật khóc. Nàng nghẹn ngào hỏi :

- Thế còn hoàng hậu tự ải là vì sao?

Liễu Tồn Trung thở dài đáp :

- Hoàng hậu ở dọc đường lên đất bắc bị tên phó quan áp giải Cầm Hán gian ô vì thế mà tủi nhục tự sát.

Anh Tử nghe nói rầu rĩ không tả, thịt gà quay nuốt chẳng trôi lại hỏi :

- Đại ca lưu lại ở Bắc quốc bao lâu?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Đại ca chỉ ở đó nửa tháng ngắn ngủi, giờ Thái thượng hoàng đã bị bọn chúng chuyển từ căn nhà tranh sang chuồng bò, bốn phía đều rào kiên cố kín mít, có binh Kim thủ giữ cẩn mật. Đại ca có lén lút bái kiến Thái thượng hoàng hai lần.

Anh Tử hỏi :

- Đại ca có giết tên Kim binh nào canh phòng không?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Sao dám giết bừa bãi thế được? Nếu một tên Kim binh bị giết, chuyện này lọt tới tai Kim chúa Thái thượng hoàng lại bị nếm thêm mùi khổ sở. Trước khi đại ca tới Bắc quốc Thi Huyền trưởng lão đã dặn kỹ càng không được để lộ mục tiêu đó là vì tránh cho Thái thượng hoàng bị phiền phức.

Lúc ấy màn đêm buông xuống dần. Liễu Tồn Trung ngửng đầu nhìn nói :

- Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi.

Anh Tử nói :

- Hiện tại chúng ta tiến vào thị trấn ư?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Đúng vậy.

Anh Tử hỏi tiếp :

- Đại ca đã biết bọn chúng trú ngụ ở đâu rồi hay sao?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Việc này rất dễ. Chỉ cần tìm thấy đội xe thì sẽ giải quyết được vấn đề ngay.

Anh Tử hân hoan nói :

- Được, chúng ta đi thôi.

Khu rừng trúc ấy cách thị trấn không đầy năm dặm, chỉ trong thoáng hai người đã tới nơi.

Anh Tử ngửng dầu nhìn thị trấn ấy không lớn, quan đạo ở cửa thị trấn được trải bằng toàn những phiến đá to bầng trứng ngỗng.

Bây giờ trời đã vào đêm. Hai bên đường có một nhà cửa đóng then cài còn những nhà khác đốt đèn dầu nhưng ngoài đường người đi lại rất thưa thớt.

Hai người xuyên qua quan đạo quẹo qua góc đường có một căn khách điếm. Ngoài cửa khách điếm có một đoàn xe lừa đậu lại.

Liễu Tồn Trung kéo góc áo Anh Tử khẽ nói :

- Trông thấy chưa, đằng kia kìa.

Anh Tử gật đầu. Liễu Tồn Trung lại tiếp :

- Tiến vào đó xem sao.

Cửa lớn khách điếm khép hờ. Liễu Tồn Trung khẽ bước lên ngạch cửa.

Chỉ thấy điếm tiểu nhị thò đấu ra nhìn thấy là một đôi thanh niên phu phụ liền hỏi :

- Khách quan có điều chi sai bảo?

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Chúng tôi lỡ đường qua đây không nơi tá túc, khách điếm còn phòng trống chăng?

Điếm tiểu nhị đáp :

- Khách quan tới thật không may. Hôm nay có rất nhiều khách mướn phòng, nên bổn điếm đã đầy ắp cả.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Thế còn nơi nào khách điếm nữa không?

Điếm tiểu nhị đáp :

- Có, bổn xứ có tất cả ba nơi khách điếm. Khách quan hãy tới đó hỏi xem.

Liễu Tồn Trung cất tiếng cảm ơn rồi cùng Anh Tử đi tìm hỏi han nơi khách điếm kia, cũng được trả lời y như trên. Tất cả những phòng đều có khách mướn hết.

Anh Tử nói :

- Không phải là khách điếm hết chỗ đâu, mà có lẽ bọn chúng đã bao trọn cũng nên.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Điều này làm sao giấu nổi mắt đại ca. Đoàn xe lừa kia thế nào cũng có sự cổ quái. Đêm nay đại ca phải tới đó dò thám mới được.

Anh Tử nói :

- Khách điếm không còn chỗ trọ, vậy đêm nay mình trú ngụ ở đâu?

Liễu Tồn Trung trầm ngâm nghĩ bụng :

“Mình là khiếu hóa tử góc đường miếu nào cũng có thể lăn quay ra đánh một giấc say sưa. Anh Tử tiểu thư thì không quen với lối sinh hoạt bình dị này”.

Chàng liền đáp :

- Gần đây cũng có rất nhiều nhà cửa. Chúng ta hãy tìm một nơi nào nghỉ tạm vậy.

Chàng quẹo sang quan đạo ngừng lại trước cửa một trang viện.

Trang viện ấy đã đóng kín cửa. Liễu Tồn Trung kêu gọi :

- Bên trong có ai không?

Chàng gọi luôn hai lượt mới thấy có một người ăn vận theo lối tráng đinh bước ra, tay cầm đèn lồng hỏi :

- Ai kêu réo om sòm thế?

Liễu Tồn Trung gượng cười đáp :

- Đại ca, tại hạ kêu cửa đây.

Tên tráng đinh đưa mắt quan sát Liễu Tồn Trung từ đầu chí chân một lượt đoạn hỏi :

- Các hạ từ Yết Bàn tới phải không? Sao bây giờ mới đến?

Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi lại :

- Yết Bàn cái gì?

Gã tráng đinh nghe giọng nói của Liễu Tồn Trung liền biết mình hiểu lầm, không thốt một lời đóng sầm ngay cửa lại.

Liễu Tồn Trung rất bực mình quay lại nói với Anh Tử :

- Tên dó vô lễ thật.

Anh Tử đáp :

- Theo tiểu muội thấy trong trang viện này chắc thế nào cũng có chuyện phát sinh. Vì vậy mới không tiếp đãi người lạ.

Liễu Tồn Trung nói :

- Để đại ca vào xem sao, Anh Tử đợi chờ ở đây giây lát nhé?

Dứt lời, chàng tung mình nhảy lên trên mái ngói, trước mặt xuất hiện một cái sân rộng. Chỉ thấy tì nữ, nô bộc vội vã đi lại, trông bộ dạng rất hối hả, nhưng họ đều lặng lẽ, như sợ làm kinh động đến ai vậy.

Liễu Tồn Trung bước qua sân, tới một căn phòng sang trọng có ánh đèn chiếu ra. Bọn tì nữ nô bộc bưng chén bát bước ra, thần thái rất nghiêm trọng.

Liễu Tồn Trung xử thức Đảo quyển châu liêm thò đầu nhìn vào trong phòng, thấy trên một chiếc giường chăn gối đều thêu hoa gấm.

Có một thiếu nữ nằm thiêm thiếp dung mạo xinh đẹp lạ thường, nhưng trên gương mặt bao trùm một tầng hắc khí.

Bên cạnh giường có một chiếc cẩm đôn. Một lão nhân đang ngồi, sắc mặt lộ vẻ âu sầu. Ông già nọ tuổi khoảng ngoài sáu mươi. Bỗng thấy tên tráng đinh cầm đèn lồng ban nãy bước vào nói :

- Khải bẩm lão gia, người gọi cửa là một đôi nam nữ trẻ tuổi, không phải từ Yết Bàn tới.

Lão trang chủ ư hữ một tiếng, không vui, hỏi :

- Họ gọi cửa làm chi?

Tráng đinh đáp :

- Tiểu nhân không hỏi rõ. Nghe họ bảo không phải từ Yết Bàn tới, tiểu nhân liền đóng cửa đi vào ngay.

Lão trang chủ nói :

- Sao ngươi lại vô lễ như vậy? Cần phải hỏi cho ra lẽ. Chắc đôi nam nữ tuổi trẻ nọ là người từ xa tới phải không?

Tên tráng đinh đáp :

- Xem hình dáng thì dường như là khách dị hương.

Lão trang chủ nói :

- Nếu vậy tất nhiên họ tới đây để xin tá túc, bằng không họ là kẻ lỡ cạn tiền lộ phí, mau ra tìm họ vào đây.

Tên tráng đinh không dám chần chờ, vội ba chân bốn cẳng nhạy ra bên ngoài ngay. Liễu Tồn Trung ngồi trên mái ngói nghe thấy rất rõ ràng, bụng liền khen ngợi thầm :

“Không ngờ nơi đây lại có người lòng dạ tốt như thế này.”

Khoảng thời gian cạn chén trà, chỉ thấy gã tráng đinh dẫn Anh Tử tiến vào, cung kính nói :

- Khải bẩm lão gia đây là thiếu nữ, tiểu nhân dẫn vào ra mắt.

Trang chủ thấy Anh Tử đoan trang mỹ lệ, khí thái một bậc đại gia rất lấy làm vui dạ, nói :

- Tiểu thư, xin mời ngồi xuống đây.

Một tên nô bộc ở ngoài cửa đã bưng vào một chiếc đôn cho Anh Tử ngồi.

Lão trang chủ hỏi :

- Nghe người nhà nói, tiểu thư còn một người bạn nữa, vậy vị ấy đâu rồi?

Anh Tử đáp :

- Vị ấy cũng đã tới, hiện đang đứng ngoài sân không dám đường đột tiến vào.

Gã tráng đinh nghe nói thất kinh xen lời :

- Tiểu thư chả vừa nói người bạn đã đi rồi. Sao bây giờ lại bảo còn ở đây, hiện đứng chờ ở trong sân?

Bỗng thấy Liễu Tồn Trung ở bên ngoài cười ha hả nói :

- Tại hạ đã theo vào trong này, nhưng chưa dám vô lễ.

Tiếng vừa dứt, người đã tới nơi. Liễu Tồn Trung xuất hiện ở cửa phòng chắp tay thi lễ tiếp :

- Vãn bối Liễu Tồn Trung xin tham kiến.

Lão trang chủ đưa mắt quan sát Liễu Tồn Trung nói :

- Mời túc hạ ngồi chơi, bất tất phải khách khí. Không hiểu túc hạ tới đây có chuyện gì thế?

Liễu Tồn Trung :

- Vãn bối có việc tới Quý Châu, không may lỡ độ đường, mới phiền nhiễu lão trang chủ cho tá túc ở nơi đây một đêm. Sáng sớm mai sẽ lên đường ngay và xin giao nạp tiền phòng đầy đủ.

Lão trang chủ vuốt râu cười ha hả, nói :

- Liễu tiên sinh chớ nói như vậy. Lão phu họ Đặng vào hàng thứ hai, nên người bổn xứ thường gọi lão phu là Đặng nhị trang chủ. Câu xưng hô trang chủ ấy thật không dám nhận. Bất quá lão chỉ cai quản một số ruộng đất ít ỏi mà thôi. Vừa rồi nghe người nhà vào thông báo Liễu tiên sinh giáng lâm lão phu vốn rất hoan nghênh, tiếc thay lại có việc bận bịu khó lòng rời bước nên mới thất lễ tiếp đãi khách chậm trễ.

Xin Liễu tiên sinh thứ lỗi cho.

Liễu Tồn Trung nghiêng mình nói :

- Không dám? không dám!

Đặng trang chủ lại tiếp :

- Thứ cho lão phu mắt kém cỏi. Hiền phu phụ thật là một đôi nam tài nữ sắc xứng đôi vừa lứa tướng mạo song toàn mà lão phu chưa từng được trông thấy bao giờ.

Anh Tử ửng hồng đôi má không dám hồi đáp. Trong nhất thời Liễu Tồn Trung cũng không biết ứng đối ra sao. Đặng trang chủ nói :

- Không phải lão phu lãnh đạm, chỉ vì những ngày gần đây lòng lão không được an tâm.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Dám hỏi lão trang chủ có điều chi phiền muộn?

Đặng trang chủ đáp :

- Không giấu gì Liễu tiên sinh, tiểu nữ vốn lâm một căn bệnh quái lạ, đã uống trăm thứ thuốc mà vẫn vô hiệu, tuy đã niêm yết bảng văn dùng trọng kim hậu thưởng ai chữa được căn bệnh ấy, nhưng cho tới nay vẫn hoàn toàn vô dụng.

Bấy giờ Anh Tử tiến tới gần giường ngắm nhìn thiếu nữ nọ hồi lâu, cau mày lại ngẫm nghĩ.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Người nằm trên giường bệnh là thiên kim của trang chủ ư?

Đặng trang chủ đáp :

- Lão phu chỉ có một mình tiểu nữ là niềm an ủi trong buổi tàn niên.

Liễu Tồn Trung mục quang sắc bén đã sớm nhìn thấy làn hắc khí ẩn hiện trên khuôn mặt thiếu nữ, biết rõ là hiện tượng trúng độc nhưng chàng không am hiểu về y lý chẳng hiểu đó là loại độc gì? Cho nên cứ ngồi thừ người, không biết hành động ra sao? Bỗng nghe thấy Anh Tử khẽ nói :

- Đại ca có dám bắt rắn không?

Liễu Tồn Trung đột nhiên nghe nàng hỏi như vậy, không biết vì nguyên do gì, liền đáp :

- Dù là hổ dữ đại ca cũng dám đánh huống hồ là bắt rắn.

Anh Tử đáp :

- Đây không phải là loại rắn thường mà là thứ rắn cực kỳ độc địa, hễ nó cắn một miếng là khó lòng sống sót. Đại ca có chắc chắn bắt được chăng?

Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Cái đó thì khó khăn gì. Đại ca giao đấu với các cao thủ những chiêu thức nhanh như điện chớp đại ca còn đối phó được một cách dễ dàng huống chi cái trò này.

Anh Tử thận trọng nói :

- Chớ nên xem thường. Loại độc xà mà tiểu muội nói đây, lúc nó tấn công còn nhanh hơn eả chiêu thức của các cao thủ, miệng nó lại còn phun hơi độc nữa.

Liễu Tồn Trung hơi chột dạ hỏi :

- Trên đời này mà có loại rắn lợi hại đến thế ư?

Anh Tử đáp :

- Loại rắn ấy hiện đang trong phòng này.

Đặng trang chủ nghe nói giật mình thất kinh hỏi :

- Sao? Tiểu thư bảo trong phòng này có rắn độc?

Anh Tử nói :

- Không dám giấu lão trang chủ, tiểu nữ xem lệnh thiên kim sắc mặt ẩn hiện sắc khí. Đây là hiện tượng trúng phải chất độc phát tán chậm của một loại rắn độc Ngừng giây lát, Anh Tử lại tiếp :

- Giống rắn này có một loại tên là hỏa long độc xà toàn thân đỏ rực như lửa, là loài vật độc địa nhất thiên hạ, miệng chúng có thể phun khói độc, ngoài mười trượng người trúng phải lập tức chết ngay tại chỗ.

Nhưng nó ưa thích hít tinh khí âm tánh, lúc hít tuy không phun khói độc nhưng người bị hít sẽ dần dần nhiễm chất cực độ không thuốc gì chữa khỏi.

Câu nói ấy của nàng không những khiến cho Đặng trang chủ nghe đến nỗi lạnh toát cả người, mà cả Liễu Tồn Trung kinh ngạc khôn tả, hỏi :

- Anh Tử hiểu biết rộng quá. Vì sao thấu triệt được cả vấn đề này?

Anh Tử đáp :

- Đây là tiểu muội đã đọc được trong một cuốn sánh gọi là Xà kinh. Bất quá sự thể có như thế thật chăng, còn chưa nắm chắc được.

Đặng trang chủ kinh hãi đến chân tay run lẩy bẩy,run giọng hỏi :

- Tiểu... tiều thư... nói con Độc hỏa long xà ấy hiện đang ở trong phòng này?

Anh Tử đáp :

- Chính thế.

Đặng trang chủ vội hỏi tiếp :

- Loài rắn ấy tới lúc nào thì bò ra hút khí âm tánh? Sao lão phu chưa trông thấy nó bao giờ?

Anh Tử đáp :

- Lúc con Độc hỏa long xà này hút khí, nó thường cuộn tròn ở trong hang, cho nên không ai trông thấy được.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Anh Tử, thế làm sao dẫn dụ nó ra được?

Anh Tử đáp :

Đại ca có nắm chắc sẽ bắt được nó không? Nếu quả là con rắn độc ấy, bệnh của Đặng tiểu thư sẽ có hy vọng chữa được.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Nếu việc này có thể chữa được bệnh lệnh thiên kim của lão trang chủ, đại ca vì nghĩa chẳng dám từ nan. Làm cách nào để dụ dỗ con rắn ấy ra, Anh Tử mau nói đi?

Anh Tử quay đầu nhìn Đặng trang chủ hỏi :

- Lão trang chủ, nơi đây có ngải thảo không?

Đặng trang chủ đáp :

- Sau vườn có hai khóm. Nếu cô nương dùng tới, chỉ cần kêu người đi nhổ về là được.

Đoạn ông ta sai gia nhân ra sau vườn nhổ một nắm ngải thảo. Anh Tử lại bảo gia nhân lấy thêm một khay lưu hoàng. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, nàng lại bảo mọi người rời giường ngủ của Đặng tiểu thư đi nơi khác sau đó mới nói gia nhân :

- Tất cả trước hết hãy lùi ra khỏi nơi đây, không được gây sự huyên náo, để vị đại ca đây bắt rắn.

Bọn gia nhân vâng vâng dạ dạ lui ra bên ngoài.

Anh Tử tiếp :

- Đại ca, hiện tại trong phòng này không còn vật gì lạp tạp ngăn trở, tiểu muội đoán con Độc hỏa long xà ấy nhiều phần ẩn núp trong động góc tường kia.

Liễu Tồn Trung nhìn theo tay chỉ của Anh Tử. Chỉ thấy chỗ đó có kê một chiếc tủ lớn sát vách tường. Anh Tử nói :

- Tiểu muội đốt ngải thảo lưu hoàng lên rồi lui ra ngoài phòng đóng kín cửa lại, tối đa khoảng nửa giờ đồng hồ, con Độc hỏa long xà thế nào cũng chui ra. Cứ theo Xà kinh ghi chú: loài rắn này hễ ra khỏi động, trước hết thế nào cũng tập kích người. Nó vừa nhanh vừa độc, kẻ tầm thường khó lòng tránh được. Nếu chẳng may trúng phải chất độc tất không còn hy vọng sống sót. Tiểu muội thật không yên tâm chút nào.

Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp :

- Anh Tử cứ yên lòng. Chỉ một con rắn nho nhỏ ấy thì làm gì nổi đại ca. Ngày nọ ở dưới hàn đầm, con Lục trảo hà mô to hơn cả con trâu nước, độc vô song. Hỏa Thần giáo chủ còn không làm gì nổi nó mà đại ca còn giết chết được. Đại ca không tin con rắn này lại lợi hại hơn con Lục trảo hà mô.

Anh Tử nói :

- Tiểu muội chỉ sợ nó đột nhiên phóng ra tập kích đại ca trở tay không kịp thôi.

Ngừng giây lát nàng lại tiếp :

- Chút xíu nữa tiểu muội quên hết. Thứ khí độc loại rắn này phun ra phạm vi rất rộng, đại ca cần phải bế hô hấp lại mới được.

Liễu Tồn Trung khẽ gật đầu. Thế rồi Anh Tử liền châm lửa đốt ngải thảo với lưu hoàng, trong nháy mắt khói tản ra khắp phòng, hô hấp vô cùng khó khăn.

Anh Tử lại dặn dò kỹ lưỡng một lượt nữa rồi mới lách mình ra bên ngoài đóng kín cửa lại.

Bấy giờ trong phòng chỉ còn một mình Liễu Tồn Trung. Chàng sợ con Độc Hỏa long đột ngột phóng ra tập kích, vì vậy vội chọn một góc tường đối diện ngồi xếp bằng tròn chú ý quan sát dưới gầm chiếc tủ lớn nọ.

Khoảng nửa giờ sau, bỗng nghe thấy dưới chiếc tủ lớn phía đối diện có tiếng động xột xoạt.

Liễu Tồn Trung nghĩ bụng:Con quái vật ra rồi.

Chàng chưa nghĩ dứt, bỗng thấy sau chiếc tủ một bóng đỏ thấp thoáng. Chàng chưa nhìn rõ đó là vật gì, đột nhiên cái bóng đỏ ấy nhanh như điện lao tới trước mặt, bất giác Liễu Tồn Trung lòng hơi khiếp hãi.

Cái đầu đỏ hỏn của con rắn đã tới sát cổ, tốc độ này Liễu Tồn Trung không thể nào tưởng tượng nổi, khiến tinh thần chàng cũng phải chấn động.

Vì Liễu Tồn Trung trưởng thành bởi sự tranh đấu trong giang hồ, bất cứ thân pháp của cao thủ nào nhanh nhẹn đến đâu cũng không hề bì kịp được với con Độc Hỏa long xà ấy. Bất giác chàng cẩn thận giới bị, hữu quyền lập tức cuốn lên. Đó chính là thức thứ nhất “Lợi Thiệp Đại Xuyên” trong Phân Cung Quái Tượng.

Phân Cung Quái Tượng tuy chỉ có bốn thức, nhưng bốn thức ấy bao trùm cả võ học của thiên hạ. Ý niệm vừa chuyển động hai ngón tay trỏ giữa của chàng đã kẹp trúng vào thân rắn như chiếc kìm sắt.

Chàng chợt thấy đầu óc choáng váng, liền giật mình thất kinh biết vừa rồi trong lúc hất hoảng đã hít phải chút hơi độc, vội bế kín hô hấp, hai ngón tay hơi dùng sức. Chỉ thấy thân rắn quẫy động mấy lượt rồi mềm nhũn bất động.

Liễu Tồn Trung vứt con rắn xuống đất, cúi xuống nhìn kỹ thấy con Độc hỏa long xà ấy dài khoảng hai thước, thân nó to bằng miệng chén trà, đầu rất lớn, trên mắt dường có mọc hai cái bướu thịt. Bấy giờ Liễu Tồn Trung bỗng cảm thấy mặt mũi tối tăm, liền dựa góc tường vận công chế ngự.

Chợt nghe thấy Anh Tử ngoài cửa hỏi vọng vào :

- Đại ca bắt được chưa?

Liễu Tồn Trung hàm hồ đáp :

- Bắt được rồi, Anh Tử vào đi.

Cửa phòng mở toang, Anh Tử đi trước, Đặng trang chủ theo sau cùng một số gia nhân ùa vào.

Mọi người thấy con Độc xà long nằm dưới đất, đều thất kinh kêu ủa một tiếng.

Anh Tử thấy Liễu Tồn Trung ngồi xếp bằng tròn dựa vào tường, đỉnh đầu bốc khói trắng, hai mắt nhắm nghiền, bất giác biến sắc mặt, trong lòng có một dự cảm bất thường. Nàng thấy Liễu đại ca có lẽ đã trúng phải hơi độc của con rắn quái dị nọ, mở miệng muốn kêu hỏi nhưng lại vội nhẫn nhịn xem bộ điệu Liễu đại ca đang vận công kháng cự.

Đặng trang chủ phát giác Liễu Tồn Trung có vẻ khác lạ thất kinh nói :

- Vị Liễu tiên sinh làm sao thế?

Anh Tử vội ngăn cản khẽ nói :

- Đừng lớn tiếng. Vị ấy đang vận công đẩy chất độc ra ngoài.

Khoảng thời gian cạn chén trà Liễu Tồn Trung chợt hé mở hai mắt, đứng thắng dậy chép miệng :

- Nguy hiểm thật!

Anh Tử thấy chàng không có vẻ gì là trúng độc, cả mừng hỏi :

- Đại ca không việc gì chứ?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Dù là một loài vật nào độc địa nhất thiên hạ cũng chẳng làm gì nổi đại ca, vừa rồi chỉ bị khó chịu đôi chút thôi.

Liễu Tồn Trung liền đem chuyện mình được ăn mười lăm trái Hỏa độc lựu kể cho Anh Tử nghe.

Bấy giờ nàng mới biết trong cơ thể Liễu đại ca đã có sẵn một loại tác dụng kháng độc mãnh liệt.

Nàng liền quay sang nói với lão trang chủ :

- Hai cái bướu thịt ở trên đầu con Độc hỏa long kia có thể trị hết bịnh của lệnh thiên kim. Vậy trang chủ hãy sai người cắt nó xuống rồi hãy nói chuyện sau.

Đặng trang chủ vội sai gia nhân cắt hai cái bướu thịt con độc xà ấy. Anh Tử nói :

- Mau đem đốt nó ra tro rồi hòa nó với nước lã chia làm ba lần cho người bệnh uống.

Đặng trang chủ liền sai người lảm theo lời dặn bảo của Anh Tử.

Anh Tử nói tiếp :

- Sau khi lệnh thiên kim uống rồi, nội trong ba giờ đồng hồ có thể bình phục hoàn toàn. Trong Xà kinh ghi chú rõ ràng như vậy. Xem ra không phải giả, bất quá cái thi thể của con Độc Hỏa long xin trao cho tiểu nữ còn dùng vào việc hữu dụng.

Đặng trang chủ cười ha hả đáp :

- Lão phu may mắn mới gặp được tiểu thư mới cứu được mạng sống của tiểu nữ, đừng nói là vật vô dụng ấy, mà tiểu thư có muốn lấy cả gia tài, lão phu cũng xin hai tay kính dâng.

Anh Tử cảm tạ, nói với Liễu Tồn Trung :

- Đại ca, tiểu muội rất sợ rắn rết không dám đụng vào nó. Đại ca hãy lấy giùm mật cho tiểu muội.

Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi :

- Mật rắn thì dùng vào việc gì được?

Anh Tử đáp :

- Diệu dụng vô cùng. Lấy ra phơi khô, tự nhiên sẽ có chỗ dùng.

Liễu Tồn Trung cũng chẳng hỏi thêm, liền moi lấy mật con rắn, nhờ người xuống nhà bếp hun lửa cho khô.

Không lâu sau, gia nhân chạy ra báo cáo :

- Tiểu thư đã hồi tỉnh.

Đặng trang chủ cả mừng, sai người dọn lên yến tiệc, giữa đêm hôm khoản đãi Liễu Tồn Trung với Anh Tử đồng thời cho đỡ tiểu thư ra vái tạ ơn cứu mạng của hai người.

Rượu qua ba tuần. Liễu Tồn Trung lắng tai nghe thấy đã trống canh tư liền thoái thác say rượu.

Đặng trang chủ sai người đưa chàng ra phòng sau nghỉ ngơi. Anh Tử tiểu thư cũng được dành riêng một căn phòng khác.

An bài xong xuôi. Đặng trang chủ cáo từ về phòng an nghỉ.

Liễu Tồn Trung nhẹ nhàng tiến đến gần phòng Anh Tử, ghé đầu nhìn vào cửa sổ, thấy Anh Tứ hơi thở điều hòa, ngủ rất ngon giấc.

Chàng nghĩ bụng :

“Bây giờ mới canh tư, có lẽ bọn La Quỷ cũng ngủ cả rồi. Mình hãy tới đó dò xét động tĩnh ra sao?”

Chàng lặng lẽ tung mình lên mái ngói. Bóng đêm lạnh lẽo, bốn bề vắng lặng như tờ.

Liễu Tồn Trung men theo quan đạo tới khách điếm. Chỉ thấy bọn La Quỷ canh giữ xe lửa đều ngồi ngủ gục bên cạnh xe. Chàng nhanh nhẹn lướt tới, giựt đứt rêm cửa sổ, phóng mình vào bên trong.

Trung ương ngôi khách điếm nọ có một thông đạo, hai bên đều là khách phòng.

Liễu Iồn Trung men theo thông đạo, đi được khoảng mươi trượng tới một khúc rẽ, thấy bên hữu có một căn phòng rất lớn, bên trong có ánh đèn chiếu ra, văng vẳng bên tai nghe thấy tiếng người trò chuyện.

Một người dùng tiếng Hán hỏi:.

- Các ngươi rõ cả rồi chứ?

- Rõ cả rồi.

- Chúng tôi đã thấu triệt.

- Chủ nhân sai bảo, dù có phải nhảy vào chốn dầu sôi lửa bỏng tiểu nhân cũng nguyện phục tòng.

Những tiếng đáp ồn ào nổi lên.

Lại nghe thấy có người dùng tiếng Hán hỏi :

- Chư vị hãy nhìn xem đây là vật gì?

Một người đáp :

- Đây là lệnh phù của chủ nhân, còn quan trọng hơn tính mạng chúng tôi trăm lần. Lệnh phù muốn chúng tôi chết, chúng tôi tức khắc phải chết không một hành động phản kháng.

Có người cười hắc hắc rất quái dị nói :

- Hiện tại chư vị đều là giáo chúng trong La Quỷ giáo chúng ta. La Quỷ giáo của chúng ta thưởng phạt phân minh. Chư vị phục tòng mệnh lệnh chủ nhân, hãy cố gắng hành sự ắt sẽ có cơ hội thăng quan phát tài.

Mọi người đáp :

- Dạ dạ.

Liễu Tồn Trung rất lấy làm quái dị, khẽ nhún mình nhảy lên mái ngói xử thức Đảo quyển châu liêm giơ tay chọc thủng giấy cửa sổ, hé mắt nhìn vào.

Ngờ đâu không nhìn thì thôi, vừa ngó xuống Liễu Tồn Trung đã giật mình thất kinh thiếu chút nữa bật thành tiếng.

Nguyên những người ngồi trong đều là nhữngnhân sĩ võ lâm chính phái có tất cả hơn mười người.

Bàn tay phải ngồi ba vị, đều là Cái bang trưởng lão mà trước đây từng là tay phải tay trái của lão Bang chủ.

Ba người đó chính là Hóa Duyên, Vô Cực, Trình Bá Nhược. Ngồi bên trái là Xung Vân đạo trưởng của Tùng Phong quán, Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái. Ba người này trước chàng đều gặp gỡ.

Ngày nọ chàng phụng lệnh Thi Huyền trưởng lão đơn đơn thương độc mã cầm mật thư tới Trấn Giang, ngấm ngầm bảo hộ Tân Khí Tật, vừa gặp Mạc Nam lão ma đàn áp Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái nguy hiểm vô cùng.

Liễu Tồn Trung kịp thời chọc giận Mạc Nam lão ma, cứu được ba người. Tuy chàng không để lộ thân phận nên ba người không biết chàng là Liễu Tồn Trung danh trấn giang hồ, nhưng chàng đã nhận ngay được họ là những nhân vật võ lâm chính phái, được Thi Huyền trưởng lão ký thác ngấm ngẩm bảo hộ Tân Khí Tật.

Vì vậy, bấy giờ chàng lại đưa mắt quan sát tiếp, thấy một bóng người ngồi bên dưới mà không chưa được gặp gỡ bao giờ nên không rõ danh tánh. Kỳ thật số người đó đều là hảo hán trên giang hồ từng liên thủ tiếp cứu Viên Tôn Kiệt.

Họ chính là hảo hán của Bản Long lãnh... Dương Đại Hổ, Dương Đại Hải, Lục Bằng Phi, Lục Nhạn Phi, Nguyễn Cao Sơn, Lôi Cự Bằng, Trịnh Kiêu Bắc, An Bình trại Điệp phu nhân, cùng bọn Thần Toán Tử Trình Đại tiên sinh, Thị Ẫn Mạc Ác Tài.

Liễu Tồn Trung lạnh toát người choáng váng mặt mày, thiếu chút nữa mê man tại chỗ.

Cũng may chàng là người ý chí thật kiên cường nên chỉ thoáng cái đã giữ được bình tĩnh ngay, phục bất động lắng nghe mọi động tĩnh trong phòng.

Chỉ thấy hán tử mắt lồi đi đi lại lại trước mặt các nhân vật võ lâm chính phái miệng lâm râm liên hồi.

Liễu Tồn Trung nhìn kỹ chỉ thấy từ Cái bang trưởng lão Trình Bất Nhược trở xuống cho đến các hảo hán Bàn Long lãnh Thị Ẫn Mạc Ác Tài, Trình Đại tiên sinh ánh mắt đều lờ đờ, dung mạo ủ rũ.

Sau lưng số nhân vật ấy có hai người Kim ngồi mỗi người tay cầm một cuốn sổ chăm chú giở từng trang xem xét.

Bỗng một người Kim đứng dậy, tay chỉ vào một trang giấy, hỏi hán tử mắt lồi :

- Tên này có phải chăng là Liễu Tồn Trung?

Hán tử mắt lồi cúi đầu nhìn xuống đáp :

- Tên Liễu Tồn Trung này tại hạ vốn chưa gặp bao giờ. Nhưng đây là đồ hình của y, có ghi rõ tên tuổi xem ra không sai lầm đâu.

Người Kim nọ lẩm bẩm nói gì không rõ, giây lát sau lại hỏi :

- Gã này chỉ là tiểu tử ít tuổi, sao cấp trên lại coi trọng y như thế?

Hán tử mắt lồi đáp :

- Trên giang hồ đều đồn đại, bảo tên này võ công rất cao siêu.

Bấy giờ tên người Kim còn lại bỗng đứng dậy nói với mọi người :

- Trong chư vị có vị nào nhận biết Liễu Tồn Trung?

Chỉ thấy Hóa Duyên, Vô Cực, Trình Bất Nhược, Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái đồng thanh đáp :

- Có biết? Có biết!

Trình Bất Nhược tiếp - Hài tử Liễu Tồn Trung là người rất tốt. Lão nhi rất yêu mến y.

Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông đồng thanh nói :

- Chúng tôi cũng từng gặp Liễu Tồn Trung cứu mạng. Ban đầu huynh đệ không nói ra sau chúng tôi điều tra mới biết Liễu huynh đệ ra tay cứu giúp. Liễu Tồn Trung thật là một hảo hán.

Hán tử mắt lồi bỗng giơ tay chỉ trỏ vào mặt mọi người, quát :

- Nói bậy, Liễu Tồn Trung là kẻ địch của chúng ta. Các ngươi hiểu chưa?

Mọi người bị dao động thần kinh đều đáp :

- Dạ dạ, Liễu Tồn Trung là kẻ địch của chúng ta.

Hán tử mắt lồi lại quát lớn một tiếng, tiếp :

- Chúng ta phải giết chết hắn. Hễ gặp hắn ở đâu là phải giết ngay tại chỗ.

Mọi người lại động tâm thần, nhất tề lặp lại :

- Dạ dạ, chúng ta phải giết chết hắn.

Hán tử mắt lồi có vẻ mãn ý, cười nói :

- Các ngươi hãy ghi nhớ kỹ điều ấy.

Gã lại quay sang các hảo hán Bàn Long lãnh, tiếp :

- Chư vị đã nghe cả rồi. Vậy đã hiểu rõ chưa? Liễu Tồn Trung là kẻ địch của chúng ta. Chúng ta phải giết được hắn. Các người có muốn được thăng quan phát tài không?

Mọi người đáp :

- Muốn! Chúng tôi phục tòng mệnh lệnh Khiết Tử sư phụ giết chết Liễu Tồn Trung thăng quan phát tài?

- Ha ha, thăng quan phát tài, giết chết Liễu Tồn Trung.

Hán tử mắt lồi rất mãn ý, quay sang cung kính nói với người Kim :

- Đặc sứ đại nhân đã nghe thấy rõ. Miêu Cương tuy là một vùng đất nhỏ hoang vu nhưng đạo thuật cao cường thiên hạ vô song. Dù đặc sứ đại nhân muốn cho Hoàng đế Tống triều phải tuân lệnh chúng ta, tôi cũng có thể làm được.

Một người Kim hỏi :

- Ở Miêu Cương có được bao nhiêu vị đạo thuật cao siêu bằng sư phụ?

Hán tử mắt lồi đáp :

- Có tất cả mười vị.

Người Kim nói :

- Nếu như mười vị sư phụ cùng xuất mã, ắt thiên hạ anh hùng đều chạy gọn vào trong túi chúng ta hết phải không?

Hán tử mắt lồi đáp :

- Đương nhiên, điều đó lại cần phải hỏi.

Y đáp với đầy vẻ tự cao tự đại.

Bỗng nghe có tiếng cười nhạt từ phía sau song cửa vọng tới. Hán tử mắt lồi giật nảy mình vội quay người nhìn lại.

Hai người Kim cũng đồng thời đưa mắt nhìn nhau thất sắc. Hán tử mắt lồi bỗng hừ nhạt một tiếng phất thay quát bảo mọi người :

- Chư vị có nghe thấy không? Sau cửa sổ có tiếng người cười nhạt, ắt có kẻ đang rình rập. Chúng ta phải mau ra bắt tên ấy lại.

Vô Cực Hóa Duyên, Trình Bất Nhược, Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái cùng bọn hảo hán Bàn Long lãnh răm rắp tuân lời ồ ạt phóng ra ngoài cửa sổ. Hai người Kim cũng nhảy theo ra.

Hán tử mặt lồi thò tay vào trong người móc ra một chiếc bình sắt lục giác. Chiếc bình ấy chỉ lớn nhỏ khoảng hai tấc, vỏ sắt vàng, đoạn gã lập tức chuyển mình phóng theo mọi người.

Bấy giờ trong sảnh chỉ còn Thị ẩn Mạc Ác Tài chưa kịp nhảy ra.

Đại sảnh ấy trước sau chỉ có hai chiếc cửa sổ, mười mấy người không có cách gì xông ra một lúc cho nên Thị ẩn Mạc Ác Tài chậm trễ hơn nên mới ra sau cùng.

Y đang định nhún mình, bỗng cảm thấy á huyệt, Nhuyễn ma huyệt đồng thời bị điểm trúng.

Một bàn tay vô hình nhấc bổng thân hình y lên vượt ra ngoài cửa sổ lên trên mái ngói.

Mạc Ác Tài thấy thân pháp người này nhanh nhẹn kỳ lạ, hai tay y gió lộng vù vù, thân hình như đằng vân giá vũ bay bổng lên mây xanh.

Không đầy nửa tuần trà Mạc Ác Tài mở bừng mắt nhìn, thấy mình đã bị người nọ kẹp nách nhảy vào trong một trang viên.

Mạc Ác Tài chỉ thấy người đang mang mình đi là một cừu nhân, bình sinh căm hận nhất, chỉ muốn banh da xẻ thịt đối phương cho hả lòng.

Chỉ tiếc lúc ấy toàn thân y tê tái, không thể cử động được, muốn cất tiếng thóa mạ thì miệng lại không thất nên lời.

Y bỗng thấy trong phòng có một cô nương đẹp tuyệt trần thò đầu ra, hỏi :

- Đại ca vừa đi đâu về thế? Người đại ca đang kẹp là ai?

Tác giả không nói, liệt vị cũng biết người đó chính là Liễu Tồn Trung.

Nguyên khi chàng phác giác trong đại sảnh có một hàng người ngồi toàn trưởng lão Cái bang cùng mười mấy vị võ lâm hiệp nghĩa đạo, chàng rất kinh dị. Ban đầu chàng còn tưởng họ thay dạ đổi lòng, đầu hàng kẻ định, sau nhận ra ánh mắt người nào người nấy kém tinh anh, mặt mũi phờ phạc, trong lòng liền sinh nghi.

Đồng thời lại nghe thấy họ luôn miệng phục tòng hán tử mắt lồi muốn giết chết mình, chàng nghĩ bụng :

“Xem ra hư vị võ lâm tiền bối đều mất hết lý trí. Nếu bây giờ mình hiện thân thể nào họ cũng cho mình là kẻ địch. Mình lại không dám làm tổn thương họ, một khi mọi người khang khác gì bầy lang hổ điên cuồng nhảy tới vây bọc tấn công thật khó lòng đối phó.”

Chàng suy nghĩ giây lát liền nảy ra một kế, lẻn tới cửa sổ phía sau sảnh cố ý buông tiếng cười nhạt, dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn dụ mọi người ra ngoài đoạn sử khinh công thân pháp thượng thừa lướt vào điểm ngã Mạc Ác Tài đem về Đặng gia trang.

Liễu Tồn Trung không nhận được Mạc Ác Tài. Trong ý niệm của chàng chỉ muốn bắt một người là có thể điều tra ra manh mối.

Liễu Tồn Trung khẽ đặt Mạc Ác Tài xuống đất, thở hắt ra nói :

- Người này bỉ đại ca điểm trúng á huyệt đem về đây Anh Tử cúi xuống nhìn nói :

- Người này là nhân vật Trung Nguyên chúng ta, xem diện mạo chẳng phải bọn tà ác. Đại ca bắt về để làm gì?

Liễu Tồn Trung thuật lại tình hình vừa rồi cho Anh Tử nghe rồi nói tiếp :

- Những người này đều là các vị tiền bối hiệp nghĩa đạo, không hiểu vì sao lại mê mẩn tâm thần như vậy? Anh Tử hiểu biết rộng hơn đại ca nhiều vậy hãy đoán thử xem?

Anh Tử đáp :

- Bất tất phải đoán nữa. Sự tình rõ ràng như ban ngày. Đại ca có nhớ đội xe lừa ban ngày không? Bên trong đội xe ấy toàn là võ lâm hiệp nghĩa đạo. Họ trúng phải cổ độc của Miêu Cương, vì vậy mới mất hết bản tánh.

Anh Tử vừa nhắc tới cổ độc, Liễu Tồn Trung mới sực tỉnh ngộ.

Chàng từng nghe Hà Ngọc Trì nói Đông Doanh đã phái người tới Miêu Cương thúc giục Từ Hỷ Phượng trao cổ độc. Lúc đó không rõ chúng muốn lấy cổ độc ấy để làm gì, hiện tại mới vỡ lẽ.

Liễu Tồn Trung nói :

- Đại ca chỉ biết cổ độc ở Miêu Cương thể giết được người, nhưng không rõ nó lại còn có cả công dụng làm bản tính con người phải mê mẩn.

Anh Tử đáp :

- Cổ độc có rất nhiều loại, trong đó âm hiểm nhất có thể nói là loại cổ độc làm tâm thần người ta mê loạn. Loại này gọi là Thực hồn cổ.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Có biện pháp gì để khiến họ phục hồi bản tánh không?

Anh Tử đáp :

- Phàm chế luyện một loại cổ độc ắt sẽ có phương pháp hóa giải.

Bất quá tiểu muội chưa học hỏi đến, hiện tại chỉ có biện pháp đề phòng.

Liễu Tồn Trung bỗng nảy lên một ý niệm vội hỏi :

- Hiện Anh Tử có biện pháp đề phòng ư? Vậy biện pháp đó như thế nào?

Anh Tử thủng thẳng thò tay vào trong người móc ra một chiếc bình nhỏ đáp :

- Đó là dùng vật này.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Bình đựng gì thế?

Anh Tử đáp :

- Đựng vật mà mình vừa lấy được; chiếc mật rắn khô.

Liễu Tồn Trung ồ lên một tiếng hỏi :

- Anh Tử muốn nói mật con Độc hỏa long?

Anh Tử đáp :

- Mật Độc hỏa long không thể hóa giải được Thực hồn cổ, nhưng có thể đề phòng Thực Hồn cổ. Điều này tiểu muội học được trong cuốn Xà kinh. Tiểu muội biết rõ Liễu đại ca là kẻ địch của bọn yêu tà Miêu cương, trù tính sẽ có ngày bị trúng Thực Hồn cổ của chúng, khó tìm được thuốc chữa chạy. Vì vậy mới không bỏ qua cơ hội lấy mật của con Độc hỏa long.

Liễu Tồn Trung lấy làm cảm kích nói :

- Anh Tử, cái mật rắn này sử dụng như thế nào? Anh Tử dạy đại ca đi.

Anh Tử đáp :

- Cách dùng rất giản dị, chỉ cần tán nhỏ chiếc mật ra hòa với nước. Khoảng thời gian một giờ sẽ có công hiệu.

Đoạn nàng lấy chén nước lã đổ hết chiếc mật rắn đã tán thành bột ở trong bình ra nói :

- Đại ca mau uống đi, chớ nên chậm trễ.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Thế còn Anh Tử làm sao? Hai chúng ta chia ra mỗi người uống một nửa nhé?

Anh Tử đáp :

- Trong Xà kinh ghi chú: một chiếc mật độc hỏa long, chỉ đủ dùng cho một người, bằng không sẽ mất công hiệu.

Liễu Tồn Trung do dự nói :

- Một mình đại ca uống, thế nếu Anh Tử bị trúng Thực Hồn cổ thì sao?

Anh Tử đáp :

- Tiểu muội không phải là mục tiêu của chúng, thì làm sao trúng phải Thực Hồn cổ được?

Liễu Tồn Trung nói :

- Đại ca đã luyện được một môn nội công tâm pháp đặc biệt không sợ cái loại Thực Hồn cổ ấy. Anh Tử phục dụng thì hơn.

Anh Tử thấy Liễu Tồn Trung từ chối không uống, liền hờn dỗi hậm hực nói :

- Nếu đại ca không chịu uống, tiểu muội sẽ vĩnh viễn không lý tới đại ca nữa. Nội công tâm pháp làm sao đề phòng được Thực Hồn cổ.

Liễu Tồn Trung thấy thái độ Anh Tử trong lòng cũng bất nhẫn, liền nói :

- Thôi được, đại ca xin uống vậy, tuy nhiên không an lòng chút nào.

Anh Tứ nũng nịu nói :

- Đại ca không uống mới khiến eho tiểu muội trong lòng bất an thì có.

Liễu Tồn Trung lớn tiếng cười ha hả, cầm lấy chén nước đưa lên miệng uống sạch.

Chàng đưa mắt nhìn Mạc Ác Tài nằm cuộn tròn dưới đất, mắt trợn trừng lộ vẻ đầy thù địch liền giơ tay ra khẽ vỗ giải á huyệt của y.

Mạc Ác Tài ngoác miệng thóa mạ :

- Tên ma quân kia hãm hại Mạc gia thật khổ sở. Có giỏi thì giải huyệt đạo cho Mạc đại gia. Ta với ngươi giải quyết bằng chân tay thực học mới là hảo hán.

Liễu Tồn Trung thẳng thắn nói :

- Có phải hiệp sĩ họ Mạc đấy không? Tại hạ thường nghe đồn trên giang hồ có một vị Mạc Ác Tài đại hiệp trác hiệu Thị Ẫn, không biết có liên quan gì với Mạc hiệp sĩ chăng?

Mạc Ác Tài trừng mắt đáp :

- Liên quan quái gì? Lão tử chính là Mạc Ác Tài. Mạc Ác Tài là lão tử. Thị ẩn cũng là lão tử đây. Hừ, hừ...Ma quân ngươi hãm hại lão tử khổ sở. Lão tử chỉ hận không ăn tươi nuốt sống được ngươi.

Liễu Tồn Trung quát lớn :

- Không biết vì nguyên do gì Mạc hiệp sĩ thù hận tại hạ như vậy?

Mạc hiệp sĩ với tại hạ xưa nay chưa hề quen biết nhau bao giờ.

Liễu Tồn Trung nói câu này đã vận dụng nội công tâm pháp trong Thiên Nhân kinh giải, thanh âm kèm theo tiếng sấm gió, so sánh với môn Sư tử hống của Phật môn không sút kém chút nào.

Mạc Ác Tài như tỉnh táo đôi chút, cuồng nộ đột nhiên giảm bớt mấy phần. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tình hình trên lại biến mất, chỉ cảm thấy người ở trước mắt có mối thâm thù đại hận không thể nào hóa giải được lại buông tiếng thóa mạ :

- Ngươi câm mõm chó lại. Mau báo danh hiệu cho mỗ biết. Thế nào cũng có một ngày lão tử tìm ngươi thanh toán.

Liễu hồn Trung khẽ buông tiếng thở dài, mặt lộ vẻ thất vọng, nói với Anh Tử :

- Hiền muội nói không sai. Nội công tâm pháp không thể hóa giải được Thực Hồn cổ. Hiện tại không biết nên giải quyết ra sao?

Anh Tử bình tĩnh đáp :

- Tiểu muội xem vừa rồi, trong ánh mắt của Mạc hiệp sĩ có ẩn hiện một chút linh quang. Chỉ tiếc lại tan biến ngay. Kể cũng thần kỳ thiệt!

Thần kỳ thật! Nội công tâm pháp của đại ca quả nhiên không phải là tầm thường. Tiếc thay... tiếc thay công lực của đại ca còn non kém, không thể phá tan được Thực Hồn cổ.

Liễu Tồn Trung cảm thấy nóng nảy vô cùng, đi đi lại lại trong phòng chợt quay lại hỏi :

- Anh Tử, loại Thực Hồn cổ này quả không có thuốc nào hóa giải được hay sao?

Anh Tử đáp :

- Phàm là một loại cổ độc ắt có một phương pháphóa giải. Tiếc thay, tiểu muội lại không hiểu biết những phương pháp ấy.

Liễu Tồn Trung nói :

- Nếu vậy biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để huyệt đạo của Mạc hiệp sĩ vĩnh viễn bị phong bế? Chi bằng cứ thả vị ấy ra, thủng thẳng nghĩ phương pháp sau vậy.

Anh Tử đáp :

- Không được, nếu thả ra vị ấy sẽ coi đại ca như cừu địch. Như thế Đông Doanh lại sẽ thêm một phần lực lượng.

Liễu Tồn Trung nói :

- Để đại ca thử xem sao.

Chàng giơ chưởng giải khai huyệt đạo Mạo Ác Tài. Mạc Ác Tài tung mình đứng dậy chỉ tay thóa mạ :

- Đại cừu! Lão tử tìm ngươi đã lâu. Mau nộp mạng cho ta.

Y sử dụng thiêu Song phương tiền dương xông tới tấn công như vũ bão. Liễu Tồn Trung không dám trả đũa quay đầu sang nói với Anh Tử :

- Hiền muội mau lánh ra ngoài xa một chút.

Chàng chuyển gót chân lánh ra phía sau lưng Mạc Ác Tài. Mạc Ác Tài lập tức quay người vung quyền nhằm đầu chàng đánh xuống. Liễu Tồn Trung vung tả chưởng khẽ hất một cái gạt quyền của Mạc Ác Tài sang bên. Tả chỉ của chàng điểm ra, trúng Nhuyễn ma huyệt Mạc Ác Tài. Mạc Ác Tài mềm nhũn, ngã phục xuống đất. Anh Tử nói :

- Đại ca, tiểu muội nói có đúng không? Hễ thả người này ra là kẻ địch lại có thêm một phần lực lượng.

Liễu Tồn Trung đang không biết tính sao, bỗng thấy trên căn phòng ngách bên mé viện có mấy người lần lượt nhảy xuống.

Liễu Tồn Trung vừa thoáng nhìn đã nhận ra đó thính là ba vị trưởng lão Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược.

Vô Cực đã trông thấy Liễu Tồn Trung đứng ở trong phòng, mắt lập tức lộ hung quang, quát lớn :

- Họ Liễu kia, chúng ta đang tìm ngươi đây. Mau đi ra ngoài chịu chết.

Liễu Tồn Trung lớn tiếng đáp :

- Vô Cực trưởng lão, tại hạ là Liễu Tồn Trung đây. Sao trưởng lão lại hồ đồ như vậy, tưởng tại hạ là ai?

Câu nói của chàng sớm đã vận dụng đến mười phần kình khí nội công tâm pháp Thiên Nhân kinh giải như tiếng sấm vang.

Vô Cực Hóa Duyên, Trình Bất Nhược nghe xong nhợt giật mình thảng thốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Trình Bất Nhược lại cười ha hả, nói :

- Không sai! Ngươi chính là Liễu Tồn Trung. Chúng ta tới đây để giết ngươi.

- Ha ha. Tuyệt! Tuyệt! Đi mòn giày sắt tìm không thấy. Gặp gỡ nơi đây chẳng tốn công. Nào, anh em xông lên đi!

Mạc Ác Tài bị diềm huyệt đạo nằm dưới đất la lên :

- Này, hãy giải huyệt đạo cho mỗ, để cùng giết hắn một thể.

Hóa Duyên trưởng lão nói :

- Ủa? Té ra Thị ẩn lại ẩn núp ở chốn này, làm mọi người tìm kiếm muốn chết được.

Dứt lời, y lướt tới, cúi xuống vỗ một cái, giải khai huyệt đạo cho Mạc Ác Tài.

Mạc Ác Tài lồm cồm bò dậy, kêu la :

- Ối chà, tiểu tử Liễu Tồn Trung kia. Tuyệt lắm, lão tử đang tìm ngươi giết đây.

Thế rồi Hóa Duyên, Vô Cực, Trình Bất Nhược, Mạc Ác Tài bốn người nhanh nhẹn bao vây chặt lấy Liễu Tồn Trung.

Chàng biết dù có nói nhiều cũng vô ích liền hỏi :

- Còn bọn Xung Vân đạo trưởng nữa đâu sao không thấy tới?

Mạc Ác Tài đáp :

- Bọn họ chia đường tìm kiếm, rồi cất tiếng cười nhạt. Lão tử thật may mắn lại gặp được ngay cừu gia đây. Nào, ba vị trưởng lão động thủ đi.

Ba người kia lập tức xông lên, nhất tề tấn công Liễu Tồn Trung luôn.

Nên biết Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược ba người là thân phận trưởng lão Cái bang, võ công đâu phải tầm thường.

Võ công của Mạc Ác Tài tuy không có gì xuất sắc, nhưng rất nhanh nhẹn, cổ quái, luôn bất ngờ phát ra những chiêu thật lạ lùng, khiến người ta khớ phòng bị.

Hơn nữa lúc này bốn người đã mất hết lý trí, hễ xuất thủ là thí mạng chẳng cần thủ thế.

Trong mắt họ, Liễu Tồn Trung là một kẻ thù đại ác không thể nào buông tha được, nên họ bao vây công kích như hổ dừ sổ lồng.

Liễu Tồn Trung thì trái hẳn. Chàng là người tính thuần hậu, đồng thời lại biết bốn người bị La Quỷ mê hoặc bổn tánh, trong lòng đã lấy làm trắc ẩn đời nào chàng chịu hoàn thủ.

Chàng chỉ lợi dụng công phu hạ bàn trong Phân Cung Quái Tượng lướt đi né tránh.

Phạm vi trong căn phòng ấy chật hẹp, số đông người như thế quần thảo, đã có mấy phen Liễu Tồn Trung suýt bị nguy hiểm, trúng phải Đoan mộc chưởng của Vô Cực trưởng lão.

Mạc Ác Tài đứng bên ngoài kêu la om sòm. Y không có cơ hội xen tay, bỗng liếc thấy Anh Tử đang đứng trong góc phòng liền quát lớn :

- Con nhỏ này là đồ đĩ điếm hôi thối. Giết! Dứt lời y phóng thẳng về phía Anh Tử.

Liễu Tồn Trung đang ở trong tư thế bị động, nhưng chàng vẫn không dám trả đũa vẫn dựa vào công phu hạ bàn né tránh.

Chàng bỗng thấy Mạc Ác Tài nhảy tới tấn công Anh Tử, đang định xông ra tiếp cứu. Khổ nỗi bị Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược ba người chưởng phong vũ lộng vù vù quây quần chặt không sao thoát thân được.

Chàng đang kêu thầm hỏng bét, đã thấy năm ngón tay Mạc Ác Tài vừa chộp trúng Anh Tử.

Đột nhiên Mạc Ác Tài rú lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau máu tươi từ trong kẽ bàn tay rỉ ra, chảy ròng ròng xuống đất. Y giơ tay trái ôm lấy bàn tay mặt, miệng kêu la om sòm, khóe mắt đầy gân đỏ thóa mạ :

- Con điếm thối tha. Đây là tự ngươi tìm lấy cái chết. Đừng trách lão gia ác độc.

Xoẹt một tiếng, y rút luôn thanh Yêu đao ra vũ lộng vù vù.

Liễu Tồn Trung vừa tránh thoát khỏi thức Kim Long thám trảo của Trình Bất Nhược, chàng lại vội khom mình uốn lưng chuyển mình thoát thế Cự ưng phát dực của Hóa Duyên trưởng lão trong đường tơ kẽ tóc.

Chàng liếc nhìn thấy trong tay Anh Tử có cầm một chiếc trâm bằng ngọc, hai mắt sáng long lanh chiếu thẳng về phía thanh Yêu đao của Mạc Ác Tài, trong thái độ đã có chút kinh hoảng.

Liễu Tồn Trung vừa thấy Mạc Ác Tài nhảy nhót hết sang phải lại sang trái, biết vừa rồi y bị ngọc trâm đả thương lúc này quyết ý báo thù, nên không dám khinh suất.

Y nhảy nhót như vậy là muốn phân tán sự chú ý của Anh Tử, chuẩn bị tấn công chí mạng. Liễu Tồn Trung là tay võ học đại hành gia vừa nhác thấy đã biết ngay Anh Tử sắp nguy to, khó lòng thoát khỏi thế công cực hiểm của Mạc Ác Tài. Bất giác chàng lo âu khôn tả.

Chỉ trong nháy mắt, chàng lại liên tiếp tránh thoát mấy chiêu hiểm hóc của ba vị trưởng lão.

Lúc ấy mười ngón tay của Vô Cực cong vòng lại như móc câu lúc trên lúc dưới tấn công tới tấp.

Liễu Tồn Trung bực mình, hừ nhạt một tiếng, hữu chưởng vận dụng thức Lợi thiệp đại xuyên phát ra. Thức này tuy chàng dùng để thủ thế, nhưng Thiên Nhân kinh giải là võ học tối cao của thiên hạ, những cái múa tay vung chân đều bao hàm tài lực lớn lao.

Chỉ thấy chàng khẽ hất một cái, Vô Cực trưởng lão đã đứng không vững, thân hình như một cái chong chóng xoay một vòng, bắn về phía Hóa Duyên trưởng lão ngăn chặn thế công của ông ta.

Thừa dịp may mắn chớp nhoáng ấy. Liễu Tồn Trung không dám chậm trễ, khẽ nhún hai chân, thân hình như một con chim ưng vút qua dính đầu Hóa Duyên, vươn tay chộp cổ áo Mạc Ác Tài quát bảo :

- Đỡ lấy Dứt lời, chàng hất ngược tay lại. Chỉ thấy thân hình Mạc Ác Tài bắn hẳn về phía bọn Trình Bất Nhược, đồng thời Liễu Tồn Trung nhanh nhẹn ôm lấy Anh Tử tung mình phóng ra ngoài song cửa, nhảy lên trên mái ngói, nhanh như gió thoảng lướt ra ngoại ô.

Xa xa, chàng còn văng vẳng nghe thấy tiếng bọn Trình Bất Nhược reo hò đuổi theo.

Liễu Tồn Trung hít một hơi như một làn khói nhẹ chỉ trong nháy mắt đã bỏ xa bọn người ở sau, không còn nghe thấy tiếng quát tháo nữa.

Anh Tử chỉ cảm thấy hai bên tai tiếng gió vù vù. Nàng không phân biệt được mình đang đi về hướng nào, lúc ngừng lại mới phát giác lại trở về khu rừng trúc.

Chiếc xe lừa hai người mua vẫn còn ở đó. Liễu Tồn Trung không nói một lời, đặt Anh Từ xuống.

Ánh sáng trăng lọt qua lùm cây kẽ lá, chiếu xuống bộ mặt xinh đẹp của Anh Tử. Nàng có vẻ bẽn lẽn, vì dù sao nàng cũng là một thiếu nữ khuê các mới trưởng thành chưa từng gần gũi nam nhân. Vừa rồi lại được Liễu Tồn Trung cắp đi suốt một chặng đường dài, thử hỏi tránh sao được sự e thẹn mắc cỡ.

Liễu Tồn Trung không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy chiếc xe lừa vâo sâu trong rừng trúc. Anh Tử khẽ thốt :

- Đại ca...

Liễu Tồn Trung vội xua tay ngắt lời :

- Đừng lớn tiếng. Bọn họ sắp tới đấy.

Anh Tử đang định hỏi nữa, lại nghe thấy tiếng tà áo phần phật trong gió và tiếng của Hóa Duyên bên ngoài rừng trúc nói :

- Tiểu tử Liễu Tồn Trung nhanh thật.

Trình Bất Nhược nói :

- Y đem theo một con điếm hôi thối, đâu có chạy xa được. Nhiều phần còn ở trong rừng trúc đó.

Vô Cực xen lời :

- Tên ấy rất tinh quái, thể nào cũng đào tẩu về phía trước.

Giây lát sau, lại nghe thấy Mạc Ác Tài thở hổn hển chạy tới nơi, hỏi :

- Hắn chạy mất rồi phải không?

Vô Cực đáp :

- Chúng ta cứ đuổi theo tiếp xem sao.

Mọi người không ai cớ ý kiến gì nữa. Chỉ nghe thấy tiếng chân xào xạc. Bọn Trình Bất Nhược đuổi theo về phía ven rừng trúc.

Liễu Tồn Trung thở phào nhẹ nhõm.

Anh Tử nói :

- Sao vừa rồi đại ca lo lắng đến thế? Chẳng lẽ lại phải sợ bọn họ?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Không phải đại ca sợ họ, mà chỉ ngại họ phát hiện chiếc xe lừa.

Anh Tử bật cười nói :

- Sao đại ca lại hà tiện đến thế. Một chiếc xe lừa có đáng là bao, có vứt đi cũng chẳng tiếc.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Đại ca không có ý nghĩ ấy, nhưng hiện tại chiếc xe lừa đối với chúng ta rất hữu dụng, không thể để mất được. Nếu để họ trông thấy, dù có mua xe khác cũng mất hết giá trị.

Anh Tử ngạc nhiên hỏi :

- Vì sao thế?

Liễu Tồn Trung thở dài, đáp :

- Không phải đại ca khoa trương. Nếu đôi bên giao đấu thực sự bốn người họ cũng không làm đại ca e ngại. Điều đại ca sợ chỉ là e họ phát hiện được chiếc xe lừa đấy thôi. Hiện tại đại ca đã biết bọn La Quỷ dùng Thực hồn cổ để làm cho võ lâm hiệp nghĩa đạo mất hết bổn tánh.

Lần này tất nhiên bọn họ sẽ trở về tổng sào huyệt ở Miêu khu, nghe theo sự điều khiển của Từ Hỉ Phượng. Nếu như những người này chịu sự chỉ thị của Từ Hỉ Phượng tái xuất giang hồ, chấp hành độc kế của y thị ắt võ lâm hiệp nghĩa đạo sẽ bị họ giăng trọn mẻ lưới.

Liễu Tồn Trung nói với vẻ mặt rầu rĩ, Anh Tử nói :

- Nếu vậy nào có liên quan tới cỗ xe lừa?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Rất liên quan. Sáng mai, tất nhiên họ thể nào cũng quay trở lại Miêu khu. Đại ca với hiền muội sẽ âm thầm theo dõi, tùy cơ hành sự.

Dọc đường ít người lai vãng, nếu như bộ hành ắt thế nào họ cũng hoài nghi. Chẳng hóa ra ta đây bứt dây động rừng ư? Chúng ta cứ ngồi trên xe lừa thủng thẳng lên đường giả làm khách hành hương ắt sẽ che được mắt họ, cho nên không thể để họ phát hiện được chiếc xe lừa này. Vì nếu họ có trông thấy chúng ta có mua chiếc khác theo dõi họ cũng sẽ đem lòng nghi hoặc.

Liễu Tồn Trung phân tích xong Anh Tử gật đầu khen phải nói :

- Nếu vậy chúng ta cứ ẩn phục ở đây đợi chờ phải không?

Liễu Tồn Trung nói :

- Đúng thế. Hiện giờ hãy tạm thời tịnh dưỡng tinh thần đợi cho đoàn xe lừa đi qua đã.

Trời đã tảng sáng quả nhiên nghe tiếng xe lộp cộp trên đường quan đạo kèm theo những tiếng vó ngựa dồn dập từ xa tới gần.

Liễu Tồn Trung với Anh Tử phục kín trong rừng trúc ghé mắt nhìn trộm chỉ thấy cũng như hôm qua, một đoàn xe lừa mui đen chậm rãi đi qua. Dẫn đầu là chiếc xe màu xám của hán tử mắt lồi.

Liễu Tồn Trung đợi bọn chúng đi qua rừng trúc xa rồi, mới kéo chiếc xe lừa ra bên ngoài, nói :

- Anh Tử hãy ngồi đi. Chúng ta sẽ theo ở xa xa không nên tới quá gần.

Anh Tử nhoẻn miệng cười chui vào khoang. Liễu Tồn Trung khẽ vung roi, cho lừa thủng thẳng lên đường.

Hễ gặp thị trấn cần phải ghé lại nghỉ ngơi, Liễu Tồn Trung với Anh Tử lại dừng xe ở phía xa tìm một quán trọ khác.

Vì vậy toàn đội xe lừa trước mặt suốt dọn đường không hề phát giác phía sau có người theo dõi.

Đi được một ngày, dội xe lừa trước mặt đã tiến vào Miêu khu nhưng không phải tiến thẳng về hướng tổng sào huyệt của La Quỷ vì con đường này Anh Tử đã biết rõ.

Anh Tử nói :

- Đại ca, đội xe lừa không phải quay về tổng sào huyệt.

Liễu Tồn Trung khẽ gò cương lừa nói :

- Chúng không về tổng sào huyệt, chẳng lẽ Từ Hỉ Phượng còn có sào huyệt khác?

Anh Tử ngẫm nghĩ giây lát đáp :

- Nhiều phần Từ Hỉ Phượng còn có sào huyệt cư trú. Chúng ta cứ theo sát bọn chúng rồi sẽ tính sau.

Liễu Tồn Trung lại buông lỏng cương lên đường. Chỉ thấy đoàn xe lừa nọ xuyên qua một tiểu thị trấn dừng lại trong một khu rừng ở vùng ngoại ô.

Sau những bụi tùng ẩn hiện một ngôi trang viện rất lớn rộng, tường đỏ ngói xanh.

Liễu Tồn Trung không dám cho xe lừa tới gần mà dừng lại ở phía xa để xem xét.

Chỉ thấy bọn La Quỷ lần lượt xuống xe. Tiếp theo đó là hai tên người Kim. Sau cùng đến hán tử mắt lồi.

Hán tử mắt lồi xuống xe xong liền vén rèm xe màu đen miệng nói gì một thôi một hồi.

Chỉ thấy ba vị trưởng lão Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược lần lượt nhảy xuống xe.

Tiếp theo đó, rèm xe bên kia cũng được vén lên. Xung Vân đạo trường, Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái, An bình trại Điệp phu nhân cùng xuất hiện.

Tiếp đến là các hảo hán Bàn Long Lãnh. Sau cùng là bọn Thần tử toán Trình Đại tiên sinh, Thị Ẫn Mạc Ác Tài.

Mọi người xuống xe xong, đứng trước cửa đại trang viện nọ giây lát.

Cánh cửa lớn liền mở rộng. Mọi người lũ lượt kéo ào bên trong. Cảnh cửa lại từ từ khép kín.

Liễu Tồn Trung nói với Anh Tử :

- Anh Tử, không biết địa phương này có khách điếm chăng?

Anh Tử hỏi lại :

- Đại ca định tìm khách điếm làm chi?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Trước hết ngu huynh thu xếp an toàn cho Anh Tử, sau đó sẽ tiến vào trang viện thăm dò động tĩnh.

Anh Tử nói :

- Đại ca khỏi phải phí công. Gần đây có một ngôi nhà thầy học cũ của tiểu muội. Tiểu muội sẽ tới đó trú ngụ tạm cũng được.

Liễu Tồn Trung ngạc nhiên :

- Thầy cũ của Anh Tử là ai? sao lại ở chốn này?

Anh Tử đáp :

- Ông ta tên là Miêu Chính, ông ta đã dạy Miêu cương phong thổ ký cho muội.

Liễu Tồn Trung hơi do dự hồ nghi hỏi :

- Chuyện này làm sao tin tưởng được. Ông ta là người Miêu, chẳng lẽ hiền muội không sợ tin tức bị bại lộ hay sao?

Anh Tử cưới đáp :

- Trong ấp mười nhà ắt hẳn phải có nơi tin cẩn, trong vòng mười bước ắt có cỏ thơm. Từ Hỉ Phượng là người Hán mà nàng ta lại giữ ngôi vị lãnh tụ tối cao của La Quỷ, đối địch với người Hán. Vị lão sư này của tiểu muội tuy là người Miêu, nhưng uyên thâm kinh sử, rất ít khi lai vãng với người Miêu. Vị ấy là một ẩn sĩ.

Liễu Tồn Trung nói :

- Nếu vậy đành phải quấy nhiễu ông ta một phen.

Chàng chuyển đầu xe tiếp :

- Anh Tử chỉ đường cho ngu huynh nhé.

Anh Tử khẽ gật đầu. Hai người ngồi sát vào nhau, xe lừa quay về tiểu lộ mé tả.

Vùng này toàn là đồng ruộng. Đi quanh co một hồi dừng lại trước một chiếc cầu gỗ. Anh Tử nói :

- Tới rồi đấy.

Nàng thảy xuống xe. Chỉ thấy đối diện với đầu cầu có hai căn nhà tranh trước cửa hàng rào trúc, phong cảnh rất thanh nhã.

Hai người đi tới trước cửa. Anh Tử gọi mấy tiếng: “Lão sư”, liền có một lão nhân ăn mặc theo lối người Miêu, tay chống trúc trượng từ bên trong bước ra, vừa trông thấy Anh Tử mặt đã lộ sắc vui mừng hỏi :

- Sao Anh Tử lại tới chốn này?

Lão nhân chợt trông thấy Liễu Tồn Trung đứng sau lưng Anh Tử, vội mời hai người vào nhà ngồi chơi.

Trong phòng bày biện rất đơn giản, chỉ có một cái bàn với một cái giường. Anh Tử làm lễ ra mắt lão sư.

Lão nhân nọ chăm chú ngắm Liễu Tồn Trung giây lát nói: vị huynh đệ đây khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sao, mình đầy chính khí, không hiểu cao tánh đại danh là chi.

Liễu Tồn Trung chắp tay cung kinh đáp :

- Tại hạ là Liễu Tồn Trung khấu kiến lão trượng.

Lão nhân dụi mắt, cười ha hả, nói :

- Ối chà! Lão hủ thường nghe người ta đồn đại trong Trung Nguyên có một vị thiếu hiệp trẻ tuổi tên là Liễu Tồn Trung. Phải chăng người đó chính là huynh?

Liễu Tồn Trung vội chắp tay khiếm tốn, đáp :

- Không dám! Không dám! Chính là vãn bối.

Lão già cười ha hả, nói :

- Mắt của lão hủ kể cũng chưa kém cỏi, vừa nhìn là đoán được ngay.

Ông ta lại quay đầu sang Anh Tử, nói :

- Anh Tử, ngươi với Liễu đại hiệp vào trong khu Miêu có việc gì thế?

Liễu Tồn Trung do dự giây lát, không dám trả lời thẳng, Anh Tử liếc nhìn chàng, cười nói :

- Lão sư, Liễu đại ca đây định đơn thân độc mã tiến vào ngôi trang viện ở phía sau rừng tùng kia.

Lão già ngạc nhiên hỏi :

- Liễu đại hiệp quen biết Từ Hỉ Phượng hay sao? Anh Tử đáp :

- Hai người chưa hề gặp bao giờ.

Lão già lại hỏi :

- Nếu chưa gặp mặt thì Liễu đại hiệp có việc gì muốn thỉnh cầu y thị?

Anh Tử liền đem chuyện dọc đường phát hiện đội xe lừa cùng các nhận sĩ võ lâm chính nghĩa bị trúng phải Thực Hồn cổ như thế nào, sau cùng nàng tiếp :

- Liễu đại ca bảo đệ tử đợi chờ ở nơi đây để chàng tiến vào trang viện dò xét xem sao.

Lão già nói :

- Liễu đại hiệp định tiến vào trong trang viện sau rừng tùng kia để thăm dò hư thực phải không?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Dạ.

Lão già đưa tay lên gãi mái tóc bạc phơ, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói :

- Lão hủ tuy biết rõ trang viện nọ là nơi hành sự của Từ Hỉ Phượng nhưng chưa từng tới đó bao giờ, nên chẳng hiểu bên trong như thế nào. Đại hiệp nên cẩn thận mới được.

Dường như lão nhân còn định nói gì nữa, nhưng miệng mấp máy mấy phen, cuối cùng vẫn tiếp tục nhẫn nhục, rồi chuyển ý nói :

- Anh Tử, con hãy ở lại đây chờ Liễu đại hiệp.Thứ tự sáu mươi bốn quẻ Phục Hy cùng Lạc Tâm đồ thuyết, con vẫn học chưa hết.

Anh Tử đáp :

- Đúng vậy, chính đệ tử đang muốn thỉnh cầu lão sư dạy nốt những môn này.

Lão già vuốt râu, cả cười. Liễu Tồn Trung đứng dậy cáo từ :

- Vãn bối thực quấy quả lão trượng. Xin tái kiến.

Anh Tử tiễn chàng ra tận ngoài cửa, ân cần dặn dò :

- Đại ca, địa phương của Từ Hỉ Phượng tất quỷ quái. Mọi việc phải nên cẩn thận, đừng để tiểu muội lo lắng.

Liễu Tồn Trung mỉm cười đáp :

- Ngu huynh biết rồi, tiểu muội cứ an tâm.

Chàng thấy chiếc xe lừa vẫn cột bên cạnh cầu, liền nói :

- Đại ca không cần dùng xe, hãy đem giấu kín vào một nơi thì hơn.

Anh Tử gật đầu tuân lời, Liễu Tồn Trung xuyên qua con đường nhỏ quay trở về lối cũ.

Bấy giờ đã quá ngọ, áng thiều dương như lửa đỏ. Liễu Tồn Trung thi triển khinh công lướt như bay tới khu rừng tùng.

Chỉ thấy cánh cửa lớn của tòa trang viện nọ đóng kín mít. Trước cửa không thấy bóng dáng một tên La Quỷ nào. Chàng nghĩ bụng :

“Ban ngày mình nhảy lén vào rất dễ bị đối phương phát giác. Chi bằng đánh một giấc ngủ ở đây cho thoải mái, đợi tối nửa đêm sẽ bắt đầu hành sự.”

Chàng tung mình lên trên ngọn tùng, tìm một chỗ vững chãi um tùm ngả lưng nhắm mắt dưỡng thần.

Gió núi lùa qua mát rượi, chàng thiếp đi lúc nào không hay. Trong khi mơ màng, chàng thoáng nghe thấy dưới gốc cây có tiếng người chuyện trò.

Liễu Tồn Trung bừng mắt ra nhìn, chỉ thấy những vì sao lấp lánh xuyên qua những lùm cây kẽ lá như mắt của loài ma quỷ, bốn bề tối đen như mực, liền nghĩ bụng :

“Đêm đã tối rồi”.

Tiếng nói ở dưới gốc cây rất khẽ, Liễu Tồn Trung cúi đầu nhìn xuống, tuy bên dưới thật tối tăm, nhưng mắt Liễu Tồn Trung rầy sắc bén đã nhận ra ngay có hai tên ăn mặc theo lối La Quỷ ngồi dựa gốc cây tùng chuyện trò líu lo bằng tiếng Miêu.

Liễu Tồn Trung lắng tài nghe. Trong mười câu nhiều lắm chàng chỉ đoán ra được một câu chuyện nói gì. Chàng lấy làm bực bội nghĩ bụng :

“Sớm biết như thế này thì mình đem Anh Tử theo, chắc sẽ biết rõ hai tên kia nói những gì?”

Tuy nghĩ vậy, nhưng thực ra Liễu Tồn Trung không hề muốn Anh Từ đi theo. Đừng nói có nhiều vấn đề phiền phức khác, chỉ riêng đêm qua gặp các trưởng lão Cái bang cùng bọn Xung Vân đạo trưởng với hảo hán Bàn Long lãnh cũng đủ khiến chàng đối phó khó khăn, nếu như có thêm Anh Tử thì tình thế sẽ hung hiểm không thề tưởng tượng được.
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: