Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Toàn Cầu Tiến Hóa: Ngã Hữu Chúc Tính Diện Bản - 全球进化: 我有属性面板

Toàn cầu tiến hóa thời đại, nhân loại cùng quái thú cùng tồn tại, tiến hóa là duy nhất chủ đề!

Sở Chu xuyên qua đến thế giới này, 17 tuổi năm đó, thức tỉnh rồi thuộc tính bảng!

Hô hấp pháp, chiến kỹ, thiên phú, thêm điểm liền có thể thăng cấp!

Cơ sở hô hấp pháp, thăng cấp một vạn tầng, biến thành lỗ đen hô hấp pháp!

Cấp D chiến kỹ, thăng cấp một vạn tầng, biến thành cấp SSS thần kỹ!

Phổ thông thiên phú, thăng cấp một vạn tầng, biến thành Chân thần thiên phú!

. . .

Một số năm sau, Sở Chu sừng sững vũ trụ Kim Tự tháp chi đỉnh, đối mặt đông đảo Vũ Trụ Bá Chủ, vũ trụ Chân thần, vũ trụ Thánh nhân, tổng kết cuộc đời của mình: Ta hôm nay hết thảy, đều là ta cố gắng đoạt được. . . Xanh đậm, thêm điểm!

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1 2 3 4 4
1 2 3 4 4
Bình luận Facebook
Hắc Nhãn Bạch Phát Tác phẩm: 2
DMCA.com Protection Status