Tác giả
Đang Cập Nhật
  • cuu cham than y  - dieu ngu 1 ca

    Cửu Châm Thần Y - 九针神医

    Điếu Ngư 1 Ca

    Phàm muốn trở thành đại y, phải am hiểu ( Tố Vấn), ( Giáp Ất), ( Hoàng Đế Châm Kinh), Minh Đường Lưu Chú, mười hai kinh mạch, Tam Bộ Cửu Hầu, lục phủ ngũ tạng, biểu lý khổng huyệt, bản thảo dược đối, Trương Trọng Cảnh, Vương Thúc Hòa, Nguyễn Hà Nam, Phạm Đông Dương, Trương Miêu, Cận Thiệu các loại chư bộ kinh phương, cũng tu tinh thục, như thế chính là được vì đại y.

    Đã hoàn thành ( thiên tài danh y) , ( thực tập thần y) , (( nhà nông tiên khuyển)), ( ngư sắc nhân sinh)

1