Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Thuyết Đường

Truyện nhà Chu.

Khi đó nhà Chu nước mạnh, dân giàu, Bắc Tề Tây Ngụy khởi nghịch ngoài bờ cõi. Chu chủ sai đại tướng Dương Chung làm Nguyên soái con là Dương Lâm làm Tổng quân, cử sáu mươi vạn binh chinh phạt Bắc Tề, Tây Ngụy.

Dương Lâm mặt như nhồi phấn, người cao chín thước, quen dùng đôi long bổng nặng ba trăm cân, sức mạnh như sư tử....

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1
1
Bình luận Facebook
Vô Danh Tác phẩm: 2
DMCA.com Protection Status