Ta Phát Hiện Ta Thi Thể (Phát Hiện Ngã Đích Thi Thể) - 发现我的尸体

Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Ta Phát Hiện Ta Thi Thể (Phát Hiện Ngã Đích Thi Thể) - 发现我的尸体

    Ta xác định, ta chết đi

     Ta lần nữa mở mắt ra phát hiện

    Ngay tại tử vong, là thế giới này..

P.s Đây là một bản hậu tận thế nơi sinh tồn hay tín niệm sẽ tồn tại cho đến tận cùng..

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1
1
Bình luận Facebook
Bạc Tình Thư Sinh Tác phẩm: 2
DMCA.com Protection Status