Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Phá Lãng Trùy

Một trùy đó lấy đi tính mệnh của một người. Một trùy đó làm người còn lại giữ mãi một vết thương lòng. Một trùy đó dường như không phải xuyên qua vai chàng, xuyên qua ngực chàng, mà chính là xuyên qua mọi tình cảm của thế gian. Một trùy đó phá hết ân oán của muôn đời...

Bình luận Facebook
Thời Vị Hàn Tác phẩm: 2
DMCA.com Protection Status