Chương 30: Đường xa vạn dặm

1. Tạo phản thành công, Khai Quốc công thần

Ngẫm nghĩ giây lát, Hỏa Thần giáo chủ sai người đi lấy năm trăm lượng bạc ra, trao cho gã La Quỷ nói :

- Ta là Vu Điền Hỏa Thần giáo, chỉ vài ngày nữa sẽ tới Trung Nguyên tìm Liễu Tồn Trung giảo nghệ. Năm trăm lượng bạc này bổn tọa tặng ngươi làm lộ phí đi đường, hy vọng dọc đường ngươi sẽ loan truyền tin tức để tất cả mọi người trên giang hồ biết rõ chuyện này.

Tên La Quỷ vội đỡ lấy số bạc mừng rỡ tạ ơn lui ra ngay.

Lão mưu sĩ có vẻ e ngại nói :

- Nếu chuyện Giáo chủ tới Trung Nguyên đồn đại ra ngoài há không bứt dây động rừng, để tên Liễu Tồn Trung kịp thời chuẩn bị.

Một mưu sĩ nói :

- Thuộc hạ chỉ e tên Liễu Tồn Trung không dám xuất đầu lộ diện, mà lẩn trốn đi mất thì uổng công toi.

Một tên mưu sĩ khác xen lời :

- Đúng vậy, đúng vậy, đạo hữu nói rất phải. Liễu Tồn Trung là cái thá gì mà dám so tài với Thánh giáo chủ chúng ta?

Hỏa Thần giáo chủ thấy bọn mưu sĩ đua nhau phát biểu ý kiến, phất tay cho mọi người im lặng, nghiêm nghị nói :

- Chư vị chưa từng gặp Liễu Tồn Trung bao giờ cho nên chưa biết rõ đối phương đấy thôi. Người này cũng xứng danh là một hán tử. Y biết rõ bổn tòa tìm phân cao hạ, tất nhiên sẽ thẳng thắn nghênh tiếp, bồn tòa khỏi phải tốn công đi tìm y.

Lão mưu sĩ hỏi :

- Thế bao giờ Giáo chủ động thân?

Hỏa Thần giáo chủ chỉ mỉm cười không đáp, đưa tay ra hiệu cho Ha Mật Kim rồi dùng truyền âm nhập mật nói mấy câu, Ha Mật Kim hân hoan gật đầu tuân lệnh.

Hãy nói thầy trò Tôn Kha Ba, thừa lúc hỗn loạn thoát ra khỏi sào huyệt La Quỷ đi được hơn một dặm.

Cát Đạt Tố liền nói :

- Sư phụ, nơi đây đã gần Thành Đô, chúng ta trở về Cái bang Tổng đàn thông báo với Vương Hữu, thực lực của Tổng đàn không phải là nhỏ, họa chăng cũng có thể báo cừu rửa hận được.

Tôn Kha Ba ha hả đáp :

- Mi đúng là tên ngốc tử, sư phụ đã dạy con phải thuận buồm xuôi gió, chẳng lẽ lại quên rồi hay sao? Tuy thực lực Tổng đàn không phải là yếu kém nhưng làm sao đương cự nổi lũ ma đói kia? Vả lại, chúng ta cũng chẳng nên giúp tên khốn kiếp Bàng Quân làm chi nữa.

Cát Đạt Tố ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao thế?

Tôn Kha Ba đáp :

- Còn phải hỏi nữa, chúng ta chẳng tiếc dương đầu với lũ ma đói đó vì giúp Bàng Quân lấy giang sơn. Tên nọ mới thấy tình hình bất ổn đã chuồn êm trước thì còn báo cừu cho hắn làm chi!

Cát Đạt Tố nói :

- Đệ tử đâu có muốn báo thù cho tên Bàng Quân, mà chỉ muốn lợi dụng lực lượng Cái bang để diệt trừ tên Liễu Tồn Trung mà thôi.

Tôn Kha Ba đáp :

- Chớ vội, cứ theo sư phụ ước đoán, mấy tên ma đói kia thế nào cũng thừa cơ kéo về Cái bang thanh lý cửa ngõ. Hiện tại Vương Hữu lo cho mình chưa xong, thì còn lợi dụng vào đâu được nữa?

Cát Đạt Tố hỏi :

- Nấy vậy, bây giờ thầy trò mình đi đâu?

Tôn Kha Ba đáp :

- Hai thầy trò mình trước hết hãy quay trở về Đông Doanh, nơi đó là vùng căn bản của Miêu Truyền. Như Miêu Truyền tạo phản thành công lật đổ Tống triều thầy trò chúng ta hiển nhiên trở thành khai quốc công thần, bằng như thất bại, thầy trò chúng ta lẳng lặng trở về Thanh Hải thử hỏi ai đụng tới lông chân ta cho được.

Cát Đạt Tố cúi đầu suy tính, không nói gì nữa. Hai thầy trò đi luôn một ngày đêm tới hôm sau thì tới Bàn Lụy dịch.

Nơi dây có hai con đường thông tới Lâm An, Trấn Giang. Tiểu lộ có thể đi đường tắt tới Huy Châu. Hai bên tiểu lộ này cây cối rậm rạp thập phần hoang lương.

Cát Đạt Tố theo sau lưng Tôn Kha Ba, trong lúc đang phóng đi, bỗng thấy bên đường có bóng thấp thoáng rồi mất dạng. Y liền động lòng vội kêu gọi :

- Sư phụ Sư phụ.

Tôn Kha Ba quay đầu lại hỏi :

- Gì thế?

Cát Đạt Tố giơ tay ra chỉ tiểu lộ đáp :

- Đệ tử có một vị bằng hữu ở gần đây. Đệ tử muốn tới ghé thăm y một chút, sư phụ cứ đi trước đệ tử sẽ theo sau ngay.

Tôn Kha Ba hoài nghi hỏi :

- Sao con lại có bằng hữu ở nơi đây?

Cát Đạt Tố đáp :

Mới kết giao không lâu, sư phụ cứ yên tâm. Đệ tử trở về Đông Doanh một mình cũng được.

Tôn Kha Ba do dự giây lát, mới nói :

- Thôi được con đi thăm bằng hữu xong phải quay lại ngay, chớ để mất liên lạc thì phiền phức lắm.

Cát Đạt Tố vâng vâng dạ dạ, thấy sư phụ đã đi mất tăm dạng, liền lẻn luôn vào trong rừng, đưa mắt tìm kiếm dào dác, miệng lẩm bẩm :

- Quái lạ, sao lại không thấy đâu cả thế này?

Y lại nghĩ thầm :

“Sao nàng ta lại tới chốn này?”.

Y đang thừ người, bỗng nghe thấy có tiếng lá cây xào xạc liền ngước mắt nhìn về phía đó, chợt thấy một chéo áo hồng ló ra ngoài bụi cây. Bất giác y khấp khởi mừng thấm, rón rén tiến tới gần, khẽ cất tiếng gọi :

- Tố Tố!

Thiếu nữ áo hồng quay đầu lài nhìn, mặt bỗng lộ vẻ kinh hoảng, vội lui về phía sau mấy bước.

Cát Đạt Tố khoái trá cười hi hí nói :

- Tố Tố cô nương, sao lại ẩn núp ở trong đó? Có kẻ nào dám hà hiếp cô nương hay sao?

Tố Tố vừa lộ vẻ hoảng sợ, vừa tỏ ra chán ghét, vênh mặt lên, không đáp.

Cát Đạt Tố nhăn răng cười hì hì, tiến tới gần thêm hai bước nham nhở nói :

- Tố Tố cô nương, sao lại hãi sợ mỗ như thế? Mỗ có biết ăn thịt người đâu?

Tố Tố với tay nắm lấy chuôi kiếm ở sau lưng quát bảo :

- Nếu người tiến thêm một bước nữa, đừng trách bổn cô nương chẳng khách khí.

Cát Đạt Tố cười hi hí nói :

- Ầy thế mới đúng chứ, chúng ta đều là người nhà cả thì khách khí nỗi gì?

Tố Tố bĩu môi nói :

- Xí! Ai là người nhà với ngươi?

Cát Đạt Tố cả cười nói :

- Sao? Cổ sư đệ đã nói với mỗ cô nương đã bằng lòng thành hôn với y, sau khi hai người thành vợ chồng thì cô nương đã trở thành đệ muội của mỗ, như thế không phải là người nhà thì là gì chứ?

Tố Tố vẻ hớn hở, hỏi :

- Ngươi có gặp Cổ ca ca ư?

Cát Đạt Tố cười ha hả đáp :

- Cô nương hỏi thật là kỳ. Cổ ca ca của cô nương là người sư đệ mà mỗ thương mến nhất, đi đâu mỗ cũng lo lắng giúp đỡ y, thì sao lại không gặp cho được?

Tố Tố nói :

- Ngươi gặp chàng ở đâu? Có phải ở tổng sào La Quỷ không?

Cát Đạt Tố kinh ngạc nghĩ bụng :

“Sao con nhỏ này biết Cổ Đạt Lạt ở tổng sào La Quỷ? Chẳng lẽ nó đã nhận được tin y chết rồi chăng?”.

Gã liền hỏi thử :

- Dĩ nhiên rồi, không phải ở tổng sào La Quỷ thì ở đâu? Sao cô nương lại biết y ở tổng sào La Quỷ?

Tố Tố đáp :

- Chàng ta nói như vậy, chàng bảo ngươi gọi chàng tới đó có việc muốn đàm đạo.

Cát Đạt Tố nói :

- Đúng vậy, tại hạ đã thú giục y tới. Vì tại hạ nhớ nhung y ăn ngủ không yên, mỗi ngày không thấy sư đệ một lần là không thể nào yên tâm cho được. Lại nhân vì vấn đề hôn sự của người cần phải thưa với sư phụ lo liệu cho xong.

Tố Tố hỏi dồn :

- Sư phụ của ngươi không chấp thuận ư?

Cát Đạt Tố đáp :

- Ban đầu thì không thuận. Sư phụ bảo cô nương là đệ tử của Vô Trần, Cổ sư đệ là người Thanh Hải. Vì tại hạ cực lực thỉnh cầu sư phụ, lão nhân gia mới phá bỏ thành kiến mà nhận lời cho hai người được se duyên.

Tố Tố hơi ngửng đầu lên ngẫm nghĩ giây lát mới nói :

Giang hồ đồn đại, Cổ ca ca tiến vào tổng sào La Quỷ, người ta tưởng lầm chàng là gian tế rồi bị Từ Hỉ Phượng bắt giữ, họ còn nói chàng ta với ngươi bất hòa có phải không?

Cát Đạt Tố thất kinh thầm, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ tươi cười nói :

- Tại hạ vẫn thường khen cô nương là lan tâm tuệ chất, không ngờ lại thực thà đến như vậy?

Tố Tố hỏi :

- Chẳng lẽ những lời đồn đại của giang hồ là ngoa?

Cát Đạt Tố cố làm ra vẻ thản nhiên nói :

- Dĩ nhiên rồi, làm sao lại có chuyện ấy được. Người trên giang hồ nhàn nhã vô sự, nghe bóng nghe gió rồi thêu dệt thành những lời đồn đại vô căn cứ, để ra điều ta đây kiến thức rộng rãi, mà cô nương lại tưởng là thực hay sao?

Tố Tố trong lòng như trút được một gánh nặng ngàn cân, thở phào cười nói :

- Những lời đồn đại trên giang hồ làm tôi lo sợ muốn chết được, họ còn nói ngươi o bế sư phụ, ngầm xúi bẩy sư phụ thanh lý cửa ngõ.

Cát Đạt Tố cười như điên khùng, nói :

- Tố Tố cô nương, thế mà cô nương cũng tin được?

Tố Tố ấp úng nói :

- Tôi... nghe những lời loan truyền ấy, vừa sốt ruột vừa đau lòng liền lén trốn tới đây. Dọc đường bị lạc lối, nên cứ quanh quẩn đây hoài.

Cát Đạt Tố giả đò làm ra vẻ thông cảm, buông tiếng thở dài, giơ tay ra để lên vai nàng chép miệng thốt :

- Đáng thương cho cô bé thực là khó nhọc quá!

Tố Tố định né tránh nhưng thấy nét mặt của Tố Tố rất thành khẩn, lại còn bảo là đáng thương cho cô bé, lấy thân phận một bậc trưởng bối. Nên nàng cứ để mặc cho đối phương đặt tay lên vai mình, nhưng tim đập thình thịch trong lòng bất an vô cùng.

Cát Đạt Tố thấy Tố Tố không dám phản kháng liền khấp khởi mừng thầm buông tiếng thở dài nói :

- Cũng may tại hạ phát hiện được cô nương nếu như gặp phải người xấu xa khác thì thực là nguy tai?

Gã nghĩ thầm :

“Muốn dụ con nhỏ này mắc bẫy thì không thể dùng sức mạnh áp chế được, mà phải dùng chính sách buông trước nắm sau, lấy thoái làm tiến mới xong. Để xem mi phản ứng được nữa không?”

Gã liền nói :

- Tố Tố, cô nương muốn đi tìm Cổ sư đệ, chỉ cần đi theo con đường này. Nhưng phải cẩn thận bảo trọng, tại hạ phải trở về Đông Doanh đây.

Nói xong, Tố Tố lớn bước quay ra khỏi khu rừng.

Tố Tố vội chạy theo kêu gọi :

- Này, này Cát đại hiệp, người đi đâu thế?

Cát Đạt Tố dừng chân, quay đầu lại đáp :

- Tại hạ đã nói rồi là gì, tại hạ quay trở lại Đông Doanh.

Tố Tố nhìn Cát Đạt Tố với đầy vẻ khẩn cầu, nhưng ngại không dám mở miệng. Nàng từ từ cúi đầu xuống, tay mân mê vạt áo.

Cát Đạt Tố tức cười thầm, lại nói :

- Tố Tố cô nương hãy bảo trọng. Sau này chúng ta sẽ có dịp tái kiến.

Dứt lời y rảo bước đi luôn.

Chỉ thấy Tố Tố ở phía sau kêu gọi :

- Cát đại hiệp... Cát đại hiệp... thiếp khẩn cấu...

Cát Đạt Tố quay lại làm bộ ngơ ngác hỏi :

- Việc gì thế Tố Tố ấp úng đáp :

- Thiếp không biết tổng sào La Quỷ ở đâu, đại hiệp...

Cát Đạt Tố ngắt lời :

- Vừa rồi tại hạ đã nói cho cô nương hay, chỉ cần đi theo con đường này là tới mà.

Dứt lời y quay mình định đi.

Tố Tố quýnh lên nói :

- Cát đại hiệp, thiếp không biết Cổ ca ca ở đâu, đại hiệp đưa giùm thiếp tới gặp chàng?

Cát Đạt Tố làm ra vẻ khó nghĩ :

- Đưa cô nương tới gặp Cổ sư đệ vốn chẳng có gì là quan hệ.

Chẳng qua lộ trình rất xa, cô nam quả nữ, cái đó cái đó làm sao được?

Tố Tố nói ngay :

- Có gì đâu mà ngại? Chúng ta quang minh chính đại không vượt qui củ lễ giáo là được.

Cát Đạt Tố thở dài nói :

- Cô nương còn nhỏ tuổi không hiểu sự đàm tiếu của người đời. Tại hạ yêu thương Cổ sư đệ nhường ấy, thế mà giang hồ trái lại đồn đại tại hạ ganh ghét hãm hại y.

Tố Tố dịu dàng nói :

- Thiếp không tin chuyện ấy là được rồi.

Cát Đạt Tố tiếp :

- Dù cô nương có tin tại hạ cũng chẳng có biện pháp nào hơn, thử hỏi dù có muốn cũng làm sao biện bạch cho được! Hà! Nếu như cô nươ.ng đi theo tại hạ, trên giang hồ sẽ đồn đại ra ngoài bảo tại hạ cướp đoạt người yêu của sư đệ, hoặc giả bảo chúng ta có hành động ám muội, thế mới thực là hỏng bét?

Tố Tố nói :

- Không sợ, dao ngôn vẫn là dao ngôn. Hành vi của chúng ta chính đại thì chẳng có gì mà phải sợ!

Cát Đạt Tố nói :

- Tại hạ với cô nương đâu có giống mọi người? Tại hạ từng đọc rất nhiều sách thánh hiền biết trọng lễ giáo, ở Thanh Hải tại hạ được xưng tụng là quân tử, đàn bà con gái tại hạ không thèm ngó ngàng tới bao giờ. Nếu như cô nương theo tại hạ, chúng ta biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Thôi tạm biệt, cô nương hãy bảo trọng.

Dứt lời Cát Đạt Tố lại quay mình luôn.

Tố Tố chỉ muốn òa lên khóc :

- Cát đại hiệp sao nỡ nhẫn tâm đến thế, để mặc thiếp trơ trọi ở chốn này?

Cát Đạt Tố càng làm ra vẻ khó nghĩ. Chàng ta nói :

- Ha! Thực chẳng có cách gì nữa cả. Thôi được, đừng khóc nữa, để tại hạ ráng đi cùng với cô nương một chuyến vậy.

Tố Tố cả mừng tươi cười ngay nói :

- Cát đại hiệp đừng đánh lừa thiếp nhé?

- Đại trượng phu nam tử hán, nói một là một nói hai là hai.

Đoạn gã giơ tay ra chi tiếp :

- Cô nương cứ theo tại hạ tiến thẳng con đường này, lộ trình xa lắm đó.

Hai người ra khỏi khu rừng, men theo một quan đạo nhỏ hẹp.

Dọc đường Cát Đạt Tố tính toán thầm trong bụng :

“Trước tiên chiếm đoạt thể xác con nhỏ này đã, lúc gạo nấu thành cơm, còn sợ gì ngươi chả đeo chặt lấy mỗ”.

Không lâu sau tới một tiểu thị trấn. Cát Đạt Tố mướn một cỗ xe lừa, nói với Tố Tố :

- Chúng ta ngồi xe lừa lên đường, khoảng chập tối thì tới Khổng Tước trấn. Chúng ta tìm nơi nghỉ chân ở thị trấn ấy một đêm, sáng sớm hôm sau tiếp tục hành trình, mặt trời lặn sẽ tới tổng sào La Quỷ.

Tố Tố đáp :

- Xin tuân theo sự quyết định của đại hiệp.

Thế là Cát Đạt Tố đỡ Tố Tố lên xe, căn dặn gã đánh xe rằng :

- Bạn hãy ra roi nhanh một chút, để chúng ta tới Khổng Tước trấn ăn cơm tối cho kịp.

Gã phu xe vâng vâng dạ dạ đợi Cát Đạt Tố lên xe xong, khẽ quát một tiếng quất roi vun vút trực chỉ Khổng Tước trấn tiến phát.

Quả nhiên tới chiều tối thì đến Khổng Tước trấn.

Cát Đạt Tố đỡ Tố Tố xuống xe rồi trả tiền cho gã đánh xe đi luôn.

Tố Tố thấy vậy ngơ ngác hỏi :

- Cát đại hiệp sao lại cho gã đánh xe ấy đi luôn như vậy?.

Cát Đạt Tố đáp :

- Hiện tại trời đã tối rồi, làm sao lên đường được nữa. Tất nhiên phải kiếm một địa phương nào nghỉ chân ở đây. Thị trấn này xe lừa rất nhiều, sáng sớm mai khi khởi hành chúng ta mướn một chiếc khác cũng được.

Tố Tố nói :

- Nếu thế chúng ta hãy tới gần đây tìm một nhà nào xin ngủ nhờ vậy.

Cát Đạt Tố hỏi :

- Chắc cô nương chưa tới Khổng Tước trấn này bao giờ phải không?

Tố Tố gật đầu nói :

- Địa phương này thiếp chưa từng tới bao giờ. Đại hiệp nói như thế để làm chi?

Cát Đạt Tố điểm nụ cười bí hiểm nói :

- Tại cô nương bảo tìm một nhà nào ngủ nhờ, cho nên tại hạ mới đoán cô nương chưa tới đây bao giờ là vậy.

Tố Tố ngạc nhiên hỏi :

- Vì sao vậy?

Cát Đạt Tố đáp :

- Trước đây ở vùng này đạo tặc như rươi, phỉ đồ ra vào khắp chốn không người. Còn có bọn giặc lợi dụng danh nghĩa khách phương xa tới xin người ta cho ngủ nhờ, ngờ đâu nửa đêm chúng trở dậy mở toang cứa ngõ, nội công ngoại kích cướp sạch của cải gia chủ. Vì vậy cho tới hiện tại xứ này đã có một luật lệ tuyệt đối không cho ngủ trọ.

Tố Tố thất kinh hỏi :

- Nếu vậy, há đêm nay chúng ta phải ngủ ngoài đầu đường chăng?

Cát Đạt Tố đáp :

- Cô nương đừng ngại, nơi đây có khách sạn, chúng ta đi tìm phòng mướn là xong cả.

Tố Tố lo ngại nói :

- Như thế sao được, cô nam quả nữ, nếu thuê phòng... Không được, thiếp không ở khách sạn đâu.

Cát Đạt Tố nói :

- Không thuê khách sạn thì đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đâu được?

Ngẫm nghĩ giây lát, gã lại tươi cười đáp :

- Tố Tố cô nương chớ ngại, trong khách sạn nhiều phòng lắm.

Chúng ta thuê hai cái phòng, mỗi người ở một bên thì có sao đâu.

Không đợi Tố Tố tháp thuận gã liền quẹo qua góc đường, nơi đây có một gian khách sạn bảng hiệu trước cửa đề như sau: “Duyệt Lai khách sạn”. Bọn điếm tiểu nhị đứng đợi sẵn ngoài cửa đua nhau mời :

- Xin khách quan vào bên trong dùng trà.

Cát Đạt Tố nói :

- Khỏi cần, có còn phòng không?

Điếm tiểu nhị liếc nhìn Tố Tố toét miệng cười :

- Dạ dạ, có một gian phòng tươm tất tiện nghi lắm. Trước đây huyện gia với phu nhân từng tới trú ngụ, xin mời!

Tên nọ dẫn hai người ra dãy sau mở cửa. Gian phòng trần thiết quả nhiên thanh nhã sáng sủa, bốn vách có treo thi họa của danh nhân. Sau đó tiểu nhị lại vội bưng hai tách trà nóng vào trong phòng.

Tố Tố liền hỏi :

- Còn phòng nào khác nữa không?

Điếm tiểu nhị ngạc nhiên hỏi lại :

- Hai vị khách quan mướn một phòng cũng đủ rồi. Còn mướn thêm một cái nữa để làm chi?

Tố Tố đỏ bừng mặt, đang định nổi giận. Cát Đạt Tố đã xen lời :

- Chớ vội, chớ vội. Điếm tiểu nhị, khách sạn này của ngươi có gì ngon không? Mau xuống dọn lên đây đã rồi sẽ nói chuyện sau.

Điếm tiểu nhị đáp :

- Khách điếm này của tiểu nhân tuy không lớn lắm, nhưng món ăn món nhậu thì dều thượng hảo hạng, số một không hai. Khách quan muốn dùng món chi?

Cát Đạt Tố nói :

- Có thứ gì ngon ngươi cứ việc đem lên đây, sáng mai ta sẽ tính tiền trả đầy đủ.

Điếm tiểu nhị liến thoắng đáp :

- Dạ, dạ!

Rồi khom mình lui ra ngay.

Cát Đạt Tố quay lại nói với Tố Tố :

- Tố Tố cô nương ngồi đây đợi tại hạ giây lát. Tại hạ phải đi xem tiểu nhị định dọn thức gì lên cho chúng ta ăn mới được, và còn căn dặn dọn sẵn một gian phòng trống cho cô nương nghỉ ngơi.

Tố Tố gật đầu tuân lời.

Cát Đạt Tố đi thắng xuống dưới nhà bếp, chỉ thấy điếm tiểu nhị đang căn dặn đầu bếp quay một con gà, nấu một bát canh thập cẩm. Gã khẽ kéo vạt áo tên tiểu nhị, thò tay vào trong người móc ra một bọc bột màu trắng, nói nhỏ :

- Hãy đổ gói bột này vào bát canh khuấy đều lên cho ta, sẽ có trọng thưởng.

Tên tiểu nhị hiểu ý liền đỡ luôn lấy, khẽ gật đầu.

Cát Đạt Tố trở về phòng, Tố Tố liền hỏi :

- Có phòng không Cát đại hiệp?

Cát Đạt Tố gật đầu nói :

- ăn cơm xong, tại hạ sẽ đưa cô nương về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường.

Tố Tố nghe nói mừng rỡ ra mặt, uống hết tách trà thì tiểu nhị đã bưng bát canh thập cẩm và con gà đút lò vào trong phòng, cười nói :

Bát canh cá thập cẩm này là đặc biệt nhà bếp khách sạn này chế biến ngon tuyệt, cần phải ăn trong lúc còn nóng, để nguội lạnh sẽ mất đi mùi vị.

Cát Đạt Tố hỏi :

- Gian phòng ấy đã dọn dẹp xong thưa ạ?

Điếm tiểu nhị hàm hồ đáp :

- Dạ, xong hết rồi.

Cát Đạt Tố nói :

- Được rồi, ngươi lui ra.

Điếm tiểu nhị vâng dạ luôn miệng lui ra bên ngoài ngay. Y còn thuận tay khép cửa phòng lại.

Cát Đạt Tố tươi cười đẩy tô canh tới trước mặt Tố Tố nói :

- Tố Tố cô nương, tên điếm tiểu nhị vừa nói canh này được biến chế một cách rất đặc biệt, ăn ngon miệng lắm và cần phải dùng ngay trong lúc nóng mới thưởng thức được hết mùi vị. Tại hạ là người thô lỗ ăn cũng chẳng biết thế nào là ngon cả, cô nương hãy nếm thử xem sao?

Tố Tố đáp :

- Xin đại hiệp dùng trước đi!

Cát Đạt Tố cười nói :

- Đừng khách khí, cô nương cứ nếm thử trước đi rồi tại hạ sẽ ăn sau.

Tố Tố đành phải cầm thìa lên húp thử, quả nhiên nước canh ngon vô cùng.

Cát Đạt Tố liền hỏi :

- Sao? Mùi vị nó thế nào?

Tố Tố đáp :

- Dạ, nước canh ngọt lắm.

Cát Đạt Tố cả mừng nói :

- Nếu vậy thừa lúc canh còn nóng cô nương hãy dùng nữa đi, tại hạ không thích ăn canh cá.

Cát Đạt Tố chiêu đãi hết mức. Tố Tố thấy vẻ mặt y đầy thành khẩn không tiện khách sáo, lại húp thêm mấy húp, chỉ trong thoáng cái bát canh thập cẩm chỉ còn một nửa.

Tố Tố dần dần cảm thấy chân tay bủn rủn trời đất rung chuyển, nàng thất kinh thốt :

- Sao, sao... thế này?

Chỉ thấy ánh mắt của Cát Đạt Tố bốc lửa dục tình mặt đầy dâm tà, cười ha hả nói :

- Không sao đâu, bát canh này là tùy hỉ. Có lẽ tại hạ với cô nương có duyên hoan hỉ đấy.

Gã đứng bật dậy xông tới ôm ngang hông Tố Tố.

Tố Tố vừa thất kinh, vừa hổ thẹn lại vừa tức giận vội nhảy sang bên tránh né. Nào ngờ đâu toàn thân như không còn hơi sức, người mềm nhũn như bún liền bị Cát Đạt Tố ôm ghì lấy.

Cát Đạt Tố ôm chặt lấy Tố Tố ghé môi hôn hít lia lịa lên mặt nàng.

Tố Tố cố vận hết sức vùng vẫy, nàng khiếp hãi nước mắt tuôn ra như mưa. Nàng chỉ hận không thể tự sát được để tránh khỏi bị ô nhục.

Bấy giờ Cát Đạt Tố ôm cái thân mềm nhũn trong lòng, lửa dục sôi lên sùng sục, hôn hít tới tấp. Tố Tố không thể nào kháng cự lại được đành phải nhắm nghiền mắt chịu trận. Gã khoái trá cười ha hả nói :

- Tố Tố đáng yêu của ta, ngoan ngoãn trao thân ta nhé ta phát điên lên rồi đây... ta... ta yêu nàng nhất trên thế gian này...

Tố Tố nước mắt tuôn ra ướt đẫm hai má nhưng tiếc thay không sao kêu la được, chỉ biết nguyền rủa thầm tên quỷ dâm dục thậm tệ.

Cát Đạt Tố mỗi lúc càng ghì chặt Tố Tố vào lòng, sau cùng gã xốc nàng lên giường định giở trò tồi bại.

Bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng người khẽ kêu gọi :

- Đại sư huynh, đại sư huynh, mau ra đây, mau ra đây!

Tiếng gọi ấy làm cho gã thất kinh hồn vía mình mẩy lạnh toát. Gã nhận ra được đó là tiếng của Sài Đạt Mộc. Gọi gấp rút như vậy, chắc là phải xảy ra chuyện gì nếu không thì sư phụ đã quay trở lại lùng kiếm mình.

Nguyên trên giang hồ có một quy củ bất di bất luận là tà chính hai đạo tối ky là chữ sắc. Những nhân sĩ chính phái thì khỏi cần nói, dù là các nhân vật của Hắc đạo, giết người phóng hỏa còn có thể vô tội, còn như làm chuyện hái hoa bẻ nhụy, dâm ô nữ sắc thì không thể nào tha thứ được. Thanh Hải Vu công môn cũng không ra ngoài quy lệ đó.

Bấy giờ Tố Tố đang nằm bất động trên giường, xiêm y bung ra nửa hở, để lộ thân thể kiều diễm trắng như tuyết khiến Cát Đạt Tố thèm thuồng nhỏ nước dãi, chỉ muốn vầy chuyện mây mưa một chuyến.

Nhưng gã lại sợ sư phụ tới nơi, trong lúc vội vã liền sinh trí, gã vội bồng Tố Tố đẩy xuống gầm giường kéo lại chăn nệm chỉnh tề.

Gã phóng ra ngoài cửa sổ nhảy luôn lên mái ngói.

Bấy giờ mới vào canh hai sao sáng đầy trời, chỉ thấy Sài Đạt Mộc đang lặng lẽ ngồi trên mái ngói khẽ cất tiếng gọi :

- Đại sư huynh!

Cát Đạt Tố đưa mắt nhìn thấy ngoài Sài Đạt Mộc không còn người nào khác, trong lòng hơi tức giận nhưng chỉ e sư phụ ẩn núp gần đó theo dõi nên không dám phát tác liền hỏi :

- Ngươi đến đây làm chi?

Sài Đạt Mộc ấp úng :

- Sư phụ... sư phụ...

- Sư phụ hiện ở đâu?

Cát Đạt Tố cả giận hừ nhạt một tiếng, ré lên như sài lang hú khiến Sài Đạt Mộc cũng phải sờn lòng. Y biết đại sư huynh đang giận dừ tới cực điểm liền đáp :

- Sư phụ... sư phụ sắp tới rồi.

Câu này là y bịa đặt ra. Y theo dõi tới đây không thấy sư phụ đâu cả, phát giác sư huynh phạm vào sự đại ky của võ lâm, chỉ có cách đem sư phụ ra để trấn áp.

Cát Đạt Tố rất khôn ngoan quỷ quyệt nghĩ bụng :

“Sư phụ đã bảo về Đông Doanh trước, sao dọc đường lại gặp sư đệ được? Và tại sao lại tìm tới tận chốn này? Chẳng lẽ hắn định bày trò phỉnh gạt?”.

Gã liền cười nhạt nói :

- Sư phụ đã về Đông Doanh rồi sao còn quay lại đây làm gì?

Sài Đạt Mộc vẫn đang hoảng hốt nên không biết ăn nói ra sao.

Hiện tại lại nghe sư huynh bảo sư phụ đã về Đông Doanh, hiển nhiên đại sư huynh với sư phụ chia tay nhau ở dọc đường rồi sư huynh mới thừa dịp theo Tố Tố tới đây.

Thì ra ngày nọ Sài Đạt Mộc theo tới La Quỉ tổng sào buổi chiều hôm trước khi Liễu Tồn Trung đại phá tổng sào y cùng với Vương Hữu rời khỏi nơi đó, trở về tổng sào Cái bang bố trí sẵn mọi việc.

Y nghe đồn tổng sào La Quỷ bị phá hủy, lo cho sự an toàn của sư huynh vội trở về tổng sào La Quỷ xem sao. Ngờ đâu đi qua đây, ngẫu nhiên bắt gặp sư huynh dẫn Tố Tố vào trong Duyệt Lai khách sạn.

Mối tình tam giác giữa Tố Tố, Cổ Đạt Lạt, Cát Đạt Tố, Sài Đạt Mộc biết rất rõ. Đại sư huynh vì tranh đoạt Tố Tố chẳng tiếc mấy phen hãm hại Cổ sư đệ. Hơn nữa đại sư huynh giết chết Cổ sư đệ rồi vu cho Liễu Tồn Trung hạ thủ, y cũng ngấm ngầm điều tra rõ ràng có điều không dám tiết lộ mà thôi.

Y liền đáp :

- Tiểu đệ định quay trở lại Đông Doanh thì dọc đường gặp sư phụ.

Sư phụ lão nhân gia bỗng sinh ra nghi ngờ sư huynh bèn sai tiểu đệ đuổi theo tới đây, còn lão nhân gia không lâu nữa sẽ đến sau.

Cát Đạt Tố thất kinh hỏi :

- Sư phụ nghi gì ta?

Sài Đạt Mộc đáp :

- Sư phụ không nói tiểu đệ cũng không dám hỏi.

Ngường giây lát Tố Tố lại khẽ giọng tiếp :

- Vừa rồi sư huynh đi cùng Tố Tố vào khách sạn này phải không?

Cát Đạt Tố cười nhạt hỏi :

- Sư đệ đã đích mắt trông thấy hay sao?

Sài Đạt Mộc đáp :

- Dạ dạ, nhưng tiểu đệ không dám khẳng định.

Cát Đạt Tố mặt xám xanh trầm giọng nói :

- Đúng là đúng, không là không, tại sao lại không dám khẳng định?

Sài Đạt Mộc đáp :

- Tiểu đệ chi e nhìn lầm người?

Cát Đạt Tố ngấm ngầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã ổn định cười ha hả nói :

- Sư đệ ta với sư đệ đều là đệ tử đích truyền của Thanh Hải Vu Công môn. Vu công môn lấy độc địa làm giáo điều nhưng cũng vẫn giới chữ sắc, sư đệ chớ nên quên điều đó. Đại sư huynh này tuân thủ môn quy, ghét cay ghét đắng nữ sắc. Tố Tố cô nương là người yêu của Cổ sư đệ có lý đâu ngu huynh lại dẫn nàng ta vào trong khách sạn làm gì.

Thừa lúc sư phụ chưa tới nơi, sư đệ hãy cùng sư huynh vào phòng lục soát xem rồi bẩm lại với sư phụ việc này giúp sư huynh.

Sài Đạt Mộc vốn định khước từ nhưng Cát Đạt Tố vẫn có chủ ý khác. Biết tên sư đệ này vẫn nể sợ mình thì đâu dám cả gan lục soát, mà chỉ dẫn y vào phòng coi sơ qua thôi, có thể mượn sư đệ thanh minh với sư phụ cho êm chuyện.

Nếu đợi Tôn Kha Ba tới nơi, gã sợ sư phụ phát giác dưới gầm giường có sự khác lạ, bấy giờ thì dù có một trăm cái lưỡi cũng khó bề phân biện, cho nên gã không đợi Sài Đạt Mộc nhận lời nhảy luôn vào trong phòng trước.

Sài Đạt Mộc bán tín bán nghi, thấy đại sư huynh nhảy vào trong phòng, y cũng nối gót theo sau ngay.

Sài Đạt Mộc, Cát Đạt Tố kẻ trước người sau vượt qua cửa sổ tiến vào thấy trong phòng vắng teo, không một bóng người.

Cát Đạt Tố mỉm cười, giơ tay đảo một vòng nói :

- Sư đệ bảo ta dẫn Tố Tố cô nương vào trong phòng này, vậy sư đệ thử tìm xem có nàng ta không?

Gã vừa nói vừa tiến tới mở toang cánh cửa tủ trong góc phòng ra, để Sài Đạt Mộc trông thấy, rồi thuận tay chỉ xuống gầm giường tiếp :

- Trừ chiếc tủ áo này với gậm giường ra, thì không nơi nào có thể giấu được người nữa, sư đệ cứ chui xuống dưới gầm giường xem, sẽ chứng minh sư huynh này là người như thế nào ngay.

Bây giờ Tố Tố đang ở dưới gầm giường, tay chân cứng đơ không sao cử động được, nghe thấy có người tiến vào phòng, rồi biết là Sài Đạt Mộc. Trong lòng mừng rỡ khôn tả, cố gắng kêu la thành tiếng, nhưng thanh âm chỉ lùng bùng trong cổ họng, không sao thốt lên thành lời được. Nàng chỉ còn nước gọi thầm trong bụng.

Sài Đạt Mộc thấy đại sư huynh mở toang tủ áo lại còn bảo mình chui xuống gầm giường lục sát, hiển nhiên rất là minh bạch. Y không dám thất lễ, gượng cười nói :

- Dạ, đó là tiểu đệ mắt hoa nhìn lầm người rồi.

Cát Đạt Tố nói :

- Sư đệ cứ lục soát dưới gầm giường đi cho chắc, để còn có chứng cớ thưa lại với sư phụ chứ?

Cát Đạt Tố vừa nói mắt vừa tóe ra tia âm quan chói lọi, hiển nhiên trong lòng gã đang căm hận.

Sài Đạt Mộc biết rõ bản tính của người đại sư huynh này càng không dám đường đột, chỉ gượng cười đáp :

- Tiểu đệ đâu dám. Xưa nay tiểu đệ cũng biết đại sư huynh là chính nhân quân tử, là hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, há đâu lại làm cái chuyện tồi bại ấy. Tiểu đệ nhất thời hoa mắt nhìn lầm, xin sư huynh thứ lỗi cho!

Cát Đạt Tố biết rõ xưa nay Sài Đạt Mộc vẫn khiếp oai của mình, trong lòng cười nhạt thầm, trầm giọng nói :

- Sư đệ xem xét hết rồi phải không? Tại sao đến giờ này còn chưa thấy sư phụ đến nơi?

Sài Đạt Mộc giật mình hoảng hốt, nhất thời quên cả đặt điều nói dối, vội đáp :

- Dạ, tiểu đệ, tiểu đệ không gặp sư phụ... lão nhân gia... vừa rồi...

vừa rồi chỉ là dối lừa.

- Hắc hắc! Ha ha! Sư đệ không hề gặp sư phụ? Sư đệ định phỉnh gạt ta?

Cát Đạt Tố bỗng đứng bật dậy tiến lên một bước, gằn giọng hỏi :

- Sư đệ dám phỉnh gạt bỡn cợt ta phải không?

Sài Đạt Mộc kinh hoảng vội lùi về phía sau hai bước, lắp bắp đáp :

- Vì tiểu đệ thấy sư huynh dẫn Tố Tố vào trong khách sạn này, sư huynh làm bại hoại môn quy, cho nên mới đem sư phụ ra nói bừa như thế. Đó là tiểu đệ vì sư huynh mà nên!

Cát Đạt Tố cười nhạt nói :

- Sư đệ vì ta mà nên? Tại sao vậy? Ta có chỗ nào là không phải?

Sài Đạt Mộc bỗng khích động vô cùng, đau đớn nói :

- Sư huynh làm quấy chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngộ sao?

Cát Đạt Tố hừ nhạt nói :

- Chẳng lẽ ta lại còn phải nhờ sư đệ dạy dỗ hay sao? Ta đã làm quấy việc gì?

Sài Đạt Mộc khích động đáp :

- Ai giết chết Cổ sư đệ?

Câu hỏi ấy của y khiến Tố Tố đang nằm dưới gầm giường nghe như sấm động ngang tai, suýt tý nữa thì hôn mê bất tỉnh. Nhưng nàng vẫn chưa tin vào tai mình, cố trấn tĩnh lắng nghe tiếp.

Cát Đạt Tố cười gằn hỏi :

- Ai giết hắn? Nói ngay?

Sài Đạt Mộc đáp :

- Là đại sư huynh chứ còn ai vào đó nữa? Chính sư huynh giết Cổ sư đệ!

Cát Đạt Tố bỗng lớn tiếng cười rộ, thâm trầm hỏi :

- Tại sao sư đệ lại biết ta giết chết Cổ sư đệ?

Sài Đạt Mộc đáp :

- Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm! Sư huynh vì tranh đoạt Tố Tố, đã giết Dương Cự Nguyên, lại còn giết luôn cả Cổ sư đệ. Tiểu đệ chỉ sợ sư huynh còn tiếp tục sai lầm, cho nên mới ngấm ngầm theo dõi tới đây, đó cũng là hoàn toàn vì lo lắng cho sư huynh cả.

Cát Đạt Tố mắt ánh lam quang, lại cất tiếng cười vang nói :

- Sư đệ là vì ta? Tại sao sư đệ lại thương mến ta đến thế?

Sài Đạt Mộc thấy ánh mắt của Cát Đạt Tố lam quang lấp loáng, kinh hãi đến chân tay cuống quít, ấp úng đáp :

- Tiểu đệ không muốn sư huynh phạm vào đại ky của giang hồ, tiểu đệ cũng không dám đi tố cáo với sư phụ?

Cát Đạt Tố cười nhạt nói :

- Một mình sư đệ biết rõ bí mật của ta cũng đủ rồi, còn cần gì phải đi bẩm báo với ai nữa? Ha ha, Sài Đạt Mộc ta biết rõ ngươi đồng tình với Liễu Tồn Trung.

Sài Đạt Mộc run giọng đáp :

- Không, không! Sư huynh, tiểu đệ không hề có ý nghĩ ấy?

Cát Đạt Tố cười rú lên như điên rồ đáp :

- Đủ rồi, đủ rồi! Bất tất phải nói nhiều nữa. Ngươi xem sư phụ đang đứng ngoài kia.

Sài Đạt Mộc vội quay đầu lại nhìn, đột nhiên cảm thấy phía sau ót có gió động. Y giật mình thất kinh, biết rõ đại sư huynh ở sau lưng tấn công lén, không kịp suy nghĩ vội nghiêng đầu lướt ngang sang bên, tránh thoát thế công độc hiểm chí mạng ấy của Cát Đạt Tố trong đường tơ kẽ tóc.

Sài Đạt Mộc quay lại nhìn, thấy Cát Đạt Tố mặt lộ sát khí đuổi theo. Y vội lớn tiếng hỏi :

- Sư huynh, sư huynh định làm gì thế?

Cát Đạt Tố cười gằn đáp :

- Ta muốn giết mi để diệt khẩu! Vì mi đã biết rõ bí mật của ta!

Sài Đạt Mộc lạnh toát người, hậm hực nói :

- Mỗ không ngờ sư huynh lại tàn nhẫn đến thế!

Cát Đạt Tố cười nhạt đáp :

- Càng tàn càng khốc càng ác càng độc, đó là phúc của Vu Công môn? Đó chính là giáo điều môn phái của chúng ta!

Sài Đạt Mộc quá căm phẫn đột nhiên cả giận nói :

- Dã tâm của ngươi chẳng khác gì loài lang sói. Đêm nay ta phải báo thù cho Cổ sư đệ mới được. Tiến lên đi?

Cát Đạt Tố cười hắc hắc rất nham hiểm nói :

- Được được! Ta là đại sư huynh sẽ nhường ngươi ba chiêu trước.

Phát chiêu đi!

Sài Đạt Mộc bấy giờ đã lâm vào thế cưỡi trên lưng hổ, biết không thể nào tránh được trận đấu này. Giữa lúc sinh tử ấy y chẳng còn thì giờ so đo nghĩ ngợi. Y với Cát Đạt Tố là đồng môn, biết sư huynh được chân truyền của sư phụ, chỉ cần hơi sơ hốt cũng đủ nguy tính mạng ngay, vội vận sức lực vào hai cánh tay, khom mình nói :

- Tiểu đệ thất lễ!

Sài Đạt Mộc vừa dứt lời, bỗng tung mình nhảy lên, tả chưởng xoay một vòng, hữu quyền từ phía dưới xuyên lên, chiêu thức chưa tới tả dực của Cát Đạt Tố, mười ngón tay như giương ra như những cái móc câu, thọc vào ngang hông Cát Đạt Tố.

Đó chính là chiêu thức Phi viên phát thực của Vu Viên Công.

Cát Đạt Tố biết rõ hư thực hơn ai hết, gã tự thi Vu Viên Công của mình uyên thâm hơn sư đệ, cho nên không thèm tránh né, im hơi lặng tiếng, vận tụ kình lực vào song chưởng đẩy ra chống đỡ tức thì.

Chỉ nghe thấy hai tiếng chát chát. Sài Đạt Mộc thân hình lơ lửng trên không bị đẩy dạt về phía sau hơn trượng. Cát Đạt Tố vẫn ung dung đứng vững, nhưng cũng bị kình lực của Sài Đạt Mộc đẩy lui mấy bước.

Cát Đạt Tố hơi kinh hãi thầm, không ngờ công lực của Sài Đạt Mộc lại tinh tiến đến thế. Gã không dám khinh địch như trước, vận tụ hết Vu Viên Công lên mười ngón tay ẩn hiện lam quang, thân hình xoay chuyển chạy vòng quanh Sài Đạt Mộc như chong chóng.

Bây giờ Sài Đạt Mộc đã đến nước liều không còn hãi sợ đối phương như vừa rồi, song chưởng dựng đứng trước ngực nhắm đúng tả dực của Cát Đạt Tố chuẩn bị đánh thí mạng với địch thủ.

Vì mất bên tả của Cát Đạt Tố đã bị mù chỉ còn một mắt bên hữu, cho nên thị tuyến ở bên tả dực thấp kém hẳn. Gã thấy Sài Đạt Mộc định nhằm chỗ yếu hiểm của mình công kích, sát khí lại càng nổi lên mãnh liệt thêm.

Tố Tố nằm dưới gầm giường nghe thấy rất rõ ràng. Biết Cổ Đạt Lạt với Cự Nguyên sư huynh đều bị Cát Đạt Tố hạ độc thủ, nàng quá đau lòng liền hôn mê bất tỉnh nhân sự.

Khi hồi tỉnh, Tố Tố thấy trong phòng tiếng chưởng phong kêu vù vù. Nàng nằm ngửa ở dưới gầm giường cố gắng liếc nhìn chỉ thấy bốn chiếc bàn chân nhảy nhót chạy đi chạy lại như bay trên mặt đất, có lúc lại trầm trọng chậm chạp như nặng ngàn cân, bàn ghế trong phòng bị đánh nát vụn.

Nàng không sao phân biệt được chân nào là Sài Đạt Mộc, trong lòng nàng vừa đau đớn vừa phẫn hận cực độ Tố Tố thoáng nhìn thấy cách giường không xa thanh bảo kiếm của mình vẫn còn gác tại đó, chính Cát Đạt Tố đã cởi thanh kiếm của nàng ra, bụng bảo dạ thầm :

“Tên ma quỷ Cát Đạt Tố kia, ta muốn phanh da xẻ thịt mi ra làm trăm mảnh! Xin trời xanh phù hộ cho Sài Đạt Mộc giết chết được tên ma quỷ ấy báo thù cho kẻ bạc mệnh này!”.

Trong lòng nàng tự nhủ như vậy, yết hầu bỗng tựa hồ như phát ra những tiếng kêu nho nhỏ, chân tay đã hơi nhúc nhích di động được, bất giác cả mừng nghĩ bụng :

“Ông trời hỡi! Xin phò hộ kẻ bạc mệnh này mau hồi phục lại kình lực để đích thân ra tay giết chết kẻ thù, cho Cổ ca ca với Dương sư huynh ở dưới suối vàng được ngậm cười thỏa dạ”.

Nguyên gói bột mà Cát Đạt Tố bỏ vào trong bát bào ngư tên là Tàn trà túy, trong thời gian cạn tuần trà người uống phải sẽ biến thành câm, toàn thân cứng đơ không sao cục cựa được. Sau thời gian đó sức thuốc sẽ dần dần tiêu tán mà tự động hồi phục lại nguyên trạng.

Tố Tố thấy mình dã hơi nhúc nhích được, không dám gây ra tiếng động vội ngấm ngầm vận kình lực để đánh tan sức thuốc. Ánh mắt nàng vẫn không ngớt nhìn về phía thanh bảo kiếm ở dưới đất, chỉ mong Sài Đạt Mộc cầm cự cho tới lúc nàng hoàn toàn khôi phục lại sức lực Chợt nghe Cát Đạt Tố cười hắc hắc liên hồi, Sài Đạt Mộc kêu hự một tiếng liền nhảy hai bàn chân lảo đảo lui tới vách tường.

Còn hai chiếc chân kia đứng cách giường không đầy hai thước.

Với tiếng kêu hự của Sài Đạt Mộc vừa rồi phán đoán, thì hai chiếc chân lảo đảo lui vào góc phòng là của Sài Đạt Mộc còn hai chiếc chân đứng cạnh giường đúng là của Cát Đạt Tố.

Tố Tố vừa hồi hộp vừa mừng thầm yếu ớt giơ tay với lấy chuôi thanh bảo kiếm. Nàng chỉ cần chạm được vào thanh bảo kiếm, thuận thế lia một nhát là hai chân của Cát Đạt Tố lập tức đứt lìa, Sài Đạt Mộc có thể thắng thế ngay.

Tố Tố đã với hết tầm tay nhưng vẫn còn thiếu mấy phân mới nắm được chuôi kiếm, nàng gắng sức nhích về phía trước. Nhưng hai chân của Cát Đạt Tố đã rời khỏi mặt đất bay lên, phóng thẳng về phía góc tường.

Tiếp theo đó chỉ nghe thấy những tiếng kêu chát chát, Sài Đạt Mộc hự một tiếng, đồng thời Cát Đạt Tố cũng khẽ ủa, lạnh lùng nói :

- Không ngờ mi sắp chết đến nơi, mà vẫn còn hy vọng trổ mòi hiểm độc.

Sài Đạt Mộc thở hổn hển đáp :

- Nếu ta còn hơi thở, ngươi đừng mong rời khỏi chốn này một cách yên ổn!

Cát Đạt Tố cười khảnh khách nói :

- Thế đó của mi không giống Vu Viên công, lại còn có thể tránh thoát được chiêu Lân Viên trích đào đánh trúng tả Thái dương huyệt của ta, hừ! Mi tưởng mắt bên trái ta mù, bèn hèn hạ chuyên tấn công vào bên tả dực để mong kéo dài mạng chó phải không? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa!

Sài Đạt Mộc đứng dựa vào góc tường, máu tươi trên trán chảy xuống ròng ròng ướt đẫm nửa bên mặt, thân hình lảo đảo chực té ngã, cười khinh miệt đáp :

- Không sai, chiêu ấy của ta không phải là Vu Viên công, mà là tự nghiên cứu để chuyên đối phó với tên tàn ác người.

Cát Đạt Tố cười nham hiểm nói :

- Chỉ bằng vào câu nói của ngươi, hôm nay ngươi có chết cũng không oan uổng gì nữa.

Sài Đạt Mộc đáp :

- Đừng nói những lời thừa thãi, cứ thử thách xem sẽ biết ngay.

Cát Đạt Tố cười hắc hắc nói :

- Được lắm?

Mười ngón tay hai bên tả hữu của y nhanh như điện chớp chộp thẳng về phía Sài Đạt Mộc.

Tố Tố không nhìn thấy tình hình hai người đấu với nhau, nhưng nghe kình phong vù vù, quyền cước va chạm chan chát. Bốn chân của hai người nhảy nhót liên hồi xoay chuyển tứ phía.

Bỗng nghe thấy Sài Đạt Mộc với Cát Đạt Tố cùng thốt lên một tiếng ối chà, tuy nhiên tiếng kêu của Sài Đạt Mộc đau đớn thê thảm hơn nhiều. Bàn tay của Tố Tố run bắn lên không va chạm vào được chuôi đao.

Cát Đạt Tố cười khảnh khách lên tiếng :

- Tại sao mi lại biết rõ chuyện ta giết Cổ Đạt Lạt? Hắc hắc. Đủ thấy mi dã tâm dò xét từ lâu, không giết mi thì thế nào cũng có ngày mi giết ta! Dù có chết, mi cũng nên luôn luôn ghi nhớ câu Càng tàn càng khốc, càng ác càng độc, đó là phúc của Vu công môn chúng ta. Ha ha.

Đột nhiên thấy Sài Đạt Mộc quát vang :

- Nộp mạng cho ta!

Sài Đạt Mộc mặt be bét máu tươi, trán nổi gân xanh hai mắt như nổ lửa, thân hình bỗng rời khỏi mặt đất đầu dưới chân trên, đâm bổ xuống người Cát Đạt Tố như một con đại bàng khổng lồ.

Cát Đạt Tố biết rõ Sài Đạt Mộc thân thọ trọng thương, cái phóng mình lên trên không là sự vùng vẫy cuối cùng trước khi cam tâm nhắm mắt. Chẳng qua gã cũng cam tâm hãi sợ đấu chí liều mạng ấy của Sài Đạt Mộc nên không dám chống đỡ thắng, vội xoay chuyển gót chân lách xuống phía dưới ngực đối phương, ngửa người xuất chỉ. Mười ngón tay sắc bén như dao kiếm thọc sâu vào Đơn Điền huyệt của SàI Đạt Mộc móc mạnh. Bao nhiêu ruột gan Sài Đạt Mộc liền bị moi ra ngoài, máu tươi tuôn như suối tưới ướt đầm mặt mũi Cát Đạt Tố.

Sài Đạt Mộc rú lên một tiếng, dư sức chưa tận, tả quyền vung mạnh ra vừa trúng ngay vào mắt bên phải Cát Đạt Tố khiến gã nổ đom đóm loạng choạng lui tới cạnh mép giường.

Bốp một tiếng Sài Đạt Mộc ngã lăn ra đất giãy giụa một hồi chết tốt.

Cát Đạt Tố mặt mũi dính đầy máu Sài Đạt Mộc, mắt bên phải lại bị đối phương đánh trúng một quyền trước khi tắt thở. Gã mặt mũi tối tăm lảo đảo dựa vào thành giường, đột nhiên cảm thấy Hoàn Đỉnh huyệt ở sau lưng đau nhói. Gã rống lên một tiếng vội quay đầu lại nhìn, phát giác Tố Tố đang quỳ ở dưới đất, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Nửa thân kiếm đã cắm phập vào hậu tâm gã.

Giữa lúc công lực của Tố Tố chưa hoàn toàn khôi phục, nàng chợt nghe tiếng rú kêu rùng rợn của Sài Đạt Mộc, liền ló đầu ra nhìn thấy mười ngón tay của Cát Đạt Tố thọc sâu vào bụng dưới Sài Đạt Mộc, ruột gan máu me be bét không thể sống sót được nữa.

Tình cảnh hãi hùng ấy như tiếng sấm nổ giữa thanh thiên bạch nhật. Tố Tố thầm biết bao nhiêu hy vọng đã trôi theo dòng nước, biết mình sẽ bị đối phương làm nhục. Chi bằng xả thân cùng chết với đối phương, nếu như thế đột kích không thành công sẽ quay kiếm tự vận.

Đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, bỗng luồng dõng khí từ đâu phát sinh. Đột nhiên thân hình nàng vươn về phía trước, giơ tay ra chộp lấy chuôi kiếm bấy giờ nặng như hàng vạn cân. Tố Tố nghiến răng mím môi, hai tay cố nắm chặt trường kiểm quỳ một chân lên.

Lúc ấy Cát Đạt Tố vừa bị trúng quyến của Sài Đạt Mộc, đó chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Tố Tố cả mừng dốc sức lực bình sinh, bảo kiếm thọc thẳng vào Hoàn Đình huyệt ở sau lưng gã sâu mấy tấc. Cổ tay nàng mềm nhũn không còn sức đẩy tới tiếp. Nhưng trực giác Tố Tố biết, tuy thế kiếm ấy không xuyên thủng ngực đối phương nhưng cũng đủ để gã nọ mất mạng.

Nàng bật cười lên khanh khách, tiếng cười của nàng nhiều sung sướng và cũng đầy thê thảm.

Gương mặt của Cát Đạt Tố hung ác một cách đáng sợ hai mắt tia ra đầy vẻ tàn độc, cười gằn nói :

- Tố Tố! Mi giỏi lắm, mi giỏi lắm!

Sau lưng Cát Đạt Tố máu tuôn ra như mưa, theo chuôi kiếm ướt đẫm hai cổ tay trắng ngần của Tố Tố.

Nàng như kẻ hoàn toàn mất tri giác, cười lên rũ rượi, cười lên thê thảm!

Cát Đạt Tố lảo đảo muốn té ngã, trước khi gục xuống bỗng rống lên một tiếng, tả hữu song chưởng đồng thời đánh ra. Tố Tố bị bắn lên trên không, va chạm vào vách tường. Bốp một tiếng, nàng ngã lăn ra đất Trong phòng trở lại tịch mịch như tờ không một tiếng động nhỏ.

Bỗng có bóng xám loáng lên, một ông già tóc dài mặt đỏ thân hình cao lớn từ song cửa phóng bay vào.

Người đó không phải ai xa lạ mà chính là Tôn Kha Ba. Lão lo ngại mất liên lạc với đồ đệ cưng Cát Đạt Tố, vì vậy đi được nửa đường liền vội quay trở lại. Hỏi người trong Khổng Tước trấn được biết Cát Đạt Tố đi cùng với một thiếu nữ tiến vào trong Duyệt Lai khách sạn này.

Trước cảnh máu thịt vung vãi đầy phòng, Tôn Kha Ba không thể tin được thị giác của mình. Lão giơ tay lên dụi mắt rồi la lớn như điên cuồng :

- Sao lại thế này? Sao lại thế này? Không phai!Không phải!

Chẳng lẽ nào dùng. Chương nhãn pháp thuật bưng mắt chăng!

Lão xách thi thể Sài Đạt Mộc ruột gan lòng thòng lên, thấy mình mẩy y lạnh ngắt đã sớm tắt thở từ lâu.

Lão quăng mạnh tử thi xuống đất, đầu óc tối tăm như chực hôn mê bất tỉnh, miệng kêu gào.

- Sài Đạt Mộc, kẻ nào giết chết ngươi mau nói ra ta biết! Sài Đạt Mộc! Sài nhi! Kẻ nào sát hại con!

Lão ngồi sụp xuống đất đỡ Cát Đạt Tố dậy, phát giác thanh trường kiếm còn cắm phập phía sau lưng.

- Trời!

Tôn Kha Ba buột miệng thốt, đầu óc trống rỗng ngây ra nhìn hồi lâu không nói được nên lời.

Cát Đạt Tố vẫn còn thoi thóp, mơ hồ mở hé mắt nhìn. Gã nhận ra mình đang nằm trong lòng sư phụ. Gã nở nụ cười héo hắt, thều thào :

- Sư phụ... Càng... tàn.... càng khốc.... Càng...ác càng độc... Đó là...

phúc... của... Vu...Công... môn!

Tôn Kha Ba đang bàng hoàng, nghe nói vội ôm chặt lấy Cát Đạt Tố hỏi :

- Cát nhi, con... con... nói gì thế?

Mi mắt của Cát Đạt Tố liền từ từ khép lại, miệng mấp máy không thốt được thành tiếng.

Râu tóc Tôn Kha Ba không gió mà tự động dựng đứng, mắt trợn tròn xoe gào thét :

- Cát nhi! Con không thể chết được, con không thể chết được!

Lão giơ tay đè lên Khí Hải huyệt của Cát Đạt Tố, hối thúc chân khí. Hai mắt của Cát Đạt Tố lại từ từ hé mở.

Tôn Kha Ba hối hả hỏi; - Cát nhi! Con vừa nói gì? Nói đi? Ai sát hại con! Ai?

Cát Đạt Tố được Tôn Kha Ba thối động chân khí, linh đài gã hơi thanh tỉnh gắng sức đáp :

- Đệ tử đã theo đúng... huấn... giáo huấn... của sư phụ càng tàn...

càng... khốc càng... càng...

- Không cần phải nhắc những điều ấy! Ta không nghe! Ta không cần nghe!

Tôn Kha Ba nghiến răng ken két hỏi tiếp :

- Ta muốn biết kẻ nào giết chết Sài Đạt Mộc? Kẻ nào đã sát hại con?

Hài mắt của Cát Đạt Tố lại từ từ khép lại. Chưởng tâm của Tôn Kha Ba lập tức phát kình, tiếp tục dồn chân khí sang.

Cát Đạt Tố được Tôn Kha Ba thối thúc chân khí, lại dần dần tỉnh táo.

Tôn Kha Ba căm hận đến trán nổi gân xanh, hỏi gằn :

- Cát nhi! Con muốn nói gì không? Ai đã giết chết Sài Đạt Mộc?

Cát Đạt Tố yếu ớt, gắng gượng đáp :

- Sài Sài sư đệ chính... con... giết. Càng... ác...

- Sao? Chính con giết Cổ sư đệ? Không phải tên Liễu Tồn Trung ư?

Cát Đạt Tố lắp bắp :

- Đệ tử không... dám... trái... lời... giáo... huấn...của... sư môn...

càng... ác... càng độc... đệ tử... bị Tố Tố giết... đó... là phúc Vu công môn.

Gã còn định nói gì nữa, nhưng không còn nói nên lời mình mẩy co rút liên hồi. Tôn Kha Ba dồn thêm chân khí, song cát Đạt Tố đã tắt thở.

Tôn Kha Ba đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, bỗng đanh lại một cách đáng sợ, buông một tràng cười như điên khùng, gào thét :

- Đúng, đúng, chết sạch cả rồi! Đó là phúc của Vu công môn. Chết sạch! Đó là phúc của Vu công môn! Chết sạch.

Thanh âm của y kéo dài không ngớt cực kỳ thê lương ghê rợn, thoát ra ngoài song cửa, văng vẳng trong không gian, khiến những người trú trong khách điếm sờn lòng rợn tóc gáy.

Hôm sau, điếm tiểu nhị trong Duyệt Lai khách sạn tới huyện báo án có hai nam một nữ tàn sát lẫn nhau chết ở trong phòng. Quan huyện liền sai nha tới khám nghiệm, rồi lập văn án. Vì cả ba tử thi đều không có người chủ cáo, nên sau đó được đem chôn cất và hồ sơ cũng được xếp lại.

Cùng thời gian đó, trên giang hồ xôn xao đồn đại tây Vực Hỏa Thần giáo chủ tới Trung Nguyên hẹn ước so tài với Liễu Tồn Trung.

Đó là một tin tức sôi động kích thích nhất của võ lâm trong vòng một năm nay. Tây Vực Hỏa Thần giáo chủ đối với võ lâm Trung Nguyên là một nhân vật huyền thoại! Mấy chục năm nay, người ta chỉ được nghe nhắc tới tên tuổi, mà không một ai trông thấy diện mạo bao giờ.

Tuy Liêu Tồn Trung mấy năm gần đây tiếng tăm lừng lẫy võ lâm, xưa nay chưa từng gặp địch thủ, nhưng dù sao cũng là một hậu sinh tiểu bối, phỏng được bao nhiêu hỏa hầu mà có thể khiến được Hỏa Thần giáo chủ phải đích thân xuất mã ước chiến như vậy. Điều đó lại càng khiến cho mọi người đua nhau bàn tán, nô nức chờ xem.

Thế là tin tức ấy không lâu đã vang động võ lâm, nhưng những người tin tưởng lời đồn đại ấy là chính xác, thực ra lại rất hiếm hoi.

Lý do là: Lấy thân phận của Hỏa Thần giáo chủ, có lý nào lại ước chiến với một hậu sinh tiểu bối như vậy?

Trên giang hồ tin tức cực kỳ linh thông, tiếp theo mọi người được biết thêm vì Liễu Tồn Trung đánh chết Hứa Thiên Long, đệ tử của Hỏa Thần giáo chủ, Thông Thiên Hiểu liền dùng kế khích tướng, đem xác Hứa Thiên Long trở về Vũ Điền, để kích thích Hỏa Thần giáo chủ phải thân chinh xuất mã, đó cũng chính là kế mượn đao giết người vô cùng nham hiểm.

Nhưng cũng có thể nghi ngờ tin tức đó không được chính xác vì Hứa Thiên Long đã luyện thành Bối Diệp Kinh, đoạt được ngôi vị tân Bang chủ Cái bang thì Liễu Tồn Trung làm sao giết y cho nổi.

Những người có quan điểm trên, đều cho là Thông Thiên Hiểu quỷ quyệt, cố xếp đặt nội vụ khiến Hỏa Thần giáo chủ phải thân chinh vào Trung Nguyên giúp y mưu đồ đại sự.

Nếu như Hỏa Thần giáo chủ làm ngơ không lý tới, nghiễm nhiên sẽ bị giang hồ cho là khiếp sợ Liễu Tồn Trung. Cho nên dù biết được kế hoạch của Thông Thiên Hiểu, Hỏa Thần giáo chủ vẫn không thể lùi bước.

Bấy giờ Liễu Tồn Trung, Túy hòa thượng, Hoàng Diện Phong Cái, Ngữ Minh thượng nhân, Hà Ngọc Trì các người đã tới Thành Đô từ lâu.

Lúc mới vào Cái bang Tổng đàn chỉ thấy bốn bề vắng vẻ như tờ. Vương Hữu cùng vây cánh đã sớm được tin triệt thối từ lâu.

Đệ tử trong bang thấy Liễu Tồn Trung trở về, đua nhau tới hỏi han xưng tụng.

Có một số không chịu sự chỉ huy của Vương Hữu, được tin tiểu sư tổ về Tổng đàn, Vương Hữu đã đào tẩu, bên lũ lượt kéo về tụ tập. Thế là trong một sớm một chiều Cái bang lại khôi phục được hiện tượng hưng thịnh như xưa Mấy ngày sau, đầu thủ các lộ Phân đàn các nơi cũng trở về Tổng đàn tham kiến tiểu sư tổ, báo cáo sơ lược tình hình Phân đàn.

Liễu Tồn Trung đối với các Phân đàn vô cùng xa lạ nhưng thấy các huynh đệ ai nấy đều biểu lộ sự trung nghĩa, trong lòng cũng vô cùng hoan hỉ.

Mấy hôm kế tiếp, Thi Huyền trưởng lão, Trần Tứ từ Quan âm các trở về. Liễu Tồn Trung ra đón vào trong đại sảnh cất tiếng hỏi :

- Bao Đả Thắng đánh là thắng, Y Bất Tử chữa là khỏi, Liêu Vạn Lý đâu sao không thấy tới?

Thi Huyền trưởng lão đáp :

- Một là họ không phải người trong Cái bang, đoán chúng ta phen này khôi phục lại cơ sở, tất phải giải quyết nhiều bận bịu cho nên chưa muốn đến đây quấy rầy. Hai là họ cũng còn nhiều việc phải thanh toán cho xong.

Tối hôm đó bày yến tiệc linh đình, có người đề nghị lập tức bầu Liễu Tồn Trung lên làm tân Bang chủ, đưa ý kiến :

- Trong bang không thể một ngày vô chủ. Tiểu sư tổ là người đương nhiên được thừa kế ngôi vị Bang chủ, chỉ vì xảy ra biến cố nên chưa kịp cử hành nghi lễ mà thôi.

Liễu Tồn Trung không chấp thuận, nói :

- Lão Bang chủ hiện tại vẫn còn ở trong tay kẻ địch, quốc gia nghiêng ngả suy vong, đó mới chính là cái lo của chí sĩ. Chức vị Bang chủ, tại hạ quyết không dám nhận, chờ đợi lão Bang chủ trở về định đoạt.

Có người nói :

- Hiện tại bang vụ nặng nề cần phải có người liệu.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Đại sự trong bang xưa nay đều do Thi Huyền trưởng lão an bài.

Hiện tại đã có được trưởng lão ở đây, chúng ta cứ việc tuân theo sự điều khiển của trưởng lão.

Hà Ngọc Trì ngồi bên cạnh Liễu Tồn Trung liền kéo góc áo chàng, khẽ hỏi :

- Đại ca không thích làm Bang chủ hay sao?

Liễu Tồn Trung khẽ đáp :

- Hiền muội đã quên trước kia từng nói gì ư?

Hà Ngọc Trì hỏi lại :

- Tiểu muội nói gì nào?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Hôm đó chúng ta ngồi trên ghềnh đá trong sơn cốc hiền muội chỉ bầy chim ở trên cành nói: Nếu chúng ta được bay như chim, được tự do tự tại xướng ca, thì tuyệt biết bao! Hiền muội nói, ngu huynh với hiền muội...

Hà Ngọc Trì ửng hồng đôi má thốt :

- Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Để người ta nghe thì có nước độn thổ đó!

Hoàng Diện Phong Cái ngồi bên phía đối diện thấy vậy liền cất tiếng hỏi :

- Ủa, tiểu sư đệ thích thú gì mà cười hoài thế?

Liễu Tồn Trung giơ tay ra chỉ Hà Ngọc Trì đáp :

- Lão sư ca cứ hỏi trì muội thì biết.

Hoàng Diện phong Cái híp mắt lại cười hi hí nói :

- Ngọc Trì cô nương, đại ca cô nương cười cái gì thế? Có thể cho lão khiếu hóa mỗ biết với không?

Hà Ngọc Trì bẽn lẽn đáp :

- Không được!

Đoạn nàng trừng mắt lên nguýt Liễu Tồn Trung một cái.

Túy hòa thượng bỗng vỗ tay cười xen lời :

- Sãi gia biết rồi? Sãi gia biết rồi.

Ông ta đưa ly rượu lên môi tu sạch không còn một giọt rồi lật ngược đít ly lên ngắm nghía. Hoàng Diện Phong Cái trố mắt lên nhìn nói :

- Ủa! Quỷ say! Lão biết cái gì? Mau nói cho mỗ nghe coi.

Túy hòa thượng làm mặt xấu, giơ tay ra chỉ vào Liễu Tồn Trung với Hà Ngọc Trì đang định cất tiếng nói, Hà Ngọc Trì đã vội chân lời :

- Nếu lão quỷ say mà nói, coi chừng tiểu nữ không thèm lý tới nữa, thử xem lão quỷ say có rượu uống hay không?

Túy hòa thượng thất kinh vội xua tay lia lịa nói :

- Thôi sãi gia không nói nữa, sãi gia không nói nữa!

Thấy thái độ khôi hài của ông ta mọi người không ai nhịn được cười.

Cơm nước xong các đàn chủ lân lượt báo cáo tình hình trong đàn với Thi Huyền trưởng lão. Họ nghỉ lại đêm hôm đó, sáng sớm hôm sau cáo từ trở về.

Ngữ Minh thượng nhân vì đã lâu chưa về Hoàng giác Tự cũng cáo từ đi Huy Châu.

Tin tức Hỏa Thần giáo ước chiến với Liễu Tồn Trung rất nhanh chóng loan truyền tới Tổng đàn. Túy hòa thượng vốn định từ giã, nghe được tin ấy liền nán lại không đi nữa, oang oang nói :

- Không biết tin tức này là thực hay hư. Nếu như lão ma đầu đó đến thực, sãi gia ca ca này cảm thấy không yên tâm chút nào!

Liễu Tồn Trung chỉ tủm tỉm cười không nói gì. Hà Ngọc Trì nhớ lại lúc ở Quân Huyện, Hỏa Thần giáo chủ giải quyết Tuyết Tiêm Phong như trở bàn tay công lực cao thâm không thể tưởng tượng, cũng lấy làm lo âu nói :

- Đại ca! Hảo hán chẳng kể đến sự lép vế nhất thời, đại ca đừng phó ước. Nên tìm một nơi nào kín đáo ẩn lánh tạm thời thì hơn.

Hồi ở Tổng đàn La Quỷ, Hoàng Diện Phong Cái thấy tiểu sư đệ đối phó với Bối Diệp Kinh chiêu thức thần xuất quỷ mạt oai lực vô biên.

Nay thấy ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ đối phương, liền nói :

- Các người làm gì mà phải nhốn nháo quá đáng như vậy? Tiểu sư đệ đã học hỏi được võ công thượng thừa của chiếc cương thi nọ ở dưới hàn đầm, còn lợi hại hơn cả Bối Diệp Kinh. Bằng không, sao tiểu sư đệ có thế dành chết được tên Hứa Thiên Long.

Túy hòa thượng nói :

- Tuy nói như vậy, nhưng công lực của Hứa Thiên Long thì làm sao so với Hỏa Thần giáo chủ được. Sãi gia ca ca này vẫn không yên tâm, tới lúc ấy phải trợ giúp hiền đệ một tay mới mong đánh đuổi được lão ma đầu nọ.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Hảo ý của hòa thượng ca ca, tiểu đệ xin tâm lãnh. Chẳng qua tuy Hỏa Thần giáo chủ cực kỳ lợi hại, nhưng tiểu đệ tự cảm thấy có thể đối phó nổi.

Thi Huyền trưởng lão xen lời :

- Chúng ta hãy tạm thời đừng lý tới lão ta vội, đến lúc ấy sẽ tùy cơ hành sự. Huống hồ chỉ là giang hồ đồn đại, chứ không phải Hỏa Thần giáo chủ phái người hạ chiến thư, hẹn ngày và địa điểm thì lo ngại làm chi cho sớm.

Liễu Tồn Trung cung kính đáp :

- Trưởng lão nói rất phải. Việc ở nơi đây coi như đã tạm xong bước đầu. Tiếp đến chúng ta nên hành động ra sao, xin trưởng lão chỉ thị cho.

Thi Huyền trưởng lão đáp :

- Hiện tại trọng đại nhất là làm sao cứu được lão Bang chủ với mọi người về đây.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Theo cao kiến của trưởng lão thì hiện tại lão Bang chủ ở đâu?

Thi Huyền trưởng lão đáp :

- Tất nhiên là ở Bắc Cố sơn. Lão Bang chủ cùng mọi người bị Thực Hồn cổ chịu sự chỉ huy của Bàng Quân, đó là một bộ đội có lực lượng chiến đấu hùng hậu nhất, tất Bàng Quân phải rất là coi trọng. Tuy nhiên nơi đó là vùng tọa trấn của Thông Thiên Hiểu, chúng ta muốn cứu lão Bang chủ, không nên tới đàng hoàng mà phải dùng ám kế.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Vì sao không thể tới đường hoàng được, xin trưởng lão giải thích ra cho.

Thi Huyền đáp :

- Điều đó rất nhiều, nếu như Cái bang chúng ta phái võ lâm thiếp mời các đại môn phái trong võ lâm, hợp với cao thủ Cái bang tới Bắc Cố sơn một thế lực hùng hậu, Thông Thiên Hiểu thể nào cũng lợi dụng Bàng Quân, sai khiến lão Bang chủ với mọi người hiệp trợ. Thiết tưởng lão Bang chủ đích thân đối địch với các ngươi, thử hỏi các ngươi có dám đả thương vị ấy hay không?

Liễu Tồn Trung nghe nói gật đầu liên tiếp. Trước đây chàng đã được một bài học rồi, cho nên rất rõ sự khó khăn ấy hơn ai hết.

Thi Huyền lại tiếp :

- Nếu như các người dẹp cờ thâu trống, im hơi lặng tiếng, lập một Bang chủ mới, ắt lão Bang chủ sẽ mất đi địa vị tôn quý trong bang. Như vậy tất nhiên thanh uy của Bàng Quân sẽ giảm sút hẳn. Chúng ta làm như chỉ muốn yên thân suốt ngày lo chỉnh đốn bang vụ không đương đầu với Bắc Cố sơn nữa, thế nào Thông Thiên Hiểu cũng không coi trọng Bàng Quân. Kết quả đôi bên sinh lòng nghi kỵ lẫn nhau hình thành cục diện phân chia. Bởi thế chúng ta chẳng nên tới một cách đường hoàng là vậy.

Hà Ngọc Trì hỏi :

- Trưởng lão bảo định lập tân Bang chủ, không biết là ai thế?

Thi Huyền đáp :

- Đương nhiên là Liễu Tồn Trung rồi, trừ vị ấy ra thì còn ai đủ tư cách nữa?

Liễu Tồn Trung vội khước từ :

- Không, không, ngày nào lão Bang chủ chưa về, ngày đó liễu Tồn Trung không làm Bang chủ.

Hoàng Diện Phong cái xen lời :

- Tiểu sư đệ nói như vậy, lão sư ca là người thứ nhất không đồng ý. Lão Bang chủ trở về sư đệ sẽ kế vị Bang chủ, còn không về sư đệ lại càng nên làm Bang chủ để ổn định lại tình hình. Vậy dằng nào sư đệ cũng là Bang chủ thì trước sau gì mà chả thế?

Túy hòa thượng cũng phụ họa :

- Đúng thế! Ý kiến của sãi gia ca ca lão khiếu hóa đã nhanh miệng nói trước rồi. Sớm muộn gì hiền đệ cũng là Bang chủ, chi bằng nhanh nhảu nhận phứt đi cho rồi.

Hà Ngọc Trì tủm tỉm cười, ngước nhìn Liễu Tồn Trung đợi chàng hồi đáp. Liễu Tồn Trung cúi đầu chìm đắm trong trầm tư mặc tưởng.

Thi Huyền trường lão lại nói :

- Hài tử, đây chỉ là kế quyền nghi trong nhất thời. Hài tử chớ nên cố chấp mà lỡ hết đại sự đang ở trong cục diện dầu sôi lửa bỏng.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Nếu vậy, vãn bối xin phục tòng ý kiến của đại chúng. Nhưng vãn bối xin được thưa rõ trước, chức vị này vãn bối chỉ tạm đảm nhận. Khi lão Bang chủ trở vế, cần phải tổ chức một cuộc tuyển lựa khác.

Hoàng Diện Phong Cái cười nói :

- Được được thế mới phải chứ. Vậy thỉnh Thi Huyền trưởng lão lựa giùm ngày cát nhật, để tiểu sư đệ tử cử hành lễ đại điển nhậm chức.

Túy hòa thượng nói :

- Còn chọn ngày cái quái gì nữa. Ngày mai cử hành luôn đi, để sãi gia ca ca này còn được nhậu nhẹt thỏa thích một bữa.

Thi Huyền trưởng lão nói :

- Không được, Bang chủ đăng vị là một đại sự hàng đầu trong bang, há đâu bừa bãi cho được. Cần phải chọn ngày lành giờ tốt, phát thiệp mời tất cả đại môn phái tới dự lễ. Cái bang chúng ta tuy trải qua việc Vương Hữu dẫn sói vào nhà, thực lực suy giảm nhưng ở trên giang hồ vẫn là một đại phái, chẳng thể sơ xuất kẻo bị võ lâm đồng dạo chê cười.

Liễu Tồn Trung nói :

- Tuy thế nhưng đây không phải là vãn bối nhậm chức Bang chủ thật sự mà chỉ là kế quyền nghi tạm thời thôi, huống hồ lão Bang chủ vẫn còn ở trong tay kẻ địch thì chúng ta dùng hai chức khánh chúc sao cho tiện?

Thi Huyền đáp :

- Chính vì chỉ là kế quyền nghi, mới càng làm rùm beng cho lớn chuyện, bày tiệc tùng thật náo nhiệt linh đình. Bằng không thử hỏi liệu chúng ta có thể qua mắt được lão hồ ly Thông Thiên Hiểu chăng?

Túy hòa thượng cười hi hí nói :

- Hảo đệ đệ, định làm hụt chầu rượu mừng của sãi gia ca ca này hay sao thế? Sãi gia ca ca này muốn thừa dịp ngày đăng vị của hiền đệ để khích nhân vật võ lâm khắp thiên hạ đấu rượu đấy.

Hoàng Diện Phong Cái cười tít mắt nói :

- Đúng vậy, lão khiếu hóa mỗ không có một bữa tiệc đầy sơn hào hải vị thì đời nào khứng chịu. Tiểu sư đệ nên tạm quyền nghi một lần nữa, sau này có bất quyền nghi cũng không còn ai nói gì nữa.

Hà Ngọc Trì xen lời :

- Đại ca, trưởng lão dạy rất phải. Thông Thiên Hiểu là lão hồ ly, nếu đại ca không chấp thuận phô trương, đề tin tức loan truyền ra bên ngoài thì làm sao lão chịu tin cho được.

Liễu Tồn Trung thấy tất cả đều chủ trương như vậy xét ra lý do cũng chánh đáng. Chàng đành gật đầuđáp :

- Quý vị đã nói như thế, tiểu đệ chỉ còn cách phục tòng.

Hoàng Diện Phong Cái cả mừng ho khan một tiếng, dõng dạc gọi lớn :

- Bay đâu!

Các đệ tử chữ Hoàng đã sớm chầu chực ngoài cửa sảnh, rảo cẳng chạy vào cung kính hỏi :

- Tổ sư gia sai bảo điều chi?

Hoàng Diện Phong Cái nói :

- Tổ sư gia mỗ ít khi trở về bang, bây giờ phải ăn uống một phen thỏa thích cho đỡ ghiền. Ngươi mau đi gọi tiên sinh bói toán tới đây.

Tên đệ tử nọ vâng dạ lui ra ngay. Khoảng thời gian cạn chén trà, y dẫn một ông già gầy gò bước vào, chắp tay nói :

- Trưởng lão muốn chỉ thị điều chi?

Thi Huyền đáp :

- Chúng ta muốn làm lễ tước vị cho tiểu sư tổ. Tiên sinh hãy chọn giùm ngày lành tháng tốt để cử hành đại điển.

Ông già nọ vội chúc mừng :

- Cung hỉ tân Bang chủ, mười lăm này là đại cát nhật, đó là một ngày rất tốt, giờ Ngọ là giờ cát. Giờ Ngọ ngày mười lăm thực là đại cát đại lợi.

Tên đệ tử chữ Hoàng nói :

- Khải bẩm trưởng lão, vị tiên sinh đây là Thần Toán Tử ở Bắc thành, bói toán vô cùng linh nghiệm.

Thi Huyền cười nói :

- Thực phiền Thần Toán Tử tiên sinh, mau vào kho lấy mười quan tiền ra đây.

Thần Toán Tử vội đáp :

- Không dám, không dám! Tiểu nhân được hành sự cho quý bang đã là một điều hân hạnh lắm rồi.

Túy hòa thượng hỏi :

- Sao lại hân hạnh?

Thần Toán Tử đáp :

- Ai cũng biết quý bang là một đại bang hội trong giang hồ, Bang chủ quý bang đăng vị, sai tiểu nhân chọn ngày, việc này đồn đại ra ngoài cái chiêu bài Thần Toán Tử của tiểu nhân lập tức sẽ lan truyền khắp nơi. Như thế không phải là tiểu nhân đã được hân hạnh hay sao?

Thi Huyền trưởng lão nói :

- Tuy thế, nhưng chúng tôi không thể nào khiếm lễ được. Mau dẫn vị tiên sinh đây tới kho lấy tiền đi.

Thần Toán Tử cảm kích vô cùng, cảm tạ ha lịa, rồi đi theo tên đệ tử Cái bang ra bên ngoài.

Hoàng Diện Phong Cái lớn tiếng gọi :

- Ai là đại quản sự mau ra đây.

Chỉ thấy một hán tử trung niên vội vã bước ra, cung kính thốt :

- Tồ sư gia có điều chi sai bảo.

Hoàng Diện Phong Cái nói :

- Mười lăm tháng này, tiểu sư tổ sẽ nhậm chức Bang chủ, sẽ gởi Võ Lâm thiếp đi khắp nơi mời quần hùng tới dự lễ. Vậy ngươi phải tổ chức tiệc tùng thật linh đình để khỏi làm mất mặt bổn bang.

Hán tử trung niên nọ vâng dạ lùi ra ngay.

Thế rồi lão cái lại dặn bảo nhà bếp chuẩn bị đại yến sẵn sàng đi tìm mua đủ các món ngon vật lạ.

Tin Liễu Tồn Trung chọn ngày mười lăm giờ ngọ cử hành lễ nhậm chức Bang chủ Cái bang lập tức loan truyền khắp võ lâm, các môn các phái đều lấn lượt nhận được thiếp mời, lục tục chuẩn bị lễ vật, tới Cái bang dự tiệc.

Riêng về phía Cái bang, trên dưới Tổng đàn đều quét vôi sơn sửa hoàn toàn treo đèn kết hoa, ai nấy mặt đều lộ đầy vẻ cao hứng khôn tả.

Chi riêng Liễu Tồn Trung bỗng nhiên thành trầm mặc ít nói, tựa hồ như trong lòng ôm ấp một tâm sự trọng đại khó bề bày tỏ.

Hà Ngọc Trì với Liễu Tồn Trung những lúc nhàn rỗi, thường tới căn đình phía sau viện ngồi chuyện trò, hai người chẳng khác gì như hình với bóng. Nàng thấy Liễu có vẻ bồn chồn bất an, liền hỏi :

- Đại ca ngẫm nghĩ gì thế? Có phải đại ca sợ Hỏa Thần giáo chủ thừa dịp cử hành lễ đăng vị đột nhiên tới bái sơn phải không?

Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Ý tưởng này của Trì muội, Thi Huyền trường lão đã sớm nghĩ rồi.

Chính đại ca cũng đang mong mỏi lão tới để cho nhân vật võ lâm khắp thiên hạ trông thấy mặt thật của Hỏa Thần giáo chủ. Lúc đại ca ở dưới hàn đầm đã từng hẹn ước với lão so tài, nếu lão tới nơi thì chính là để giải quyết vụ thách thức ấy.

Hà Ngọc Trì hỏi :

- Đại ca cảm thấy có địch lại lão ta không?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Trì muội cứ yên tâm. Đại ca muốn thắng được lão tuy vô cùng khó khăn, nhưng ngược lại lão muốn thắng đại ca cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đại ca tin tưởng di chúc của Cương Thi sư phụ, Thiên Nhân kinh giải là võ học tối cao cảnh giới, trừ phi ta chưa luyện tập tới mức tinh thục, bằng không, bất cứ ai võ công cao siêu tới đâu cũng đừng mong đánh bại được ta.

Hà Ngọc Trì lo âu hỏi :

- Thế đại ca đã luyện tới mức thuần thục chưa?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Ngày nào cũng luyện tập hết, chưa bao giờ xao lãng. Trì muội không thấy đại ca đối phó với Hứa Thiên Long hay sao. Trận đấu ấy dại ca chi mới dùng có ba thức thôi.

Hà Ngọc Trì bấy giờ mới khoan tâm, hỏi tiếp :

- Nếu vậy, vì sao đại ca lại rầu rĩ không vui.

Liễu Tồn Trung :

- Điều đại ca quan tâm không phải là Hỏa Thần giáo chủ y hẹn bái sơn, mà là lo lắng cho Bang chủ lão nhân gia cùng các võ lâm đồng đạo. Không biết tình trạng hiện tại của họ ra sao?

Hà Ngọc Trì nói :

- Thi Huyền trưởng lão đã nói, lão Bang chủ cùng các người bị Bàng Quân đem tới Bắc Cố sơn. Tiểu muội với đại ca hãy tới đó tra xét xem saơ?

Liễu Tồn Trung giơ tay tính toán đáp :

- Hiện tại còn cách mười hai bữa mới tới ngày nhậm chức. Chúng ta lặng lẽ khởi trình, hôm mười lăm sẽ trở về, thật là thần không biết quỷ chẳng hay. Trì muội thấy có được không?

Hà Ngọc Trì do dự hỏi lại :

- Thế không báo cho Thi Huyền trưởng lão biết ư?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Nếu để Thi Huyền trưởng lão biết thì đời nào ông ta lại chịu để chúng ta đi. Ngay lúc này chi bầng cứ việc lẳng lặng mà đi thì hay hơn.

Hà Ngọc Trì suy nghĩ giây lát nói :

- Chúng ta hãy nhân đêm tối vắng người rời khỏi Trành Đô, mướn một chiếc xe lừa tới Trấn Giang. Triệu Như Cơ Phân đàn đàn chủ Độc Tùng Quan đã từng biết mặt đại ca phải không?

Liễu Tồn Trung đáp :

Phải.Hà Ngọc Trì tiếp :

- Chúng ta tìm Triệu Như Cơ, bảo y phái người ngấm ngầm tra xét động tĩnh rồi chúng ta nghĩ cách xâm nhập Bắc Cố Sơn sau cũng không muộn.

Liễu Tồn Trung gật đầu nói :

- Phải đấy, chúng ta cứ thế mà làm.

Tối hôm đó, hai người chờ mọi người ngủ say, lén trở dậy rời khỏi Tổng đàn thi triển cước trình phóng đi như bay biến ra khỏi Thành Đô.

Trời hừng sáng liền thuê một chiếc xe lừa nhắm thẳng Trấn Giang tiến phát.

Hôm sau bang chúng Cái bang phát giác tiểu sư tổ với Hà Ngọc Trì cô nương biến mất, ban đầu còn tưởng hai người ra phía hậu sơn săn bắn hay du ngoạn, mãi tới chiều tối cũng không thấy trở về. Bang chúng chia nhau đi tìm kiếm cũng không thấy tung tích cả hai đâu cả bấy giờ mới bắt đầu nhốn nháo.

Thi Huyền trưởng lão sai Xuyên Địa Thử Trần Tứ đi dò quanh vùng Thành Đô, không ai trông thấy tiểu sư tổ cả Hoàng Diện Phong Cái sốt ruột nói :

- Tiểu sư đệ thật không hiểu gì cả, đã bằng lòng kế vị Bang chủ, bây giờ lại đi lẩn trốn. Hiện tại Võ Lâm thiếp đã gởi đi hết rồi thì biết làm thế nào?

Túy hòa thượng hỏi :

- Thi Huyền trưởng lão thử đoán đệ đệ của sãi gia đi đâu?

Thi Huyền chậm rãi đáp :

- Tới Bắc Cố Sơn, điều tra tung tích của lão Bang chủ.

Túy hòa thượng hỏi tiếp :

- Thực ư? Tại sao trưởng lão lại biết?

Thi Huyền đáp :

- Lão chỉ đoán như thế thôi. Trừ đi Bắt Cố Sơn ra, thì tại sao lại mất tung tích?

Hoàng Diện Phong Cái nói :

- Nếu vậy để lão khiếu hóa này tới bắt y trở về.

Thi Huyền đáp :

- Không cần thiết, hài tử ấy không thất tín đâu. Nếu không có việc gì ngoài sự dự liệu tất nhiên y sẽ trở về đúng kỳ hẹn.

Lại nói Hậu bối đao Liêu Vạn Lý có nghĩa kết giao trong cơn hoạn nạn với Thi Huyền nên tới Tổng đàn sớm nhất, thứ đến là chưởng môn nhân Hành Sơn phái. Lý Gia tập Lý đại quan nhân Lý Toàn, Hoành Vân kiếm khách Trần Lương Sơn cùng đến một lúc. Hai người từng được Liễu Tồn Trung đánh bại Đô Ha của Đại Thực Quốc, cứu thoát tính mệnh cho nên mới nhanh nhầu tới nơi. Tiếp theo đó là chưởng môn các phái lần lượt giáng lâm.

Có một số người không có liên hệ gì với Cái bang nên không nhận được thiếp mời, nhưng nghe đồn Liễu Tồn Trung lên đảm nhận chức vị Bang chủ cũng tự động kéo đến để xem tướng mạo của chàng như thế nào.

Thế là miền ngoại ô Thành Đô suốt mấy hôm ngựa xe như nước, người người đổ xô tới tấp nập, toàn là các hảo hán giang hồ. Có người cỡi ngựa có kẻ bộ hành.

Tiêu cục các tỉnh kéo tới xem lễ, phiêu kỳ cắm ở đầu xe theo gió bay phất phới, nom thực là oai phong.

Bang chúng Cái bang bận bịu không sao kể xiết, chia nhau đi quét dọn bày biện các phòng, mổ gà giết vịt khoản đãi quần hùng chu đáo.

Lý Toàn thấy Hoàng Diện Phong Cái liền quỳ sụp xuống đất rập đầu tạ ơn. Trần Lương Sơn muốn gặp gỡ Liễu Tồn Trung để thỏa tình ngưỡng mộ bấy lâu, nay được biết chàng không có mặt ở trong bang, trong lòng y rất lấy làm thắc mắc.

Hậu bối đao Liêu Vạn Lý của Hoa Sơn phái la lối inh ỏi :

- Thi Huyền trưởng lão, sao giữa lúc này mà Liễu đại hiệp lái không hiện diện ở trong bang?

Hoàng Diện Phong Cái cười hí hí nói :

- Có gì là quan trọng đâu. Y là khiếu hóa tử thì phải đi khắp nơi xin xỏ vật thực để về làm lễ tựu chức chứ?

Túy hòa thượng xen lời :

- Bằng hữu, sãi gia với bằng hữu hãy uống rượu chơi. Đợi tới ngày tựu chức của Bang chủ, sãi gia sẽ đem Liễu Tồn Trung ra trao cho bằng hữu ngay.

Đang lúc ấy, bỗng có đệ tử chữ Hồng hoảng hốt chạy vào báo cáo :

Có một đại hán dữ tợn, miệng nói tiếng Hán ngọng nghịu, đòi gặp tiểu sư tổ.

Thi Huyền trưởng lão ung dung nói :

- Ra dẫn y vào đây.

Không đầy thời gian cạn chung trà, chỉ thấy đệ tử chữ Hồng nọ đưa một đại hán tiến vào. Mọi người đưa mắt nhìn, không ai quen biết đối phương cả. Chỉ có Hoàng Diện Phong Cái, Lý Toàn, Trần Lương Sơn ba người là thấy hơi quen mặt thôi.

Đại hán nọ cung tay, thần oai lẫm lẫm nói :

- Mổ muốn gặp Liễu Tồn Trung. Y đâu rồi, vào gọi y ra đây.

Hán tử nọ vừa lên tiếng nói, Lý Toàn, Trần Lương Sơn liền nhận ra được ngay. Nguyên người này là dũng sĩ Đô Ba của Đại Thực Quốc.

Ngày nọ Đô Ba, Đô Đạt, Đô Ha ba dũng sĩ bị Cửu Vĩ Hồ khiêu khích tới gây hấn ở Lý Gia Tập, thách Lý Toàn đả lôi đài. Trong lúc hỗn loạn Đô Đạt, Đô Ha giết người bừa bãi bị Liễu Tồn Trung dùng Chấn Thiên tâm pháp đánh chết. Đô Ba thì bị Liễu Tồn Trung dùng sống đao điểm vào huyệt đạo thúc thủ chịu trói. Lý Toàn không muốn đuổi tận giết tuyệt, phóng thích gã trở về không ngờ hắn lại tới đây tầm thù.

Lý Toàn chắp tay nói :

- Dũng sĩ có phải là Đô Ba của Đại Thực Quốc đấy không? Chúng ta cách biệt lâu quá!

Đô Ba mặt lạnh lùng đáp :

- Cách biệt đã lâu cái gì? Mỗ đã từng nói, tới đây để tìm Liễu Tồn Trung báo thù gã đã đánh chết hai người đồng bạn của ta!

Trần Lương Sơn nói :

- Đô Ba dũng sĩ! So tài nghệ quyền cước vốn không có mắt, đồng bạn của dũng sĩ đã giết rất nhiều người Trung Nguyên mà chúng tôi có tầm thù đâu!

Đô Ba la lối :

- Đừng nói nhiều, đừng nói nhiều! Mau kêu Liễu Tồn Trung ra đây, y bằng lòng đợi ta. Không tin bạn cứ hỏi y xem.

Thi Huyền trưởng lão xen lời :

- Xin mời dũng sĩ ngồi chơi, mấy hôm nay là ngày vui của tệ bang.

Dũng sĩ không tiếc xa xôi ngàn dặm tới đây kể cũng có duyên, vậy xin mời cùng tham gia cuộc vui với chúng tôi. Chuyện báo cừu tỉ thí, nên dời lại ngày khác được chăng?

Đô Ba nghênh ngang đáp :

- Được lắm, được lắm! Nhưng trước hết ta phải gặp Liễu Tồn Trung đã, kẻo y lại chạy trốn!

Thi Huyền nói :

- Mấy ngày nữa, tự nhiên dũng sĩ sẽ gặp y.

Đô Ba hỏi.

- Tại sao thế? Bây giờ gặp y không được ư?

Thi Huyền đáp :

- Hiện tại y không có ở trong bang.

Đô Ba cười ha hả nói :

- Ta không tin, ta không tin! Hắn sợ ta không dám ra thì có!

Túy hòa thượng không sao nhịn được, cười hi hí lên tiếng :

- Sư phụ của sãi gia vì sao lại sợ bạn?

Đô Ba hơi ngạc nhiên hỏi lại :

- Hòa thượng nói gì thết Túy hòa thượng cười hí hí đáp :

- Bạn không hiểu ư? Sư phụ của mỗ vì sao lại phải sợ bạn?

Đô Ba hỏi lại :

- Ai là sư phụ của hòa thượng?

Túy hòa thượng ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo đáp :

- Sư phụ mỗ là Liễu Tồn Trung ở đây ai ai cũng biết cả, chỉ có người của Đai Thực Quốc là không rõ thôi.

Đô Ba không biết Túy hòa thượng là ai, thấy bộ dạng ông ta rất hoạt kê khôi hài, điên điên khùng khùng, trong mắt có coi đối phương ra gì, cười nhạt nói :

- Thì sư phụ của hòa thượng sợ ta chứ sao?

Túy hòa thượng giơ tay lên xoa cái đầu láng bóng lẩm bẩm nói :

- Phải phải, sư phụ sợ lắm. Vị ấy là khiếu hóa tử, nếu như bắt được người của Đại Thực Quốc thì làm gì có nhiều cơm mà cho y ăn.

Đô Ba trợn mắt hỏi :

- Hòa thượng nói lầm bầm gì thế?

Túy hòa thượng đáp :

- Sư phụ sãi gia sợ bạn ăn nhiều thì làm gì có đủ cơm mà nuôi bạn, thử hỏi không kinh hãi sao được?

Đô Ba cả giận nói :

- Nói láo, nước của ta tên là Đại Thực Quốc, đó chỉ là cái tên thôi.

Vì sao lão lại biết ta ăn nhiều?

Túy hòa thượng cười hi hí nói :

- Bạn không ăn nhiều thì làm gì có sức đánh nhau với sư phụ sãi gia? Sư phụ sãi gia làm sao sợ bạn được?

Đô Ba càng tức giận thêm, dậm mạnh phân trái xuống những viên đá sỏi hoa trên mặt đất.

Hoàng Diện Phong Cái thấy vậy cười hô hố nói :

- Đai Thực bằng hữu, chỉ bằng cái dậm phân vừa rồi bạn cũng tha hồ bồi thường. Hà hà! Cứ một viên đá là hai trăm lượng bạc.

Lý Toàn, Trần Lương Sơn cùng một số tiêu đầu của các phiêu cục phái tới thấy Đô Ba vô ý dậm phân mà đã làm cho một số đá hoa nát vụn, phần công lực ấy thực là hiếm có, bất giác cũng phải lắc đầu le lười.

Đô Ba cười nhạt nói :

- Một viên đá hoa mà giá đến hai trăm lượng bạc ư? Lão chỉ đánh lừa được lũ con nít thôi.

Hoàng Diện Phong Cái híp mắt cười nói :

- Số đá hoa này từ nước Đại Lý đem về, thêm vào lợi tức di chuyển, công tác cẩn khảm, hà hà! Mỗi viên giá tới hai mươi lượng bạc không thiếu một đồng.

Hồi ở Lý Gia Tập, Đô Ba đã được mục kích lợi hại của lão khiếu hóa, đến bây giờ vẫn còn nể sợ mấy phần, không dám chọc ghẹo, chỉ còn nước ăn hiếp lão hòa thượng điên khùng. Gã liền quát lớn :

- Này hòa thượng kia, sư phụ lão sợ mỗ không dám ra mặt, vậy lão phải thay sư phụ ra so tài với mỗ một phen!

Túy hòa thượng chỉ vào ngực mình cười hi hí hỏi :

- Bằng hữu muốn đánh nhau với sãi gia ư?

Đô Ba đáp :

- Dĩ nhiên. Hảo hán Đại Thực Quốc nói một thì không hai, đã bảo phải tìm cho được Liễu Tồn Trung há đâu lại phịu về tay không.

Túy hòa thượng cười hí hí nói :

- Nếu vậy bằng hữu sợ sư phụ của sãi gia rồi chăng?

Đô Ba quát tháo :

- Nói láo! Ai sợ hắn?

Túy hòa thượng cười hí hí nói :

- Bạn không sợ vị ấy thì tại sao lại chỉ dám tỉ thí với đồ đệ người ta?

Đô Ba ngây người ra ngẫm nghĩ giây lát nói :

- Nếu vậy lão mau vào gọi sư phụ ra đây.

Túy hòa thượng bỗng thở dài đáp :

- Người xuất gia không biết nói dối. Sư phụ sãi gia quả không có mặt trong bang thì biết đi đâu tìm kiếm vị ấy?

Thi Huyền trưởng lão xen lời :

- Bằng hữu Đại Thực Quốc, lão thấy các hạ cũng là một hán tử nên nói thực tình. Cuộc ẩu đả này không nên khơi ra nữa là hơn, để tránh làm tổn thương hòa khí!

Đô Ba đáp :

- Tổn thương hòa khí cái gì? Liễu Tồn Trung đã hẹn mỗ tới đây tìm y. Lần trước mỗ thất bại không phục chút nào.

Thi Huyền nói :

- Bại thì phải phục chứ tại sao lại bảo không phục?

Đô Ba đáp :

- Vì bấy giờ thần công của mỗ chưa luyện thành.

Hoàng Diện Phong Cái cười hô hố nói :

- Vậy hiện tại luyện thành rồi sẽ không bị bại nữa phải không?

Đô Ba ngạo nghễ đáp :

- Dĩ nhiên. Nếu không nắm chắc phần thắng lợi thì mỗ tới đây làm gì.

Thi Huyền nói :

- Bằng hữu đã nắm chắc phần thắng, vậy xỉn mời nán lại trong vài ba ngày đợi Liễu Tồn Trung trớ về. Không hiểu có được chăng?

Đô Ba nóng nảy đáp :

- Mỗ sốt ruột lắm, nếu đợi y vài ba ngày, thần công ở trong bụng mỗ sẽ lồng lộn khó chịu lắm.

Túy hòa thượng cười hí hí đáp :

- Sãi gia cũng luyện được môn thần công, hì hì, thú quá thú quá!

Đô Ba ngạc nhiên hỏi :

- Hòa thượng ngươi cũng luyện được thần công ư? Đó là thần công gì thế?

Túy hòa thượng đáp :

- Thần công mà sãi gia luyện gọi là Ẫm Tửu thần công.

Đô Ba cả giận thóa mạ :

- Nói láo! Uống rượu mà cũng đòi gọi là thần công ư? Đừng mong phỉnh gạt bọn ta.

Túy hòa thượng xoa bụng rồi nói :

- Ẫm Tửu thần công của sãi gia ở trong cái bụng này, dù có mười hũ rượu ngon cũng chứa được hết. Không tin bầng hữu eứ thử thách xem.

Đô Ba đáp :

- Ta không tin, lão làm thử coi.

Túy hòa thượng gãi đầu trọc lóc cười nói :

- Không thử, không thử! Muốn thử, phải có điều kiện đánh cuộc mới được.

Đô Ba sinh trưởng ở Đại Thực Quốc, việc so tài đánh cuộc là lẽ thông thường. Nghe hòa thượng nói bá láp bá xàm, bảo bụng có thể chứa mười hũ rượu mà lại đòi đánh cuộc, gã liền cao hứng nói :

- Được lắm, được lắm, lão muốn đánh cuộc gì thì cứ việc nói ra đi.

Dù đánh cuộc cả cái đầu trên cổ mỗ cũng chẳng lấy gì làm quan hệ.

Túy hòa thượng đáp :

- Nếu bằng hữu mất đầu mà chúng mỗ lại bị tổn thất mười hũ rượu ngon, cái cuộc buôn bán ấy xem ra không lấy gì làm phát tài phát lợi.

Đô Ba ngạc nhiên hỏi :

- Đó là một cuộc đánh cá lớn lao nhất, mỗ dùng cả đầu ra đặt cọc mà còn cho là không giá trị, vậy phải thế nào thì lão mới cho là được?

Túy hòa thượng đáp :

- Đó là một cuộc đã tốn mạng người mà chẳng lợi, sãi gia chỉ thích đánh cách tốt nhất là lợi mình lợi người, thứ đến là lợi mình thiệt người, nếu như người thiệt mà mình không lợi cũng không được.

Thi Huyền trưởng lão gật gù xen lời :

- Đó là ngôn từ của nhà Phật. Quả là Phật sống, Phật sống!

Túy hòa thượng cười vang thóa mạ :

- Phật sống cái con khỉ! Bụng sãi gia nghĩ sao thì miệng nói làm vậy, chứ không biết văn chương ngôn ngữ gì hết.

Thi Huyền trường lão lại gật đầu tiếp :

- Tuyệt diệu, tuyệt diệu! Đó mới là lối kinh văn tối chân tối mỹ trong thiên hạ!

Túy hòa thượng cười hi hí đáp :

- Trưởng lão đừng bỡn cợt sãi gia này. Sãi gia là một hòa thượng thô lỗ chẳng biết cả tụng kinh niệm Phật bao giờ.

Thi Huyền trưởng lão lại gật đầu nói :

- Thiện tai, thiện tai! Hòa thượng không biết tụng kinh niệm Phật mới gọi là người chân chính hiểu biết nghìn kinh. Chân kinh vốn không có chữ, kinh mà tụng niệm được đã có tỳ vết, kinh đã có tỳ vết tức đã mất đi nghĩa kinh rồi.

Túy hòa thượng càng nghe càng hồ đồ chẳng hiểu ất giáp gì cả thộn người ra giơ tay lên sờ đầu trọc.

Đô Ba cũng chẳng khác gì vịt nghe sấm, nghĩ bụng :

“Trưởng lão này có lẽ là loại ngốc mọt sách, ngốc mọt sách thì có khác gì với điên khùng!”

Nghĩ đoạn gã không nghĩ gì đến Thi Huyền trưởng lão quay sang phía hòa thượng nói :

- Này hòa thượng, mỗ đặt cọc bằng đầu lâu lão không chịu, vậy thì phải đặt bằng cái gì mới được lão thử nói xem.

Túy hòa thượng đáp :

- Thứ nhất, nếu tửu gia một hơi uống được mười hũ rượu ngon, mười hũ rượu ấy phải có tiền mới mua được. Nên số tiền rượu bằng hữu phải trả đủ.

Đô Ba đáp :

- Dĩ nhiên, dĩ nhiên!

Túy hòa thượng lại tiếp :

- Thứ hai, nếu như sãi gia uống xong mười hũ rượu mà không say không ngã, đồng thời bụng cũng chưa nỗi gì thì bằng hữu không được sinh sự phá rối ngày vui ở đây ngoan ngoãn làm một tân khách, từ nay trở đi không được tìm Liễu Tồn Trung báo thù nữa.

Đô Ba nghĩ bụng :

“Mười hũ rượu lớn thì lão uống sao nổi? Dù uống nổi chăng nữa cũng tránh sao được say?”

Gã liền nói :

- Được, được! Mỗ bằng lòng chấp thuận hết những điều kiện đó?

Túy hòa thượng vỗ tay kêu gọi :

- Bay đâu!

Sớm đã có các huynh đệ quản sự rảo bước chạy lại cung kính hỏi :

- Đại sư định sai bảo điều chi?

Túy hòa thượng đáp :

Xin đem giùm sãi gia mười hũ rượu lớn, phải là thứ hoa điêu thượng hảo hạng để ở giữa hậu viện đại sảnh.

Bọn quản sự vâng dạ lui ra ngay.

Túy hòa thượng quay sang nói với Thi Huyền trưởng lão :

- Phiền trường lão mời một số tân khách tới viện đại sảnh ngồi chơi coi sãi gia uống rượu, đồng thời làm nhân chứng luôn thể.

Thi Huyền gật đầu đáp :

- Được!

Đoạn trưởng lão liền sai các đệ tử chia ra đi mời các võ lâm đồng đạo ra phía hậu sảnh coi Túy hòa thượng uống mười hũ rượu.

Tin tức ấy loan truyền ra, các giang hồ bằng hữu liền bàn tán ồn ào, không ai tin Túy hòa thượng uống mười hũ rượu.

Nhất Điệp đạo nhân của phái Võ Đang, Huyền Huyền Tử của Hành Sơn phái cùng Hậu bối đao Liêu Vạn Lý là những nhân vật có vai vế cao nhất của lần tới chúc tụng này, trong lòng cũng vô cùng hoài nghi không rõ Túy hòa thượng định giở trò gì.

Họ biết rõ Túy hòa thượng là nhân vật trong Vũ Trụ Ngũ Kỳ vai vế tối cao địa vị tôn sùng, không phải là người ăn nói bừa bãi.

Các võ lâm hào khách thân phận thấp hơn đôi chút không cần phải nói, họ đều không tin Túy hòa thượng làm nổi chuyện ấy, đua nhau tới thỉnh giáo Huyền Huyền Tử, Nhất Điệp đạo nhân cùng Liêu Vạn Lý ba người.

Huề n Huyề n Tử đáp :

- Bần đạo tự biết không có nổi bản lãnh ấy.

Nhất Điệp đạo nhân nói :

- Sự việc như thế nào giây lát đây sẽ được tỏ rõ ngay, mọi người cứ tới xem sẽ thấy thực hư.

Mọi người đều kéo tới hậu viện thấy giữa sân có để mười hũ rượu lớn, mỗi hũ cao đến bốn thước đường kính ba thước xếp ngay ngắn chỉnh tề. Trên khoảng đất trống đã tề tập đủ cáe sắc, các dạng nhân vật giang hồ có đến hai ba trăm người.

Mọi người thấy thường môn nhân các phái lục tục tới nơi liền lũ lượt đứng vào vị trí chỉnh tề.

Đô Ba bây giờ lánh ra khỏi đám người tới chăm chú quan sát mười hũ rượu giây lát rồi mở nắp xem, thấy hơi rượu nồng nặc hương thơm ngát mũi, những người đứng gần đó phải ngây ngất, quả nhiên là loại rượu ngon.

Các giang hồ hảo hán địa vị thấp kém ngồi xổm ở dưới đất, đồng thanh hỏi :

- Bằng hữu, rượu thật hay giả thế?

Đô Ba đáp :

- Quả là rượu thực, mà còn là thứ rượu rất ngon.

Có người nói :

- Dù chỉ uống mười hũ nước lã thôi cũng đủ khiến người ta phải kinh hãi rồi.

Tạm dẹp những lời bàn tán ấy sang bên, chỉ thấy Túy hòa thượng từ mé Đông thẳng bước ra đứng gần lại trước mười hũ rượu.

Mấy trăm con mắt đều đổ dồn vào Túy hòa thượng chờ xem ông ta uống hết mười hũ rượu ấy như thế nào.

Đô Ba hỏi :

- Hòa thượng, lão không dùng muỗng để múc rượu uống Túy hòa thượng đáp :

- Không cần, không cần, ai mà phải dùng đến vật ấy làm gì cho phiền phức.

Ánh mắt ông ta từ từ quét nhìn mọi người quanh đó một lượt cười hí hi tiếp :

- Sãi gia đánh cuộc với vị bằng hữu Đại Thực Quốc đây uống sạch mười hũ rượu này. Nếu sãi gia làm nổi như thế vị bằng hữu đây sẽ phụ trách tiền rượu và làm thượng khách của Cái bang không quấy rối sinh sự nữa. Có phải thế không bằng hữu?

Đô Ba lớn tiếng đáp - Dạ, Đại Đại Thực Quốc đánh cá một lời đã nói, vĩnh viễn không bao giờ hối cải.

Túy hòa thượng nói :

- Tất cả các vị hảo hán nơi đây hãy nghe cho rõ. Nếu như sãi gia bụng chứa không nổi mười hũ rượu hoặc là say sưa té ngã, từ nay sãi gia sẽ quy ẩn trong cổ sát ở thâm sơn, thề không đặt chân ra ngoài giang hồ một bước.

Mấy trăm anh hùng hảo hán đồng thanh nói :

- Chúng tôi xin làm nhân chứng!

Túy hòa thượng cười tít mắt lại nói; - Nếu vậy xin phiền chư vị!

Chỉ thấy ông ta để lòi cái bụng to như cái trống, đứng sừng sững giữa sân, hai tay chống nạnh, hít mạnh một hỡi, ghé vào miệng hũ rượu thứ nhất, quát lên một tiếng.

Bỗng thấy trong hũ rượu ấy vọt lên trụ rượu lớn, tuôn òng ọc vào trong miệng Túy hòa thượng. Túy hòa thượng há rộng miệng như rồng hút nước, chỉ trong nháy mắt rượu trong hũ không còn một giọt.

Tiếp đó ông ta lại di động một bước, há lớn miệng, hướng đúng vào hũ rượu thứ hai. Rượu ở trong hũ cũng như vừa rồi, biến thành một trụ cột trắng xóa vọt lên tuôn thẳng vào họng ông ta.

Túy hòa thượng lại tiến sang bên một bước nhắm đúng vào hũ rượu thứ ba, rồi thứ tư... một hơi tu sạch mười hũ rượu không đầy một giờ đồng hồ, quả nhiên trong số hũ ấy không còn một giọt nào.

Nom lại Túy Hòa thượng mặt không đỏ, hơi thở vẫn điều hòa, bụng cũng không chướng to. Trước công phu hãn hữu ấy mọi người trố mắt há hốc miệng ngây người, hồi lâu sau mới vỗ tay như sấm động hoan hô vang dội cả một góc trời.

Túy hòa thượng cười hí hí nói :

- May mắn, may mắn! A di đà Phật!

Ông ta lớn bước trở về nguyên vị, chỉ thấy chỗ Túy hòa thượng vừa đạp trên mặt đất hiện ra mười vết chân sũng nước.

Đô Ba sững sờ hỏi :

- Hòa thượng, cái gì thế này?

Túy hòa thượng cười hí hí đáp :

- Trong lúc vội vã, sãi gia tiểu mười bãi đấy mà?

Hoàng Diện Phong Cái dậm chân la lên :

- Quỷ say! Không ngờ bạn lại nghĩ ra được trò chơi như thế này!

Túy hòa thượng thở dài đáp :

- Đời người có ba chuyện cấp bách, sãi gia cũng không ngoại lệ.

Lúc đánh cuộc có quy định cấm tiểu tiện đâu?

Đô Ba chợt tỉnh ngộ, nhưng nghĩ lại bất giác hắn kinh hãi khôn tả. Túy hòa thượng lấy khí công hút rượu vào rồi dùng nội công tỏa ra ngoài. Cùng một thời gian chia ra dùng hai môn công lực, mình đã khổ quyện mấy mươi năm cũng không sao làm nổi, mà lão hòa thượng này lại là đồ đệ của Liễu Tồn Trung. Đồ đệ đã như thế mình muốn tìm sư phụ người ấy để so tài, có khác gì châu chấu đá xe không?

Ngoài sự thất kinh ra, gã còn phát giác đức tính nồng hậu, cùng một khí độ đại lượng của các nhân vật võ lâm Trung Nguyên, mình có nằm mơ cũng không ngờ được. Người ta đã thắng, lại còn đặt mình như thượng khách. Nếu như ở vùng đất khác, mình làm gì được sự đãi ngộ ấy.

Đô Ba nguyên là một hán tử có huyết tánh, nghĩ tới đó, bất giác cảm kích muốn ứa nước mắt, ở trước mặt mấy trăm hảo hán, sẽ phủ phục xuống trước mặt Túy hòa thượng, đập đầu lia lịa thốt :

- Tiểu nhân tội đáng muôn thác! Không rõ sự khổ tâm của đại sư.

Thực đáng chết, đáng chết!

Túy hòa thượng phất tay áo rộng, nâng Đô Ba dậy, cười hí hí nói :

- Đáng chết con khỉ! Đó chỉ là cái trò chơi nhỏ mọn của sãi gia thôi! Sãi gia đâu có uống rượu mà chỉ cho nó chảy qua bụng thoát ra ngoài.

Mọi người đua nhau nói :

- Hôm nay thực chúng tôi được mở rộng tầm mắt, như thế mới đáng gọi là Chân công phu.

Bỗng thấy trên mái ngói có bóng đen thấp thoáng, Hoàng Diện Phong Cái, Túy hòa thượng đồng thanh reo lên :

- Thần Ni cũng tới đây ư?

Tiếng kêu của hai người khiến máy trăm đôi mắt đều ngước nhìn về phìa đó, thì thấy một lão ni mặt mũi hiền từ đứng nghiêm nghị giữa sân chắp tay hành lễ với Hoàng Diện Phong Cái, Túy hòa thượng, Thi Huyền trưởng lão cùng mọi người, miệng niệm A Di Đà Phật.

Thi Huyền trưởng lão lên tiếng :

- Không biết thần ni pháp giá quang lâm, có sự thất nghinh, xin thứ tội, thứ tội.

Huyền Huyền Tử, Nhất Điệp đạo nhân, Liêu Vạn Lý ba người vốn có duyên gặp gỡ Thiên Sơn thần ni, nên đều tới tương kiến. Kỳ dư võ lâm đồng đạo đều chỉ nghe danh Thiên Sơn thần ni mà chưa thấy mặt, lần này nghe Thỉ Huyền trưởng lão các người gọi lão ni nọ là thần ni, đều lại xem cho rõ để thỏa lòng ngường mộ.

Thiên Sơn thần ni chắp tay nói với Thi Huyền trưởng lão :

- Trưởng lão, thần ni dám hỏi cả gan một câu này, tiểu đồ Ngọc Trì đi đâu rồi?

Thi Huyền trưởng lão liền đem chuyện Liễu Tồn Trung với Hà Ngọc Trì nửa đêm mất tích, có lẽ tới Bắc Cố sơn kể lại một lượt.

Thiên Sơn thần ni dường như hơi cảm thấy yên tâm, nói :

Chúng ta hãy vào trong sảnh chuyện trò được không?

Thi Huyền trưởng lão đáp :

- Chính lão phu có ý định này, như thế mới gọi là vẹn tình địa chủ.

Mấy trăm người lại trở ra đại sảnh, phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Hoàng Diện Phong Cái mở lời :

- Lão ni cô tới để dự lễ tị chức đại điển của tiểu sư đệ đấy ư?

Thiên Sơn thần ni đôi mắt tia ra thần quang lấp lánh, quét nhìn Đô Ba, chắp tay hỏi :

- A Di Đà Phật, vị thí chủ đây từ đâu tới thế?

Lý Toàn, Trần Lương Sơn liền đem tiền nhân hậu quả kể lại, Thần Ni miệng niệm A Di Đà Phật nói :

- Thiện tai, thiện tai! Quay đầu là thấy bờ!

Thi Huyền trưởng lão xen lời hỏi :

- Thần Ni từ Thiên Sơn tới ư?

Thiên Sơn thần ni đáp :

- Chính thế. Lần này bần ni từ Thiên Sơn tới đây, ngoại trừ việc muốn gặp tiểu đồ, cũng còn muốn nhân dịp này tham gia đại điển của quí bang. Đúng lý phải thăm viếng từ cửa chính nhưng dọc đường vì có chút nguyên nhân khác nên bần ni mới không dám đi phía chính môn.

Có nhiều sự đường đột, xin các vị thứ tội cho.

Thiên Sơn thần ni nói như trên, khiến mọi người vô cùng thắc mắc không hiểu được nguyên nhân tại sao.

Thi Huyền trưởng lão trầm ngâm giây lát, mới thủng thẳng hỏi :

- Chẳng lẽ Thần Ni đã gặp phải kẻ đối đầu cực kỳ lợi hại?

Thiên Sơn thần ni gật đầu đáp :

- Trưởng lão nói rất đúng!

Câu nói ấy của Thần Ni khiến mấy trăm hảo hán võ lâm giật mình thất kinh. Lấy sự tôn kính của Thiên Sơn thần ni trong võ lâm đương kim mà còn phải tránh né kẻ đối đầu như vậy, không hiểu nhân vật đối đầu ấy là ai mà lợi hại như thế? Mới người đang định hỏi cho vỡ lẽ nhưng vì thân phận thấp kém không ai dám hé răng mở miệng.

Thi Huyền trưởng lão cất tiếng hỏi :

- Thần Ni đã gặp Hỏa Thần giáo chủ chăng?

Túy hòa thượng cười hi hí đáp :

- Trừ Hỏa Thần giáo chủ ra, thì Thần Ni còn hãi sợ ai nữa?

Thiên Sơn thần ni đáp :

- Không sai, bần ni đã gặp Hỏa Thần giáo chủ.

Thi Huyền hỏi :

- Gặp lão ta ở đâu?

Thiên Sơn thần ni đáp :

- Tại Tương Châu Ngọc Lộc Sơn!

Thi Huyền sửng sốt hỏi tiếp :

- Sao lão ta lại tới đó? Giang hồ đồn đại lão định tới Trung Nguyên tìm Liễu Tồn Trung tỉ võ, vậy lão không tới Thành Đô mà lại tới Tương Châu là nghĩa lý gì?

Thiên Sơn thần ni đáp :

- Bần ni đi qua Ngọc Lộc Sơn chậm mất một bước, phát hiện Vô Trấn đạo trưởng đã bị trọng thương ngã gục xuống đất!

Bà ta vừa dứt lời thì mọi người đều giật mình thất kinh. Tuy biết rõ Vô Trần bị thương về tay Hỏa Thần giáo chủ, nhưng ông ta là nhân vật trong Vũ Trụ Ngũ Kỳ nên nghe nói bị thương không ai là không kinh dị.

Thiên Sơn thần ni kể tiếp :

- Vô Trần dựa vào gốc một cây cổ thụ, ba mươi sáu đại kinh mạch bị trọng thủ pháp chấn thương, ở trong trạng thái hôn mê. Địa phương ấy ở phía dưới Ngọc lộc tự viện. Bần ni đỡ Vô Trần dậy đưa vào tự viện, cũng may bần ni có đem theo bên mình Thiên Sơn Hoàn Hồn Đơn liền cho lão uống. Hỏi nguyên do bị thọ thương mới biết Hỏa Thần giáo chủ hạ thủ.

Ngừng giây lát, Thiên Sơn thần ni lại thủng thẳng tiếp :

- Hỏa Thần giáo chủ lần này trở lại Trung Nguyên tựa hồ như có sẵn dự mưu, chuyện Vô Trần đạo trưởng thọ thương không phải là sự ngẫu nhiên.

Thi Huyền động lòng hỏi :

- Chẳng lẽ lão phái người ngấm ngầm điều tra hành tung của võ lâm Trung Nguyên ư? Đó là kế hoạch kích phá rất nguy hiểm!

Thiên Sơn thần ni đáp :

- Phải! Người điều tra hành tung chúng ta thì không sao, còn như có phải lão thực hiện kế kích phá hay không bần ni vẫn chưa được rõ.

Thi Huyền trưởng lão lắng lặng ngẫm nghĩ, không nói một lời.

Hoàng Diện Phong Cái nói :

- Này! Lão ni không từ cửa chính Cái bang vào, đó là vì lý do gì?

Thiên Sơn thần ni đáp :

- Bần ni để Vô Trần đạo trưởng dưỡng thương ở Ngọc Lộc Tự Viện, rồi vội vã tới Thành Đô. Khi ở gần dịch trạm phát hiện Tây Viện Ngũ Hành đội Hỏa Thần giáo chủ đang tuần la thị sát ở gần đó. Bần ni ước đoán không bao lâu nữa Hỏa Thần giáo chủ sẽ tới quý bang. Vì tránh để lộ mục tiêu cho nên bần ni mới không vào cửa chính là thế.

Bấy giờ mấy trăm võ lâm hảo hán sắc diện ai nấy đều ngưng trọng, trong lòng bất an, vì nếu như Hỏa Thần giáo chủ xuất lãnh Tây Viện Ngũ Hành Đội tới đây phàm người đứng về phía võ lâm đạo nghĩa ắt không thể nào đứng ngoài khoanh tay xem. Nếu trợ giúp đối địch với Hỏa Thần giáo chủ chẳng khác gì châu chấu đá xe. Bên phía Cái bang tuy nhiều, nhưng Hỏa Thần giáo chủ cũng không phải chỉ đến có một mình.

Túy hòa thượng bỗng nhớ tới một việc liền nói :

- Ba mươi năm trước Trung Nguyên võ lâm liên hiệp tới Vu Điền.

Đó là cuộc tranh chấp giữa Trung Nguyên với Tây Vực, Trung Nguyên bị đại bại mất mặt trở về. Lần này Tây Vực Hỏa Thần giáo chủ đem toàn lực tới Cái bang cũng gọi là cuộc tranh tài giữa Trung Nguyên với Tây Vực. Sãi gia rất lấy làm cao hứng, hy vọng mọi người chớ nên lo sợ, giữ vững dõng khí để rửa nhục thất bại hơn ba mươi năm về trước!

Hoàng Diện Phong Cái nghe nói cười tít mắt lại xen lời :

- Câu này lão quỷ say rất hợp với ý lão khiếu hóa mỗ. Nếu Hỏa Thần giáo chủ tới đây, lão khiếu hóa mỗ sẽ tình nguyện đánh trận đầu.

Túy hòa thượng xua tay nói :

- Làm gì đến lượt lão, ai muốn đánh trận đầu phải được lựa chọn đàng hoàng!

Hoàng Diện Phong Cái hỏi lại:.

- Sao? Công lực của quỷ say thâm hậu hơn lão khiếu hóa này ư?

Túy hòa thượng cười hi hí đáp :

- Không phải vậy, không phải vậy! Đó là thuộc vấn đề tư cách.

Hoàng Diện Phong Cái nổi giận hỏi :

- Tư cách làm sao?

Túy hòa thượng đáp :

- Hỏa Thần giáo chủ với sãi gia có mối thù giết sư. Sãi gia đánh đầu trận là báo thù cho sư phụ, xuất sư có danh nghĩa hẳn hoi.

Hoàng Diện Phong Cái ngẩn người ra, mấy trăm võ lâm hảo hán nghe nói đều lấy làm thú vị.

Túy hòa thượng cố làm ra huyền bí, đưa mắt quét nhìn mọi người từ phải sang trái một lượt rồi mới thủng thắng tiếp :

- Chư vị cho là kỳ quái không? Chư vị còn nhớ vị võ lâm dị nhân Bát Long Tôn Giả chăng? Sãi gia chính là đệ tử ký danh của ông ta.

Ban đầu Hỏa Thần giáo chủ vì muốn thử thách chỗ huyền diệu của Bối Diệp Kinh hẹn ước với Bát Long Tôn Giả tới Vu Điền giảo nghệ. Đôi bên tỷ thế đến chiêu thứ một ngàn lẻ một, Hỏa Thần giáo chủ bị dồn xuống thế hạ phong, sau cùng phải dùng quỷ kế ngấm ngầm đả thương Bát Long Tôn Giả; Rốt cuộc Bát Long Tôn Giả bị chết ở trên tuyết lãnh. Sau khi tử nạn ông ta đã thâu sãi gia làm môn đồ.

Chuyện này trên giang hồ có nghe đồn đại, nhưng rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ tường tận. Trong đám đông liền có người hỏi :

- Dám hỏi lão tiền bối, vị ấy chết rồi mà có thể thâu tiền bối làm đồ đệ là nghĩa làm sao?

Túy hòa thượng cười hi hí đáp :

- Chuyện này nhiều người đã biết rõ, khi Bát Long Tôn Giả chết có trao cho sãi gia cuốn Bối Diệp Kinh, vì thế trong thâm tâm sãi gia đã bái ông ta làm sư phụ và quyển Bối Diệp Kinh bây giờ đã lọt vào tay Hỏa Thần giáo chủ. Tức thực. Thôi không nhắc đến chuyện ấy nữa.

Riêng chuyện Bối Diệp Kinh vì sao lại lọt vào tay Hỏa Thần giáo chủ, người trên giang hồ đều biết rõ ràng nhưng không ai lên tiếng hỏi nữa.

Lặng lẽ giây lát Thi Huyền trưởng lão mới nói :

- Thần Ni tới thật đúng lúc. Nếu Hỏa Thần giáo chủ tới bái sơn, chúng tôi sẽ được một tay đắc lực trợ giúp.

Thiên Sơn thần ni chắp tay đáp :

- Chính bần ni cũng có ý đó.

Các võ lâm nhân vật thấy Thiên Sơn thần ni nghĩa khí như vậy đều ngấm ngầm khen ngợi.

Hoàng Diện Phong Cái híp mắt lại nói :

- Quỷ say! Lão nhân Bát Long Tôn Giả làm sư phụ gì đó, lão muốn được chọn đánh trận đấu, lão khiếu hóa mỗ cũng chẳng tiện tranh đoạt với lão làm chi. Chẳng qua lão khiếu hóa cần phải có lời nói trước.

Túy hòa thượng hỏi :

- Nói trước cái gì? Miệng chó chẳng bao giờ mọc ngà voi, muốn gì thì mau nói ngay đi!

Hoàng Diện Phong Cái thở dài đáp :

- Miệng ta không phải miệng chó mà là miệng ăn mày! Còn lão là miệng Phật mà lại chỉ chuyên đi ăn thịt chó?

Túy hòa thượng cười hi hí nói :

- Vừa rồi Thi Huyền trưởng lão chẳng nói là gì? Chân kinh vốn không có chữ, miệng ăn thịt chó mà trong lòng phổ độ chúng sinh, đó mới là người chân tu. Lão muốn gì thì mau nói ngay đi!

Hoàng Diện Phong Cái đáp :

- Đánh đầu trận thì chắc chắn là quỷ say rồi, nhưng bọn mỗ có quyền đứng sau lưng áp trận. Lão có bằng lòng không?

Túy hòa thượng trong lòng vô cùng cảm kích, không nỡ bác bỏ ý tốt của đối phương, gật đầu nói :

- Thôi được sãi gia bằng lòng nhận lời lão, hà! Thực là hổ thẹn...

Hoàng Diện Phong Cái hỏi :

- Hổ thẹn cái gì? Sao lại hổ thẹn?

Túy hòa thượng đáp :

- Bằng hữu trên giang hồ đều xưng tụng chúng ta là nhưng gì nhận vật của Vũ Trụ Ngũ Kỳ mà cần phải có người giúp đỡ áp trận.

Như vậy chắc có lẽ phải thu hồi cái chiêu bài Ngũ Kỳ dị hợm đó đi mất?

Hoàng Diện Phong Cái nghiêm sắc mặt nói :

- Quỷ say đừng có nản trí như vậy. Mấy lão già chúng ta liên hiệp lại đối phó với Hỏa Thần giáo chủ, nếu may mắn không bị hại, cũng gọi được là vẻ vang lắm rồi.

Lý Toàn, Trấn Lương Sơn hai người vì đội ơn cứu mạng của Hoàng Diện Phong Cái ở Lý gia tộc, lúc này nghe nói đại địch sắp tới nơi, mình tuy chẳng ra gì nhưng cũng muốn tỏ ra đền đáp ơn sâu, đều nói :

- Bọn bỉ nhân xin thề nguyện sẽ đứng sau lưng lão tiến bối, hò hét trợ oai. Không bao giờ dám xem trọng mạng sống nhỏ mọn này.

Hoàng Diện Phong Cái giơ ngón tay lên cười hi hí nói :

- Đúng lắm! Hai vị thật là sảng khoái!

Hậu bối đao Liêu Vạn Lý nói :

- Lần này tới tham gia đại điển, toàn là những hảo hán có huyết tánh trong võ lâm. Nếu Hỏa Thần giáo chủ quả thực dám tới đây quấy rối, mọi người sẽ đều xả thân thí mạng với lão.

Đô Ba dũng sĩ của Đại Thực quốc vốn là người bộc trực, vừa rồi thấy Túy hòa thượng dùng khí công hút rượu đoạn vận nội lực đẩy ra ngoài đã cho là thiên hạ vô địch. Lúc này nghe mọi người bàn tán mới biết mọi người phải liên hợp lại còn sợ chưa phải là đối thủ của Hỏa Thần giáo chủ! Không hiểu Hỏa Thần giáo chủ có tài ba tới mức thần thánh hay sao mà lại lợi hại đến thế, gã liền xen lời :

- Hòa thượng sãi gia sư phụ! Việc các vị lo xa vừa rồi thực tại hạ không hiểu chút nào. Hòa thượng đại sư phụ có thủ đoạn cao minh đến thế, chẳng lẽ lại còn nể sợ Hỏa Thần giáo chủ quái gì đó?

Túy hòa thượng cười hi hí đáp :

- Sợ lắm chứ! Hỏa Thần giáo chủ ư? Chao ôi? Lợi hại không thể tưởng tượng được, quả là người vô địch trong thiên hạ.

Đô Ba trợn mắt hỏi :

- Nếu vậy sư phụ của lão hòa thượng thì sao?

Túy hòa thượng giương mắt hỏi lại :

- Sư phụ nào?

Ông ta đã quên mất chuyện vừa rồi mình đã nhận Liễu Tồn Trung là sư phụ.

Đô Ba đáp :

- Tại hạ muốn nói Liễu Tồn Trung! Liễu Tồn Trung với Hỏa Thần giáo chủ người nào lợi hại hơn?

Túy hòa thượng buồn cười thầm, cảm thấy người này thực chất phác, tới lúc này mà vẫn còn nhận được Liễu Tồn Trung là sư phụ của mình. Ông ta ngẫm nghĩ giây lát mới nói :

- Nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài dự liệu thì Liễu Tồn Trung sư phụ có thể thắng được Hỏa Thần giáo chủ.

Đô Ba cả mừng nói :

- Đã vậy cứ gọi Liễu Tồn Trung ra đánh đuổi Hỏa Thần giáo chủ thế là xong.

Y vẫn không tin Liễu Tồn Trung không có mặt ở trong bang thực.

Nhất Điệp đạo nhân, Huyền Huyền Tử, Liên Vạn Lý cùng mấy trăm giang hồ hào khách, nghe Túy hòa thượng bảo Liễu Tồn Trung có thể chiến thắng được Hỏa Thần giáo chủ, ai nấy đều không tin nghĩ bụng :

“Túy hòa thượng chỉ đánh lừa được tên kia thôi, chúng ta đều là lão giang hồ, thì làm sao phỉnh gạt nổi. Đừng nói là Hỏa Thần giáo chủ mà ngay chính Túy hòa thượng Liễu Tồn Trung cũng không thắng nổi”.

Chỉ trong thoáng cái đã tới ngày mười bốn, hôm sau là mười lăm, là nhật kỳ tựu chức Bang chủ Cái bang. Tuy nhiên vẫn không thấy Liễu Tồn Trung cùng Hà Ngọc Trì trở về, người trong Cái bang từ trên chí dưới, không ai là không bồn chồn nóng nảy.

Hai bên có kê một trăm chiếc ghế, bên phải là tiệc của các quý khách tới xem lễ, bên trát là vị trí của các trưởng lão vai vế cao cùng các đàn chủ Phân đàn.

Sắp tới giờ khai lễ, còn có không ít giang hồ hào khách ở xa lục tục tới nơi, rất nhiều người muốn đích thân chúc tụng tân Bang chủ trước.

Thi Huyền trưởng lão không ngớt chắp tay cảm tạ, thoái thác lời tân Bang chủ thay y phục sau nội đàn chưa tiến ra tiếp rước. Đoạn Thi Huyền trưởng lão cũng liền vội lánh mặt, kéo Hoàng Diện Phong Cái với Thiên Sơn thần ni sang một góc khẽ nói :

- Trong đám thực khách vừa tới, lão hữu nghi ngờ không ít người của Đông Doanh trà trộn vào. Hai vị nên chiếu đúng theo kế hoạch lão hủ đã an bài mà đối phó, kẻo lỡ hết đại sự.

Thiên Sơn thần ni lo lắng nói :

- Hiện tại vẫn chưa thấy Tồn Trung về kịp, chúng ta biết làm sao?

Thi Huyền đáp :

- Hài tử Tồn Trung xưa nay hành sự cẩn thận, chắc không sơ suất đâu. Trước giờ Ngọ thể nào y cũng trở về kịp.

Bỗng thấy đệ tử chữ Hồng vội vã chạy vào, hai tay cầm một tấm thiếp đỏ như lửa nói :

- Khải bẩm trưởng lão, bên ngoài có người đưa thiệp này tới.

Thi Huyền đỡ lấy xem, thấy trên thiếp chỉ viết một chữ chúc, bên dưới vẽ hình một đống lửa. Thi Huyền giật mình thất kinh, quay sang nói với mọi người :

- Hỏa Thần giáo chủ đã tới bái sơn, chúng ta không thể thất lễ.

Mau ra ngoài nghinh tiếp đi!

Thế là Hoàng Diện Phong Cái cùng cá nhân vậtvế cao trong bang đều lục tục kéo ra ngoài. Túy hòa thượng, Thiên Sơn thần ni, Huyền Huyền Tử, Liêu Vạn Lý các người không phải là nhân vật Cái bang cho nên đành phải ngồi đợi.

Thi Huyền trường lão ra đến ngoài cửa lớn, chỉ thấy Hỏa Thần giáo chủ thống lãnh Ngũ Hành đội cùng Lục hỏa sứ giả đứng sừng sững trước cửa.

Mọi người tuy chưa từng gặp mặt Hỏa Thần giáo chủ nhưng thấy ánh mắt lão thần quang lấp loáng, tỏa ra một làn khí thế kinh người liền biết ngay là Hỏa Thần giáo chủ không còn nghi ngờ gì nữa.

Thi Huyền trưởng lão chắp tay nói :

- Giáo chủ giáng lâm khiến tệ bang càng thêm vinh dự, xin thứ cho tội không tiếp rước từ xa!

Hỏa Thần giáo chủ mỉm cười đáp :

- Bất tất khách khí. Bổn Giáo chủ nghe đồn Liễu Tồn Trung đại hiệp của quý bang đã vinh đăng tọa Bang chủ nên thành tâm tới đây chúc mừng. Trước đây bổn nhân đã có duyên hạnh ngộ với Liễu đại hiệp một lần, không hiểu Liễu đại hiệp có ở trong bang chăng?

Vì Hỏa Thần giáo chủ không thấy Liễu Tồn Trung đích thân ra nghênh tiếp, nên mới hỏi như vậy.

Thi Huyền trưởng lão gượng cười đáp :

- Giáo chủ chớ trách cứ. Tân Bang chủ tệ bang vì có việc bận nên phải ra ngoài, không có mặt nghênh tiếp đại giá. Xin thứ tội, thứ tội.

Hỏa Thần giáo chủ hơi ngạc nhiên, nhưng lại khôi phục sự bình thản ngay, thủng thắng theo Thi Huyền trương lão cùng mọi người vào trong đại sảnh.

Mấy trăm võ lâm hảo hán đều đổ xô lại, tranh nhau xem mặt mũi Hỏa Thần giáo chủ.

Thi Huyền trưởng lão lần lượt giới thiệu đến Thiên Sơn thần ni, Túy hòa thượng, Hoàng Diện Phong Cái.

Ánh mắt Hỏa Thần giáo chủ thần quang chói lọi, lạnh lùng liếc nhìn mọi người một lượt.

Hỏa Thần giáo chủ thủng thẳng hỏi :

- Dám hỏi trưởng lão, tân Bang chủ quí bang có việc bận ra ngoài đã về chưa? Giờ Ngọ sắp tới rồi, vậy làm sao hành lễ tựu chức?

Thi Huyền trưởng lão đáp :

- Tân Bang chủ, tệ bang rất trọng lời hứa, tới giờ Ngọ thể nào cũng về kịp.

Hỏa Thần giáo chủ gật gù nói :

- Được nếu vậy trước hết bổn tọa phải giải quyết một việc tư này đã!

Lão quay đầu lại chỉ Thiên Sơn thần ni, Túy hòa thượng, Hoàng Diện Phong Cái ba người tiếp :

- Ngày nọ lão xuống hàn đầm lấy Bối Diệp Kinh, vì sao ba vị lại giết chết hồng y giáo sĩ của lão phu? Và còn làm đứt Khổng long sách, định dồn lão phu vào tử địa?

Túy hòa thượng cười hi hí hỏi lại :

- Vì sao Giáo chủ lại biết điều đó?

Hỏa Thần giáo chủ lạnh lùng đáp :

- Chuyện này thì qua mắt lão phu sao nổi?

Hoàng Diện Phong Cái híp mắt lại, cười lanh lảnh nói :

- Phải thì sao?

Hỏa Thần giáo chủ hừ nhạt một tiếng, trầm giọng nói :

- Lão phu muốn thanh toán chuyện ấy cho xong, để an ủi anh linh các hồng y giáo sĩ dưới chín suối.

Túy hòa thượng cười hi hí nói :

- Phải, phải lắm, sãi gia giết chết lũ khốn kiếp ấy, cũng là để an ủi sư phụ sãi gia ở dưới suối vàng.

Hỏa Thần giáo chủ ngây người, hỏi :

- Sư phụ bằng hữu ở dưới chín suối thì có liên quan gì đến các hồng y giáo sĩ?

Túy hòa thượng đáp :

- Để cho lão biết cũng chẳng sao, sư phụ sãi gia chính là Bát Long Tôn Giả.

- Sao? Sư phụ bằng hữu là Bát Long Tôn Giả?

- Người xuất gia không biết nói láo. Bát Long Tôn Giả bị lão ma ngầm dùng thủ đoạn giết hại. Sãi gia là đệ tử ký danh của ông ta, đánh chết bọn giáo đồ Hỏa Thần giáo chỉ là mới báo tiểu cừu. Sãi gia vẫn còn báo đại cừu cho được mới thôi!

Hỏa Thần giáo chủ bỗng ngừng tiếng cười, lạnh lùng hỏi :

- Thế nào gọi là báo đại cừu?

Túy hòa thượng đáp :

- Bọn Hồng y giáo sĩ của lão chỉ là bọn tay sai khốn kiếp, mỗ giết sạch chúng là báo tiểu cừu, mà giết lão là báo đại cừu!

- Giỏi lắm! Giỏi lắm! Túy hòa thượng ngươi không hổ thẹn xưng là nhân vật trong Vũ Trụ Ngũ Kỳ của võ lâm. Kinh Kha kích kiếm đồ giải của ngươi có lẽ đã lão luyện lắm rồi?

Bây giờ Ngũ Hành Đội, Lục Hỏa sứ giả đứng sau lưng Hỏa Thần giáo chủ nghe Túy hòa thượng công nhiên đứng giữa mọi người dùng lời lẽ đại nghịch bất đạo đòi giết chết Hỏa Thần giáo chủ, ai nấy đều tức giận mắt trợn tròn xoe. Ô Lỗ Mộc của Ngũ Hành Đội không sao nhẫn nhịn nổi, từ sau lưng Giáo chủ phóng mình ra đâm bổ về phía Túy hòa thượng nhanh như điện chớp. Hỏa Thần giáo chủ có ý để Ô Lỗ Mộc trổ tài trước mặt võ lâm Trung Nguyên cho nên không hề ngăn trở.

Đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Mười ngón tay của Ô Lỗ Mộc như móc câu chụp thẳng xuống đỉnh đầu Túy hòa thượng.

Túy hòa thượng cười nhạt một tiếng, cánh tay áo rộng phất lên không trung. Một cái thế phất ấy kình lực thực kỳ diệu, đẩy Ô Lỗ Mộc dạt sang bên hai trượng rớt xuống dưới đất.

Thế chộp với thế phất ấy của hai người khiến mấy trăm hảo hán võ lâm trố mắt há hốc miệng ra xem, giây lát sau mới vô tay tán thướng như sâm động.

Hỏa Thần giáo chủ mỉm cười, không nói năng gì.

Đô Ba võ sĩ Đại Thực quốc biết mình lúc này đã là thượng khách của Cái bang, cảm thấy việc trợ giúp Túy hòa thượng là nghĩa khí không thể khước từ, mắt thấy Ô Lỗ Mộc lẳng lặng tới tấn công Túy hòa thượng không phải hành vi của một hảo hán, liền cả giận nói :

- Hừ! Công phu mèo ba chân của ngươi mà cũng đám bêu xấu trước mặt mọi người. Coi quyền của mỗ đây!

Y vung quyền tấn công vào mặt Ô Lỗ Mộc, Ô Lỗ Mộc vừa quay người lại, liền nghiêng mình tránh khỏi thế quyền ấy. Đô Ba thừa thế lập tức vươn tay ra định ôm ngang lưng đối phương xách lên ném ra ngoài xa.

Ngờ đâu cái ôm ấy của y chẳng khác gì chuồn chuồn bám cột đình, Ô Lỗ Mộc vẫn bất động không hề suy suyển.

Nói thì chậm bấy giờ chuyện xảy ra nhanh nhẹn khôn lường. Đô Ba chưa kịp kinh ngạc đã nghe thấy Ô Lỗ Mộc quát lớn một tiếng :

- Cút đi!

Đô Ba bị Ô Lỗ Mộc xách lên như nắm cổ gả ném ra đằng xa. Y sắp sa xuống đất bỗng thấy bóng dáng thấp thoáng, Thiên Sơn thần ni đã vượt qua đỉnh đầu mọi người phát sau mà tới trước, giơ tay ra chộp lấy sau gáy Đô Ba lướt về vị trí cũ đặt gã xuống đất.

Bản lãnh ấy của Thần ni còn tinh diệu đẹp mắt hơn tư thế cái phất của Túy hòa thượng. Mấy trăm hảo hán võ lâm đứng xung quanh xem lại càng đua nhau khen ngợi không ngớt miệng.

Đô Ba như đằng vân giá vũ bay qua bay lại trên đầu mọi người mà chẳng hề thương tổn chút nào. Gã là một người trực tánh liền quỳ ngay xuống đất dập đầu vái lạy Thiên Sơn thần ni, miệng thốt :

- Đa tạ Thần Ni cứu giúp. Hôm nay Đô Ba này đã biết ngoài trời còn có trời, người giỏi có người giỏi hơn.

Thần ni vội đỡ dậy, ôn tồn nói :

- Nghĩa sĩ chớ nên hành lễ, và cũng đừng xông pha bừa bãi. Nên đứng yên lặng xem thì hơn.

Ô Lỗ Mộc vừa rồi nhảy xổ tới bị cái phất của Túy hòa thượng đẩy xa ra hai trượng, mấy trăm hảo hán võ lâm thấy vậy đều nghĩ thầm :

“Ngũ Hành Đội của Hỏa Thần giáo sao lại vô dụng đến thế!”

Bởi thế mọi người đều có ý xem thường, kịp tới khi thấy y không biết dùng thủ pháp gì mà ném Đô Ba ra đằng xa như liệng một trái cầu giấy, bấy giờ mới le lưỡi thầm. Không phải là Ô Lỗ Mộc kém cỏi mà là thần công của Túy hòa thượng quá lợi hại.

Hoàng Diện Phong Cái cười tít mắt lại nói :

- Thú quá, thú quá!

Đoạn ông ta chỉ Ha Mật Kim nói tiếp :

- Này? Bọn bán sắt vụn vô dụng kia, hồi ở Kim Phật giáp vẫn chưa tởn hay sao mà còn dám héo lánh đến Trung Nguyên này?

Bọn Ha Mật Kim năm người đưa mắt nhìn nhau, hổ thẹn vô cùng.

Các võ lâm đồng đạo thấy vậy, thấy tình hình đó đều ngạc nhiên chẳng hiểu ất giáp gì.

Ha Mật Kim trong lòng minh bạch, ngày nọ mình phụng lệnh Giáo chủ xuất lãnh Ngũ Hành đội tới Kim Phật giáp trao thiếp. Mình gặp phải lão Phong Cái này, chỉ trong thoáng cái cả năm người đã bị đả cẩu bổng của đối phương đánh rớt binh khí, lúc trở về Vu Điền đem tình hình kể lại cho Giáo chủ hay rõ. Giáo chủ nghe nói là Hoàng Diện Phong Cái ở Trung Nguyên ra tay tuyệt nhiên không hề quở trách. Do đó đủ thấy Giáo chủ cũng không dám xem thường hắn. Lần này nghe Hoàng Diện Phong Cái nhắc lại chuyện cũ. Ha Mật Kim thẹn đến mặt đỏ bừng, cúi gằm đầu xuống không nói năng gì.

Hỏa Thần giáo chủ mỉm cười nói :

- Vị này chắc là Hoàng Diện Phong Cái tiền bối phải chăng? Bổn tọa tuy ở tận Tây Vực nhưng vẫn thường được nghe thấy đại danh.

Thực nghe tên không gặp mặt. Ngường mộ, ngường mộ!

Hoàng Diện Phong Cái cái cười hi hí đáp :

- Quá khen, quá khen!

Túy hòa thượng lên tiếng nói :

- Thôi khách khí làm chi? Nay Hỏa Thần giáo chủ muốn báo thù cho bọn Hồng y giáo sĩ, sãi gia cũng muốn báo thù cho sư phụ, vậy món nợ này giải quyết như thế nào? Lão cứ việc nói ra đi?

Hỏa Thần giáo chủ tu dưỡng tinh thâm, miệng tủm tỉm cười đáp :

- Mỗ nghĩ chúng ta cứ việc giải quyết cho nhanh nhẩu là xong!

Lão giơ tay ra một vòng chỉ Thiên Sơn thần ni, Hoàng Diện Phong Cái, Túy hòa thượng ba người nói :

- Ba người cùng tiến lên đi, bổn tọa sẵn sàng tiếp rước!

Túy hòa thượng nghe Hỏa Thần giáo chủ thách thức ba người mình liên thủ, liền nghĩ thầm :

“Nếu ba người liên thủ mà cũng không xong được, thì tên tuổi Vũ Trụ Ngũ Kỳ có còn đứng vững được trên giang hồ chăng”.

Nghĩ đoạn ông ta liền nói :

- Hỏa Thần giáo chủ đừng quá tự cao tự đại như vậy Sãi gia muốn báo thù cho sư phụ đó là việc riêng tư, nhờ người trợ giúp sao tiện?

Thấy Túy hòa thượng nói như vậy, các võ lâm hảo hán đều ngấm ngầm khen ngợi, bất giác trong lòng vô cùng kính ngưỡng.

Hỏa Thần giáo chủ mỉm cười nói :

- Bằng hữu đã nói như vậy, lão phu phải cung kính tiếp rước. Bằng hữu cứ việc phát chiêu đi!

Túy hòa thượng đáp :

- Được lắm?

Song chưởng để trước ngực, ông ta từ từ đẩy về phía Hỏa Thần giáo chủ, trông cực kỳ chậm chạp. Chưởng phất như trước mặt có một bức tường đồng vách sắt ngăn chặn vậy.

Mọi người thấy đỉnh đầu Túy hòa thượng tỏa khói trắng, song chưởng gắng đẩy ra đã tới cách ngực của Hỏa Thần giáo chủ chừng hai tấc.

Hỏa Thần giáo chủ từ từ giơ tả chưởng lên đẩy ra chống đỡ. Hai chưởng vừa tiếp xúc, trán Túy hòa thượng đã lấm tấm mồ hôi hiển nhiên vô cùng mất sức, còn Hỏa Thần giáo chủ vẫn ung dung tủm tỉm cười!

Túy hòa thượng thấy lòng bàn tay của Hỏa Thần giáo chủ đẩy ra một luồng lực cực kỳ cổ quái, mạnh mẽ vô cùng, ông ta vội hít mạnh hơi dồn toàn thân công lực tăng gia đến mười hai thành.

Thiên Sơn thần ni khẽ niệm A Di Dà Phật, dùng Truyền xâm nhập mật nói với Hoàng Diện Phong Cái :

- Bần ni không ngờ công lực của Hỏa Thần giáo chủ lại cao siêu tới mức ấy. Tiếp tục đấu như thế, thế nào Túy hòa thượng cũng kiệt lực mà chết!

Hoàng Diện Phong Cái đáp :

- Lão khiếu hóa từng nói là phải hiệp lực. Chúng ta hai người hãy xông lên trợ giúp y một tay. Cứu người là quan trọng, kể gì đến chuyện mất mặt hay không.

Thiên Sơn thần ni đang định đáp, bỗng nghe thấy ngoài cửa có những tiếng kêu la quái dị, thanh âm như xé vải vọng vào :

- Càng tàn càng khốc càng ác càng độc, phúc của Vu công môn, ha ha phúc của Vu công môn ha ha ha...

Mọi người chỉ thấy trước mắt hoa đi, một lão già cao lớn tóc dài mặt đỏ bước vào, miệng không ngớt lớn tiếng cười ha hả thốt :

- Càng ác càng độc phúc của Vu công môn, ha ha...phúc của Vu Công môn ha ha ha...

Thiên Sơn thần ni đưa mắt liếc nhìn, nhận ra ngay người này chính là Tôn Kha Ba của Thanh Hải Lạp Bột Tự.

Chỉ thấy Tôn Kha Ba nhãn thần tán loạn hết nhảy Đông sang Tây, cử chỉ quái lạ dị thường. Bà ta lấy làm lạ nghĩ bụng :

“Sao Tôn Kha Ba trở thành bộ dạng như thế này?”.

Trong đám đông bỗng có người hô lớn :

- Lão điên! Lão này điên rồi!

Tôn Kha Ba đôi mắt như ngây dại, chứa đầy khí âm tà, thủng thẳng quét nhìn mọi người một lượt. Lão thấy Túy hòa thượng đang bị Hỏa Thần giáo chủ dồn thở chẳng ra hơi, bèn cười ha hả nói :

- Càng ác, càng độc, ha ha! Càng ác càng độc!

Bỗng lão tung mình nhảy lên giương nanh múa vuốt đâm bổ tới phía Hỏa Thần giáo chủ.

Hỏa Thần giáo chủ một chưởng dồn Túy hòa thượng, một chưởng tà tà vỗ chéo lên dón lấy thế công của Tôn Kha Ba.

Bấy giờ hai chân Tôn Kha Ba như đóng đinh xuống mặt đất, mắt tia ra ánh sáng màu lam, mười ngón tay lấp loáng lam quang cười ha hả nói :

- Càng tàn càng khốc, người đã trúng phải âm hàn chưởng độc rồi, ha ha! Phúc của Vu Công môn!

Hỏa Thần giáo chủ cười nhạt nói :

- Các hạ là người của Đông Doanh. Thôi! Đi đi!

Lão rung động cổ tay, chỉ thấy thân hình Tôn Kha Ba bị hất bay về phía sau, bắn thẳng ra ngoài cửa, thế đi nhanh cực độ.

Mấy trăm võ lâm nhân vật đều thất kinh kêu la lớn vang dội.

Thiên Sơn thần ni khẽ niệm câu A Di Đà Phật, nghĩ bụng :

“Thế là xong, Tôn Kha Ba thế nào cũng bị tử thương!”

Bỗng nghe bên ngoài cửa có tiếng la ó om sòm :

- Tên khốn kiếp nào ném trái cầu ra đây, làm lão tử giữ không muốn nổi?

Chỉ thấy một người hình thù quái dị, một tay xách cổ áo Tôn Kha Ba, một tay nắm dây lưng lão, miệng không ngớt quát tháo lia lịa. bước vào. Đi sau là một người trông dáng dấp như hủ nho.

Có người nhận ra được liền buột miệng thốt :

- Bao Đả Thông Bao Đả Thắng cười ha hả nói :

- Lão Bao mỗ đi tìm Liễu Tồn Trung huynh đệ, để được uống một ly rượu. Không hiểu ai ném trái cầu thịt này ra như vậy?

Mọi người chưa kịp đáp, bỗng thấy hai chân Tôn Kha Ba liên hoàn đá ra, nhắm thẳng vào đầu Báo Đả Thắng, miệng cười ha hả nói :

- Quân hôi hám! Sao dám ôm lấy lão phu? Ha ha! Thú quá! Lão phu càng tàn càng khốc, ha ha!

Tôn Kha Ba là tôn sư một đời. Song cước liên hoàn đá ra, thực không phải tầm thường.

Bao Đả Thắng vội quăng Tôn Kha Ba về phía trước, tuy vậy Tích Thiên huyệt đã bị mũi chân của Tôn Kha Ba quét trúng, người lảo đảo lùi về phía sau.

Bao Đả Thắng lớn tiếng thóa mạ :

- Lão này chằng biết nếp tẻ gì cả! Lão Bao ta có lòng tốt đỡ lấy ngươi để ngươi khỏi bị vỡ óc toi mạng, không ngờ ngươi lại phản phúc lão Bao mỗ?

Tôn Kha Ba cười ha hả nói :

- Càng tàn càng khốc, phúc của Vu Công môn! Ha ha!

Người đi sau Bao Đả Thắng trông như hủ nho, chính là Y Bất Tử.

Y Bất Tử thấy thần thái của Tôn Kha Ba như vậy liền nói với Bao Đả Thắng :

- Lão này là tên điên khùng, đừng ghẹo vào lão!

Bên kia Túy hòa thượng đã để lộ tình hình nguy kịch, đỉnh đầu bốc khói trắng, nửa thân trên ngửa về phía sau, gần nằm sát xuống mặt đất.

Hoàng Diện Phong Cái híp mắt lại tiến tới, cười hi hí nói :

- Quỷ say, lão nằm sát xuống đất thế này làm sao mà vận sức? Mau ngồi dậy đi!

2. Lục Hỏa sứ giả bức tường người

Dứt lời ông ta ngấm ngầm vận chân khí truyền sang Song Quan huyệt của Túy hòa thượng.

Túy hòa thượng nhờ sự truyền nội lực ấy thân hình liền đứng dậy, dồn hết mười hai thành công lực phản công tức thì.

Hỏa Thần giáo chủ giật mình sửng sốt nghĩ thầm :

“Chẳng trách Ngũ Hành Đội bị bại bởi tay lão ăn mày này. Quả nhiên tài ba của y không phải tầm thường.”

Lão liền tăng kình lực vào chưởng tâm, vận dụng thức thứ tư Phẩm Vật Lưu Hình trong Bối Diệp kinh áp đảo đối phương. Thế phản kích ấy, Hỏa Thần giáo chủ đã lấy lại được thế quân bình.

Thiên Sơn thần ni thấy vậy hơi cau mày tự nhủ:.

“Lấy hai địch một, thắng thì không sao, còn như bị hại tất sẽ bị nhân vật Tây Vực chê cười.”Bà ta lại nghĩ tiếp :

“Bên mình đã lấy nhiều thắng ít, chẳng cần tị hiềm gì nữa.”

Bà ta liền lướt tới tả dực Hỏa Thần giáo chủ cười nói :

- Bên tả của Giáo chủ nhàn nhã vô sự, bần ni xin bêu xấu vậy?

Song chường từ từ đẩy đến, tấn công vào tả dực Hỏa Thần giáo chủ.

Hỏa Thần giáo chủ nghĩ thầm :

- Được lắm! Một mình ta đối địch tới ba cao thủ thượng thừa của Trung Nguyên. Tin tức này đồn ra ngoài giang hồ, dù có lâm thế hạ phong cũng đáng tự hào”.

Đoạn lão vung tả chưởng đón đỡ tức thì. Tả dực vừa phát kình lực đạo bên hữu liền suy giâm, lập tức lão đương cự không nổi thế công của Túy hòa thượng với Hoàng Diện Phong Cái.

Hỏa Thần giáo chủ vội chuyển lực đạo ngưng tụ bên hữu dực, như vậy nội lực đương đầu với Thiên Sơn thần ni bên tả dực lại yếu đi, hiển nhiên lâm xuống thế hạ phong.

Vì vậy Hỏa Thần giáo chủ chỉ còn cách ngưng tụ hết bình sinh công lực vận chuyển hết từ phải sang trái đương đầu với ba đại cao thủ võ lâm Trung Nguyên.

Tôn Kha Ba đang kịch chiến thấy Hỏa Thần giáo chủ hữu chưởng đương đầu với Túy hòa thượng, tả chưởng chống đỡ Thiên Sơn thần ni, còn Hoàng Diện Phong Cái thì giơ chưởng đè lên Song Quan huyệt của Túy hòa thượng, mấy trăm người đứng vây chung quanh xem. Lão bỗng tránh khỏi một chiêu hiểm ác của Bao Đả Thắng, nhảy luôn ra ngoài vòng đấu cười ha hả nói :

- Thú thực, thú thực! Càng ác càng độc, ba tên đánh một tên chưa đủ! Bốn đứa đánh một đứa! Thú lắm, thú lắm!

Lão vung chưởng vỗ thẳng xuống Ngọc Chẩm huyệt sau ót Hỏa Thần giáo chủ.

Bỗng nghe thấy những quát vang như sấm động.

Lục hỏa sứ giả dàn thành một bức tường người chặn phía sau lưng Hỏa Thần giáo chủ, mười hai cánh tay nhất tề phát động. Có người bảo hộ Ngọc Chẩm huyệt của Hỏa Thần giáo chủ, có người tấn công vào ba mươi sau đại huyệt của Tôn Kha Ba, bộ vị chỉnh tề, dĩ nhiên đã luyện tập thuần thục.

Tôn Kha Ba kêu la om sòm :

- Cút đi cút đi! Lão phu tham dự trò vui sao các ngươi dám tới phá đám.

Lão gạt bắn thế công của Nhất hỏa sứ giả định xông lên tiếp, nhưng Tam hỏa Tứ hỏa sứ giả đã tấn công tới hai bên hông tả hữu.

Tôn Kha Ba tuy điên khùng nhưng tu luyện mấy chục năm võ công vốn đã thành phản ứng tự nhiên, lập tức chuyển mình tự bảo vệ rồi nhảy ngang sang bên.

Lục hỏa sứ giả thấy Tôn Kha Ba tránh né, không lý gì đến nữa, ai nấy cùng trở về nguyên vị, giới bị nghiêm mật.

Tôn Kha Ba thấy vậy trong lòng càng ngứa ngáy thêm, cười ha hả như điên cuồng, vẫy tay gọi Bao Đả Thắng :

- Này! Bằng hữu đánh năm tên chó chết kia.

Lão giơ tay chỉ Ngũ Hành Đội, đoạn lại nói tiếp :

- Còn lão phu đánh sáu tên chó chết này, xem ai thắng nhanh hơn. Nào, thử xem?

Bao Đả Thắng cũng cảm thấy trận đấu ấy rất lý thú, nghe Tôn Kha Ba nói như vậy chẳng khác gì gãi đúng chỗ ngứa, cả mừng nói :

- Hay lắm! Bao Đả Thắng ta đánh năm tên chó chết kia, còn ngươi đánh sáu tên chó chết này, xem ai hơn ai kém?

Tôn Kha Ba cười khanh khách đáp :

- Đúng, đúng! Tỷ thí, tỷ thí! Động thủ đi!

Bao Đả Thắng bỗng xua tay nói :

- Không được!

Tôn Kha Ba quát hỏi :

- Lão không dám đánh ư? Mau quỳ xuống rập đầu đi! Lão phu sẽ tha cho tánh mạng!

Bao Đả Thắng cười ha hả đáp :

- Không phải lão Bao không dám mà chỉ không thích bị thiệt!

Tôn Kha Ba trợn mắt hỏi :

- Lão bị thiệt cái gì?

Bao Đả Thắng đáp :

- Lão đánh sáu tên, lão Bao mỗ đánh năm tên có thắng cũng chẳng vinh quang gì! Bây giờ lão đổi lại, lão Bao mỗ đánh sáu tên lão đánh năm tên?

Tôn Kha Ba sốt ruột gật đầu lia lịa nói :

- Được rồi, được rồi! Lão phu đánh năm tên.

Lão liền tung mình tới trước mặt Ngũ Hành đội, giương ngón tay như mốc câu chộp lấy Thiên Đình huyệt của Ha Mật Kim.

Ha Mật Kim nghiêng đầu tránh thoát.

Ô Lỗ Mộc từ một bên tấn công sang. Cách Lý Thủy, Sơ Lặc Thổ, Chuẩn Các Hỏa vây chặt lấy Tôn Kha Ba.

Bao Đả Thắng thấy Tôn Kha Ba đã động thủ liền xông luôn tới trước mặt Lục Hỏa sứ giả, vung tay lia ngang bổ dọc lúc trên lúc dưới tấn công như bão táp, chẳng khác gì một con mãnh hổ.

Lục Hỏa sứ giả lập tức phân tán kẻ tiến người thối lúc công lúc thủ chẳng khác gì Hành Vân Lưu Thủy rất là vui mắt.

Thi Huyền trưởng lão thấy mười một tên thân cận của Hỏa Thần giáo chủ đều bị Tôn Kha Ba với Bao Đả Thắng áp đảo liền động lòng nghĩ bụng :

“Hỏa Thần giáo chủ là người hỉ nộ không để lộ ra ngoài mặt chẳng những là mối lo của Cái bang mà còn là mối họa của Trung Nguyên, sao mình không nhân cơ hội này mà tiêu diệt lão để giảm đi mối đại họa sau này.”

Ông ta liền ngấm ngầm dặn bảo bọn Huyền Huyền Tử, Nhất Điệp đạo nhân, Liêu Vạn Lý rằng :

- Hỏa Thần giáo chủ vẫn luôn là mầm họa của Trung Nguyên, chúng ta lúc này thừa cơ lão không thể phân thân, ba vị hãy trừ khử luôn lão đi.

Huyền Huyền Tử đáp :

- Bần đạo cũng có ý ấy, chúng ta động thủ ngay đi!

Bỗng nghe thấy lột người la lớn :

- Không được!

Bóng đen thấp thoáng, Liễu Tồn Trung đã đứng sừng sững trước mặt Thi Huyền trưởng lão.

Liễu Tồn Trung vừa hiện thân, ai nấy không hẹn mà cùng quay đầu lại, tiếng hoan hô như sấm động.

Liễu Tồn Trung không kịp nói nhiều, quay sang nói với Huyền Huyền Tử :

- Nếu chư vị thừa lúc Hỏa Thần giáo chủ không thể phòng bị mà đột ngột đột kích, sẽ mất đi cái chính nghĩa của võ lâm Trung Nguyên.

Xin để vãn bối đối phó với lão!

Đô Ba của Đại Thực quốc muốn tới đây định tìmLiễu Tồn Trung thanh toán nợ xưa, lúc này thấy hành động quang minh lỗi lạc của chàng phản đối đột kích Hỏa Thần giáo chủ, bất giác kính phục chàng sát đất.

Y chắp tay nói :

- Liễu đại hiệp, cách biệt đã lâu đại hiệp còn nhận ra được tại hạ chăng?

Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Sao lại không nhận được? Có phải Đô Ba bằng hữu đấy không?

Đô Ba cười đáp :

- Ban đầu tại hạ tới đây có ý tìm đại hiệp giải quyết mối thù xưa, lúc này lại muốn coi đại hiệp như một hảo bằng hữu.

Liễu Tồn Trung cười ha hả nói :

- Hay lắm, hay lắm! Quân tử không nhớ hiềm xưa, chuyện quá khứ coi như xí xóa?

Bỗng thấy đại quản sự Cái bang vội vã tiến vào bẩm :

- Tiểu sư tổ, giờ Ngọ sắp tới rồi, có cử hành đại lễ tựu chức không?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Vẫn cử hành đúng giờ đã định, không nên thất tín với võ lâm đồng đạo!

Chàng chắp tay lớn tiếng nói :

- Xin các vị tiền bối hãy đình chỉ so tài, không biết có được chăng?

Chàng vận nội công tâm pháp trong Thiên Nhân kinh giải hướng về phía Lục hỏa sứ giả với Ngũ Hành đội cất tiếng nói.

Mọi người chỉ cảm thấy thanh âm của Liễu Tồn Trung bao hàm một oai thế chí công vô thượng, không hẹn mà cùng nhảy ra ngoài vòng đấu.

Tôn Kha Ba cười ha hả nói :

- Ha ha! Liễu tiểu tử, hảo bằng hữu, ha ha! Càng tàn càng khốc!

Bao Đả Thắng cả mừng kêu gọi :

- Liễu huynh đệ, lão Bao mỗ tới chúc mừng huynh đệ đây!

Liễu Tồn Trung chắp tay nói :

- Đa tạ!

Đoạn chàng cất tiếng gọi :

- Bay đâu! Mời các vị tiền bối ngồi xuống dùng trà đi!

Chàng chắp tay nói với Hỏa Thần giáo chủ :

- Giáo chủ với lão sư ca, hòa thượng ca ca cùng Thần Ni bốn vị tỉ thí nội công, xem tình hình thì không ai thắng ai, kết quả chỉ đưa đến đôi bên đều bị thương vong. Hôm nay tại hạ tựu chức, nếu như có ai tử thương thì thật là mất hết ý nghĩa!

Hỏa Thần giáo chủ tuy không vừa ý nhưng cũng không tiện mở miệng đành phải khẽ gật đầu.

Liễu Tồn Trung nói tiếp :

- Tại hạ cả gan làm một người giảng hòa, không biết Giáo chủ có tin tưởng chăng?

Chỉ thấy ánh mắt Hỏa Thần giáo chủ lấp lánh có lẽ đang ngẫm nghĩ.

Ngừng giây lát, Liễu Tồn Trung lại nói tiếp :

- Tại hạ công lực non kém, không dám nói nắm chắc được mười phần, nhưng nếu không thử thách thì đôi bên sẽ không tránh được chết chóc tổn thương!

Bấy giờ mới thấy Hỏa Thần giáo chủ gật đầu liên tiếp tỏ vẻ đồng ý.

Liễu Tồn Trưng cả mừng, thủng thắng tiến tới giữa Hỏa Thần giáo chủ với Hoàng Diện Phong Cái trầm tư giây lát, rồi mới ngồi xếp bằng tròn xuống đất hai mắt nhắm nghiền.

Hỏa Thần giáo chủ thấy vậy, trong đầu óc đột nhiên lóe lên một ấn tượng, tọa thức này mình đã thấy bộ xương ngồi ở động dưới hàn đầm?

Lão chưa nghĩ tới bỗng thấy Liễu Tồn Trung rẽ đôi song chưởng nắm lấy mu bàn tay của Hỏa Thần giáo chủ, khẽ quát một tiếng :

- Lên!

Tay của bốn người như bị điện giật rung động mạnh, bỗng bật tung lên.

Sự phân ly ấy, người có công lực kém sút thì không cảm thấy gì, nhưng Hỏa Thần giáo chủ chẳng khác gì bức tượng gỗ!

Lão thừ người ra giây lát, bỗng đứng thẳng dậy chắp tay nói với Liễu Tồn Trung :

- Bổn tọa bại rồi!

Lão từ từ thò tay vào trong người móc viên Mặc Ngọc ra đặt xuống đất, quay đầu lại quát bảo Ngũ Hành đội Lục Hỏa sứ giả :

- Đi thôi!

Trong nháy mắt, mười hai người đã đi mất tung tích.

Tôn Kha Ba bỗng nhiên la hét :

- Càng ác càng độc, phúc của Vu Công môn! Liễu tiểu tử lại đây thử tài với mỗ. Lão phu muốn quăng ngươi xuống dưới hàn đầm!

Trong thoáng cái lão đã nhảy xổ tới trước mặt Liễu Tồn Trung.

Liễu Tồn Trung nghiêng mình xuất chỉ điểm vào huyệt tê của Tôn Kha Ba, quay sang hỏi Y Bất tử :

- Y Bất Tử tiền bối, tiền bối có thể chữa được bệnh điên khùng của lão này chăng?

Y Bất Tử gãi tai đáp :

- Được chứ, chẳng qua chữa khỏi bệnh điên thì võ công của lão sẽ bị phế.

Liễu Tồn Trung thở dài nói :

- Đáng tiếc thực. Lão là một vị tôn sư nhất đời, phế hết võ công còn đau đớn hơn lấy tính mạng của lão.

Thiên Sơn thần ni xen lời :

- A Di Đà Phật! Y là người điên mà võ công lại cao siêu đến thế, há không phải là mối họa cho giang hồ ư?

Hà Ngọc Trì nhớ lại chuyện Tôn Kha Ba quăng Liễu Tồn Trung xuống hàn đầm lại còn bắt cóc mình, trong lòng vẫn còn căm hận liền nói :

- Đại ca! Tên này tội ác dấy đầy, cứ giết quách y đi là xong.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Không được, dù y có điên cuồng thì cũng là một con người, nếu đưa y vào chỗ chết, thực quá tàn nhẫn!

Hà Ngọc Trì chẩu môi nói :

- Tự gây ra nghiệp chướng thì ráng mà gánh chịu. Ai bảo môn quy của lão dạy người những gì càng tàn càng khốc càng ác càng độc?

Liễu Tồn Trung nói với Y Bất Tử :

- Xin tiền bối mở lượng từ bi chữa lành bệnh cho lão, để đưa lão trở về Thanh Hải.

Y Bất Tử gật đầu nhận lời ngay.

Liễu Tồn Trung nhặt viên Mặc Ngọc dưới đất lên hai tay trao cho Hoàng Diện Phong Cái nói :

- Viên Mặc Ngọc này nguyên là vật của lão sư ca, tiểu đệ xin hoàn lại cố chủ.

Hoàng Diện Phong Cái ngạc nhiên hỏi :

- Sao lại là của khiếu hóa mỗ? Vật này là của Kim Phật giáp chủ Trương Tòng Khê mà.

Hoàng Diện Phong Cái từ chối không nhận nhưng Liễu Tồn Trung nhất định bảo Trương Tòng Khê di ngôn tặng cho lão sư ca nên chàng phải cương quyết hoàn lại.

Túy hòa thượng thấy vậy bật cười hi hí, khẽ rỉ tai Thiên Sơn thần ni nói một hồi. Chỉ thấy đôi mắt hiền từ của Thiên Sơn thần ni nhìn Liễu Tồn Trung với Hà Ngọc Trì gật đầu tủm tỉm cười.

Túy hòa thượng hến lớn tiếng nói :

- Quản sự đâu, mau ra đây.

Chỉ thấy quản sự vội vã chạy ra dạ ran bẩm :

- Đại sư sai bảo điều chi?

Túy hòa thượng nói :

- Đã đến giờ chưa? Chuẩn bị khai đàn làm lễ đi.

Quản sự đáp :

- Sắp đến rồi, bọn tiểu nhân đã chuẩn bị xong xuôi Thi Huyền trưởng lão bảo Liễu Tồn Trung đi thay đổi y phục. Mọi người liền ra lễ đài.

Túy hòa thượng uống mười mấy ly rượu lớn cười hi hí bước lên đàn nói :

- Tân Bang chủ, sãi gia hòa thượng ca ca có một lễ vật này chúc mừng, không biết tân Bang chủ có tiếp thọ cho không?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Hòa thượng ca ca ban cho lễ vật, có lý đâu tiểu đệ lại dám khước từ. Bất cứ là vật gì tiểu đệ cũng xin cung kính chấp nhận hết.

Túy hòa thượng cười hi hí nói :

- Lễ vật của sãi gia hòa thượng ca ca rất là quí giá.

Dứt lời, ông ta giơ tay đưa vật đen xì lên, cho lộ anh hùng hảo hán hoa mắt.

Mọi người vừa trông thấy vật nọ đều thất kinh reo lên :

- Mặc Ngọc? Mặc Ngọc?

Liễu Tồn Trung nói :

- Hòa thượng ca ca, Mặc Ngọc là của lão sư ca, sao hòa thượng ca ca lại đem lấy trao cho tiểu đệ?

Túy hòa thượng cười hi hí đáp :

- Lão khiếu hóa giao cho sãi gia hòa thượng ca ca, sãi gia ca ca trao lại cho lão đệ làm quà chúc mừng. Lão đệ đã nói rồi, bằng lòng chấp nhận vật mừng của ca ca mà?

Liễu Tồn Trung nói :

- Dạ, tiểu đệ xin nhận vậy, đa tạ hòa thượng ca ca!

Túy hòa thượng cười hi hí đáp :

- Chớ nên đa tạ vội. Sãi gia hòa thượng ca ca muốn lão đệ mượn hoa hiến Phật nhưng Phật không phải là sãi gia ca ca mà là một nữ Phật!

Ông ta liếc nhìn Thiên Sơn thần ni làm mặt xấu.

Các giang hồ hảo hán không ai biết Túy hòa thượng định giở trò gì, chỉ lấy làm lạ trố mắt lên nhìn.

Chỉ thấy Túy hòa thượng cười hi hí giơ tay ra vẫy Thần Ni nói :

- Đem tới đây!

Thiên Sơn thần ni từ từ móc trong người ra một viên ngọc màu xanh biếc trong sáng khả ái, trao cho Túy hòa thượng.

Túy hòa thượng cầm lấy giao cho Thi Huyền trưởng lão, nghiêm sắc mặt, chấp tay hành lễ với mấy trăm giang hồ đồng đạo, niệm câu A Di Đà Phật, rồi dõng dạc nói :

- Xin các vị bằng hữu thí chủ lắng nghe, người chủ chốt của hai bên thân gia đều có mặt tại đây.

Ông ta giơ tay chi Thi Huyền trưởng lão, Hoàng Diện Phong Cái cùng Thiên Sơn thần ni nói tiếp :

- Thi Huyền trưởng lão đại biểu trong Bang chủ đem Mặc Ngọc trao cho Hà Ngọc Trì cô nương. Viên ngọc bội này là một trong những dị báu của Thiên Sơn thần ni thay Hà Ngọc Trì cô nương trao cho tân Bang chủ; cái đó gọi là tín vật đính hôn.

Túy hòa thượng vừa tuyên bố dứt, các giang hồ đồng đạo đều vỡ lẽ, đồng thanh vỗ tay hoan hô vang dội.

Túy hòa thượng đưa tay ngăn lại, lên tiếng tiếp :

- Sãi gia chưa nói xong chuyện. Nay Liễu, Hà hai họ đính hôn, sãi gia tình nguyện đứng ra làm môi giới?

Ông ta quay đầu lại nói với Hoàng Diện Phong Cái :

- Lão khiếu hóa định tạ ơn ông mai như thế nào, mau nói đi?

Hoàng Diện Phong Cái cười ha hả đáp :

- Quỷ say! Tạ ông mai con cóc chết thì có. Chỉ cần cho lão uống mười hũ rượu là lễ tạ hậu hĩ nhất rồi chứ gì!

Túy hòa thượng giơ tay gãi chiếc đầu láng bóng cười hi hí nói :

- Đúng, đúng. Món đó hợp với sãi gia đây. Này, Thi Huyền trưởng lão bắt đầu trao đổi tín vật đi chứ.

Thi Huyền trưởng lão cười lanh lảnh trao mặt ngọc cho Ngọc Trì cô nương.

Hà Ngọc Trì mặt đỏ bừng hổ thẹn khôn tả, vội giơ tay ra đỡ lấy rồi đưa viên lục ngọc bội cho Liễu Tồn Trung.

Liễu Tồn Trung do dự thốt :

- Tuy đủ nghi lễ rồi, nhưng chưa được sự đồng ý của Bang chủ...

Túy hòa thượng trợn mắt quát bảo :

- Thế nào gọi là thế quyền nghi? Khi lão Bang chủ trở về, sãi gia này bảo đảm nói một câu là xong ngay.

Liễu Tồn Trung không biết tính sao, đành phải chấp nhận.
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: