Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Tiến Kích Đích Hậu Lãng - 进击的后浪

Đương thời giới vạch trần nó thần bí một góc, khủng bố tùy theo tràn ra, quỷ dị thành hằng ngày giai điệu, nhịp điệu.

Trong lúc ngủ mơ nghe được kêu gọi đừng đơn giản trả lời, đêm dài người tĩnh lúc tận lực không muốn dòm kính, xuất nhập thang máy tốt nhất tránh cho lạc đàn.

Bởi vì —

Ngươi vĩnh viễn không biết, hạ trong nháy mắt đem muốn đối mặt như thế nào mạo hiểm.

Thế giới đột nhiên trở nên nguy hiểm vô cùng, người thông minh đều vững vàng địa cẩu thả lấy.

Giang Dược bắt đầu liền một con chó đều không có, lại Âm sai Dương sai bước lên đi ngược chiều người hành trình.

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Bình luận Facebook
Lê Thiên Tác phẩm: 2
DMCA.com Protection Status