Chương 83: PN1: Kí sự yêu đương Dương Hằng Thiên x Yến Kiệt

Ai muốn đọc thì vô link wordpress:

https://aoihana0701.wordpress.com/completed/tuong-quan-thich-suu-tam-hoa-hong-nho/

Gợi ý mật khẩu: Nhà trưởng Octavinelle Azul Ashengrotto (Twisted Wonderland) thuộc câu lạc bộ ngoại khóa nào trong trường học?

Không dấu cách + không viết hoa 

Các bạn tự giải nha:))) Có tổng 9 chữ nha, tiếng anh
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: