Tác giả
Đang Cập Nhật
 • chung thai kho lau dich di vuc khai hoang - tinh chung luu thuy

  Chủng Thái Khô Lâu Đích Dị Vực Khai Hoang - 种菜骷髅的异域开荒

  Tình Chung Lưu Thuỷ

  bất tử đế quốc biến mất một ngàn năm về sau, năm đó trồng rau tiểu khô lâu vẫn tại trồng trọt lấy nông trường của hắn, thẳng đến triệu hoán thông đạo một lần nữa mở ra.

  "Các ngươi đói không? Ta trồng một ngàn năm đồ ăn, cất trăm triệu điểm điểm đồ ăn."

  "Những này đồng ruộng đều ruộng bỏ hoang sao? Ta có thể trồng đồ vật sao?"

  "Công chúa thành thị ở trên núi không thể trồng rau? Cái kia không đi."

  "Bọn hắn muốn thu ta thuế còn không cho ta trồng rau? Tiêu diệt bọn hắn!"

1