Tác giả
 • dau pha hau cung - ky that ta la tieu thanh tan

  Đấu Phá Hậu Cung

  Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

  Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, cung đấu, H (T_T)
  Editor: Fuly
  Số chương: khoảng 100 chương chính văn và vài ngoại truyện.

  Kiếp trước, nàng bị vị hôn phu mình hết lòng yêu thương phản bội, chính tay giết nàng cùng cốt nhục.

  Kiếp này, nàng muốn một bước lên mây, nhìn hắn cúi đầu xưng thần, giết hết tất cả những kẻ đã hại mình khi xưa.

  Hậu cung nguy hiểm thì thế nào? Nàng sẽ từng bước từng bước đạp bằng hậu cung, đi lên giường rồng.

  Hoàng thượng,  người muốn đấu trí, vậy thần thiếp xin theo, chúng ta ban ngày đấu, buổi tối cũng đấu.

  PS: Tiết lộ của tác giả: Đây là một câu chuyện hài có, bi có, âm mưu có, tình cảm có. Tôn chỉ là ngược nam phụ căn bã, loại bỏ nữ phụ. 


  【 Phẩm cấp trong hậu cung 】
  Chính nhất phẩm: Quý phi, Thục phi, Hiền phi, Đức Phi
  Tòng nhất phẩm: Phu Nhân 
  Chính nhị phẩm:Phi 
  Tòng nhị phẩm: Chiêu Nghi, Chiêu viện, Chiêu dung, Thục Nghi, Thục Viện, Thục Dung, Tu nghi, Tu Viện, Tu Dung
  Chính tam phẩm: Quý tần 
  Tòng tam phẩm: Tiệp dư 
  Chính Tứ Phẩm: Dung Hoa 
  Tòng Tứ Phẩm: Uyển Nghi, Phương Nghi, Phân Nghi, Đức Nghi, Thuận Nghi
  Chính ngũ phẩm: Tần 
  Tòng Ngũ Phẩm: Tiểu Nghi, Tiểu Viện, Lương Viện, Lương Đễ
  Chính Lục Phẩm: Quý Nhân
  Tòng Lục Phẩm: Tài Tử, Mỹ Nhân
  Chính thất phẩm: Thường Tại, Nương Tử 
  Tòng Thất Phẩm: Tuyển Thị 
  Chính Bát Phẩm: Thải Nữ 
  Tòng Bát Phẩm: Thải Y

1