Tác giả
Đang Cập Nhật
 • ho truyen - tieu phi

  Hờ Truyện

  Tiểu Phi

  Thể loại: Truyện H (H)

  Giới thiệu:
  Nói ra thì tác giả là một người háo sắc nên muốn viết truyện sắc . 

  Hờ Truyện tức là H truyện ấy mà , mọi người đừng khó hiểu ! 

  Đây là lần đầu tác giả viết truyện thể loại H , mỗi chương sẽ là một truyện khác nhau , trước khi bắt đầu sẽ có một phần tóm tắt nhỏ xíu . 

  Có truyện sẽ mang yếu tố NP hoặc không NP . Tác giả sẽ báo trước để các độc giả thân yêu biết đường mà tránh hoặc nhảy vào

1