Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Ma Mon Bai Hoai - Kinh Dao Hai Lang

  Ma Môn Bại Hoại

  Kinh Đào Hãi Lãng

  Editor: Nhóm Dịch Nguyệt Ảnh Cát
  Thể loại: dị giới, tiên hiệp, kiếm hiệp, huyền huyễn,...

  Đạo môn bại hoại có thể được hiểu là khi sư diệt tổ, tàn sát đồng môn. 

  Còn đối với phật môn bại hoại chính là không tu phật pháp, lũ phạm ngũ giới.

  Thân là Ma môn Huyết Luyện Tông đệ tử Lâm Hạo Minh, được một chuỗi thần kỳ Công Đức Châu, làm "Việc thiện", kiếm lời công đức, mở phong ấn, đến chỗ tốt, Ma môn bại hoại được sinh ra rồi! 

1