Tác giả
Đang Cập Nhật
 • tuong quan - sex is zero

  Tướng Quân

  Sex is zero

  Thể loại: Cổ đại, incest, 21 +, ngược, HE.

  Giới Thiêu:
  Hắn là Thần Uy đại tướng quân, nàng là nha hoàn thông phòng.

  Hắn là thế tử Minh vương phủ, nàng là con rơi của phủ.

  Nàng yêu hắn trong thầm lặng, hắn lại có mối tình sáu năm danh chấn thiên hạ.

  Hắn thành thân, nàng bị đẩy cho nam nhân khác trà đạp.

1