Tác giả
Đang Cập Nhật
 • my tong khoa hoc khu ma - tra tra lao hoa oa

  Mỹ Tống: Khoa Học Khu Ma - 美综:科学驱魔

  Tra Tra Lão Hỏa Oa

  Thân phận của ta là một cái Cha xứ.

  Yêu thích là khu ma.

  Đồ vật thích nhất chính là nhiệm vụ khen thưởng.

  Cảnh thích xem nhất chính là vụ nổ hạt nhân.

  Người muốn trở thành nhất là Superman không có bất kỳ nhược điểm gì.

  Thích nhất điệu thấp hành sự.

  Chán ghét nhất phiền phức.

  Một trong những chuẩn tắc thích nhất chính là lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng.

  ". . ."

  Đây là một cái câu chuyện khu ma có chút bình thản.

  Biến thái, phù thuỷ, ma pháp, quỷ hút máu, người sói, ác ma, sát thủ. . .

1