Tác giả
 • ta quy di nhan sinh nga dich quy di nhan sinh - bach nhan tram xuan phong

  Ta Quỷ Dị Nhân Sinh (Ngã Đích Quỷ Dị Nhân Sinh) - 我的诡异人生

  Bạch Nhận Trảm Xuân Phong

  Mạt pháp chi thế, lệ quỷ khôi phục, nhân gian đã là tuyệt lộ.

  Một chiếc đồng hồ từ phụ mẫu đã mất để lại, giúp Tô Ngọ có thể du hành giữa quá khứ và tương lai.

  Cổ lão truyền thừa trong quá khứ từng đứt đoạn, truyền ngôn cấm kỵ, những kỹ nghệ mai một tại thời gian lịch sử, bởi vậy một lần nữa tỏa ra sức sống.

  Bên trong mật địa, bùa chú, vật cúng, thân xác bị trói buộc bởi lệ quỷ pháp môn;

  tín ngưỡng táo quân, lọc dầu được gọi là kỹ thuật chiên cơm . .

  Tân Hỏa bởi vậy lại cháy lên,

  Bao phủ hiện tại cùng tương lai hỗn độn bí ẩn, bị ánh lửa chiếu rọi ra một chút quang mang

1