Chương 28: Sóng gió trong động ma (tt)

5. Gặp Hà cô nương trong trường hợp nào?

Hoàng Diện Phong Cái nói :

- Gay go cái gì! Ai chứ Trần Tứ thì chỗ nào mà tìm không ra. Y là Xuyên địa thử mà!

Trần Tứ nói :

- Dạ, đệ tử thì cũng không phải tự phụ. Công tác nào chứ công tác tìm ra tổng sào huyệt của bọn La Quỷ thì đệ tử dám tự tin sẽ tìm ra được.

Ngữ Minh thượng nhân nói :

- Trần Tứ đã nói vậy thì Như Hạc lão hữu định bao giờ lên đường?

Hoàng Diện Phong Cái đáp :

- Lão hữu? Lão ăn mày già này đã nóng lòng sốt ruột lắm rồi.

Chúng ta lên đường ngay đi còn đợi chờ gì nữa.

Chỉ thấy Giản Lão Nhị ghé tai Thang Long nói nhỏ mấy câu gì đó không biết. Sau đó thấy Thang Long lộ vẻ vui mừng chạy vào trong nhà bưng ra một hũ rượu đặt lên bàn.

Các tên hàng chữ Trụ người thì dọn bát đũa, người thì chạy ra bên ngoài mua một con gà quay đem về.

Giản Lão Nhị nói :

Tổ sư gia hãy uống chút rượu đã rồi lên đường cũng không muộn.

Hoàng Diện Phong Cái cười hí hí nói :

- Được lắm. Uống rượu rồi thì đi càng khỏe chứ sao.

Ngữ Minh thượng nhân không ăn đồ mặn, Thang Long biết ý lại sai người đi kiếm một vài món đồ chay, đoạn róc một chén trà đặt trước mắt Thượng nhân.

Lúc bấy giờ ai nấy trong bụng đều đã cảm thấy đói Liền ngồi vào bản ăn uống không chút khách khí.

Hoàng Diện Phong Cái uống luôn mười bát rượu, nói :

- Ngữ Minh thượng nhân, lão hữu tại sao gặp Hà Ngọc Trì cô nương ở đâu vậy?

Ngữ Minh thượng nhân tuy độc khí trong người vẫn chưa thoát hết nhưng cũng cảm thấy khá nhiều rồi, liền uống một ngụm trà đáp :

- A Di Đà Phật? Bổn nạp kể từ lúc chia tay với lão hữu ở Tiêu Dao quan vốn ước định ngày rằm Trung thu sẽ gặp lại nhau tại Tổng đàn Cái bang. Lão hữu vẫn còn nhớ đấy chứ?

Hoàng Diện Phong Cái gãi đầu cười hí hí nói :

- Nhớ chứ! Nhớ chứ! Chẳng qua lão ăn mày thất hẹn. Than ôi!

Điều đó có thể nói là, chuyện người tính cũng không bằng trời tính.

Trần Tứ nói :

- Khải bẩm tổ sư gia! Tại sao lại gọi “chuyện người tính không bằng trời tính?”

Hoàng Diện Phong Cái nói :

- Ngươi quên rồi sao? Lúc bấy giờ tổ sư gia mỗ đang ở Điểu Sơn thần miếu thì có người chạy lại thông báo bảo rằng trên giang hồ đồn đãi rằng Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ đã bị Tôn Kha Ba đánh rơi xuống Ma trảo hàn đầm và Hỏa Thần giáo chủ đã đoạt được viên Mặc Ngọc, tới hàn đầm đó để lấy cuốn Bối diệp kinh. Vì vậy lão ăn mày này mới hẹn với Túy hòa thượng tìm Vô Trần đạo sĩ cùng tới hàn đầm chặn đánh. Về sau tìm không được Vô Trần nhưng lại gặp được Thiên Sơn thần ni và giữa đường còn gặp Hồng tiêu đầu, kẻ sống sót duy nhất trong cuộc thảm sát ở Viễn Dương cuộc. Hồng tiêu đầu chẳng may lại bị trúng phải chất Hoá cốt tán của Bách độc giáo mà qua đời.

Những việc đó Ngữ Minh thượng nhân và bọn Trần Tứ, Lý Cửu, Giản Lão Nhị và Thang Long đều chưa được nghe, bất giác họ đều lấy làm cảm khái.

Kế đó Hoàng Diện Phong Cái tiếp tục nói tới việc có người giả mạo Liễu Tồn Trung hỏa thiêu núi Võ Đang hủy diệt Hoa Sơn khiến cho các đại môn phái trên chốn giang hồ đều hợp nhau tìm kiếm Liễu Tồn Trung báo oan.

Suốt thời gian Hoàng Diện Phong Cái kể chuyện thỉnh thoảng Hà Ngọc Trì cũng nói thêm vào một vài chi tiết. Có lẽ nàng còn biết chuyện hơn Hoàng Diện Phong Cái nữa. Mọi người càng nghe càng thêm cảm khái Hoàng Diện Phong Cái nói :

- Sau khi lão ăn mày nghe thấy giang hồ thiên hạ đồn đãi với nhau như vậy, mỗ liền bỏ cả Tổng đàn không về, đi tìm ngay tên tiểu tứ Liễu Tồn Trung hỏi cho ra lẽ.

Ngữ Minh thượng nhân nói :

- Lúc bần nạp tới thành đô thì dò la thấy Tổng đàn đã có vẻ thay đổi, nên bần nạp lấy làm lạ về sau định tâm tra xét thì bần nạp mới biết là Vương Hữu phản bội Lữ Di Hạo. Do đó bần nạp không tiện nán lại ở thành đô mới tính quay trở về Hoàng giác tự. Trên đường đi bần nạp bỗng nghe thấy tin viên tướng Kim là Ô Diên Bồ Lư Hồng xuất lãnh mười vạn quân từ sông Hoài tiến về Lư Châu tràn qua Trì Dương.

Viên tướng quân trấn thủ Trì Dương là Lý Hiển Trung dò hỏi tình hình thì mới rõ ra rằng số quân của mình trấn giữ ở Trì Dương không đầy ba vạn, khó lòng cố thủ được. Lý Hiển Trung liền nhờ bần nạp đi suốt đêm tới Giang Châu gọi Thích Phương đem binh đánh vào cánh trái của quân Kim. Lúc đó Thích Phương trấn thủ tại Tầm Dương, bần nạp ở Trì Dương không kịp uống tới một hớp trà đã tức tốc lên đường thẳng tới Tầm Dương. Bần nạp nán lại Tầm Dương mấy hôm, đợi chờ Thích Phương điều động binh mã xong đâu đó bần nạp mới từ Tầm Dương trở về Phủ Châu. Bởi vì trước đó bần nạp vốn có ý định đi Linh cốc sơn ở Phủ Châu du ngoạn một phen. Không Như thiên sư ở chùa Phi Bộc Linh cốc sơn với bần nạp vốn có ước hẹn với nhau. Không ngờ khi tới dưới chân núi Linh cốc thì bần nạp được biết một văn kiện rất quan hệ tôi vận khí của triều đại chúng ta.

Hoàng Diện Phong Cái xen lơi hỏi :

- Văn kiện bí mật gì mà lại có liên hệ tới vận khí của triều đại chúng ta như vậy? Lão ăn mày già này thật không biết tí gì. Lão hữu hãy nói đi?

Ngữ Minh thượng nhân nói :

- Nguyên là Kim chúa Hải lăng vương đã có kế hoạch Nam hạ làm sẵn rồi, chia quân ra làm bảy lộ do phó sư Hoàn Nhan Xương cầm đầu.

Còn lộ Hà Nam thống quan sứ là Ngột Thạch Liêu Tử Nhân đem ba vạn, Hồ Sa Hổ đem hai vạn quân ra Thanh hà khẩu. Bố Sát Tinh dẫn một vạn ra đường Thành Kỷ. Hàn Nhạn dẫn một vạn ra Lâm Chương.

Thạch Mật đem năm nghìn quân ra Diêm Xuyên. Còn Hoàn Nhàn Xương đem năm nghìn quân ra Lai Viễn. Bảy lộ binh này do Đông Doanh phái một cao thủ ngấm ngầm đi theo để coi chừng bọn nghĩa hiệp Trung Nguyên chúng ta. Bần tăng vớ được điều bí mật này ngấm ngầm chột dạ nên mới xuống đây tìm Liễu Tồn Trung nói rõ việc này, không ngờ ở dọc đường vô tình lại cứu được Hà Ngọc Trì cô nương.

Hoàng Diện Phong Cái nói :

- Này, Hà Ngọc Trì cô nương, sao không thấy Thi Huyền trưởng lão đâu cả?

Hà Ngọc Trì đáp :

- Lúc ấy tôi đang đấu với người ta không kịp để ý đến, khi ngoảnh lại đã không thấy ông ta đâu nữa, chắc là đã đánh một nơi nào đó.

Mọi người ăn uống xong xuôi do Trần Tứ dẫn lé cùng tiến về hướng Quý Châu để tiếp ứng Liễu Tồn Trung.

Nói về Liễu Tồn Trung qua hai đêm ròng rã để thám thính tổng sào huyệt của bọn La Quỷ nhưng không có kết quả gì, chẳng những không tìm thấy tung tích lão Bang chủ, không có cách nào giải Thực Hồn cổ cứu thoát hiệp nghĩa đạo võ lâm, khiến cho lão sư của Anh Tử phải uống thuốc độc tự sát. Khi đi qua tửu điếm đó chàng lại nhận được tin có hai người Mông Cổ hóa trang đi vào trong rừng rậm nên trong lòng rất lo âu.

Bởi vì lão sư của Anh Tử cùng một ý kiến với Thi Huyền trường lão: kẻ đáng sợ nhất không phải là người Kim mà là người Mông Cổ.

Người Mông Cổ hung hãn thiện chiến lại nhiều dã tâm, tiềm lực còn hơn người Kim.

Chàng thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm nói :

- Hãy mặc kệ chúng. Trước mặt đây người Kim đang giày xéo Trung Quốc chúng ta thì hãy đối phó người Kim, việc khác sẽ tính sau, làm từng bước một đợi mệnh trời.

Chàng nghĩ tiếp :

“Hai lần trước vào tổng sào huyệt không ăn thua gì lần này phải kín đáo làm theo nguyên tắc mới được”.

Chàng nhảy vọt người lên trên cây cổ tùng, nằm phục tại đó qua canh hai. Vòm trời đầy sao sáng. Đêm lạnh như sương. Một vầng trăng sáng treo ở giữa trời.

Cảnh vật gần xa đều nom thấy rõ.

Liễu Tồn Trung lại buông mình xuống đất rón rén chạy tới đằng sau viện nơi tường thấp rồi lắng tai nghe.

Chàng chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu, không có tiếng người. Trong viện dường như im lặng. Chàng lại nhảy lên trên bức tường thấp. Các phòng bên trong tối đen như mực. Các người ở trong đó có lẽ đều đã ngủ yên cả. Liễu Tồn Trung trong lòng nghi hoặc, nghĩ bụng :

“Hay lại có chuyện ma quái gì đây?”.

Lần này chàng đã kinh nghiệm, không dám lỗ mãng, nằm phục ở trên tường, nhận xét rất kỹ. Chờ một hồi lâu không có động tĩnh gì, liền khẽ buông mình xuống đất.

Nơi đây chàng đã tới hai lần, đều tiến thắng vào phòng giữa. Hai lần đều không được kết quả gì, nên giờ đây chàng nghĩ bụng :

“Ta phải đổi một phương thức khác mới được”.

Nhìn thấy dãy phòng bên tay mặt hơi có ánh đèn lóe ra, còn phía bên trái thì tối đen như mực, chàng nghĩ thấm :

“Bọn La Quỷ ranh mãnh phi thường. Có lẽ nơi có ánh đèn thì có gài bẫy. Lão tử không chịu mắc hợm nữa đâu”

Chàng liền quay sang dãy phía bên trái dò xét, tuy rằng tối đen như mực nhưng vì nội lực của Liễu Tồn Trung hùng hậu không ai sánh kịp, dù đen tối đến đâu, nhỡn lực của chàng cũng có thể tìm ra được ít nhiều, nên chàng thấy dãy phòng này từ Đông qua Tây có chừng khoảng hai ba mươi gian.

Liễu Tồn Trung liền lén đi tới căn thứ nhất. Chỉ thấy cán phong này có rào sắt, trong dó chát nhiêu thùng gỗ lớn còn ngoài ra không có gì nữa. Chàng liền đi tới căn thứ hai thì lại thấy trống rỗng, nơi cửa vẫn có rào sắt. Chàng theo đó dò xét dần đi thì thấy có phòng chất đầy thùng gỗ, và có phòng rỗng tuếch như nhau.

Đi tới hết dãy phòng trong lòng chàng cảm thấy kỳ lạ. Phía đằng xa đã nghe điểm trống canh ba. Chàng thấy có một gã canh đêm đang ở gốc cây hòe tiến lại phía này.

Liễu Tồn Trung khẽ nhảy một cái, điểm luôn huyệt đạo tên canh gác đêm.

Gã nọ định há miệng kêu la nhưng đâu có được, thì đã bị điểm trúng á huyệt rồi. Liễu Tồn Trung thò hai ngón tay ra ấn vào nơi bả vai tên này thì thấy y đau đớn tới mức muốn vãi phân ra. Liễu Tồn Trung quát hỏi :

- Giáo chủ ở đâu? Nói cho mau!

Chỉ thấy tên này nhăn mặt, đưa tay chỉ vào mồm.

Liễu Tồn Trung biết ý liền giải khai á huyệt cho y, nhưng hai ngón tay vẫn ấn vào nơi bả vai gã, khẽ dặn :

- Mi mà kêu lên sẽ chết sớm.

Tên nọ lộ vẻ sợ hãi, trừng mắt lên nhìn. Liễu Tồn Trung nói :

- Giáo chủ ở đâu?

Tên nọ đưa tay chỉ về phía đằng sau gốc cây hờe nói :

- Ở nơi mật thất kia. Liễu Tồn Trung đưa mắt nhìn về phía cây hòe nhưng chàng nào thấy có căn mật thất nào đâu? Ở đó chỉ là một khoảng đất trống rỗng. Chàng liền nói :

- Ngươi dẫn đường đi!

Tên canh gác chớp chớp mắt, có vẻ do dự, lúng túng. Liễu Tồn Trung khẽ bóp nhẹ hai đầu ngón tay.

Tên canh gác đau đến độ rơm rớm nước mắt, không biết làm sao hơn y đành ríu ríu đi về phía gốc cây hòe. Liễu Tồn Trung hỏi :

- Căn mật thất đâu?

Tên canh gác liền chỉ xuống mặt đất, khẽ nói :

- Ở chỗ điểm trắng kia kìa. Khẽ ấn vào đó ba cái sẽ có cửa đi xuống.

Liễu Tồn Trung hến làm theo, thì quả nhiên thấy cách chỗ điểm trắng đó độ vài ba thước thì mặt đất dần dần di động, để lộ ra một cái cửa, Liễu Tồn Trung liền nói :

- Bằng hữu, xin phiền bằng hữu một chút.

Dứt lời, Liễu Tồn Trung nhanh nhẹn điểm ngay vào á huyệt, Nhuyễn ma huyệt của tên nọ, rồi nhấc bổng y lên, ném về phía gốc cây hòe.

Liễu Tồn Trung nhìn xuống dưới cửa động, chỉ thấy bên dưới tối om không eo một chút ánh sáng nào.

Chàng vận nhỡn lực nhìn kỹ thì lờ mờ trông thấy một cái cầu thang, bèn thận trọng đi xuống bên dưới.

Đi được chừng hơn mươi trượng, chàng đã tới một cái hầm đất.

Liễu Tồn Trung liếc mắt nhìn thấy cái hầm đất đó rộng không đầy ba trượng, hơi đất trong đó xông ra, một mùi ẩm thấp hổi hám rất khó chịu.

Liễu Tồn Trung có vẻ hoang mang, nghĩ bụng :

“Mật thất gì mà kỳ lạ quá”.

Chàng chăm chú nhìn kỹ phát giác phía bên trái có một cái điểm trắng rất nhỏ.

Liễu Tồn Trung theo như lần trước ấn vào cái nút trắng đó ba lần.

Vách hầm đột nhiên thấy từ từ di động, để lộ ra một cái cánh cửa đi vào một con đường hầm vừa sâu lại vừa tối om như mực.

Liễu Tồn Trung lần theo vách đất tiến thẳng về phía trước chừng mười trượng liền tới một chỗ rẽ.

Liễu Tồn Trung theo chỗ rẽ đó lần sang bên phải, thì thấy lờ mờ không xa như có ánh sáng đền, liền nghĩ bụng :

“Đúng rồi. Có lẽ mật thất ở đây chăng?”

Chàng liền rón rén đi thẳng tới. Được chừng hai ba chục trượng nữa, chàng loáng thoáng nghe thấy có tiếng người. Một tên nói :

- Tên đó không hiểu được kẻ nào mách mà lại biết được sự bí mật của chúng ta?

Một tên khác trả lời :

- Việc này chúng ta đang điều tra xem kẻ nào mà dám cả gan như vậy.

Liễu Tồn Trung lại nghe thấy có tiếng của Từ Hỉ Phượng nói :

- Liễu Tồn Trung bị vây hãm trong Thiết môn trận ba ngày. Y là người cơ trí lắm, xem chừng có lẽ chính y đã phát giác ra một sự bí mật chăng?

Lại nghe thấy một tên hừ nhạt một tiếng rồi ngừng bặt.

Một hồi lâu sau, bỗng nghe một người nói:.

- Khải bẩm Thánh giáo chủ, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ lệnh Thánh giáo chủ thôi.

Câu chuyện tới đó lại im bặt... Không nghe thấy tiếng Từ Hỉ Phượng hồi đáp.

Qua một lúc nữa lại nghe thấy một tên khác nói :

- Tại sao Thánh giáo chủ lại trầm ngâm?

Có tiếng một tên khác lạnh lùng nói :

- Cứ theo như bỉ nhân được biết thì sự bí mật ở trên cánh cửa chỉ có một mình Giáo chủ biết thôi. Tên Liễu Tồn Trung đó chẳng thể nào phát giác ra được. Chắc có lẽ là...

Tiếng của một kẻ khác ngắt lời, đáp :

- Nếu không phải Từ giáo chủ có dung địch thì chắc cũng phải có kẻ dung túng cho địch nhân rồi.

Liễu Tồn Trung nghe xong rất lấy làm lạ vì cứ cái giọng điệu của hai người này thì nghe có vẻ sỗ sàng, ngạo mạn, ắt không phải là người trong La Quỷ giáo rồi.

Bên trong tiếng người lại im bặt.

Một lúc sau, bỗng có tiếng của Từ Hỉ Phượng hừ nhạt nói :

- Chắc nhị vị cho là bổn Giáo chủ thả Liễu Tồn Trung ra phải không?

Tiếng của một người cười hắc hắc, nói :

- Bỉ nhân không dám khẳng định, chẳng qua chỉ theo lẽ thường mà suy đoán đấy thôi.

Từ Hỉ Phượng dường như có vẻ không vui, giọng hơi gay gắt :

- Nếu như bổn Giáo chủ thả Liễu Tồn Trung thì tại sao còn bắt y làm gì? Vả lại sau khi y tẩu thoát, bổn Giáo chủ còn trúng phải chất độc thì làm sao có thể thả y được?

Đó là một chứng cớ rất hùng hồn.

Quả thật sau khi Liễu Tồn Trung tẩu thoát, Từ Hỉ Phượng còn đang trúng độc, làm sao có thể chắc chắn là nàng ta đã thả người?

Vì vậy, không khí bên trong lại ngưng bặt đi một lúc nữa mới có tiếng của một người nói :

- Tuy là thế, nhưng nếu như Từ giáo chủ đã sớm đem sự bí mật ở trên cánh cửa hầm nói cho y biết không được sao?

Chỉ nghe thấy tiếng Từ Hỉ Phượng hừ nhạt, không nói năng gì cả.

Liễu Tồn Trung khe khẽ lướt mình về phía trước, ngó đầu vào nhìn thì thấy ở chỗ đó là một căn phòng rất trang nhã, trên tường có thắp đèn cầy sáng trưng.

Ngồi quây quanh một chiếc bàn tròn, kể cả Từ Hỉ Phượng tất cả là bốn người.

Một tên vận bộ hộ pháp La Quỷ, còn hai người khác trạc tứ tuần thì mặc y phục người Kim.

Liễu Tồn Trung nhận thấy hai người đó là phản thần của Tống trào, đã đi đầu hàng Kim chúa, theo như hồi đó thì nhân dân đều gọi hai tên nọ là Tống gian.

Lúc thấy Từ Hỉ Phượng chậm rãi đứng dậy khẽ nhích gót sen đi đi lại lại chừng cạn một chén trà thì đứng yên, nhìn vào một trong hai người đó nói rằng :

- Muốn như thế nào mới tin tôi được?

Tên nọ cười gằn hai tiếng, nhún vai nói :

- Cái đó còn phải xem những thái độ của Từ giáo chủ. Đại Kim hoàng đế chúng tôi hai năm trời nay đã bỏ không ít tiền vào quý giáo rồi, chẳng lẽ Từ giáo chủ ăn trong đỡ ngoài hay sao?

Tên Tống gian thứ hai nói xen lời :

- Bỉ nhân đối với hai chữ thái độ xin nói rõ thêm một chút, nghĩa là biểu hiện thái độ, muốn Từ giáo chủ giết chết Liễu Tồn Trung đấy thôi.

Từ Hỉ Phượng trợn ngược đôi mày liễu, cười nhạt nói :

- Giả sử tôi không đủ sức giết chết Liễu Tồn Trung thì sẽ ra sao?

Tên Tống gian thứ nhất nói :

- Không cần Từ giáo chủ phải đích tay giết chết, chỉ bắt giữ y là được rồi.

Lúc ấy tên vận áo hộ pháp từ nãy vẫn ngồi thừ một bên bỗng lên tiếng :

- Cái đó thì cũng dễ, vì đã chuẩn bị cả rồi.

Bỗng nghe Từ Hỉ Phượng quát lớn :

- Hãy câm mồm!

Hai tên Tống gian cười ha hả nói :

- Vậy thì ý tứ của Từ giáo chủ ra sao?

Từ Hỉ Phượng trầm tĩnh đáp :

- Đó là giáo quy của bổn giáo không thể nói rõ được!

Hai tên này thấy bị bẽ mặt cười xòa mấy tiếng.

Một tên muốn làm cho dịu không khí lúc bấy giờ, vừa cười vừa nói với tên bận áo hộ pháp rằng :

- Ngài hộ pháp, nếu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì chỉ đợi chỉ thị của Giáo chủ để hành động thôi.

Từ Hỉ Phượng hơi nhếch mép, rồi khẽ nhếch chân đi đi lại lại tỏ ra có vẻ nóng ruột.

Còn Liễu Tồn Trung lần này tới đây đã lập tâm không làm kiểu rút dây động rừng, nay thấy trong sảnh đường kia không có điều gì đáng kể muốn rút lui để đi tìm nơi giam giữ lão Bang chủ, thì bỗng thấy ở góc tường trong kia lộ ra một cửa sổ nhỏ và có người thò đầu vào nói :

- Xin bẩm Thánh giáo chủ, phó soái Bàng Quân cầu kiến.

Rồi cửa sổ nhỏ đó từ từ mở rộng, biến thành một cửa ra vào.

Lục Thiềm Thừ Bàng Quân khúm núm đi vào, sau khi chào các người ngồi ở phía dưới tên hộ pháp.

Từ Hỉ Phượng nói :

- Có việc gì đó?

Bàng Quân đáp :

- Xin bẩm Thánh giáo chủ, tình hình tối nay có điểm đặc biệt vì suốt đêm không nghe thấy gõ tiếng điểm trống canh.

Từ Hỉ Phượng trong lòng chột dạ. Hai tên Tống gian sợ hãi nhảy bắn người lên, nói :

- Địch đã tới rồi. Hãy chuẩn bị.

Từ Hỉ Phượng nói :

- Đừng có vội. Hãy cho người đi kiếm tên cầm canh rồi trở về đây báo cáo.

Bàng Quân nói :

- Bẩm Thánh giáo chủ, quy luật của bổn giáo rất là nghiêm minh.

Tên cầm canh đâu dám trễ nải, nhất định là địch đã tới rồi, xin Thánh giáo chủ chuẩn bị.

Hai tên Tống gian đồng thanh nói :

- Đúng rồi, đúng rồi! Nên tin là có, bằng không sẽ mất cơ hội.

Tên khác nói rằng :

Hay là Từ giáo chủ biết rõ địch đã tới mà cố ý làm như không biết chăng?

Từ Hỉ Phượng trợn đôi mắt, lộ vẻ khinh bỉ không muốn trả lời, khẽ giơ tay phải ra nói với Ngao hộ pháp Bàng Quân rằng :

- Đi đi Hai người liền khom mình đứng một bên, nhường chỗ Từ Hỉ Phượng đi trước cứa, theo sau là hai tên Tống gian rồi tới hai người áp hậu đi ra.

Trong chớp mắt vách tường hơi khẽ rung động trở hình dạng cũ.

Liễu Tồn Trung khẽ tung mình một cái, nhảy qua nhìn rõ nơi tường thì thấy ở chân tường có một cái chấm trắng giống như cái chấm trắng ở bãi đất phía bên ngoài. Chàng liền ấn luôn ba cái, thì cánh cửa lại từ từ hiện ra.

Chàng bước qua ngưỡng cửa thì thấy là một con đường hầm, hai bên cột đá có treo đèn dầu. Liễu Tồn Trung nhìn rõ đây là một con đường ngầm dưới đất, dần dần đi thẳng lên khoảng chừng ba bốn mươi trượng rồi quẹo quanh một cái, thì có những bậc xây bằng đá, chàng liền theo đó đi lên. Thì ra đó là lối ra, gió thổi vi vu vào mặt thấy lạnh.

Liễu Tồn Trung liền nhảy lên trên mặt đất, ngửng đầu nhìn, thì thấy trên vòm trời đầy sao sáng, bóng trăng soi vào những cây cổ thụ ở đó, làm thành những bóng rất dài.

Chàng liền nghĩ bụng :

“Đây là đâu nhỉ? Từ trước tới giờ, hình như ta chưa từng đi qua”.

Đối với lối kiến trúc kỳ bí trong tổng sào của bọn La Quỷ, Liễu Tồn Trung không dám khinh địch. Bọn Tống gian có nói là người Kim có chôn giấu rất nhiều kim trân châu bảo ngọc trong La Quỷ giáo, xem ra có lẽ không sai.

Liễu Tồn Trung đứng trên bãi đất trống, đưa mắt xem xét cảnh thế bốn bề lòng hơi lo lắng, nghĩ thầm :

“Hai tên Tống gian và Từ Hỉ Phượng không hiểu đã đi về hướng nào?”.

Chàng lại tính toán :

“Có lẽ mình nên tiến vào trong khu nhà dài kia xem sao?”.

Vừa nghĩ như vậy, Liễu Tồn Trung chưa kịp phóng đi bỗng thấy từ trong dãy nhà phía trước có mấy bóng đen phóng như bay ra.

Liễu Tồn Trung giật mình, phóng vội lên một cành cây ở gần đó, lợi dụng bóng cây rậm rạp um tùm ghé mắt nhìn xuống.

Chỉ thấy một bóng đen phóng tới chỗ gốc cây rồi chia nhau đi tản mác ra.

Liễu Tồn Trung lấy làm lạ nghĩ bụng :

“Chẳng lẽ mấy tên này đã phát giác được hành tung mình hay sao?”.

Chàng cúi đầu nhìn xuống thì lờ mờ dường như thấy có cả Xung Vân đạo trưởng, Thị ẩn Mạc Ác Tài cũng có mặt trong những bóng đó.

Liễu Tồn Trung nghe thấy một tên La Quỷ có lẽ đứng đầu bọn nói :

- Xung Vân đạo trưởng, Mạc Ác Tài hai người hãy tới tảng đá đằng kia nấp kín. Nếu như có phát hiện được hãy huýt sáo làm hiệu.

Nói rồi, y liền rút từ trong người ra một vật gì giống như một cái ống nhỏ trao cho Xung Vân đạo trưởng đưa tay chỉ về phía xa xa. Quả nhiên phía đó có một tảng đá rất lớn.

Nếu nấp ở đàng sau tảng đá lớn đó thì thật vừa kín đáo, vừa có thể theo dõi rõ ràng những gì xuất hiện ở con đường phía Nam.

Liễu Tồn Trung đoán cái vật tên nọ trao cho Xung Vân đạo trưởng có lẽ là chiếc sáo nhỏ.

Xung Vân đạo trưởng, Mạc Ác Tài hai người vâng dạ rồi quay người bỏ đi.

Tên La Quỷ đứng đầu bọn lại tiếp tục phân phối mấy người kia mỗi tên một chỗ mai phục. Sau cùng y dặn dò :

- Con đường dẫn vào trước mặt đã phái người ngăn lấp rồi. Chúng ta vừa phát giác ở gốc cây hòe tên canh gác đã bị đối phương điểm vào á huyệt với nhuyễn ma huyệt. Theo đó mà suy thì chắc địch nhân đã tiến vào trong nội bộ chúng ta rồi. Thánh giáo chủ hạ lệnh tốt nhất là bắt sống địch nhân, còn nếu để cho y chạy thoát được thì chúng ta phải mang tội nặng lắm đó.

Mấy tên kia đều vâng dạ rồi chia nhau đi ẩn núp.

Tên La Quỷ đứng đầu bọn cũng tìm một nơi để ẩn mình. Liễu Tồn Trung thu kín mình trên cành cây, lặng lẽ suy tính :

“Bọn này vô tình để cho ta biết hết chuyện thật cũng là may”.

Rồi chàng nghĩ tiếp :

“Xung Vân đạo trưởng và Mạc Ác Tài núp ở tảng đá đằng kia xem chừng chỉ xem xét hành tung của dạ hành nhân thì không lấy gì làm quan trọng lắm. Có lẽ ta nên trở sang phía Đông tìm cánh đánh lừa mấy tên kia”.

Nghĩ rồi, chàng liền nhẹ nhàng bẻ một nhánh cây, vận sức ném mạnh một cái.

Liền đó chỉ nghe tiếng người kêu nhốn nháo ở cánh đó mấy chụt trượng, bóng cây rung rinh không ngừng.

Ngay sau đó, khắp bốn mặt bóng đen túa ra như chớp nhoáng. Tên La Quỷ đứng đầu rời khỏi chỗ núp quát lớn :

- Địch nhân chạy về phía Tây. Anh em hãy đuổi theo mau!

Tức thời nghe thấy tiếng áo bay phần phật trong gió hên hồi, rồi mấy bóng đen lao mình về hướng Tây.

Liễu Tồn Trung bấy giờ mới nhẹ nhàng như chiếc lá rơi nhảy xuống, chạy về phía Đông.

Tới gần dãy nhà dài nhanh như sao xẹt, chàng liền tìm một chỗ khuất ẩn mình, đưa mắt nhìn ra.

Chỉ thấy gần đó có mấy ngôi lầu lớn, trên lầu lớn thấp thoáng có ánh sáng đèn.

Không chần chờ suy nghĩ một giây nào, Liễu Tồn Trung liền sử dụng thức Yến tử xuyên vân nhẹ nhàng nhảy trên mái ngói, rồi chàng thi triển thức Đảo quyển châu liêm thò đầu nhìn qua song cửa.

Chỉ thấy trong gian đại sảnh trên lầu thiết trí rất là thanh nhã, nơi chính giữa có một cái bàn dài.

Từ Hỉ Phượng ngồi ở ghế chủ tọa. Về bên hàng ghế khách thì có hai tên Tống gian, và hình như có cả Tôn Kha Ba, Cát Đạt Tố và Sài Đạt Mộc. Đối diện là Ngao hộ pháp, Bàng Quân và mấy nhân vật vai vế rất cao ở trong La Quỷ mà chàng chưa biết tên.

Liễu Tồn Trung nghe thấy tên Bàng Quân nói :

- Trong vòng năm dặm quanh đây đã được bố trí cẩn thận, địch nhân dù có ba đầu sáu tay cũng không thể nào thoát được.

Một tên Tống gian nói :

- Từ giáo chủ, tên địch nhân tới đây hôm nay, chín phần mười ắt hẳn là tên Liễu Tồn Trung, vì trừ y ra chắc không còn kẻ thứ hai nào biết đường ở đây được Bàng Quân xen lời, nói :

- Bất luận là ai, lần này quyết không để cho y chạy thoát được.

Chỉ thấy Từ Hỉ Phượng mấp máy môi muốn nói nhưng lại thôi.

Xem dáng nàng ta như có vẻ không vui. Cát Đạt Tố như có vẻ chán chường, giận dừ nói :

- Phải, bất luận là ai mà đêm nay dám xâm nhập Tổng đàn của quý giáo, thì cũng là kẻ địch của chúng ta. Nếu như bắt sống được y thì phải phanh thây y ra làm trăm mảnh mới hả lòng.

Từ Hỉ Phượng chỉ hừ nhạt một tiếng chứ không nói năng gì. Ngao hộ pháp là người tinh ý nên hiểu rõ Giáo chủ bất mãn về thái độ của Cát Đạt Tố, bởi vậy y xen lời nói :

- Cát đại hiệp, nếu Cát đại hiệp nói câu đó ở Đông Doanh thì không có gì đáng nói, nhưng hiện giờ ở trong tổng sào của chúng tôi thì không khỏi có đôi chút lấn quyền.

Cát Đạt Tố nghe vậy trong bụng giận lắm, chỉ hừ nhạt một tiếng rất nặng nề, trợn mắt nhìn Ngao hộ pháp. Bàng Quân thấy không khí có vẻ nặng nề, liền đỡ lời, nói :

- Ngao hộ pháp đừng hiểu lầm. Cát đại hiệp chẳng qua chỉ có ý coi kẻ địch như cừu thù, đúng với âm nguyện của chúng ta mà thôi. Đông Doanh với bổn giáo xưa nay trên danh nghĩa tuy có phân biệt nhưng suy cho cùng cũng là người cùng một nhà cả, còn phân biệt làm gì.

Ngao hộ pháp nói :

- Ai bảo là không có sự phân biệt. Bổn giáo có giáo điều của bổn giáo, còn Đông Doanh có quy chế của Đông Doanh. Chúng ta tuy cùng một mục đích trừ hại cho võ lâm, nhưng mà vai khách có lệ của vai khách, chứ đâu có thể làm đảo lộn như thế được.

Một tên Tống gian cười ha hả, nói :

- Thôi chút việc nhỏ mọn đó hãy bỏ qua đi. Đông Doanh hay quý giáo thì cũng đều là giúp cho Đại Kim quốc chúng tôi thế thiên hành đạo. Thánh giáo chủ nghe vậy có phải không?

Từ Hỉ Phượng mặt vẫn lạnh như tiền, chỉ khẽ gật đầu.

Một tên Tống gian khác ngoác miệng ra cười, đưa mắt nhìn Bàng Quân nói :

- Bàng Quân lão hữu, thôi việc gì, hãy bảo người mau mang rượu lên, chúng ta làm vài hớp cho thêm thân mật đi?

Bàng Quân vỗ tay ra hiệu. Bên ngoài sảnh có một tên La Quỷ chạy vào rập đầu từ ngoài xa, cung kính hỏi :

- Thánh giáo chủ có điều chi dạy bảo?

Từ Hỉ Phượng còn chần chờ, chưa có gì dứt khoát thì Bàng Quân đã cướp lời, nói :

- Đem rượu lên?

Tên La Quỷ nghe thấy giọng của Bàng Quân, có vẻ ngạc nhiên lắm, đưa mắt nhìn lên rồi sau đó mới thối lui Bấy giờ Ngao hộ pháp lửa giận bừng bừng. Từ Hi Phượng cũng lộ vẻ giận dữ. Một tên Tống gian thấy tình thế như vậy rõ ràng Bàng Quân vừa rồi đã tự ý cướp lời Từ Hỉ Phượng truyền lệnh không còn nể nang gì Thánh giáo chủ của La Quỷ nửa. Đó là một việc đố ky. Giờ đây thấy sắc mặt của Ngao hộ pháp và Từ Hỉ Phượng như vậy, y sợ rằng sẽ không tránh khỏi một trường xung đột.

Tên Tống gian đó liền nhanh miệng nói :

- Bàng Quân lão hữu thật không có ý tứ gì cả. Từ giáo chủ còn chưa nói thì lão hữu đã vội gì mà cướp lời. Đó không phải là vì con sâu rượu đã bắt đầu hoành hành lão hữu rồi hay sao?

Bàng Quân hiểu ý tên Tống gian, liền ha hả cười lớn đánh trống lảng.

Ngao hộ pháp vốn đã lửa giận bừng bừng chỉ đợi chờ lúc phát tác, khi đó thấy tình hình như vậy cũng tạm nguôi ngoài.

Liễu Tồn Trung nấp trên mái ngói thấy tất cả những sự việc xảy ra trước mắt, chàng không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được phần nào trong nội bộ đối phương đã bắt đầu có mầm chia rẽ.

Lúc đó một tên La Quỷ bưng một mâm rượu lên đặt trên chiếc bàn dài, rồi nào là đũa bát đủ cả các thứ sơn hào hải vị.

Một tên Tống gian nâng ly mời :

- Xin mời Từ giáo chủ uống cạn ly này, để mừng sự thành công của chúng ta, trước sau gì cũng sẽ bắt được tên gian tặc.

Từ Hỉ Phượng mỉm cười nâng ly lên môi nhấm nháp một chút rồi lại đặt ly xuống. Tên Tống gian kia lại mời Ngao hộ pháp và Bàng Quân cùng uống một ly. Ngao hộ pháp lạnh lùng uống một hớp lớn.

Vì hộ pháp này vốn họ Ngao đơn danh là Nhĩ, trác hiệu là Xuất Động Xa vốn là người tính tình rất bộc trực, mắt thấy tai nghe Tống gian và bọn Cát Đạt Tố và Bàng Quân do Đông Doanh phái tới đối với Thánh giáo của mình có vẻ ngạo mạn coi như chỗ không người. Y vẫn hầm hầm tức giận nhưng chưa tiện phát tác.

Uống cạn một ly rượu Ngao hộ pháp lại từ từ ngồi xuống không nói năng gì cả.

Bỗng nghe bên ngoài có tiếng trống báo động vang rền lẫn tiếng người reo hò bắt gian.

Tôn Kha Ba và bọn Cát Đạt Tố, Sài Đạt Mộc, Bàng Quân đều đứng dậy, lộ vẻ vui mừng.

Liễu Tồn Trung núp trên mái ngói nghe thấy liền giật mình, nghĩ bụng :

“Bắt ai nhỉ? Bắt giặc nào nhỉ? Mình núp ở đây chẳng lẽ đã có người phát giác rồi chăng”.

Liễu Tồn Trung nghe thấy tiếng reo hò bên dưới thoạt đầu to rồi nhỏ dần, rõ ràng không phải nhắm vào hướng mình.

Đang trong lúc còn đang hoang mang nhũng lại nghe thấy có tiếng binh khí va chạm nhau kêu rổn rảng, rồi có người mắng :

- Ai là gian tế? Các ngươi mù mắt hay sao?

Tiếp đó lại thấy có bóng người phóng vào hiện sảnh nháy mắt dường như ra dấu cho Cát Đạt Tố.

Cát Đạt Tố vội vàng chạy ra thì thầm gì mấy câu không rõ. Người đó lại bỏ đi.

Liền theo đó trong bóng tối có người la lớn :

- Mọi người hãy gắng sức bắt sống tên này đừng để cho y chạy thoát.

Tiếng người lúc to lúc nhỏ, làm vang rền cả một góc sảnh.

Rồi bỗng thấy một tên võ sĩ La Quỷ phủ phục trước cửa sảnh, bẩm :

- Khải bẩm Thánh giáo chủ, đã bắt sống được gian tế rồi.

Chỉ thấy Từ Hỉ Phượng hấp tấp hỏi :

- Gian tế là ai? Hình dáng như thế nào? Tuổi tác bao nhiêu?

Tên võ sĩ bẩm :

- Thưa là một thanh niên.

Từ Hỉ Phượng hơi chột dạ, nghĩ bụng :

“Chắc đúng là Liễu Tồn Trung rồi, sao mà y to gan quá vậy?,, Từ Hỉ Phượng còn đang phân vân thì đã nghe Cát Đạt Tố nói :

- Bất kể là ai, hãy dẫn vào đây mau cho ta hỏi chuyện đã.

Tên võ sĩ liền cúi rạp người, dạ lớn.

Trong khoảnh khắc sau đã thấy mấy chục tên võ sĩ áp giải một người tới. Tôn Kha Ba, Sài Đạt Mộc thấy người đó, thảy đều kinh hãi.

Sài Đạt Mộc buột miệng la lớn :

- Sư đệ tại sao tới đây?

Liễu Tồn Trung thấy người đó liền nhận ra ngay là Cổ Đạt Lạt.

Chỉ thấy bên cổ tay phải Cổ Đạt Lạt như bị vũ khí chém phải, nên phải băng bó lại.

Từ Hi Phượng chưa biết Cổ Đạt Lạt nhưng nghe Sài Đạt Mộc gọi y là sư đệ thì biết ráng y là đồ đệ của Tôn Kha Ba. Lúc đó nàng giả không như không biết, quát lớn :

- Mật Nhĩ, bất tất phải áp giải làm gì, hãy đem ra chém đầu ngay đi.

Võ sĩ có tên Mật Nhĩ còn đang chần chờ thì Tôn Kha Ba mặt đã thấy bắt đầu biến sắc. Sài Đạt Mộc vội vàng xua tay nói :

- Khoan đã! Người này là do Đông Doanh phái tới. Y là sư đệ Cổ Đạt Lạt của ta.

Tôn Kha Ba đã giận thật sự, trợn tròn mắt nhìn Từ Hi Phượng, xem nàng ta xử trí như thế nào?

Từ Hì Phượng cười nhạt, nói :

- Y là sư đệ của ngươi sao? Nếu là người của Đông Đoành phái tới thì tại sao lại không đường đường chính chính tiến vào?

Tôn Kha Ba trầm giọng nói :

- Từ giáo chủ, nếu Giáo chủ nói vậy thì chẳng lẽ lão phu đây gian tế hay sao?

Ngao hộ pháp xen lời :

- Lão tiền bối đường đường chính chính tới đây thì ắt là không phải rồi. Còn tên này đang đêm lần mò vào ắt cũng có chỗ đáng ngờ lắm.

Cát Đạt Tố chớp mắt liền mấy cái, nói :

- Ngao hộ pháp nói nghe cũng hợp lý.

Tôn Kha Ba đang lộ vẻ ngạc nhiên, thì Sài Đạt Mộc vội vàng nói :

- Sư huynh, tại sao sư huynh lại nói như vậy?

Cát Đạt Tố đáp :

- Ta nói như vậy không phải hay sao? Chúng ta là người nghĩa hiệp thì phải ăn ngay nói thẳng. Cổ sư đệ nếu như vâng mệnh của Đông Doanh tới đây thì tại sao lại lần mò trong đêm tối mà không đường đường chính chính đi vào?

Chỉ thấy ánh mắt Cổ Đạt Lạt như muốn phun lửa, la lớn :

- Sư huynh điên rồi hay sao? Chính sư huynh cho gọi tiểu đệ tới đây mà?

Cát Đạt Tố cười nhạt nói :

- Sư đệ đừng có ngậm máu phun người. Việc sư đệ hên kết với tên Liễu Tồn Trung phản bội sư môn thì ta từ trước đến giờ vẫn giấu chưa nói với ai.

Câu nói đó khiến Cổ Đạt Lạt giận đến run người. Y không hiểu là vị sư huynh của mình có dã tâm gì mà nói như vậy, nên vẫn tưởng mình nghe lộn, vội hỏi lại :

- Sư huynh nói gì? Sư huynh bảo sao?

Cát Đạt Tố ra vẻ cảm thán, nói :

- Sư đệ có phát thệ sẽ ăn năn hối cải những lầm lỗi trước thì cũng không... Tiếc thay!

Tôn Kha Ba lúc đầu vốn mặt đang đỏ bừng giờ đây dần dằn biến sang tái mét, khiến cho Cổ Đạt Lạt trong lòng run sợ. Y hiểu rất rõ sư phụ mình đang tức giận tới cực điểm.

Liễu Tồn Trung núp ở trên mái ngói nghe thấy câu chuyện trên trong lòng không khỏi cảm thấy có chỗ khuất khúc khó hiểu. Bỗng nghe Tôn Kha Ba trầm giọng nói :

- Cổ nhi, ngươi đem thi thể của Dương Cự Nguyên dời đi đâu?

Cổ Đạt Lạt ngạc nhiên hỏi rằng :

- Thi thể của Dương Cự Nguyên ư? Nhưng Dương Cự Nguyên là ai?

Y chết rồi sao?...

Cát Dạt Tố ngồi một bên chỉ liếc mắt nhìn Cổ Đạt Lạt không nói năng gì.

Tôn Kha Ba trợn trừng đôi mắt, gằn từng tiếng một nói :

- Ngươi thật không biết hay sao?

Cổ Lạt Đạt hoảng hốt đáp :

- Tất cả những điều mà sư phụ nói, đệ tử thật không hiểu một tí gì.

Chỉ thấy Tôn Kha Ba không ngớt cười nhạt, trầm giọng nói :

- Nhà ngươi khéo giả vờ lắm. Cái xác chết của Dương Cự Nguyên được giấu trong vườn hoa của kho bảo tàng Đông Doanh đột nhiên lại bị ngươi dời lên trên lầu kho bảo vật đó, nếu không phải là do kiệt tác của nhà ngươi, thì chẳng lẽ thi thể Dương Cự Nguyên lại biết đi hay sao?

- Sư phụ đừng có nghe lời đại sư huynh lại cố tình vu oan giá họa cho đệ tử. Tất cả những việc trên, ngay như về cãi chết của Dương Cự Nguyên đệ tử thật không biết mảy may.

Cát Đạt Tố cười hắc hắc nói :

- Cổ sư đệ sư đệ đừng nói vậy chứ. Tất cả những việc sư đệ bội phản sư môn như thế nào, từ trước đến giờ ta vẫn bưng bít cho sư đệ cơ mà.

Cổ Đạt Lạt nói :

- Tiểu đệ có âm mưu gì phản bội sư môn?

Cát Đạt Tố nói :

- Đây, để ta nói cho sư đệ nghe một việc, để rồi sư đệ có chết cũng không oán thán. Ngày nọ tên Liễu Tồn Trung bị giam trong Bắc Cố sơn, có phải là sư đệ đã cố tình nương tay để cho y thoát khỏi vòng vây chăng?

Nghe Cát Đạt Tố nói thế, mọi người ai cũng tưởng là Cổ Đạt Lạt sẽ cực lực phủ nhận, nhưng lạ thay, trái lại y lại tỏ vẻ buồn rầu thừa nhận.

Cổ Đạt Lạt cúi gầm đầu xuống không nói năng gì, thật ngoài sự tưởng tượng của mọi người.

Liễu Tồn Trung trong lòng cảm thấy vui mừng rỡ vì khi ở Bắc Cố sơn nếu không phải Cổ Đạt Lạt đã nương tay thì chàng đã bị chết ở trong vòng vây rồi.

Việc này lấy đâu ra được chứng cớ, Cổ Đạt Lạt có thể phủ nhận được, song Cổ Đạt Lạt quả thật đã có lòng muốn tha chàng cho nên mới không phủ nhận. Sự kiện đó chứng tỏ Cổ Đạt Lạt là một hán tử cứng cỏi.

Lại nghe thấy Cát Đạt Tố cười nhạt mấy tiếng nhìn vào Tôn Kha Ba nói :

- Sư phụ đã nhìn thấy chưa? Không phải là đệ tử vu khống cho sư đệ đâu.

Lúc ấy Tôn Kha Ba đã tức giận đến cực độ, trợn trừng mắt miệng há hốc, nên cũng chẳng để ý tới vẻ đắc ý của Cát Đạt Tố.

Sài Đạt Mộc cũng nhận thấy sự kiện nghiêm trọng, lo âu hộ cho Cổ Đạt Lạt liền hỏi :

- Sư đệ có phải ngươi đã cấu kết với Liễu Tồn Trung không?

Cổ Đạt Lạt đáp :

- Đâu có! Y là thù địch sinh tử với sư phụ, ta đâu lại cấu kết với hắn.

Cát Đạt Tố cứ vênh mãi mặt lên, cười nhạt không ngừng, Tôn Kha Ba nói :

- Nếu ngươi không cấu kết với Liễu Tồn Trung thì sao đem xác của Dương Cự Nguyên đem giấu vào trong bảo khố?

Cổ Đạt Lạt đáp :

- Cớ sao sư phụ lại cứ khẳng định rằng đệ tử đem giấu xác của Dương Cự Nguyên? Thật ra Dương Cự Nguyên chết hồi nào, đệ tứ cũng không được rõ.

Tôn Kha Ba nói :

- Chẳng phải là sư phụ nói đâu, đó là do Cát nhi đã nói ra đấy.

Mắt của Cổ Đạt Lạt lúc đó dường như muốn tóe ra lửa, căm hờn tới cực độ, liền nói :

- Cớ sao sư huynh cứ muốn hãm hại tôi nhiều lần như vậy?

Cát Đạt Tố cười ha hả, cắt đứt lời của Cổ Đạt Lạt nói :

- Thôi sư dê hãy nhận đi cho rồi. Nhà ngươi đã định tâm thả cho Liễu Tồn Trung thì dĩ nhiên đã cấu kết với y, mà đã cấu kết với y thì cái sự việc đem giấu xác của Dương Cự Nguyên cũng là ở trong tình lý.

Vậy cứ nhận thẳng đi thì đã làm sao.

Cổ Đạt Lạt tức giận nói :

- Nếu ta đã dám làm thì ta cũng dám nhận. Còn như cái xác của Dương Cự Nguyên không can dự gì tới tôi cả Tên Dương Cự nguyên bình nhật đối với sư huynh chẳng vẫn thường xưng là anh anh em em một đôi tri kỷ là gì?

Cát Đạt Tố ha hả cười lớn, nói :

- Phải lắm! Phải lắm! Đó chính là kế hoạch của ta. Bằng không làm sao có thể khiến việc gì y cũng nói cho ta biết. Ta nói thật cho ngươi nghe, Dương Cự Nguyên chính là do ta giết chết đấy, vì lẽ y đã không còn giá trị lợi dụng được nữa rồi.

Lúc ấy Sài Đạt Mộc xen lời hỏi :

- Thế nào là hết giá trị lợi dụng?

Cát Đạt Tố đáp :

- Lời di huấn của tổ sư Vu Viên công chúng ta, nhà ngươi đã quên mất rồi ư? Sài Đạt Mộc nói :

- Sao lại quên được.

Rồi y lẩm nhẩm đọc :

“Lòng thương thì không nên có, nhưng lòng tàn khốc thì chẳng không. Càng tàn, càng khốc, càng dữ càng độc là phúc của Vu công môn. Thưa sư huynh, có đúng như thế không?”

Cát Đạt Tố cười ha hả, nói :

- Đúng rồi! Đúng rồi. Ta bảo Dương Cự Nguyên không còn giá trị lợi dụng được nữa lẽ tất nhiên phải giết y đi cũng là thuận lời di huấn của tổ sư Vu Viên công.

Sài Đạt Mộc nói :

- Lời di huấn của tổ sư thì có liên hệ gì với Dương Cự Nguyên?

Cát Đạt Tố nói :

- Hay là ở chỗ ấy đó. Ta đã lợi dụng tên Dương Cự Nguyên mới trà trộn được vào bên nhóm tự xưng là Trung Nguyên hiệp nghĩa đạo, thăm dò hư thực, nên đã điều tra biết được Cổ sư đệ đã ngầm thông tin với Liễu Tồn Trung và tên Dương Cự Nguyên cũng bắt đầu có manh tâm phản lại Vu công môn. cho nên thấy không dùng y nữa ta mới giết y đi để khỏi lo hậu họa về sau.

Vu công môn của chúng ta nói cho cùng là ở hai chữ tàn khốc thì thương xót y làm gì.

Từ Hỉ Phượng nghĩ bụng :

“Tên Cát Đạt Tố này còn có chỗ tàn độc hơn cả sư phụ y nữa, chẳng việc gì là y không dám làm”.

Về việc tử thi của Dương Cự Nguyên, Từ Hỉ Phượng vốn dĩ không biết mảy may gì nhưng từ nãy giờ thấy trong ánh mắt của tên Cát Đạt Tố thỉnh thoảng lại long lên những tia sáng dữ dằn, nàng liều hiểu rằng y chẳng phải là một con người tốt.

Nàng ta lại nghĩ tiếp :

“Bọn Vu công môn họ đều không phải là những người tốt thì hay nhất là ta cứ đóng vai một kẻ bàng quan xem họ tương tàn tương sát nhau”.

Vì vậy Từ Hỉ Phượng cứ ngồi bất động. Hai tên Tống gian nhận thấy việc thanh trừng nội bộ của Vu công môn đó chúng cũng không tiện phát biểu ý kiến cho nên vẫn ngồi lẳng lặng không nói năng gì cả.

Liễu Tồn Trung núp trên mái ngói nghe rất rõ ràng cặn kẽ. Đối với cái chết của Dương Cự Nguyên có lẽ chàng là người hiểu rõ hơn ai hết.

Giản Lão Nhị lúc trước đã chính tay vác Dương Cự Nguyên lên trên lầu kho bảo khố, sau đó Hoàn Ngột Nhã mới đem giấu vào trong một căn phòng tại đó. Giờ đây Cát Đạt Tố lại khăng khăng bảo đó là một việc làm mờ ám của Cổ Đạt Lạt rõ ràng là y có ý muốn hãm hại người sư đệ của mình, nhưng chưa hiểu do động cơ nào thúc đẩy y manh tâm làm như vậy?

Liễu Tồn Trung suy nghĩ giây lát, như chợt hiểu ra liền nghĩ thầm :

“Tố Tố và Cổ Đạt Lạt hai người vốn có giao tình với nhau, ắt hẳn là Cát Đạt Tố từ chỗ ghen tuông đưa đến chỗ thù hằn. Vì vậy mới đang tay hãm hại em mình chăng?”.

Rồi chàng ]ai nghĩ tiếp :

“Dương Cự Nguyên cũng chính vì Tố Tố mà chết. Sự việc tới đây đã rõ ràng rồi. Quả là Cát Đạt Tố đã ngầm yêu Tố Tố cho nên mới diệt từng tình địch một. Cổ Đạt Lạt, Dương Cự Nguyên hai người chắc hấn là tình địch trước mất của Cát Đạt Tố”.

Liễu Tồn Trung nghĩ vậy, định nhảy xuống vạch rõ âm mưu của Cát Đạt Tố nhưng sau nghĩ lại chàng nhận thấy không ổn. Lần Cổ Đạt Lạt bị bắt Cát Đạt Tố đã nhất quyết điều một điều hai bảo y là gian tế đã thông đồng cấu kết với mình. Nếu như bây giờ đùng một cái chàng nhảy xuống thì ắt sẽ là bằng cớ rõ ràng xác đáng để cho Cát Đạt Tố vu cho Cổ Đạt Lạt đã hẹn với mình xâm nhập vào đây. Tới lúc đó thì làm sao có thể biện bạch được nữa?

Do đó Liễu Tồn Trung đành chỉ ngồi yên bất động đưa mắt nhìn xuống bên dưới, xem tình hình biến chuyển như thế nào.

Trong đại sảnh không khí chợt im lặng hẳn, dường như được bao trùm bằng một sự căng thẳng đầy chết chóc.

Lúc Mật Nhĩ tiến vào trong đại sảnh thì y hiểu ngay tên gian tế vốn lại là đồ đệ của Tôn Kha Ba nên liền nghĩ bụng :

- Đây là việc của Vu công môn bọn họ, không nên xen vào cho lôi thôi làm gì.

Bởi vậy y liền nhanh tay buông Cổ Đạt Lạt rồi dẫn một bọn võ sĩ La Quỷ rời khỏi sảnh. Tôn Kha Ba trầm giọng quát :

- Cổ nhi, sao ngươi lại bỏ mất cơ hội giết Liễu Tồn Trung. Ngươi không nhớ câu: Thả địch một ngày di họa mấy đời chưa xong hay sao?

Cổ Đạt Lạt nói :

- Đệ tử lúc đó nhìn thấy Liễu Tồn Trung đã thọ trọng thương, mà mấy trăm võ sĩ bên Đông Doanh lại vây đánh y, nếu đệ tử giết y một nhát gươm thì cũng chẳng thể diện gì cho phái Vu công môn ta. Do đó đệ tử hơi chần chừ một chút, thì bị y chạy mất.

Tôn Kha Ba nghe thấy nói là bởi sợ ảnh hưởng tới thể diện của Vu công môn, sắc mặt hơi hòa dịu. Song Cát Đạt Tố lại cười nhạt hỏi :

- Sư phụ đừng nghe y bẻm mồm nói láo.

Rồi y quay lại nói với Cổ Đạt Lạt rằng :

- Cổ sư đệ, theo lời ngươi vừa nói thì chính đã nhìn nhận cấu kết với Liễu Tồn Trung rồi, còn nói gì hơn nữa. Rồi lại nói với Tôn Kha Ba :

- Thưa sư phụ, quy luật của Vu công môn xưa nay vốn rất nghiêm cẩn, không thể dung túng những nghịch đồ phản bội, thì nay thanh toán môn hộ đi.

Sài Đạt Mộc nói :

- Sư huynh hãy khoan? Cổ sư đệ dù có phản bội sư môn, tội trạng chưa có bằng cớ gì là đích xác, dù sao còn phải điều tra minh bạch sẽ liệu.

Cát Đạt Tố giận dữ nói :

- Sài sư đệ thế ra nhà ngươi cũng một đường lối với y ư?

Sài Đạt Mộc giật mình kinh hãi, vội nói :

- Sư huynh không nên nói vậy. Tiểu đệ đâu dám to gan như thế?

Cát Đạt Tố nói :

- Nếu đã phải cùng một phường, một giuộc thì đừng có nói nhiều.

Cổ Đạt Lạt nói :

- Sài sư huynh, được sư huynh quan tâm tới tiểu đệ trong lòng đệ rất cảm kích, nhưng chớ nên lo lắng cho tiểu đệ quá nhiều. Hãy để xem y muốn làm gì Tôi đây Cát Đạt Tố cười nhạt nói :

- Sư phụ đã nghe thấy rõ rồi đấy chứ? Đồ phản bội này ngay cả sư phụ y cũng không coi vào đâu. Nếu để y sống ắt có hậu họa, không thể tha thứ được.

Xẹt một tiếng, y vòng tay rút phắt thanh trường kiếm đeo ở ngang lưng ra. Một chiêu Bạch xà thổ tín, nhanh như chớp đâm tới. Tiếp đó y dùng tay trái phóng ra môn âm hàn chưởng công.

Một là chiêu của Cát Đạt Tố đưa ra quá nhanh, hai là Cổ Đạt Lạt bị trói ghì chặt cả chân tay, không thể cựa quậy. Dù Tôn Kha Ba có muốn hét lên cản trở cũng không kịp, phần chắc là Cổ Đạt Lạt không chết dưới trường kiếm cũng bị âm hàn chưởng đả thương.

Các người đang bối rối không kịp giơ tay bỗng nghe “bình” một tiếng trường kiếm của Cát Đạt Tố đã rơi xuống đất, tả chưởng buông thõng xuống, coi bộ thọ thương không nhẹ.

Một sự biến hóa đột ngột như vậy, có người kêu lớn :

- Hãy bắt lấy thích khách! Hãy bắt lấy thích khách!

Rồi các người nhốn nháo cả lên. Tôn Kha Ba, Sài Đạt Mộc liền cùng nhảy lên trên mái nhà. Ngoài kia Độc Kiết Tử Mật Nhĩ dẫn các võ sĩ từng tốp nhảy lên trên mái ngói tìm kiếm thích khách. Trong sảnh thì Ngao hộ pháp và Lục Thiềm Thừ hai người canh chừng Cổ Đạt Lạt sợ y thừa cơ chạy thoát.

Ước chừng không tới nửa chén trà thì các người ở trên mái ngói đều nhảy cả xuống. Chỉ thấy Tôn Kha Ba mặt đỏ biến thành mặt xám, không nói năng gì ngồi vào chỗ cũ.

Sài Đạt Mộc vội bước qua nhìn Cát Đạt Tố thì thấy tả chưởng của y sưng vù lên, nửa cánh tay không động đậy được. Trường kiếm vẫn còn ở trên mặt đất và thêm vào đó có hai viên ngói rớt xuống đá vụn ra như cám.

Cát Đạt Tố ráng chịu đau đớn, cười nhạt nói :

- Sư phụ đã nhìn thấy cả rồi. Đệ tử nói tới Cổ sư...

Tôn Kha Ba vội ngắt lời :

- Hừ! Còn gọi nó là sư đệ ư! Tên súc sinh này, để sư phụ thong thả sẽ tra khảo nó xem sao.

Cát Đạt Tố nói :

- Dạ, phải súc sinh! Súc sinh! Đệ tử vừa muốn nói tên súc sinh này còn dám dựa vào mà nói hiệp nghĩa võ lâm.

Rồi y quay đầu lại nói :

- Từ giáo chủ, tên súc sinh phản bội nây dám thông lưng với địch đã trà trộn vào Tổng đàn của quý giáo rồi. Vậy Giáo chủ đã bố trí xong chưa?

Lục Thiềm Thừ cười ha hả nói :

- Xin lão hữu khỏi lo, lại một bắt một lại đôi bắt đôi. Nay đã bắt được một này rồi, còn một kia cũng chẳng chạy được bao xa.

Một tên Tống gian có vẻ lo âu, nói :

- Chỉ sợ còn nhiều nửa kia.

Lục Thiềm Thừ nói :

- Càng nhiều càng hay. Bắt rùa trong rọ, sức mấy mà chạy thoát được.

Từ Hỉ Phượng từ nãy giờ Yên ngồi yên lặng, đến đây láy mắt lừ sang Tôn Kha Ba nói :

- Trên mái ngói lão tiền bối có thấy gì chăng?

Tôn Kha Ba lắc đầu một cái, bộ tóc dài hai bên bay phất phới nói :

- Thằng cha ấy nhanh quá!

Nói xong lão yên lặng rồi nghĩ thầm :

“Thằng tha đó là ai? Coi bộ phục ở trên mái ngói đã lâu mà sao chúng mình không hay biết gì ráo trọi.”

Gương mặt lão ta lộ vẻ buồn rầu. Cát Đạt Tố nghĩ rằng :

- Chắc sư phụ thương tiếc sư đệ, không nhẫn tâm cho thi hành giáo luật.

Nên mặt y lộ vẻ buồn rầu liền nói :

- Sư phụ! Cổ súc sinh phản bội sư môn bằng chứng rõ rệt? Loại người này để cũng vô dụng. Váy xin chấp hành môn quy mau lẹ cho rồi.

Tôn Kha Ba hừ một tiếng rồi nói :

- Nhà ngươi cho rằng ta sẽ tha thứ eho nó hay sao?

Sài Đạt Mộc nóng lòng sốt ruột nghĩ bụng :

- Thì ra Cổ sư đệ thật quả đã cấu kết với kẻ địch rồi. Việc này biết tính sao đây.

Tôn Kha Ba nói :

- Từ giáo chủ, tiểu đồ hư hỏng quả đã cấu kết với địch nhân. Lão phu không ngờ tới. Nay tạm thời giam tạm nơi quý giáo, đợi khi bắt được địch nhân, dò hỏi một lượt rồi sẽ định liệu, có được không?

Từ Hỉ phượng đáp :

- Cái đó xin tùy ý.

Nói xong, nàng vỗ tay một cái. Ngoài xa có người tiến vào. Từ Hỉ Phượng nói :

- Hãy đem tên này nhốt vào trong kia, để lão tiền bối Tôn Kha Ba định liệu.

Người nọ khom lưng dạ một tiếng rồi đẩy Cổ Đạt Lạt đi. Tôn Kha Ba thấy Từ Hỉ Phượng cúi đầu suy nghĩ, không nói năng gì, liền hỏi :

- Từ giáo chủ nghĩ ngợi gì đó?

Một tên Tống gian cười nói :

- Từ giáo chủ đang lo toan quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, xem bủa lưới làm sao để bắt giết kẻ địch chứ gì Ha ha....

Lục Thiềm Thừ liếc mắt nhìn trộm Từ Hỉ Phượng rồi cười nói :

- Tôn Kha Ba lão tiền bối! Vừa rồi đánh rớt thanh trường kiếm của lão hữu Cát Đạt Tố chín thành là đo tên Liễu Tồn Trung chứ không sai.

Rồi thấy sắc mặt của Từ Hi Phượng hơi biến đổi.

Nhắc lại Liễu Tồn Trung khi nầm phục ở trên mái ngói, nhận thấy đôi con người Cát Đạt Tố đảo lộn không yên liền nghĩ bụng :

“Tiểu tử này chắt có ý nghĩ xấu xa gì đây?”

Bọn người ở trong sảnh đường đều đứng về phe đối địch với Liệu Tồn Trung, duy có Cổ Đạt Lạt khi ở Bắc Cố sơn đã không thừa lúc nguy hiểm mà cứu được mạng. Liễu Tồn Trung trong lòng dối với Cổ Đạt Lạt vẫn có hảo cảm, vì vậy chàng khẽ lấy hai mảng ngói cầm ở trong tay để phòng bị. Khi thấy Cát Đạt Tố phóng kiếm xuất chưởng chàng liền ném thẳng hai miếng ngói đó ra vừa nhắm vào nơi trường kiếm vừa đánh vào âm hàn chưởng họ Cát.

Ném xong hai miếng ngói chàng liền sử dụng một thế Lý Ngư phiên thân phóng lên trên nóc nhà, rồi nghe thấy phía sau có một luồng kình phong tập kích tới chàng biết rằng đã có người theo dõi.

Nhìn thấy nơi trước mặt xa chừng mười trượng có một cây cao lớn, chàng không cần nghĩ ngợi nhún chân một cái lẹ như sao đổi ngôi phóng vọt lên trên ngọn cây.

Chàng quay người liền nhìn thấy lố nhố bốn cái bóng người cùng nhảy lên mái ngồi, người dẫn đầu là Tôn Kha Ba, đoạn hậu là Sài Đạt Mộc.

Tôn Kha Ba đứng trên mái ngói nhìn quanh nhìn quẩn đâu thấy bóng người liền kêu rằng :

- Lẹ thật.

Các người lùng kiếm một lúc rồi lại nhảy xuống dưới đất.

Liễu Tồn Trung chỉ cười thầm trong bụng. Chàng đâu có hãi sợ gì Tôn Kha Ba song không muốn lộ chân tướng ra trong giờ phút này, vì sợ rằng lộ diện thì sự cấu kết với Cổ Đạt Lạt lại càng chứng thật. Như vậy Cổ Đạt Lạt làm sao mà giải thích cho được.

Vì Liễu Tồn Trung vẫn bẩm sinh ra có lòng nghĩa hiệp, nay Cổ Đạt Lạt lại có ơn với chàng thì chàng thế nào cũng phải nghĩ tới y. Nhưng vừa rồi vì phải tiếp cứu tánh mạng cho Cổ Đạt Lạt phải ra tay tập kích Cát Đạt Tố thì cũng chẳng khác gì thân hình đã hiện ra. Đó là một việc không thể tránh khỏi.

Cách được một lát, Liễu Tồn Trung nghe thấy bọn người dưới nhà thoạt đầu ầm ĩ, im lặng dần đi và ánh đèn cầy cũng đã tắt liền nghĩ bụng :

“Bọn chúng có lẽ đã tản đi hết rồi. Lúc này là giờ phút hành sự.”

Chàng liền từ trên đỉnh ngọn cây lướt xuống mái nhà nhìn xuống bên dưới thì quả nhiên mọi người đều đã đi đâu hết. Ngay cả kẻ canh gác cũng đã triệt thoái.

Liễu Tồn Trung liền thả mình xuống sân nhảy vụt sang bên hành lang, sử dụng tuyệt đỉnh khinh công theo quanh hành lang chạy thẳng không gây ra một tiếng động nào.

Đi tới chỗ hành lang chàng quẹo sang bên phải. Đó là nơi luyện võ sảnh rất rộng rãi hai bên đầy mười thứ võ khí ở góc võ trường này có một căn nhà nhỏ bóng sáng lấp lánh. Có một ông già to lớn đầu tóc bạc phơ đứng nơi trước cửa.

Ông già một tay chống gậy trúc trên mình có chiếc bao gai. Mắt Liễu Tồn Trung rất sắc bén đã nhìn thấy rõ ràng không khỏi mừng quýnh kêu lớn :

- Can gia! Can gia! Bố nuôi!

Rồi chàng chạy vèo tới quỳ phục xuống trước mặt ông già. Lúc này chàng không biết rằng đó là mừng hay tủi, không thể nhịn được nước mắt chan hòa nức nở thốt không thành tiếng.

Thì ra ông già cao lớn tóc bạc này đâu phải là ai xa lạ, mà chính là Bang chủ của Cái bang Lữ Di Hạo.

Ông ta thấy Liễu Tồn Trung chạy tới, trong óc thoáng qua một luồng linh quang, hiện lên một chút cảm giác thân mật nhưng chỉ trong chớp nhoáng tia linh quang đó lại mơ hồ biến mất, rồi cảm thấy trong vũ trụ toàn là hư không, không lấy gì làm chúa tể, phảng phất thân hình như bay bổng ở trên không gian, không dựa dẫm vào đâu được, chỉ muốn có người chỉ điểm lãnh đạo mình.

Ước chừng uống cạn một chung trà, ông ta hơi nghe thấy có người nức nở ở dưới chân mình, hình như cảm thấy khó chịu.

Lúc ấy hoàn cảnh vắng vẻ tịch mịch, khiến lá rụng có thể nghe thấy. Liễu Tồn Trung ngửng mặt lên nhìn Lữ Di Hạo thấy ánh mắt ông ta có vẻ lờ đờ không tinh tường như hồi nãy, không khỏi giật mình sợ hãi nghĩ bụng :

“Hỏng mất rồi. Đây là hiện tượng đã ăn phải bả của chất Thực Hồn cổ. Dù nội công của dưỡng phụ mình thâm hậu mà cũng không có sức chống lại. Chẳng trách được bọn người Kim phải bỏ ra rất nhiều tiền của đầu tư cho tổng sào huyệt La Quỷ.”

Chàng liền kêu lên rằng :

- Can gia! Can gia! Con là Tồn Trung đây. Cha có nhận được con không?

Chàng nói đi nói lại như thế hai lần. Chỉ thấy ông già ngây người như tượng gỗ, thần thái hoang mang.

Liễu Tồn Trung đang bối rối không biết làm thế nào, bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng hồi âm vang dội nói :

- Lữ Di Hạo hãy nghe đây! Đây là chúa tể của nhà ngươi. Hãy phục tòng mệnh lệnh của chúa tể.

Rồi chàng nhận thấy trong thần kinh của Lữ Di Hạo có vẻ rung động. Ông ta lên tiếng đáp :

- Dạ!

Tiếng hồi âm đó nói :

- Hãy giết chết tên đứng trước mặt ngươi. Đó là mệnh lệnh của vị chúa tể.

Lư Di Hạo dạ ran :

- Vâng!

Dứt lời, cây trúc trượng trong tay ông già từ từ đưa lên. Liễu Tồn Trung rất lấy làm phân vân nhưng vì nhất thời cấp bách, chàng liền vận ngay Thiên Nhân kinh giải nội công tâm pháp dồn vào gót chân, kêu lớn :

- Dưỡng phụ, con là Liễu Tồn Trung đây! Là Trung nhi của dưỡng phụ đây mà.

Tiếng kêu của chàng vang rền như sấm động, có phần lấn át cả Sư Tử Hống của Phật môn.

Lư Di Hạo bị tiếng rống đó làm cho rung động tâm can. Trên Linh đài bất chợt tỏ ra đôi chút thần quang.

Liễu Tồn Trung khấp khởi mừng thầm, thì bỗng tiếng hồi âm nọ lại vang lên :

- Đây là mệnh lệnh của chúa tể, lão phải giết ngay người trước mặt, bất kể là ai cũng phải giết không tha.

Lữ Di Hạo vội vàng đáp :

- Dạ!

Dứt lời cây trúc trượng từ từ đưa lên. Ánh mắt vô thần Lữ Di Hạo nhắm về phương vị Liễu Tồn Trung sử dụng ngay một thức Mai Hoa Lạc tấn công luôn.

Phải biết loại Thực hồn cổ đó là một thứ độc dược cực mạnh, có thể làm mê mẩn tâm thần người nào đã uống phải, nhưng có điều lạ là võ công không hề bị mất mảy may.

Lữ Di Hạo vốn là Bang chủ Cái bang, trên danh nghĩa tuy không được liệt vào nhóm Vũ Trụ Ngũ Kỳ nhưng về võ công hỏa hầu so với Vũ Trụ Ngũ Kỳ chắc chắn không hề thua sút.

Hơn nữa, với môn đả cẩu bổng pháp thì thật không mấy ai sánh kịp.

Liễu Tồn Trung lúc bấy giờ trong lòng rất lấy làm khó nghĩ. Chàng hiểu rõ thế Mai Hoa Lạc đó rất lợi hại cho nên mặc dầu trong lúc lòng rối bời đau xót nhưng chàng cũng không dám sơ hở mảy may.

Chàng vận lực chăm chú đề phòng. Khi thế thức Mai Hoa Lạc của Lữ Di Hạo vừa phát động Liễu Tồn Trung vội vàng nhảy lùi về phía sau hơn năm trượng.

Nhưng tiếng hồi âm từ đằng xa đã tức thì vang lên :

- Mệnh lệnh của chúa tể! Hãy đuổi theo đối phương mau.

Lữ Di Hạo vội vàng đáp :

- Vâng!

Tiếng vừa dứt thân hình ông ta đã nhanh như phóng như bay tới, chiêu thức Mai Hoa Lạc không hề biến đổi, ngọn trúc trượng vẫn phiêu phiêu nhắm ngay con mắt bên phải Liễu Tồn Trung bắn tới.

Liễu Tồn Trung không né tránh, gót chân bên trái khẽ dang về phía sau một chút vừa vặn tránh khỏi thế công dữ dội của Lữ Di Hạo.

Chiêu pháp đả cẩu bổng vốn dĩ Liễu Tồn Trung đã học hỏi của Lữ Di Hạo cho nên thức Mai Hoa Lạc đó chàng hiểu rất rõ, thế bổng đâm vào mắt bên phải chỉ là hư chiêu, còn thế đâm vào đùi bên trái mới là chiêu thực.

Nếu như không hiểu rõ chỗ diệu dụng của môn Đả cẩu bổng pháp thì thật với một chiêu thức đó thôi cũng ít người có thể né tránh được.

Liễu Tồn Trung để ý tới tiếng hồi âm ở phía xa hình như không phải là giọng của Từ Hỉ Phượng mà là giọng của một nam nhân. Người này đã ẩn núp trong bóng tối để chỉ huy.

Liễu Tồn Trung sau khi tránh được thức Mai Hoa Lạc của Lữ Di Hạo rồi, trong bụng liền suy tính rất nhanh :

- Chỉ cần diệt trừ tiếng nói ở đằng xa kia, dưỡng phụ ta sẽ không còn ai thao túng nữa thì thế công ắt sẽ nhẹ đi rất nhiều.

Tuy chàng nghĩ như vậy nhưng đả cẩu bổng pháp của Lữ Di Hạo vẫn còn mãnh liệt đâu có thể cho chàng được suy nghĩ dông dài.

Liễu Tồn Trung đang còn suy đoán lai lịch của tiếng nói kỳ lạ kia thì bổng pháp của Lữ Di Hạo đã ào ào vang động, nhắm trên nhắm dưới tấn công vào yết hầu chàng.

Chiêu thức này ở trong đả cẩu bổng pháp có cái tên Nhất khứ bất hồi cũng rất là quyết liệt.

Chả thế chiêu thức đó đã ca quyết rằng :

“Tay trái cầm đuôi côn tay phải nắm đầu côn Thế mạnh như hổ đói xổ lồng.

Một đi không trở lại đoạt vũ trụ.

Nhẹ như chiếc thuyền nan lướt dưới chân Vu Giáp.

Tạo hung hiểm vô cùng.”

Liễu Tồn Trung tuy không sử dụng đả cẩu bổng, nhưng cũng rất thuộc đường đi nước bước trong đả cẩu bổng pháp. Chàng biết rõ chiêu Nhất Khứ bất hồi này chỉ có thể chọn lấy một trong hai giải pháp như sau, một là nghiêng mình xuống chuồn dọc theo thân bổng, hai là tung mình nhảy về phía sau. Lối nhún vai tung mình bằng nội lực rất nguy hiểm vì nếu như nội lực hơi non kém một thút nhảy không được xa có hại đến phải bị thiệt mạng là khác nữa.

Chiếu theo lối đấu võ thông thường thì phải dùng chưởng tạt ngang đánh ra, nếu như chưởng lực của mình cứng cỏi có thể tranh lấy phần chủ động chứ không phải ở địa vị chịu đòn.

Trên quan điểm đấu võ thì đó là thượng sách. Nhưng Liễu Tồn Trung không dám sử dụng chiêu đó vì rằng dùng chưởng tạt ngang đánh ra chàng coi như đã dùng một lối phạm thượng.

Bình sinh Liễu Tồn Trung rất kính mến lão Bang chủ coi như là cha ruột của mình thì đâu dám xuất chưởng tạt ngang vào cây trúc trượng. Mắt thấy cái chiêu Nhất khứ bất hồi đã tới nơi yết hấu mình trong tư thế vạn phần nguy hiểm. Chàng liền nửa dưới thân hình không nhúc nhích còn nửa thân trên thì ngửa hẳn ra liền dồn lực xuống đầu ngón chân nhún mạnh một cái bay về phía sau tựa như một mũi tên bắn.

Chiêu thức này gọi là Thiết bản kiều đẹp mắt và kinh hiểm. Nếu Lữ Di Hạo không bị mất bản tính, nhìn thấy đồ đệ của mình biết dùng một chiêu thức tuyệt xảo như vậy thì nhất định ông ta phải mừng rỡ và ngợi khen không ngớt.

Liễu Tồn Trung dùng chiêu Thiết bản kiều thoát khỏi vòng nguy hiểm bay về phía sau có tới ba trượng.

Chân còn chưa đứng xuống đất thì đã nghe đằng sau có luồng gió át tới.

Không dám nghĩ ngợi gì cả chàng liền dùng chân trái đá vào chân phải đột nhiên quay lưng nghiêng người lướt ra xa một trượng rồi mới quay người đang muốn đứng lại thì luồng gió ở đàng sau ót lại ập tới.

Liễu Tồn Trung nổi giận lấy hữu chưởng đánh ngược lại phía sau, dùng hết sức ra chiêu trong Thiên Nhân kinh giải.

Chỉ nghe thấy huỵch một tiếng có người đã bị chưởng đó đẩy bắn ra đằng xa hơn trượng ngã lăn ra đất Liễu Tồn Trung đứng yên nhìn kỹ lại. Thì ra kẻ vừa đánh lén mình lại chính là Lục Thiềm Thừ Bàng Quân. Còn Độc Khiết Tử Mật Nhĩ thì đứng ở đàng xa với Sài Đạt Mộc nhưng không thấy Tôn Kha Ba và Cát Đạt Tố đâu cả.

Thì ra Lục Thiềm Thừ lúc đó nhận thấy Liễu Tồn Trung không dám hoàn thủ với Lữ Di Hạo lại dùng chiêu Thiết bản kiều bay người về chính phía mình, trong lòng mừng rỡ, muốn áp dụng một lối ăn sẵn, liền vội lấy ngay thiết chùy phía sau lưng ra công kích họ Liễu.

Nào ngờ đâu Liễu Tồn Trung lại dùng ngay được chiêu Thiên Nhân kinh giải thật là thần kỳ nên tay phải y bị chưởng phong gạt trúng tê tái nửa người, không động đậy được.

Những sự kiện này xảy ra chỉ trong chớp nhoáng. Tiếng hồi âm cũng vẫn không ngừng mà cây trúc trượng của Lữ Di Hạo đã liên tiếp điểm tới, vừa dồn dập vừa mau lẹ.

Bọn Sài Đạt Mộc muốn nhìn rõ cũng không kịp nói gì tới chống cự, nên đều kinh ngạc vô cùng.

Chỉ thấy Liễu Tồn Trung xuyên qua chạy lại ở trong bóng cây trúc trượng dày đặc, nhưng cũng không trả miếng nên đã gặp nhiều chiêu hiểm độc.

Từ phía đông lại xuất hiện một tốp người. Liễu Tồn Trung liếc mắt nhìn ra bọn người này chính là Xung Vân đạo trưởng, Thần toán tử Trình đại tiên sinh, và Thị Ẫn Mạc Ác Tài ba người là một tổ.

Còn Diệu Huyền, Diệu Thông, An Bình trại Điệp phu nhân ba người lại là một tổ. Còn một tổ là các vị hảo hán ở Bàn Long trại Dương Đại Hồ, Dương Đại Hải, Lục Hồng Phi, Lục Nhạn Phi, Nguyễn Cao Sơn, Lôi Cự Bằng, Trịnh Kiện Báo các người chia ra làm ba tổ, mỗi người chiếm cứ một góc làm thế bao vây.

Bỗng bên tai nghe thấy Mạc Ác Tài nói :

- Tiểu tử này chính là Liễu Tồn Trung. Lần trước đã để cho hắn chạy thoát, hôm nay ta phải bắt sống y mới được.

Liễu Tồn Trung cười thầm, nhưng cũng lấy làm kỳ lạ :

- Bọn này cũng đã ăn phải Thực hồn cổ, nhưng sao chỉ thấy đôi mắt lờ đờ, còn ngôn ngữ hành động chẳng khác người thường. Duy chỉ có lão Bang chủ là khác hẳn, đến giờ vẫn chưa thấy nói câu gì hết.

Nhưng giờ phút này đâu có cho phép Liễu Tồn Trung suy nghĩ nhiều. Chàng đã lâm vào thế bị bao vây, mà bọn người này lại nhiều, trừ ba tên Lục Thiềm Thừ, Mật Nhĩ với Sài Đạt Mộc thì mình có thể hạ sát thủ, còn những người khác, chàng không dám nặng tay nên trong bụng rất buồn rầu nghĩ thầm :

“Lần này ta hoài công mất rồi. Toàn là người phe bên mình làm sao có thể đánh lại được.”

Liền đó chàng xông về phía Xung Vân đạo trưởng. Đạo trường vội dùng trường kiếm khua một vòng. Liễu Tồn Trung vội né lui tránh luôn cả chiếc bàn toán của Trình Đại tiên sinh, dẫn sức vào năm đầu ngón tay xỉa vào mắt Mạc Ác Tài. Bỗng nghe thấy Mạc ác Tài rú lên một tiếng ối chà, rồi kinh hãi ngã lăn ra đất!

Liễu Tồn Trung không bỏ lỡ dịp may, liền lấy người Mạc Ác Tài làm nệm, nhún chân nhảy ra khỏi vòng vây, nhảy luôn lên mái nhà.

Chỉ nghe thấy những tiếng bộp bộp những người phục ở trên mái nhà đều bị Liễu Tồn Trung liệng xuống đất Lúc đó bóng trăng dần dần lụn xuống. Liễu Tồn Trung sợ bọn Xung Vân đạo trưởng đuổi tới không dám ngừng bước liền dùng khinh công thoát thân ra ngoài cảnh giới của tổng sào huyệt La Quỷ rồi mới tìm một nơi nghỉ sức, trong bụng tính toán thầm :

- Làm thế nào mà cứu được lão Bang chủ ra ngoài rồi mới tìm cách đả phá được Thực Hồn cổ. Nếu có cách phá được cái thuật của Thực hồn cổ thì tổng sào của bọn La Quỷ chẳng đáng lo ngại gì hết.

Nhắc lại Liễu Tồn Trung lần thứ ba xâm nhập tổng sào huyệt La Quỷ vẫn chưa thành công phải chạy thoát ra bên ngoài, tìm một nơi vắng vẻ nghỉ chân.

Lúc bấy giờ trời đã gần sáng. Tổng sào huyệt của La Quỷ vốn tọa lạc trên bờ sông Quả hỏa hà. Gần đó có nào là Long Tường tự Quan âm các, toàn là những danh thắng.

Liễu Tồn Trung nghỉ ngơi giây lát liền đứng dậy nhưng không trở về bản kiều mà lại đi ngay tới Long Tường tự, vì lẽ đó trong bụng chàng đã cảm thấy đói rồi, nên chàng định tới chùa Long Tường kiếm một bữa cơm chay dưỡng thần, chuẩn bị tới tối lại xâm nhập tổng sào huyệt La Quỷ lần nữa, giải cứu cho lão Bang chủ.

Chùa Long Tường này cách tổng sào huyệt La Quỷ khoảng mấy dặm đường chim bay.

Lúc ấy trời đã sáng rõ dân cư Miêu vực ở đó vẫn có thói quen thức dậy sớm.

Trên đường đi đã thấy lác đác bóng hành nhân, Liễu Tồn Trung không tiện thi triển thân pháp nên chỉ đi chầm chậm.

Khi tới Long Tường tự, chàng thấy diện tích của khu rừng nổi danh này rất rậm rạp và cũng rất xưa.

Khi tiến vào trong gian điện thứ hai thì thấy nơi chính giữa có tòa tượng Phật A Di Đà cao cộ tới hai trượng. Tiến vào trong nữa là gian Đại Hùng bảo điện, lối kiến trúc thật là hùng vĩ.

Chính giữa có một pho tượng Thích Ca Mâu Ni, so với tượng Phật Di Đà bên ngoài còn to hơn gấp bội. Đầu tượng Phật lớn bằng một chiếc trống đồng. Hai bên tả hữu nhan nhản tới năm trăm bức tượng La Hán, điêu khắc thật tinh xảo, nom rất sống động.

Một vị Tri khách tăng từ căn bên chạy ra chắp tay nói :

- A Di Đà Phật, xin kính chào thí chủ.

Liễu Tồn Trung vội vàng đáp lễ. Vị tri khách tăng mời Liễu Tồn Trung ngồi rồi nói :

- Thí chủ muốn tới lễ Phật ư?

Liễu Tồn Trung liền gật đầu, thắp hương lễ Phật xong chàng lại thấy một lão hòa thượng từ trong căn thiền phòng đi ra, chăm chú nhìn Liễu Tồn Trung giây lát như có vẻ kinh dị, chắp tay hối :

- Thí chủ từ đâu tới?

Liễu Tồn Trung đáp :

Tại hạ từ Tương Châu tới đây muốn quấy rầy cửa Phật xin cho tá túc một đêm. Không hiểu lão hòa thượng có chấp thuận cho chăng?

Lão tăng nói :

- Bổn chùa vốn là nơi để cho khách thập phương lai vãng, thì có gì là không được.

Liền đó ông ta liền bảo Trì khách tăng dẫn tới khách phòng.

Đi tới khách phòng đằng sau mấy căn điện là một dãy phòng khách. Tri khách tăng để Liễu Tồn Trung ngồi ở gian phòng khách sau đó tiểu sa di bưng trà thơm đến rồi kế đó là bữa cơm chay.

Tri khách tăng cáo từ đi lo việc. Liễu Tồn Trung ăn cơm xong liền nằm luôn ra giường ngủ.

Chàng ngủ một giấc rất say sưa, đến khi tỉnh dậy đã thấy căn phòng tối đen như mực.

Liễu Tồn Trung mở cửa ra nhìn thì thấy trên trời đã lấp lánh sao.

Chàng liền nghĩ bụng :

“Không hiểu hiện tại là mấy giờ rồi nhỉ?”

Liễu Tồn Trung định trở lại tổng sào huyệt La Quỷ thì bỗng bên tai nghe mơ hồ như có tiếng gì vang nhẹ.

Với số kinh nghiệm giang hồ sẵn có, Liễu Tồn Trung liền đoán ra ngay đó là tiếng của dạ hành nhân thi triển khinh công thân pháp, bất giác lòng hơi chột dạ nghĩ bụng :

“Chẳng lẽ đối phương theo dõi ta tới đây ư.”

Liễu Tồn Trung nghĩ đoạn, không chậm trễ chút nào liền nhẹ nhàng khép cánh cửa lại giả bộ nằm lăn ra giường ngủ.

Một lúc sau bỗng nghe thấy cửa phòng từ từ di động rất nhẹ. Liễu Tồn Trung thầm cười nhạt khẽ hé mắt nhìn ra chỉ thấy lờ mờ hai cái bóng đen đang lẳng lặng đi vào.

Bọn họ rón rén tới bên giường Liễu Tồn Trung ngắm nhìn giây lát.

Một người nói :

- Không phải.

Người kia nói :

- Thử lại đằng kia xem xem. Y có chắp cánh cũng không thể nào thoát khỏi đêm nay.

Hai người bàn với nhau rồi liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng, Liễu Tồn Trung rất lấy làm lạ nghĩ thầm :

“Hai tên này rõ ràng là người của tổng sào huyệt La Quỷ, tại sao thấy mình lại bỏ đi suông như thế?”

Rồi chàng lại nghĩ tiếp :

- Hoặc có thể hai tên này đã không nhận ra được mình?

Nhưng dù nghĩ vậy chàng vẫn không khỏi nổi tính hiếu kỳ liền ngồi nhỏm dậy, phóng vút ra bên ngoài.

Chỉ thấy hai bóng đen nọ đang rảo đi rảo lại như tìm kiếm gì ở căn phòng khách đối diện.

Mãi một hồi lâu, dường như vẫn không tìm thấy mục đích chúng có vẻ hơi thất vọng. Sau đó cả hai lại nhắm về phía nhà bếp đi tới.

Liễu Tồn Trung ngấm ngầm theo dõi phía sau. Gian nhà bếp cách căn phòng khách rất xa, lại phải đi qua một căn điện lớn.

Liễu Tồn Trung thân pháp rất nhanh. Chỉ thấy bóng chàng nhô lên nhô xuống trên mái ngói vài ba lần đã sang tới đầu bên kia.

Liễu Tồn Trung nhẹ nhàng uốn mình nép sát vào một cái xà ngang. Dưới nhà bếp này vắng hoe lù mù chỉ có một ngọn đến dầu, ánh sáng le lói.

Một tên tăng nhân đầu bếp đang lúi húi lấy một cái siêu đồng nhỏ nấu nước.

Liễu Tồn Trung ngửi thoang thoảng như có mùi thuốc ngai ngái xông vào mũi, rất là khó ngửi.

Bỗng thấy có bóng đen lấp loáng hiện ra. Hai tên dạ hành nhân nọ đã nhảy ập vào.

Tên tăng nhân đầu bếp mặt mày tái mét. Một tên dạ hành nhân cười nhạt hai tiếng. Tên kia bỗng tới gần tăng nhân nọ hỏi - Ngươi đang làm gì?

- Tiểu tăng nấu nước.

Tăng nhân đầu bếp cố trấn tinh thần đáp.

Tên dạ hành nhân kia cười hắc hắc đưa tay chộp lấy bắp đùi tăng nhân đầu bếp nhẹ nhàng đỡ ngược đầu y xuống, trầm giọng quát :

- Ngươi dám qua mặt ta ư?

Tăng nhân đầu bếp bị tên dạ hành nhân nọ đỡ ngược đầu xuống khí huyết tưởng chừng như bị dồn ứ đến nghẹt thở. Y lắp bắp nhưng không thốt được tiếng nào.

Tên dạ hành nhân nọ thấy vậy liến quăng y xuống rồi chỉ vào cái siêu nhỏ nói :

- Ngươi đang nấu thuốc hay là đun nước đó?

Tăng nhân nọ mặt mày xám ngắt như tro không dám đối đáp. Tên dạ hành nhân liền kéo tăng nhân đầu bếp tới gần siêu nước rồi thuận tay cầm cái siêu nước đó lên đổ ập xuống đất.

Một mùi ngai ngái nồng nặc xông lên như muốn buồn mửa. Trên mặt đất toàn là những con động vật, nào là rết rắn con đen con đỏ bò cạp nhện...

Tên dạ hành nhân liền quay người lại đánh tăng nhân đầu bếp té lăn ra đất quát lớn :

- Ngươi muốn sống hay chết?

Tăng nhân đầu bếp đáp :

- Xin hảo hán tha mạng.

Tên dạ hành nhân liền rút trong người ra một lưỡi dao nhọn đưa phớt qua trên mặt tăng nhân đầu bếp một cái Tăng nhân nọ chỉ cảm thấy da mặt mát lạnh liền nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Tên dạ hành nhân nọ quát bảo :

- Ngươi nấu thuốc này cho ai, phải nói thật. Nếu có chút gì gian dối thì đừng có trách lão tử này đấy.

Tăng nhân đầu bếp ấp úng nói :

- Cái này do một vị thí chủ bảo nấu. Tiểu tăng cũng không biết đó là cái gì.

Dạ hành nhân lại quát bảo :

- Hừ! Ngươi có phải là đồng đảng của y không?

Tên tăng nhân đầu bếp hoảng sợ đáp :

- Không, không phải. Tiểu tăng không hề quen biết gì vị thí chủ ấy cả.

Dạ hành nhân lại sẵng giọng quát :

- Nếu không quen biết tại sao ngươi lại nấu thuốc cho y?

Tăng nhân đầu bếp đáp :

- Xin hảo hán xét cho. Vị thí chủ đó có thưởng cho tiểu tăng năm lạng bạc.

Dạ hành nhân nọ liền gật đầu hỏi tiếp :

- Thế hiện giờ vị thí chủ đó ở đâu?

Tăng nhân đầu bếp dưới lưỡi dao uy hiếp không dám chống lại chỉ đưa tay trỏ về dãy nhà bên trái, nói :

- Trong dãy nhà đằng kia kìa.

Hai tên dạ hành nhân không ngớt cười sằng sặc, nhắm về dãy phòng mà tăng nhân đầu bếp vừa chỉ chạy như bay tới.

Tăng nhân đầu bếp thấy hai người lạ mặt cử chỉ dữ dằn như vậy bất giác ngầm niệm A Di Đà Phật nho nhỏ rồi núp vào một xó.

Liễu Tồn Trung thu mình trên xà nhà, trong lòng rất làm lạ. Cứ theo hai tên đã hành nhân nọ đối đáp với nhau mà xét, thì rõ ràng người trong bọn La Quỷ.

Nhưng không hiểu người bọn chúng định tìm là ai nhỉ?

Liễu Tồn Trung đưa mắt nhìn xuống, thấy căn nhà bếp vắng lặng như tờ không một bóng người, nhẹ nhàng tung mình nhảy xuống dưới đất rồi sau hai cái nhún nhảy đã tới trước dãy nhà nọ.

Cánh cửa gian phòng nọ chỉ khép hờ. Liễu Tồn Trung nghe thấy hai tên dạ hành nhân vừa rồi không ngớt cười hắc hắc liên hồi. Trong tiếng cười rõ ra rất là đắc ý Một tên nói :

- Lão tiên sinh ẩn mình hay lắm!

Rồi nghe thấy giọng của một người già mà Liễu Tồn Trung để ý nhận kỹ thấy có vẻ quen thuộc nói :

- Hai vị đây là ai?

Một dạ hành nhân cười đáp :

- Lão tiên sinh không nhận ra được hai anh em chúng tôi, nhưng anh em chúng tôi vốn ngưỡng mộ đại danh của lão tiên sinh từ lâu rồi.

Một dạ hành nhân khác nói :

- Thôi, chúng tôi xin nói thắng để lão tiên sinh hiểu giúp cho. Dù lão tiên sinh có thăng thiên chăng nữa chúng tôi cũng hay biết.

Ngừng một lát y nói tiếp :

- Hơn nữa, thật ra chúng tôi được phụng mệnh quốc chủ Đại Kim quốc chuyên trình tới đây để kiếm tìm lão tiên sinh đấy.

Liễu Tồn Trung khẽ lấy ngón tay chọc thủng giấy cửa sổ nhìn vào bên trong thì thấy một ông già đầu tóc bạc phơ nửa bên mặt lấy vải bao bọc kín nằm ở trên giường chỉ để lộ ra hai con mắt và không còn tí thần sắc nào cả yếu ớt tựa như không có khí lực, rõ ràng đã thọ trọng thương. Coi bộ dạng ông này hơi quen quen nhưng tiếc rằng không thấy được cả khuôn mặt.

Hai tên dạ hành nhân một tên đứng, một tên thì kéo chiếc ghế ngồi cạnh bên.

Ông già khẽ giương đôi mắt nhìn vào hai người chậm rãi nói :

- Hai vị nói trăng nói cuội mãi, khiến già này vẫn chưa hiểu được.

Thật ra muốn tìm kiếm già này để làm gì?

Tên ngồi cạnh bên cười ha hả, nói :

- Lão tiên sinh còn cứ giá bộ mãi ư? Nhất định phải bắt chúng tôi nói rõ tên tuổi ra hay sao?

Còn tên đứng thì mặt lộ vẻ khó chịu, trầm giọng nói :

- Chắc tiên sinh cũng đã nghe tiếng Hoàng Hà nhị bá chứ gì?

Dứt lời, y đưa ngón tay chỉ vào mình với tên ngồi ghế, nói rằng :

- Thì đây, tôi chính là Nhị Bá. Anh này là Đại Bá đây.

Ông già khẽ cười nhạt nói :

- Xin lỗi, mắt tôi hơi mờ không nhận ra được hai vị. Vậy hai vị kiếm tôi có chuyện chi?

Tên xưng là Đại Bá liền quảy mình trở lại lấy chưởng bên phải tát một cái. Chỉ nghe thấy “xoẹt” một tiếng, miếng vải trắng bạc trên mặt ông già liền bị kéo tuột ra. Mắt Liễu Tồn Trung không khỏi sáng ngời, suýt chút nữa đã thốt tiếng kêu lên.

Thì ra ông già không phải ai xa lạ, mà chính là người đã cùng đi với Hà Ngọc Trì rồi bị lạc lõng giữa đường, Thi Huyền trưởng lão.

Hoàng Hà Đại Bá cười ha hả, nói :

- Thi Huyền lão tiên sinh còn giả thần giả quỷ nữa sao?

Lúc này phần sắc của Thi Huyền trưởng lão lại tỏ ra trấn tĩnh, thong thả nói :

- Hai vị vốn là người Hán, sao lại cam tâm chịu làm ưng khuyển cho người Kim?

Đại Bá cười nhạt, nói :

- Thế nào là ưng Khuyển! Những lời thừa hãy nói ít chớ. Ta kính trọng tiên sinh là người có học vấn, biết điều hãy theo ta vế phục mạng. Đừng để trở mặt với nhau thì không hay ho gì đâu.

Còn Nhị Bá thì tỏ vẻ rất nóng ruột quát lớn :

- Lão tiên sinh đã nghe rõ chưa? Đừng để chúng tôi phải trở tay đấy nhé?

Trong ý Liễu Tồn Trung vốn đứng lâu một chút để xem hành động của hai tên này ra sao, song nhận thấy Thi Huyền trưởng lão đã thọ trọng thương sợ lỡ mất việc. Chàng liền nhảy vào, đứng ở phía sau hai người thốt ra một tiếng cười nhạt.

Hai tên nọ nghe thấy tiếng cười vội quay người lại nhìn thấy có một thanh niên mặc áo ngắn quần nâu đứng ở sau lưng mình đều giật mình kinh hãi. Đại Bá quát hỏi :

- Ngươi là ai?

Trong khi đó Thi Huyền trưởng lão mở mắt ra nhìn kỹ thấy là Liễu Tồn Trung bụng cả mừng vội kêu :

- Tồn Trung! Tồn Trung! Sao con lại đây được?

Câu nói của Thi Huyền trưởng lão chưa dứt lời hai tên nọ cũng biến sắc mặt. Thật không trách tên người thì đi xa, bóng cây thì che mát. Vì gần đây ba chữ Liễu Tồn Trung tiếng tăm vang lừng cả một góc trời, bọn người trong Hắc đạo nghe tới cái tên đó đều kinh hồn táng đởm.

Hai tên này tuy rằng chưa gặp qua họ Liễu không hiểu bản lãnh của chàng ra sao, nhưng những việc kinh thiên động địa trên chốn giang hồ Liễu Tồn Trung đã vướng vít thì chúng đã nghe thuộc làu làu.

Thiên hạ đệ nhất cao thủ là Hỏa Thần giáo chủ còn chẳng làm gì được chàng, và còn được nghe truyền khẩu rằng: Liễu Tồn Trung ưa mặc áo ngắn màu nâu, là một chàng thanh niên lực lưỡng vạm vỡ. Nay nghe thấy Thi Huyền trưởng lão thốt ra cái tên đó thì đâu có thể nhầm lẫn được Đại Bá lại quát hỏi tiếp :

- Ngươi là ai?

Liễu Tồn Trung trầm giọng đáp :

- Tại hạ là Liễu Tồn Trung.

Nhị Bá sợ hãi kêu lên :

- Ngươi là Liễu Tồn Trung trong Cái bang ư?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Trên giang hồ chỉ có một Liễu Tồn Trung chứ đâu có hai.

Hoàng Hà nhị bá tức thì lạnh đi nửa người, nhìn nhau một cái rồi quay mình phóng ra cửa tẩu thoát. Tai còn văng vẳng nghe tiếng cười ha hả của Liễu Tồn Trung và một câu nói kháy: Hai vị vội vã làm chi?

Sao không đem theo Thi Huyền trưởng lão về phục mạng với Kim chủ của các ngươi?

Miệng nói chàng đã chặn đứng ngay ở trước cửa.

Nhị Bá vội tản nhau ra cùng rút khí giới cầm trong tay.

Hai người dùng một thứ đoản đao và cùng một sức khỏe hơn người chuyên giỏi về môn đánh giáp lá cà.

Đại Bá hữu thủ cầm thanh đoản đao chỉ thẳng về phía trước, cánh tay trái sớm đã nhanh nhẹn vươn ra chộp vào nách Liễu Tồn Trung.

Nhị Bá xuất thủ động tác gần như cùng một lúc chặt chẽ khít khao.

Hai người một tả một hữu hợp công khí thế thật như vũ bão.

Liễu Tồn Trung cười nhạt một tiếng, đoản đao trên tay Nhị Bá liền vuột khỏi tay bay vèo ra xa cắm trên mặt đất rung rinh không ngừng.

Liễu Tồn Trung điểm huyệt hai người ném vào một góc cửa rồi chạy tới trước mặt Thí Huyền trưởng lão.

Thi Huyền trưởng lão nói :

- Tồn Trung, làm sao ngươi tới đây được?

Liễu Tồn Trung liền đem sự việc kể sơ qua một lượt cho Thi Huyền trưởng lão nghe qua rồi nói :

- Xin hỏi trưởng lão bị ai đả thương và tại sao lại nấp trong Long Tường tự này được?

Thi Huyền trưởng lão đáp :

- Ngày nọ ngươi cứu ta rồi cùng Hà Ngọc Trì cô nương rời khỏi Tổng đàn Cái bang. Nhờ được Hà NgọcTrì cô nương yểm trợ, ta đi chưa được bao xa thì đã bị địch nhân tập kích, chận đường đón đánh. Hà Ngọc Trì cô nương rút kiếm ra đương cự. Ta núp vào một chỗ, bị hai tên võ sĩ áo xám lẻn chạy lại định bắt ta. Ta liền quay đầu bỏ chạy thẳng tới khu rừng tùng ở phía sau Tổng đàn. Hai tên võ sĩ áo xám đó đua nhau lập công, dùng ám khí độc phóng về phía ta lia lịa. Liền đó chẳng may ta bị chúng phóng phải Khí Hải huyệt, ta liền ngã lăn ra đất, không dậy được. Trong lúc vạn phần nguy hiểm thì may mắn làm sao lại Hầu Bối Đao Đồ Vạn Lý của Hoa Sơn phái đi qua, ra tay giết hai tên võ sĩ áo xám, cứu ta thoát khỏi.

Liễu Tồn Trung nói :

- Môn ám khí độc đó thuộc loại gì vậy? Có phải là thứ Lục giác lăng không?

Thi Huyền trưởng lão đáp :

- Ngươi nói rất đúng, chính là thứ ấy.

Liễu Tồn Trung ngầm kinh hãi, hỏi :

- Thứ độc dược đó rất nguy hiểm, nội trong ba giờ mà không có thuốc giải thì chắc là khó qua lắm.

Thi Huyền trưởng lão nói :

- Ta đã dùng cách dĩ độc công độc để kháng cự lại sự xâm nhập của độc khí. Đồng thời ta đã nhờ Đồ Vạn Lý đi tìm Y Bất Tử để đối phó với loại Lục giác lăng này, bởi vì ngoài y thì khó có ai chữa trị nổi.

Liễu Tồn Trung nói :

- Trưởng lão bảo đi tìm Y Bất Tử thì vì lẽ gì lại tới đây?

Thi Huyền trưởng lão đáp :

- Ta biết rằng Y Bất Tử cùng Bao Đả Thắng đi lên Quả Đơn Hà, cho nên Đồ đại hiệp cùng ta mới gấp rút lên đường. Dọc đường Đồ đại hiệp rất có ích cho việc chữa trị môn độc dược trong Lục giác lăng đó lắm.

Không ngờ khi tới Quả Đơn Hà thì không tìm thấy Y Bất Tử và Bao Đả Thắng. Vì vậy ta với Đồ đại hiệp ước định với nhau, về phần ta thì tới Long Tường tự này dưỡng thương, đợi chờ tin tức, còn Đồ đại hiệp thì đi dò la tìm kiếm nơi tọa lạc của Y Bất Tử và Bao Đả Thắng hai người. Không ngờ hành tung của ta lại bị tên ưng khuyển của người Kim theo dõi...

Nói tới đây, bỗng nghe ở đằng xa có tiếng người nói :

- Hòa thượng, người đó là bạn của tôi, bảo tới quý tự dưỡng bệnh mà. Người đó gầy gò và đã già lắm rồi, trên đầu tóc đều bạc phơ.

Thi Huyền trưởng lão mừng rỡ nói :

- Đồ đại hiệp? Đồ đại hiệp đã về rồi. Duy có điều là không biết là đại hiệp có tìm thấy Y Bất Tử chưa?

Chỉ nghe thấy tiếng của Bao Đả Thắng oang oang nói :

- Lão hòa thượng! Lão tử đây là Bao Đả Thắng, hòa thượng chắc cũng đã được nghe danh rồi chứ? Hãy mời người bạn tóc bạc gì đó ra đây mau. Đừng có đùa giỡn với lão tử thì phiền lắm đó.

Liễu Tồn Trung nói :

- Thôi được? Để tại hạ ra gọi bọn họ vào.

Tiếng của Bao Đả Thắng giây lát sau có vẻ mừng rỡ nói :

- Ối chà! Tốt lắm! Người anh em của ta cũng đã tới đây rồi. Họ Đồ kia hãy theo ta đi mau.

Chỉ giây lát sau, đã có tiếng của Bao Đả Thắng kêu réo ngoài cửa :

- Tiểu huynh đệ, Bao Đả Thắng tới đây rồi.

Liễu Tồn Trung mở cửa phòng, chỉ thấy Bao Đả Thắng, Y Bất Tử cùng Đồ Vạn Lý ba người đang ở ngoài cửa dào dác nhìn. Liễu Tồn Trung nói :

- Xin mời ba vị vào đây.

Đồ Vạn Lý thấy Liễu Tồn Trung liền vội vàng chấp tay chào hỏi. Y Bất Tử toát miệng ra cười nói :

- Tiểu huynh đệ cũng tới đây ư? Còn vị Hà Ngọc Trì cô nương kia đâu?

Mọi người tiến vào trong phòng. Thi Huyền trưởng lão liền cố ngồi trên giường nghiêng mình thi lễ, mời mọi người ngồi.

Bao Đả Thắng thấy ở góc phòng có hai người, liền hỏi :

- Hai tên đó là ai vậy?

Liễu Tồn Trung liền đem chuyện xảy ra kể sơ qua mọi người nghe.

Đồ Vạn Lý liền rút thanh hậu bối đao quát mắng :

- Bọn ưng khuyển không nên để lại một tên nào.

Nói rồi y liền vung đao chém nát óc Hoàng Hà nhị bá.

Y Bất Tử cười sằng sặc, nói :

- Bao Đả Thắng nhà ngươi đã mở hàng rồi. Giờ đây hãy coi ta.

Dứt lời, y liền cởi nút áo của Thi Huyền trưởng lão ra, xem kỹ một lát, rồi nói :

- Chậm mất rồi, không cứu được.

Bao Đả Thắng nói :

- Thế nào? Y Bất Tử mà cũng không chữa được?

Y Bất Tử nói :

- Ai bảo là không chữa được. Ta nói: chậm rồi thì không cứu được nhưng giờ đây vẫn chưa quá chậm.

Nói rồi, y liền đưa tay ấn vào Khí Hải huyệt của Thi Huyền trưởng lão, day đi day lại một lúc, rồi lấy ở trong túi ra nhột cái lọ đồng nhỏ dốc một viên thuốc màu trắng đưa cho Thi Huyền trưởng lão uống nói :

- Không sao! Không sao!

Bao Đả Thắng khẽ nói với Liễu Tồn Trung rằng :

- Những ngày gần đây, người anh em đã đi những đâu đấy?

Liễu Tồn Trung đáp :

Nơi này cách tổng sào huyệt của bọn La Quỷ không xa. Những ngày gần đây, tôi thường ra vào tổng sào của bọn chúng.

Bao Đả Thắng hỏi :

- Để làm gì chứ? Bọn con gái La Quỷ đâu có xinh đẹp bằng Hà Ngọc Trì cô nương?

Đồ Vạn Lý nói :

- Có lẽ Liễu đại hiệp có lý do khác.

Liễu Tồn Trung liền đem chuyện võ lâm hiệp nghĩa trúng phải Thực hồn cổ nói hết ra và còn nói tới lão Bang chủ bị mê man mất cả bản tính rồi.

Mọi người nghe xong đều vô cùng kinh sợ. Thi Huyền trưởng lão tuy nằm ở trên giường nhưng nghe nói cũng tỏ vẻ lo âu.

Bao Đả Thắng nói với Y Bất Tử rằng :

- Lần này ta phải khảo cứu nhà ngươi mới được. Có cách gì để chữa cái bệnh đó không?

Y Bất Tử nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, chậm rãi đáp :

- Việc này để thử xem sao, nhưng không dám nói là vững chắc.

Bao Đả Thắng nói :

- Nếu như vậy thì ngươi hãy mau thử coi. Nếu không được ta sẽ nghĩ cách khác.

Thi Huyền trưởng lão nói :

- Này, không thể lỗ mãng được đâu. Nhà ngươi xúi giục Y Bất Tử đi vào tổng sào La Quỷ thì có khác gì biếu dê miệng hùm.

Bao Đả Thắng nói: vậy theo ý Thi Huyền trường lão thì sẽ làm cách gì?

Thi Huyền trường lão đáp :

- Việc này không khó gì đâu.

Rồi ông ta gọi Liễu Tồn Trung tới gần dặn dò mật kế, đủ cả chi tiết.

Liễu Tồn Trung nghe xong mừng quýnh. Thi Huyền trưởng lão nói :

- Ngôi Long Tường tự này chúng mình không ở lâu được nữa. Nếu ngươi có tin tức gì hãy đến nơi nào gần Quan Ấm các thông tri là được.

Liễu Tồn Trung vâng lời, từ biệt trưởng lão và bọn Y Bất Tử ba người, rời Long Tường tự đi vào tổng sào huyệt La Quỷ.

Khi cách tổng sào huyệt ước chừng năm dặm, bỗng nghe thấy sườn núi bên kia vọng lại tiếng binh khí va chạm nhau dường như giao chiến rất dữ dội. Liễu Tồn Trung giật nảy mình nghĩ bụng :

- Nơi đây thuộc phạm vi tổng sào La Quỷ. Không lẽ bọn ta có người xâm nhập chăng?

Nghĩ ngợi chưa xong, chàng bỗng nghe thấy có người rú lên một tiếng thê thảm, rồi nghe tiếng Cát Đạt Tố khăng khắc cười gằn.

Liễu Tồn Trung giật mình, rướn lên hai bước, nép qua sườn núi thì thấy Cổ Đạt Lạt nằm gục trên mặt đất còn Cát Đạt Tố thì đang lấy góc áo lau chùi vết máu trên lưỡi gươm. Đứng cạnh đó còn có Ô Lý và Khắc Tô.

Ô Lý bị mất một cái tai. Đó là vì ngày hôm trước đây y và bọn Cát Đạt Tố vây đánh Liễu Tồn Trung ở trên Bắc Cố Sơn bị truỷ thủ của Liễu Tồn Trung cắt đứt.

Liễu Tồn Trung thấy tình cảnh bày ra trước mắt, trong lòng vừa giận vừa hờn, tức thì nổi lên sát cơ vì thấy rõ Cát Dạt Tố chỉ vì muốn ngấm ngầm yêu mến Tố Tố nên mới cùng bọn Ô Lý và Khắc Tô đồng mưu giết chết sư đệ.

Liễu Tồn Trung quay mình, cười nhạt, nói :

- Cát Đạt Tố, lại thấy mi ở đây rồi.

Cát Đạt Tố dù có nằm mơ cũng không sao ngờ được phút này, tại nơi đây lại thấy Liễu Tồn Trung xuất hiện. Y không khỏi lạnh toát nửa người. Mắt bên trái đã mất con ngươi, sâu hoắm hẳn vào, con mắt bên phải trợn lên trừng trừng, ngẩn người ra một lúc không nói năng gì được.

Còn Ô Lý, Khắc Tô hai người đã hiểu rõ sự lợi hại của Liễu Tồn Trung, nay thấy chàng hiện thân trước mắt, nên không ai bảo ai, cùng lùi về phía sau mấy bước.

Một kẻ không có mắt bên trái, một tên bị mất tai bên trái, khiến Liễu Tồn Trung nhìn thấy cũng phải bấm bụng cười thầm.

Ba người này tuy rằng đối với Liễu Tồn Trung vẫn có lòng e sợ nhưng nghĩ tới cái tai và con mắt của mình vì y mà bị mất đi, tức thì trong lòng căm phẫn tới cực độ.

Cát Đạt Tố lui về phía sau mấy bước, con mắt bên phải tia ra một luồng ánh sáng xanh lè, chưởng bên tay trái nơi đầu móng tay dường như đượm màu xanh biếc, tay phải giơ kiếm lên ngang ngực ghé đầu với Ô Lý, Khấc Tô hai người rằng :

- Ngày hôm nay là ngày chúng ta cùng phục thù đấy! Hãy ráng sức lên.

Ô Lý, Khắc Tô xoẹt một cái đã đứng yên theo bộ vị. Cần biết rằng ba tên này cũng có thể được liệt vào hàng thượng lưu trong võ lâm giờ cùng nuôi một chí rửa hận phục thù, ba người cùng chung một dạ, tình thế này cũng chằng thể coi thường được.

Liễu Tồn Trung lúc này tuy không sợ âm hàn chưởng độc của Cát Đạt Tố nhưng cũng phải dè dặt cầm chừng. Tai nghe tiếng động thân hình của Cát Đạt Tố kế đó là một tiếng rú kỳ dị nổi lên, thân hình y tựa như một con vượn nhảy về phía chàng. Chưởng bên tả kiếm bên hữu đồng thời công kích mãnh liệt.

Liễu Tồn Trung đã có phòng bị nên khẽ nhún mình nhảy sang ngang hơn một trượng né tránh khỏi cái nhuệ thế đó.

Ô Lý trong tay cầm một cái chĩa ba xoạt xoạt mấy tiếng đâm về phía đỉnh đầu Liễu Tồn Trung. Còn Khắc TÔ thì rút sợi Xà cốt cửu tiết luyện ra, đợi chờ cơ hội tập kích.

Ba người này hợp tác rất chặt chẽ thế công mãnh liệt phi thường.

Nên biết Liễu Tồn Trung gần đây đối với sự chiến đấu kinh nghiệm dồi dào, phen này chàng đã quyết tâm dù sao cũng phải đánh chết ba tên này dưới tay mình để phục thù cho Cổ Đạt Lạt.

Lúc ấy chàng khẽ nhích phía dưới mình, nửa thân trên hơi nghiêng đi tránh né chiêu Xuyên Tâm kiếm của Đạt Tố đồng thời tránh cả sợi Xà cốt cửu tiết luyện của Khắc Tô, rồi hất bổng Ô Lý lên không trung.

Toàn thân y bị chưởng thế vô địch của Liễu Tồn Trung đánh bắn vọt đi, đụng vào một thân cây, khiến cây đổ sập người chết.

Mới đấu chưa được một chiêu, ba người đã mất một. Khắc Tô trong lòng hoảng sợ còn Cát Đạt Tố thì không sao ngờ được công lực của Liễu Tồn Trung lại tinh tiến và thần tốc như vậy.

Y vốn là người am hiểu giảo hoạt, đâu có chịu thiệt thòi, liền quát bảo Khắc Tô rằng :

- Khắc Tô, hai ta phải báo thù Ô Lý. Ngươi tấn phía trước ta đánh mặt sau.

Dứt lời, đến vụt một cái y nhảy về phía sau Liễu Tồn Trung. Còn Khắc Tô vừa nghe nói phải báo thù cho Ô Lý nên y chẳng nghĩ ngợi gì múa tít Cửu tiết luyện đến nỗi gió cũng không thể lọt vào nhắm về phía dưới của Liễu Tồn Trung quật tới.

Nên biết sợi Xà cốt cửu tiết luyện này không những được tẩm thuốc độc mà mỗi một đất đều có những nanh sắc bén nhọn, cứng rắn phi thường.

Trong khi y múa tít, Liễu Tồn Trung tránh né mấy cái chàng bỗng dưng tựa như bóng ma chui luôn vào trong vòng xích sắt của Khắc Tô.

Chiêu thức này gọi là Tổn Thượng ích Hạ trong “Thiện Nhân kinh giải”.

Bỗng nghe Khắc Tô rú lên một tiếng, miệng phun máu tươi, cả người lẫn xích sắt bị đánh bay lên, chịu chung số phận với Ô Lý.

Liễu Tồn Trung quay người nhìn lại Cát Đạt Tố, thì không hiểu tên này đã trốn đi đâu mất từ hồi nào.

Liễu Tồn Trung kiểm soát kỹ xung quanh một lượt cũng chẳng thấy bóng dáng tên họ Cát đâu cả, liền nhạy lại nhìn Cổ Đạt Lạt thấy mạng mỡ bên trái họ Cổ bị đâm trúng một kiếm, máu còn đang xối xả chảy ra.

Còn mạng mỡ ở bên phải thì bị đâm một nhát chĩa ba, thành ba lỗ thủng nhỏ, máu cũng tuôn ra lênh láng.

Toàn thân thể Cổ Đạt Lạt thì in những dấu vết của sợi xích sắt Xà cốt cửu tiết luyện, chết rất thảm thương.

Liễu Tồn Trung nhìn thấy thế, không khỏi mủi lòng, nghĩ lại khi mình bị bọn Cát Đạt Tố vây đánh ở Bắc Cố sơn cả mấy tên này cùng một bọn võ sĩ áo xanh, nhờ Cổ Đạt Lạt không chịu thừa cơ hạ thủ nên mình mới còn sống sót tới giờ.

Ngày nay vì chàng tới chậm một bước không cứu được y phải chết dưới tay người sư huynh vô đạo nên không sao cầm lòng được. chàng phải nhỏ ra mấy giọt nước mắt.

Kế đó, chàng dùng tay bới đất làm thành một cái hố tạm gọi là đắp điếm cho thi hài họ Cổ.

Sau đó chàng kiếm một hòn đá lớn cắm vào phía đầu ngôi mộ, dùng ngón tay khắc mấy chữ rằng :

“Thanh Hải nghĩa sĩ Cổ Đạt Lạt chi mộ”

Đâu đấy xong xuôi, chàng nghĩ tới những việc đã qua của Cổ Đạt Lạt, rồi bỗng liên tưởng nghĩ tới Tố Tố; không biết giờ phút này nàng ta ở đâu. Sao không thấy mặt nàng? Hay là lại bị tên Cát Đạt Tố cầm tù mất rồi? Về cái tin Cổ Đạt Lạt bị giết chết không rõ nàng có hay biết không?

Nghĩ vơ nghĩ vẩn, đột nhiên hình như chàng có vẻ tỉnh ngộ. Dương Cự Nguyên, Cổ Đạt Lạt đều vì Tố Tố mà chết cả. Chẳng trách người xưa có câu: Hồng nhan họa thủy, lý lẽ này thật rất chính đáng.

Trong óc chàng lại lờ mờ hiện lên hình ảnh của Hà Ngọc Trì xinh đẹp biết bao nhiêu, rồi một Hoàn Ngột Nhã phu nhân tuy cứng cỏi nhưng vô cùng hấp dẫn, một Anh Tử đoan trang, trầm lặng lại thêm một Từ Hỉ Phượng dung nhan như giận như hờn, đầy vẻ quyến rũ của một thiếu phụ đang độ phong tình.

Những người này Liễu Tồn Trung xưa nay rất ít khi nào để ý tới, giờ đây không hiểu sao hình ảnh họ lại bỗng dưng hiện lên như ám ảnh như trêu ngươi lởn vởn trước mắt chàng.

Cũng may là Liễu Tồn Trung định lực rất mạnh. Chàng hít một hơi dài bao nhiêu ý nghĩ bậy bạ đều tiêu tan hết cả!

Đầu óc thanh thản, Liễu Tồn Trung phóng như bay về phía tổng sào huyệt của La Quỷ.

Lần này vì đã từng ra vào trong Tổng đàn của La Quỷ nên Liễu Tồn Trung đã thuộc nằm lòng từng bước đi nước bước.

Chàng nhanh nhẹn chạy tới trước căn phòng mà trước đây lão Bang chủ đã xuất hiện, nhảy lên mái ngói, nhẹ nhàng gỡ hai viên ngói ra nhìn xuống bên dưới.

Chỉ thấy lão Bang chủ đang ngồi quay mặt vào vách tường bất động.

Liễu Tồn Trung cả mừng nghĩ bụng :

- Thi Huyền trưởng lão trao cho ta một kế, vậy hãy bắt đầu thi hành.

Nghĩ rồi, Liễu Tồn Trung liền nhảy qua song cửa vào bên trong.

Chỉ thấy lão Bang chủ vẫn ngồi lặng yên, quay mặt vào vách tường.

Chàng liền nhón gót nhẹ nhàng đi tới phía sau lưng.

Liễu Tồn Trung định điểm vào huyệt đạo của lão Bang chủ rồi cõng ông ta nhảy ra ngoài tẩu thoát, nhưng trong bụng chàng lại phân vân.

Chàng nghĩ rằng: lão Bang chủ là người mà bình sinh mình yêu quý nhất nay bất ngờ hạ thủ điểm huyệt ông ta thì thật là điều bất kính.

Cho nên chàng vẫn lưỡng lự không biết tính thế nào cho phải.

Đang lúc ấy Liễu Tồn Trung bỗng cảm thấy huyệt đạo ở phía sau mình buốt nhức một cái đau nhức khôn tả Liễu Tồn Trung giật mình chột dạ biết rằng đang có kẻ ám toán phía sau lưng.

Sự việc xảy ra nhanh như ánh chớp, Liễu Tồn Trung phản ứng rất là nhanh nhẹn, vội vàng hít một hơi dài định phá giải huyệt đạo bị kìm chế, hữu thủ vung mạnh một chiêu Thiên Nhân kinh giải hất ngược về phía sau.

Không ngờ chân khi vừa dồn lên được nửa chừng, thì bỗng bế tắc lại, không sao phóng ra hết mức được.

Tuy vậy kẻ ám toán chàng cũng bị đánh bắn xa hơn trượng. Liễu Tồn Trung lúc bấy giờ thân hình lảo đảo xoay tròn như muốn té, loáng thoáng trước mắt chàng thấy hình như người ám toán chàng có lẽ là Tôn Kha Ba.

Giữa lúc còn lao đao chưa kịp trấn tĩnh thì Thiên Trụ huyệt ở đằng sau gáy chàng đột nhiên bị người đánh mạnh vào một cái.

Liễu Tồn Trung kêu thét lên một tiếng, chỉ thấy trước mắt tối sầm, trời đất quay lông lốc không còn làm sao gượng được nữa, liền ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh Bỗng nghe lão Bang chủ ha hả cười lớn, cởi lớp áo ngoài, kéo luôn chiếc mặt nạ da người ra.

Thì ra đó lại là một thanh niên, mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú.

Lúc bấy giờ đèn đóm trong phòng bỗng sáng rực, Vương Hữu dẫn hơn mười hai tên võ sĩ thuộc loại cao thủ hạng nhất của Đông Doanh nhảy vào, cả mừng nói :

- Bang chủ quả nhiên có chỗ khác phàm. Chỉ mới một chiêu đã đánh bại được ngay đối thủ.

Thanh niên được gọi là Bang chủ cười nói: Bổn tọa võ công tuy không dưới liễu Tồn Trung thật, nhưng nếu như không nhờ được y đang trong lúc thọ thương mà ra tay thì cũng phải vất vả lắm. Đó cũng hoàn toàn nhờ vào công lao của Thông Thiên Hiểu sư gia. Tôn Kha Ba đâu rồi?

Mười hai tên võ sĩ liền chạy lại đỡ Tôn Kha Ba dậy. Lúc đó Tôn Kha Ba thân thể rã rời, mềm nhũn, không còn chút hơi sức nào. Lão thều thào nói với Cái bang Bang chủ :

- Người ta vẫn đồn Liễu Tồn Trung võ công cái thế, bây giờ được gặp biết quả là không sai. Y đã trúng phải một chỉ độc hiểm của lão phu mà vẫn có thể phản công lại được. Lão phu bình sinh đã từng gặp không biết bao nhiêu cao thủ mà lần này cũng phải chịu phục.

Mọi người nhìn lại Liễu Tồn Trung thì thấy chàng hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp.

Tôn Kha Ba nhìn thanh niên Bang chủ, nói :

- Hứa bang chủ, Liễu Tồn Trung hiện giờ kể như là chết dở. Chúng ta nên xử trí làm sao đây?

Vương Hữu vội vã nói :

Cần gì phải nghĩ ngợi nữa, cứ việc cắt lấy thủ cấp của y đưa về cho đại Kim hoàng đế, thì việc này phải kể là công lao lớn nhất trong việc diệt Tống.

Chỉ thấy Từ Hỉ Phượng cùng với Xuất động xa Ngao Nhị và Độc Khiết tử Mật Nhĩ vội vàng chạy lại.

Từ Hỉ Phượng vừa thấy Liễu Tồn Trung nằm hôn mê dưới đất trong lòng không khỏi giật mình chột dạ, nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn giả bộ vui mừng nói :

- Hay lắm! Chúng ta đã diệt trừ một mối họa to lớn. Công lao hẳn là của Hứa Thiên Long Hứa bang chủ đấy phải không?

Hứa Thiên Long đưa ánh mắt hau háu nhìn Từ Hỉ Phượng, nở một nụ cười tình tứ nói :

- Hứa mỗ cũng nhờ được hồng phúc của Từ tiểu thư nên mới may mắn xuất một chiêu đắc thủ. Duy có điều là chưa giết được y mà chỉ mới đánh y thọ thương thôi.

Từ Hỉ Phượng quay đầu lại nhìn Vương Hữu, nói :

- Vương tiên sinh, vậy bây giờ người định xử trí với y như thế nào?

Vương Hữu đáp :

- Lão hữu định cắt lấy thủ cấp của y dâng lên cho Kim chúa nhưng vì chưa hội ý của Giáo chủ nên chưa dám quyết định.

Từ Hỉ Phượng nói :

- Đôi bên cũng đều là người nhà cả mà, khách khí làm chi. Vương tiên sinh và Hứa bang chủ nhận được mật kế của Thông Thiên Hiểu sư gia tới giúp đỡ bổn giáo diệt trừ đại địch, bổn giáo cảm kích còn chưa hết nữa là. Huống hồ đây là công lao to lớn của Hứa bang chủ và Vương tiên sinh thì hai vị đương nhiên có quyền cắt lấy thủ cấp đối phương đem đi lập công.

Vương Hữu cười khảnh khách nói :

- Không dám! Không dám! Tên này bị giết ở trong phạm vi quản hạt của Giáo chủ thì công lao đó lẽ ra phải do chúng ta lập nên chứ đâu riêng gì Cái bang độc chiếm. Bang chủ, người nghĩ điều đó phải không?

Hứa Thiên Long đôi mắt vẫn không rời khỏi Từ Hỉ Phượng cười hể hả nói :

- Đúng! Đúng lắm! Bay hãy đem dao lại đây cắt lấy thủ cấp tên này? Đêm nay chúng ta mở tiệc ăn mừng!

Liền thấy từ ngoài phòng có người cầm một thanh đại đao chạy vào. Từ Hỉ Phượng cố ý ngửng đầu suy nghĩ rồi như vô tình liếc mắt đưa tình Hứa Thiên Long, khiến cho y trong lòng khấp khởi mừng thầm.

Tên thuộc hạ cầm thanh đại đao, hai tay dâng lên cho Hứa Thiên Long.

Hứa Thiên Long cầm lấy thanh đại đao, nhẹ nhàng tung lên trên cao hơn hai trượng rồi chụp lấy chuôi đao, thủ pháp thật là đẹp mắt.

Y nhìn Từ Hỉ Phượng nói :

- Thanh đại đao này khá lắm, nhưng đáng tiếc! Đáng tiếc?

Từ Hỉ Phượng cau mày cười hỏi :

- Hứa bang chủ bảo đáng tiếc là cái gì?

Hứa Thiên Long đáp :

- Đáng tiếc là nó nhẹ nhàng và dễ dàng cắt lấy thủ cấp của tên Liễu Tồn Trung.

Từ Hỉ Phượng nhẹ nhàng nhấn gót, tha thướt đi tới gần Hứa Thiên Long đưa mắt tình tứ nhìn y, cười tươi như hoa nói :

- Nhẹ nhàng và dễ dàng hạ sát tên Liễu Tồn Trung, trừ đi một mối lo lớn thì không phải là điều hay lắm sao?

Hứa Thiên Long cười nói :

- Hay thì hay thật, chẳng qua chỉ sợ y chết rồi, trong lòng vẫn không phục đấy thôi.

Từ Hỉ Phượng nói :

- Hứa bang chủ nói gì thế? Quả thật bổn Giáo chủ vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa câu nói đó của Bang chủ như thế nào?

Hứa Thiên Long mắt thấy Từ Hỉ Phượng đảo khóe mắt thu ba, uốn éo lại gần mình, toàn thân nàng tỏa ra một làn hương thơm nhẹ, khiến cho y sớm đã như say mê, ngây ngất tâm hồn. Trước mắt người đẹp, tự dưng y lại có ý muốn phô trương đôi chút bản lãnh hầu mong có thể thâu phục trọn vẹn cảm tình của thiếu phụ họ Từ. Do đó y liền nói :

- Tên Liễu Tồn Trung xưa nay vẫn thường tự phụ là thiên hạ vô địch. Nếu như không cho y một cơ hội chót để thử thách thì chết đi, y làm sao nhắm mắt cho cam.

Từ Hỉ Phượng giả bộ cười giòn giã nói :

- À bổn Giáo chủ hiểu rồi. Thì ra Hứa bang chủ có ý muốn thử tài đối phương, đánh bại đối phương để cho người trên chốn giang hồ biết Liễu Tồn Trung bị bại dưới tay Hứa Thiên Long Bang chủ, có phải thế không?

Hứa Thiên Long đáp :

- Chính là thế đó. Nhưng chẳng qua bây giờ không được, chỉ còn cách là cắt lấy thủ cấp của y.

Từ Hỉ Phượng ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao vậy?

Hứa Thiên Long đáp :

- Một là y đang thọ thương không thể nào chống đỡ nổi bổn Bang chủ. Thứ hai là nếu như thả y, thì tên này cũng khôn khéo lắm, một khi biết rằng Hứa Thiên Long vốn có ý thử bản lãnh của y thì còn đâu có gan đối kháng được. Có phải thế không Vương Hữu tiên sinh?

Vương Hữu cười đáp :

- Phải! Phải lắm! Đương nhiên! Đương nhiên! Tên tiểu tử Liễu Tồn Trung kể thì cũng có đôi chút tài nghệ đấy nhưng chỉ đối phó với hạng cao thủ đệ nhị lựu tầm thường trên chốn giang hồ thôi, chứ còn một khi đã gặp Hứa bang chủ thâu mạng tuyệt nghệ như thế, thì y làm sao có thể múa máy được. Tốt hơn là cứ việc hạ luôn y đi chứ để lằng nhằng, y tẩu thoát rồi muốn tìm lại cũng khó lắm.

Từ Hỉ Phượng chớp chớp mắt, nói :

- À bổn giáo đã có cách, khiến y phục hồi được công lực để tỉ thí chơi với Hứa bang chủ, và cũng bảo đảm được là y không tẩu thoát.

- Cách gì?

Từ Hỉ Phượng đáp :

- Ta hãy thừa lúc y còn đang hôn mê bất tỉnh mà phóng Thực hồn cổ khiến cho y bị mê mờ bản tính, sẽ vĩnh viễn chịu sự chỉ huy của chúng ta.

Vương Hữu lộ vẻ phân vân quay sang nhìn Hứa Thiên Long, Hứa Thiên Long cũng chần chừ yên lặng.

Từ Hỉ Phượng nũng nịu hỏi :

- Sao? Hứa bang chủ đã định thử tuyệt nghệ của Liễu Tồn Trung đánh bại y trước mắt mọi người thì đây không phải là cơ hội tốt hay sao? Hay là Hứa bang chủ sợ y rồi?

Hứa Thiên Long bị chạm tự ải, liền sẵng giọng nói :

- Ai sợ y! Được, Giáo chủ muốn làm gì thì làm, miễn là đừng để cho y chạy thoát thì thôi.

Từ Hỉ Phượng cả mừng nói :

- Tất nhiên rồi.

Đoạn nàng ta quay sang Mật Nhung, nói :

- Mật Nhung, hãy đem Liễu Tồn Trung vào phòng của ta.

Hứa Thiên Long vừa nghe Từ Hỉ Phượng bảo đem Liễu Tồn Trung vào phòng của nàng, trong lòng đã có ý hơi ghen tức, liền hỏi :

- Từ giáo chủ đem y vào trong hương phòng của Giáo chủ làm gì?

Từ Hỉ Phượng đỏ mặt sẵng giọng nói :

- Đó là nơi dùng để phóng ngải của bổn Giáo chủ. Đừng xen vào bổn việc Giáo chủ làm gì.

Hứa Thiên Long đôi mất đỏ ngầu quát lớn :

- Không được, bổn Bang chủ phải giết y.

Nói rồi, y liền giơ cao thanh đại đao nhắm ngay đầu Liễu Tồn Trung chém bổ xuống.

Chỉ thấy Xuất Động Xà Ngao Nhĩ hét lớn một tiếng năm ngón tay xòe ra như năm cái móc câu, xoay nhẹ một vòng, chộp lấy cổ tay Hứa Thiên Long giật mạnh một cái.

Cái giật đó nặng có tới cả ngàn cân. Xuất Động Xà Ngao Nhĩ vốn là đệ nhất cao thủ hộ pháp của Tổng đàn La Quỷ, tánh tình vốn hung hãn mà lòng dạ rất trung tín, xưa nay vẫn hết lòng phò trợ Từ Hỉ Phượng.

Giờ đây thấy bọn Hứa Thiên Long không coi Giáo chủ mình vào đâu, lão ta mới đùng đùng nổi giận.

Hứa Thiên Long lúc bất phòng thật không ngờ Ngao Nhĩ lại đột ngột ra tay dữ dằn như vậy. Trong lúc cấp bách y liền thuận thế xỉa luôn ngọn đao tới trước theo thức Hải để thôi châu vội ép sức mạnh trên gan bàn tay Ngao Nhĩ nhanh như điện chớp.

Ngao. Nhĩ vội thối lui ba bước, chân phải khẽ kiễng lên, đá thẳng vào ngọn đao của Hứa Thiên Long.

Hứa Thiên Long vội vàng trở đao, chém luôn vào mắt cá chân Ngao Nhĩ.

Mấy chiêu thức này xảy ra trong chớp mắt thời gian nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy.

Vương Hữu xem qua tình hình, biết là không thể làm dữ được, liền vội vàng kéo Hứa Thiên Long về, nháy mắt ra hiệu cho y cười nói :

- Ngao hộ pháp công phu dày dặn lắm, không hổ là đệ nhất cao thủ ở Miêu Cương. Thôi được, tới đây là đủ rồi, khỏi cần tỉ thí nữa.

Nghe Vương Hữu có ý nể sợ, Từ Hỉ Phượng cũng ngầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, bảo Ngao hộ pháp :

- Thôi hãy dừng tay.

Ngao Nhĩ vội nhảy rạt về chỗ cũ, nhưng đôi mắt vẫn gườm gườm hung hãn, Vương Hữu chắp tay chào Từ Hỉ Phượng cười nói :

- Chúng tôi xin theo ý của Từ giáo chủ, để Giáo chủ cứ tự nhiên thi hành ý định.

Từ Hỉ Phượng bảo Mật Nhung :

- Đem y đi!

Mật Nhung dạ lớn một tiếng vác Liễu Tồn Trung nhanh nhẹn nhảy ra bên ngoài.

Từ Hỉ Phượng, Ngao Nhĩ cũng vội nối gót theo sau.

Vương Hữu ra ngoài cửa thái độ rất cung kính. Hứa Thiên Long đợi bọn họ đi khuất rồi mới hỏi :

- Vương tiên sinh, tại sao tiên sinh lại ngăn cản không cho ta giết tên Ngao Nhĩ đó?

Vương Hữu đáp :

- Từ Hỉ Phượng hiện tại mưu đồ chưa rõ, làm sao chúng mình có thể tương tàn, tương sát? Nếu như Từ Hỉ Phượng mà không phóng ngải vào tên Liễu Tồn Trung thì chúng ta hỏi tội nàng sau cũng chưa muộn cơ mà.

Hứa Thiên Long nói :

- Chỉ sợ Từ Hỉ Phượng không chịu phóng ngải mà còn chữa thương cho tên Liễu Tồn Trung đó bình phục lại thì chẳng phải kế hoạch của chúng ta sẽ như nước lã ra sông hay sao?

Vương Hữu nói :

- Lão phu đã có chủ trương rồi! Cứ đợi xem sao đã, không có gì phải lo.

Giữa lúc mọi người đang chuyện trò với nhau, bỗng thấy Tôn Kha Ba mặt lạnh như tiền, vội vã đi tới, theo sau y là Cát Đạt Tố.

Tôn Kha Ba thấy Hứa Thiên Long, Vương Hữu và mười hai tên võ sĩ đều có mặt ở trong phòng, liền hỏi :

- Liễu Tồn Trung đâu rồi?

Hứa Thiên Long đáp :

- Đã bị ta bất rồi.

Tôn Kha Ba nói :

- Ở đâu? Để lão phu giết y mới được.

Vươn g Hữu nói :

- Tên đó là do Hứa Thiên Long bắt được, tại sao lại để cho lão tiền bối giết?

Tôn Kha Ba hầm hầm nói :

- Lão phu nếu như không giết được y thì làm sao tiêu được mối căm hận trong dạ.

Vương Hữu nói :

- Mối căm gì mà dữ thế, có thể nào cho tại hạ biết được chăng?

Tôn Kha Ba nói :

- Cát nhi, ngươi nói đi.

Cát Đạt Tố vòng tay thi lễ với hai người, rồi khẽ dạ nói :

- Tên Liễu Tồn Trung đó không ai mà độc ác hơn nữa. Cổ sư đệ của tiểu đệ xưa đã từng có lần cứu mạng cho y, thế mà y đã không đền ơn thì chớ còn thừa lúc Cổ sư đệ của tiểu bối bất phòng, y đã ra tay tập kích giết luôn Cổ sư đệ, sau đó y lại còn nhẫn tâm giết cả Ô Lý và Khắc Tô hai người. Tới khi tiểu bối tới nơi thì họ đều đã bị tán mạng.

Còn tên kia không dám gặp ngay mặt tiểu bối đã cao bay xa chạy từ lâu.

Tôn Kha Ba tức giận đến nghiến răng ken két hậm hực nói :

- Nết lão phu không giết được tên chó đó thì thề sẽ không làm người nữa. Hừ! Cổ nhi tuy đã phản bội sư môn nhưng cũng không thể vì thế mà để người ngoài giết hại được. Vương tiên sinh tên đó ở đâu rồi?

Hứa Thiên Long nghĩ tới việc Liễu Tồn Trung được Từ Hỉ Phượng đưa vào trong thư phòng nói là để phóng ngải gì đó, trong lòng từ lúc đó đến giờ có vẻ hậm hực không vui. Cho nên chỉ thấy y lạnh lùng nói :

- Lão tiền bối nếu như muốn đòi nợ tên Liễu Tồn Trung ấy, xin cứ tới thư phòng của Từ giáo chủ. Tên đó hiện giờ đang ở đó.

Tôn Kha Ba nói :

- Lạ thật, y ở trong phòng Từ giáo chủ làm gì?

Hứa Thiên Long cười nhạt đáp :

- Nàng ta là Giáo chủ, ai có quyền can thiệp vào?

Tôn Kha Ba nghiến răng nói :

- Lão phu chỉ cần báo thù cho đồ đệ, chứ bất kể cái gì là Giáo chủ.

Nói rồi, lão ta liền quay sang Cát Đạt Tố phất tay nói :

- Đi thôi Hai người lập tức phóng mình chạy như tên bay.

Hứa Thiên Long nói :

- Vương tiên sinh, chúng ta cũng đi thử xem sao?

Vương Hữu cười ha hả nói :

- Đi làm gì? Chúng ta làm kẻ bàng quan coi họ tranh tài với nhau có phải là hơn không? Theo ý tại hạ Từ Hỉ Phượng hiện giờ tấm lòng trung với Kim chúa có lẽ cũng lung lay rồi. Như vậy chúng ta sớm muộn gì cũng phải hạ luôn y thị để đổi người khác, có lẽ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Còn tên Tôn Kha Ba nữa, y là thứ người kiêu căng ngạo mạn chúng ta cũng không thể dung cho y. Cho nên kế sách hay nhất hiện thời là cứ phải đề từ từ xem sao đã.

Hứa Thiên Long nói :

- Làm sao tiên sinh biết được hai người họ sẽ phải động thủ với nhau?

Vương Hữu đáp :

- Rất dễ hiểu, tên Cát Đạt Tố vừa rồi thực là hạng người cũng không kém phần hỗn xược. Tại hạ có nghe đồn rằng y đã nguyện sẽ trả thù cho bằng được trước cái chết của Cổ Đạt Lạt sư đệ y, nhưng xem ngoài mặt thì vậy chứ y cũng là một tên nhiều thủ đoạn trí trá! Không!

Chính y mới là người điều động sắp đặt để giết hai người sư đệ của mình cũng chưa biết chừng. Nhất là y với Liễu Tồn Trung vốn có cái thù hủy mắt, bởi đó y mới lập mưu định vu oan giá họa cho tên kia. Giờ đây biết được Liễu Tồn Trung có mặt trong phòng Từ Hỉ Phượng thử hỏi làm sao y lại chịu bỏ qua cho được? Thế nào chắc cũng xúi bẩy sư phụ giết tên kia cho kỳ được mới thôi.

Hứa Thiên Long nói :

- Nếu như Từ Hỉ Phượng không muốn làm sứt mẻ hòa khí giữa đôi bên, đem tên Liễu Tồn Trung giao cho Tôn Kha Ba xử trí thì sao?

Vương Hữu ha hả cười lớn nói :

- Không đâu, không thể nói chuyện đó được đâu. Hứa bang chủ không thấy vừa rồi tên Ngao hộ pháp làm gì ư? Y là cái tên gọi là thị vệ trung thành nhất của Từ Hỉ Phượng, mà y đã quyết tâm không chịu để cho Tôn Kha Ba tung hoành làm mưa làm gió ở đây, thì cái trận quyết đấu này làm sao có thể tránh khỏi được.

Hứa Thiên Long nói :

- Tiên sinh nói rất phải.

Rồi y suy nghĩ lại nói tiếp :

- Vậy chúng ta phải giúp bên nào đây?

Vương Hữu nói :

- Nếu như Từ Hỉ Phượng bại thì chúng ta sẽ khoanh tay làm ngơ, còn như Tôn Kha Ba bị hại chúng ta cũng điềm nhiên tọa thị nốt.

Hứa Thiên Long ngạc nhiên hỏi :

- Như thế là sao?

Vương Hữu đáp :

- Đó là cái thế gọi là cò ngao tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nếu như Từ Hỉ Phượng mất mạng mà Tôn Kha Ba bị thương thì chúng ta không tốn sức mà kết liễu tính mạng của y luôn, vậy là nhất cử lưỡng tiện.

Hứa Thiên Long trù trừ nói :

- Từ Hỉ Phượng hiện thời lòng đã như thế nào cũng chưa ai được rõ lắm. Vậy nếu như chúng ta để nàng chết, chả hóa ra làm mất một cánh tay đắc lực hay sao?

Vương Hữu cười ha hả nói :

- Ý của Bang chủ phải chăng...

Hứa Thiên Long vội vàng đánh trống lảng nói :

- Không, không phải ý đó đâu.

Vương Hữu nói :

- Lão hủ vừa rồi đã thấy rõ hết cả rồi. Bang chủ đối với Từ Hỉ Phượng như thế nào... thì đó cũng là chuyện thường mà. Người tuổi trẻ nào mà chả phải thế.

Hứa Thiên Long đỏ mặt ấp úng :

- Tiên sinh... phỏng đoán như vậy... kể cũng đúng phần nào.

Vương Hữu cười ha hả nói :

- Cái gì mà bảo chỉ đúng phần nào, lão hủ cam đoan là lão hủ đoán thế là đúng cả trăm phần trăm chứ còn sao chạy vào đâu được nữa. Nếu không vậy lão hủ làm sao có thể trông coi được cả Cái bang.

Chẳng qua...

Hứa Thiên Long cướp lời :

- Chẳng qua làm sao? Có cách nào cứu được tính mạng của Từ Hỉ Phượng chăng?

Vương Hữu đáp :

- Cách thì không phải là không có. Nếu như Liễu Tồn Trung chết rồi, Từ Hỉ Phượng mà có lòng quay về với Cái bang chủ thì đó không thành vấn đề.

Hứa Thiên Long cả mừng nói :

- Dễ, rất dễ mà. Ta có thể đưa tên Liễu Tồn Trung đó vào chỗ chết.

Vương Hữu nói :

- Không được đâu, nếu như Bang chủ giết tên Liễu Tồn Trung đi thì Từ Hi Phượng tất sẽ căm hận Bang chủ. Lúc ấy cả đời Bang chủ cũng chưa chắc được tới sợi tóc chân lông của nàng ta.

Hứa Thiên Long tỏ vẻ hoài nghi nói :

- Làm sao tiên sinh biết được Từ Hỉ Phượng đã phải lòng tên tiểu tử Liễu Tồn Trung đó?

Vương Hữu mỉm cười đáp :

- Đó là việc rất dễ hiểu, lão phu nếu như không nhận được ra một việc nhỏ nhặt đó thì làm sao có thể đứng vững được trong hàng ngũ Cái bang. Được rồi, chỉ cần Bang chủ cứ theo như kế hoạch của lão hủ mà làm thì Từ Hỉ Phượng may ra còn có thể hy vọng chiếm được Hứa Thiên Long nói :

- Kế hoạch đó đại khái tiến hành như thế nào?

Vương Hữu đáp :

- Bước. đầu tiên còn phải xem chuyện của Tôn Kha Ba và Từ Hỉ Phượng diễn tiến như thế nào mới có thể quyết định được Bây giờ thì Bang chủ tạm thời cứ tới phòng của Từ Hỉ Phượng xem tình hình ra sao đã, nên nhớ là đừng để lộ hành tung mà hại cho đại sự đó.

Hứa Thiên Long hỏi :

- Đi ngay bây giờ ư?

Vương Hữu đáp :

- Không ngay bây giờ thì còn đợi đến lúc nào nữa.

Hứa Thiên Long cả mừng phóng mình đi như bay biến.

Hãy nói Mật Nhung đem Liễu Tồn Trung về phòng Từ Hỉ Phượng đặt chàng ta xuống đất. Từ Hi Phượng theo vào bảo Ngao Nhĩ và Mật Nhung hai người rằng :

- Thôi các người ra đi, cứ để y đây cho ta. Nếu không cỏ chuyện gì thì đừng có vào quấy rầy nghe không.

Đợi cả hai rút lui ra rồi Từ Hỉ Phượng mới khẽ khép cửa phòng lại.

Liễu Tồn Trung lúc bấy giờ hai mắt nhắm nghiền, hơi thở còn thoi thóp. Từ Hỉ Phượng ôm chàng dậy đặt lên giường ngủ, đoạn nàng ta nới áo liễu Tồn Trung ra coi thì thấy ở Song Quan huyệt đằng sau lưng vết thương còn in rành rành, chứng tỏ huyệt đạo đã bị thọ thương rất nặng.

Từ Hỉ Phượng thấy vậy trong lòng đau xót khôn tả. Nàng ta nhẹ nhàng ve vuốt trên lưng Liễu Tồn Trung hồi lâu sau đó mới ấn thẳng lên huyệt Song Quan của chàng ngầm vận chân khí chuyển vào.

Chừng khoảng thời gian nguội một chén trà nóng, thì hơi thở của Liễu Tồn Trung mạnh hơn và mí mắt cũng từ từ chớp động.

Từ Hỉ Phượng nửa mừng nửa lo nghĩ bụng :

“Người này tính tình quật cường lắm. Chỉ sợ một lúc nữa tỉnh dậy, y sẽ trở mặt đánh bại ta để thoát thân, thì một sẽ là phiền phức lắm, không biết ăn nói làm sao với Hứa Thiên Long. Hai nữa hỏng luôn cả tâm cơ mình nuôi dưỡng bấy lâu nay”.

Nàng ta yên lặng nghĩ đi nghĩ lại một hồi thở dài nói :

- Thôi, trăm sự cũng tại là oan gia, trước tiên bây giờ hãy cứ thuốc men cho ngươi, sau đó để xem tình ý thế nào đã rồi mới có thể quyết định dứt khoát được.

Từ Hỉ Phượng nghĩ rồi liền nhảy xuống giường mở tủ lấy ra một cái lọ nhỏ không hiểu trong đó đựng gì mà không thấy có mùi và màu sắc. Nàng ta đưa cái lọ kỳ lạ đó lắc qua lắc lại trước mắt liễu Tồn Trung.

Chỉ thấy Liễu Tồn Trung liền đó khẽ rung người lên mấy lượt rồi thiếp hẳn đi.

Từ Hỉ Phượng lấy làm vui mừng khẽ ấn ngọc chưởng vào Phong Quan huyệt của Liễu Tồn Trung tiếp tục chuyển vận chân khí.

Qua được nửa giờ đồng hồ sau có lẽ nàng đã mệt lắm, chỉ thấy trán Từ Hỉ Phượng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng dần dần nặng nhọc hơn! Thêm một lúc nữa nàng ta hình như không kiên trì được nữa phải ngồi bên cạnh Liễu Tồn Trung nghỉ mệt.

Một hồi lâu sau Liễu Tồn Trung từ từ nháy hàng mi rồi mở bừng mắt ra liền phát giác thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mát lịm. Bên cạnh Từ Hỉ Phượng đang nằm ngã đầu sát vào chàng thở nhẹ nhàng, hương thơm ngát từ trong mái tóc của nàng ta không ngừng tỏa ra khiến chàng như ngây như ngất.

Chàng không khỏi kinh ngạc thầm đang định vùng dậy thì bỗng lại cảm thấy đầu óc như tê liệt nặng nề toàn thân mềm nhũn không còn chút hơi sức chẳng làm sao cựa quậy được. Thì ra đằng sau gáy chàng ở huyệt Thiên Trù ban nãy đã bị Hứa Thiên Long bất ngờ đánh cho một chiêu thí mạng, mà Từ Hỉ Phượng vẫn chưa phát giác được, chỉ vận chân khí ở Song Quan huyệt cho chàng thôi.

Vì vậy Liễu Tồn Trung đành chỉ thở dài nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Từ Hỉ Phượng vừa thấy Liễu Tồn Trung thức tỉnh liền luồn cánh tay ngọc vào qua đằng sau gáy chàng ôm sát lấy. Sau đó nàng áp má vào má chàng thủ thỉ nói :

- Liễu Tồn Trung, đây là mệnh lệnh của chúa tể, xin chàng đừng oán trách thiếp.

Lúc bấy giờ Liễu Tồn Trung đang khép chặt đôi mắt không khỏi cười thầm, biết rằng Hỉ Phượng đã phóng ngải độc vào mình rồi.

Chàng nghĩ bụng :

“Cũng may là Anh Tử mưu trí hơn người, đã cho ta ăn trọn con Hỏa độc long từ trước để chống lại ngải độc thâm nhập, bằng không phen này chắc phải nguy to rồi”.

Tuy vậy Liễu Tồn Trung cũng không dám để lộ ra ngoài nét mặt bởi vì toàn thân chàng lúc bấy giờ như người kiệt sức không còn ý hướng muốn phản kháng lại. Cho nên chàng đành phải tương kế tựu kế giả vờ như đã trúng phải Thực hồn cổ vậy.

Hỉ Phượng nằm ngã ngửa trên mình Liễu Tồn Trung thấy chàng ta mơ mơ màng màng lúc như tỉnh lúc như say thì không khỏi động lòng ham muốn, dịu dàng nói :

- Liễu Tồn Trung, đây hoàn toàn là mệnh lệnh của chúa tể. Thiếp là vợ của chàng còn chàng là chồng của thiếp. Hai chúng ta sẽ là vợ chồng với nhau suốt đời chàng nhé!

Trong phòng lúc bấy giờ mặc dầu chỉ cồn Từ Hỉ Phượng và Liễu Tồn Trung hai người, nhất là lại ở trong cảnh vắng vẻ yên tĩnh, không sợ ai quấy rầy nghe lỏm nhưng Hỉ Phượng trong lòng hơi hổ thẹn ái ngại, thực là khó xử trước cái mệnh lệnh mà nàng đã ra cho bọn thuộc hạ.

Nhưng dù thế nào mặc lòng cái cảnh tượng trước mắt vẫn là cảnh cám dỗ hơn cả. Từ Hỉ Phượng không sao nén được cơn xao động đang bộc phát mãnh liệt trong tâm can. Nàng khẽ đưa bàn tay ngọc dịu dàng mơn mởn vuốt ve trên má Liều Tồn Trung rồi ôm ghì lấy chàng.

Nếu như lúc đó có người bắt gặp cảnh tượng ấy ắt phải cho rằng Liễu Tồn Trung phải có phúc lắm mới được hưởng cái diễm phúc bất ngờ ấy.

Thực ra Từ Hỉ Phượng cũng chằng là hạng thiếu phụ dâm dật nhưng vì từ khi đảm nhận chức vị Giáo chủ của La Quỷ, công việc bận rộn ngày đêm nên trong lòng không khỏi thấy cô đơn đáng tiếc.

Thế rỏi trong lúc tình cờ nàng ta bỗng bắt gặp một thanh niên giang hồ hào hoa phong nhã như Liễu Tồn Trung, trong lòng bất giác nổi sóng ba đào không làm sao dằn nén được. Đêm đêm từ dạo đó không lúc nào đi ngủ nàng ta không tưởng tới hình bóng kiêu hùng anh tuấn của Liễu Tồn Trung lảng vảng bên mình.

Thấy Liễu Tồn Trung lúc đó vẫn nằm thả hồn phiêu phiêu, Từ Hỉ Phượng liền ôm choàng lấy vai rắn chắc của chàng khẽ lay mấy cái nói :

- Đây là mệnh lệnh của chúa tể, Liễu Tồn Trung, chàng nên phục tùng thiếp đi.

Liễu Tồn Trung nghe vậy bất giác bấm bụng cười thầm nhưng chàng vẫn giả bộ nhắm nghiền đôi mắt :

- Người là ai?

Hỉ Phượng cười khúc khích nói :

- Ta là chúa tể Từ Hỉ Phượng đây. Chàng đã nghe rõ chưa?

Liễu Tồn Trung lim dim đôi mắt khẽ mỉm cười nhủ thầm trong bụng.

“Ngươi là thứ đồ yêu tinh chứ chúa tể quái gì?”

Tuy nhiên ngoài miệng vẫn đáp :

- Nghe thấy rồi.

Đồng thời chàng đã cảm thấy phảng phất mái tóc bồng bềnh của Từ Hỉ Phượng bắt đầu gờn gợn trên má mình. Một mùi hương thơm như lan như xạ nhẹ nhàng tỏa ra, rồi hơi thở của Hỉ Phượng đã bắt đầu thấy gấp rút bờ môi thơm ngọt của nàng ta mơn man trên má bên phải chàng.

Liễu Tồn Trung không khỏi thấy lòng xao xuyến rung động, vội vàng trấn tĩnh tâm thần cố xua đuổi những ý nghĩ mờ ám.

Lúc gần đây nội công của Liễu Tồn Trung đã tinh tiến hơn xưa gấp bội cho nên chàng mới vừa định tâm thì những cảm giác trần tục ô trọc nhất thời đều tiêu tan như mây, phó mặc cho Hỉ Phượng có vẻ khiêu gợi cách nào chàng vẫn thản nhiên như không hề hay biết.

Đồng thời một mặt khác Liễu Tồn Trung vận Thiên Nhân kinh giải nội công tâm pháp với ý đồ phá giải Ngọc Trẩm huyệt bị khắc chế.

Hỉ Phượng dịu dàng nhoẻn miệng cười hỏi :

- Chàng nghe thấy gì hãy thử nói đi coi?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Người là chúa tể phái không?

Hỉ Phượng lại hỏi :

- Còn gì nữa? Chàng thử nói xem.

Liễu Tồn Trung mầng thầm :

“Con khỉ gì cái thứ hồ ly ngươi, chỉ hỏi lôi thôi”.

Tuy vậy chàng vẫn phải cố dằn lòng đáp :

- Người là... vợ của ta... có đúng không?

Hỉ Phượng trong lòng vui khôn tả càng ép sát người vào lòng Liễu Tồn Trung thêm. Đồng thời nàng vừa cười vừa hỏi :

- Còn chàng, chàng là gì của thiếp?

Liễu Tồn Trung nghĩ bụng :

“Ta là kẻ thù của ngươi chứ còn gì nữa.”

Nhưng ngoài miệng chàng vẫn nói :

- Ta là... ta là... chồng của ngươi...

Hỉ Phượng vừa mừng vừa hổ thẹn khôn tả, khẽ vuốt ve chiếc lưng rắn chắc của chàng không sao nén được dục tình.

Kể từ khi người chồng Hỉ Phượng bị bọn gian quan ám hại, Hỉ Phượng vẫn giữ một lòng chung thủy với chồng. Tấm thân ngà ngọc vẫn chưa một lần hoen ố.

Cho tới khi ra tới Miêu Cương làm Giáo chủ của La Quỷ giáo mặc dù xuân, hạ, thu, đông bốn mùa lặng lẽ trôi qua trong những đêm cô phòng tịch mịch, nàng ta cũng không tránh khỏi những cảm giác khát khao. Nhưng những bọn La Quỷ đen đủi gớm ghiếc kia làm gì có tên nào đáng để lọt vào mắt xanh của nàng.

Giờ đây người đang nằm mê man bên cạnh nàng chính là người mà Hỉ Phượng vẫn hằng đêm mơ tưởng.

Liễu Tồn Trung với thân hình quả là một thanh niên vừa mới lớn còn đầy nam tính đã gợi lên trong biển lòng cô quạnh của Hỉ Phượng những hình ảnh đẹp đẽ và sung sướng nhất mà từ khi chồng qua đời, nàng chưa hề được hưởng thụ một lần thứ hai.

Như thế thử hỏi làm sao Hỉ Phượng có thể dồn ép cơn nửa dục đang bốc cháy ngùn ngụt trong nội tâm mình cho được?

Đang lúc Hỉ Phượng như ngây như ngất, bỗng nàng ta nghe thấy có tiếng chân người vọng tới mỗi lúc một gần.

Tiếp theo đó có tiếng của thủ tịch hộ pháp Ngao Nhĩ từ bên ngoài hỏi vọng ra :

- Tôn Kha Ba tiền bối có việc gì vậy?

Tiếng Tôn Kha Ba đáp :

- Xin hỏi Ngao hộ pháp, Thánh giáo chủ có trong này không?

Có tiếng Mật Nhung đáp :

- Thánh giáo chủ đang ở trong phòng phóng độc cho tên Liễu Tồn Trung. Tiền bối định tìm thánh giáochủ có chuyện gì?

Cát Đạt Tố vội vàng hỏi :

- Có phải tên Liễu Tồn Trung mới bị thương đó không?

Mật Nhung đáp :

- Chính phải.

Bỗng lại nghe tiếng Ngao Nhĩ cất giọng quát :

- Xin hai vị dừng bước, Thánh giáo chủ đang phóng độc cho tên Liễu Tồn Trung, thì không ai có thể tùy tiện vào bên trong được.

Tôn Kha Ba hừ một tiếng nói :

- Lão phu cũng vì tên Liễu Tồn Trung đó mà tới đây biết điều các người hãy tránh sang bên mau.

Tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng cuồng phong cuốn lên dữ dội.

Liễu Tồn Trung ở trong phòng nghe rất rõ biết rằng mấy người kia đã bắt đầu xung đột với nhau ở bên ngoài. Nhất là trong lúc Thiên Trụ huyệt của chàng chưa thể phá giải ngay được, trong lòng chàng không khỏi sốt ruột.

Từ Hỉ Phượng tung mình nhảy xuống đất quát lớn :

- Ngao hộ pháp không được lỗ mãng, hãy để Tôn tiền bối vào trong này.

Chỉ thấy cửa phòng vang lên một tiếng khô khan rồi bật tung ra, Tôn Kha Ba và Cát Đạt Tố xông luôn vào.

Ngao Nhĩ, Mạc Nhung sợ xảy ra bất trắc, cho nên hai người đều đứng ngoài bên cửa canh chừng.

Tôn Kha Ba thấy Liễu Tồn Trung nằm sóng soài trên giường hai mắt nhắm nghiền thì trong lòng sát cơ đã nổi dậy, định đánh cho chàng một chương chết ngay tại chỗ. Nhưng lúc bấy giờ lão ngại có Từ Hỉ Phượng đứng ngăn trước mặt nên không tiện lộng hành.

Từ Hỉ Phượng gượng cười nói :

- Tôn Kha Ba tiền bối tới đây có việc gì vậy?

Tôn Kha Ba vòng tay đáp :

- Lão phu xin thỉnh cầu Từ giáo chủ một việc, không hiểu Giáo chủ có bằng lòng chấp thuận cho hay không?

Hỉ Phượng ban nãy đã nghe Tôn Kha Ba nói ớ bên ngoài cửa là y tới đây là vì Liễu Tồn Trung. Giờ đây đã có Ngao hộ pháp và Mật Nhung đang gờm gờm đứng canh chừng ngoài cửa thì trong lòng cũng yên tâm phần nào, nàng liến ung dung nói :

- Bổn tọa từ trước tới giờ vẫn ra công phò giúp Kim hoàng đế. Nếu việc của tiền bối mà xét thấy có ích cho đại cuộc, thì đâu thể bổn tọa lại dám từ nan.

Tôn Kha Ba nghe xong cười nói :

- Việc này lão phu thỉnh cấu Từ giáo chủ chắc cũng không khó lấm. Lão phu chỉ muốn xin giao tên Liễu Tồn Trung kia cho lão phu xử lý, không hiểu có được không?

Từ Hỉ Phượng đáp :

- Bổn tọa không hiểu tiền bối như vậy là có dụng ý gì?

Tôn Kha Ba nói :

- Lão phu và tên Liễu Tồn Trung này vốn có mối hận sát đồ, thề phải chính tay lão phu báo thù rửa hận.

Cát Đạt Tố lúc đó đưa tay chỉ vào mắt trái của mình xen lời :

- Từ giáo chủ! Giáo chủ không thấy mắt trái của tại hạ đây sao, tất cả cũng do tên này rắp tâm hãm hại mà ra đấy. Ngay cả chuyện lần trước Từ giáo chủ trúng độc cũng là một kiệt tác của y làm ra.

Hỉ Phượng nói:.

- Nhưng những việc đó đã trở thành quá khứ rồi, bổn tọa coi như xong từ lâu.

Tôn Kha Ba cười nhạt nói :

- Làm gì có chuyện dễ dàng như thế được, lão phu trước tiên sẽ phải hủy hoại con mắt trái của y, sau đó mới lấy luôn cái mạng chó của y nốt rồi thì mối hận trong tâm này mới mong hả được.

Hỉ Phượng cười nói:.

- Tại sao tiền bối hung dữ thế, chúng ta đều là người nhà cả mà.

Tôn Kha Ba cả giận nói :

- Ai dám bảo y là người nhà? Y là kẻ thù số một của Đông Doanh, làm sao có thể coi y như người nhà được?

Hỉ Phượng nói :

- Đó là việc xưa kia chứ hiện tại y đã tận tâm tận lực theo phò đại Kim hoàng đế dưới sự chỉ huy dẫn dắt của bổn tọa thì không phải là người nhà cả hay sao?

Tôn Kha Ba giậm chân nói :

- Từ giáo chủ lầm rồi. Tên này mưu mô xảo quyệt lắm, hiện tại y đang lâm vào thế bí, cho nên mới vờ vĩnh để hầu mong qua mắt của Giáo chủ đó mà thôi.

Từ Hỉ Phượng nói :

- Y đã hít Thực hồn cổ của bổn tọa làm cho lu cả tâm trí rồi, nên bổn tọa muốn sai bảo ra sao y cũng làm theo hết thì làm sao có chuyện giả vờ giả vịt được.

Tôn Kha Ba tỏ vẻ nóng nảy nói :

- Một tên Liễu Tồn Trung này có gì là đáng kể, lão phu thề phải giết y cho bằng được. Vậy tốt hơn xin Giáo chủ hãy tránh ra, đừng để mất niềm hòa khí giữa chúng ta thì khó coi lắm.

Từ Hỉ Phượng nháy mắt ra hiệu cho Ngao Nhĩ. Tiếp đó Ngao Nhĩ với Mật Nhung không ai bảo ai đồng thét lớn một tiếng nhảy luôn vào trong phòng.

Từ Hi Phượng vội vàng thối lui đến bên thành giường che chở cho Liễu Tồn Trung để Ngao Nhĩ, Mật Nhung chống cự với thầy trò Tôn Kha Ba.

Tôn Kha Ba cười nhạt đáp :

- Ngao hộ pháp dám đối địch với lão phu ư?

Ngao Nhĩ trầm giọng đáp :

- Ta là hộ pháp của bổn giáo thì bất luận với lý do gì ta cũng phải bảo hộ Giáo chủ là trên hết, đừng có nói thừa.

Tôn Kha Ba cười khảnh khách nói :

- Lão phu tung hoành trên thiên hạ mốc đầu rồi mà còn chưa từng nghe thấy kẻ nào dám vô lễ với lão phu như thế. Ngao Nhĩ chắc ngươi phải tự hào là có bản lãnh lắm? Ít gì cũng vào hạng đệ nhất cao thủ trong La Quỷ giáo như vậy. Hãy thử coi?

Ngao Nhĩ gật đầu cười nhạt nói :

- Được lắm! Xin mời!

Nói đoạn lão ta liền nhảy lui về phía sau hơn trượng thủ thế.

Gian phòng của Từ Hỉ Phượng vốn rất rộng, có thể nói tuy là gian phòng, nhưng bốn bề đều trang hoàng chẳng khác gì cung vàng điện ngọc.

Tôn Kha Ba cười khẩy nói :

- Ngao Nhĩ cứ việc xuất chiêu đi, khỏi cần khách khí.

Ngao Nhĩ đáp :

- Được! Được!

Dứt lời bỗng lão ta nhún vọt mình lên không nhanh như sao xẹt, quét luôn vào chính giữa Tôn Kha Ba hai cước, nghe vù vù hơi gió, khí thế vô cùng ác hiểm.

Tôn Kha Ba cũng không chút chần chờ, liền xuất chiêu hàm chứa mấy chục năm công lực phạt ngang hai thức.

Nhưng Ngao Nhĩ sử dụng đôi chân cũng linh hoạt dị thường. Nhác thấy Tôn Kha Ba xuất chiêu chống đỡ, y lập tức mượn thế, ở trên uốn lật lưng lại, như cánh cung nhảy luôn ra phía sau Tôn Kha Ba, hữu chưởng tức thì thọc thẳng vào huyệt Yến sào của địch thủ.

Ở một bên Mật Nhung và Cát Đạt Tố cũng bắt đầu động thủ. Cát Đạt Tố vốn đã được Tôn Kha Ba đích thân truyền thọ cho môn Vu Viên công, chỉ thua có đôi chút hỏa hầu mà thôi.

Lúc bấy giờ thân hình y bay đi vun vút như một con vượn trắng, vờn ngang lướt dọc cực kỳ nhậm lẹ.

Mật Nhung cũng cẩn thận đối phó tiến lại từng bước một không dám sơ ý chút nào.

Tôn Kha Ba và Ngao Nhĩ chỉ trong chớp mắt đã quần thảo với nhau trên mười chiêu mà chưa ai chiếm được thượng phong. Thấy tình hình cứ đôi co như vậy lão không khỏi sốt ruột quát hỏi :

- Ngao Nhĩ, danh hiệu đệ nhất cao thủ Miêu Cương của ngươi kể cũng không phải là hư truyền, nhưng hãy coi chừng lão phu bắt đầu Vu Viên công đây. Với môn công phu sở trường này mà lão phu không thắng nổi ngươi thì lão phu sẽ xin thề trở về Thanh Hải ngay, không bao giờ trở lại Trung Nguyên nữa.

Ngao Nhĩ trầm giọng nói :

- Môn công phu gì ngươi cứ việc thi thố đi. Lão phu đang chờ đây.

Tôn Kha Ba cười nhạt một tiếng. Bỗng thấy thân hình lão vọt về một quãng xa hai mắt trợn nhìn Ngao Nhĩ, đoạn lão ta uốn lưng, mười ngón tay chĩa thẳng ra như những lưỡi mác trông vô cùng ghê rợn.

Từ Hỉ Phượng lúc bấy giờ đứng bên cạnh Liễu Tồn Trung đề phòng tập kích. Thấy Tôn Kha Ba đã giở đến môn công phu tuyệt học của mình, trong lòng nàng ta không khỏi lo sợ liền bảo Ngao Nhĩ :

- Hãy cẩn thận, đối phương sắp dùng âm hàn chưởng đấy.

Tôn Kha Ba cười khánh khách nói :

- Đúng vậy. Từ giáo chủ quả không hổ thẹn là biết nhiều hiểu rộng. Lão phu có thể nói là môn âm hàn chưởng này chưa hề thi thố với ai khi chưa phải lúc cần, giờ đây đành xin phải thất lễ.

Ngao Nhĩ nghe Thánh giáo chủ lên tiếng cảnh giác liền vội đáp :

- Thuộc hạ xin lãnh lời chỉ giáo của Giáo chủ.

Đoạn lão quay lại Tôn Kha Ba nói :

- Tôn Kha Ba tiền bối, âm hàn chưởng các ngươi đâu hãy giở hết ra đi.

Tôn Kha Ba cười khanh khách nói :

- Ngươi là một trung hán tử nhưng đáng tiếc thay bụng dạ còn thơ ngây lắm, không hiểu thế nào là thời vụ cả. Thương thay! Thương thay!

Đoạn lão ta liền đưa tả chưởng ngang ngực năm ngón tay xòe ra như kiếm nhắm ngay huyệt Tích kiều của đối phương khí thế vô cùng dữ dội.

Chỉ thấy sau đó không đầy một tích tắc năm ngón tay của lão ta đã chuyển sang màu xanh mét càng lúc lại càng thêm nhạt, rồi thình lình lão ta chợt rú lên một tiếng thật lớn như hổ rống, năm ngón tay bỗng nhiên quặp lại như những vuốt ưng nhắm thẳng về phía Ngao Nhĩ chụp tới. Thế chụp của lão ta mơ hồ như có hơi hàn khí lạnh buốt thấu xương.

Ngao Nhĩ không dám đưa chưởng chống đỡ, vội vàng lách bên phải tránh thoát đồng thời tả chưởng xỉa thẳng vào Thái dương huyệt Tôn Kha Ba.

Chưởng thế của Ngao Nhĩ đánh ra vừa nhanh lại vừa mạnh có sức dời cả non núi trong khoảnh khắc.

Không ngờ Tôn Kha Ba bản lĩnh cũng kỳ tuyệt khác thường, thế công đầu vừa hụt năm ngón tay bên tả chưởng của lão không chút chậm trễ đánh tuôn ra.

Ngao Nhĩ mình chột dạ, vội vàng tung mình thối lui gần trượng.

Không bỏ lỡ cơ hội Tôn Kha Ba liến nhanh như cắt đuổi theo, chiếm thế thượng phong.

Thanh Hải vu viên công vốn sở trường ở chỗ lấy nhanh nhẹn biến hóa quỷ dị làm căn bản, cho nên vừa thấy đối phương lùi lại né tránh, với kinh nghiệm hơn mười năm ngang dọc giang hồ, Tôn Kha Ba dâu có chịu bỏ qua liền tung luôn một loạt hơn mười chiêu nửa dồn ép Ngao Nhĩ không còn thế phản công chỉ còn nước cuống cuồng né tránh.

Ở bên kia Cát Đạt Tố với Mật Nhung vẫn cầm cự nhau ngang ngửa không ai chịu thua cả. Hai bên đều ghè nhau từng thế một.

Bỗng Ngao Nhĩ thét lớn một tiếng như sấm động rồi đột ngột thân hình lảo đảo, tay ôm lấy nách phải có vẻ như bị trọng thương.

Mật Nhung bị tiếng kêu của Ngao Nhĩ thế thức chậm hẳn lại, tâm thần bất định liền bị Tôn Kha Ba đánh trúng luôn một chưởng âm hàn liền ngã lăn ra đất Sự việc trên biến hóa mau lẹ gần như bất ngờ khiến Từ Hỉ Phượng cũng không kịp nhìn rõ làm sao Ngao Nhĩ lại thọ thương ngã lăn ra đất như vậy.

Chỉ thấy Tôn Kha Ba cười lên sằng sặc bước từng bước một tiến tới, đồng thời thủ chưởng của lão ta xòe ra như nan quạt giờ cao lên nói :

- Từ giáo chủ, lão phu nể Giáo chủ vẫn một mực không chịu uống rượu mừng lại cứ thích uống rượu phạt. Trong thiên hạ này nào có phải thiếu gì những mỹ nam tử đâu?

Từ Hi Phượng quát lớn :

- Câm mồm? Bổn tọa cấm lão không được tiến thêm bước nữa.

Tôn Kha Ba cười khảnh khách nói :

- Từ giáo chủ, mệnh lệnh của Giáo chủ hãy để dùng cho chúng giáo đồ La Quỷ giáo thì đúng hơn. Còn lão phu đường đường là một hào kiệt ở Thanh Hải sao Giáo chủ có thể dùng ngôn ngữ ấy được. Biết điều thì hãy trao Liễu Tồn Trung cho lão phu thì còn mong được tiếng cám ơn đàng hoàng tử tế.

Tôn Kha Ba miệng nói nhưng chân vẫn khôngngừng bước tới.

Từ Hỉ Phượng liền rút luôn đôi liễu song đao dưới giường ra, đứng dựa vào thành giường che chở cho Liễu Tồn Trung, một mặt thét lớn :

- Đứng yên! Bớ bay đâu, cứu giá, cứu giá.

Tôn Kha Ba cười khẩy nói :

- Từ giáo chủ đừng làm ồn ào chứ. Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, giáo chúng của Giáo chủ giờ đây đã khác hắn rồi. Họ đều đã bị Lục thiềm thừ Bàng Quân quản chế, ngôi vị của Giáo chủ kể như là cũng mất luôn rồi. Hì hì, lão phu lần cuối cùng xin Giáo chủ muốn bảo toàn tính mạng thì hãy giao ngay tên Liễu Tồn Trung ra, bằng không thì cnớ trách.

Bấy giờ Liễu Tồn Trung đang ngầm vận Thiên Nhân kinh giải tới chỗ quan trọng nên không dám để phân tán chân khí. Nhưng nghe câu chuyện tới đây, chàng biết Bàng Quân đã phản lại Từ Hi Phượng gây nên cục diện đáng ngại như bây giờ, nhất định là Từ Hỉ Phượng quyết không thể là địch thủ của Tôn Kha Ba, nếu kình chống lại thế nào cũng mất mạng, cho nên trong lòng không khỏi ngấm ngầm cảm kích đối với nàng.

Liễu Tồn Trung buồn bã nói :

- Từ giáo chủ đừng để ý tại hạ làm gì nữa, Giáo chủ hãy đi đi.

Từ Hỉ Phượng nghe Liễu Tồn Trung nói như vậy trong lòng cũng thấy phấn chấn vô cùng, liều tươi cười nói :

- Liễu đại hiệp, tiện thiếp là kẻ ở trong tà giáo nhưng cũng không hổ là hạng tham sinh úy tử. Đối với danh vị Giáo chủ, tiện thiếp vốn thật không màng. Vì vậy có thể nào đi chăng nữa tiện thiếp cũng quyết không rời đại hiệp nửa bước, có chết chúng ta cũng cùng chết chung một chỗ.

Liễu Tồn Trung thở dài một tiếng nói :

- Tại sao Từ giáo chủ lại xử tốt với tại hạ quá như vậy?

Hỉ Phượng khẽ đáp :

- Liễu đại hiệp, đại hiệp không phải là chồng của thiếp rồi sao, thì tiện thiệp... tiện thiếp có chết cũng xin được chết một lần, chôn chung một mồ với đại hiệp cho tròn đạo nghĩa.

Liễu Tồn Trung nghe nói không khỏi lấy làm áy náy, trầm ngâm một chút rồi thở dài nói :

- Từ giáo chủ, tại hạ đã lừa gạt Từ giáo chủ!

Từ Hỉ Phượng cau mày :

- Sao? Đại hiệp gạt thiếp ư? Đại hiệp đã trúng phải Thực hồn cổ của thiếp, đại hiệp làm sao có thể gạt thiếp được?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Trong người tại hạ vốn có phản ứng kháng độc thì Thực hồn cổ của Giáo chủ làm sao có thể đánh mê được tại hạ.

Liễu Tồn Trưng tuy nói vậy, nhưng đầu óc lúc bấy giờ cũng bắt đầu choáng váng khó chịu. Nhưng hơn ai hết, chàng biết rằng nếu không nói như vậy, thì Từ Hỉ Phượng chắc không khi nào rời khỏi mình, mà nếu cứ để vậy, thì tình hình sẽ càng thêm nguy ngập, chứ chẳng còn ích gì.

Quả nhiên Từ Hỉ Phượng vừa nghe Liễu Tồn Trung nói là đã gạt nàng, bất giác không cầm lòng được liền òa lên khóc nức nở, trợn mắt chỉ vào mặt chàng hậm hực nói :

- Ngươi... ngươi... thực là kẻ sở khanh lòng lang dạ thú!

Nói đoạn Hỉ Phượng liền chẳng nói chẳng rằng tung mình phóng ra ngoài cửa sổ đi luôn.

Tôn Kha Ba cười khanh khách nói :

- Từ Hi Phượng! Ha ha, dù ngươi có cơ trí đến đâu cũng không bằng được lão phu này. Lão phu có sai chạy bao giờ, tên tiểu tử này chả phải là hạng tốt lành gì mà.

Lúc bấy giờ Tôn Kha Ba đã dừng cách giường không đầy một trượng nhưng lão ta vẫn không dám mạo hiểm tiến tới, bởi vì lão ta vốn biết Liễu Tồn Trung không phải là ruột tay mơ, mà ít ra đối phương cũng phải là một tay siêu phàm. Cứ ngay như ngày nọ khi trúng phải âm hàn chưởng bị ném xuống hàn đầm thế mà cũng hạ y không nổi, thì đủ biết rồi. Do đó giờ đây tuy biết có Liễu Tồn Trung đã thọ thương, huyệt đạo lại bị điểm nhưng lão ta vẫn còn e ngại vô cùng không dám bén mảng tới gần.

Tôn Kha Ba đứng yên như núi nhìn Liễu Tồn Trung bất động. Lão thấy đối phương nhắm chặt hai mắt vẻ mặt thật bình thản như không, thật sự là khó hiểu.

Cát Đạt Tố thấy vậy không sao nhịn nổi liền tung mình tới. Ngay lúc đó Tôn Kha Ba vội quát lớn :

- Cát nhi không được lỗ mãng.

Cát Đạt Tố hậm hực đáp :

- Sư phụ còn ngại gì nữa, tiểu tử này đã bị điểm huyệt không nhúc nhích nổi mà sợ y cái nỗi gì?

Tôn Kha Ba đáp :

- Sư phụ xưa nay chưa hề biết hãi sợ một ai, tuy nhiên cũng không bao giờ đánh mà không dám chắc được phần thắng. Tên này trấn tĩnh như vậy, e nó đến nước liều xả thân thí mạng thì phiền phức lắm.

Liễu Tồn Trung nghe nói buồn cười thầm, lên tiếng :

- Không đâu! Không đâu! Huyệt đạo của tại hạ đã bị điểm, lúc này nhúc nhích cũng chẳng nổi thì xả thân thí mạng nỗi gì. Xin tiền bối mau tới đây thành toàn ngay cho tại hạ nhờ.

Thực ra bây giờ Liễu Tồn Trung vô cùng nóng ruột. Chàng đã mấy phen dùng Thiên Nhân kinh giải xung kích Thiên trụ huyệt nhưng không hề thấy có điểm gì lạ cả, trong lòng hoài nghi khôn tả không ngờ trên thiên hạ này lại có thủ pháp đả huyệt thần kỳ đến thế Liễu Tồn Trung có biết dâu Hứa Thiên Long tập kích chàng chính là thức thứ ba Hành Quân thi vũ trong Bối diệp kinh. Tại sao Hứa Thiên Long lại có thể hiểu Bối diệp kinh, sau đây chúng tôi sẽ tường thuật. Bây giờ xin tạm lại chưa đề cập đến vội.

Hãy nói Tôn Kha Ba nghe trong câu nói của Liễu Tồn Trung dường như có ý dẫn dụ mình lọt bẫy, lão càng không dám vọng động trong lòng do dự không dám quyết định ra sao cho phải.

Cát Đạt Tố thấy vậy bực bội nói :

- Sư phụ, huyệt đạo của tên này đã bị phong bế. Chúng ta đừng để bị mắc hợm hắn.

Tôn Kha Ba nói :

- Cát nhi, con không biết đâu. Binh pháp có câu rằng: Hư là thực, thực là hư, tên này chính đang dùng kế hư hư thực thực, dụ sư phụ vào tròng; Nếu như chúng ta đường đột xông vào, bấy giờ không môn bại lộ, hắn sẽ thừa cơ tập kích, thì có hối cũng đã muộn.

Cát Đạt Tố nói :

- Nếu vậy hai thầy trò chúng ta một trên một dưới thử thách một phen xem sao?

Tôn Kha Ba ngẫm nghĩ giây lát gật đầu đáp :

- Được! Cát nhi, con tấn công y từ đầu gối trở xuống còn sư phụ tấn công phía trên hắn!

Cát Đạt Tố cả mừng nói :

- Đồ đệ xin tuân lệnh?

Liễu Tồn Trung kêu khổ thầm nghĩ bụng :

“Chẳng lẽ mạng ta lại tận ở chốn này?”.

Bây giờ huyệt đạo của chàng đã hơi có chút hiện tượng đả thông được, nhưng khoảng cách ấy cho đến lúc hoạt động vẫn còn xa. Chàng vẫn nằm cứng ngắc trên giường không sao cử động được.

Tôn Kha Ba, Cát Đạt Tố hai người đang định xông tới một trên một dưới giáp kích Liễu Tồn Trung. Chợt có tiếng cười hí hí ngoài song cửa, có tiếng vọng vào tiếp theo đó liền thấy một cái đầu láng bóng với một mặt toe toét như tiểu Phật thò đầu vào cười hí hí nói :

- Khoan đã, khoan đã. Cái cuộc lý thú này làm sao thiếu phần tửu gia cho được.

Tôn Kha Ba vừa thấy người nọ trống ngực đã đập thình thịch. Té ra cái đầu trọc láng kia không phải ai xa lạ mà chính là Túy hòa thượng, táng nhân gác lầu chuông ở Lãn Đà tự Trường Bạch sơn.

Tôn Kha Ba thấy đối phương là một trong số nhân vật được liệt danh Vũ Trụ Ngũ Kỳ liền nghĩ bụng :

“Tiểu tử Liễu Tồn Trung quỷ kế đa đoan, cho đồng bọn mai phục sẵn sàng. Suýt tí nữa không cẩn thận mình đã trúng phải kế nó.

Túy hòa thượng ti hí hai mắt, nhảy vào trong phòng cười khì nói :

- A Di Đà Phật! Nếu hai tên đầu bò đầu bướu ngươi muốn tranh giành con dê béo này của tửu gia, thì là điều bất công lắm!

Cát Đạt Tố chưa gặp qua Túy hòa thượng lần nào, liền quát hỏi :

- Hòa thượng kia! Ngươi là ai?

Túy hòa thượng cười hi hí đáp :

- Tửu gia là hòa thượng mà hòa thượng cũng là tửu gia! Còn tên tuổi là chi thì tửu gia cũng quên bẵng mất rồi. Tên đầu bò đầu bướu ngươi có rượu ngon thịt béo gì thì dọn ra cho mỗ đánh chén một bữa với.

Tôn Kha Ba sợ Cát Đạt Tố lỗ mãng, làm hỏng đại sự vội trầm giọng quát bảo :

- Túy hòa thượng, ngươi không giữ lầu chuông ở Lãn Đà tự lại chạy tới đây phá rối là vì lẽ gì?

Túy hòa thượng cười hi hí đáp :

- Cái lầu chuông khỉ gió ấy làm gì có rượu ngon thịt béo, thì tửu gia làm sao có cái đó cho đặng?

Liễu Tồn Trung nghe thấy âm thanh của Túy hòa thượng tinh thần liền phấn chấn, mở bừng mắt ra ngước nhìn Túy hòa thượng.

Túy hòa thượng cười nói :

- Thế nào? Hòa thượng tửu gia ca ca tính cũng linh nghiệm lắm.

Liễu Tồn Trung mỉm cười hỏi :

- Hòa thượng ca ca tính thế nào?

Túy hòa thượng đáp :

- Hòa thượng tửu gia ca ca uống sạch rượu ở dưới Bản kiều mà không thấy tiểu tử ngươi trở về, liền giơ tay lên bấm độn, biết tiểu tử ngươi gặp chuyện không lành mang khổ vào thân chắc! Không ngờ tiểu tử ngươi lại sung sướng nằm ngủ ở trên chăn êm nệm ấm như thế này, kể cũng lý thú thực!

Liễu Tồn Trung nói :

- Tiểu đệ bị người ám toán, huyệt đạo bị phong bế không thể cử động được.

Túy hòa thượng gật gù nói :

- Không sao! Không sao, để tửu gia đưa tiểu tử về cũng được.

Dứt lời ông ta giơ cánh tay ra kẹp lấy Liễu Tồn Trung.

Tôn Kha Ba thấy Túy hòa thượng chỉ còn hoạt động được một bên tay liền quát bảo :

- Cát nhi động thủ đi?

Lão vung chưởng lên bấy giờ đã biến thành màu lam sậm chộp thẳng tới đầu Liễu Tồn Trung. Đợi Túy hòa thượng nghiêng người tránh né, tả chưởng đồng thời chộp vào ngang hông ông ta kình phong vèo vèo thực là lợi hại.

Túy hòa thượng phất tay áo rộng vừa lách khỏi thế công bên tả dực của Tôn Kha Ba chợt thấy sau gáy có gió động, vội nhảy ngang sang bên nhẹ nhàng lướt ra ngoài xa hơn trượng, hạ chân xuống không một tiếng động.

Thì ra Cát Đạt Tố vừa tấn công lén ở phía sau lưng hòa thượng.

Túy hòa thượng một bên tay phải ôm Liễu Tồn Trung hoạt động rất bất tiện, tức thì bị hai thầy trò Tôn Kha Ba, Cát Đạt Tố vây chặt.

Ông ta la lớn :

- Hai tên đầu bò, đầu bướu này kể cũng lợi hại đấy! Tửu gia này phải cẩn thận lắm mới được, kẻo lôi thôi to.

Nói rồi ông ta phóng mình nhảy vèo lên cửa sổ kêu gọi :

- Anh Tử cô nương lại đây? Tửu gia giao Liễu Tồn Trung cho, cẩn thận tiếp lấy này!

Cát Đạt Tố sợ Túy hòa thượng mang Liễu Tồn Trung đào tẩu, cả người lẫn kiếm lao tới chân hòa thượng.

Túy hòa thượng quát lớn :

- Đi đi quân mặt dày!

Ông ta co chân phải lên, Cát Đạt Tố thấy vậy cực kỳ khiếp sợ, vội thụt đầu uốn lưng nhảy xuống bên dưới.

Túy hòa thượng ném Liễu Tồn Trung ra bên ngoài, Anh Tử đứng phía dưới cửa sổ giơ tay ra đón ngay lấy.

Túy hòa thượng nói :

- Anh Tử cô nương, đem Liễu Tồn Trung trở về chỗ đó đi, để tửu gia thâu nhập hai tên đầu bò đầu bướu này rồi sẽ gặp lại sau.

Ông ta giơ tay chỉ về mép bên phải.

Anh Tử gật đầu hội ý, ôm xốc Liễu Tồn Trung lên, chạy về phía Túy hòa thượng vừa chỉ.

Túy hòa thượng nói xong liền quay lại ngăn chân thầy trò Tôn Kha Ba.

Hãy nói Anh Tứ tiểu thư ôm Liễu Tồn Trung ở trong lòng tâm thần vô cùng bồi hồi rối loạn, bước cao bước thấp, xuyên qua một con đường nhỏ. Nơi đây là con lộ phía sau núi cua tổng sào huyệt La Quỷ, rậm rạp, đường lối khúc khuỷu khó đi.

Bấy giờ trời đã gần sáng, vừng đông đang từ từ ló dạng, nhưng trong rừng rậm vẫn tối như bưng giơ tay không trông thấy năm ngón.

Anh Tử từ lọt lòng mẹ tới giờ có khi nào lại ôm trong lòng một người khác phái như vậy, nàng cảm thấy tâm thần dao động chân tay mềm nhũn, khí vị của nam nhân làm cho nàng dâng lên một cảm giác lạ lùng khó tả. Nàng nghĩ thầm :

“Cũng may chàng đang hôn mê bất tinh, bằng không thực hổ thẹn muốn chết được!”

Chạy được một đỗi bỗng nghe thấy Liễu Tồn Trung ở trong lòng khẽ hứ lên một tiếng.

Anh Tử tiểu thư giật nẩy mình, Liễu Tồn Trung đã khẽ nói :

- Đừng động đậy! Có người đấy.

Lúc ấy Anh Tử mới biết nãy giờ Liễu Tồn Trung giả thiếp đi chứ không phải hôn mê thực. Nàng hổ thẹn quá giậm chân hờn dỗi nói :

- Í, đại ca xấu quá!

Nàng quên mất lời cảnh cáo của Liễu Tồn Trung vừa rồi, nghe thấy gần đó có tiếng người khẽ hô lên, tiếp đó có tiếng lá cây trên mặt đất xào xạc, dường như đối phương đang lần mò tới?

Anh Tử lo lắng vô cùng, nhưng có hối cũng không kịp nữa. Liễu Tồn Trung khẽ nói :

- Đừng sợ, lại đằng kia núp đi, nằm im đừng cử động.

Anh Tử vâng lời, rón rén đi tới sau một tảng đá lớn ẩn núp, nàng vẫn ôm Liễu Tồn Trung ở trong lòng, im hơi lặng tiếng không dám động đậy.

Bấy giờ sắc trời đã dần dần sáng tỏ, chợt nghe thấy bên cạnh tảng đá có người đang sục sạo.

Anh Tử quá sợ cuốn tròn người lại, nằm sát xuống đất má của nàng gần như áp sát vào ngực Liễu Tồn Trung.

Bỗng nghe thấy có tiếng của một thiếu nữ ở phía sau lưng cười nhạt nói :

- Hay thực! Hừ hừ! Hai người làm việc tốt lành nhỉ.

Anh Tử giật nẩy mình, tiếng nói ấy rõ ràng là của Hà Ngọc Trì rồi.

Chỉ thấy Hà Ngọc Trì khoé hạnh tròn xoe đứng chống nạnh phía sau lưng mình. Hoàng Diện Phong Cái thì đứng cạnh đó cười khanh khách coi mòi rất lấy làm thú vị.

Hà Ngọc Trì lạnh lùng nói :

- Tiểu thư Anh Tử, tôi thực không ngờ tiểu thư lại là hạng người đốn mạt như vậy, lén lén lút lút tới đây làm chuyện tồi bại.

Anh Tử nhất thời hổ thẹn khôn tả, vội buông Liễu Tồn Trung xuống ấp úng đáp :

- Tôi... tôi...

- Hừ còn tôi với tiếc gì nữa! Lén lén lút lút dụ dỗ Liễu đại ca, thực không biết hổ thẹn!

Anh Tử hổ thẹn đỏ bừng hai má biện bạch :

- Cô nương đừng... đừng hiểu lầm, tôi... tôi...không hề dụ dỗ Liễu đại ca bao giờ!

- Câm miệng lại! Hà Ngọc Trì bĩu môi thoá mạ :

- Chính mắt ta thấy tiểu thư ôm chặt Liễu đại ca, hôn lên ngực Liễu đại ca lại còn chối gì nữa. Có biết hổ thẹn là gì không?

Hoàng Diệu Phong Cát cười hi hi xen lời :

- Không thẹn, không thẹn, thú nữa, thú nữa! Thế mà lão khiếu hóa này cứ tưởng hai người là bọn La Quỷ mới là uổng.

Liễu Tồn Trung bất ngờ gặp lại Hà Ngọc Trì trong lòng mừng rỡ vô cùng, quên cả biện bạch giùm Anh Tử, giương mắt lên ngắm nhìn nàng ta.

Hà Ngọc Trì thóa mạ :

- Nhìn cái gì? Người cũng chằng tốt lành gì đâu!

Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Mắng nữa đi! Hiền muội mắng cho đã đi rồi đại ca sẽ giải thích cho nghe.

Hà Ngọc Trì cười nhạt nói :

- Tôi không thèm mắng đại ca?

Đoạn nàng chỉ Anh Tử thóa mạ :

- Đồ hồ ly ti tiện dâm đãng kia, dụ dỗ đàn ông con trai lại còn lẻo mồm lẻo mép chối cãi.

Anh Tử xưa nay có bao giờ bị ai lăng nhục như vậy nàng vừa hổ thẹn vừa tức giận ứa nước mắt ra đứng bật dậy rảo cẳng chạy đi luôn.

Liễu Tồn Trung không ngờ cục diện lại rắc rối đến thế vội kêu gọi :

- Anh Tử! Anh Tử tiểu thư!

Chàng muốn gượng vùng dậy nhưng thâu thân cứng ngắc không thể cử động được chỉ thừ người ra nhìn theo sau lưng Anh Tử mất dạng dưới những tia sáng đầu tiên của buổi hừng đông.

Hoàng Diện Phong Cái mù tịt về những chuyện rắc rối của đàn bà con gái. ông ta không hiểu vì sao Anh Tử lại đột nhiên bỏ chạy và vì sao Liễu Tồn Trung lại bồn chồn lo lắng như kiến bò trên chảo như vậy.

Chỉ có Hà Ngọc Trì miệng vẫn không ngớt cười nhạt, quay sang Liễu Tồn Trung khóe hạnh tròn xoe, giận dữ nói :

- Này! Có phải đại ca muốn đi theo con hồ ly tinh ấy hay không?

Hừ! Được lắm, đại ca có yêu nó thì dừng để ý gì đến tôi nữa.

Dứt lời nàng quay ngoắt đi, chạy luôn sang một phương hướng khác.

Liễu Tồn Trung cuống quít, nói với Hoàng Diện Phong Cái :

- Lão sư ca, mau mau đuổi theo đưa nàng ta về đây!

Hoàng Diện Phong Cái gãi đầu gãi tai, cười híp mắt lại hỏi :

- Ngọc Trì cô nương có việc gì cần mà bỏ đi gấp thế?

Liễu Tồn Trung thở dài đáp :

- Đừng hỏi nhiều, lão ca mau đuổi theo đem nàng về đây cho tiểu đệ đã!

Hoàng Diện Phong Cái nói :

- Lão sư ca đang đói bụng đến nhũn cả người ra đây thì còn sức đâu mà đuổi theo nàng ta nữa!

Liễu Tồn Trung sốt ruột nói :

- Lão sư ca đem được nàng về, tiểu sư đệ xin mời lão sư ca một bữa nhậu thỏa thích. Còn như đuổi không kịp, thì kể từ nay tiểu đệ vĩnh viễn không mua rượu cho lão ca uống nữa.

Hoàng Diện Phong Cái vội đáp :

- Đuổi đuổi! Lão sư ca đã đuổi theo dù con nhỏ hôi hám ấy có chạy lên trời, cũng không thoát khỏi bàn tay của lão ca.

Liễu Tồn Trung nói tiếp :

- Tiểu đệ xin nói rõ trước, nếu lão ca khuyên NgọcTrì cô nương bằng lời thô lỗ, hay đụng tới một chân lông kẽ tóc nàng, tiểu đệ cũng vĩnh viễn không lý tới lão sư ca nữa.

Hoàng Diện Phong Cái đáp :

- Không đâu, không đâu. Dù Ngọc Trì cô nương có đánh, lão sư ca cũng không dám trả đũa đâu.

Liễu Tồn Trung nhớ mọi chuyện, không hiểu sao Hoàng Diện Phong Cái lại cùng với Hà Ngọc Trì xuất hiện ở khốn này vừa lúc như vậy. Chàng đang định cất tiếng hỏi, đã thấy lão sư ca phóng mình lao đi rồi liền nghĩ bụng :

“Thôi để ông ta trở về hỏi sau cũng không muộn”.

Chàng đang ngẫm nghĩ bỗng thấy Hoàng Diện Phong Cái chạy trở lại hối hả hỏi :

- Tiểu đệ, lão sư ca quên mất hỏi sư đệ có phải sư đệ không động đậy được chăng. Bị ai điểm huyệt đạo mà lợi hại thế? Đưa cho lão sư ca xem.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Không cần, tiểu đệ tự giải lấy huyệt đạo được. Lão sư ca mau đuổi theo ngay đi, kẻo không kịp là hỏng hết đại sự đấy!

Hoàng Diện Phong Cái đành nói :

- Thôi được, tiểu đệ hãy bảo trọng cẩn thận, chớ để kẻ địch phát hiện. Sư đệ không cử động được sẽ bị chúng tới làm thịt thì nguy tai!

Liễu Tồn Trung sực nhớ tới Túy hòa thượng còn ở trong tổng sào huyệt kịch chiến với hai thầy trò Tôn Kha Ba, ông ta chỉ có một thân một mình nhỡ xảy ra sơ thất. Hoàng Diện Phong Cái chỉ trong thoáng cái đã lướt ra ngoài xa hơn mười trượng, chàng vội cao giọng nói vọng theo :

- Lão sư ca, quay lại đây đã!

Chỉ chớp mắt Hoàng Diện Phong Cái đã lướt tới trước mặt chàng hỏi :

- Còn chuyện gì thết?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Tiểu sư đệ nhân đây nói với đại ca luôn cho tiện. Con đường này đưa tới tổng sào La Quỷ, hiện tại Túy hòa thượng tiền bối đang bị bao vây ở trong đó. Lão sư ca đuổi theo Hà Ngọc Trì rồi thuận đường ghé vào xem, trợ giúp ông ta một tay.

Hoàng Diện Phong Cái nói :

- Tưởng gì chứ việt ấy dễ lắm, sao sư đệ không nói sớm!

Trong chớp mắt ông ta dã băng mình ra ngoài mấy chục trượng, mất tung tích sau những tàng cây rậm rạp.

Liễu Tồn Trung cảm khái vô cùng, chàng vốn định đích thân quay trở lại trợ giúp Túy hòa thượng nhưng chàng biết rõ thời gian vận công giải huyệt ít ra cũng phải mất đến bốn tiếng đồng hồ, sợ Túy hòa thượng sơ sẩy cho nên mới cẩn thận dặn Hoàng Diện Phong Cái trước.

Hãy nói Hoàng Diện Phong Cái thì triển khinh công nhanh như một ánh sao rơi, không lâu sau đã tiến vào trong phạm vi của tổng sào La Quỷ.

Địa phương này vừa rồi Hoàng Diện Phong Cái đã tới với Hà Ngọc Trì cho nên rất thông thuộc. Phía trước mặt là một khu rừng, ông ta dáo dác tìm kiếm làm gì thấy bóng dáng nàng đâu nữa, liền nghĩ bụng :

“Nhiều phần nàng ta ẩn núp ớ trong khu rừng kia!”

Đoạn ông ta nhẹ nhàng lướt vào bên trong đưa mắt tìm kiếm, chợt thấy Hà Ngọc Trì đang dựa vào một thân cây cổ thụ, bưng mặt nghẹn ngào than khóc.

“Cô bé này tinh khôn quỷ quái lắm, đừng để nàng ta phát hiện cho thêm rắc rối!”

Đoạn Hoàng Diện Phong Cái rón rén tiến tới gần.

Tới khi Hà Ngọc Trì phát giác sau lưng có người thì nhuyễn ma huyệt đã bị điểm trúng. Nàng quay đầu lại nhìn thấy đối phương là Hoàng Diện Phong Cái.

Hoàng Diện Phong Cái vừa điểm xong nhuyễn ma huyệt của Hà Ngọc Trì, không để nàng kịp mở lời cười hi hí nói :

- Ngọc Trì cô nương chớ trách! Lão khiếu hóa này phụng mệnh của Liễu đại ca của cô nương, mời cô nương trở về.

Hà Ngọc Trì ngấn lệ khóe mắt chưa khô, nghẹn ngào đáp :

- Tiểu bối không về đâu. Ai thèm gần gũi chàng ta!

Hoàng Diện Phong Cái gật gù nói :

- Đúng! Đúng! Cô nương không cần gã nhưng gã lại cần cô nương thì biết làm thế nào! Này! Tiểu cô nương hãy thương tình mà giúp lão khiếu hóa một chút.

Hà Ngọc Trì thấy bộ dạng khôi hài của Hoàng Diện Phong Cái cũng phải bật cười hỏi :

- Tiểu bối giúp gì cho lão tiền bối được?

Hoàng Diện Phong Cái thiểu não đáp :

- Lão khiếu hóa này đang đói meo cả bụng, nếu cô nương theo lão về Liễu đại ca của cô nương mới chịu mời lão ăn một bữa no nê.

Hà Ngọc Trì hừ nhạt nói :

- Con yêu tinh Anh Tử đã gọi chàng là Liễu đại ca rồi, tiểu bối không thèm gọi như thế nữa đâu.

Hoàng Diện Phong Cái gật đấu lia lịa nói :

- Phải lắm, phải lắm. Liễu đại ca của cô nương không phải là người tốt đừng thèm để ý, chỉ có lão khiếu hóa này mới là người tốt phải không?

Hà Ngọc Trì gật đầu đáp :

- Tiền bối là người tốt?

Hoàng Diện Phong Cái giơ tay lên gãi đầu tóc bù rối như mớ bòng bong, cười tít mắt lại nói :

- Nếu vậy tiểu cô nương theo lão khiếu hóa này về nhé để lão khiếu hóa bắt tiểu tử phải mời một bữa nhậu nhẹt no nê kẻo gã lại chối phắt.

Hà Ngọc Trì đáp :

- Tiểu bối không về đâu, lão nhân gia muốn ăn uống tiểu bối xin mời ngay.

Hoàng Diện Phong Cái cười hi hí nói :

- Đừng đánh lừa lão khiếu hóa, tiểu cô nương làm gì có tiền?

Hà Ngọc Trì đáp :

- Tiểu bối không đánh lừa tiền bối đâu, trong túi tiểu bối hiện có nhiều vàng bạc lắm.

Hoàng Diện Phong Cái ti hí mắt, ngẫm nghĩ giây lát nói :

- Vậy thì còn gì bằng, chúng ta không về chỗ Liễu Tồn Trung nữa.

Tiểu cô nương cứ đi theo, lão tìm chỗ nào vui vẻ có món ăn ngon ghé vào.

Hà Ngọc Trì gật đầu đáp :

- Dạ tiểu bối xin theo lão nhân gia!

Hoàng Diện Phong Cái cả mừng liền giải huyệt cho Hà Ngọc Trì nói :

- Nào đi, xuyên qua khu rừng này tới địa phương có nhiều trò vui đấy.

Hai người xuyên ra khỏi khu rừng, thì tới vùng trọng địa phía sau lưng tổng sào La Quỷ. Xa xa đã trông thấy rất nhiều vật kiến trúc, có một số được những bụi cây che khuất rất là cẩn mật.

Hà Ngọc Trì hỏi :

- Đây là địa phương nào thế?

Hoàng Diện Phong Cái đáp :

- Đằng kia là tổng sào La Quỷ, cẩn thận đừng nói lớn.

Hai người đã trông thấy bọn La Quỷ đi tuần phòng ẩn hiện ở phía xa xa. Hoàng Diện Phong Cái với Hà Ngọc Trì lợi dụng khinh công thượng thừa, tránh qua một đội tuần tra ngầm của La Quỷ, tung mình lên mái ngói.

Hoàng Diện Phong Cái giơ tay ra hiệu cho Hà Ngọc Trì nằm phục xuống, khẽ nói :

- Bên dưới kia là khu trọng yếu của La Quỷ, cô nương hãy theo sát lão khiếu hóa, chúng ta đi tìm Túy hòa thượng.

Hà Ngọc Trì gật đầu không đáp, theo sau Hoàng Diện Phong Cái ngay.

Hai người vượt qua một dãy nóc nhà, chợt nghe thấy phía dưới sân có tiếng Túy hòa thượng la lối om sòm :

- Tiểu tử khá lắm. Ngoài Liễu Tồn Trung tửu gia này bội phục ra, kể ngươi cũng đủ tư cách để tửu gia này thán phục đấy!

Tiếp theo đó bên dưới lại có mấy trăm thanh âm hoan hô vang dội đều khen ngợi công phu của Bang chủ tuyệt thế Hoàng Diện Phong Cái hoài nghi nghĩ bụng :

“Bang chủ nào thế? Chẳng lẽ Lữ Di Hạo đang ở dưới đó?”

Chợt nghe thấy thanh âm của Tôn Kha Ba nói :

- Hai tuyệt chiêu vừa rồi của Hứa Thiên Long Bang chủ, quả thực là độc bộ cổ kim. Bây giờ lão phu mới được sáng mắt ra, bội phục, bội phục.

Có tiếng một thanh niên cười khanh khách hỏi :

- Tên Liễu Tồn Trung sớm muộn gì cũng phải đầu hàng bổn tọa.

Hòa thượng hoang dã ngươi từ đâu tới thế?

Túy hòa thượng cười hi hí đáp :

- Tửu gia cũng quên mất mình từ đâu tới, và bây giờ cũng chẳng biết phải đi đâu nữa. Tửu gia không có rượu uống, thì không thể nào ra sức được.

Thanh niên liền ra lệnh :

- Bay đâu, đem rượu ra đây! Cho hòa thượng này uống thả cửa, để lão có thua cũng tâm phục khẩu phục?

Liền có người bưng một tô rượu lớn ra. Túy hòa thượng đỡ lấy, đưa lên miệng tu sạch liếm mép khen ngợi :

- Rượu ngon thật!

Hứa Thiên Long thủng thẳng hỏi :

- Hòa thượng ngươi không sợ trong rượu có pha thuốc độc ư?

Túy hòa thượng cười hi hí đáp :

- Cái ngôi vị Hứa bang chủ của bạn tuy không ra gì nhưng cũng đủ thấy phải là một tay có bản lãnh, cho nên tửu gia cũng không ngại trong rượu có độc là thế.

Hứa Thiên Long gật đầu mỉm cười lấy làm khoái chí hỏi :

- Hòa thượng uống rượu xong rồi, chúng ta tỷ thí chứ?

Túy hòa thượng đáp :

- Được lắm Ông ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ giây lát lại tiếp :

- Bạn họ Hứa, chiêu vừa rồi của bạn sử dụng là công phu gì thế?

Và ai truyền thụ cho bạn?

Hứa Thiên Long cười hắc hắc đáp :

- Khắp thiên hạ này có thể nói không một ai hiểu được công phu của bổn tọa, có nói cho hòa thượng ngươi cũng bằng vô dụng.

Túy hòa thượng nhếch mép cười nói :

- Cái trò đùa trẻ con múa may như mèo ba chân ấy tửu gia này vừa lọt khỏi lòng mẹ cũng hiểu rõ ngay, nhưng không thèm dùng mà thôi.

Hứa Thiên Long nghe Túy hòa thượng bảo công phu của mình là mèo ba chân, tức giận đến mặt mũi đỏ gay cười nhạt nói :

- Nếu hòa thượng ngươi cũng biết thì thử nói xem tên nó là gì?

Nếu hòa thượng ngươi nói đúng, bổn tòa này mới chịu tin là giỏi.

Túy hòa thượng nghĩ bụng :

“Hai chiêu vừa rồi tên này sử dụng giống hệt trong Bối Diệp kinh Bát Long Tôn Giả để lại! Tiếc rằng mình mới học một chiêu đã để rớt sách xuống dưới đáy hàn đầm”. Ông ta chợt động tâm hỏi :

- Bạn họ Hứa cho hòa thượng mỗ hỏi câu này, bạn là người thế nào của Vu Điền Hỏa Thần giáo chủ?

Hứa Thiên Long vừa nghe thấy Túy hòa thượng nhắc nhở tới Hỏa Thần giáo chủ mặt chợt lộ vẻ tôn kính, trầm giọng nói :

- Thứ lỗi bổn tọa không thể giải đáp điều này được. Hơn nữa hòa thượng vẫn chưa nói được tên công phu ấy của tại hạ?

Túy hòa thượng trông thần thái của Hứa Thiên Long đã đoán được tám chín phần mười liền cười ha hả nói :

- Loại công phu ấy rất thông thường, chả có gì là lạ lùng cả, võ lâm Trung Nguyên không ai là không am hiểu. Đó là chiêu Biến Dịch Chưởng thuộc Tàn Phong Bối Diệp Thủ trong Bối Diệp kinh, tổng cộng tất cả sáu chiêu, có đúng hay không? Để tửu gia kể tên sáu chiêu ấy cho mà coi, những gì Quần Long VÔ Thủ, Đại Tai Càn Nguyên, Vân Hành Thi Vũ, Phẩm Vật Lưu Hình, Hợp Bảo Thái Hòa, Lục Long Ngự Thiên. Hà hà, tầm thường lắm!

Thực ra Túy hòa thượng chỉ am hiểu có một chiêu còn năm chiêu kia thì mù tịt nhưng khi đọc tên ra làu thông vanh vách khiến cho Hứa Thiên Long càng nghe càng biến sắc mặt, tâm trạng hùng bá võ lâm nhất thời lung lay nghĩ thầm :

“Sư phụ lão nhân gia đánh lừa mình, ông ta bảo Bối Diệp kinh khắp thiên hạ không ai am hiểu, dù là Bát Long Tôn Giả hồi sinh tiền cũng chỉ học được có năm chiêu, chiêu thứ sáu thì bị thể lực giới hạn không thể tập luyện được, cần phải có viên Mặc Ngọc tương trợ mới hy vọng luyện thành công. Nay hòa thượng này đọc vanh vách, như vậy là nghĩa lý gì?”.

Hứa Thiên Long không rõ quyển Bối Diệp kinh ấy, năm xưa Bát Long Tôn Giả lấy được ở Thiên Trúc khi sắp tử nạn trên đất tuyết bèn trao lại cho Túy hòa thượng, Túy hòa thượng vì phải trốn tránh các cao thủ do Hỏa Thần giáo chủ phái đi lùng kiếm không có thì giờ luyện tập. Sau này vì giao chiến với các cao thủ trong Hỏa Thần giáo gần hàn đầm, ông ta mới đánh rơi cuốn sách xuống dưới đầm ấy.

Hứa Thiên Long hoài nghi hỏi :

- Vì sao hòa thượng lại biết được Bối Diệp kinh?

Túy hòa thượng cười hi hí đáp :

- Tửu gia chằng nói rồi là gì, võ lâm Trung Nguyên ai ai cũng đều biết hết không có gì là lạ cả.

- Hoà thượng biểu diễn cho mỗ xem, có thế mỗ mới tin được.

- Cái loại công phu mèo ba chân ấy, thì hòa thượng mỗ biểu diễn làm gì cho bẩn chân tay?

Hứa Thiên Long giận dữ nói :

- Nếu vậy chúng ta hãy tỉ thí một phen!

Túy hòa thượng nghĩ bụng :

“Tên này dùng Bối Diệp kinh, mình khòng nên xem thường kẻo mà bị thất thố!”.

Ông ta lại nghĩ tiếp :

“Trừ phi mình dùng kiếm, vận dụng Kinh Kha Kiếm Kích đồ giải họa may có thể đối phó được!”.

Túy hòa thượng liền nói :

- Bạn họ Hứa, công phu quyền cước của tửu gia đệ nhất thiên hạ, nếu có thắng bạn trên giang hồ cũng chê cười tửu gia ỷ lớn hiếp nhỏ.

Tửu gia không quen dùng kiếm, nhưng để bồi tiếp bạn tửu gia thử dùng một lần xem sao. Bạn có cho tửu gia mượn đỡ một thanh kiếm chăng?

Hứa Thiên Long giận dữ đáp :

- Sao lại không được! Hòa thượng muốn dùng loại binh khí nào cũng có hết, để ngươi có bị hại cũng phải thán phục! Bay đâu, đem kiếm ra đây!

Liền thấy có một người ôm một bồ kiếm ra, có kiếm dài kiếm ngắn, ngô câu kiếm, lưỡng diện kiếm toàn là loại kiếm tốt chế tạo bằng thép ròng, ánh sáng lấp lóe rợn người.

Hoàng Diện Phong Cái lắng nghe đến xuất thần, khẽ nói với Hà Ngọc Trì :

- Tên họ Hứa kia, chín phấn mười là nhân vật tân nhậm Bang chủ Cái bang do Vương Hữu đưa lên. Xem như vậy lai lịch của người này không phải tầm thường.

Hà Ngọc Trì hỏi :

- Lai lịch của y ra sao?

Hoàng Diện Phong Cái đáp :

- Y vận dụng được Bối Diệp kinh, ngoại trừ được Hỏa Thần giáo chủ truyền thọ ra thì còn ai vào đó nữa? Ôi thôi, hỏng bét rồi, hỏng bét rồi?

Hà Ngọc Trì kinh ngạc hỏi :

- Sao hỏng bét?

Hoàng Diện Phong Cái đáp :

- Không ngờ Tây Vực Hỏa Thần giáo chủ lại tính toán xa xôi như vậy. Ban đầu Hỏa Thần giáo phái Ngũ Hành đội tới Kim Phật giáp tìm kiếm Mặc Ngọc, lão khiếu hóa còn chưa nghĩ ra được dụng ý của họ.

Bây giờ mới biết là họ theo đuổi kế hoạch này.

Hà Ngọc Trì chỉ hiểu lờ mờ lại hỏi :

- Lão khiếu hóa! Vị Túy hòa thượng kia không biết dùng kiếm thực ư?

Hoàng Diện Phong Cái cố nhịn cười khẽ đáp :

- Đừng có nghe những lời lẽ phỉnh gạt ấy của lão trọc đầu. Lão sợ quyền cước không bằng người ta mới phải dùng kiếm thay thế. Kinh Kha kiếm kích đồ giải của y kể cũng tạm đương đầu với đối phương được.

Chỉ thấy Túy hòa thượng thuận tay cầm lấy một thanh trường kiếm cười nói :

- Thanh này dùng tạm được!

Bấy giờ trong sân viện có rất nhiều người vây quanh. Thầy trò Tôn Kha Ba thống lĩnh mười hai tên võ sĩ đệ nhất cấp của Đông Doanh đứng ớ một góc, Lục Thiềm thừ Bàng Quân, lão Vu bà ở Lãn Cổ phòng đứng một góc, ngoài ra còn có một số nhấn vật trọng yếu của La Quỷ tổng sào nữa.

Sau khi Từ Hỉ Phượng bỏ di, Bàng Quân nghiễm nhiên nắm giừ chức vụ nhiếp chính thay thế Giáo chủ.

Giữa lúc Hứa Thiên Long bắt đầu thủ thế hướng thẳng về phía trường kiếm trong tay Túy hòa thượng. Ở một đầu thông đạo chợt có một tràng cười vang như tiếng chuông đồng, một người lớn bước tiến tới, người chưa đến đã oang oang nói :

- Từ giáo chủ đi đâu rồi? Chà! Náo nhiệt lắm, náo nhiệt lắm!

Người đó vừa hiện thân, liền có người hoan hô :

- Cô Lâu Giáo chủ, xin mời, xin mời!

Cô Lâu Giáo chủ cả cười nói :

- Ha ha! Lý thú! Túy hòa thượng, chúng ta lại được có dịp tao ngộ ở chốn này.

Túy hòa thượng thâu trường kiếm cười hi hí đáp :

- Cô Lâu lão hữu rất thích mỗ, cứ việc ra đây luôn.

Cô Láu Giáo chủ chậm rãi nói :

- Đạo hữu nóng nảy quá, đợi một chút xem sao đã.

Lão quay đầu lại nói với Hứa Thiên Long :

- Hứa bang chủ, hòa thượng này vốn có chút đẩy đưa riêng với bổn tọa chưa kết thúc. Vậy cuộc vui này Bang chủ có thể nhường cho bổn tọa được chăng?

Hứa Thiên Long vội chắp tay đáp :

- Giáo chủ đã nói như vậy, tất tại hạ phải lui bước cho dúng lễ!

Dứt lời y chắp tay đứng sang một bên.

Bấy giờ Túy hòa thượng tuy ngoài mặt vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi lo thầm.

Nhẩm tính nhân số của đối phương thấy ngoài Tôn Kha Ba, Cát Đạt Tố, Lục Thiềm thừ Bàng Quân, Lão Vu bà, Hứa Thiên Long, Cô Lâu Giáo chủ ra, lại còn không biết bao nhiêu nhân vật võ lâm hắc đạo.

Trừ Cát Đạt Tố và số nhân vật không biết tên kia ra, Tôn Kha Ba, Hứa Thiên Long, Cô Lâu Giáo chủ, Bàng Quân, lão Vu bà mấy người có thể nói đều là tôn sư một đời, chỉ đấu từng người một hoặc may ra còn ứng phó nổi. Nhược bằng họ không kể gì đến nghĩa khí giang hồ thì chắc hôm nay mình phải lên Niết bàn chầu Phật tổ mất.

Lúc ấy không những chỉ riêng Túy hòa thượng lo âu thầm mà Hoàng Diện Phong Cái với Hà Ngọc Trì trên mái ngói cũng ngấm ngấm thất kinh. Thấy bên đối phương nhiều người như vậy mà bên mình chỉ vỏn vẹn có ba người, chuyện thắng bại đã bày ra trước mắt.

Cô Lâu Giáo chủ đưa mắt nhìn chung quanh một lượt thấy chỉ có một mình Túy hòa thượng trong lòng đã thầm cao hứng. Lão liền chắp tay vái mọi người một vòng nói :

- Bỉ nhân xin lãnh giáo tuyệt học của hòa thượng đây nếu có điều gì sơ xuất xin chư vị bổ khuyết cho.

Tuy câu nói bề ngoài là khiêm tốn nhưng thực racó ý bảo :

“Nếu lão không địch nổi tất cả sẽ cùng xông lên làm thịt đối phương”

Mọi người quanh đó đều là những tay lão luyện giang hồ, câu bằng ấy ai ai cũng hiểu rõ hết, liền ra hiệu bằng mắt đáp lại.

Túy hòa thượng bấy giờ một mặt đề phòng Cô Lâu Giáo chủ đột nhiên tập kích, một mặt đưa mắt quét nhìn tứ phía tìm kế thoát thân.

Tuy bề ngoài trông Túy hòa thượng như điên điên khùng khùng, nhưng thực ra ông ta cũng là người rất tinh tế. Lúc ông ta giữ lầu chuông ở Lãn Đà tự, ông ta dồn hết tâm trí luyện tập Kinh Kha kiếm kích đồ giải, từ cái khó khăn của kiếm đạo ra, nội công khinh công đã tới mức tuyệt kỹ, ông ta nghĩ bụng :

“Đánh không nổi thì đào tẩu, hảo hán chẳng kể đến chuyện lép vế trước mắt!”.

Vì vậy trước hết ông ta mới lo tìm đường ca bài tẩu mã.

Cô Lâu Giáo chủ từ từ móc ra trong người ra một cái đầu lâu sắt to bằng nắm tay, ở chiếc đầu lâu ấy có một cái đuôi ngắn, dài khoảng hai thước. Tay phải cầm chiếc đầu lâu sắt, tay trái lão thủng thẳng móc ra một cái chuông đồng nho nhỏ, nói :

- Trong mười năm nay, bổn tòa chưa hề sử dụng đến hai vật này.

Hôm nay gặp gỡ cao nhân đành phải xin bêu xấu vậy!

Hà Ngọc Trì phục trên mái ngói trông thấy những vật quái quỷ ấy rất lấy làm lạ, ghé sát vào tai Hoàng Diện Phong Cái hỏi :

- Lão già nọ dùng những vật kia làm gì thế?

Hoàng Diện Phong Cái sắc mặt nghiêm giọng đáp :

- Xem chừng hai vật ấy là những món báu vật trấn giáo của Cô Lâu giáo. Cái chuông đồng nhỏ bên trái chính danh là Nhiếp Hồn linh, nó có thể phát ra những tiếng kêu quái dị chi phối hồn phách con người khiến tinh thần lẫn ý chí của đối phương không thể tập trung được.

Còn cái đầu lâu bên phải chớ nên xem thường, trong ngũ quan của nó rất nhiều trò ma mãnh quỷ môn đạo. Này! Tiểu cô nương, khinh công của cô nương cao cường, cô nương hãy ngấm ngầm chuẩn bị giúp lão quỷ say một tay.

Hà Ngọc Trì hỏi :

- Còn lão tiền bối thì sao?

Hoàng Diện Phong Cái dùng truyền âm nhập mật cười hí hí đáp :

- Lão khiếu hóa xem trò vui, nếu như con quỷ say nó lộng hành là lão khiếu hóa co giò phóng đi luôn, trời có sụp cũng mặc!

Hà Ngọc Trì biết Hoàng Diện Phong Cái du hí nhân gian, thường hay kiếm chuyện giễu cợt. Nàng cũng cố ý vênh váo đáp :

- Mặc kệ, lão tiền bối muốn đi đâu thì đi!

Hoàng Diện Phong Cái thấy mình chọc ghẹo cô bé này đến chẩu môi hờn dỗi trông rất dễ thương, trong lòng lại càng thích thú thêm.

Đột nhiên ông ta nghiêm nghị nói :

- Tiểu cô nương đừng la lối nữa! Bên dưới sắp có trò vui đấy!

Hà Ngọc Trì vội cúi đầu xuống nhìn chỉ thấy Cô Lâu Giáo chủ tay trái đang từ từ giơ lên miệng tựa hồ như đang lâm râm niệm thần chú, cổ tay trái bỗng chuyển động. Nhiếp Hồn linh đột nhiên phát ra tiếng thanh âm lanh lảnh từ chậm đến nhanh từ thấp đến cao dần, sự tiến hóa cực kỳ phức tạp, lúc như tiếng quỷ khóc trong mộ hoang, lúc như tiếng vượn hú trên thâm sơn, lúc như góa phụ khóc chồng, lúc như hàng vạn ngựa đua nhau chạy khiến người nghe tâm thần hỗn loạn trí óc mơ hồ.

Hà Ngọc Trì lè lưỡi nói :

- Tâm thần tiểu bối hỗn loạn quá!

Hoàng Diện Phong Cái nói :

- Những thanh âm mà tiểu cô nương đang nghe đó mới chỉ là một phần ngàn sự lợi hại mà thôi. Chỉ có quỷ say này nghe là rợn người muốn chết được?

Hà Ngọc Trì ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao thế Hoàng Diện Phong Cái đáp :

- Đối tượng của Nhiếp Hồn linh chỉ là quỷ say này, cho nên sự cảm thụ của chúng ta khi nghe khác hẳn nhau. Nếu đối tượng là tiểu cô nương thì cô nương đã sớm hôn mê từ lâu rồi.

Chỉ thấy Túy hòa thượng hai mắt thần quang lấp loáng, tựa hồ như lão tăng nhập định, chăm chú theo dõi từng động tác của Cô Lâu Giáo chủ ở bên dưới...

Tay trái Cô Lâu Giáo chủ chỉ dao động cái chuông Nhiếp Hồn linh giây lát, chiếc đầu lâu ở bên tay phải đột nhiên gõ về Túy hòa thượng một cái. Thế gõ ấy không lấy gì làm nhanh nhẹn cũng không có gì là đặc dị, nhưng trường kiếm của Túy hòa thượng không dám ngăn chặn.

Ông ta vội chuyển mình lách qua phía sau lưng Cô Lâu Giáo chủ, đồng thời trường kiếm lập tức điểm ra. Nhanh đến nỗi không ai trông rõ thế kiếm ấy của Túy hòa thượng điểm ra lúc nào.

Chiêu số ấy của Túy hòa thượng dùng chính là Kính Kha kích đồ giải.

Năm xưa Kinh Kha đâm Tần Vương, nguyên dùng chiêu thức Bạch Viên hiến quả, đợi vừa đúng tầm Kinh Kha lập tức dùng truy thủ đâm vào tim bạo chúa. Tiếc thay kình lực không đủ tốc độ không nhanh, Tần Vương mới có cơ hội tránh né.

Cố giải của Huyền Ly Tử đặc biệt ở chiêu số này, nghiên cứu chỉ lực nhãn lực, nhãn thần ngưng khí, lấy thần ngự khí, lấy khí phát kình rồi đổi tên là Minh Thần Sách. Thần linh đòi mạng, ý muốn nói hễ chiêu này phát động đối thủ khó bề toàn mạng.

Trước đây Cô Lâu Giáo chủ đã từng trao đổi mấy chiêu với Túy hòa thượng, bấy giờ Túy hòa thượng chỉ muốn dẫn dụ lão đuổi theo ra xa để Tiểu Hắc có thì giờ cứu Anh Tử thoát nạn. Tuy chưa phân được thắng bại, nhưng Cô Lâu Giáo chủ biết nếu thi thố bản lãnh thực sự mình thực không phải là đối thủ của Túy hòa thượng.

Vì vậy khi chiếc đầu lâu phóng ra, lão không dám dùng thế thực.

Vừa thấy mắt hoa lên, liền không dám chậm trễ gót chân quay một vòng chiếc đầu lâu quét về phía sau tức thì. Thế quét chỉ trúng vào khoảng không, làm gì có hình bóng của Túy hòa thượng.

Cô Lâu Giáo chủ hơi khiếp hãi thầm, lão không ngờ thân pháp của Túy hòa thượng lại thần tốc đến thế chẳng khác gì loài quỷ mị theo dõi phía sau lưng.

Cô Lâu Giáo chủ hổ thẹn thầm, nếu tiếp tục giao đấu như thế, thế nào mình cũng bị trường kiếm của đối phương đâm suốt ngực. Lão không dám suy nghĩ lâu vội chuyển mình đứng dựa lưng vào vách tường để tránh bị Túy hòa thượng tập kích ở phía sau lưng. Tuy nhiên làm như vậy rõ ràng đã để lộ sự hèn kém của mình.

Túy hòa thượng cười hí hí nói :

- Tại sao bỗng dưng Giáo chủ lại đứng dựa lưng vào vách tường như thế? Cái lối đấu pháp nảy thực là mới lạ.

Cô Lâu Giáo chủ gân cổ cãi lại :

- Bổn Giáo chủ đường đường xuất trận cờ quạt chỉnh tề chính diện, không có ai lại lén lút thư lão bao giờ.

Túy hòa thượng cả cười nói :

- Nói hay lắm, nói hay lắm! Binh là quỷ đạo, tập kích là kỳ kế, binh pháp có câu rằng: Binh bất yếm trá. Lén lút chính là đúng theo binh bất yếm trá đấy.

Bỗng nghe thấy Tôn Kha Ba cười hắc hắc nói :

- Nếu là binh bất yếm trá thì chúng ta cùng tiến lên cả một lúc đi.

Tôn Kha Ba vừa nói xong, mọi người quanh đó lập tức chuyển động.

Lục thiềm thừ Bàng Quân với lão Vu bà đầu tiên nhảy tới hai bên tả hữu dực Túy hòa thượng, đứng theo thế tam giác với Cô Lâu Giáo chủ.

Tôn Kha Ba ra lệnh :

- Cát nhi con thống lãnh võ sĩ thần tốc ban bố chặt chẽ, đừng để cho tên giặc trọc này đào tẩu.

Cát Đạt Tố tuân lời, dẫn mười hai tên võ sĩ đệ nhất cấp của Đông Doanh chặn hết các thông lộ.

Tôn Kha Ba lấy làm đắc ý quay sang nói với Hứa Thiên Long :

- Hứa bang chủ, Túy hòa thượng đã trúng phải mai phục của chúng ta, đây gọi là cái gi binh bất yếm trá.

Bỗng có người lớn tiếng cười ha hả xen lời :

- Chưa chắc, chưa chắc. Lần này phải nói là bọn mặt dày các ngươi trúng mai phục của lão quỷ say mới đúng. Hí hí! Lão khiếu hóa đánh đầu trận, hiệp nghĩa đạo Trung Nguyên võ lâm cũng đã tới đông đủ cả.

Chỉ thấy Hoàng Diện Phong Cái với Hà Ngọc Trì từ trên mái ngời phi thân xuống.

Hoàng Diện Phong Cái cố ý gây phấn khởi cho Túy hòa thượng liền oang oang nói :

- Quỷ say có nghe thấy gì không? Các bằng hữu hiệp nghĩa đạo đã tới nơi. Kế hoạch mai phục bốn phương tám hướng của Thi Huyền trưởng lão quả nhiên lợi hại.

Hoàng Diện Phong Cái nói bừa như vậy không ngờ lại có hiệu quả.

Cô Lâu Giáo chủ, Lục thiềm thừ Bàng Quân, lão Vu bà vội phân tán ra ngay. Chúng sợ trúng phải kế mai phục tứ phía của Thi Huyền trưởng lão, người nào người nấy mặt đều lộ vẻ khẩn trương.

Tôn Kha Ba càng thất kinh hơn. Lão vừa đại ngôn nói những gì binh bất yếm trá thì Hoàng Diện Phong Cái bỗng hiện thân lật ngược thế cờ, bảo đó là kế mai phục tám phương của Thi Huyền trưởng lão.

Nên biết Thi Huyền trưởng lão vẫn có danh là Tái Gia Cát, không có sự tính toán nào không trúng, không có mưu lược nào không thành tựu. Ngay đến Thông Thiên Hiểu sư gia cũng phải nể sợ, mà nay đã là kế hoạch của ông ta đặt ra thì còn sai chạy vào đâu được nữa?

Tôn Kha Ba thối lui tới cạnh Hứa Thiên Long ý là muốn gã có biểu thị điều gì chăng?

Bây giờ Hứa Thiên Long vẫn thản nhiên đứng yên tại chỗ như không coi tình hình ấy vào đâu cả. Thái độ của y đứng trước núi Thái Sơn sắp sụp vào đầu, sắc mặt vẫn không hề biến đổi.

Tôn Kha Ba vội hỏi :

- Hứa bang chủ định thế nào?

Hứa Thiên Long ung dung đáp :

- Chính tại hạ đang mong họ tới đây để chúng ta đỡ phải mất công đi lùng kiếm.

Tôn Kha Ba nghĩ bụng :

“Tên Phong Cái kia không phải tay dễ chọc ghẹo, nếu để bại dưới tay y thì thực khó coi lắm”.

Lão liền nói :

- Nếu vậy trước hết Hứa bang chủ hãy hạ tên Phong Cái đi đã, sau đó bọn chúng tới tên nào ta làm thịt luôn tên ấy là xong.

Hứa Thiên Long đáp :

- Cũng được, nhưng eòn Túy hòa thượng và con nhỏ kia thì sao?

Tôn Kha Ba đáp :

- Chuyện ấy thì rất dễ.

Lão quay đầu lại kêu gọi :

- Cát nhi, con ra đối phó với con nhỏ kia đi.

Lão lại lớn tiếng nói :

- Chúng ta chớ mắc hợm tên Hoàng Diện Phong Cái tiến lên hết cả đi, trước hết hãy giải quyết tên trọc đầu đã Hứa bang chủ đối phó với tên Phong Cái.

Tôn Kha Ba nghiễm nhiên trở thành vị thủ lãnh chỉ huy mọi người. Bàng Quân với lão Vu bà thì không sao, nhưng Cô Lâu Giáo chủ hơi bực mình thóa mạ thầm :

“Tôn Kha Ba ngươi là cái thá gì? Sao dám ngang nhiên chỉ huy cả lão tử?”. Nhưng ngoài mặt lão ta vẫn không để lộ hình sắc.

Tình hình bấy giờ đã biến chuyển, Túy hòa thượng đối phó với một mình Cô Lâu Giáo chủ còn có thể chiếm được thượng phong. Nay bỗng nhiên phải chống đỡ thêm ba con mãnh hổ, thì làm sao đương cự cho nổi?

Tôn Kha Ba, Cô Lâu Giáo chủ, Lục thiềm thừ Bàng Quân, lão Vu bà bốn người dần dần vây Túy hòa thượng vào giữa.

Vì muốn bảo tồn thực lực, Túy hòa thượng không dám chống đỡ thẳng âm hàn chưởng của Tôn Kha Ba, mà chiếc đầu lâu của Cô Lâu Giáo chủ cũng rất nhiều trò quỷ môn tà đạo, ông cũng phải có chút đố ky.

Trùng độc của lão Vu bà lúc ở Luyện cổ phòng Túy hòa thượng cũng được lãnh giáo rồi, suýt tý nữa thì ông ta thất thế, riêng có Lục thiềm thừ Bàng Quân là ông ta chưa biết hư thực ra sao thôi. Nhưng người này dã tâm rất lớn, đã công nhiên phản bội Từ Hỉ Phượng tức cũng phải là một nhân vật lắm mưu nhiều kế, còn võ công ra sao thì ông ta chưa dám phán đoán.

Túy hòa thượng xem xét tình thế biết phen này mình hung nhiều cát ít nghĩ :

“Tửu gia trước hãy hủy tên Bàng Quân để thâu hồi tiền vốn đã, sau đó sẽ đương đầu thẳng thắn với ba tên khốn kiếp còn lại. Dù lão có thành chính quả lên Tây Thiên cực lạc cũng không lỗ lã gì”.

Định xong chủ ý, ông ta cười hi hí nói :

- Các ngươi định lấy nhiều thắng ít hay sao thế?

Tôn Kha Ba cười khánh khách đáp :

- Chúng ta chỉ cần tính sao cho có lợi chắc chắn thì thôi.

Túy hòa thượng giương trường kiếm chỉ thẳng vào Tôn Kha Ba cười hi hí đáp :

- Đúng lắm, đúng lắm! Kể ngươi tính toán cũng kỹ đấy, vậy hãy tiếp thế kiếm này của tửu gia!

Chưa dứt lời, Túy hòa thượng đã đâm vèo trường kiếm tới trước mặt Tôn Kha Ba.

Tôn Kha Ba đang định vung chưởng lên vỗ, bỗng thấy trước mắt hoa lên, Túy hòa thượng đã chuyển mũi kiếm, tung người về phía Lục Thiềm Thừ đằng ở sau lưng.

Hành động ấy của ông ta ra ngoài sự dự liệu của mọi người. Chỉ nghe thấy cảng một tiếng, Lục Thiềm Thừ lảo đảo lui về phía sau hơn mười bước, cây thiết truỳ trong tay buông thõng xuống.

Nguyên chiêu xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị ấy của Túy hòa thượng rõ ràng tấn công Tôn Kha Ba, trái lại đột ngột chuyển hướng công kích Bàng Quân. Vừa trông thấy bóng trong thấp thoáng thì trường kiếm của Túy hòa thượng đã điểm tới yết hầu, trong lúc hốt hoảng y vội giơ thiết truỳ lên gạt nhưng kình lực không đủ, trường kiếm của Tôn Kha Ba liền theo thân truỳ lia tới hổ khẩu. Vết thương sâu đến hơn tấc, máu tươi nhỏ xuống ròng ròng, y quá khiếp hãi vội lảo đảo lui về phía sau.

Nếu chiếc đầu lâu của Cô Lâu Giáo chủ không kịp thời tấn công tới phía sau lưng Túy hòa thượng khiến ông ta phải nhảy sang bên tránh né, thì Lục thiềm thừ Bàng Quân làm gì còn tính mạng?

Thế kiếm ấy Túy hòa thượng chưa loại trừ được Lục Thiềm thừ Bàng Quân nhưng đã gây cho y thương tích, cũng gọi là đạt được thắng lợi sơ bộ.

Túy hòa thượng cố ý gây cho đối phương tính khí nóng nảy hầu dễ bề đối phó, ông ta liền cười hi hí nói :

- Xong rồi, xong rồi. Chút lợi lộc nho nhỏ ấy coi thế mà tích tiểu thành đại. Tên mặt dày nào có gan cứ việc tiến lên chọc ghẹo tửu gia nữa đi!

Tiếng lão Vu bà tựa chim cú the thé cất lên :

- Được ngươi hãy coi lão bà thanh toán ngươi đây.

Dứt lời mụ múa tít quái trượng tiến lên.

Tôn Kha Ba vội la lớn :

- Tất cả hãy bình tĩnh, chớ để trúng kế lão giặc trọc, chúng ta cứ xiết chặt vòng vây cho kỹ lưỡng.

Tiếng kêu gọi của Tôn Kha Ba cũng không ngăn trở được quái trượng của lão Vu bà. Chỉ thấy tóc bạc mụ bay phất phới trong gió, đồng thời tiếng lảng cảng liên hồi, chỉ trong nháy mắt mụ đã tấn công liền bảy chiêu, rồi bị Túy hòa thượng đẩy bật trở lại hơi thở dồn dập, đủ thấy đã bị thất thế rồi.

Tôn Kha Ba thấy vậy cả giận quát tháo :

- Lên! Tất cả cùng tiến lên hết!

Đoạn Cô Lâu Giáo chủ ở bên tả, Tôn Kha Ba bên hữu, Lão Vu bà, Lục thiềm thừ Bàng Quân chực sẵn tiếp ứng, bốn người liên thủ thanh thế quả nhiên đã khác hẳn trước.

Kinh Kha Kiếm kích đồ giải của Túy hòa thượng tả hữu đều bị áp lực dồn dập, không sao rảnh tay thi triển được.

Ông ta thất kinh thầm nghĩ bụng :

“Mẹ ơi! Mấy tên ma đầu này quả nhiên là lợi hại!”.

Bên kia, khi Hoàng Diện Phong Cái vừa giao đấu với Hứa Thiên Long, ông ta liền cảm thấy ngạc nhiên khôn tả.

Chưởng pháp của Hứa Thiên Long khác hẳn những loại chưởng pháp thông dụng đương thời, lúc nhu lúc cương, biến hóa khôn lường.

Hoàng Diện Phong Cái ti hí mắt hỏi :

- Này! Có phải bạn tên là Hứa Thiên Long đấy không? Bạn đã được ai sai khiến trà trộn vào trong Cái bang? Và công phu của bạn là ai truyền thụ cho thế?

Hứa Thiên Long cười trầm ngâm đáp :

- Nếu ngươi thắng được chưởng pháp của ta, lúc ấy ta mới cho ngươi hay.

Hoàng Diện Phong Cái ngạc nhiên vô cùng, bỗng hỏi tiếp :

- Sao? Bạn không biết lão khiếu hóa này là ai ư? Bạn dám tỷ thí với lão khiếu hóa mỗ bằng chưởng pháp?

Hứa Thiên Long ngạo nghễ đáp :

- Ta không dám tỷ thí chưởng với lão, thì làm sao đủ tư cách làm Bang chủ Cái bang? Hắc hắc! Lão là Hoàng Diện Phong Cái tự xưng là cái quái gì là Vũ Trụ Ngũ Kỳ, phải không?

Hoàng Diện Phong Cái giậm chân quát tháo :

- Giỏi thực, giỏi thực! Với một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa chưa biết kiến thức là gì, lão khiếu hóa giáo huấn ngươi, chỉ e thiên hạ sẽ chê cười là ỷ già bắt nạt trẻ! Này? Sư phụ ngươi là ai?

Hứa Thiên Long mỉm cười không đáp.

Hoàng Diện Phong Cái sực nhớ ra vừa rồi Túy hòa thượng hỏi Hỏa Thần giáo chủ là gì của y, bất giác hoài nghi hỏi :

- Sư phụ ngươi là Hỏa Thần giáo chủ?

Hứa Thiên Long bực bội đáp :

- Đừng có hỏi nhiều, nếu lão thắng được ta, tự nhiên ta sẽ cho biết ngay.

- Được lắm! Ngươi cứ tiến lên thử thách chiêu này của mỗ xem.

Ông ta chống bên tay phải xuống đất, chưởng từ từ nhắm thẳng mặt Hứa Thiên Long vỗ tới.

Thấy thế chưởng ấy của đối phương mềm mại như bông gòn, không có một chút lực đạo nào, Hứa Thiên Long bụng bảo dạ :

“Lão này hiện xưng là Vũ Trụ Ngũ Kỳ mà chưởng này xem ra có tiếng mà chẳng có miếng. Vậy mình chẳng phải dùng đến Bối Diệp kinh, cũng có thể đánh bại được lão”.

Gã liền vung quyền, sử dụng một chiêu số thông thường Mãnh hổ xuất động đối phó. Chiêu ấy tuy chỉ là công phu phổ thông, nhưng thế hùng lực mạnh rất là oai mãnh.

Dưới mắt Hứa Thiên Long nếu bị trúng thế Mãnh hổ xuất động ấy, ít ra đối phương cũng phải bắn về phía sau mấy trượng, thậm chí đít còn đập xuống là khác.

Ngờ đâu khi chiêu Mãnh hổ xuất động ấy vừa dụng vào chưởng tâm của Hoàng Diện Phong Cái, chợt phát giác chưởng tâm của ông ta như có một sức hút kỳ lạ, hút chặt lấy hữu quyền y, không sao cục cựa được nữa.

Hứa Thiên Long kinh hãi khôn tả, vội hít một hơi chân khí, tả chưởng từ phía dưới đánh lên, tấn công vào nách bên trái của Hoàng Diện Phong Cái.

Hoàng thiên Phong Cái hơi nghiêng nửa thân trên sang bên, cổ tay trái trầm xuống. Bỗng nhiên phát giác có tiếng gió động, phía Thái dương huyệt bên tả tả chưởng của Hứa Thiên Long đã đánh tới nơi.

Chiêu ấy quái dị khôn lường, trong vòng phạm vi năm thước, hai bên tả hữu đều bị chưởng phong bao trùm, trừ cách buông tay lui về phía sau ra, thì không sao tránh thoát nổi.

Hứa Thiên Long sử chiêu ấy tuy hóa giải được cơn nguy nan, trong lòng hơi nhẹ nhõm nhưng y không dám xem thường địch thủ như trước.

Hoàng Diện Phong Cái cũng có cùng một cảm nghĩ trên, ông ta nghĩ chưởng vừa rồi Hứa Thiên Long sử dụng từ dưới đánh lên là chiêu thức trong Bối Diệp kinh. Chỉ một Hứa Thiên Long mà lợi hại như vậy, nếu Hỏa Thần giáo chủ đích thân xuất mã thử hỏi còn ai đương đầu lão nổi?

Nghĩ tới đó bất giác ông ta vô cùng kinh sợ.

Một chiêu đã qua Hứa Thiên Long với Hoàng Diện Phong Cái lại cách xa nhau đến hơn hai trượng. Cả hai đều không dám sơ xuất.

Hoàng Diện Phong Cái ngầm vận Chấn Thiên tâm pháp còn Hứa Thiên Long đang hồi tụ Bối Diệp kinh, cả hai đều chuẩn bị một thế đánh bại đối phương tức thì.

Mặt bên kia Cát Đạt Tố với Hà Ngọc Trì, nếu so vế công lực thì Hà Ngọc Trì còn kém Cát Đạt Tố rất xa, nhưng Thiên Sơn bộ pháp đã nổi danh linh xảo thần tốc khắp thiên hạ. Nàng đương đầu không nổi liền sử dụng thân pháp quỷ dị ấy chạy vòng quanh Cát Đạt Tố như chong chóng. Trong nhất thời Cát Đạt Tố cũng không làm gì nàng được.

Bấy giờ người bị nguy ngập nhất là Túy hòa thượng.

Tôn Kha Ba, lão Vu bà, Cô Lâu Giáo chủ, Lục thiềm thừ Bàng Quân bốn người trước sau phải trái cùng giáp công tới tấp.

Kinh Kha Kiếm Kích đồ giải của Túy hòa thượng dụng đi dụng lại mười mấy lượt, mà đối phương chẳng hề hấn gì, vì lẽ bốn người nọ đều sẵn có một thân thủ nhất đại tôn sư, dù sao ông ta cũng không phải là người có ba đầu sáu tay, thì Kinh Kha Kiếm Kích đồ giải có lợi hại đến đâu cũng chẳng làm được trò trống gì.

Giữa lúc nguy cấp, chợt nghe thấy bên ngoài có người la lớn :

Ở đây này, ở đây này. Hỏa Thần giáo chủ! Họ đang giao đấu với nhau!

Túy hòa thượng bấy giờ đang dùng toàn thần chiến đấu, chống chọi cơn nguy nan, không dám phân thần.

Hoàng Diện Phong Cái đấu với Hứa Thiên Long đôi bên có qua có lại dễ chịu hơn đôi chút, liền quay đầu lại nhìn. Ông ta thấy Xuyên Địa thử Trần Tứ, Hải để sa Lý Cửu, Tam thủ thần thâu Giản Lão Nhị, Ngữ Minh thượng nhân cùng tới nơi.

Hoàng Diện Phong Cái mừng rỡ la lối om sòm :

- Ngữ Minh lão hữu sao đến bây giờ mới chịu tới?

Ngữ Minh thượng nhân đáp :

- A Di Đà Phật. Hổ thẹn thay, hổ thẹn thay, thực là con người sinh ra ở đâu mà chẳng gặp, oan gia gặp nhau trong ngõ hẹp!

Hoàng Diện Phong CáI vội nói :

- Thôi đừng đánh rắm rít nữa. Lão trọc ngươi thử nói cho mỗ nghe xem, cái gì là oan gia gặp trong ngõ hẹp? Chà? Hảo tiểu tử, chiêu này của ngươi cổ quái quá, là chiêu thứ mấy trong Bối Diệp kinh thế?

Có lẽ Hứa Thiên Long vừa thừa cơ Hoàng Diện Phong Cái phân thần nói chuyện liền tấn công một thế độc hiểm đẩy Hoàng Diện Phong Cái lui về phía sau một bước.

Hoàng Diện Phong Cái nổi giận, Chấn Thiên tâm pháp lúc trên lúc dưới cuộn cuộn đẩy tới phía đối phương. Kình phong lướt qua mọi người đau rát như bị dao cứa, đẩy Hứa Thiên Long trở về nguyên vị.

Hoàng Diện Phong Cái hỏi tiếp :

- Lão hữu, làm sao? Mau nói đi!

Ngữ Minh thượng nhân bỗng thất kinh nói :

- Hỏng bét, Túy hòa thượng bị thương rồi!

Ông ta niệm một câu A Di Đà Phật rồi tiếp :

- Để bần nạp giúp lão hữu một tay.

Bấy giờ thiếc áo rách của Túy hòa thượng bị xé rời mấy mảnh, cánh tay trái rỉ máu tươi, lưng bị quải trượng của lão Vu bà quét trúng một thế, thế không phải là nhẹ.

Khi Kinh Kha kiếm kích đồ giải của ông ta đẩy lùi được Tôn Kha Ba không kịp đề phòng, đùi liền bị Cô Lâu Giáo chủ gõ trúng một bên chân tê tái đến nỗi không thể di động được.

Túy hòa thượng nghe Ngữ Minh thượng nhân bảo sẽ tương trợ một tay liền cả cười thóa mạ :

- Lão chết bầm chẳng lẽ định đợi tửu gia này lên Niết bàn mới phịu tới trợ giúp hay sao thế?

Ngữ Minh thượng nhân chắp tay nói :

- A Di Đà Phật, tội quá tội quá? Bần đạo nguyên là cùng Hạc lão hữu với Ngọc Trì cô nương cùng tới nơi đây, dọc đường chậm trễ mới để Túy Phật bị thọ thương. Tội quá, tội quá!

Lúc ấy Túy hòa thượng đã rất tơi bời, sinh tử mong manh như sợi tóc. Thấy Ngữ Minh thượng nhân cứ luôn miệng nói tội quá tội quá rồi lại A Di Đà Phật, bất giác tức giận nói :

- Lão trọc chết bầm nếu còn nói cuội mãi, tửu gia về chầu Tây phương cực lạc mới là tội quá!

Ngữ Minh thượng nhân sực tỉnh gật đầu đáp :

- Ồ đúng, đúng?

Lão tăng giương cánh tay áo rộng hất thẳng về phía quái trượng của lão Vu bà.

Tôn Kha Ba nói :

- Cô Lâu Giáo chủ cùng Bàng Quân đối phó với Túy hòa thượng, để lão phu với Vu bà thâu thập lão trọc này.

Cô Lâu Giáo chủ thấy Túy hòa thượng đã bị trọng thương rất dễ thanh toán liền hân hoan nhận lời ngay.

Bàng Quân lúc tả lúc hữu, tiếp tục tấn công Túy hòa thượng lia lịa.

Ngữ Minh thượng nhân công lực chỉ vào hàng tương đương với Tôn Kha Ba nay lại thêm Vu bà nên chỉ mấy chục thiêu sau dĩ nhiên bị dồn vào thế hạ phong.

Bên kia Hà Ngọc Trì đối địch với Cát Đạt Tố tuy chưa đến nỗi thất bại nhưng đã có vẻ nao núng lắm.

Giản Lão Nhị, Trần Tứ, Lý Cửu ba người ra sức giao đấu với mười hai tên võ sĩ đệ nhất Đông Doanh, hiển nhiên cũng không phải là đối thủ.

Xét toàn cục chỉ có Hoàng Diện Phong Cái là chiếm được thượng phong, nhưng muốn thanh toán được Hứa Thiên Long cũng không phải chuyện dễ dàng vì chiêu số thần diệu và kình lực cổ quái của Bối Diệp kinh thường khiến cho Hoàng Diện Phong Cái không biết đâu mà lường trước được.

Tôn Kha Ba mắt thấy bên mình thế nào cũng đắc thắng, nghĩ lại hồi nãy Hoàng Diện Phong Cái bảo đây là theo kế hoạch của Thi Huyền trưởng lão, cái gì gọi là mai phục bốn phương tám hướng. Bất giác lão lớn tiếng cười ha hả nói :

- Lão phu tưởng cái trò tám hướng mai phục như thế nào, té ra chỉ có mấy tên vô tích sự này thôi.

Hoàng Diện Phong Cái cười tít mắt nói :

- Thanh Hải lão hữu, cứ ráng đợi giây lát nữa sẽ rõ ngay!

Cát Đạt Tố thấy Hà Ngọc Trì thân pháp cực kỳ linh hoạt, trong lòng rất bực bội ngón tay đã chuyển sang màu lam, gương mặt dữ dằn, miệng luôn cất tiếng cười khành khạch, khiến Hà Ngọc Trì hoa dung thất sắc lui về phía sau từng bướt một.

Cát Đạt Tố từ từ tiến gần tới nàng, tiếng giày của y nặng nề rung chuyển cả mái ngói. Gã thấy sắc mặt Hà Ngọc Trì lộ vẻ kinh sợ, càng khoái chí thêm, cười khảnh khách nói :

- Tiểu cô nương, ta có ăn thịt ngươi đâu mà sợ cái gì? Chúng ta hãy ngồi xuống đây nói chuyện chơi được chăng?

6. Liễu Tồn Trung đột nhiên hiện thân

Hà Ngọc Trì chẩu môi, khinh miệt đáp :

- Ta không thèm nói chuyện với hạng như ngươi! Trông bộ dạng của ngươi thấy phát ghét!

Cát Đạt Tố cười khảnh khách nói :

- Tại sao lại phát ghét bộ dạng của ta? Trông còn mạnh hơn tiểu tử Liễu Tồn Trung nhiều.

Hà Ngọc Trì hừ nhạt đáp :

- Ngươi không xứng so sánh với Liễu Tồn Trung!

Cát Đạt Tố tức giận nói :

- Con nhỏ thối tha, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Ngoan ngoãn phục tùng ta, chúng ta chuyện trò đàng hoàng bảo đảm nhỏ ngươi sẽ được đối xử tử tế.

Gã vừa nói vừa tiến gần thêm mấy bước nữa.

Hà Ngọc Trì trong lòng vừa thất kinh vừa sợ hãi, thanh bảo kiếm chỉ thẳng ra phía trước nghe quát bảo :

- Không được động đậy! Kẻo chớ tránh thanh bảo kiếm này của bổn cô nương vô tình?.

Cát Đạt Tố cả cười nói :

- Bảo kiếm vô tình thì có sao đâu, chỉ cần tiểu cô nương có tình với mỗ thì dù trời có sụp cũng chẳng quan hệ.

Hà Ngọc Trì thóa mạ :

- Hừ! Ngươi có biết hổ thẹn là gì không? Ai thèm có tình ý với ngươi.

Đôi mắt chứa đầy vẻ dâm tà của Cát Đạt Tố không ngớt nhìn trừng trừng vào thân thể Hà Ngọc Trì cười hềnh hệch khen ngợi :

- Đẹp thực! Rất đẹp! Tiểu cô nương hãy nghe ta nói đây, mấy lão già chết dẫm của cô nương kia ngày hôm nay đừng mong toàn mạng rời khỏi nơi đây. Cô nương cứ xem chúng ta sẽ thanh toán chúng như bắt rùa trong lu.

Bỗng nghe thấy bên ngoài song cửa có tiếng cười nhạt :

- Chưa chắc!

Vừa nghe thấy tiếng cười nhạt ấy, Hà Ngọc Trì đã mừng rỡ khôn tả, vội kêu gọi :

- Đại ca, tới đây mau lên! Tên này đang hà hiếp tiểu muội đấy!

Chỉ thấy Liễu Tồn Trung từ bên ngoài song cửa phi thân vào như con đại bàng khổng lồ, đứng sừng sững trước mặt Hà Ngọc Trì.

Liền đó nghe thấy tiếng bọn Trần Tứ, Giản Lão Nhị hoan hô vang động gọi lớn :

- Tiểu sư tổ đã tới, tiểu sư tổ đã tới!

Tinh thần của mọi người lập tức phấn chấn.

Hoàng Diện Phong Cái cười hi hí nói :

- Tiểu sư đệ làm thế nào giải được huyệt đạo thế?

Liễu Tồn Trung quét mắt nhìn, thấy tình trạng nguy kịch của Túy hòa thượng, vội nói :

- Lão sư ca sang trợ giúp hòa thượng ca ca đi, để tên họ Hứa này tiểu đệ lo liệu cho.

Hoàng Diện Phong Cái đáp :

- Chớ nên xem thường, tên này luyện cả Bối Diệp kinh đấy!

Liễu Tồn Trung nói :

- Tiểu đệ tuân lệnh!

Hoàng Diện Phong Cái liền tung mình tới cạnh Túy hòa thượng.

Túy hòa thượng thở dốc gượng cười nói :

- Nếu lão khiếu hóa ngươi không tới kịp thời chắc tửu gia này phải về Tây Phương cực lạc mất!

Hứa Thiên Long không ngờ Liễu Tồn Trung lại có thể giải được huyệt đạo của mình điểm, trong lòng hơi kinh ngạc lẫn khiếp sợ.

Liễu Tồn Trung lạnh lùng hỏi :

- Có phải ngươi là tân Bang chủ Cái bang Hứa Thiên Long đấy không?

Hứa Thiên Long đáp :

- Nếu đúng thế thì sao? Đó là bổn tọa đã đúng hiến chương của Cái bang, tỷ võ mà đoạt được ngôi vị.

Liễu Tồn Trung trầm giọng nói :

- Vì sao các hạ lại mạo danh ta, đi khắp nơi cưỡng gian các phụ nữ lương thiện, hỏa thiêu Tôn Hán điện ở Hoa Sơn, hủy Võ Đang Cửu Chân cung, lại còn định tới Thiếu Lâm gây họa nữa?

Hứa Thiên Long cười khánh khách đáp :

- Vì ngươi ở trong Tổng đàn muốn giở trò cường bạo đối với một phụ nữ thọ thương làm bại hoại võ lâm, cho nên bổn tọa mới hủy diệt tên tuổi của ngươi là thế.

Liễu Tồn Trung cười nhạt luôn miệng, đưa mắt nhìn khắp đương trường một lượt đột nhiên quát lớn :

- Tất cả ngừng tay lại hết!

Tiếng quát ấy của chàng như tiếng sấm động giữa thanh thiên bạch nhật, âm vang chấn động khiến cho bụi bặm bám trên những vách tường quanh đó rớt xuống như mưa.

Thanh thế ấy quả nhiên phát sinh tác dụng. Mọi người không hiểu vì sao Liễu Tồn Trung lại bảo ngừng tay vội lần lượt lui về phía sau xem xét tình hình.

Tôn Kha Ba cất tiếng nói :

- Tiểu tử, ngày nọ lão phu ném ngươi xuống dưới hàn đầm, mạng ngươi chưa tuyệt mới được Hỏa Thần giáo chủ cứu thoát. Lần này ngươi lại dẫn thân vào nơi đây không còn trách lão phu vào đâu nữa nhé.

Tôn Kha Ba cố ý nói là Hỏa Thần giáo chủ cứu Liễu Tồn Trung để bưng bít che đậy tai mắt của mọi người. Hai nữa là cố tình lấy lòng Hứa Thiên Long.

Liễu Tồn Trung không thèm trả lời câu nói ấy của Tôn Kha Ba.

Chàng ung dung chắp tay nói với mọi người :

- Hứa Thiên Long giả mạo tên tại hạ hành động xấu xa, hôm nay tại hạ muốn y phải hoàn lại công đạo ấy!

Hứa Thiên Long cười khánh khách nói :

- Liễu Tồn Trung đừng có lớn lối khoác lác, có tài thì cứ việc giở ra đi?

Liễu Tồn Trung lớn tiếng nói :

- Bây giờ tại hạ mới được lãnh giáo Bối Diệp kinh của Hứa Thiên Long. Nếu như vị nào không giữ quy củ võ lâm thì cứ việc tham gia, tại hạ xin xả thân tiếp rước!

Hứa Thiên Long thấy khí thế của Liễu Tồn Trung đã hơi có vẻ khiếp sợ, nhưng nghĩ lại mình mang danh nghĩa đường đường là một vị Bang chủ Cái bang, há đâu lại chịu để mất thân phận. Y liền cười nhạt nói :

- Liễu Tồn Trung, ngươi đừng có trát vàng lên mặt mình vội, nếu bổn tọa phải cần một ai tương trợ, thì từ nay sẽ rút lui ra khỏi giang hồ!

Tôn Kha Ba biết Bối Diệp kinh cao thâm khôn lường hấp lực vô biên, định bụng Liễu Tồn Trung quyết không phải là đối thủ, liền cười hắc hắc nói :

- Hứa bang chủ đã đích thân xuất thủ, thì làm gì phải cần đến ai trợ giúp!

Hoàng Diện Phong Cái cười tít mắt nói :

- Hỡi bằng hữu Thanh Hải cứ chống mắt mà xem, chẳng bao lâu nữa bạn cũng được trở về bổn xứ luôn đấy.

Bấy giờ mọi người đều ngưng trận đấu, nhưng đôi bên vẫn giám thị nhau chặt chẽ.

Túy hòa thượng thở phào nói :

- Liễu tiểu tử mà tới chậm một bước, thì ca ca này đã về chầu tổ rồi. Tiểu tử đừng có để một tên mặt dày nào tẩu thoát, hôm nay phải càn quét sạch sành sanh lão ca ca này mới hả dạ.

Liễu Tồn Trung chắp tay, thủng thẳng đi ra ngoài sân lớn tiếng nói :

- Hứa Thiên Long, tại hạ chờ được chỉ giáo!

Mọi người lũ lượt kéo theo ra, người bên Đông Doanh đứng bên góc phía Bắc, bọn Túy hòa thượng, Hoàng Diện Phong Cái đứng bên mé Nam.

Liễu Tồn Trung với Hứa Thiên Long đứng ở giữa sân.

Liễu Tồn Trung oang oang nói :

- Hứa Thiên Long, động thủ đi!

Hứa Thiên Long miệng ngấm ngầm vận khẩu quyết Bối Diệp kinh, chuyển vận kình khí đầy đủ, chuẩn bị trong một thế đánh chết đối phương ngay tại chỗ.

Liễu Tồn Trung chợt nghe thấy bên tai có tiếng Hoàng Diện Phong Cái dùng Truyền âm nhập mật văng vẳng nói :

- Tiểu sư đệ, tên này đã luyện thành công Bối Diệp kinh, phải nên cẩn thận đề phòng.

Liễu Tồn Trung cũng dùng Truyền âm nhập mật đáp :

- Đa tạ lão sư ca quan tâm, tiểu đệ đã biết rồi.

Hoàng Diện Phong Cái lại tiếp :

- Cả lão sư ca cũng khó bề thắng được y? Chớ nên sơ hốt.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Tiểu đệ xin cẩn thận đề phòng.

Lại có tiếng Túy hòa thượng vọng tới tai chàng :

- Sãi gia ca ca báo động cho tiểu tử hay, tên này đã học thành Bối Diệp kinh. Bối Diệp kinh là võ học tối cao vô thượng của nước Thiên Trúc. Bối Diệp Kinh là xưng danh tổng hợp, chiêu thức gọi là Tàn Phong Bối Diệp thủ, chỉ có một chiêu chưởng pháp duy nhất. Chiêu chưởng pháp ấy tên là Biến Dịch chưởng, tổng cộng tất cả sáu thức thức đầu tên là Quần Long Vô Thủ. Chớ nên coi thường y, chỉ riêng thức này cũng đủ khiến nhân vật võ lâm chúng ta nhức đầu rồi!

Liễu Tồn Trung cung kính đáp :

- Tiểu đệ xin cung kính tuân lời chỉ dạy của ca ca.

Hà Ngọc Trì thấy ánh mắt Hứa Thiên Long đảo lộn không ngừng lộ đầy vẻ quỷ trá, sợ Liễu đại ca sơ suất vội la lớn :

- Đại ca hãy lưu ý tên ấy, đừng có xem thường y. Võ công của y cao cường lắm.

Vì Hà Ngọc Trì không dùng Truyền âm nhập mật nên câu nói ấy của nàng mọi người đều nghe thấy rõ hết.

Cát Đạt Tố cười nham hiểm nói :

- Tiểu cô nương, đại ca của cô nương chết là cái chắc rồi, đừng có hy vọng viển vông nữa!

Hà Ngọc Trì bĩu môi quay đầu sang nơi khác. Cát Đạt Tố hậm hực trợn mắt nhìn nàng.

Hứa Thiên Long đã vận nội kình tới mức thập thành, đang định phát động thế công, bỗng nghe thấy thanh âm của Tôn Kha Ba lẫn vào tai :

- Hứa bang chủ, mệnh vận của Bang chủ cũng đều trông vào trận đấu này. Nếu thắng từ nay về sau Bang chủ sẽ ngồi vững vàng trên bổn tọa của Cái bang phú quý vô cùng. Nhược bằng thất bại hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Đừng xem thường tên Liễu Tồn Trung, cứ theo lão phu biết, công lực của tiểu tử này còn trên cả Hoàng Diện Phong Cái.

Hứa Thiên Long đáp :

- Bổn tọa đã có cách đánh bại tên này bất tất phải lo ngại. Bổn tọa không tin y có thể chống chọi được với chiêu số cuối cùng của Bối Diệp kinh.

Tôn Kha Ba không rõ chiếu thức cuối cùng của Bối Diệp kinh là thế nào? Nhưng lão từng nghe giang hồ đồn đại năm xưa Bát Long Tôn Giả chỉ có thể luyện được tới thức thứ năm, còn thức thứ sáu thì không sao luyện được thành công.

Hứa Thiên Long nhớ lại tình cảnh Hỏa Thần giáo chủ khi truyền thụ thức thứ sáu của Bối Diệp kinh, Hỏa Thần giáo chủ từ từ moi ở trong người ra một khối ngọc đen xì, sắc mặt nghiêm trọng hỏi :

- Long nhi, con có biết đây là vật gì không?

Hứa Thiên Long ngơ ngác đáp :

- Xin sư phụ thứ cho đệ tử ngu muội, không biết là vật gì?

Hỏa Thần giáo chủ trịnh trọng nói :

- Đây là vật mà sư phụ đã dùng trăm phương ngàn kế, không tiếc hưng sư động chúng mới chiếm được. Nó chính là viên Mặc Ngọc.

Hứa Thiên Long vội hỏi :

- Thưa sư phụ, nó có hiệu dụng gì mà quan trọng đến thế?

Hỏa Thần giáo chủ cười ha hả đáp :

- Hài tử ngốc nghếch có khác! Đây là một vật dị báu ngàn năm hiếm thấy của võ lâm. Những báu vật thường, há sư phụ lại thèm để mắt tới? Viên Mặc Ngọc này được thợ tìm ngọc phát hiện trên Ngưu Dân Sơn từ đời Tây Hán, có tất cả hai viên. Một viên được điêu khắc thành hình thú làm vật thưởng ngoạn trương bày tại long tòa của hoàng đế, viên còn lại thì điêu khắc thành hình này đây. Sau khi Vương Mãn soán Hán, Mặc Ngọc thất tung từ đó, không biết lưu lạc ở xứ nào.

Luyện tập thức thứ sáu trong Bối Diệp kinh nếu như trong người không có viên Mặc Ngọc để trợ chân nguyên, thì không.thể nào thành công được. Vì thức thứ sáu của Bối Diệp kinh đã vượt khỏi phạm vi thể lực nhân loại.

Nếu như luyện thành công được thức thứ sáu cuối cùng ấy, có thể nói trong võ lâm khó gặp tay đối thủ.

Lục thiềm thừ Bàng Quân cũng là một trong những người lo âu nhất vì trận đấu này. Nếu Hứa Thiên Long chiến thắng, thì y có thể ngồi vững trên bửu tọa Giáo chủ La Quỷ Giáo, nhược bằng Hứa Thiên Long bại trận tất cả La Quỷ Giáo cũng phải đổ sụp lây.

Lục Thiềm Thừ Bàng Quân càng nghĩ càng lo âu, liền khẽ huýt một tiếng sáo miệng. Chỉ thấy một tên võ sĩ La Quỷ quản doanh nhanh nhẹn chạy tới nơi.

Bàng Quân rỉ tai gã ra lệnh :

- Ngươi mau đi loan truyền lệnh mai phục khẩn cấp đợi nghe tiếng huýt sáo của ta mà hành động.

Tên võ sĩ quản doanh nọ vâng dạ đi ngay.

Bây giờ không khí trong đấu trường căng thẳng cực độ Hứa Thiên Long từ từ di động hạ bàn, lùi về phía sau hơn trượng. Bấy giờ đôi bên đã cách nhau đến hơn bốn năm trượng.

Mọi người đều im hơi lặng tiếng, theo dõi đấu pháp kỳ diệu của Bối Diệp kinh.

Túy hòa thượng nguyên khí dã dần dần bình phục, vết máu ở trên người vẫn chưa khô, quay đầu lại nói với Hoàng Diện Phong Cái :

- Phong lão đầu, cuộc vui hôm nay thật là trăm năm hiếm có!

Hoàng Diện Phong Cái hỏi lại :

- Lão quỷ say thử nói xem, tại sao lại gọi là trăm năm hiếm có?

Túy hòa thượng :

- Không phải hay sao. Bối Diệp kinh là cái trò quỷ môn tà dạo, chính ta chỉ được nghe tên mà chưa thấy hình dáng nó ra làm sao. Sãi gia này đã có phen làm chủ cái trò quỷ môn đạo ấy mà cũng chỉ biết có thức thứ nhất, hiện lại có tên họ Hứa kia đã học hỏi được toàn bộ rồi.

Phong lão đầu ngươi có nghe nói ai học được hoàn toàn Bối Diệp kinh bao giờ chưa?

Hoàng Diện Phong Cái đáp :

- Chưa, chỉ nghe người ta đồn đại có môn võ học Bối Diệp kinh mà thôi.

Túy hòa thượng đáp :

- Có điều là sãi gia với Phong lão đầu đều được người trong giang hồ đội cho cái vương miện Vũ Trụ Ngũ Kỳ gì đó, mà cũng chẳng biết ất giáp gì về Bối Diệp kinh, đó thực là diều đáng hổ thẹn!

Hoàng Diện Phong Cái thấy Túy hòa thượng nói dây dưa hoài, bỗng động lòng ngay, đã thầm đoán ra được dụng tâm của lão tăng đến tám chín thành, liến cố ý cười hi hí lớn tiếng nói :

- Hổ thẹn cái rắm thối! Cái trò Bối Diệp Kinh ấy chỉ dọa dẫm con nít lên ba tuổi thôi. Vừa rồi tên ấy chả dùng Bối Diệp kinh múa máy trước mặt Phong lão đầu mỗ là gì? Xem ra cũng chỉ vào loại tầm thường thôi.

Hà Ngọc Trì không rõ lý do bên trong liền xen lời :

- Lão tiền bối là Vũ Trụ Ngũ Kỳ ư? Nếu như vậy tiền bối cũng bị hại, há tên này chẳng trở thành vô địch thiên hạ hay sao?

Nghe mấy người bàn luận như vậy, Hứa Thiên Long tức giận đến hai mắt như nổ lửa, hậm hực nói :

- Cáe ngươi muốn biết lợi hại thì cứ việc xông ra đây!

Tôn Kha Ba thấy Hứa Thiên Long nổi giận, vội lên tiếng :

- Hứa bang chủ đừng mắc hợm, chúng sợ Liễu Tồn Trung không phải là địch thủ của Bối Diệp kinh nên mới cố ý khích bác như vậy, để học giận Bang chủ đấy.

Hứa Thiên Long chợt tỉnh ngộ đáp :

- Phải rồi, chút nữa thì bổn tọa đã trúng kế bọn chúng!

Liễu Tồn Trung cười nhạt nói:.

- Hứa Thiên Long, ngươi đừng cho học được Bối Diệp Kinh là điều đáng tự hào. Nếu mỗ muốn học thì đã sớm học từ lâu rồi, không đến lượt ngươi đâu.

Tôn Kha Ba không biết Liễu Tồn Trung đã trao cuốn Bối Diệp Kinh cho Hỏa Thần giáo chủ dưới hàn đầm, tưởng chàng lại dùng kế khích tướng, liền cười khành khạch nói :

- Liễu Tồn Trung, lời nói của người vừa rồi chỉ đánh lừa được đứa con nít lên ba thôi. Chúng ta đều là lão giang hồ cả, có lý đâu mèo lại chê cá tanh bao giờ?

Liễu Tồn Trung chẳng thèm lý tới Tôn Kha Ba chỉ lạnh lùng tiếp :

- Hứa Thiên Long, Hỏa Thần giáo chủ là Thái Sơn Bắc Đẩu trong võ lâm đương kim, tự trọng thân phận chắc không dối gạt ngươi. Không tin cứ về hỏi lại Hỏa Thần giáo chủ sẽ rõ.

Câu nói ấy của chàng khiến cho Hứa Thiên Long hoài nghi khôn tả.

Tôn Kha Ba nói :

- Hứa bang chủ đừng nghe lời y nói bậy, ảnh hưởng đến lòng tin tưởng tất thắng?

Bàng Quân liền xen lời :

- Đúng vậy. Hứa bang chủ, Bối Diệp Kinh là võ học chí cao vô thượng, có lý đâu tên này lại chịu trao cho Hỏa Thần giáo chủ một cách dễ dâng như thế được?

Cô Lâu Giáo chủ cũng xen lời :

- Bất cứ cao thấp thế nào, lát nữa đây chúng ta sẽ hiểu rõ. Bang chủ hãy dùng toàn lực thi thố cho đối phương biết mùi lợi hại.

Hứa Thiên Long gật đầu đáp :

- Đúng lắm!

Y tức khắc vận cương khí ban bố khắp toàn thân.

Mu bàn tay đột nhiên trương phồng lên, nửa đường gân từ từ lộ diện, trông chẳng khác gì một chiếc lá cây. Sáu thức chưởng pháp ấy sở dĩ có cái tên là Tàn Phong Bối Diệp Thủ cũng là bởi nguyên do này!

Bấy giờ Hứa Thiên Long chính là đang vận dụng cương khí của thức thứ sáu Lục Long Ngự Thiên trong Tàn Phong Bối Diệp Thủ.

Mọi người cảm thấy phảng phất như trọng lượng toàn thân Hứa Thiên Long đều tập trung vào song chưởng, hạ bàn nhẹ nhõm như bông gòn, phiêu hốt bất định, thần hình trông như đang cười gió lướt đi ở trên mây vậy.

Hoàng Diện Phong Cái, Túy hòa thượng đều là những tay võ học đài hành gia, thấy vậy cũng phải ngấm ngầm giật mình chắt lưỡi.

Liễu Tồn Trung đã từng lãnh giáo Thiên Hỏa Thập Nhị Thức của Hỏa Thần giáo chủ nên biết rõ Thiên Nhân kinh giải đó có thể đối phó được. Nhưng chàng không hiểu oai lực của Bối Diệp Kinh ra sao cho nên cũng không dám sơ xuất.

Trong những ngày gần đây, Liễu Tồn Trung đối với việc tu tập nghiên cứu yếu quyết Thiên Nhân kinh giải không hề xao lãng, trước kia những chỗ nào chàng không hiểu, lúc này đã lãnh hội được hết, có thể đã đạt tới mức ứng thu tùy tâm rồi.

Chàng nhớ lại di chúc viết trên vách đá dưới Ma Trảo hàn đầm của vị cương thi tiền bối nói: Nếu lãnh hội được toàn bộ yếu quyết của Thiên Nhân kinh giải rồi ắt đã đạt tới cảnh giới tối cao của nền võ học, không còn hãi sợ bất cứ một oai lực nào...Liễu Tồn Trung rất tin tưởng di chúc của vị tiền bối nọ. Cho nên chàng đối diện với thức thứ sáu Lục Long Ngự Thiên của Bối Diệp Kinh mà trong lòng đầy vẻ tự tin thắng.

Cương khí Lục Long Ngự Thiên của Hứa Thiên đong đã ban bố khắp toàn thân, mu bàn tay đứng phồng to hơn trước, bước chân đã thấy lơ lửng giống như đang tung mây lướt gió vậy. Chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Liễu Tồn Trung, tay vung chưởng đến. Y sử thức thứ nhất Quần Long Vô Thủ trong Tàn Phong Bối Diệp Thủ tấn công.

Thức Quần Long Vô Thủ này Túy hòa thượng đã từng luận qua, hiện tại do Hứa Thiên Long biểu diễn. Chiêu thức tuy sóng gió, phảng phất như một con thần long đang quẫy lộn trong sa mù, không thấy rõ là rồng chỉ thấy móng vuốt vũ lộng.

Nguyên học Bối Diệp Kinh nếu như không thể quyết thành toàn được sáu thức không khác gì vào núi báu mà lại về tay không, tốn công vô ích.

Vì chiêu thức thứ sáu Lục Long Ngự Thiên không những là một chiêu thức thập phần quái dị, mà nó còn là nguyên động lực phát huy oai lực dùng cương khí Lục Long Ngự Thiên vận chuyển toàn bộ chiêu thức, tuần tự mà hành mới đạt đến địa bộ không sức kiên cố nào cưỡng chống nổi.

Túy hòa thượng chưa hiểu rõ cái thâm ảo của Bối Diệp Kinh, bấy giờ thấy Hứa Thiên Long biểu diễn thức thứ nhất Quần Long Vô Thủ khí thế dũng mãnh hơn mình thập bội, ông ta rất lấy làm kinh ngạc.

Hoàng Diện Phong Cái cái biết vừa rồi mình với Hứa Thiên Long giao thủ mình đã chiếm được thượng phong. Nhưng thức Quần Long Vô Thủ y mới sử dụng so sánh với hiện tại, tự nhiên khác biệt một trời một vực. Hoàng Diện Phong Cái thất kinh nghĩ bụng bảo dạ :

- Tên họ Hứa này giở trò huyền hư gì đây, một chiêu thức mà hai khí thế khác nhau như vậy!

Tôn Kha Ba đã cảnh cáo với Hứa Thiên Long, bảo Liễu Tồn Trung công lực còn trên cả Hoàng Diện Phong Cái vì vậy, Hứa Thiên Long đã sớm đề cao cảnh giác, vừa động thủ đã vận dụng ngay cương khí Lục Long Ngự Thiên, tăng gia uy lực, chuẩn bị chỉ một thế đánh chết Liễu Tồn Trung ngay dưới chưởng.

Bọn Túy hòa thượng, Hoàng Diện Phong Cái, Hà Ngọc Trì, Ngữ Minh thượng nhân, Giản lão nhị, Trần Tứ đều ngấm ngầm lo ngại thay cho Liễu Tồn Trung.

Riêng Liễu Tồn Trung vẫn ung dung như thường, không lộ vẻ gì là kinh ngạc hay khiếp sợ. Hứa Thiên Long không khác tia điện xẹt lướt tới nơi, chiếc chưởng khổng lồ nhằm thẳng đỉnh đầu Liễu Tồn Trung vỗ xuống, dư khí tạo thành những cơn lốc gió nổi dậy tứ phía.

Chỉ thấy Liễu Tồn Trung vẫn đứng sừng sững như một vị thiên thần, chàng thét lớn một tiếng, hữu chưởng đẩy luôn ra.

Mọi người liền nghe thấy bùng một tiếng, bọn võ sĩ La Quỷ hỏa hầu non kém, bị tiếng vang ấy chấn động đến màng tai đau nhức như búa bổ.

Tiếp theo đó, lại nghe thấy những tiếng bịch, bịch, bịch liên hồi, chỉ thấy Hứa Thiên Long mang tai đỏ bừng lảo đảo lui về phía sau ba bước. Đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, chợt thấy Hứa Thiên Long giang rộng hai cánh tay, mọi người chỉ thấy mắt hoa lên, y đã lướt ra phía sau lưng Liễu Tồn Trung.

Hoàng Diện Phong Cái, Túy hòa thượng, Ngữ Minh thượng nhân ba người công lực thâm hậu trông rất rõ ràng. Thấy thức thứ hai Đại Tai Càn Nguyên của Hứa Thiên Long đã nhằm sau ót Liễu Tồn Trung vỗ tới.

Mọi người chưa kịp thất kinh kêu la thì kỳ tích đã xuất hiện, hình bóng của Liễu Tồn Trung chợt biến mất.

Chàng như trò chơi ma thuật, trái lại đứng phía sau lưng Hứa Thiên Long, miệng tủm tỉm cười, nếu chàng muốn công kích Hứa Thiên Long làm sao tránh né cho kịp. Y khiếp hãi đến thất kinh hồn vía vội sử thức Phi Yến Xuyên Vân bắn ngược về nguyên vị.

Chỉ trong chớp mắt, hiển nhiên Hứa Thiên Long đã bị rơi xuống thế hạ phong. Người bên phía La Quỷ đều giật mình thất sắc, nhất là Lục Thiềm Thừ Bàng Quân lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh.

Hà Ngọc Trì đứng bên kia, vỗ tay la lớn :

- Đại ca, vì sao vừa rồi không đánh chết y luôn?

Liễu Tồn Trung thủng thẳng nói :

- Đại ca muốn cho y một cơ hội, đề y được giở toàn bộ chiêu thức trong Bối Diệp kinh ra, như thế có chếtcũng yên tâm nhắm mắt.

Túy hòa thượng cười hí hí xen lời :

- Sãi gia ca ca hỏi tiểu tử, ngươi đã dùng công phu gì để đối phó thức Quần Long Vô Thủ của y thế?

- Công phu ấy là do một xác chết dạy tiểu đệ, đó là thức thứ nhất tên là Lợi Thiệp Đại Xuyên. Mới đầu dùng không thấy gì, nhưng bây giờ thì đã linh nghiệm lắm rồi?

Hoàng Diện Phong Cái nghe nói dậm chân la lớn :

- Nguy hiểm thực, nguy hiểm thực! Nếu không linh có phải là tiểu sư đệ đã chầu tổ rồi không? Này, còn lần thứ hai chỉ trong thoáng cái, tiểu sư đệ đã lòn ra sau lưng họ Hứa, dù cho gáy của hiền đệ có mắt, cũng không thể nhanh đến nỗi ấy được, đó gọi là chiêu số gì thế?

Liễu Tồn Trung cung kính đáp :

- Bẩm lão sư ca, đó là đệ nhị thức của công phu trên, tên là Tổn Thượng ích Hạ chuyên về công phu hạ bàn, nhanh đến nỗi có thể thâu phát tùy ý niệm. Tiểu đệ nghe tiếng gió thay đổi vị trí, ý niệm vừa động thì người đã lướt ra phía sau lưng đối phương.

Ngữ Minh thượng nhân nghe Liễu Tồn Trung bảo là một xác chết đã dạy chàng công phu, ông ta liền xen lời hỏi :

- A Di Đà Phật? Xác chết thì làm sao dạy Liễu thí chủ võ công được?

Liễu Tồn Trung cung kính đáp :

- Thượng nhân không rõ đấy thôi.

Chàng giơ tay ra chỉ về phía Tôn Kha Ba nói tiếp :

- Kể ra phải nói chính tại hạ đã nhờ được vị Tôn Kha Ba tiền bối đây thành toàn cho. Vị ấy thừa lúc tại hạ mất viên Mặc Ngọc hôn mê bất tỉnh, liền ném tại hạ xuống hàn đầm.

Ngữ Minh thượng nhân thất kinh vội hỏi :

- Vậy cương thi nọ có phải là một lão đạo sĩ không? Bên cạnh người ông ta có một thanh sắt rỉ chăng?

Liễu Tồn Trung ngạc nhiên đáp :

- Không sai, hoàn toàn đúng, tại sao thượng nhân lại biết rõ như vậy?

Ngữ Minh thượng nhân như chợt tìm thấy một báu vật đã bị thất lạc vừa kinh hãi vừa buồn bã, cảm khái nói :

- Quả nhiên là ông ta, định hỏi chơi không ngờ thành sự thực!

Liễu Tồn Trung càng thắc mắc thêm hỏi tiếp :

- Ông ta là ai? Thượng nhân biết được vị đạo sĩ chết cứng ấy?

Ngữ Minh thượng nhân đáp :

- Ông ta là Lăng Tiên Tử, đại sư bá của bổn nạp. Năm mươi năm trước đây chỉ vì một lời thách thức, ông ta đánh cuộc với người xuống Ma trảo hàn đầm để diệt trừ quái vật dưới đáy hàn đầm. Đó chỉ là một câu chuyện nói chơi trong lúc trà dư tửu hậu, không ngờ sau đó ông ta đi thực rồi từ đó biệt tích luôn, không thấy trở về nữa.

Liễu Tồn Trung nhớ lại đoạn tao ngộ ở dưới hàn đầm liền nói :

- Nếu thế thì thượng nhân là sư huynh của tại hạ. Xin thượng nhân nhận một lễ này!

Dứt lời chàng liền sụp xuống vái lạy ngay. Ngữ Minh thượng nhân thấy thế khoái chí cười ha hả luôn miệng.

Liễu Tồn Trung chỉ chú ý chuyện trò với Ngữ Minh thượng nhân, không coi bọn Hứa Thiên Long đứng quanh đó vào đâu cả. Hứa Thiên Long tức giận đến nghiến răng ken két. Y sử liên tiếp hai chiêu đều bị rơi xuống hạ phong bây giờ đã hết vẻ kiêu ngạo, ngấm ngầm vận thức thứ ba Vân Hành Thi Vũ trong Bối Diệp Kinh.

Chiêu Vân Hành Thi Vũ này có lúc như hành vân lưu thủy có lúc dồn dập như bão vũ phối hợp với ngũ hành biến hóa thực quỉ dị khôn lường, chẳng qua với một người công lực chưa thâm hậu như Hứa Thiên Long vẫn chưa phát huy được oai lực tới mức hoàn thiện toàn mỹ.

Chỉ thấy Hứa Thiên Long nương theo cương khí, Lục Long Ngự Thiên nhanh nhẹ lướt đi khắp đấu trường có lúc thần tốc chỉ di động ở hai bên tả hữu Liễu Tồn Trung.

Liễu Tồn Trung vẫn đứng sừng sững như một vị thiên thần bất động chỉ luôn chú ý theo dõi thế công của Hứa Thiên Long.

Vì nội công tâm pháp của Thiên Nhân kinh giải, lấy chữ Vô làm chủ. Trong vũ trụ vạn vật, vốn gốc chính ở chữ vô, từ vô sinh hữu, từ hữu sinh tượng, từ tượng sinh biến, tức là địch bất động ta bất động, lấy tĩnh chế động làm nguyên lý.

Bấy giờ tả hữu song chưởng của Hứa Thiên Long mỗi lúc căng phồng, hạ bàn nhẹ như bấc, người lơ lửng trên không, thượng bàn thẳng đứng như cây bút khiến người ta trông thấy liền có ngay một cảm giác sắp bị y áp bức.

Bỗng Hứa Thiên Long quát lớn một tiếng, hạ bàn đột nhiên rời khỏi mặt đất bay lên.

Khi thân hình vọt lên trên cao mấy trượng ở không trung đã gom mình uốn lưng, đầu dưới nhân trên, song phương liên hoàn đánh ra.

Tốc độ nhanh nhẹn không thể nào diễn đạt nổi.

Mọi người thấy chỉ thấy trước mắt có một bóng đen lướt vèo qua, Liễu Tồn Trung đã biến mất liền đó là tiếng quát tháo của chàng đồng thời chàng vỗ ra một chưởng. Thế chưởng ấy chính là thức thứ ba Nguyên Cát Vô Hữu của Thiên Nhân kinh giải.

Ngày nọ Hỏa Thần giáo chủ ở dưới hàn đầm kỵ nhất là thức này của Liễu Tồn Trung, chính thức ấy của chàng đã đánh con Lục Trảo hà mô lui vào trong động. Hơn nữa Ma đà kinh Thiên Hỏa Thập Nhị thức của Hỏa Thần giáo chủ giao tiếp với Nguyên Cát Vô Hữu, với thần công cái thế của Hỏa Thần giáo chủ mà cũng không sao khống chế được chiêu thức cổ quái này.

Mọi người chỉ nghe thấy Hứa Thiên Long hú lên một tiếng thân hình như quả bóng xì hơi bị thế chường Nguyên Cát Vô Hữu ấy đánh bắn tung lên trên không và đập mạnh vào góc tường. Chỉ thấy tiếng ùm ùm liên hồi gạch tường đổ sụp bụi bay tứ tung.

Biến diễn đột ngột trên khiến cho Tôn Kha Ba kinh hãi đến biến sắc.

Lục Thiềm Thừ Bàng Quân càng thất kinh hơn. Y vội điểm đầu ngón chân xuống mặt đất tung mình tới cạnh Hứa Thiên Long, chỉ thấy Hứa Thiên Long nằm thẳng cẳng dưới góc tường. Tôn Kha Ba rầu rĩ nói :

- Chẳng cần phải xem nữa. Thế chưởng ấy dù có là mình đồng da sắt cũng phải nát nhừ.

Xem lại Hứa Thiên Long thì đã tắt thở từ lâu, gân cốt gãy vụn đầu mặt nát bấy máu thịt bầy nhầy một cách cực kỳ thảm khốc.

Tình thế tới lúc ấy đã vô cùng rõ ràng. Cô Lâu Giáo chủ, Tôn Kha Ba, Lão Vu bà, Lục Thiềm Thừ Bàng Quân, Cổ Đạt Tử các người ai nấy đều chán nản khôn tả như một con gà thua trận co đầu rút cổ không thốt một lời.

Tuy nhiên ai nấy cũng đều cố giữ thân phận không dám đào tẩu.

Bàng Quân định huýt sáo miệng nhưng lại trù trừ do dự.

Liễu Tồn Trung oang oang nói :

- Chư vị nghe đây! Tại hạ giết Hứa Thiên Long, một là để báo thù cho các đại môn phái, cho các phụ nữ lương thiện bị ám hại. Hai là tên này không từ thủ đoạn trà trộn vào Cái bang chiếm đoạt ngôi vị Bang chủ, ám hại lão Bang chủ. Y là một tên bại hoại của võ lâm mà ai ai cũng muốn tru diệt.

Hoàng Diệu Phong Cái híp mắt lại nói :

- Tiểu sư đệ đừng giảng giải dông dài nữa, nghe chán lỗ nhĩ lắm.

Lão sư ca nay lâu lắm rồi không tới Tổng đàn, chúng ta hãy phá cái tổ quỉ này đi rồi cùng trở về Tổng đàn giết sạch lũ chó má trong đó đi!

Này, quỷ say! Còn lão thì sao?

Túy hòa thượng đáp :

- Sãi gia đang bận vận công chữa trị thương thế đây Tôn Kha Ba nghe nói động lòng nghĩ bụng :

“Muốn tìm cơ hội thoát thân phải lợi dụng ở tên quỉ này mới xong.”

Nghĩ đoạn lão cố ý cười nhạt xen lời :

- Túy hòa thượng, vụ rắc rối của lão phu với ngươi đã xong đâu?

Túy hòa thượng hỏi :

- Rắc rối gì?

Tôn Kha Ba cười hắc hắc đáp :

- Ngươi đã tự xưng là Vũ Trụ Ngũ Kỳ chẳng lẽ lại không dám so tài với lão phu hay sao?

Túy hòa thượng không biết đó là kế lấy tiến làm thối của Tôn Kha Ba, liền cả giận nói :

- Tôn Kha Ba, ngươi có giỏi thì cứ việc tiến ra đây!

Tôn Kha Ba khinh khỉnh đáp :

- Lão phu chỉ bằng vào hai bàn tay thịt này của mình lãnh giáo tuyệt học của bằng hữu. Vậy chúng ta một chọi một hay là các ngươi cùng lên cả một lúc?

Túy hòa thượng cười nhạt nói :

- Vừa rồi bọn ngươi ba người giáp công sãi gia, sãi gia này còn chưa coi vào đâu, huống hồ gì chỉ có một mình lão già vô dụng ngươi?

Tôn Kha Ba hớn hở hỏi lại :

- Vậy là một đấu với một phải không?

Túy hòa thượng không do dự đáp :

- Dĩ nhiên. Chẳng lẽ sãi gia này lại còn phải nhờ người trợ quyền ư?

Tôn Kha Ba đắc ý nói :

- Được lắm!

Đoạn quay đầu kêu gọi :

- Cát nhi con đối phó với con nhỏ thối tha ấy, trước hết phải hủy diệt nó đi rồi nói chuyện sau!

Tôn Kha Ba đã nuôi sẵn một chủ ý quỷ quyệt. Lão so đo tình hình thấy Hà Ngọc Trì lép vế hẳn, đệ tử mình muốn đào tẩu thì thực dễ dàng.

Lão lập tức dùng Truyền âm nhập Mật nói với Cát Đạt Tố :

- Cát nhi chớ tham công, thừa lúc sư phụ động thủ hãy đào tẩu trước đi. Ta sẽ theo sau ngay.

Cát Đạt Tố khẽ gật đầu cố ý quát bảo Hà Ngọc Trì :

- Con nhỏ thối tha! Ngươi chết tới nơi rồi còn cười cái gì nữa, coi ta cho mi chầu tổ đây.

Hà Ngọc Trì chẩu môi, vênh mặt đáp :

- Xí! Ai sợ tháng nhỏ hôi thối ngươi bao giờ!

Cát Đạt Tố tự thị âm hàn chưởng lợi hại, hữu chưởng liền vỗ ra một thế.

Hà Ngọc Trì đang vung trường kiếm đón đỡ, bên tai chợt nghe thấy có tiếng Liễu đại ca vọng tới rằng :

- Chớ động đậy, đề phòng ngũ chỉ bên tay trái của hắ!

Hà Ngọc Trì nghe nói vừa ngẩn người ra đã thấy năm ngón tay bên trái của Cát Đạt Tố ẩn hiện lam quang nhắm hông bên phải mình chộp tới.

Hà Ngọc Trì giật mình, kêu nguy hiểm thầm, nếu không dược Liễu đại ca kịp thời cảnh cáo, thực mà thoát khỏi thế công hiểm ác ấy của đối phương.

Trường kiếm của nàng mới đi tới nửa đường đột nhiên đâm chếch xuống bên dưới phập vào cổ tay Cát Đạt Tố.

Cát Đạt Tố vội thâu tay nhảy lui về phía sau tránh thoát trong gang tấc. Gã toát mồ hôi lạnh nghĩ thầm :

- Hổ thẹn thực, mình dùng hư chiêu mà con nhỏ thối tha này cũng dùng hư chiêu. Chút xíu nữa thì trúng kế nó!

Gã định thần lại không dám mạo hiểm như trước, ít tấn công mé chính diện chỉ nhằm chỗ sơ hở của đối phương tập kích.

Cát Đạt Tố dùng cách đó lại càng tiện nghi cho Hà Ngọc Trì, kiếm pháp với thân pháp của Thiên Sơn lấy nhanh nhẹn thần tốc làm sở trường, đối phương không dám mạo hiểm nàng càng giảm đi được sự uy hiếp.

Tôn Kha Ba thấy đồ đệ đã động thủ liền cười lanh lảnh nói :

- Quỷ say hãy tới đây!

Thủ chưởng to như nan quạt của y đã tấn công tới trước mặt Túy hòa thượng.

Túy hòa thượng sợ động đến vết thương không dám động thủ thẳng liền lướt qua phía sau lưng Tôn Kha Ba cười hi hí nói :

- Bạn già Thanh Hải đỡ một kiếm của sãi gia này.

Tôn Kha Ba chỉ nghe thấy phía sau có tiếng gió động lập tức chuyển người xuất chưởng nhưng bóng dáng của đối phương đã sớm biến mất. Lão cả giận lớn tiếng nói :

- Quỷ say vẫn tự phụ tài cao, sao không dám giao thủ chính diện với lão phu này!

Túy hòa thượng cười hi hí đáp :

- Sãi gia bị ra máu nhiều quá, phải tránh hao tổn chân nguyên. Hì hì chúng ta chơi trò bịt mắt bắt dê, xem ra còn lý thú hơn nhiều.

Túy hòa thượng vừa động thủ với Tôn Kha Ba thì Hoàng Diện Phong Cái liền lướt tới phía Cô Lâu giáo chú.

Ngữ Minh thượng nhân vừa niệm câu A Di Đà Phật, trượng của lão Vu bà đã đánh tới đỉnh đầu.

Lục Thiềm Thừ Bàng Quân mắt thấy trận chiến bột phát liền nhanh nhẹn lách sang bên thổi một tiếng sáo miệng rồi lên rời khỏi nơi đó. Bọn quản doanh phụ trách mai phục ớ bên ngoài nghe thấy hiệu lệnh liền thổi tù và inh ỏi. Số võ sĩ La Quỷ mai phục sẵn lập tức ùa ra giữ chặt lấy bốn mặt lộ khẩu.

Liễu Tồn Trung đưa mắt nhìn xung quanh một lượt thấy Trần Tứ, Giản Lão Nhị, Lý Cửu đối địch với mười hai tên võ sĩ đã thấy lép vế.

Sợ mọi người bị thảm hại, liền sử thức Phi Yên Xuyên Vân hạ thân xuống giữa mười hai tên võ sĩ. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu rú nổi lên, hồi kế thấy mười hai tên võ sĩ đều vỡ đầu phọt óc té lăn ra đất chết ngay tại chỗ.

Liễu Tồn Trung nhớ nhung lão Bang chủ cùng lo ngại cho sự an nguy của các nhân vật võ lâm chính nghĩa, thấy bên mình đã nắm chắc phần thắng không cần phải tương trợ nữa. Hà Ngọc Trì tuy không bì kịp Cát Đạt Tố nhưng nhờ vào thân pháp linh hoạt nhất thời chưa chắc tên nọ đã làm gì nổi nàng.

Chàng liền nói bọn Trần Tứ :

- Các người theo ta lại đây tìm lão Bang chủ.

Trần Tứ, Giản Lão Nhị, Lý Cửu vội theo sau Liễu Tồn Trung xuyên qua con đường ngang. Nơi đây tuy hơn trăm tên La Quỷ phòng ngự nhưng dưới mắt Liễu Tồn Trung đâu có nghĩa lý gì, chỉ thấy chàng lớn bước tiến tới chưởng vỗ chỉ điểm, trong thoáng cái đã giải quyết không còn một mống.

Liễu Tồn Trung nhận định căn phòng của lão Bang chủ lại quẹo sang một góc khác tìm kiếm, hễ gặp bọn La Quỷ nào tới cứu viện, chàng đều thanh toán một cách nhanh lẹ không tên nào thoát được.

Nhưng khi tìm tới phòng của lão Bang chủ thì làm gì thấy bóng người nào. Chàng lại tìm nơi trú ngụ của bọn Xung Vân đạo trưởng cũng thấy vắng lặng như tờ.

Liễu Tồn Trung sốt ruột khôn tả quay lại nói với bọn Trần Tứ :

Các người lục soát về hưởng Đông xem sao, còn ta tìm kiếm bên hướng Tây. Đi vòng quanh một lượt, lấy thời gian hai tiếng đồng hồ làm giới hạn quay trở lại chỗ này hội họp.

Ba người nọ tuân lời đi ngay.

Liễu Tồn Trung tiến thẳng về hướng Tây tìm kiếm một lượt nhưng vẫn không thấy tung tích Bang chủ, chàng quay trở về chỗ cũ, thấy bọn Trần Tứ cũng đã về tới nơi.

Liễu Tồn Trung hỏi ngay :

- Thế nào?

Trần Tứ đáp :

- Không thấy đâu cả!

Liễu Tồn Trung sực tỉnh ngộ nói :

- Đằng kia có một con đường hầm, có thể tiến vào vùng đất cấm của Từ Hỉ Phượng hành sự. Các người hãy theo ta lại đây.

Ba người nọ lại vội theo sau lưng Liễu Tồn Trung tiến vào đường hầm, tới Hội Nghị sảnh của Từ Hỉ Phượng, nhưng thấy mọi vật trong sảnh hỗn loạn, tựa hồ như vừa có người mới qua làm lộn lạo rồi bỏ đi.

Liễu Tồn Trung thấy vậy thất vọng vô cùng không biết tính sao.

Lý Cửu là tay đại hành gia trong nghề sục sạo, vừa trông thấy tình hình ấy đã đoán được đến tám chín phần liền nói :

- Khải bẩm tiểu sư tổ, kẻ chủ não ở nơi đây đã đào tẩu rồi. Có lẽ chúng áp giải luôn lão Bang chủ đi theo cũng nên.

Liễu Tồn Trung lập tức vỡ lẽ ngay. Nhớ lại trong trận đấu không thấy bóng Bàng Quân đâu cả, bất giác chàng dậm chân kêu lên :

- Hỏng rồi Ta nhất thời sơ ý để Bàng Quân thừa cơ tẩu thoát mất?

Trần Tứ nói :

- Không sai, chín phần mười là tên Bàng Quân thấy tình hình nguy ngập liền đem theo lão Bang chủ đào tẩu để sau này làm con tin.

Nếu đúng thế chúng ta lại phải hao công tốn sức một phen nữa!

Giản Lão Nhị xen lời :

- Nếu vậy chúng ta có nán ở đây lâu cũng vô ích thôi. Chi bằng trở lại xem tình hình cuộc chiến ra sao?

Mọi người liền quay trở về nơi giao chiến, thấy Hà Ngọc Trì cứ đi tới đi lui không ngớt. Nàng vừa thấy Liễu Tồn Trung tới nơi đã mừng rỡ kêu gọi :

- Đại ca về tới rồi?

Liễu Tồn Trung đưa mắt nhìn trận đấu đã nhìn thấy thi thể Cô Lâu Giáo chủ óc vỡ toang, tay phải còn cầm Nhiếp Hồn Linh, thiếc sọ người thì bị gãy ra làm đôi bị bắn ra phía xa nằm ở dưới góc tường.

Lão Vu bà phơi thây ở giữa sân viện, Ngữ Minh thượng nhân luôn niệm A Di Đà Phật. Trong sân viện, thi thể võ sĩ La Quỷ nằm la liệt, tên nào tên nấy đều bị chưởng lực đánh vỡ tan sọ.

Chỉ riêng có hai thầy trò Tôn Kha Ba là biến đi đâu mất dạng.

Liễu Tồn Trung hỏi qua về cuộc giao tranh, biết thầy trò Tôn Kha Ba thừa dịp mình bỏ đi, liền ra ám hiệu rủ nhau nhảy lên trên mái ngói đào tẩu. Túy hòa thượng vì thương thế chưa khôi phục nên không dám đuổi theo truy cản. Cô Lâu Giáo chủ vừa phân thần, liền bị Hoàng Diện Phong Cái dùng Chấn Thiên tâm pháp đánh chết. Lão Vu bà đâu phải tay đối thủ của Ngữ Minh thượng nhân, không lâu sau cũng bị trúng thương của Thượng nhân tử thương ngay tại chỗ.

Hoàng Diện Phong Cái nói :

- Vừa rồi tiểu sư đệ đi tìm đồ ăn đấy ư? Có món gì ngon không thế?

Túy hòa thượng cũng cười hí hí xen lời :

- Lão già điên, bạn không ăn cũng lo đói, còn sãi gia này không có rượu là không xong rồi.

Liễu Tồn Trung cười hỏi :

- Vì sao thế?

Túy hòa thượng đáp :

-Còn phải hỏi nữa? Sãi gia ca ca thương thế cùng mình, nếu không được uống mấy chục bát rượu thì làm sao mà chữa thương cho nổi, làm sao mà đủ sức đi đứng cơ chứ.

Liễu Tồn Trung tươi cười nói :

- Nếu vậy thì để tiểu đệ sai đi lấy cho.

Chàng quay đầu lại nói với Giản Lão Nhị :

- Ngươi hãy xuống nhà bếp xem có rượu ngon thịt béo gì không?

Giản Lão Nhị rảo cẳng đi ngay.

Hà Ngọc Trì có vẻ oán trách nói :

- Đại ca đi đâu thế, làm người ta sốt ruột muốn chết được!

Liễu Tồn Trung đáp :

- Đại ca phải đi kiếm tung tích của lão Bang chủ với các vị Xung Vân đạo trưởng.

Hoàng Diện Phong Cái trố mắt hỏi :

- Sao, có tìm thấy ông ta không?

Liễu Tồn Trung lặng lẽ lấc đầu không đáp.

Chỉ thấy Giản Lão Nhị quay ra hớn hở nói :

- Xin mời tiểu sư tổ cùng chư vị tới đằng kia ngồi, rượu ngon thịt béo đã sẵn cả rồi.

Mọi người theo Giản Lão Nhị đi thẳng xuống nhà bếp, thấy dưới đất đã bày sẵn bát đũa, một con gà béo quay vàng, một khay thịt bò, một khay món ăn ướp mặn, một tĩnh rượu mạnh.

Túy hòa thượng ngửi tĩnh rượu nọ khịt khịt mũi, thở dài nói :

- Giản Lão Nhị, tĩnh rượu nhạt phèo thế này sao ngươi lại bảo là rượu ngon?

Giản Lão Nhị cười tinh quái đáp :

- Bẩm hòa thượng bồ tát, đó chỉ là một cách nói mà thôi. Lời tục thường có câu: Đói không chọn ngon, nghèo chẳng tìm sang. Tiểu bối thực hành đúng theo thành ngừ ấy đấy.

Túy hòa thượng chép miệng :

- Thôi được, lúc này hễ có cái gì nhét cho đầy bụng đói là được rồi.

Trong lúc ăn uống Hoàng Diện Phong Cái giơ tay lên gãi thiếc đầu bù rối rốn rốt hỏi :

- Tiểu sư đệ, vậy là lão Bang chủ mất tích rồi phải không?

Liễu Tồn Trung khẽ gật đầu, đưa mắt liếp nhìn Giản Lão Nhị.

Giản Lão Nhị liền đáp :

- Khải bẩm tổ sư gia, cứ theo như sự điều tra của đệ tử có lẽ tên Bàng Quân ấy đại thế vỡ lỡ, thừa cơ hỗn loạn ướp luôn vị Bang chủ cùng cái vị võ lâm đồng đạo đào tẩu.

Túy hòa thượng thất kinh hỏi :

- Ủa nếu vậy thì làm sao bây giờ?

Trần Tứ xen lời :

- Sở dĩ Bàng Quân cướp mất lão Bang chủ đi là muốn dùng làm con tin mà thôi, xem ra cũng không có gì là nguy hiểm đâu.

Hoàng Diện Phong Cái hỏi :

- Làm con tin là thế nào?

Liễu Tồn Trung ngẫm nghĩ giây lát đáp :

- Y muốn làm một cuộc mua bán với chúng ta, chúng ta muốn y thả lão Bang chủ ra, thì cần phải trả giá hoặc giả là phải chịu nhận điều kiện của y đưa ra.

Hoàng Diện Phong Cái trợn tròn xoe đôi mắt, thóa mạ :

- Khốn kiếp thực! Tên Bàng Quân ấy thực to gan lớn mật, may cho hắn không gặp phải tay lão khiếu hóa này.

Ngữ Minh thượng nhân bấy giờ mới lên tiếng :

- A Di Đà Phật, Lữ lão thí chủ đã bị gian nhân bắt đi làm con tin, chúng ta phải nên nghĩ cach cứu ông ta trước hết thì hơn.

Hoàng Diện Phong Cái nói :

- Tiểu sư đệ trí óc linh mẫn hơn lão sư ca này, vậy sư đệ hãy nói xem nên làm như thế nào bây giờ?

Liễu Tồn Trung trầm ngâm giây lát đáp :

- Vừa rồi chỉ mới lục soát sơ qua mà thôi, địa phương này rất lớn rộng, có nhiều hang động bí mật. Chúng ta thử chia nhau đi tìm tòi phen nữa xem sao, rồi mới trở về tụ họp ở đây.

Túy hòa thượng nói :

- Phải rồi, phải rồi. Chúng ta phải nên kiểm soát kỹ lại phen nữa mới được.

Thế là Hoàng Diện Phong Cái, Túy hòa thượng, Trần Tứ, Giản Lão Nhị, Lý Cửu chia nhau đi.

Hà Ngọc Trì nói :

- Đại ca, tiểu muội đi cùng với đại ca nhé.

Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Cũng được. Nào, đi thôi.

Hai người ra khỏi nhà bếp quẹo sang hành lang chỉ thấy bốn bề phảng phất như tờ. Bọn La Quỷ đã trốn sạch, hễ thấy chỗ nào có hang động cửa ngõ đường hầm hai người đều lục soát hết. Nhưng chẳng tìm ra manh mối gì.

Hai người về tới nhà bếp thì mọi người đã tề tụ đầy đủ lắc đầu nói :

- Bọn La Quỷ đã rút đi hết, không thấy lão Bang chủ đâu cả.

Liễu Tồn Trung nói :

- Lão sư ca, chúng ta thử đến Luyện Cổ phòng xem sao?

Túy hòa thượng nói :

- Dù sao chúng ta cũng không thể để cái địa phương quỷ quái này tồn tại được, mà phải thiêu rụi đi mới tuyệt hậu họa.

Mọi người ra khỏi tổng sào. Trần Tứ, Giản Lão Nhị, Lý Cửu mỗi người tay cầm một bó đuốc phóng hỏa luôn. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu tách tách sào sào, ánh lửa bập bùng. Trong nháy mắt tổng sào La Quỷ chìm đắm trong khói lửa mịt mù.

Hà Ngọc Trì quay đầu lại nhìn ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt cười nói :

- Đại ca, đây là đầu tư của người Kim. Xem ra cuộc buôn bán này bọn chúng đã lỗ vốn rồi.

Liễu Tồn Trung thở dài đáp :

- Tiền bạc lụa là gấm vóc châu báu của người Kim đều là chiếm đoạt ớ Trung Nguyên đem về, thì có lý đâu chúng lại lỗ vốn được! Bọn văn quan triều đình mỗi lần cầu hòa đều phải hiến dâng của cải báu vật, dù chúng ta có thiêu một trăm tòa tổng sào này cũng không thấm tháp vào đâu.

Ngữ Minh thượng nhân không ngớt thở than, luôn miệng niệm Phật hiệu.

Hà Ngọc Trì hỏi :

- Tại sao họ lại muốn cầu hòa với người Kim?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Bọn văn quan trong triều, hễ mở miệng là nói ái quốc nào những gì là chuyện nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việt lớn, nào là tạm thời nhẫn nhục chỉ lo an thân không dám đưa binh Bắc tiến. Thực ra họ chỉ lo cho sự vinh thân phì gia chính họ mà thôi.

Hoàng Diện Phong Cái nói :

- Tiểu sư đệ hãy nói đạo lý ấy rõ hơn cho lão ca này nghe coi.

Liễu Tồn Trung tiếp :

- Tỷ như lão Tần Cối. Tài vật của người này còn hơn cả hoàng đế nhiều, y cực lực chủ hòa cũng chỉ vì muốn bảo toàn số tài sản kếch sù ấy. Nếu xảy ra chiến tranh chẳng may thất bại, người Kim xâm lăng vào Trung Nguyên thử hỏi y có giữ được những tài sản ấy không?
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: