Chương 21: An gia kinh thành

Hôm nay, 4 người các nàng sẽ về An gia kinh thành, theo nàng nhớ An gia gồm 4 anh em, Là An Chu đại gia chủ, An Lân nhị gia chủ, là An Thanh Nam phụ thân nàng - tam gia chủ, cuối cùng là An Liêm là Tứ gia chủ, An Chu có 4 đứa con là đại thiếu gia An Minh Triết ( nhắc lại chương 3) , đại tiểu thư An Tâm, nhị thiếu gia An Mạch và nhị tiểu thư An Linh, An Lâm có 3 đứa con tam thiếu gia An Lân.,tam tiểu thư An Lam, tam tiểu thư An Lan, nàng và An Liên Thành là Tứ thiếu gia và tứ tiểu thư, con An Liêm là An Linh Hoa và An Linh Tâm là ngũ và lục tiểu thư

4 người đứng trước phủ An Gia, bốn bộ Nguyệt y che đi dung mạo, lãnh khí toát lên, bước vào, hai thị vệ chặn lại hỏi:

" xin hỏi bốn vì là ai lại vào phủ An gia?"

" tứ thiếu gia, tứ tiểu thư "- nàng vẫn giọng lạnh lẽo nói

" a, tứ tiểu thư, tứ thiếu gia đến mời tứ tiểu thư, tứ thiếu gia!"- thị vệ đó cười nghiệm nghị nói

" ừ "

" mời tiểu thư! Thiếu gia đến dại đường! Mời đi lối này a!"- thị vệ dẫn nàng đến trước đại đường

Bốn người bước vào, đi thẳng đến tiến vào đại đường An gia, mở cửa bước vào, các tiểu thư thiếu gia, các đại phu nhân, các gia chủ còn có cả tam hoàng tử và tứ hoàng tử ( người mang danh ngốc tử kinh thành nhắc đến ở chương 17 đó mấy chế) cả ngũ công chúa ( bằng hữu của nữ 9 kẻ chương 18 á) bốn người bước đến với vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người, An Chu lên tiếng:

" ai? Ai dám xông vào dại đường An gia?"

" con! An Thiên Hoa ra mắt gia chủ!"

" con! An Liên Thành ra mắt gia chủ!"

Hai người đồng thanh, Mọi người ngỡ ngàng, không ngờ hai người lại ở đây, An Chu vẫn bình tĩnh lên tiếng:

" được rồi đứng lên, ngồi đi, một chút sẽ nói chuyện của con!"- rồi nói tiếp " vậy tam hoàng tử đến đây làm gì a?"

" ta đến muốn nối lại vụ đính hôn giữa ta và tứ tiểu thư a?"- hắn cười

" à..xin thứ lỗi để ta hỏi nó đã, chuyện đó ta không tự tiện quyết định được!"

" được, vậy Tứ tiểu thư thế nào?"- hắn hoi

" không! "- nàng phun ra một cháu lạnh lùng

" nàng nói già ấy nàng yêu ta lắm mà!"- hắn nói lớn

" chưa bao giờ!"- nàng lại phun ra ba chữ duy nhất

" ngươi...ngươi..."- hắn lắp bắp

" ta đẹp? Ta biết!"

" hừ! Cáo từ!"- hắn giận giữ ra về, ngũ công chúa nói:

" xin An gia chủ cho ta và Thiên Hào nói chuyện riêng chút!"

" được mời công chúa!"

Thế là Mặc Tuyết lôi Thiên Hoa và tứ hoàng huynh của mình ra ngoài nói:

" ta biết ngươi rất giỏi về Đan dược, giúp ta, sau khi bị tam hoàng huynh đá vào đầu bất tỉnh, khi tỉnh lại thì tứ hoàng huynh bị thế này,ăn nói thì bị sao ấy.,lúc trước huynh ấy vẫn nói được bình thường !"

" được! Ngươi lánh đi một lúc.! Ta chữa bệnh cho hắn!"- nàng nói

" được!"- nàng ta về dại đường, vị tứ hoàng tử nào kia lên tiếng:

" cô là ai? Sao tôi lại lử đây hả? Đây là thời đại nào? Cái gì mà cô bé hồi nãy cứ hoàng huynh này hoàng huynh nọ? Xuyên không à? "- hắn ta luống cuốn nói
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: