Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Thanh Ti Yêu Nhiêu

Ngày mười chín tháng hai năm Bảo Tĩnh thứ bảy. Trần Anh Hồng hai mươi tuổi, pháp danh là Như Hằng. Cuối cùng y cũng đợi được ngày này, có thể tham gia kỳ thi kinh văn của quan phủ, lấy được độ điệp, chính thức thụ giới...

Bình luận Facebook
Sở Tích Đao Tác phẩm: 2
DMCA.com Protection Status