Tác giả
Đang Cập Nhật
 • tra cong muon giet toi - bao khoc thien tai

  Tra Công Muốn Giết Tôi

  Bão Khốc Thiên Tài

  Số chương: 36 chương chính văn + 8 phiên ngoại
  Biên tập: Christine
  Artist: @weyowang
  Cover designed by Manh

  Một câu chuyện hiện đại có chút huyền nghi, nhân vật chính nhận thấy có một tên muốn giết mình, nhưng phản sát trở lại.

  Chính văn vô CP, phiên ngoại có.

  Thể loại: hiện đại, tra công (ngụy) tiện thụ, hơi huyền nghi phản sát (giết ngược lại)

  Truyện này được tác giả đăng không văn án không tag. Văn án là câu tóm tắt của một bạn bên Trung, tag là do editor tự ghi.

  Warning: Bản edit chỉ đảm bảo 70-80% nội dung.

1