Tác giả
Đang Cập Nhật
 • De Vuong Ky - Chuabietyeu

  Đế Vương Ký

  Chuabietyeu

  Tiên Thiên Đế Quốc có vị thái tử tên là Cao Phúc Nguyên, y bị chính bạn thân mình phản bội đầu độc y ngay vào đêm trước khi y ngồi lên ngai vàng.

  Để rồi trãi qua 500 năm, lại xuất hiện một thiếu niên cũng tên Cao Phúc Nguyên từ một đất nước nhỏ ở cực nam Hồng Hoang Đại Lục, mạnh mẽ quật khởi, câu chuyện từ đây bắt đầu...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~
  Các cảnh giới trong truyện:
  Cảnh giới võ đạo 
  Luyện Thể Cảnh 
  Võ Giả Cảnh 
  Võ Cường Cảnh 
  Võ Sư Cảnh 
  Võ Tông Cảnh 
  Hùng Anh Cảnh 
  Bá Giả Cảnh 
  Hầu Giả Cảnh 
  Vương Giả Cảnh 
  Đế Cảnh 

  ~~~~~~
  Cảnh giới ma pháp sư 
  Ma Pháp Học Đồ
  Ma Pháp Giả
  Ma Pháp Sư 
  Đại Pháp Sư
  Đạo Quân 
  Thiên Quân 
  Đại Thiên Quân

1