Tác giả

N-H

Đang Cập Nhật
 • chang re quyen the - n h

  Chàng Rể Quyền Thế

  N-H

  Bùi Nguyên Minh ở rể, ba năm trôi qua chẳng khác gì súc vật, bị dè bĩu coi khinh, bị làm nhục sai bảo.

  Bỗng một ngày, có một người tìm anh và nói: "Cậu cả, Bùi thị có chuyện rồi, mời cậu trở lại chủ trì đại cục."

  Anh từ phế vật lật mình thành người thừa kế tỷ đô.

1