Tác giả
Đang Cập Nhật
 • nga thi linh quan quan truong - hoe quan truong

  Ngã Thị Linh Quán Quán Trường - 我是灵馆馆长

  Hòe Quán Trường

  Đô thị trong bóng tối, thần bí chưa từng đi xa, đồng thời theo khoa học kỹ thuật phát triển càng ngày càng nhiều hiện ra ở mọi người trước mặt.
  Từ khi đến đời này, vốn chỉ muốn yên lặng đem gia truyền linh quán mở , thế nhưng là những cái kia tự xưng "Người chơi" người, lại từ thần bí tối cao tồn tại nơi đó thu hoạch được nhiệm vụ, nối liền không dứt muốn công lược ta.
  Dù cho ta là Nguyên Thần đại lão, áp lực cũng có chút lớn a.
  p/s:nghe nói là clone của lão thân vẫn lên m vừa làm vừa đọc chỉ mong ko tj

1