Tác giả
Đang Cập Nhật
  • thuong de dua anh den - du du

    Thượng Đế Đưa Anh Đến

    Du Du

    Ngày thất tịch cũng là ngày cầu Ô Thước được bắc sang để Ngưu Lang gặp Chức Nữ. Cũng vào ngày này, thượng đế đã gửi cho em một món quà, muốn mở nó ra em phải vượt qua thử thách của người. Và đó chính là anh...thử thách của Người đã bắt đầu.

1