Tác giả
Đang Cập Nhật
  • cuong vu phong van - mong vu

    Cuồng Vũ Phong Vân

    Mộng Vũ

    Thể loại: huyền huyễn, sắc hiệp, tiên hiệp. huyền ảo, xuyên không

    Từ khi trường thành thì trong tâm ta đã có quyết định  nguyện lấy thân vi kiếm, lấy tâm vi đạo, một ngày nào đó ngao du cửu thiên, quần đạp thiên hạ, duy ngã độc tôn

1