Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Tả Đạo Vấn Tiên - 左道问仙

Giới thiệu vắn tắt : Nơi này , tiên phật đầy trời , thần quỷ đầy đất , yêu ma thiên hạ ............. " Yêu nghiệt phương nào , có dám xưng tên ra ? " " Ngô chính là Hắc Phong Sơn Mặc Lân đại vương ! " " Mặc Lân yêu vương ? " " Chính là Bản Vương ! " Vừa dứt lời , thanh niên bên hông hồ lô huyền quang chớp động … .....
Cảnh giới : Pháp Lực cảnh,Tiên Cơ cảnh (thọ tăng 500 ~1000 )...

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1 2 3 3
1 2 3 3
Bình luận Facebook
Oai Thập Tam Tác phẩm: 2
DMCA.com Protection Status