Tác giả
Đang Cập Nhật
  • hac bang lao dai nhi toan mao - hong nhan hoa thuy

    Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao!

    Hồng Nhan Họa Thủy

    Edit: Luna
    Beta: Tran Yesu
    Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, 1×1, ấm áp, HE.

    Mỗi lần gặp mặt hắn cho ta thân phận khác nhau.

    Lần đầu hắn gọi ta là call boy.

    Lần thứ hai lại xem ta là kẻ năm vùng.

    Lần thứ ba lại thế mà lại nói ta quyến rũ hắn.

    Đi chết đi! ! Ta đường đường là Ngụy gia Thất Thiếu gia, quyến rũ ngươi khác gì ra đường không mang não!

    Nội dung nhãn: hào môn thế gia, hắc bang tình cừu ,vui mừng oan gia ,đô thị tình duyên.

1