Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Son Than Cung Yeu Vuong - Trach A

  Sơn Thần cùng Yêu Vương

  Trạch A

  Ngắn, số lượng từ không nhiều lắm.

  Yêu Vương cùng Sơn Thần là đối thủ một mất một còn ( Yêu Vương tự nhận là ), thẳng đến một ngày nào đó tím quyết thượng thần kể ra chính mình tâm ý, Yêu Vương mới biết được, nguyên lai chính mình không biết khi nào sớm đã thích Sơn Thần.

  Vì không cho Sơn Thần bị tím quyết thượng thần cướp đi, Yêu Vương bắt đầu rồi tự nhận là thực vất vả truy phu đại tác chiến.

  Sơn Thần công VS Yêu Vương chịu

  Tag: Sinh con, Linh dị thần quái, Yêu sâu sắc, Duyên trời tác hợp

  Một câu tóm tắt: Thích hắn, liền phải nói cho hắn.

1