Chương 38: Thực lực tiến nhanh

Sau đó những người nổi bật hồi phục tinh thần và nôn nóng thời gian nhanh một chút tới lúc hệ thống tổ chức giải thi đấu để gặp được người chơi Ngân Hà này, xem thử tên này có ba đầu sáu tay gì không..!!

Mặc cho tất cả người chơi làm sao sôi trào làm sao oán hận làm sao phát điên, Lâm hiện giờ đang phát ngốc với một đống thông báo, ngoại trừ lúc thành công sáng tạo và toàn phục hệ thống thì còn hai cái thông báo làm hắn vui vẻ..!!

“ Đinh: chúc mừng người chơi sáng tạo kỹ năng mới ( chưa mệnh danh) làm sơ cấp toàn thuộc tính + 200 điểm ( không bao gồm tinh thần)”

“ Đinh: chúc mừng người chơi sáng tạo kỹ năng mới ( chưa mệnh danh) làm trung cấp toàn thuộc tính + 500 điểm ( không bao gồm tinh thần)”

“ mời người chơi mệnh danh kỹ năng ”

Lâm hơi suy tư một chút..!!

“rút kiếm thuật”

Sau khi mệnh danh thành công thì một đại dòng nước cùng đại lượng kiến thức cùng cảm ngộ tràn vào trong đầu hắn, làm hắn cảm giác như mình sử dụng môn kiếm chiêu này đã vài năm rồi..!!

Dù vậy hắn vẫn cần thời gian để làm quen với tiến bộ tăng vọt của cả cơ thể lẫn chiêu thức, sau đó hắn vừa làm quen với sức mạnh mới và tiếp tục tu luyện kỹ năng để sớm ngày thăng cấp, hơn một tháng sau tất cả kỹ năng đều đồng loại lên cấp trong cùng một ngày...!!!

“ Đinh: người chơi kỹ năng Luyện thể pháp môn thăng cấp làm tứ đoạn đoạn toàn thuộc tính +400 điểm ( không bao gồm tinh thần)”

“ Đinh: người chơi kỹ năng cơ sở quyền pháp tinh thông thăng cấp làm đỉnh cấp toàn thuộc tính + 150 điểm ( không bao gồm tinh thần)”

“ Đinh: người chơi kỹ năng cơ sở thân pháp tinh thông thăng cấp làm đỉnh cấp toàn thuộc tính + 150 điểm ( không bao gồm tinh thần)”

“ Đinh: người chơi kỹ năng cơ sở kiếm pháp tinh thông thăng cấp làm đỉnh cấp toàn thuộc tính + 150 điểm ( không bao gồm tinh thần)”

“ Đinh: người chơi kỹ năng Cạo thăng cấp làm cao cấp toàn thuộc tính + ( không bao gồm tinh thần)”

“ Đinh: người chơi kỹ năng Thiết khối thăng cấp làm trung cấp toàn thuộc tính + ( không bao gồm tinh thần)”

Từ sáng sớm đến tối mỗi cách một đoạn thời gian sẽ vang lên một cái thông báo của hệ thống và một dòng nước ấm cường hóa toàn thân Lâm, cứ thế liên tục sáu lần, sau khi kết thúc Lam thở một hơi nhẹ nhỏm và kiểm tra thuộc tính qua gần hai năm tới nay tiến bộ..!!

Tên: Ngân Hà

Thiên phú:Thân hiểu đạo ( tu luyện kỹ năng gấp đôi tốc độ và giảm 50% độ thành thục của kỹ năng: trình độ sơ cấp - tăng lên trung cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm - tối cao tăng lên thần cấp)

Tu vi: Luyện khí

Thế giới đang đăng nhập: One Piece

Sức mạnh ; 3198 ( 1 điểm = 1 người trưởng thành)

Tốc độ: 2980( 1 điểm = 1 người trưởng thành)

Tinh Thần: 100( 1 điểm = 1 người trưởng thành)

Kỹ năng

cơ sở quyền pháp tinh thông đỉnh cấp: 0/100000.

Cơ sở bộ pháp tinh thông đỉnh cấp: 0/100000.

Cơ sở kiếm pháp tinh thông đỉnh cấp: 0/100000.

Luyện thể pháp môn cơ sở ( tứ đoạn): 0/500000

Cạo ( lục thức) cao cấp: 0/60000

Thiết khối ( lục thức) trung cấp: 0/70000

Rút kiếm thuật ( có thể tiến hóa) trung cấp: 670/200000

Tổng hợp thực lực: Đại tá.

Thành tựu điểm: 16.

Gần hai năm thuộc tính cộng thêm nhờ siêng năm huấn luyện là sức mạnh thêm 125 điểm tốc độ 33 điểm, nhờ một đợt thăng cấp kỹ năng hàng loạt mà tổng hợp chiến lực của hắn trực tiếp bỏ qua thiếu tá, trung tá vọt thẳng tới đại tá, tốc độ chỉ thiếu một ít là đủ lên chuẩn tướng, một tiến bộ thức nhảy vọt..!!

Dù cho càng lúc kỹ năng càng nhiều thời gian hắn cần tu luyện độ thuần thục càng dài lâu nhưng vẫn nhanh hơn người ở thế giới này nhiều, họ phải huấn luyện gia tăng sức mạnh cơ thể từng chút một trong khi hắn được hệ thống cường hóa mỗi khi lên cấp kỹ năng, khi nhìn vào bảng thuộc tính hắn hết sức hài lòng và đóng lại..!!

Cảm thụ sức mạnh bành trướng trong cơ thể hắn càng nắm chắc đạt giải tốt trong kỳ thi đấu sắp tới, hơi kiềm chế một chút sức mạnh trong cơ thể, cũng may mắn còn vài tháng nữa mới tới hắn còn thời gian chưởng khống sức mạnh này...!!!

Thời gian gần hai năm bọn trẻ trong thôn nhờ dược phương của hắn tiến bộ cực nhanh, trong đó những đứa hắn nhìn trúng sức mạnh tổng hợp càng phải đến thiếu tá nổi bậc càng đạt trung tá, hơi tiếc nuối là kinh nghiệm chiến đấu hơi ít, cũng còn may là bọn trẻ cũng thường hay theo cùng hắn xuống khu rừng bên dưới tìm dã thú đấu nên cũng đã gặp qua máu..!!
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: