Chương 6: Đại hội gia tộc (2)

Như mọi lần thi đấu 4 đại gia tộc sẽ đem con cháu hay đệ tử của gia tộc đề ra cùng nhau tranh tài, để giành lấy vị trí đệ nhất gia tộc trong 5 năm, Phong gia làm đệ nhất gia tộc đã 10 năm nhưng năm nay thì chưa chắc:

Hàn Gia: Hàn Minh Thiên, 15 tuổi linh sư cấp 4 hệ phong, Hàn Minh Triệt,20 tuổi, đại linh cấp 1 cấp hệ thủy - mộc, Hàn Văn Thiên 17 tuổi, linh sư cấp 6 hệ hỏa, Hàn Văn Nhi, 15 tuổi, linh sư cấp 6 hệ thủy, Hàn Ngọc Mỹ 16 tuổi, linh sư cấp 6, song hệ thủy - hỏa.

Long gia: Long Thiên Lam,15 tuổi, linh sư cấp 5 hệ phong, Long Thiên Ngân,17 tuổi,linh sư cấp 8 hệ hỏa - thủy, Long Lâm Tường, 20 tuổi,đại linh sư cấp 1, hệ thủy - thổ, Long Lâm Nhi, 15 tuổi, linh sư cấp 6 hệ thổ, Long Lâm Mân 17 tuổi, linh sư cấp 9, hệ hoả - phong.

Phong gia: phong Liên Vân 25 tuổi, đại linh sư cấp 1, Phong Liên Hà, 17 tuổi, linh sư cấp 9, hệ phong, Phong Mân, 15 tuổi, linh sư cấp 5, hệ hỏa, Phong Lân 17 tuổi, linh sư cấp 9, hệ kim, Phong Hàn Nhiên 18 tuổi, linh sư cấp 9 hệ mộc - hoả

An gia: An Liên Thanh 17 tuổi, linh sư cấp 9, song hệ, An Thiên Hoa như cũ đã biết và An Thanh Hàn, 16 tuổi linh sư cấp 6,hệ hỏa, An Thanh Ngân 17 tuổi, linh sư cấp 7, An Thanh Nhiên, 15 tuổi, linh sư Tứ cấp hệ thủy - phong, người ở kinh thành gửi đến

Và các đệ tử khác trong gia tộc tự đề ra
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: