Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Sát Sở

Sát Sở!

Sát Sở là gì?

Sát Sở là một tên người hay là một đồ vật, một câu ám hiệu, một hành động, hay chẳng là gì cả?

Thôi Lược Thương và Phương Tà Chân vốn chưa từng nghe đến hai chữ này, cũng không biết hai chữ này có ý nghĩa gì. Lần đầu tiên họ nghe thấy hai chữ này đã nhìn thấy người chết và máu.

Đợi đến khi họ hiểu được ý nghĩa chân chính của hai chữ Sát Sở này thì đã có rất nhiều chuyện không thể vãn hồi, hối hận không kịp...

Bình luận Facebook
Ôn Thụy An Tác phẩm: 2
DMCA.com Protection Status