Tác giả
Đang Cập Nhật
 • da cuoi la phai cuoi den noi den chon - xa niem niem

  Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

  Xá Niệm Niệm

  Thể loại: hiện đại, cán bộ cao cấp, quân lữ, hào môn thế gia. 
  Edit: Rika & STH Team 
  Beta: Rika

  “Hôm nay bà đây không cường bạo chú thì bà không phải là Giản Lân Nhi!”

  Nghe đi, đây là lời nói của một cô nhóc ngày mai mới đầy 18 tuổi đấy, cô muốn cường bạo thái tử!

  Dịch Nam Phong cả người trần truồng, bị banh ra tay chân trói ở trên giường. Anh nghe thấy vậy mà cũng chẳng thèm liếc mắt đến người nói dù chỉ 1 cái. Anh quay đầu lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ bí hiểm.

1