Tác giả
Đang Cập Nhật
  • hanh phuc cung em - winnat

    Hạnh phúc cùng em

    Winnat

    "Sau này,khi tôi mất đi,xin em đừng khóc. Giọt nước mắt của em quý lắm nên đừng đánh rơi nó trước 1 kẻ như tôi. Sau này,khi em cảm thấy không còn ai yêu thương em nữa,xin em đừng nghĩ quẩn mà theo tôi,hãy nhớ rằng,nơi chín suối vẫn có người thầm dõi theo em. Sau này,khi hạnh phúc đã từ rã em mà ra đi,xin em đừng vội nản trí,hãy hiểu rằng,nó từ bỏ vì chẳng xứng với người tuyệt vời như em! Hồng Kiều Anh...tôi yêu em,yêu em yêu em!"

1